Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WAŚKO-CZOPNIK DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 131Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/131
A[dam] Kołodziej, Elżbieta Poniewierka, Dorota Waśko-Czopnik.: Manometric aspects of small hiatal hernia
Gut 1999 Vol.45 suppl.5; s.A164 poz.P0370
7th United European Gastroenterology Week. Rome (Italy), 13-17 November 1999
2/131
Dorota Waśko-Czopnik, A[dam] Kołodziej, Elżbieta Poniewierka.: The influence of Helicobacter pylori infection on motoric activity of oesophagus and lower oesophageal sphincter pressure and profile of selected hormones of gastrointestinal tract
J.Physiol.Pharmacol. 1999 Vol.50 suppl.2; s.43
International Symposium "Extragastroduodenal manifestations of H. pylori infection". Cracow, August 29-30, 1999
3/131
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Zaburzenia połykania w praktyce lekarskiej
Nowa Med. 1999 R.6 z.94 nr 10; s.4-11
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
4/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Diagnostic tests in the diseases of the oesophagus
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.65-66
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
5/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Wpływ pozycji ciała na śródprzełykowej pH u chorych na chorobę refluksową przełyku = The influence of body position on changes of intraoesophageal pH in patients with GERD
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.49 poz.ES-9
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
6/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Epidemiology of digestive tract tumors
W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS 2000: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.453-465
7/131
D[orota] Waśko-Czopnik, M[aria] Zalesska-Kręcicka, T[omasz] Kręcicki, L[eszek] Paradowski.: Powikłania pozaprzełykowe choroby refluksowej (GERD) = Extraoesophageal complications of gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.42 poz.A-7
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
8/131
D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: Wpływ eradykacji H. pylori na napięcie dolnego zwieracza przełyku i motorykę trzonu u chorych z chorobą refluksową przełyku = The influence of eradication of H. pylori infection on les pressure andoesophageal manometry in patients with gerd
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.49 poz.A-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
9/131
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components and occurrence of dental erosions in patients with gastroesophagal reflux disease (GERD)
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A232, poz. TUE-G-549
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
10/131
D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: The influence of eradication of H.pylori infection on les pressure and oesophageal manometry in patients with gerd
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A12, poz. OP-G-038
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
11/131
Urszula Kaczmarek, Dorota Waśko-Czopnik, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sommer-Szelepin, Leszek Paradowski.: Erozje zębów i wybrane składniki śliny a refluks żołądkowo-przełykowy
Czas.Stomatol. 2003 T.56 nr 5; s.295-302
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
12/131
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Influence of body position on intraesophageal pH in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 4; s.289-296
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/131
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, E[lżbieta] Sommer-Szelepin.: Salivary components in gastroesophageal reflux disease and dental erosion
J.Dent.Res. 2003 Vol.82 spec.iss.B; s.B-279 abstr.2144
81st General Session of the IADR; 2nd Meeting of the PEF (British, Continental European, Irish, and Scandinavian Divisions of the IADR). Goteborg (Sweden), June 25-28, 2003. Abstracts
14/131
Maria Zalesska-Kręcicka, Dorota Waśko-Czopnik, Tomasz Kręcicki, Leszek Paradowski, Maciej Zatoński, Monika Horobiowska.: Objawy laryngologiczne u chorych z chorobą refluksową przełyku
Otolaryngol.Pol. 2003 T.57 nr 6; s.819-822
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/131
Dorota Waśko-Czopnik ; promotor dr hab. n. med. Leszek Paradowski ; Katedra i Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Wpływ pozycji ciała na śródprzełykowe pH u chorych na chorobę refluksową przełyku [praca doktorska]
Wrocław, 2003; 84 k.
16/131
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, E[lżbieta] Sommer-Szelepin.: Erozje zębów i wybrane składniki śliny a refluks żołądkowo-przełykowy
W:XXX-lecie Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie "Stomatologia XXI wieku". Lublin, 11-12 czerwca 2003; s.59 poz.19
17/131
Dorota Waśko-Czopnik, Elżbieta Poniewierka.: Influence of eradication of Helicobacter pylori infection on lower esophageal sphincter pressure and esophageal corpus manometry in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD)
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.749-755
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
18/131
Urszula Kaczmarek, Dorota Waśko-Czopnik, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Leszek Paradowski.: The influence of reflux disease on selected components of saliva and occurrence of dental erosion
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.109-114
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
19/131
Dorota I. Waśko-Czopnik, Beata Sobieszczańska, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Enteroagregacyjne szczepy E. coli jako czynnik etiologiczny postaci biegunkowej IBS
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.129 poz.ST-2/5
20/131
Zbigniew Sajewicz, Barbara Woźniak-Stolarska, Artur Salomon, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Endoscopic ultrasound in patients with esophageal achalasia
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2005 Vol.59 no.5; s.211-212
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
21/131
P[aweł] Jóźków, D[orota] Waśko-Czopnik, M[arek] Mędraś.: Refluks żołądkowo-przełykowy a aktywność fizyczna - doniesienie wstępne = Gastroesophageal reflux disease and physical activity - preliminary report
Med.Sport.(Kraków) 2005 Vol.9 nr 2 supl.; s.S96-S97 (pol.), s.S147 (ang.)
XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Postępy w medycynie sportowej" Wrocław, 23 - 25 wrzesień 2005 roku. Streszczenia
22/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik, Iwona Grzesiak-Gasek.: Stężenie naskórkowego czynnika wzrostu w ślinie chorych na chorobę refluksową przełyku
Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.4; s.535-540
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
23/131
Z[bigniew] Sajewicz, B[arbara] Woźniak-Stolarska, A[rtur] Salomon, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Endoscopic ultrasound in patients with esophageal achalasia
W:Endoscopy 2006 - Update and Live Demonstration. Berlin, May 4-5, 2006. Abstracts, poster abstracts; poz.7
(Falk Symposium; 152)
24/131
Beata M. Sobieszczańska, Dorota Waśko-Czopnik.: Amyloid curli fimbria as a putativevirulence factor of enteroaggregative Escherichia coli strains isolated from patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.492-495
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/131
Agata Mulak, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Choroby czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespół czynnościowego bólu brzucha według Kryteriów Rzymskich III
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.473-478
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.235-242
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/131
D[orota] Waśko-Czopnik, D[agmara] Piesiak, L[eszek] Paradowski.: GERD jako przyczyna przewlekłego kaszlu pochodzenia pozapłucnego = GERD as a cause of chronic cough of non-pulmonary origin
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.22 poz.2
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
27/131
D[orota] Waśko-Czopnik, J[erzy] Błaszczuk.: Ocena manometryczna skuteczności zabiegu rozszerzania wpustu u pacjentów z achalazją = Manometric estimation of efficacy of cardia dilation in patients with achalasia
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.95 poz.115
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
28/131
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Sołtan.: Wpływ choroby refluksowej przełyku na powstanie erozji zębowych u pacjentów z GERD = Influence of gastroesophageal reflux disease on occurrence of dental erosions in gerd patients
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.22 poz.1
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
29/131
Dorota Waśko-Czopnik, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego według III Kryteriów Rzymskich
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.469-472
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.243-247
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
30/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia motoryki trzonu i ciśnienie dolnego zwieracza przełyku u pacjentów z przełykiem Barretta
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.99 poz.124
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
31/131
Paweł Jóźków, Dorota Waśko-Czopnik, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: Gastroesophageal reflux disease and physical activity
Sports Med. 2006 Vol.36 no.5; s.385-391
IF: 3.504
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
32/131
Dorota Waśko-Czopnik, Wojciech Błoński, Lenglinger Johannes, Leszek Paradowski.: Impedance - expected progress in the diagnosis of gastroesphageal reflux disease in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.7-12
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
33/131
D[orota] Waśko-Czopnik, W[ojciech] Błoński, L[eszek] Paradowski.: Diagnostic difficulties during combined multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in patients with esophagitis or Barrett's esophagus
Adv.Med.Sci. 2007 Vol.52; s.196-198
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
34/131
E[lżbieta] Sołtan, U[rszula] Kaczmarek, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Comparison of salivary components in pre-treated and treated GERD patients
W:Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR). Thessaloniki, Greece, 26-29 September 2007. Abstract book; s.140-141 poz.488
35/131
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary epidermal growth factor in pre-treated and treated GERD patients
W:Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR). Thessaloniki, Greece, 26-29 September 2007. Abstract book; s.140 poz.485
36/131
B[eata] M. Sobieszczańska, J. Osek, D[orota] Waśko-Czopnik, E[wa] Dworniczek, K[atarzyna] Jermakow.: Association of enteroaggregative Escherichia coli with irritable bowel syndrome
Clin.Microbiol.Infect. 2007 Vol.13 no.4; s.404-407
IF: 2.980
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
37/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Salivary flow rate, pH, buffering capacity and esophageal pH-metry results in gastro-esophageal reflux disease patients
Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.4; s.439-444
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
38/131
D[orota] I. Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components in patients with Crohn disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A145 poz.MON-G-287
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
39/131
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components in patients with Crohn disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.23 poz.P076
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
40/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Gastroesophageal reflux disease and its influence on intensification of aliments in patients with Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.22 poz.P074
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
41/131
Dorota Waśko-Czopnik, Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Stan jamy ustnej i wybrane parametry śliny u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna
W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.68 poz.46
42/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Kwas dehydrocholowy - nowe spojrzenie
Lek.Rodz. 2007 R.12 nr 10; s.967
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Porównanie wybranych składników śliny u pacjentów z GERD przed i po leczeniu = Comparison of some salivary components in GERD patients before and after treatment
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.79
44/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Ślinowy naskórkowy czynnik wzrostu u pacjentów z chorobą refluksową przed i po leczeniu = Salivary epidermal growth factor in pretreated and treated patients with gastroesophageal reflux disease
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.80
45/131
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Oral condition and some salivary parameters in patients with Crohn's disease
Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 2; s.15-19
The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007
IF: 0.627
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
46/131
Paweł Jóźków, Dorota Waśko-Czopnik, Katarzyna Dunajska, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: The relationship between gastroesophageal reflux disease and the level of physical activity
Swiss Med.Wkly 2007 Vol.137 no.33-34; s.465-470
IF: 1.310
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
47/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Metody diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.39-64
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
48/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Wpływ innych chorób na zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.199-207
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
49/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zaburzenia czynnościowe przełyku
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.79-94
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
50/131
Urszula Kaczmarek, Leszek Paradowski, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik.: Poziom prostaglandyny E2 w ślinie chorych z chorobą refluksową przed i po leczeniu
Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 1; s.29-39
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
51/131
Beata Kos-Kudła, Marek Bolanowski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Maciej Krzakowski, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Paweł Lampe, Krzysztof Sworczak oraz uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu [m. in. Andrzej Milewicz, Dorota Waśko-Czopnik]: Guzy endokrynne trzustki (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 1; s.68-86
Szkolenie podyplomowe: "Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów niedokrwiennych układu pokarmowego" (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
52/131
Grażyna Rydzewska, Andrzej Cichocki, Jarosław Ćwikła, Beata Kos-Kudła, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej Szawłowski, Romana A. Tomaszewska ; uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu [m. in. Marek Bolanowski, Andrzej Milewicz, Dorota Waśko-Czopnik]: Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 1; s.57-67
Szkolenie podyplomowe: "Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów niedokrwiennych układu pokarmowego" (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
53/131
Marek Bolanowski, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak, Arkadiusz Jeziorski, Beata Kos-Kudła, Wojciech Zajęcki oraz uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu [m. in. Andrzej Milewicz, Dorota Waśko-Czopnik]: Guzy neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 1; s.87-96
Szkolenie podyplomowe: "Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów niedokrwiennych układu pokarmowego" (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
54/131
Teresa Starzyńska, Andrzej Szawłowski, Beata Kos-Kudła, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Sławomir Rudzki, Wojciech Zgliczyński ; uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu [m. in. Marek Bolanowski, Andrzej Milewicz, Dorota Waśko-Czopnik]: Guzy neuroendokrynne jelita grubego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 1; s.97-104
Szkolenie podyplomowe: "Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów niedokrwiennych układu pokarmowego" (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
55/131
Beata Kos-Kudła, Marek Bolanowski, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb, Leszek Królicki, Maciej Krzakowski, Jolanta Kunikowska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej Nowak, Grażyna Rydzewska, Teresa Starzyńska, Andrzej Szawłowski oraz uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu [m. in. Andrzej Milewicz, Dorota Waśko-Czopnik]: Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 1; s.41-56
Szkolenie podyplomowe: "Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów niedokrwiennych układu pokarmowego" (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
56/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: The role of impedance-pH monitoring in diagnosis of reflux disease in patients with atypical symptoms
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A325 poz.P1099
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
57/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Porównanie wybranych składników śliny u pacjentów z GERD przed i po leczeniu
W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.210 poz.PC047
58/131
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Ślinowy naskórkowy czynnik wzrostu u pacjentów z chorobą refluksową przed i po leczeniu
W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.209 poz.PC046
59/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Disorders in esophageal body manometry and lower esophageal sphincter in patients with Barrett's esophagus
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S28-S29 poz.159
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
60/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: May the gastroesophageal reflux disease influence intensity of symptoms in patients with Crohn disease?
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S5 poz.30
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
61/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) and its influence on esophageal manometry and results of upper gastrointestinal tract endoscopy in elderly patients
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S4 poz.25
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
62/131
D[orota] I. Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: May the gastroesophageal reflux disease influence on intensity of symptoms in patients with Crohn's disease?
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.59-60 poz.P186
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
63/131
E[lżbieta] Sołtan, U[rszula] Kaczmarek, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Dental erosion in patients with gastroesophageal reflux disease
J.Dent.Res. 2008 Vol. 87 spec. iss. C; s.208 poz.0794 (110870)
PEF IADR 2008 [4th Scientific Meeting of the Pan European Federation of IADR]. London, 10-12 September, 2008. Conference programme and abstracts
64/131
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary components in patients with extrinsic and intrinsic dental erosions
J.Dent.Res. 2008 Vol. 87 spec. iss. C; s.208 poz.0797 (110864)
PEF IADR 2008 [4th Scientific Meeting of the Pan European Federation of IADR]. London, 10-12 September, 2008. Conference programme and abstracts
65/131
A[nna] Brzecka, M[onika] Kosacka, A[dam] Smereka, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski, R[enata] Jankowska.: Refluks żołądkowo-przełykowy u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Pneumonol.Alergol.Pol. 2008 T.76 supl.1; s.43-44
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Katowice, 17-20 września 2008 r. Streszczenia doniesień zjazdowych
66/131
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Comparison of some salivary components in GERD patients before and after treatment
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.427-435
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008
IF: 0.963
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
67/131
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary epidermal growth factor in pre-treated and treated patients with gastroesophageal reflux disease
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.418-426
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008
IF: 0.963
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
68/131
Urszula Kaczmarek, Leszek Paradowski, Elżbieta Sołtan, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Dorota Waśko-Czopnik.: Pojemność buforowa śliny u osób z erozją zębów pochodzenia egzogennego i endogennego
Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.438-439 poz.185.CS/P-162
XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r. Streszczenia
69/131
Dorota Waśko-Czopnik, Edwin Kuźnik, Leszek Paradowski.: Polekowe uszkodzenia przełyku
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.244-247
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
70/131
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Multichannel electrogastrography in patients with reflux disease and esophagitis
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.139
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
71/131
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: The relationship between lower esophageal sphincter pressure and changes in multichannel electrogastrography in patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.44-45 poz.138
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
72/131
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Value of multichannel electrogastrography in symptomatic patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.140
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
73/131
J[arosława] Semianów-Wejchert, M[arcin] Braksator, P[aweł] Petryszyn, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Reszczyńska, A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, L[eszek] Paradowski.: Halitoza w zaburzeniach funkcji motorycznej przełyku i żołądka u pacjentów z chorobą refluksową przełyku = Halitosis in disorders of esophageal and gastric motor function in patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.27 poz.S7-4
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
74/131
Dorota Waśko-Czopnik, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Joanna Hajduczenia, Agnieszka Wieczorek, Elżbieta Poniewierka.: The influence of BMI on reflux disease severity and esophageal motility disorders
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 1; s.19-22
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
75/131
J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Waśko-Czopnik, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wartość diagnostyczna wielokanałowej elektrogastrografii u pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku = Value of the multichannel electrogastrography in symptomatic patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.30 poz.S7-10
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
76/131
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wielokanałowa elektrogastrografia u pacjentów z chorobą refluksową i zapaleniem przełyku = Multichannel electrogastrography in patients with gastroesophageal reflux disease and esophagitis
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.31 poz.S7-12
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
77/131
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik.: Salivary and esophageal pehametry variables in GERD patients with erosion
J.Dent.Res. 2010 Vol.89 spec. iss. B [USB Drive]; poz.1042 (paper 134591.html)
IADR/AADR 88th General Session. Barcelona, Spain, 14-17 July 2010
78/131
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Krzysztof Fyderek, Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Krzysztof Paweł Jonderko, Marcel Mazur, Jarosława Semianów-Wejchert, Dorota Waśko-Czopnik, Dorota Ksiądzyna, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Monika Parzęcka, Bartosz Romańczuk, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski.: Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.54-58
Toż w: Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2 s.105-110
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
79/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Atlas manometrii przełyku wysokiej rozdzielczości
Wrocław : Cornetis, 2010; 71 s.
ISBN 978-83-61415-10-7
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
80/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej - rola diety
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.171-180
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
81/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Żywienie w chorobach przełyku, żołądka, dwunastnicy
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.13-20
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
82/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Dyspepsja czynnościowa
Med.Dypl. 2011 Vol.20 nr 4; s.83-87
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
83/131
J[arosława] Semianów-Wejchert, M[arcin] Braksator, D[orota] [Waśko-]Czopnik, P[aweł] Petryszyn, M[aria] Rybak, L[eszek] Paradowski.: Halitosis in disorders of esophageal and gastric motor function in patients with gastroesophageal reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.23 suppl.1; s.24-25 poz.82
16th Neurogastroenterology & Motility Meeting. St Louis, Missouri, (USA), September 16-18, 2011. Abstracts
84/131
Małgorzata Reszczyńska, Elżbieta Poniewierka, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Crohn's disease in the upper gastrointestinal tract. Own experience and review of the literature
Przegl.Gastroenterol. 2011 T.6 nr 1; s.23-29
IF: 0.067
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
85/131
Paweł Piesiak, Dorota Waśko-Czopnik, Monika Kosacka, Renata Jankowska.: Ocena przydatności badania podmiotowego w różnicowaniu przyczyn przewlekłego kaszlu
Współcz.Alergol.Info 2011 T.6 nr 1; s.3-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
86/131
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: The influence of deficiencies of essential trace elements and vitamins on the course of Crohn's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.5-11
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
87/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Korelacja poziomu granzymu B z aktywnością choroby Crohna
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.28 poz.P4-18
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
88/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Ocena apoptozy w korelacji z poziomem białka p53 u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD)
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.29 poz.P4-19
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
89/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Ocena czynności zwieraczy odbytu oraz czucia trzewnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i przetokami okołoodbytniczymi w badaniu manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.28 poz.P4-17
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
90/131
Mark R. Fox, John E. Pandolfino, Jafar Jafari, Dieter Menne, Ana T. Abreu, Auke Bogte, Alessandra Elvevi, Antonio Ruiz de Leon, Boudewijn F. Kessing, Lubomyr Borys, Jose M. Remes Troche, C. Prakash Gyawali, Candice L. Wilshire, Dorota Waśko-Czopnik, Francois Mion, Heiko Fruehauf, Frank Zerbib, Oliver Gellersen, Henriette Heinrich, Julio Perez de la Serna, Matthias M Sauter, Gerrit J. Hemmink, Marcin Banasiuk, Miguel A. Valdovinos, Mirosława Uścinowicz, Monika A. Kwiatek, Jeff Wright, Pim W. Weijenborg, Rami Sweis, Sabine Roman, Rukiye Vardar, Sudip K. Ghosh, Radu Tutuian, Wout O. Rohof, Albert J. Bredenoord.: Inter-observer agreement for manometry classification of individual swallows and diagnoses using high-resolution manometry (HRM) with esophageal pressure topography (EPT): results of web-based studies with high participation
Gastroenterology 2012 Vol.142 no.5 suppl.1; s.S34 poz.137a
Digestive Disease Week 2012. San Diego, USA, May 19-22, 2012. AGA Abstracts
91/131
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function and visceral sensitivity in patients with Crohn's disease and perianal fistulas
J.Crohn's Colitis 2012 Vol.6 suppl.1; s.S91 poz.P206
Abstracts of the 7th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Barcelona (Spain), 16-18 February 2012
92/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zgaga - ważny problem praktyczny
Terapia 2012 R.20 nr 6; s.21-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
93/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Metody diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.31-58
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
94/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Wpływ innych chorób na zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.207-213
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
95/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zaburzenia czynnościowe przełyku
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.75-88
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
96/131
Dorota Waśko-Czopnik, Paweł Jóźków, Katarzyna Dunajska, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: Associations between the lower esophageal sphincter function and the level of physical activity
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.185-191
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
97/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Manometria wysokiej rozdzielczości przełyku w diagnostyce chorób i zaburzeń czynnościowych : rozprawa habilitacyjna
Wrocław; Lublin : Cornetis, 2013; 224 s.
ISBN 978-83-61415-29-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
98/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zasady diagnostyki i leczenia choroby refluksowej przełyku
Terapia 2014 R.22 nr 6 z.1; s.11-12, 15-17
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
99/131
M.R. Fox, J.E. Pandolfino, R. Sweis, M. Sauter, A.T. Abreu, Y. Abreu, A. Anggiansah, A. Bogte, A.J. Bredenoord, W. Dengler, A. Elvevi, H. Fruehauf, S. Gellersen, S. Ghosh, C.P. Gyawali, H. Heinrich, M. Hemmink, J. Jafari, E. Kaufman, K. Kessing, M. Kwiatek, B. Lubomyr, M. Banasiuk, F. Mion, J. Perez de la Serna, J.M. Remes-Troche, W. Rohof, S. Roman, A. Ruiz de Leon, R. Tutuian, M. Uścinowicz, M.A. Valdovinos, R. Vardar, M. Velosa, D[orota] Waśko-Czopnik, P. Weijenborg, C. Wilshire, J. Wright, F. Zerbib, D. Menne.: Inter-observer agreement for diagnostic classification of esophageal motility disorders defined in high-resolution manometry
Dis.Esophagus 2015 Vol.28 no.8; s.711-719
IF: 2.146
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
100/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Czego jeszcze nie wiemy o pantoprazolu?
Med.Faktów 2015 Vol.8 nr 3; s.51-55
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/131
Dorota Waśko-Czopnik, Elżbieta Poniewierka.: Znaczenie żywienia w wybranych chorobach przewodu pokarmowego
W:Dietetyka kliniczna ; red. nauk. Elżbieta Poniewierka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.81-95
ISBN 978-83-7055-559-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
102/131
Nikolaos Mastellos, Grzegorz Bliźniuk, Dorota Czopnik, Mark McGilchrist, Andrzej Misiaszek, Piotr Bródka, Vasa Curcin, Josip Car, Brendan C. Delaney, Anna Andreasson.: Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care
Fam.Pract. 2016 Vol.33 no.2; s.186-191
IF: 1.804
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
103/131
Izabela Binkowska-Borgosz, Dorota Waśko-Czopnik, Natalia Botke, Katarzyna Gaweł, Andrzej Białek.: Przezustna miotomia endoskopowa (POEM) - nowy standard w leczeniu achalazji?
Gastroenterol.Klin. 2016 T.8 nr 2; s.43-51
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
104/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku [list do redakcji]
Gastroenterol.Prakt. 2016 T.8 nr 2; s.76-77
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
105/131
Andrzej Piotr Białek, Izabella Binkowska-Borgosz, Dorota Waśko-Czopnik, Wojciech Marlicz, Małgorzata Ławniczak, Natalia Botke, Katarzyna Gaweł, Jan Pertkiewicz.: Quality of life after POEM and learning curve of the method - the European single centre study
J.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.31 suppl.3; s.37-38 poz.614
Asia Pacific Digestive Week (APDW) "Innovative approaches to gastroenterology". Kobe (Japan), 2-5 November 2016
106/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Czy gluten jest szkodliwy?
W:Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz ; red. nauk. Grzegorz Bazylak, Henryk Różański; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2016; s.70-81
Monografia naukowa III Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz". Krosno, 12-13 maja 2016
ISBN 978-83-64457-25-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
107/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Wpływ hiperkortyzolemii na insulinooporność w aspekcie trudności w utrzymaniu prawidłowej masy ciała
Food Forum 2017 nr 2(18); s.66-71
108/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Komentarz do artykułu tłumaczonego "Klasyfikacja Chicago zaburzeń motoryki przełyku: zdobyte doświadczenie"
Gastroenterol.Prakt. 2017 T.9 nr 4; s.12-14
109/131
S. Vermeire, W. Reinisch, D[orota] Waśko-Czopnik, T. Van Kaem, J. Desrivot, F. Vanhoutte, J. Beetens.: Efficacy and safety of GLPG1205, a GPR84 antagonist, in ulcerative colitis: multi-centre proof-of-concept study
J.Crohn's Colitis 2017 Vol.11 suppl.1; s.S390-S391 poz.P610
12th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona (Spain), 15-18 February 2017. Abstracts
110/131
Joanna Sarbinowska, Dorota Waśko-Czopnik.: Znaczenie współwystępowania alergii pokarmowych i wziewnych w diagnostyce pacjentów z dysfagią i podejrzeniem eozynofilowego zapalenia przełyku - doniesienia wstępne
Alergol.Pol. 2018 Vol.5 spec.iss.; art.33700-10
XIII Międzynarodowy Kongres PTA. Mikołajki, 26-29 września 2018 r. Streszczenia
Adres url:
111/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Znaczenie maślanu sodu w leczeniu chorób czynnościowych i zapalnych jelit
Gastroenterol.Prakt. 2018 T.10 nr 2; s.45-52
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
112/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna w aspekcie wpływu na przebieg nieswoistych zapaleń jelit
W:Kompendium nietolerancji pokarmowej : kiedy jedzeNIE szkodzi ; red. Natalia Chromińska; [Warszawa] : Cambridge Diagnostics, 2018; s.81-92
ISBN 978-83-952093-0-7
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
113/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Wytyczne w postępowaniu z dyspepsją czynnościową
Med.Dypl. 2018 Vol.27 nr 9; s.28, 30-32, 34
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
114/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Diagnostyka raka jelita grubego
Naturoterapia w Praktyce 2018 nr 3; s.28-31
Adres url:
115/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Ocena skuteczności zastosowania preparatu Nutilis Clear u pacjentów z dysfagią
Probl.Pielęg. 2018 T.26 nr 1; s.1-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
116/131
Dorota Waśko-Czopnik, Joanna Sarbinowska.: The role of high-resolution esophageal manometry in the diagnosis of patients with dysphagia and suspected eosinophilic esophagitis - preliminary report
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s42
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
117/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zespół jelita drażliwego - interdyscyplinarny problem naszych czasów
W:V Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii". Krosno, 10-11 maja 2018 roku; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2018; s.128-129
ISBN 978-83-64457-39-5
118/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Syrop glukozowo-fruktozowy - słodka trucizna naszych czasów
W:XII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna "Zioła w profilaktyce i leczeniu otyłości". [Katowice], 19 maja 2018 rok ; red. nauk. Marcelin Jan Pietryja; Katowice : EDYCJA - Książki Naukowe i Specjalistyczne ; Herbarium św. Franciszka, 2018; s.35-46
(Biblioteka Herbarium św. Franciszka; 9)
ISBN 978-83-64534-21-8
119/131
Michał Solecki, Dorota Waśko-Czopnik, Grzegorz Wallner.: Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych przełyku
W:Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego ; red. Grzegorz Wallner, Adam Dziki, Andrzej Dąbrowski; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018; s.65-113
ISBN 978-83-7563-271-2
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
120/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Dietary factors associated with the development of NASH
Clin.Exp.Hepatol. 2019 Vol.5 no.2; s.191-192
VIII Congress of the Polish Association for the Study of the Liver. Mikołajki, 6-8 June 2019
Adres url:
121/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Manometria wysokiej rozdzielczości - evidence based medicine
Gastroenterol.Klin. 2019 T.11 nr 1; s.9-11
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
122/131
Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik.: Achalazja przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.9-11
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
123/131
Anita Gąsiorowska, Maria Janiak, Dorota Waśko-Czopnik, Barbara Skrzydło-Radomańska, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Grażyna Rydzewska.: Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku - rekomendacje dla lekarzy rodzinnych
Lekarz POZ 2019 T.5 nr 3-4; s.245-254, 257-262, 265
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
124/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Praktyczne aspekty postępowania w chorobie refluksowej przełyku w świetle najnowszych rekomendacji
Lekarz POZ 2019 T.5 nr 5; s.349-354
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
125/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Eradykacja H. pylori - za i przeciw
Med.Dypl. 2019 Vol.28 nr 10; s.48-53
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
126/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Miejsce leków prokinetycznych w leczeniu choroby refluksowej przełyku
Med.Dypl. 2019 Vol.28 nr 5; s.68-73
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
127/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Diagnostyka celiakii oraz nieceliakalnych postaci nietolerancji glutenu
Naturoterapia w Praktyce 2019 nr 2; s.24-30
Adres url:
128/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Zespół jelita drażliwego jako problem interdyscyplinarny
W:Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii - monografia naukowa ; red. nauk. Grzegorz Bazylak, Henryk Różański; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2019; s.74-84
ISBN 978-83-64457-51-7
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
129/131
Joanna Sarbinowska, Dorota Waśko-Czopnik.: W poszukiwaniu predykatorów eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. Opis przypadku pacjentki z eozynofilowym zapaleniem żołądka i jelit
W:VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne 2019. Toruń 20-21 września 2019 roku. Streszczenia; s.34 poz.P45
[Dostęp 23.09.2019]. Dostępny w: http://www.ksr.viamedica.pl/files/ksr/2019/Krajowe_Spotkania_Reumatologiczne_2019_streszczenia.pdf
Adres url:
130/131
Dorota Waśko-Czopnik.: Białko zwierzęce w diecie człowieka - fakty i mity nie dla jarosza
W:XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument". Ustroń, 12-15 lutego 2019. Materiały konferencyjne; Kraków ; Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019; s.36-39
ISBN 978-83-7663-275-9
131/131
Joanna Sarbinowska, Dorota Waśko-Czopnik.: High-resolution manometry in diagnostics and evaluation of therapy effectiveness in patients with eosinophilic esophagitis - underestimated breakthrough or dead end?
Przegl.Gastroenterol. 2020 Vol.15 nr 1; s.22-26
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie