Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZYRWIEL ŁUKASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/35
Ł[ukasz] Szyrwiel, J[oanna] Gałęzowska, P[iotr] Młynarz, S[ylwia] Śliwińska, P[aweł] Kafarski, H[enryk] Kozłowski.: Complexing properties of phosphonodipeptides and its analogues towards Cu(II) ions
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.308 poz.194
ISBN 978-83-60043-05-9
2/35
J[oanna] Gałęzowska, Ł[ukasz] Szyrwiel, P[iotr] Młynarz, S[ylwia] Śliwińska, P[aweł] Kafarski, H[enryk] Kozłowski.: Coordination abilities of difunctional, diaminophosphonic acid and its dipeptides towards Cu(II) ions
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.175 poz.61
ISBN 978-83-60043-05-9
3/35
Joanna Gałęzowska, Łukasz Szyrwiel, Piotr Młynarz, Sylwia Śliwińska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: Coordination abilities of difunctional, diaminophosphonic acid and its dipeptides towards Cu(II) ions
Polyhedron 2007 Vol.26 no.15; s.4287-4293
IF: 1.756
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
4/35
Łukasz Szyrwiel, Elżbieta Jankowska, Anna Janicka-Kłos, Zbigniew Szewczuk, Daniela Valensin, Henryk Kozłowski.: Zn(II) ions bind very efficiently to tandem repeat region of "prion related protein" (PrP-rel-2) of zebra-fish. MS and potentiometric evidence
Dalton Trans. 2008 no.44; s.6117-6120
IF: 3.580
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
5/35
Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Henryk Kozłowski, Anna Mondry, Piotr Młynarz, Łukasz Szyrwiel.: Unusual coordination behaviour of a phosphonate- and pyridine-containing ligand in a stable lanthanide complex
Eur.J.Inorg.Chem. 2010 no.11; s.1696-1702
IF: 2.910
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
6/35
J[ustyna] Brasuń, H[anna] Czapor, A[leksandra] Kotynia, S. Bielicka, B. Kraska, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: The studies on coordination abilities of the multi-His cyclopeptides
W:EUROBIC 10 - [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-27
7/35
J[ustyna] Brasuń, A[leksandra] Kotynia, H[anna] Czapor, S. Bielicka, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: Formation of the binuclear complexes by multi-His cyclopeptides
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.47 poz.P6
8/35
J[oanna] Gałęzowska, R. Janicki, H. Kozłowski, A. Mondry, P. Młynarz, Ł[ukasz] Szyrwiel.: Unusual coordination behaviour of phosphonate and pyridine containing ligand in a stable lanthanide complexation
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.58 poz.P17
9/35
Hanna Czapor, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Łukasz Szyrwiel, Justyna Brasuń.: The cyclopeptides with the multi-His motif as ligands for copper(II)
J.Inorg.Biochem. 2011 Vol.105 no.2; s.297-302
IF: 3.354
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
10/35
Aleksandra Kotynia, Sylwia Bielińska, Łukasz Szyrwiel, Justyna Brasuń.: Cykliczne peptydy jako potencjalne układy centrów aktywnych metaloenzymów
W:V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.33
11/35
Irina G. Belaya, Genrikh E. Zelinskii, Alexander S. Belov, Oleg A. Varzatskii, Valentin V. Novikov, Alexander V. Dolganov, Henryk Kozłowski, Łukasz Szyrwiel, Yurii N. Bubnov, Yan Z. Voloshin.: Synthesis, spectra and properties of the first protono- and ionogenic tris-dioximate iron(II) clathrochelates
Polyhedron 2012 Vol.40 no.1; s.32-39
IF: 1.813
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
12/35
Łukasz Szczukowski, Berenika Szczęśniak-Sięga, Łukasz Szyrwiel.: Rozgałęzione peptydy jako nowa grupa czynników chelatujących radionuklidy metali
W:II Ogólnopolska Konferencja Radiofarmaceutyczna. Łódź, 9-10 maja 2013; s.45
13/35
Łukasz Szyrwiel, József S. Pap, Wiesław Malinka, Zbigniew Szewczuk, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń.: Interactions of anti-Parkinson drug benserazide with Zn(II), Cu(II), Fe(II) ions
J.Pharm.Biomed.Anal. 2013 Vol.76; s.36-43
IF: 2.829
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
14/35
Łukasz Szyrwiel, Justyna Brasuń, Zbigniew Szewczuk, Małgorzata Hołyńska.: Synthesis, properties and extended MS studies of a new heterometallic [Mn4Ni2]-core oxime-bridged complex
Polyhedron 2013 Vol.51; s.90-95
IF: 2.047
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
15/35
Ł[ukasz] Szczukowski, Ł[ukasz] Szyrwiel, B. Setner, Z. Szewczuk, W[iesław] Malinka.: Badanie efektywności wiązania jonów miedzi przez odpowiednio zaprojektowane rozgałęzione peptydy w pryzmacie chelatacji 64Cu
W:Szkoła Chemii Medycznej. Wrocław, 17-18 października 2013; s.[46] poz.PP-24
16/35
Łukasz Szyrwiel, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: The copper(II) and zinc interactions with one-branch peptides
W:XII International Symposium on Inorganic Biochemistry "Collaboration and beyond". Wrocław, Poland, 28 August - 1 September 2013. Book of abstracts; s.97 poz.P-49
17/35
Oleksiy V. Amirkhanov, Olesia V. Moroz, Kateryna O. Znovjyak, Tetiana Yu. Sliva, Larysa V. Penkova, Tetyana Yushchenko, Łukasz Szyrwiel, Irina S. Konovalova, Viktorya V. Dyakonenko, Oleg V. Shishkin, Vladimir M. Amirkhanov.: Heterobinuclear Zn-Ln and Ni-Ln complexes with Schiff-base and carbacylamidophosphate ligands: synthesis, crystal structures, and catalytic activity
Eur.J.Inorg.Chem. 2014 no.23; s.3720-3730
IF: 2.942
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
18/35
Łukasz Szyrwiel, Łukasz Szczukowski, József S. Pap, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: The Cu2+ binding properties of branched peptides based on L.2,3-diaminopropionic acid
Inorg.Chem. 2014 Vol.53 no.15; s.7951-7959
IF: 4.762
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
19/35
Ł[ukasz] Szyrwiel, L. Chavatte, K. Bieral, L. Ryszard.: In vitro interactions of serum proteins with the uranyl phosphate species
J.Biol.Inorg.Chem. 2014 Vol.19 suppl.1; s.S525 poz.1771459
XVIth International Conference on Biological Inorganic Chemistry. Grenoble (France), July 22-26, 2013
20/35
Łukasz Szyrwiel, Mari Shimura, Junko Shirataki, Jozsef S. Pap, Łukasz Szczukowski, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka, Laurent Chavatte, Ryszard Łobinski.: The Cu(II) and Ni(II) binding properties of de novo branched peptides based on 2,3-diaminopropionic acid and their in vitro metal ions cellular trafficking features
J.Biol.Inorg.Chem. 2014 Vol.19 suppl.2; s.S777 poz.P11
12th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Zurich (Switzerland), August 24-28, 2014. Abstracts
W tekście błędnie: Łukasz Szczułkowski
21/35
Łukasz Szczukowski, Łukasz Szyrwiel, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: Rozgałęzione peptydy jako nowa grupa ligandów chelatujących jony metali
W:Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014; s.[15]
Toż W: Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014. Program - sesja plakatowa [streszczenia online]; poster 58 [Dostęp 03.12.2014]. Dostępny w: http://chemlek.cm.umk.pl
22/35
Oleg A. Varzatskii, Sergey V. Shul'ga, Henryk Kozłowski, Elżbieta Gumienna-Kontecka, Łukasz Szyrwiel, Ekaterina G. Lebed, Yan Z. Voloshin.: ESI-MS study of ionization pathways and cation-receptor properties of the iron(II) mono- and bis-clathrochelates
Macroheterocycles 2014 Vol.7 no.3; s.302-310
IF: 0.942
23/35
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Sylwia Bielińska, Łukasz Szyrwiel, Wojciech Kamysz, Wiesław Malinka, Justyna Brasuń.: The impact of two -GlyProGly- motifs on formation of di-copper complexes by His4-cyclopeptides
New J.Chem. 2014 Vol.38 no.11; s.5198-5206
IF: 3.086
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
24/35
József S. Pap, Łukasz Szyrwiel, David Sranko, Zsolt Kerner, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: Electrocatalytic water oxidation by CuII complexes with branched peptides
Chem.Commun. 2015 Vol.51 no.29; s.6322-6324
IF: 6.567
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
DOI:
25/35
Łukasz Szyrwiel, Mari Shimura, Junko Shirataki, Satoshi Matsuyama, Akihiro Matsunaga, Bartosz Setner, Łukasz Szczukowski, Zbigniew Szewczuk, Kazuto Yamauchi, Laurent Chavatte, Ryszard Łobinski, Wiesław Malinka.: Selective targeting of metal ions by branched peptides to control its toxicity and therapeutic effect
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[43] poz.K-15
26/35
Łukasz Szyrwiel, Mari Shimura, Junko Shirataki, Satoshi Matsuyama, Akihiro Matsunaga, Bartosz Setner, Łukasz Szczukowski, Zbigniew Szewczuk, Kazuto Yamauchi, Wiesław Malinka, Laurent Chavatte, Ryszard Łobiński.: A novel branched TAT47-57 peptide for selective Ni2+ introduction into the human fibrosarcoma cell nucleus
Metallomics 2015 Vol.7 no.7; s.1155-1162
IF: 3.540
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
27/35
Łukasz Szyrwiel, Viktoryia Liauchuk, Laurent Chavatte, Ryszard Łobiński.: In vitro induction and proteomics characterisation of a uranyl-protein interaction network in bovine serum
Metallomics 2015 Vol.7 no.12; s.1604-1611
IF: 3.540
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
DOI:
28/35
Łukasz Szyrwiel, József S. Pap, Łukasz Szczukowski, Zsolt Kerner, Justyna Brasuń, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: Branched peptide with three histidines for the promotion of CuII binding in a wide pH range - complementary potentiometric, spectroscopic and electrochemical studies
RSC Adv. 2015 Vol.5 no.70; s.56922-56931
IF: 3.289
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
DOI:
29/35
Eniko Farkas, David Sranko, Zsolt Kerner, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka, Robert Horvath, Łukasz Szyrwiel, József S. Pap.: Self-assembled, nanostructured coatings for water oxidation by alternating deposition of Cu-branched peptide electrocatalysts and polyelectrolytes
Chem.Sci. 2016 Vol.7 no.8; s.5249-5259
IF: 8.668
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
DOI:
30/35
Sokratis T. Tsantis, Eirini Zagoraiou, Aikaterini Sawidou, Catherine P. Raptopoulou, Vassilis Psycharis, Łukasz Szyrwiel, Małgorzata Hołyńska, Spyros P. Perlepes.: Binding of oxime group to uranyl ion
Dalton Trans. 2016 Vol.45 no.22; s.9307-9319
IF: 4.029
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
DOI:
31/35
Mari Shimura, Hideo Shindou, Łukasz Szyrwiel, Suzumi M. Tukuoka, Fumie Hamano, Satoshi Matsuyama, Mayumi Okamoto, Akihiro Matsunaga, Yoshihiro Kita, Yukihito Ishizaka, Kazuto Yamauchi, Yoshiki Kohmura, Ryszard Łobiński, Isao Shimizu, Takao Shimizu.: Imaging of intracellular fatty acids by scanning X-ray fluorescence microscopy
FASEB J. 2016 Vol.30 no.12; s.4149-4158
IF: 5.498
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
32/35
Łukasz Szczukowski, Łukasz Szyrwiel, József S. Pap, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Wiesław Malinka.: The Cu2+ binding properties of branched peptides based on L-2,3-diaminopropionic acid. Impact of branching and location of histidine residues on the metal chelation
W:VIII Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 15-17.09.2016; poz.P71
33/35
József S. Pap, Łukasz Szyrwiel.: On the Cu(III)/Cu(II) redox chemistry of Cu-peptide complexes to assist catalyst design
Comment.Inorg.Chem. 2017 Vol.37 no.2; s.59-77
IF: 2.917
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
34/35
Łukasz Szyrwiel, David Lukacs, David F. Sranko, Zsolt Kerner, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Katarzyna Malec, József S. Pap.: Armed by Asp? C-terminal carboxylate in a Dapbranched peptide and consequences in the binding of CuII and electrocatalytic water oxidation
RSC Adv. 2017 Vol.7 no.40; s.24657-24666
IF: 2.936
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
35/35
Łukasz Szyrwiel, Dávid Lukács, Tetsuya Ishikawa, Justyna Brasuń, Łukasz Szczukowski, Zbigniew Szewczuk, Bartosz Setner, József S. Pap.: Electrocatalytic water oxidation influenced by the ratio between Cu2+ and a multiply branched peptide ligand
Catal.Commun. 2019 Vol.122; s.5-9
IF: 3.463
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie