Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SOCHACKA ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/19
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of vasopressin and oxytocin analogues containing histydine residues
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.137 poz.23
ISBN 978-83-60043-05-9
2/19
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The coordination abilities of the His-analogues of Arg-vasopressin and oxytocin towards Cu2+
W:4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry & Homogeneous Catalysis. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008; s.116 poz.P30.
3/19
Justyna Brasuń, Marek Cebrat, Aleksandra Sochacka, Olimpia Gładysz, Jolanta Świątek-Kozłowska.: The unusual binding abilities of the His-analogue of Arg-vasopressin towards Cu2+
Dalton Trans. 2008 no.37; s.4978-4980
IF: 3.580
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
4/19
Justyna Brasuń, Hanna Czapor, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Aleksandra Kotynia, Aleksandra Sochacka, Marek Cebrat.: The unusual coordination abilities of the peptides with βXaaHisGlyHis sequence. The influence of structural modification of the peptide chain on the copper(II) binding
Dalton Trans. 2010 Vol.39 no.28; s.6518-6523
IF: 3.647
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
5/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka, Stanisław Ryng.: Synthesis new isoxazole derivatives with potential immunorestoring activity
W:Italian, Austrian, Czech, Greek, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry. Catania (Italy), June 30th - July 2nd 2011; s.217
6/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka, Stanisław Ryng.: Looking of new isoxazole derivatives with potential immunorestoring activity
W:IV Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 8-10 września 2011; poz.P-40
7/19
Aleksandra Sochacka, Ewa Drozd-Szczygieł, Stanisław Ryng.: The study on reactivity of 5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid azide with N-substituted hydrazines
W:IV Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 8-10 września 2011; poz.P-58
8/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: Searching for new isoxazole derrivatives with potential immunorestoring activity
W:The Eighth Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2012. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 30 May - 1 June 2012. Book of abstracts; Warszawa : Pielaszek Research, 2012; s.38-39 poz.59
ISBN 83-89585-34-0
9/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: Biological studies of new isoxazole derivatives with potential immunorestoring activity
W:Vth Conversatory on Medicinal Chemistry. Lublin, 13-15.09.2012; poz.P-69
10/19
M[arcin] Mączyński, J. Artym, M. Kocięba, M. Zimecki, E[wa] Drozd-Szczygieł, A[leksandra] Sochacka-Ćwikła, A. Koll, S[tanisław] Ryng.: Synthesis, immunomodulatory activities and molecular calculations in group of isoxazole derivatives
Eur.J.Pharm.Sci. 2013 Vol.50 suppl.1; s.26-27 poz.PP009
5th BBBB International Conference "From drug discovery and formulation strategies to pharmacokinetics-pharmacodynamics". Athens (Greece), 26-28 September 2013. Abstract book
11/19
Benito Alcaide, Pedro Almendros, M. Teresa Quiros, Ramon Lopez, Maria I. Menendez, Aleksandra Sochacka-Ćwikła.: Unveiling the reactivity of propargylic hydroperoxides under gold catalysis
J.Am.Chem.Soc. 2013 Vol.135 no.2; s.898-905
IF: 11.444
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
12/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: Immunomodulatory activity of new isoxazole derivatives
W:The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2014. Szydłów, 12-14 May 2014. Book of abstracts; Warszawa : Pielaszek Research, 2014; s.37-38 poz.63
ISBN 83-89585-40-5
13/19
Marcin Mączyński, Michał Zimecki, Aleksander Koll, Ewa Drozd-Szczygieł, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: The influence of structural modification to immunomodulatory activity within isoxazole derivatives
W:VI Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 18-20 września 2014; s.116 poz.P45
14/19
Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: Synteza nowych pochodnych 5-amino-4-cyjano-1,3-oksazoli o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[74] poz.PP-30
15/19
Marcin Mączyński, Jolanta Artym, Maja Kocięba, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Ewa Drozd-Szczygieł, Stanisław Ryng, Michał Zimecki.: Synthesis and immunoregulatory properties of selected 5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid benzylamides
Acta Pol.Pharm. 2016 Vol.73 no.5; s.1201-1211
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
16/19
Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Ewa Zaczyńska, Michał Zimecki, Stanisław Ryng.: Synthesis of some new 1,3-oxazole derivatives and their biological activity
W:VIII Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 15-17.09.2016; poz.P13
17/19
Marcin Mączyński, Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Stanisław Ryng.: Nowe pochodne 1,2- i 1,3-oksazoli w poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych
W:III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 6-8 września 2017; s.[100] poz.PP-55
18/19
Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Marcin Mączyński, Stanisław Ryng.: Synthesis of new 1,3-oxazole derivatives with potential immunomodulatory activity
W:IX Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 13-15.09.2018; poz.PP12 [toż: poz.P104]
19/19
Aleksandra Sochacka-Ćwikła, Michał Zimecki, Ewa Zaczyńska, Marcin Mączyński.: Synthesis and immunomodulatory activities of new 1,3-oxazolo[5,4-d]pyrimidin-7-amines
W:XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku "Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki". Warszawa, 14-16 listopada 2018. Książka abstraktów; s.145 poz.P60
Errata: pełna lista autorów
stosując format:
Nowe wyszukiwanie