Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZŁOCIŃSKA ADRIANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/10
Hanna Pińkowska, Adrianna Złocińska, Małgorzata Krzywonos, Paweł Wolak, Agata Górniak.: Application of HPLC for analysis the liquid fraction of hydrothermal extraction of pectins from sugar beet pulp
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.86 poz.PS-30
ISBN 978-83-7055-591-7
2/10
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Stałe rozproszenia ezytymibu z kwasem acetylosalicylowym - charakterystyka i możliwości wykorzystania w preparatach wieloskładnikowych
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.28
3/10
Hanna Pińkowska, Małgorzata Krzywonos, Paweł Wolak, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: Zastosowanie HPLC do oznaczania produktów hydrotermalnego przetwarzania pektyn
W:X Jubileuszowa Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Warszawa, 20-21 października 2016 ; red. nauk. Ewa Bulska, Sławomir Garboś; s.52
ISBN 978-83-89379-39-9
4/10
Bożena Grimling, Adrianna Złocińska, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Wpływ składu preparatu stomatologicznego na bazie chitozanu na dostępność farmaceutyczną klotrimazolu = The influence of dantal's formulation prepared on based of chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
W:XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Malbork, 14-16 września 2016 r.; s.[47-48]
5/10
M. Krzywonos, H. Pińkowska, P. Wolak, A[drianna] Złocińska.: Production of pectin enriched material by extraction of sugar beet pulp in subcritical water - use of Doehlert design for optimizing the extraction conditions
W:BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium with Exhibition. Prague, June 13-17, 2017. Book of abstracts ; ed. by Zoran Sucur [et al.]; Prague : University of Chemistry and Technology, 2017; s.153-154 poz.P43
ISBN 978-80-7080-989-1
6/10
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: The influence of a dental formulation prepared with chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2017 Vol.22; s.42-53
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
7/10
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: Investigation of physicochemical properties on dental hydrogels with clotrimazole based chitosan
W:XXIII Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Wałbrzych, September 20-22nd 2017; s.[39-40]
8/10
Aleksandra Dominik, Karol P. Nartowski, Małgorzata Rusińska, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Knowledge based design fabrication of fast dissolving tablets using drop-on-demand 3D printing technologies
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A5LZE-IM6UU-8G477-7CZZS-C7CG7.pdf
9/10
Agata Górniak, Dominika Paulina Pasek, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Physicochemical properties of solid dispersions containing two active ingredients used in the treatment of mixed dyslipidemia
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.3XYLQ-NYPSJ-6SKS7-CCGGC-84787.pdf
10/10
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Preparation and characterization of ezetimibe - aspirin solid dispersions
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A9QQR-X7752-GZ8SG-G8W8C-C7SW7.pdf
stosując format:
Nowe wyszukiwanie