Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WASZCZUK EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 125Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/125
Zbigniew Sajewicz, Elżbieta Poniewierka, Ewa Waszczuk.: Przypadek choroby Whipplea
Wiad.Lek. 1985 T.38 nr 8; s.596-599
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
2/125
L[eszek] Paradowski, E[wa] Waszczuk, J[ózef] Urban, K[rystyna] Karachatzis.: Zmiany motoryki przełyku w niedoczynności tarczycy
W:56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 27- 29.05 1988 r. Streszczenia; s.8
3/125
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, E[wa] Waszczuk, A[rtur] Salomon.: Lecenje duodenalnog ulkusa sukralfatom davanim dvaput dnevno
Gastroenterohepatol.Arh. 1989 Vol.8 no.3; poz.77
6. Kongres Castroenterologa, 2. Kongres Digestivne Endoskopije, 1. Kongres Digestivne Ehotomografije Jugoslavije. Sarajevo, 29.V-4.VI.1989
4/125
L[eszek] Paradowski, A[rtur] Salomon, E[wa] Waszczuk, J[adwiga] Łapińska, E[lżbieta] Poniewierka, Z[bigniew] Knapik.: Nawroty owrzodzeń trawiennych dwunastnicy w pierwszym roku po leczeniu antagonistami receptorów-H2 lub sukralfatem
W:58 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 22-24.04.1990. Streszczenia; s.26
5/125
Ewa Waszczuk ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Ocena motoryki przełyku w zmodyfikowanej próbie Bernsteina [praca doktorska]
Wrocław, 1990; 96 k.
6/125
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Czesław Koziorowski, Jan Cader, Konrad Leśniakowski, Jadwiga Łapińska, Tamara Matysiak, Leszek Paradowski, Artur Salomon, Ewa Waszczuk, Władysław Turkiewicz, Jerzy Kolasiński.: Wydatek energetyczny górników - ratowników w czasie symulowanej akcji ratowniczej
Rudy Met.Nieżel. 1991 R.36 nr 8; s.279-281
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
7/125
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Ewa Waszczuk.: Motoryka przełyku w czasie symulacji odpływu żołądkowo-przełykowego u ludzi zdrowych
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.48 poz.24
8/125
Ewa Waszczuk.: Próba modyfikacji testu Bernsteina
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.46-47 poz.23
9/125
Ewa Waszczuk.: Assessment of clinical value of Bernstein test and attempts of its modification
Mater.Med.Pol. 1992 Vol.24 nr 3; s.156-159
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
10/125
Leszek Paradowski, Jadwiga Łapińska, Ewa Waszczuk, Mirosław Budzyniak, Robert Szmigielski.: Spostrzeżenia własne na temat zespołu jelita nadpobudliwego
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.1; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
11/125
Ewa Waszczuk, Zbigniew Knapik, Jacek Żebrowski, Leszek Paradowski, Jan Cader.: Próba zastosowania cholecystokininy w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.157
12/125
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk, Zbigniew Knapik.: Testy diagnostyczne w badaniach manometrycznych przełyku
Post.Nauk Med. 1995 T.8 nr 6; s.287-290
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
13/125
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Multimodialne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania = Multimodal potentials evoked in malabsoption syndrome
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.282 poz. Ż8
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
14/125
Leszek Paradowski, Jan Cader, Ewa Waszczuk.: Wpływ hamowania wydzielania kwasu solnego na ślinotok u chorych na chorobę refluksową przełyku (GERD) = The influence of hydrochloric acid secretion on salvations in gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.309 poz. P41
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
15/125
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Dyskinezy dróg żółciowych - współczesna diagnostyka i leczenie
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.71-78
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/125
Ewa Waszczuk, J. Stasiewicz.: Sprawozdanie z sympozjum "pH-Hp - decisive new evidence" . Praga, 28 czerwca 1997
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.647
17/125
Jacek Worobiec, Ewa Waszczuk.: Pozorna eradykacja czy reinfekcja Helicobacter pylori?
Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.3; s.323-329
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
18/125
Ewa Waszczuk, Robert Śmigiel, Leszek Paradowski.: Torbiele przewodów żółciowych
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.1; s.57-62
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
19/125
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk, Waldemar E. Wysokiński.: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego nie jest czynnikiem ryzyka zakrzepicy żylnej
Acta Angiol. 2000 T.6 supl.1; s.47 poz.65
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Lublin, 18-20 maja 2000 r. Streszczenia
20/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Nawrotowość kamicy żółciowej
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.3; s.289-297
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
21/125
Małgorzata Bilińska, Ewa Waszczuk, Bogusław Paradowski, Magdalena Koszewicz.: Autonomic dysfunction in IBS
Clin.Neurophysiol. 2000 Vol.111 suppl.1; s.S72 poz.P16-01
Abstracts of the 10th European Congress of Clinical Neurophysiology. Lyon, August 26-30, 2000
22/125
Ewa Waszczuk.: Ciśnienie zwieracza dolnego przełyku oraz jego zmiany po posiłku testowym w otyłości prostej = Lower sphincter pressure values and its changes after test meal in obese patients
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.45 poz.ES-1
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
23/125
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Leszek Paradowski.: Dysautonomia w zespole jelita drażliwego
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.349-353
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
24/125
Waldemar Wysokiński, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Ulcerative colitis is not a risk factor for deep vein thrombosis
Haemostasis 2000 Vol.30 suppl.1; s.39 abstr.73
16th International Congress on Thrombosis. Porto (Portugal), May 5-8, 2000. Abstracts
25/125
Bogusław Paradowski, Małgorzata Bilińska, Ewa Waszczuk, Anna Bartnik, Leszek Paradowski.: Niektóre funkcje układu wegetatywnego w zespołach złego wchłaniania
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.1; s.17-23
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
26/125
Ewa Waszczuk.: Postprandial relaxation of lower oesophageal spincter in obese patients
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.1012
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
27/125
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski, Waldemar Wysokiński.: Venous disorders in ulcerative colitis. prospective, blind analysis by echo-doppler
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.1001
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
28/125
B[ogusław] Paradowski, E[wa] Waszczuk, M[ałgorzata] Bilińska, L[eszek] Paradowski.: Multimodal evoked potentials in malabsorbtion syndrome
J.Neurol. 2001 Vol.248 suppl.2; s.II/71 poz.P231
11th Meeting of the European Neurological Society. Paris, April 21 - 25, 2001
29/125
B[ogusław] Paradowski, E[wa] Waszczuk, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Dysautonomia in irritable bowel syndrome
J.Neurol.Sci. 2001 Vol.187 suppl.; s.S133 poz.P0354
XVII World Congress of Neurology. London, 17-22 June 2001. Abstracts
30/125
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Leszek Paradowski, Ryszard Podemski.: Multimodalne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 66; s.499-502
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
31/125
E[wa] Waszczuk, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Częstość przebytego usunięcia migdałków podniebnych oraz wyrostka robaczkowego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit = Therate of tonsillectomy and appendectomy in patients with inflammatory bowel diseases
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.91 poz.B-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
32/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Niedoczynność śledziony u chorych z celiakią = Hyposplenism in patients with celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.82 poz.B-4
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
33/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, W. Bartnik.: Ocena przydatności testu z D-ksylozą w diagnostyce zespołu złego wchłaniania = Assessment of D-xylose absorption test usefulness in the diagnosis of malabsorption syndrome
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.83 poz.B-5
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
34/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Płodność i zaburzenia miesiączkowania u kobiet z chorobą trzewną = Fertility and menstruation disturbances in women with malabsorption syndrome
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.83 poz.B-6
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
35/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Wpływ diety bezglutenowej na aktywność aminotransferaz u chorych z celiakią = Influence of a gluten-free on serum aminotransferase levels in patients with celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.82 poz.B-3
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
36/125
E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz.: Wskazania do leczenia operacyjnego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego = Indications for surgical treatment in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.88 poz.B-15
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
37/125
E[wa] Waszczuk, Izabela Gosk-Bierska, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia układu żylnego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego = Venous diorders in ulcerative colitis, prospective, blind analisis by echo-doppler
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.92 poz.B-24
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
38/125
R[adosław] Kempiński, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, J[adwiga] Łapińska, J[an] Cader.: Zachorowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u mężczyzn i kobiet w 10-letnim materiale Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu = Incidence of ulcerative colitis in men and women, ten-year obesrvation in gastroenterology department, Wrocław Medical University, Poland
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.93 poz.B-26
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
39/125
Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 4; s.287-292
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
40/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk.: Obstetric and gynaecological problems in women with malabsorption syndrome
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A190, poz. TUE-G-399
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
41/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk.: Thrombocytosis in patients with coeliac disease
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A102, poz. MON-G-380
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
42/125
J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak, E[wa] Waszczuk.: Bone mineral density and secondary hyperparathyroidism in adult celiac disease patients
W:12th International Congress of Endocrinology. Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004. Appendix; Bologna : Medimond, 2004; s.87-90
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/125
J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak, E[wa] Waszczuk.: Bone mineral density and parathyroid function in adult celiac disease patients
W:12th International Congress of Endocrinology. Lisbon, August 31 - September 4, 2004. Program and abstracts; s.269 poz.P694
44/125
S[tanisław] Potoczek, D[ariusz] Wołowiec, B[ożena] Jaźwiec, E[wa] Waszczuk, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, G[rzegorz] Mazur, K[azimierz] Kuliczkowski, L[eszek] Paradowski.: Chemotherapy impact on gastrointestinal system's mucosa absorption in patients with acute myeloblastic leukemia (AML)
Hematol.J. 2004 Vol.5 suppl.2; s.S272-S273 poz.817
9th Congress of the European Hematology Association. Geneva (Switzerland), 10-13 June 2004. Abstract book
45/125
Ewa Waszczuk.: Zespół jelita nadwrażliwego - diagnostyka i leczenie
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1069-1072
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/125
Ewa M. Waszczuk.: Niepowodzenia w leczeniu choroby refluksowej
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.37-39
47/125
S[tanisław] Potoczek, D[ariusz] Wołowiec, B[ożena] Jaźwiec, E[wa] Waszczuk, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, G[rzegorz] Mazur, K[azimierz] Kuliczkowski, L[eszek] Paradowski.: Czynności absorpcyjne błony śluzowej przewodu pokarmowego chorych na ostrą białaczkę szpikową
Acta Haematol.Pol. 2005 T.36 supl.2; s.244 poz.196
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 września 2005 r.
48/125
Stanisław Potoczek, Dariusz Wołowiec, Bożena Jaźwiec, Ewa Waszczuk, Katarzyna Kapelko-Słowik, Irena Frydecka, Grzegorz Mazur, Kazimierz Kuliczkowski, Leszek Paradowski.: Czynność absorpcyjna błony śluzowej przewodu pokarmowego chorych na ostrą białaczkę szpikową
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.273-279
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
49/125
Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Waszczuk, Grażyna Bednarek-Tupikowska.: Gęstość mineralna kości i wtórna nadczynność przytarczyc u dorosłych z celiakią = Bone mineral density and secondary hyperparathyroidism in adult celiac disease patients
Endokrynol.Pol. 2005 T.56 nr 4; s.676-677 poz.144
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 września 2005 r.
50/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak.: Influence of a gluten free diet on bone mineral density in adult patients with coeliac disease
Gut 2005 Vol.54 suppl.7; s.A66 poz.OP-G-281
13th United European Gastroenetrology Week. Copenhagen (Denmark), 15-19 October 2005. Abstracts
51/125
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk.: Postępowanie w przypadku nieskutecznego leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1087-1092
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
52/125
Ewa Waszczuk, Wojciech Homola.: Zaburzenia rozrodczości u chorych na celiakię
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1093-1098
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
53/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Częstość występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w zespole jelita nadwrażliwego = Prevalence of self-reported anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.98 poz.121
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
54/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak.: Wtórna nadczynność przytarczyc u chorych z celiakią = Secondary hyperparathyroidism in patients with coeliac disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.74 poz.82
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
55/125
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk.: Doraźne stosowanie leków hamujących wydzielanie kwasu solnego
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.95-97
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
56/125
Ewa Waszczuk, Małgorzata Kosiara, Tadeusz Dobosz, Leszek Paradowski.: Celiac disease and diabetes mellitus
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.297-301
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/125
Ewa Waszczuk, Anna Susło, Leszek Paradowski.: Niedrożność rzekoma
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/125
Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Waszczuk, Andrzej Milewicz.: Bone mineral density and calcium deficiencies in adult patients with celiac disease
Endocr.Abstr. 2007 Vol.14; poz.P427
9th European Congress of Endocrinology. Budapest, Hungary, 28th April - 2 May 2007
59/125
Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Agnieszka Jędrzejewska-Orchowska, Jan Cader, Krzysztof Moroń, Ewa Nienartowicz, Katarzyna Błachut, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk, Joanna Bladowska, Leszek Paradowski.: Haemobilia - etiology, diagnostics and treatment
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.77-82
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
60/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Visceral hypersensitivity in coeliac disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A55 poz.OP-G-235
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
61/125
I[zabela] Gosk-Bierska, R.D. McBane, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[aldemar] E. Wysokiński.: Prevalence of lower extremity venous disease in inflammatory bowel disease
Int.Angiol. 2007 Vol.26 no.1; s.67-71
IF: 0.933
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
62/125
Joanna Kosobudzka, Ewa Waszczuk, Ekatierina Kondratiewa.: Grzybice przewodu pokarmowego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka ; pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.68-76
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
63/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zaburzenia czynnościowe odbytu i odbytnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.151-160
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
64/125
Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.137-150
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
65/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.111-126
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
66/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Irritable bowel syndrome as an interdisciplinary clinical problem
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.667-675
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
67/125
Ewa Waszczuk, Łukasz Michalski, Anna Susło, Magdalena Koszewicz, Tomasz Adamowski, Leszek Paradowski.: The connection between celiac disease and nervous system and mental disorders
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.495-502
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
68/125
Anna Bohdanowicz-Pawlak, Jadwiga Szymczak, Ewa Waszczuk.: Follow-up in a group of 166 adrenal incidentaloma patients
Endocr.Abstr. 2008 Vol.16; poz.P31
10th European Congress of Endocrinology. Berlin, 3-7 May 2008
69/125
Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Waszczuk, Urszula Tworowska.: Osteoprotegerin and bone mineral density in adult patients with celiac disease
Endocr.Abstr. 2008 Vol.16; poz.P92
10th European Congress of Endocrinology. Berlin, 3-7 May 2008
70/125
Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Waszczuk, Urszula Bardzińska.: Wysokie stężenie osteoprotegeryny w surowicy krwi i niska gęstość mineralna kości u chorych z celiakią = High level of serum osteoprotegerin and low bone mineral density in patients with celiac disease
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.71-72 poz.P4-6
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku
71/125
Beata Magdalena Sobieszczańska, Ewa Waszczuk.: Rola mykobakterii w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4; s.269-272
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
72/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia funkcji anorektalnych w chorobie trzewnej = Anorectal function disturbances in celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.26 poz.P3-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
73/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
Gastroenterology 2008 Vol.134 no.4 suppl.1; s.A-364 poz.M1221
Digestive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the AGA Institute. San Diego, California, USA, May 17-22, 2008
74/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: What is the real prevalence of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome?
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A379 poz.P1366
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
75/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: Diagnostic instruments in evaluation of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 suppl.2; s.133 poz.SAT163
The Second Joint International Meeting for Neurogastroenterology and Motility. Lucerne (Switzerland), 6-9 November 2008
76/125
Ewa Waszczuk, Anna Susło, Jan Cader.: Diagnostyka różnicowa oraz profilaktyka choroby hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.31-33
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/125
Ewa Waszczuk.: Przyczyny i leczenie zakrzepicy żył wątrobowych
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 3-4; s.125-127
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
78/125
Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Ewa Waszczuk, Agata Szlachcic, Leszek Paradowski.: Clinical differences of celiac disease in schoolchildren and adults
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.2; s.153-158
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
79/125
Ewa Waszczuk, Magdalena Ciupek, Leszek Paradowski.: Zaburzenia wchłaniania jelitowego przyczyną niepowodzenia terapii substytucyjnej w niedoczynności tarczycy
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.395-398
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
80/125
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Monika Kantorska.: Depressive disorders in patients with irritable bowel syndrome diagnosed using the composite international diagnostic interview
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.5; s.601-605
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
81/125
A[gata] Mulak, M[ichał] Paradowski, E[wa] Waszczuk, P[aweł] Petryszyn, A[dam] Smereka, A[nna] Susło, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with relapsing/remitting multiple sclerosis
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A359 poz.P1258
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
82/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
J.Clin.Gastroenterol. 2010 Vol.44 no.10; s.e249-e252
IF: 2.752
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
83/125
Jarosława Semianów-Wejchert, Ewa Waszczuk.: Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.33-48
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
84/125
Ewa Waszczuk, Jarosława Semianów-Wejchert.: Żywienie w zespołach złego wchłaniania
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.21-31
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
85/125
Agnieszka Ciesielska-Krosny, Dominika Mazur, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Przepuklina Spigela
Gastroenterol.Pol. 2011 T.18 nr 2; s.80-83
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
86/125
Ewa Waszczuk, Julia Jawny.: Endocrine disorders and coeliac disease
Przegl.Gastroenterol. 2011 T.6 nr 4; s.209-212
IF: 0.067
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
87/125
Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Waszczuk, Joanna Jakubowska.: Low bone mineral density in adult patients with coeliac disease
Endokrynol.Pol. 2012 T.63 nr 4; s.270-276
IF: 1.070
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
88/125
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, I. Jeśkowiak, E[wa] Waszczuk, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, L[eszek] Paradowski, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Czy polimorfizm P-glikoproteiny oraz promotora regionu piątego interleukiny 4 może determinować występowanie niespecyficznych schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego?
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.60 poz.P25
89/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zaburzenia czynnościowe odbytu i odbytnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.145-154
Wyd. 2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
90/125
Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.133-144
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
91/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.105-123
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
92/125
Anna Bohdanowicz-Pawlak, Jadwiga Szymczak, Ewa Waszczuk, Marek Bolanowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska.: Subclinical Cushing's syndrome in adrenal incidentalomas - possible metabolic consequences
Endokrynol.Pol. 2013 T.64 nr 3; s.186-191
IF: 1.208
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
93/125
Ewa Waszczuk, Adam Smereka, Agnieszka Ciesielska-Krosny, Maciej Guziński, Łukasz Waszczuk, Leszek Paradowski.: A rare cause of acute abdominal pain - case report
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 3; s.120-122
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
94/125
Beata Marczak-Karpina, Maria Jasińska, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Rola testów oddechowych w diagnostyce wybranych chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.156-159
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
95/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterology 2013 Vol.144 no.5 suppl.1; s.S-725 poz.Mo2040
Digestive Disease Week 2013. Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013. AGA Abstracts
96/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A27-A28 poz.OP092
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
97/125
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Do endoscopists always recognize severe cases of celiac disease?
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A278 poz.P541
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
98/125
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Agata Mulak, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Monika Kantorska, Dorota Frydecka.: The lifetime prevalence of anxiety disorders among patients with irritable bowel syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.987-992
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
99/125
Anna Maria Zoń, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Powikłania gastroenterologiczne w ambulatoryjnym leczeniu choroby wieńcowej
Gastroenterol.Pol. 2014 T.21 nr 1; s.47-50
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
100/125
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Historia naturalna choroby refluksowej
W:Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobie refluksowej o zasięgu pozaprzełykowym : monografia ; pod red. Marka Bochni; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2014; s.11-18
ISBN 978-83-60732-89-2
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/125
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: A "Cocoon" immunisation strategy among household children of adults patients with inflammatory bowel disease
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2014 Vol.2 suppl.1; s.A367-A368 poz.P0862
22nd United European Gastroenterology Week 2014. Vienna (Austria), October 18-22, 2014. Abstracts
102/125
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Czy pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit mieszkający z dziećmi są objęci "strategią kokonu"?
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.34
103/125
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit są niewystarczająco chronieni przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.35
104/125
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Stopień zaszczepienia oraz czynniki wpływające na decyzję o szczepieniu u chorych na nieswoiste zapalenie jelit
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.80 poz.P2.36
105/125
Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Szenborn, Leszek Paradowski.: A 'cocoon immunization strategy' among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2015 Vol.27 no.3; s.249-253
IF: 2.093
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
106/125
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Immunisation status and factors influencing vaccination decision-making in patients with inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S337-S338 poz.P516
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
107/125
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Inadequate immunisation against viral hepatitis B and no detected cases of hepatits C infection among patients with Inflammatory Bowel Disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S311 poz.P465
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
108/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Neurogastroenterol.Motil. 2015 Vol.27 suppl.2; s.87
NeuroGASTRO 2015. Istanbul (Turkey), June 4-6, 2015. Abstracts
109/125
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
110/125
Ewa Waszczuk, Karolina Waszczuk.: Gluten, dysbiosis, and genetics in celiac disease: all are important [letter to the editor]
Dig.Dis.Sci. 2016 Vol.61 no.9; s.2761-2762
IF: 2.875
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
111/125
Ewa Waszczuk, Karolina M. Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Inadequate seroprotection against hepatitis B virus and one detected case of hepatitis C virus infection among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.28 no.6; s.628-632
IF: 1.968
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
112/125
Ewa Waszczuk, Karolina Waszczuk, Jerzy Florjański.: Low uptake of cervical cancer screening and unawareness of human papilloma virus vaccine recommendation among patients with inflammatory bowel diseases
Eur.J.Obstet.Gynecol.Reprod.Biol. 2016 Vol.206; s.e123
24th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Torino (Italy), 19-21 May 2016. Abstracts
113/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Gastroenterology 2016 Vol.150 no.4 suppl.1; s.S-950 poz.Tu1797
Digestive Disease Week 2016. San Diego, 21-24 May 2016. Abstracts
114/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in different subtypes of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.59 poz.193
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
115/125
Piotr Wiland, Ewa Waszczuk.: Objawy ze strony przewodu pokarmowego w chorobach reumatycznych
W:Zmiany narządowe w chorobach reumatycznych ; red. Piotr Wiland; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2016; s.171-197
ISBN 978-83-61257-11-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
116/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
117/125
Magdalena Panek-Jeziorna, Karol Kowalski, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia jelit
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.25-30
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
118/125
Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.37-40
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
119/125
Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk, Leszek Szenborn.: Can we better protect patients with inflammatory bowel disease against infections - patient attitude and personal immunization knowledge
Acta Gastroenterol.Belg. 2018 Vol.81 no.2; s.257-261
IF: 0.541
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Streszczenie w PubMed:
120/125
Ewa Waszczuk, Karolina Waszczuk, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Jerzy Florjański.: Women with inflammatory bowel diseases have a suboptimal cervical cancer screening rate and are not aware of the recommended human papilloma virus vaccine
Gynecol.Endocrinol. 2018 Vol.34 no.8; s.656-658
IF: 1.406
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
121/125
Karolina Kolasińska, Stanisław Kwiatkowski, Bartosz Knap, Grzegorz Czerwiński, Elżbieta Poniewierka, Ewa Waszczuk.: Helicobacter pylori infection: from biology to clinical features
World Sci.News 2018 Vol.107; s.171-184
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
122/125
Karolina Kolasińska, Stanisław Kwiatkowski, Grzegorz Czerwiński, Elżbieta Poniewierka, Ewa Waszczuk.: Spectrum of gluten-related disorders: celiac disease, wheat allergy, baker's asthma and non-celiac gluten sensitivity
World Sci.News 2018 Vol.100; s.154-164
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
123/125
Karolina Kolasińska, Stanisław Kwiatkowski, Bartosz Knap, Grzegorz Czerwiński, Elżbieta Poniewierka, Ewa Waszczuk.: The guide through brain-gut-enteric microbiota axis - regulation pathways and related disorders
World Sci.News 2018 Vol.109; s.115-130
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
124/125
Łukasz Waszczuk, Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk.: CT in Crohn's disease is beneficial for patient care and should not be feared [letter to the editor]
Dig.Dis.Sci. 2019 Vol.64 no.7; s.2056-2058
Adres url:
DOI:
125/125
Kamil Litwinowicz, Marcin Choroszy, Ewa Waszczuk.: Changes in the composition of the human intestinal microbiome in alcohol use disorder: a systematic review
Am.J.Drug Alcohol Abuse 2020 Vol.46 no.1; s.4-12
IF: 2.925
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie