Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZAJĄCZKOWSKA M
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/13
M. Tkaczyk, M. Nowicki, I. Bałasz-Chmielewska, A. Boguszewska-Bączkowska, D. Drożdż, B. Kołłątaj, T. Jarmoliński, K. Jobs, B. Leszczyńska, D. Runowski, R. Stankiewicz, M. Szczepańska, R. Wierciński, R. Grenda, A. Kanik, A. Pietrzyk, M. Roszkowska-Blaim, K. Szprynger, J. Zachwieja, M. Zajączkowska, W. Zoch-Zwierz, D[anuta] Zwolińska, A. Żurowska.: Analiza częstości występowania oraz leczenia nadciśnienia tętniczego u dializowanych dzieci = Hypertension in dialysed children in Poland - a nationwide analysis
W:VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Ustroń, 21-23 kwietnia 2005 r. Program i streszczenia; s.56-57 poz.UIII.1
2/13
A. Jander, M. Nowicki, M. Tkaczyk, I[rena] Makulska, D[anuta] Zwolińska, J. Latoszyńska, A. Boguszewska-Bączkowska, R. Grenda, I. Bałasz-Chmielewska, I. Zagożdżon, B. Leśniewska, A. Żurowska, E. Stefaniak, J. Zachwieja, B. Leszczyńska, M. Roszkowska-Blaim, K. Zachwieja, J.A. Pietrzyk, R. Wierciński, W. Zoch-Zwierz, R. Stankiewicz, B. Kołłątaj, M. Zajączkowska.: Chronic peritoneal dialysis in infants in Poland
Pediatr.Nephrol. 2006 Vol.21 no.10; s.1621 poz.COD.PP397
40th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Nephrology. Palermo, October 7-10, 2006
3/13
H[anna] Czapor, A. Pawlonka, M. Zajączkowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of the ubiquitin fragment LEDGRTLSDY and its analogue
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.53 poz.P12
4/13
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, P. Adamczyk, I. Bałasz-Chmielewska, R. Grenda, A. Kluska-Jóźwiak, B. Leszczyńska, A[nna] Medyńska, M. Miklaszewska, J. Niedomagała, I. Olszak-Szot, M. Szczepańska, M. Tkaczyk, A. Urzykowska, A. Wasilewska, K. Zachwieja, I. Zagożdżon, M. Zajączkowska, H. Ziółkowska, D[anuta] Zwolińska.: Jakość życia dzieci z przewlekłą chorobą nerek - wyniki badania wieloośrodkowego
W:XII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Lublin, 23-25 maja 2013. Program [i streszczenia]; s.21
5/13
M. Mizerska-Wasiak, J. Małdyk, A. Turczyn, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, A[gnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, K. Gadomska-Prokop, R. Grenda, M. Roszkowska-Blaim.: Nefropatia IgA u dzieci w Polsce
W:XII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Lublin, 23-25 maja 2013. Program [i streszczenia]; s.20
6/13
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, P. Adamczyk, I. Bałasz-Chmielewska, R. Grenda, A. Kluska-Jóźwiak, B. Leszczyńska, A[nna] Medyńska, M. Miklaszewska, J. Niedomagała, I. Olszak-Szot, M. Szczepańska, M. Tkaczyk, A. Urzykowska, A. Wasilewska, K. Zachwieja, I. Zagożdżon, M. Zajączkowska, H. Ziółkowska, D[anuta] Zwolińska.: Sytuacja społeczna rodzin dzieci z przewlekłą chorobą nerek w ocenie rodziców - wyniki badania wieloośrodkowego
W:XII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Lublin, 23-25 maja 2013. Program [i streszczenia]; s.33-34 poz.P3.6
7/13
M. Mizerska-Wasiak, J. Małdyk, A. Turczyn, K. Cichoń-Kawa, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, K. Gadomska-Prokop, R. Grenda, A[gnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, M. Szczepańska, M. Roszkowska-Blaim.: Czy podwyższone stężenie IgA ma wpływ na zaawansowanie zmian w biopsji nerki w klasyfikacji oxfordzkiej i wyniki odległych obserwacji w populacji dzieci polskich z nefropatią IgA
W:XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Białystok, 14-16 maja 2014. Program i streszczenia; s.43 poz.P4.12
8/13
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, A[nna] Medyńska, P. Adamczyk, I. Bałasz-Chmielewska, R. Grenda, A. Kluska-Jóźwiak, B. Leszczyńska, M. Miklaszewska, I. Olszak-Szot, M. Szczepańska, M. Tkaczyk, A. Wasilewska, K. Zachwieja, I. Zagożdżon, M. Zajączkowska, H. Ziółkowska, D[anuta] Zwolińska.: Lęk u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek - wyniki badania wieloośrodkowego
W:XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Białystok, 14-16 maja 2014. Program i streszczenia; s.33 poz.P2.7
9/13
M. Mizerska-Wasiak, J. Małdyk, M. Pańczyk-Tomaszewska, A. Turczyn, K. Cichoń-Kawa, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, K. Gadomska-Prokop, R. Grenda, M. Miklaszewska, J. Pietrzyk, [Agnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, M. Szczepańska, U. Demkow, D. Roszkowska-Blaim.: Increased serum IgA in children with IgA nephropathy, severity of kidney biopsy findings and long-term outcomes
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.873: Neuroscience and respiration. Vol.16: Ventilatory disorders; s.79-86
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
10/13
M. Mizerska-Wasiak, D. Adamczuk, K. Cichoń-Kawa, M. Miklaszewska, J. Pietrzyk, A[gnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, M. Szczepańska, M. Roszkowska-Blaim.: Jakość życia dzieci z nefropatią IgA - doniesienie wstępne
W:VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Łódź, 24-26 maja 2015 r.; s.22 poz.u4-2
11/13
M. Mizerska-Wasiak, A. Such, K. Cichoń-Kawa, M. Pańczyk-Tomaszewska, A. Turczyn, M. Miklaszewska, J. Pietrzyk, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, M. Szczepańska, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, A[gnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, K. Gadomska-Prokop, R. Grenda, M. Roszkowska-Blaim.: Nefropatia IgA u dzieci w Polsce
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.96-97 poz.U10
12/13
M. Mizerska-Wasiak, A. Turczyn, A. Such, K. Cichoń-Kawa, J. Małdyk, M. Miklaszewska, J. Pietrzyk, A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, M. Szczepańska, B. Bieniaś, M. Zajączkowska, A[gnieszka] Pukajło-Marczyk, D[anuta] Zwolińska, K. Siniewicz-Luzeńczuk, M. Tkaczyk, K. Gadomska-Prokop, R. Grenda, U. Demkow, M. Pańczyk-Tomaszewska.: IgA nephropathy in children: a multicenter study in Poland
Adv.Exp.Med.Biol. 2016 Vol.952: Neuroscience and respiration : Advancements in clinical research; s.75-84
IF: 1.937
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
13/13
O. Bielska, B. Lipska-Ziętkiewicz, M. Szczepańska, D. Roszkowska-Blaim, A. Wasilewska, K. Taranta-Janusz, I. Jadeszko, L. Hyla-Klekot, J. Taraszkiewicz, M. Pańczyk-Tomaszewska, E. Kuźma-Mroczkowska, J. Zachwieja, D. Ostalska-Nowicka, K. Jobs, M. Tkaczyk, A. Jander, R. Stankiewicz, D[anuta] Zwolińska, J.A. Pietrzyk, E. Jarocka-Cyrta, M. Śniadecka, A. Brodkiewicz, M. Zajączkowska, A. Dębska-Ślizień, A. Żurowska.: Badanie międzyośrodkowe: aspekty genetyczne chorób przebiegających z krwinkomoczem - doniesienie wstępne
W:XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Zabrze, 11-13 maja 2017 r.; s.31 poz.U2.4
stosując format:
Nowe wyszukiwanie