Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PLUTA JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 501Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/501
Janusz Pluta.: Badania pozostałości związków chlorowcopochodnych w granulatach zielarskich produkowanych w latach 1973-1975
Acta Pol.Pharm. 1980 Vol.37 no.3; s.333-337
IF: 0.213
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
2/501
Janusz Pluta, Zenon Olszewski.: Badania zawartości związków chlorowcopochodnych w nalewkach i wyciągach suchych
Acta Pol.Pharm. 1980 Vol.37 no.6; s.675-679
IF: 0.213
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
3/501
Janusz Pluta.: Zanieczyszczenie związkami chlorowcopochodnymi ziół - składników granulatów zielarskich
Acta Pol.Pharm. 1980 Vol.37 no.3; s.339-342
IF: 0.213
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
4/501
Janusz Pluta, Halina Krutul, Zenon Olszewski.: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne surowców roślinnych i produkowanych z nich granulatów
Farm.Pol. 1980 T.36 nr 4; s.205-209
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
5/501
Janusz Pluta, Zenon Olszewski, Andrzej Żaba.: Badanie pozostałości związków fosforoorganicznych w granulatach i suchych wyciągach roślinnych
Herba Pol. 1982 Vol.28 no.1-2; s.31-37
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
6/501
Janusz Pluta.: Badania pozostałości związków chlorowcopochodnych w ziołach i mieszankach ziołowych produkowanych w 1980 roku
Acta Pol.Pharm. 1983 Vol.40 no.4; s.463-470
IF: 0.083
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
7/501
Janusz Pluta, Zenon Olszewski.: Badania stopnia ekstrakcji pestycydów chlorowcopochodnych z wybranych surowców zielarskich
Farm.Pol. 1984 T.40 nr 4; s.207-210
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
8/501
Janusz Pluta, Zenon Olszewski.: Prace nad poprawą jakości Extractum Condurango fluidum. Cz.I. Wpływ czynników fizykochemicznych na tworzenie się osadów w wyciągu płynnym z kory kondurango
Farm.Pol. 1984 T.40 nr 6; s.331-334
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
9/501
Janusz Pluta, Zenon Olszewski.: Prace nad poprawą jakości Extractum Condurango fluidum. Cz.II. Wpływ czynników technologicznych na powstawanie zmętnień w wyciągu płynnym z kory kondurango
Farm.Pol. 1984 T.40 nr 7; s.407-410
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
10/501
Lesław Wendt, Barbara Figura, Janusz Pluta.: Badania reologiczne rozcieńczonych zawiesin farmaceutycznych sporządzonych przy użyciu śluzu z nasion lnu jako środka zawieszającego
Farm.Pol. 1985 T.41 nr 11; s.653-656
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
11/501
Barbara Figura, Janusz Pluta, Lesław Wendt, Krzysztof Lorenz.: Oznaczanie wybranych metali ciężkich w mieszankach ziołowych
Farm.Pol. 1985 T.41 nr 2; s.89-91
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
12/501
Janusz Pluta.: Oznaczanie zawartości związków chlorowcopochodnych w surowicach zielarskich zebranych z terenu Dolnego Śląska
Acta Pol.Pharm. 1987 Vol.44 no.3-4; s.374-380
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/501
J[anusz] Pluta.: Studies on contamination of vegetable drugs with halogen derivative pesticides. Part 1: Changes of concentrations of halogen-derivatives in herbal raw-materials within the period of 1980-1984
Pharmazie 1988 Vol.43 no.2; s.121-123
IF: 0.413
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Streszczenie w PubMed:
14/501
J[anusz] Pluta.: Studies on contamination of vegetable drugs with halogen derivative pesticides. Part 2: Concentrations of halogen derivative pesticides in vegetable blends and herbal granulated products produced in Poland in 1980-1984
Pharmazie 1988 Vol.43 no.5; s.348-351
IF: 0.413
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Streszczenie w PubMed:
15/501
J[anusz] Pluta.: Studies on concentration of halogen-derivatives in herbal products from various regions of Poland
Pharmazie 1989 Vol.44 no.3; s.222-224
IF: 0.384
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Streszczenie w PubMed:
16/501
Janusz Pluta.: Ocena poziomu pestycydów chlorowcopochodnych w surowcach zielarskich, zbieranych w różnych rejonach Polski
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Lek sprawą społeczną". Wrocław, 14-15 września 1989. Streszczenie. T.2; poz.9-67
17/501
Jadwiga Grabowska-Bochenek, Janusz Pluta, Alfons Kubis.: Wpływ procesów technologicznych na równomierność stężeń substancji czynnych w tabletkach na przykładzie preparatu wielowitaminowego
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Lek sprawą społeczną". Wrocław, 14-15 września 1989. Streszczenie. T.2; poz.9-69
18/501
Janusz Pluta.: Wpływ procesu technologicznego na stopień zanieczyszczenia związkami chlorowcopochodnymi leków roślinnych
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Lek sprawą społeczną". Wrocław, 14-15 września 1989. Streszczenie. T.2; poz.9-68
19/501
J[anusz] Pluta.: Effect of technological factors on concentration of halogen derivative pesticides in some vegetable drugs
Pharmazie 1990 Vol.45 no.4; s.273-275
IF: 0.379
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Streszczenie w PubMed:
20/501
Janusz Pluta.: Znaczenie skażenia krajowych surowców zielarskich i wybranych leków roślinnych pestycydami z grupy chloropochodnych
Wrocław : Akad. Med., 1990; 42 s., [1] s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 32/1990)
ISBN 83-00-02598-7
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
21/501
Leszek Paradowski, Janusz Pluta, Józef Dejneka, Józef Nicpoń.: Badania przedkliniczne czopków o nowym składzie i miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.63-64 poz.43
22/501
J[anusz] Pluta, J[an] Meler.: Badania interakcji estrów polioksyetylenosorbitanu z emulsjami do silikonowania szkła
W:XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Postępy nauk farmaceutycznych". Warszawa, [23-24 października] '92. Materiały zjazdowe; s.330 poz.H-38
23/501
J[an] Meler, J[anusz] Pluta.: Wpływ soli sodowej karboksymetylocelulozy jako środka zawieszającego na trwałość i właściwości reologiczne zawiesin z mikrokrystalicznym octanem hydrokortyzonu
W:XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Postępy nauk farmaceutycznych". Warszawa, [23-24 października] '92. Materiały zjazdowe; s.322 poz.H-30
24/501
B[ożena] Grimling, J[anusz] Pluta, L[esław] Wendt.: Wpływ substancji pomocniczych na właściwości fizykochemiczne żeli stomatologicznych z livexem
W:XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Postępy nauk farmaceutycznych". Warszawa, [23-24 października] '92. Materiały zjazdowe; s.307 poz.H-15
25/501
J[an] Meler, J[anusz] Pluta.: Wpływ związków powierzchniowo czynnych na procesy narastania kryształów i agregację cząstek octanu hydrokortyzonu w zawiesinach mikrokrystalicznych
W:XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Postępy nauk farmaceutycznych". Warszawa, [23-24 października] '92. Materiały zjazdowe; s.323 poz.H-31
26/501
Janusz Pluta, Mariola Flendrich, Jerzy Cieplik, Zbigniew A. Królicki.: Antibacterial properties of some 2,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidines
Acta Pol.Pharm. 1994 Vol.51 no.1; s.55-58
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
27/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Mariola Flendrich.: Investigation on the antibacterial properties of some 5-pyrimidinecarboxylic acid derivatives
Acta Pol.Pharm. 1994 Vol.51 no.1; s.59-62
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Niezgodności fazy farmaceutycznej
W:Calendarium Apothecarii '95; Warszawa : Wydaw. Kwadryga, 1994; s.135-153
ISSN 1231-4056
29/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling, Leszek Paradowski.: Badania adsorpcji sulfasalazyny na sucralfacie w warunkach in "vitro"
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.164
30/501
Alfons Kubis, Janusz Pluta.: Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Farmacji Aptecznej, Zakład Technologii Postaci Leku
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.357-359
31/501
Janusz Pluta.: Wydział Farmaceutyczny
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.325-327
32/501
oprac. Janusz Pluta, Andrzej Syroka: Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu : 1946 - 1996
Wrocław : Akademia Medyczna, 1995; 64 s.
ISBN 83-900720-5-X
33/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Badanie zawartości pestycydów chlorowcopochodnych w mieszankach ziołowych i granulatach zielarskich wyprodukowanych w 1992 roku
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.109 -110 poz. A-58
34/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ hydroksyapatytu na przyczepność past do zębów
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.235-236 poz.C-66
35/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ odczynu środowiska na interakcję sulfasalazyny w obecności sukralfatu w warunkach in vitro
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.233 poz.C-62
36/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ postaci sukralfatu na właściwości sorpcyjne sulfasalazyny
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.234 poz.C-63
37/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji powierzchniowo-czynnych na wielkość kąta granicznego i pracy adhezji na kryształach octanu hydrokortyzonu w zawiesinach mikrokrystalicznych
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.234-235 poz. C-64
38/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na właściwości sulfasalazyny w obecności sukralfatu
W:XVI Naukowy Zjazd "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Materiały Zjazdowe. Warszawa, 20-21 października 1995; s.232-233 poz.C-61
39/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ pH środowiska na adsorpcję wybranych środków spasmolitychnych w obecności sukralfatu w warunkach in vitro
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.45 poz. PL III-22
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
40/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ postaci oraz ilości sukralfatu na właściwości sorpcyjne wybranych środków spasmolitychnych
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.45 poz. PL III-23
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
41/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Studies of the influence of dispersion medium on the growth of hydrocortisone acetate crystals
Acta Pol.Pharm. 1996 Vol.53 no.2; s.91-94
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/501
J[anusz] Pluta, M. Flendrich, J[erzy] Cieplik.: Synthesis and biological activity of some pyrimidine derivatives
Boll.Chim.Farm. 1996 Vol.135 no.8; s.459-464
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/501
Janusz Pluta.: Wystąpienie Dziekana Wydz. Farm. we Wrocławiu prof. dra Janusza Pluty
Farm.Pol. 1996 T.52 nr 4; s.185-188
44/501
J[anusz] Pluta, B[ożena] Grimling, L[eszek] Paradowski.: Adsorption of sulfasalazin on sucralfate in vitro
Pharmazie 1996 Vol.51 no.4; s.234-236
IF: 0.487
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
45/501
Janusz Pluta.: Pięćdziesięciolecie nauk farmaceutycznych we Wrocławiu
W:50 lat nauki we Wrocławiu ; pod red. Wojciecha Wrzesińskiego; Wrocław : Wydaw. Leopoldinum, 1997; s.269-278
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Studies of the influence of the chosen surface active substances on the processes of crystal growth and the aggregation of particles
Acta Pol.Pharm. 1997 Vol.54 no.1 .; s.31-33
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
47/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Grażyna Meler.: Synthesis and biological investigations of pyrimidine derivatives
Arch.Pharm. 1997 Vol.330 no.8; s.237-241
IF: 0.528
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
48/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ lepkości środowiska na adsorpcję sulfasalazyny w obecności sukralfatu w warunkach in vitro
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 1; s.13-17
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
49/501
Barbara Figura, Janusz Pluta, K. Lorenz.: Assessment of the level of certain heavy metals in polish galenic preparations
Pharmazie 1998 Vol.53 no.7; s.458-462
IF: 0.419
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
50/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Badania in vitro wpływu odczynu środowiska na interakcję wybranych inhibitorów H2 receptorów w obecności sukralfatu
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.223-224 poz.S.IV.P-16
51/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Badanie dostępności farmaceutycznej Kreonu, Neo-Pankreatyny i Panzytratu
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.228-229 poz.S.IV.P-21
52/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Badanie wielkości sorpcji wybranych antagonistów receptorów histaminowych H2 w zależności od dawki i postaci sukralfatu w warunkach in vitro
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.224-225 poz.S.IV.P-17
53/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Monitoring konsumpcji leków stosowanych w Asthma bronchiale w wybranych rejonach Dolnego Śląska
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.488 poz.S.IX.P-5
54/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Próba zastosowania koenzymu Q10 w pastach do zębów
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.414-415 poz.S.VII.P-23
55/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Próby otrzymania past do zębów z ksylitolem i hydroksyapatytem
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.412-413 poz.S.VII.P-22
56/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ obecności sukralfatu na dostępność farmaceutyczną butylobromku skopolaminy w warunkach buforowych i zwiększonej lepkości
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.226-227 poz.S.IV.P-19
57/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Wpływ obecności sukralfatu na dostępność farmaceutyczną chlorowodorku drotaweryny w warunkach buforowych i zwiększonej lepkości
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.227-228 poz.S.IV.P-20
58/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na zjawisko adsorpcji niektórych antagonistów H2 receptorów na sukralfacie
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.225-226 poz.S.IV.P-18
59/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Zawartość pestycydów chlorowcopochodnych w ziołach ekspresowych
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.268-269 poz.S.V.P-20
60/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and biological activity of 6-methyl-2-phenyl-4-phenylamine-5-sulphonamide derivatives of pyrimidine
W:17th International Congress of Heterocyclic Chemistry. Vienna (Austria), August 1999. Book of abstracts; poz.PO-198
61/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Jerzy Cieplik.: Synthesis and biological properties of 4-hydroxy, 4-thio-5-pyrimidine derivatives
Boll.Chim.Farm. 1999 Vol.138 no.1; s.30-33
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
62/501
Stanisław Janicki, Roman Dobrucki, Jan Felczak, Renata Jachowicz, Aleksander A. Kubis, Janusz Pluta, Elżbieta Wojtasik, Włodzimierz Rzepka.: Porównanie monografii postaci leków Farmakopei Polskiej V z Farmakopeą Europejską III
Farm.Pol. 1999 T.55 nr 3; s.118-138
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
63/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and biological activity of 6-methylo-4-oxo-2-phenyl-5-hydroxymethylpyrimidine derivatives
W:Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku. Muszyna, 3-5.03.1999. Streszczenia; s.P-52
64/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence of auxiliary substances on the critical micellar concentration of Tweens
Pharmazie 1999 Vol.54 no.6; s.439-440
IF: 0.446
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
65/501
Janusz Pluta.: GMP - droga do jakości leków = GMP - route to the drug quality
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.39; s.122 (ang.)
66/501
red. Janusz Pluta ; [aut.] Stanisław Dyderski, Małgorzata Zakrzewska, Ewa Ignatowicz: Leki onkologiczne - procedury postępowania i środki ostrożności
Wrocław : Oficyna Wydawnicza BWR "Opal", 1999; 76 s.
Praca wydana nakładem Programu Tempus JEP-11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
67/501
red. Janusz Pluta: Problemy optymalizacji farmakoterapii i profilaktyki zakażeń szpitalnych
Wrocław : Akad. Med., 1999; 115 s.
Praca wydana nakładem Programu Tempus JEP-11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
68/501
Zbigniew Rykowski, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Ewa Drozd-Szczygieł.: Synteza i własności etylowęglanów nienasyconych alkoholi terpenowych
W:XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Rzeszów, 6-10 września 1999. I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN w zakresie nauk chemicznych. Rzeszów, 7-8 września 1999; s.53 poz.S3, P-1
69/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Research on the application of chromophores and colour filters in the protection of norfloxacin form light in an aqueous system
W:10th International Pharmaceutical Technology Symposium "Development and delivery challenges of the next generation of drugs". Istanbul (Turkey), 11-13 September 2000. Programme lecture & poster abstracts; s.121-122
70/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: The influence of environment pH and physical-chemical properties of tripotassium dicitrato bismuthete on the cymetidine hydrochloride interaction
W:10th International Pharmaceutical Technology Symposium "Development and delivery challenges of the next generation of drugs". Istanbul (Turkey), 11-13 September 2000. Programme lecture & poster abstracts; s.147-148
71/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: The research on the influence of cellulose derivatives on the solvent settlement degree and critical micellar concentration depending on the surface-active compounds in eye-drops
W:10th International Pharmaceutical Technology Symposium "Development and delivery challenges of the next generation of drugs". Istanbul (Turkey), 11-13 September 2000. Programme lecture & poster abstracts; s.115-116
72/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: The research on the receptors H-2 antagonists adsorption on tripotassium dicitratio bismuthate in the form of suspension or colloid in vitro
W:10th International Pharmaceutical Technology Symposium "Development and delivery challenges of the next generation of drugs". Istanbul (Turkey), 11-13 September 2000. Programme lecture & poster abstracts; s.111-112
73/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Adsorption of the gastroenterological agents on sucralfate in vitro
W:3rd World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (46th Annual Congress of APV; 9th International Conference on Pharmaceutical Technology). Berlin (Germany), 3-6 April 2000. [Abstracts]; s.221-222
74/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Research of the influence of auxiliary substances on the Critical Micellar Concentration of the solutions of surface-active compounds
W:3rd World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (46th Annual Congress of APV; 9th International Conference on Pharmaceutical Technology). Berlin (Germany), 3-6 April 2000. [Abstracts]; s.941-942
75/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: The influence of the environment pH on cisapride adoption in the presence of sucralfat
W:3rd World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (46th Annual Congress of APV; 9th International Conference on Pharmaceutical Technology). Berlin (Germany), 3-6 April 2000. [Abstracts]; s.965-966
76/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: The use of chromophores and their influence on the decomposition of norfloxacin under the influence of light in aqueous system
W:3rd World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (46th Annual Congress of APV; 9th International Conference on Pharmaceutical Technology). Berlin (Germany), 3-6 April 2000. [Abstracts]; s.593-594
77/501
Janusz Pluta.: Nauki farmaceutyczne
W:Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.311-326
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
78/501
Janusz Pluta.: Wydział Farmaceutyczny
W:Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.45-52
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
79/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Study of interaction of gastroenterological agents in the presence of cytoprotective drugs. Part I: Adsorption of the chosen inhibitors of histamine H2 receptors on sucralfat in vitro
Acta Pol.Pharm. 2000 Vol.57 no.3; s.239-244
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
80/501
Janusz Pluta, Zbigniew Rykowski, Olaf Gubrynowicz.: Aminy pochodne trans-p-metanu o właściwościach przeciwbakteryjnych
W:Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 10-15 września 2000. Program zjazdu [i streszczenia]; s.21 poz.S1 P5
81/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synteza pochodnych pirymidopirymidyn o potencjalnych właściwościach biologicznych
W:Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 10-15 września 2000. Program zjazdu [i streszczenia]; s.93 poz.S3/S9 P15
82/501
Janusz Pluta.: GMP drogą do jakości leków
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2000 nr 6; s.5-8
83/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and antibacterial activity of new sulphonamides of pyrimidine
Sci.Pharm. 2000 Vol.68 no.4; s.333-341
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
84/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do identyfikacji i oznaczania leków pochodnych nitroimidazoli w matrycach biologicznych
W:Sympozjum "Postęp w zakresie oznaczania leków w materiale biologicznym i w interpretacji wyników". Poznań, 21-22 września 2000. Streszczenia; poz.P-2
85/501
Janusz Pluta, Andrzej Syroka.: Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej
W:Udział medycyny wrocławskiej w rozwoju nauk medycznych w ujęciu historycznym. Wybrane kierunki ; red. Leszek Barg [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.139-151
Toż w j.ang.: The Faculty of Pharmacy 1950-2000 / Janusz Pluta, Andrzej Syroka // W: Selected disciplines and the contribution of Wrocław's medicine to the development of medical sciences in historical aspect / ed. Leszek Barg [et al.]. - Wrocław : Akad.Med., 2000. - s.139-151
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
86/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Agnieszka Biernat.: Dane o użytkowaniu leków istotnym elementem farmakoepidemiologii
W:VIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku". Wrocław, 13-15 października 2000 r.; s.40
87/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Pasty do zębów z hydroksyapatytem i z koenzymem Q10
Wroc.Stomatol. 2000 [T.38]; s.117-126
88/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na własności fizykochemiczne past do zębów z hydroksyapatytem
Wroc.Stomatol. 2000 [T.38]; s.127-136
89/501
red. Janusz Pluta ; [aut.] K. Chmal-Jagiełło [et al.]: Farmakoekonomika
Wrocław : Oficyna Wydawnicza BWR "Opal", 2000; 89 s.
Praca wydana nakładem Programu Tempus JEP-11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
90/501
red. Leszek Barg, Tadeusz Heimrath, Józef Jagielski, Zbigniew Knapik, Waldemar Kozuschek, Janusz Pluta, Zenon Szewczyk: Udział medycyny wrocławskiej w rozwoju nauk medycznych w ujęciu historycznym; wybrane kierunki
Wrocław : Akad. Med., 2000; 162 s.
Toż w j.ang.: Selected disciplines and the contributionof Wrocław's medicine to the development of medical sciences in historical aspect / ed. Leszek Barg [et al.]. - Wrocław: Akad.Med., 2000. - 162 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
91/501
red. Janusz Pluta: Wybrane zagadnienia z farmakologii klinicznej. Informacja naukowa o leku
Wrocław : Oficyna Wydawnicza BWR "Opal", 2000; [101 s.]
Praca wydana nakładem Programu Tempus JEP-11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
92/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Study of interaction of gastrointestinal agents in the presence of cytoprotective drugs. Part II. In vitro study on the adsorption of selected spasmolytic drugs on sucralfate
Acta Pol.Pharm. 2001 Vol.58 no.6; s.473-479
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
93/501
Janusz Pluta, Andrzej Syroka.: Historia wrocławskiej farmacji
W:Dzieje farmacji dolnośląskiej 1945-2000 ; pod red. Janusza Pluty, Joanny Piątkowskiej; Wrocław : BWR "Opal", 2001; s.11-25
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
94/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Przekształcenia organizacyjne w zaopatrzeniu farmaceutycznym na Dolnym Śląsku
W:Dzieje farmacji dolnośląskiej 1945-2000 ; pod red. Janusza Pluty, Joanny Piątkowskiej; Wrocław : BWR "Opal", 2001; s.87-105
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
95/501
Janusz Pluta ; rozm. przepr. Ewa Wypiorczyk: Jesteśmy skazani na porozumienie [wywiad]
Farm.Pol. 2001 T.57 nr 9; s.403-407
96/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Resorbed polymeric sponge used as a carrier the therapeutic substance. Part 1. Gelatine sponge = Resorbowane gąbki polimerowe jako nośniki dla substancji leczniczych. Część 1. Gąbka żelatynowa
Polim.Med. 2001 T.31 nr 1-2; s.18-25
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
97/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Resorbowalne gąbki polimerowe jako nośniki dla substancji leczniczych. Część 2. Gąbka żelatynowa = Resorbable polymeric sponges as drug carriers. Part 2. Gelatin sponge
Polim.Med. 2001 T.31 nr 3-4; s.16-24
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
98/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Wpływ bioadhezyjnych polimerów a właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych = The influence of selekted bioadhesive polymers on physical-chemical properties of stomatological dressing
Polim.Med. 2001 T.31 nr 1-2; s.3-10
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
99/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Wykorzystanie alkoholu poliwinylowego w technologii nowoczesnych postaci leku = The application of polyvinyl alcohol in the technology of modern drug form
Polim.Med. 2001 T.31 nr 1-2; s.11-17
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
100/501
pod red. Janusza Pluty, Joanny Piątkowskiej: Dzieje farmacji dolnośląskiej 1945-2000
Wrocław : BWR "Opal", 2001; 258 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
101/501
Zbigniew Rykowski, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Beata Łyko, Katarzyna Woźniak.: Synteza i własności alkilowych pochodnych amin terpenowych
W:XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Katowice, 9-13 września 2001. Materiały zjazdowe; poz.S6-P73
102/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badanie adsorpcji metoklopramidu na cytrynianie trójpotasowo-bizmutawym w postaci zawiesiny lub koloidu w warunkach in vitro
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.840-841 poz.S.17. P-73
103/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Badanie trwałości parenteralnych postaci leku zawierających metronidazol, kwas askorbowy oraz cytrynowy
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.799 poz.S.17. P-23
104/501
Marcin Świtała, Janusz Pluta, Krzysztof Jaworski, Jan Meler, Piotr Okoniewski, Tomasz Grabowski.: Farmakokinetyka metronidazolu u indyków
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.708 poz.S.14. P-4
105/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Agnieszka Biernat.: Ocena użytkowania substancji farmakologicznie aktywnych w aspekcie zagrożeń dla płodu ludzkiego
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.1; Poznań : Kontekst, 2001; s.178-179 poz.S.1. W-3
106/501
Janusz Pluta, Barbara Figura.: Porównawcze badanie dostępności farmaceutycznej kreonu, neo-pankreatyny i panzytratu
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.854 poz.S.17. P-89
107/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synteza pochodnych sulfonamidopirymidynowych o potencjalnej aktywności biologicznej
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.678 poz.S.13s. P-74
108/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ kwasu askorbowego na trwałość parenteralnych postaci leku zawierających amphoterycynę B
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.798-799 poz.S.17. P-22
109/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ pH środowiska i właściwości fizykochemicznych sukralfatu na zjawisko adsorpcji metoklopramidu
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.839-840 poz.S.17. P-72
110/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Marcin Krotkiewski.: Wpływ różnych odmian chitozanu na zdolność wiązania tłuszczów
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.841 poz.S.17. P-74
111/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Wpływ składu i zastosowanego postępowania technologicznego na właściwości gąbek polimerowych
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.832-833 poz.S.17. P-64
112/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji pomocniczych na krytyczne stężenia micelarne substancji powierzchniowo-czynnych zastosowanych w kroplach do oczu
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.804 poz.S.17. P-29
113/501
Janusz Pluta, Barbara Figura.: Zanieczyszczenia pestycydami chlorowcopochodnymi pediatrycznych preparatów roślinnych
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.530 poz.S.11. P-62
114/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Zastosowanie chromoforów i filtrów barwnych w ochronie leków przed światłem
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.800 poz.S.17. P-24
115/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Zastosowanie wybranych polimerów do otrzymania opatrunków stomatologicznych
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.831-832 poz.S.17. P-63
116/501
D[orota] Haznar, J[anusz] Pluta.: An attempt at obtaining a biodegradable polymeric drug carrier
W:4th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Florence, 8 to 11 April 2002. Proceedings; s.641-642
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
117/501
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar.: The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polymer matrixes
W:4th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Florence, 8 to 11 April 2002. Proceedings; s.635-636
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
118/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Marcin Krotkiewski.: The influence of various kinds of chitosan on fat binding ability
W:4th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Florence, 8 to 11 April 2002. Proceedings; s.617-618
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
119/501
Janusz Pluta, Jan Meler.: Studies on the influence of auxiliary substances on the physico-chemical characteristics of ophthalmic drugs. Part 1. Studies on the influence of auxiliary substances on the critical micellar concentration of surfactants solutions in eye drops containing sulphacetamidum natricum
Acta Pol.Pharm. 2002 Vol.59 no.3; s.247-252
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
120/501
Janusz Pluta.: Posiedzenie Rady FIP - Singapur 2001
Farm.Pol. 2002 T.58 nr 3; s.111-113
121/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar, Marek Chałon.: Stereoizomeria leków. Część I: Znaczenie w farmakologii
Farm.Pol. 2002 T.58 nr 21; s.987-992
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
122/501
Janusz Pluta, Andrzej Syroka.: Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1949) i Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu (1950-2002) = Pharmazeutische Abteilung der Universität Wrocław (1945-1949) und Pharmazeutische Fakultät an der Medizinischen Akademie in Wrocław (1950-2002)
W:Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002 = Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakultäten der Universität Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław in den Jahren 1702-2002 ; pod red. Waldemara Kozuschka; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002; s.342-365
(Acta Universitatis Wratislaviensis; No 2434)
ISBN 83-229-2252-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
123/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Piotr Ulański, Marcin Krotkiewski.: Zdolność wiązania tłuszczów przez różne odmiany chitozanu = Fat binding capacities of chitosans
W:IX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Kraków, 25-27 września 2002 r.; poz.Z1
124/501
Janusz Pluta.: Lorattan. Nowoczesna forma - skuteczność działania
Pediatr.Prakt. 2002 T.10 z.1; s.IX
Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 18-20 IV 2002
125/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych na bazie biodegradowalnych niejonowych polimerów = Physicochemical properties of stomatological dressings on the basis of biodegradable nonionic polymers
Polim.Med. 2002 T.32 nr 3-4; s.20-29
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
126/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Wpływ składu na właściwości fizykochemiczne polimerowej matrycy żelatynowej = The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polymer matrixes
Polim.Med. 2002 T.32 nr 3-4; s.11-19
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
127/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and antibacterial properties of pyrimidopyrimidines
Sci.Pharm. 2002 Vol.70; s.245-252
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
128/501
J[anusz] Pluta, Z[bigniew] Rykowski, O[laf] Gubrynowicz, K[atarzyna] Woźniak.: Synteza i własności biologiczne nowych pochodnych terpenowych
W:XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 września 2002. T.1: Streszczenia prezentacji; s.203
129/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: New possibilities of application of multifunctional polymers and polymer conjugates
Acta Pol.Pharm. 2003 Vol. 60 no.3; s.211-214
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
130/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and antibacterial properties of 4-sulfonamidopyrimidine derivatives
Acta Pol.Pharm. 2003 Vol.60 no.1; s.75-79
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
131/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: The synthesis and antibacterial activity of 3-alkyl derivatives of some pyrimido[4,5-d] pyrimidine
Acta Pol.Pharm. 2003 Vol.60 no 6; s.487-492
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
132/501
J[erzy] Cieplik, J[anusz] Pluta, O[laf] Gubrynowicz.: Synthesis and antibacterial activity of 1,3-diarylpyrimido[4,5-d]pyrimidines
Boll.Chim.Farm. 2003 Vol.142 no.4; s.146-150
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
133/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and bactericidal properties of ethyl 4-sulfonamido pyrimidine 5-carboxylate derivatives
Boll.Chim.Farm. 2003 Vol.142 no.5; s.206-210
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
134/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Leki przeciwalergiczne - punkt widzenia farmaceuty
W:Choroby alergiczne i astma : I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla farmaceutów. Łódź, 20-22 marca 2003 r. Program, materiały naukowe; s.17-18
135/501
Janusz Pluta.: Posiedzenie Rady Międzynarodowej Federacji Farmaceuytcznej
Farm.Pol. 2003 T.59 nr 1; s.28-29
136/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar, Marek Chałon.: Stereoizomeria leków. Część 2. Aspekty farmaceutyczne
Farm.Pol. 2003 T.59 nr 8; s.339-343
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
137/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Piotr Ulański, Marcin Krotkiewski.: Vozdejstvie raznych form chitozana na sposobnost' svjazyvanija žirov
W:Modern perspectives in chitin and chitosan studies : Proceedings of the VIIth International Conference. St. Petersburg - Repino, September 15-18, 2003; Moscow : VNIRO Publishing, 2003; s.258-260
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
138/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Ocena właściwości bioadhezyjnych podłoży zawierających lipofilowe substancje pomocnicze = The evaluation of bioadhesive properties of excipients containing lipophilic adjuvants
Polim.Med. 2003 T.33 nr 4; s.3-16
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
139/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Wpływ składu na właściwości fizykochemiczne oraz uwalnianie substancji czynnej z gąbek żelatynowo-alginianowych = The influence of composition on the physicochemical properties and active substance release from gelatin-alginate sponge
Polim.Med. 2003 T.33 nr 4; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
140/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and antimicrobial properties 3-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimido[4,5-d]pyrimidine derivatives
W:Polish-Austrian-German-Hungarian-Italian Joint Meeting on Medicinal Chemistry. Kraków (Poland), October 15-18, 2003. Book of abstracts; Kraków : Wydaw. Scriptum, 2003; s.193 poz.P159
141/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Piotr Ulański, Marcin Krotkiewski.: Fat-binding capacity of non-modified and modified chitosans
W:Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph Volume 9 ; ed. by Henryk Struszczyk; Łódź : Polish Chitin Society, 2003; s.129-136
Presentations on 9th Workshop of the Polish Chitin Society. Kraków, September 25th-27th, 2002
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
142/501
Olaf Gubrynowicz, Janusz Pluta.: Uwarunkowania stosowania zamienników lekowych
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2003 nr 9; s.11-20
143/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Piotr Ulański.: Wpływ czynników fizyko-chemicznych na zdolność wiązania lipidów przez chitozany = Effect of the factors physicochemical on binding the lipids by chitosans
W:X Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Gdynia, 25-27 września 2003 r.; poz.M5
144/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na aktywność lipazy pankreatynowej w modelu in vitro przewodu pokarmowego = The effect of chosen auxiliary substances on activity of lipase pancreatic biopharmaceutical model of digestive tract
W:X Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Gdynia, 25-27 września 2003 r.; poz.M4
145/501
J[erzy] Cieplik, J[anusz] Pluta, O[laf] Gubrynowicz.: Synthesis and biological activity of 1,2,3,4-tetrahydropyropyrimido[4,5-d] pyrimidine derivatives
W:XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin, 15-18 września 2003. Materiały zjazdowe. T.1; s.54
146/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Farmaceuta i lekarz - razem czy osobno?
W:"AlFa 2004" Choroby alergiczne, astma i immunologia : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Farmaceutów i Lekarzy. Łódź, 11-13 marca 2004. Program; s.11-12
147/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Badanie dostępności farmaceutycznej Kreonu, Neo-Pancreatinum i Panzytratu
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.779-787
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
148/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and antimicrobial properties of 3-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimido[4,5-d]pyrimidines
Boll.Chim.Farm. 2004 Vol.143 no.9; s.321-328
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
149/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: The determination through specimens including chitosan the inhibition of lipase as well as Xenical as standard in patternel biopharmaceutical the alimentary canal the in vitro
W:EUCHIS '04 : 6th International Conference of the European Chitin Society. Poznań, Poland, August 31 - September 3, 2004. Programme; poz.31
150/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Bioadhesive buccal tablets as peptide carriers
W:European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology. Sevilla (Spain), May 10-12, 2004. Programme and abstracts; s.71 poz.62
151/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Gelatinous alginate sponge as a therapeutic implantation system
W:European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology. Sevilla (Spain), May 10-12, 2004. Programme and abstracts; s.127 poz.278
152/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Nitrates and nitrites contamination of certain paediatric preparations
W:European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology. Sevilla (Spain), May 10-12, 2004. Programme and abstracts; s.61 poz.23
153/501
Janusz Pluta.: Posiedzenia Rady Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) [Sydney 2003]
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 2; s.86-87
154/501
Janusz Pluta.: Wystąpienie prof. dr. hab. Janusza Pluty - prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na uroczystym otwarciu XIX Naukowego Zjazdu PTFarm
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 22; s.1043-1044
155/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Evaluation of gels based on selected polymers that can be delivered malignant tumours
W:Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004). Kyoto, Japan, May 29 - June 3, 2004; s.341 poz. P3E-VII-026
156/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Pharmaceutical availability of peptides from bioadhesive tablets
W:Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004). Kyoto, Japan, May 29 - June 3, 2004; s.338 poz. P3E-VII-015
157/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Hydrożele: właściwości i zastosowanie w technologii postaci leku. I. Charakterystyka hydrożeli
Polim.Med. 2004 T.34 nr 2; s.3-19
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
158/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Hydrożele: właściwości i zastosowanie w technologii postaci leku. II. Możliwości zastosowania hydrożeli jako nośników substancji leczniczej
Polim.Med. 2004 T.34 nr 3; s.63-81
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
159/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Piotr Ulański.: Effect of physicochemical factors on binding the lipids by chitosans
W:Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph Volume 10 ; ed. by Henryk Struszczyk; Łódź : Polish Chitin Society, 2004; s.139-145
Presentations on 10th Workshop of the Polish Chitin Society. Gdynia, September 25th-27th, 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
160/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: The effect of chosen auxiliary substances the activity of lipase pancreatic biopharmaceutical patternel of digestive tract
W:Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph Volume 10 ; ed. by Henryk Struszczyk; Łódź : Polish Chitin Society, 2004; s.131-137
Presentations on 10th Workshop of the Polish Chitin Society. Gdynia, September 25th-27th, 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
161/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badanie adsorpcji Cisapridu w obecności leków selektywnie i nieselektywnie osłaniających w warunkach in vitro
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.493-494 poz.SXIII-P074
162/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie adsorpcji kwasów żółciowych w obecności leków zawierających chitozan działających odchudzająco w warunkach in vitro
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.491-492 poz.SXIII-P071
163/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Dostępność farmaceutyczna peptydów z tabletek bioadhezyjnych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.452 poz.SXIII-P014
164/501
Olga Królicka, Janusz Pluta.: Lecznicze gumy do żucia jako doustna postać leku - zalety i zastosowanie
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.536 poz.SXV-P001
165/501
Witold Musiał, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Modele opieki farmaceutycznej nad pacjentem z cukrzycą w wybranych krajach Europy i USA
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.36 poz.SI-P014
166/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Ocena właściwości układów termowrażliwych uzyskanych na bazie pluronicu-F127 z dodatkiem wybranych substancji pomocniczych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.495-496 poz.SXIII-P077
167/501
Grażyna Meler, Janusz Pluta.: Otrzymywanie i badanie układów mikroemulsyjnych zawierających substancje o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.492 poz.SXIII-P072
168/501
Witold Musiał, Janusz Pluta.: Próby oceny efektywności opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.34-35 poz.SI-P012
169/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Rola badań marketingowych i wybranych instrumentów promocji możliwych do zastosowania na rynku farmaceutycznym w Polsce na przykładzie leków roślinnych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.165 poz.SV-K006
170/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Rola farmaceuty w systemie opieki farmaceutycznej nad pacjentem z chorobami alergicznymi i astmą
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.35 poz.SI-P013
171/501
Katarzyna Paulus, Zbigniew Rykowski, Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and biological activity of pyrimidine 5-terpeno derivatives
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.348 poz.SX-P005
172/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Właściwości układów termowrażliwych otrzymanych na bazie pluronicu-F127 z możliwością aplikacji w postaci iniekcji do guza nowotworowego
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.495 poz.SXIII-P076
173/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Wpływ odczynu środowiska na wielkość adsorpcji diklofenaku sodowego w obecności sukralfatu w warunkach in vitro
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.494 poz.SXIII-P075
174/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Wpływ składu na właściwości fizyko-chemiczne oraz uwalnianie substancji czynnej z gąbek żelatynowo-alginianowych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.452-453 poz.SXIII-P015
175/501
Olaf Gubrynowicz, Janusz Pluta, Piotr Rykowski, Zbigniew Rykowski.: Wykorzystanie terpenów w syntezie leków
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.340-341 poz.SX-K012
176/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Zanieczyszczenia azotanami i azotynami herbatek ziołowych i ziołowo-owocowych stosowanych w pediatrii
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.511 poz.SXIV-P001
177/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Elżbieta Kowynia.: Zmiany zachodzące w popycie na leki OTC pod wpływem instrumentów i działań aktywizujących ich sprzedaż
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.166 poz.SV-K007
178/501
Ewa Zygadło, Juan Pelaez Gomez, Witold Musiał, Janusz Pluta.: Znaczenie map komunikacji interpersonalnej w opiece farmaceutycznej nad przewlekle chorym
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.16 poz.SI-K005
179/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Anna Pawlik.: Żele z metotreksatem otrzymywane na bazie związków wielkocząsteczkowych z możliwością aplikacji do guza nowotworowego
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.493 poz.SXIII-P073
180/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Study on interaction of gastrointestinal agents in the presence of cytoprotective drugs. Part III. In vitro study on the adsorption of selected prokinetic drugs on sucralfate
Acta Pol.Pharm. 2005 Vol.62 no.1; s.69-73
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
181/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Detertion of lipase inhibition by means of preparations containing chitosan and Xenical pattern in the biopharmaceutical model of the digestive tract in vitro in vitro
W:Advances in Chitin Science. Vol.8 ; ed. by Henryk Struszczyk [et al.]; Poznań : Institute of Plant Protection, 2005; s.244-248
Proceedings of the 6th International Conference of the European Chitin Society: EUCHIS '04. Poznań, Poland, August 31th - September 3rd, 2004
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
182/501
Rafał Ilow, Olga Królicka, Bożena Regulska-Ilow, Janusz Pluta.: Walidacja metody wywiadu częstotliwościowo-ilościowego do oceny sposobu żywienia wrocławskich studentek
Bromatol.Chem.Toksykol. 2005 T.38 nr 3; s.313-320
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
183/501
Dorota Haznar, Witold Musiał, Janusz Pluta.: Modele opieki farmaceutycznej nad pacjentem z cukrzycą w wybranych krajach Europy i USA
Czas.Aptekar. 2005 T.12 nr 4; s.18
184/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie zdolności wiązania soli kwasów żółciowych przez różnego rodzaju chitozany = Investigation of the capacity of binding bile acid salts by various kinds of chitosans
W:XI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Kazimierz Dolny, 14-16 września 2005 r.; poz.BM 4
185/501
B. Borak, P[aweł] Biernat, A[nna] Prescha, A[leksander] Kubis, J[anusz] Pluta, K. Muraszewski.: Silica particles as a drug delivery system of the future
W:4th International Conference on SOL-GEL Materials Research, Technology, Applications. Kliczków, 18-22 June 2006. Abstracts; s.38 poz.PP7
186/501
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A. Suszka-Świtek, F. Ryszka.: Buccal tablets with peptides
W:66th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2006. Salvador de Bahia, Brazil, 26th - 31st August 2006. Abstracts; s.193 poz.BB-P-012
187/501
J[anusz] Pluta, B[ożena] Karolewicz.: In vitro studies of the properties of thermosensitive systems prepared on Pluronic F-127 as vehicles for methotrexate for delivery to solid tumours
W:66th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2006. Salvador de Bahia, Brazil, 26th - 31st August 2006. Abstracts; s.194 poz.BB-P013
188/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis.: Two polymorphic forms of N-(4-chlorophenyl)-5-[(4-chlorophenyl)aminomethyl] -6-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
Acta Crystallogr.C 2006 Vol.62 no.5; s.o259-o261
IF: 0.896
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
189/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Evaluation of purity of certain pediatric preparations of plant origin and its significance for the safety of pharmacotherapy microbiological contamination of pediatric preparations of plant origin
Acta Pol.Pharm. 2006 Vol.63 no.6; s.503-506
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
190/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: In vitro investigation of sodium diclofenac adsorption on sucralfate
Acta Pol.Pharm. 2006 Vol.63 no.6; s.515-520
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
191/501
Aleksander A. Kubis, Janusz Pluta.: Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Farmacji Aptecznej, Zakład Technologii Postaci Leku
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.364-368
192/501
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A[rtur] Owczarek, B[ogusława] Żywicka, M[aria] Szymonowicz, S[tanisław] Pielka, L[eszek] Solski.: Gelatinous-alginate sponge as the drug delivery for implantation
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.183-187
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
193/501
B[ożena] Grimling, J[anusz] Pluta.: In vitro investigation on interaction of ranitidine hydrochloride in the presence of carboxymethyl cellulose sodium
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.147
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
194/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence on action of enzyme of feed wire in research chitosans in vitro
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.173-177
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
195/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Pharmaceutical availability of methotrexate from thermosensitive polymer formulations
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.143-146
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
196/501
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.85
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
197/501
Janusz Pluta.: Fundacja "Farmacja Dolnośląska"
W:Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 2001-2006 ; pod red. Joanny Piątkowskiej; Wrocław : Dolnośląska Izba Lekarska, 2006; s.39-40
ISBN 83-916283-1-0
198/501
Janusz Pluta, Olga Królicka.: Wpływ terpenów jako promotorów sorpcji na przezskórne przenikanie leków
Farm.Pol. 2006 T.62 nr 20; s.935-943
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
199/501
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A[rtur] Owczarek, B[ogusława] Żywicka, M[aria] Szymonowicz, S[tanisław] Pielka, L[eszek] Solski.: Gelatinous-alginate sponge as the drug delivery for implantation
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.100 poz.P-67
200/501
B[ożena] Grimling, J[anusz] Pluta.: In vitro investigation on interaction of ranitidine hydrochloride in the presence of carboxymethyl cellulose sodium
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.84 poz.P-51
201/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence on action of enzyme of feed wire in research chitosans in vitro
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.98 poz.P-65
202/501
J[anusz] Pluta, B[ożena] Karolewicz.: Pharmaceutical availability of methotrexate from thermosensitive polymer formulations
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.83 poz.P-50
203/501
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.59 poz.P-26
204/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Evaluation of purity of certain paediatric preparations of plant origin and its significance for the safety of pharmacotherapy. Part 1. Heavy metals contamination of certain paediatric preparations of plant origin
J.Elementol. 2006 Vol.11 nr 3; s.283-294
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
205/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Evaluation of purity of certain paediatric preparations of plant origin and its significance for the safety of pharmacotherapy. Part 2. Contamination with organochlorine pesticides of paediatric preparations of plant origin
J.Elementol. 2006 Vol.11 nr 3; s.295-305
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
206/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Wpływ obecności azotanów (III) i (V) w wodzie wodociągowej na poziom zanieczyszczeń naparów ziołowych
J.Elementol. 2006 Vol.11 nr 3; s.271-281
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
207/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji pomocniczych na zawartość tlenu w wodnych roztworach leku
J.Elementol. 2006 Vol.11 nr 3; s.327-335
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
208/501
Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Terapeutyczne właściwości składników mineralnych wód termalnych w dermatologii estetycznej
W:Konferencja Naukowa "Woda dla zdrowia". Kraków, 12-13 maja 2006 r.; k.[34]
209/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Wpływ obecności azotanów i azotynów w wodzie wodociągowej na poziom zanieczyszczeń naparów ziołowych
W:Konferencja Naukowa "Woda dla zdrowia". Kraków, 12-13 maja 2006 r.; k.[43]
210/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji pomocniczych na zawartość tlenu w wodnych roztworach leku
W:Konferencja Naukowa "Woda dla zdrowia". Kraków, 12-13 maja 2006 r.; k.[31]
211/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: In vitro studies of the properties of thermosensitive systems prepared on Pluronic F-127 as vehicles for methotrexate for delivery to solid tumours = Badania in vitro właściwości termowrażliwych układów otrzymanych na bazie Pluronicu F-127, jako nośników metotreksatu podawanego w postaci iniekcji do litego guza nowotworowego
Polim.Med. 2006 T.36 no.3; s.37-53
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
212/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Properties and active substance release kinetics from gelatin-alginate matrices = Właściwości fizykochemiczne oraz kinetyka uwalniania substancji leczniczej z matryc żelatynowo-alginianowych
Polim.Med. 2006 T.36 no.3; s.55-69
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
213/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Investigation of bile acid salts binding capacity by various konds of chitosans
W:Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph Volume 11 ; ed. by Małgorzata M. Jaworska; Łódź : Polish Chitin Society, 2006; s.79-83
Developed from the presentations of 11th Workshop of the Polish Chitin Society. Kazimierz Dolny, September 14th-16th, 2005
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
214/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Jak leczyć nieżyt nosa w aptece? - leki bez recepty (OTC)
Przegl.Alergol. 2006 R.3 nr 5; s.10-13
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
215/501
Olaf Gubrynowicz, Janusz Pluta.: Analiza farmakoekonomiczna jako narzędzie służące do optymalizacji farmakoterapii
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2006 nr 11; s.111-124
216/501
Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Misja w zawodzie aptekarza
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2006 nr 11; s.5-13
217/501
Janusz Pluta.: Profesor Aleksander A. Kubis
Świat Farm. 2006 październik; s.6-7
218/501
Janusz Pluta.: Znaczenie leków OTC w farmakoterapii wybranych chorób - leczenie nieżytu nosa
Świat Farm. 2006 maj; s. 9-13
219/501
Jerzy Cieplik, Katarzyna Paulus, Zbigniew Rykowski, Olaf Gubrynowicz, Janusz Pluta.: Synthesis and biological activity of pyrimidine 5-terpeno derivatives
W:The Fifth Multidisciplinary Conference on Drug Research. Darłówkowo Wschodnie (Poland), 15-17 May 2006. Book of abstracts; s.29-30 poz.I-18
220/501
Paul Rutter: Opieka farmaceutyczna : objawy, rozpoznanie i leczenie
Wyd.1 pol., pod red. Janusza Pluty
Wrocław : Urban & Partner, 2006; XIII, 237 s.
ISBN 83-89581-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
221/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Zdolność wiązania ekstraktów kwasów żółciowych przez preparaty chitozanowe w modelu biofarmaceutycznym przewodu pokarmowego = Ability of bond of extracts of biles' acids through preparations chitosans in biopharmaceutical model of alimentary line
W:XII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Szczyrk, 20-22 września 2006 r.; poz.BM4
222/501
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Badania oddziaływania matryc żelatynowo-alginianowych na składniki morfotyczne i białka krwi = Stidues of reaction of gelatin-alginate matrixes on morphotic elements and blood proteins
Eng.Biomater. 2007 Vol.10 no.69-72; s.76-81
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
223/501
Anna Pawlik-Gałczyńska, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część I. Budowa skóry. Wchłanianie leków przez skórę
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 7; s.287-294
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
224/501
Artur Owczarek, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część II. Nowoczesne postacie leków do podawania na skórę
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 7; s.295-303
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
225/501
Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część III. Matematyczne modelowanie uwalniania substancji leczniczych z postaci leków podawanych na skórę
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 9; s.411-419
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
226/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji pomocniczych na wielkość adsorpcji soli kwasów żółciowych w warunkach in vitro
Farm.Przegl.Nauk. 2007 R.4 nr 11-12; s.36-38
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
227/501
D[ariusz] Biały, P[aweł] Biernat, M[agdalena] Wawrzyńska, J[acek] Arkowski, A[nna] Prescha, D. Hreniak, J. Kowalczyk, J[anusz] Pluta, W. Stręk, W[alentyna] Mazurek.: Badanie modelu kinetycznego nanokulek krzemionkowych jako nowego nośnika leków w jednorazowym i wielorazowym podaniu dożylnym u szczura
W:I Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Wrocław, 26-28 kwietnia 2007 r.; s.163
228/501
M[aria] Szymonowicz, A[nna] Marcinkowska, B[ogusława] Żywicka, S[tanisław] Pielka, A[ndrzej] Gamian, D[orota] Haznar, J[anusz] Pluta.: Cellular response after stimulation of the gelatin-alginate matrixes
W:International Conference "(Bio)degradable polymers from renewable resources". Vienna, November 18-21, 2007. Abstracts; s.76 poz.P-43
229/501
M[aria] Szymonowicz, B[ogusława] Żywicka, S[tanisław] Pielka, L[eszek] Solski, D[orota] Haznar, J[anusz] Pluta.: Influence of the gelatin-alginate matrixes with calcium lactate for the blood parameters soft and tissue reaction
W:International Conference "(Bio)degradable polymers from renewable resources". Vienna, November 18-21, 2007. Abstracts; s.75 poz.P-42
230/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: In vitro investigation on interaction of ranitidine hydrochloride in the presence of cross-linked carboxymethyl cellulose sodium
Macromol.Symp. 2007 Vol.253; s.186-190
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
231/501
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
Macromol.Symp. 2007 Vol.253; s.71-76
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
232/501
Ewa Chlebda, Dorota Szumny, Małgorzata Pieśniewska, Halina Gliniak, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Daniel Krowarsch, Małgorzata Zakrzewska, Jacek Otlewski, Leszek Masłowski, Adam Szeląg.: Local tolerance examination of human fibroblast growth factor 1 stable mutant in rabbits
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.82
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
233/501
Maria Szcześniak, Aleksander A. Kubis, Janusz Pluta.: Wpływ podłoża hydrożelowego na dostępność farmaceutyczną prednizolonu zastosowanego w postaci kompleksu z beta-cyklodekstryną = The effect of hydrophilic base on pharmaceutical availability of prednisolone complexes with beta-cyclodextrin
Polim.Med. 2007 T.37 nr 4; s.59-64
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
234/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Ability of bond of extracts of biles' acids through preparations chitosans in biopharmaceutical model of alimentary line
W:Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph Volume 12 ; ed. by Małgorzata M. Jaworska; Łódź : Polish Chitin Society, 2007; s.125-130
Developed from the presentations of 12th Workshop of the Polish Chitin Society. Szczyrk, September 14th-16th, 2006
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
235/501
Zbigniew Rykowski, Jerzy Cieplik, Katarzyna Paulus, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synthesis and biological activity of 5-aminopyrimidineterpenes
Sci.Pharm. 2007 Vol.75 no.1; s.1-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
236/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Properties of thermosensitive systems prepared on pluronic F-127 as methotrexate vehicles delivered to a tumor
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007 ; 67th International Congress of FIP. Beijing (China), 31 August - 6 September 2007. Abstract book; s.196 poz.BB-P-049
237/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar, Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Bogusława Żywicka, Artur Owczarek, Leszek Solski.: Study on biocompatybility of gelatinous-alginate matrixes
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007; 67th International Congress of FIP. Beijing (China), 31 August - 6 September 2007. Abstract book; s.195 poz.BB-P-047
238/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ czynników fizykochemicznych na własności adsorbcyjne chitozanów w modelu in vitro = Influence of factor on ownership in model-chemical adsorption of chitosans in vitro
W:XIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Wrocław, 17-19 września 2007 r.; poz.SP6
239/501
Jan Meler, Janusz Pluta, Justyna Dąbrowska.: Wpływ różnych odmian chitozanów na biodostępność leków przeciwzapalnych = Influence of different change on bioavailability of medicine chitosans antiphlogistic drugs
W:XIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Wrocław, 17-19 września 2007 r.; poz.SP7
240/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Azotany III i V w wybranych preparatach ziołowych
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.1; s.378-379 poz.S.12.P-30
241/501
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Janusz Pluta, Aleksander A. Kubis.: Badanie stanu równowagi kompleksów kwasu mlekowego z Eudragitem E-100
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.628-629 poz.S.18.P-39
242/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Dostępność metotreksatu z układów termowrażliwych otrzymanych na bazie Pluronicu F-127
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.619-620 poz.S.18.P-31
243/501
Aleksander Kubis, Aneta Fortuna-Gut, Janusz Pluta.: Interpretacja kinetyczna procesu uwalniania nystatyny z postaci leku w świetle nowego matematycznego równania falowego
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.647-648 poz.S.18.P-57
244/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Klaudiusz Żyła, Izabela Pawlaczyk, Leszek Czerchawski, Roman Gancarz.: Technologia sporządzania żeli hydroprofilowych z substancjami polifenolowo-polisacharydowymi o właściwościach antykoagulacyjnych do stosowania na skórę
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.655-656 poz.S.18.P-65
245/501
Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta, Katarzyna Zabłocka.: Termowrażliwe układy z prolaktyną otrzymywane na bazie Pluronicu-F127 z możliwością podania w postaci iniekcji w celu wywołania efektu antyangiogennego w leczeniu chorób nowotworowych
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.646 poz.S.18.P-56
246/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Wpływ odczynu środowiska na interakcję chlorowodorku ranitydyny w obecności usieciowanej karboksymetylocelulozy
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.615-616 poz.S.18.P-27
247/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Katarzyna Szalonka.: Wpływ preferencji lekarzy i pacjentów na ewolucję postaci leku i ich znaczenie w koncepcji projektowania produktu farmaceutycznego
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.1; s.199 poz.S.06.K-2
248/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ substancji pomocniczych na wielkość adsorpcji soli kwasów żółciowych w warunkach in vitro
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.614-615 poz.S.18.P-26
249/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na dostępność farmaceutyczną kserożeli z prednizolonem
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.630 poz.S.18.P-41
250/501
Krystyna Małecka, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji hydrofilizujących na właściwości fizykochemiczne hydrożeli stomatologicznych z metronidazolem
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.627-628 poz.S.18.P-38
251/501
Dorota Haznar, Paweł Małecki, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych właściwości substancji o charakterze peptydowym na parametry farmaceutyczne mukoadhezyjnych tabletek na bazie polimerów anionowych
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.631 poz.S.18.P-42
252/501
Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta, Aleksander A. Kubis.: Zastosowanie kinetycznego modelu n-rzędowego do opisu uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.648-649 poz.S.18.P-58
253/501
Olaf Gubrynowicz, Janusz Pluta.: Znaczenie opieki farmaceutycznej w procesie utrzymania zdrowotności społeczeństwa
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.1; s.37-38 poz.S.01.P-4
254/501
M[aria] Szymonowicz, A[nna] Marcinkowska, B[ogusława] Żywicka, S[tanisław] Pielka, A[ndrzej] Gamian, D[orota] Haznar, J[anusz] Pluta.: Cellular response after stimulation of the gelatin-alginate matrixes
W:(Bio)degradable polymers from renewable resources : proceedings of the International Conference. Vienna, November 18-21, 2007 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2008; s.53
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.8)
255/501
Maria Szymonowicz, Bogusława Żywicka, Stanisław Pielka, Leszek Solski, Janusz Pluta.: Influence of the gelatin-alginate matrixes with calcium lactate for the blood parameters and soft tissue reaction
W:(Bio)degradable polymers from renewable resources : proceedings of the International Conference. Vienna, November 18-21, 2007 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2008; s.155-161
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.8)
256/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta, Agata Górniak, [Jolanta] [Świątek-Kozłowska].: Analysis of interaction between famotidine and cross-linked carboxymethyl cellulose sodium using infrared spectroscopy and differential scanning callorimetry
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.90 poz.PA11
257/501
Beata Borak, Paweł Biernat, Anna Prescha, Janusz Pluta.: Silica particles for drug delivery
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.391 poz.PR06
258/501
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Jolanta Świątek-Kozłowska, Janusz Pluta, Marek Wesołowski.: Thermal and solubility analysis of acetylsalicylic acid - fenofibrate mixtures
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.226 poz.PA171
259/501
D[orota] Haznar, J[anusz] Pluta, M[aria] Szymonowicz, S[tanisław] Pielka.: Gelatine-alginate matrix with vancomycin for implantation
W:6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Barcelona, 7th-10th April 2008 [CD-ROM]; poz.221
260/501
K[atarzyna] Małolepsza-Jarmołowska, J[anusz] Pluta.: Influence of a sodium alginate and PEG-200 on the properties of hydrophilic gels containing lactic acid complex with chitosan
W:6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Barcelona, 7th-10th April 2008 [CD-ROM]; poz.256
261/501
Barbara Dolińska, Florian Ryszka, Zbigniew Smorąg, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Penetration extent of selected hormones through pericardium
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.4; s.59 poz.P2.17
Central European Congress of Life Sciences - EuroBiotech 2008. Kraków, Poland, 17th-19th October 2008. Abstracts
262/501
Barbara Dolińska, Florian Ryszka, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Penetration of the selected protein and peptide substances through pericardium
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.97 poz.P5.24
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
263/501
Jerzy Cieplik, Małgorzata Raginia, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis.: Synthesis and antibacterial properties of 1,2,3-aryl-1,2,3,4-tetrahydropyrimido[4,5-d]pyrimidine derivatives
Acta Pol.Pharm. 2008 Vol.65 no.4; s.427-434
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
264/501
Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta, Aleksander A. Kubis.: The use of kinetic N-order model in description of active substance release from various drug forms. Part 1. Premises and mathematical analysis of the N-order model
Acta Pol.Pharm. 2008 Vol.65 no.1; s.101-105
Twentieth Scientific Meeting of the Polish Pharmaceutical Society. Katowice, September 2007
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
265/501
Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta, Aleksander A. Kubis.: The use of kinetic N-order model in description of active substance release from various drug forms. Part 2. Analysis of paracetamol and sodium diclofenac release from methylcellulose
Acta Pol.Pharm. 2008 Vol.65 no.1; s.107-118
Twentieth Scientific Meeting of the Polish Pharmaceutical Society. Katowice, September 2007
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
266/501
Maria Szymonowicz, Aleksandra Pliszczak-Król, Stanisław Pielka, Jarosław Król, Stanisław Graczyk, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Badania reaktywności leukocytów krwi po kontakcie z matrycami żelatynowo-alginianowymi = Studies of the reactivity of leukocytes after contact with gelatine-alginate matrixes
Eng.Biomater. 2008 Vol.11 no.81-84; s.29-30
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
267/501
B[ożena] Grimling, A[gata] Górniak, J[anusz] Pluta, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Adsorption studies of famotidine on the sodium starch glycolate - in vitro and DSC
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.188 poz.P69
ISBN 978-83-60043-10-3
268/501
B[ożena] Grimling, J[an] Meler, J[anusz] Pluta.: Compatibility study between sulfasalazin and sucralfat in vivo using HPLC
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.189 poz.P70
ISBN 978-83-60043-10-3
269/501
Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta.: Statystyczna analiza danych. Część 1. Analiza wariancji ANOVA dla klasyfikacji pojedynczej
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 4; s.176-187
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
270/501
Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta.: Statystyczna analiza danych. Część II. Regresja liniowa i korelacja
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 6; s.276-287
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
271/501
Andrzej Dryś, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Statystyczna analiza danych. Część III. Analiza błędów pomiarowych
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 8; s.379-387
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
272/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Azotany III i V w wybranych preparatach ziołowych
Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 3; s.49-51
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
273/501
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Janusz Pluta, Aleksander A. Kubis.: Badanie stanu równowagi kompleksów kwasu mlekowego z Eudragitem E-100
Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 3; s.40-42
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
274/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Dostępność farmaceutyczna metotreksatu z układów termowrażliwych otrzymanych na bazie Pluronicu F-127
Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 3; s.18-21
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
275/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na dostępność farmaceutyczną kserożeli z prednizolonem
Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 6; s.35-37
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
276/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Badania in vivo termowrażliwych nośników leku zawierających pluronic F-127 podawanych do litego guza nowotworowego
W:Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci leku w celu optymalizacji farmakoterapii. Kraków, 24-25 października 2008. Program konferencji, streszczenia; s.37-39
ISBN 978-83-60117-77-4
277/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Badania uwalniania jonów glinu z sukralfatu oraz w obecności wybranych środków leczniczych stosowanych w schorzeniach gastroenterologicznych
J.Elementol. 2008 Vol.13 no.3 suppl.; s.29-30
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci prof. J. Aleksandrowicza. Kraków, 11-13 września 2008 roku
278/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badanie sorpcji kwasów tłuszczowych i cholowych w obecności suplementów diety zawierających chrom
J.Elementol. 2008 Vol.13 no.3 suppl.; s.39-40
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci prof. J. Aleksandrowicza. Kraków, 11-13 września 2008 roku
279/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Cynk - pierwiastek niezbędny dla zdrowia
J.Elementol. 2008 Vol.13 no.3 suppl.; s.56
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci prof. J. Aleksandrowicza. Kraków, 11-13 września 2008 roku
280/501
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Anna Marcinkowska, Bogusława Żywicka, Andrzej Gamian, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Cellular response after stimulation of the gelatin-alginate matrixes
Macromol.Symp. 2008 Vol.272 no.1; s.58-62
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
281/501
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A. Suszka-Świtek, F. Ryszka.: Insulin availability from mucoadhesive tablets
Pharmazie 2008 Vol.63 no.9; s.650-653
IF: 0.858
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
282/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Termowrażliwe polimery w technologii postaci leku. I. Klasyfikacja i charakterystyka.
Polim.Med. 2008 T.38 nr 1; s.3-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
283/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Termowrażliwe polimery w technologii postaci leku. II. Możliwości zastosowania polimerów termowrażliwych jako nośników substancji leczniczej
Polim.Med. 2008 T.38 nr 1; s.15-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
284/501
Janusz Pluta, Magdalena Lepka, Ewelina Michalska.: Wpływ temperatury na parametry reologiczne i dostępność farmaceutyczną diklofenaku sodu z preparatów hydrożelowych, sporządzonych na bazie karbopolu do stosowania na skórę
Polim.Med. 2008 T.38 nr 1; s.39-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
285/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości termowrażliwych nośników zawierających metotreksat
Polim.Med. 2008 T.38 nr 3; s.3-15
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
286/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence of factor on ownership in model-chemical absorption of chitosans in vitro
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2008 Vol.13; s.75-80
ISSN 1896-5644
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
287/501
Claudia Peuke, Martina Dreeke-Ehrlich: Receptura : wskazówki racjonalnego przyrządzania leku recepturowego
Wyd.1 pol, pod red. Aleksandra A. Kubisa i Janusza Pluty
Wrocław : MedPharm Polska, 2008; 271 s.
(Do kieszeni fartucha)
ISBN 978-83-60466-07-0
288/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ różnych odmian chitozanów, zastosowanych jako suplementy diety na biodostępność wybranych inhibitorów receptorów histaminowych H-2 = The influence of different kinds of chitosans, applied as supplements of diet on availability of chosen histamine receptor inhibitors H-2
W:XIV Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Olsztyn, 24-26 września 2008 r.; poz.SP1
289/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Nebulizacja jako metoda podawania leków
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 4; s.291-304
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
290/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych. Część 1
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 11; s.812-820
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
291/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie interakcji wybranych środków gastroenterologicznych w obecności leku cytoprotekcyjnego zawierającego bizmut
J.Elementol. 2009 Vol.14 no.3 suppl.; s.29-30
XI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego "Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka". Nałęczów, 3-5 września 2009 r.
292/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Study of interaction of gastrointestinal agents in the presence of cytoprotective drug including bismuth
W:Pierwiastki, środowisko i życie człowieka ; pod red. Kazimierza Pasternaka; Lublin : Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, 2009; s.65-74
ISBN 978-83-927904-5-7
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
293/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ składu podłoża hydrofilowego na dostępność farmaceutyczną prednizolonu
Polim.Med. 2009 T.39 nr 4; s.45-49
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
294/501
Jan Meler, Janusz Pluta.: The effect of various types of chitosan used as dietary supplements on bioavailability of certain H-2 histamine receptor inhibitors
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2009 Vol.14; s.145-155
ISSN 1896-5644
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
295/501
Janusz Pluta, Artur Owczarek.: Evaluation of simvastatin permeation from topical formulations in test in vitro
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009; 69th International Congress of FIP "Responsibility for patient outcomes - are you ready?". Istanbul, Turkey, 3-8 September 2009. Abstract book; s.197 poz.M-P-023
296/501
W[itold] Musiał, J[anusz] Pluta.: The influence of some ethanolamines on the conductivity of the solution during the reaction with model skin sebum components
W:7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Valletta, Malta, 8th-11th March 2010 [CD-ROM]; Index Dermal and transdermal
297/501
Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata Borak, Weronika Jamiołkowska.: Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylenowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 12; s.829-833
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
298/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych. II
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 4; s.301-308
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
299/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Investigation on adsorption of fatty and bile acids in the presence of dietary supplements containing chromium
J.Elementol. 2010 Vol.15 no.1; s.141-147
IF: 0.354
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
300/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Joanna Kogut.: Ocena właściwości żeli hydrofilowych z simwastatyną sporządzonych na bazie Carbopolu 2020
Polim.Med. 2010 T.40 nr 1; s.57-64
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
301/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji hydrofilizujących na uwalnianie metronidazolu z hydrożelowych opatrunków stomatologicznych na bazie Carbopolu 971P
Polim.Med. 2010 T.40 nr 3; s.3-9
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
302/501
Witold Musiał, Janusz Pluta, Antoni Szumny.: Zastosowanie zróżnicowanych warunków pomiarowych w ocenie plastrów o miejscowym działaniu ogrzewającym = Application of varied measurement conditions in evaluation of plasters with local heating activity
Polim.Med. 2010 T.40 nr 3; s.37-45
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
303/501
Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Postępy w badaniach nad jakością leku
W:Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych ; pod red. Edmunda Grześkowiaka, Anny Jelińskiej, Marianny Zając; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010; s.155-176
ISBN 978-83-7597-083-8
Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
304/501
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Rtęć - toksykologia - fakty i mity
W:Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka ; pod red. Lucyny Falkowskiej; Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010; s.239-243
ISBN 978-83-7531-004-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
305/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Postacie leku z pantoprazolem
Świat Med.Farm. 2010 nr 9(116); s.32, 35-38
306/501
Janusz Pluta, Dorota Haznar-Garbacz, Bożena Karolewicz, Magdalena Fast.: Preparaty galenowe
Wrocław : MedPharm Polska, 2010; 189 s.
ISBN 978-83-60466-85-8
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
307/501
Janusz Pluta, Paweł Biernat.: Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych na powierzchni nanosfer krzemionkowych
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.29 poz.AP10
ISBN 978-83-927125-1-0
308/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Dostępność simwastatyny z układów polimerowych sporządzonych na bazie Carbopolu 5984
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.31 poz.AP12
ISBN 978-83-927125-1-0
309/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Hydrożelowe opatrunki stomatologiczne z metronidazolem sporządzone na bazie Carbopolu 971P
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.35 poz.AP16
ISBN 978-83-927125-1-0
310/501
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Karina Kowalczewska, Zbigniew Rykowski.: N-alkiloaminy pochodne bicyklo-[2.1.1]-heksanu o własnościach przeciwwbakteryjnych
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.306 poz.GP15
ISBN 978-83-927125-1-0
311/501
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Janusz Pluta.: Ocena farmaceutyczna żeli zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.43 poz.AP24
ISBN 978-83-927125-1-0
312/501
Dorota Kida, Janusz Pluta, Jan Meler.: Ocena właściwości fizykochemicznych hydrożelowych opatrunków stomatologicznych sporządzonych na bazie Carbopolu 971P
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.47 poz.AP28
ISBN 978-83-927125-1-0
313/501
Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie Pluronicu F-127 jako nośników dla prolaktyny w terapii antyangiogennej
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.48 poz.AP29
ISBN 978-83-927125-1-0
314/501
Jan Meler, Robert Pluta, Janusz Pluta.: Próby tabletkowania peletek z naproksenem sodu powlekanych Eudragitem L 100-55
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.61 poz.AP42
ISBN 978-83-927125-1-0
315/501
Florian Ryszka, Barbara Dolińska, Lucyna Leszczyńska, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Stabilność prolaktyny w różnych postaciach leku
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.63 poz.AP44
ISBN 978-83-927125-1-0
316/501
Jerzy Cieplik, Marcin Stolarczyk, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synteza i właściwości biologiczne pochodnych 1,3,7-triarylo-5-metylo-1,2,3,4-tetrahydropirymido[4,5,-d]pirymidyn
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.331 poz.GP40
ISBN 978-83-927125-1-0
317/501
Witold Musiał, Janusz Pluta.: Wiązanie kwasów tłuszczowych modelowego łoju skórnego przez AMPD w obecności antybiotyku makrolidowego - erytromycyny
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.70 poz.AP51
ISBN 978-83-927125-1-0
318/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak.: Właściwości fizyko-chemiczne nośników zawierających wankomycynę otrzymywanych z wykorzystaniem termowrażliwych polimerów
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.71 poz.AP52
ISBN 978-83-927125-1-0
319/501
Barbara Figura, Janusz Pluta.: Wpływ odczynu na poziom zawartości azotanów (III) i (V) w preparatach ziołowych
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.490 poz.JP44
ISBN 978-83-927125-1-0
320/501
Bożena Grimling, Bożena Karolewicz, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ odczynu środowiska na interakcję famotydyny w obecności usieciowanej karboksymetylocelulozy
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.72 poz.AP53
ISBN 978-83-927125-1-0
321/501
Krystyna Małecka, Janusz Pluta.: Wpływ substancji hydrofilizujących na właściwości fizykochemiczne stomatologicznych opatrunków hydrożelowych zawierających metronidazol
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.78 poz.AP59
ISBN 978-83-927125-1-0
322/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ substancji hydrofilizujących na właściwości hydrożeli z hydrokortyzonem
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.79 poz.AP60
ISBN 978-83-927125-1-0
323/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Wpływ substancji wielkocząsteczkowych na właściwości hydrożeli z hydrokortyzonem
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.83 poz.AP64
ISBN 978-83-927125-1-0
324/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Bożena Karolewicz, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ suplementów diety zawierających chitozan na adsorpcję leków w modelu biofarmaceutycznym in vitro
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.84 poz.AP65
ISBN 978-83-927125-1-0
325/501
Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania paracetamolu z hydrożeli sporządzonych na bazie pluroniku F-127
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.85 poz.AP66
ISBN 978-83-927125-1-0
326/501
Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na właściwości adsorpcyjne i desorpcyjne usieciowanego poliwinylopirolidonu
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.86 poz.AP67
ISBN 978-83-927125-1-0
327/501
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych polimerów na właściwości farmaceutyczne żeli ginekologicznych zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.87 poz.AP68
ISBN 978-83-927125-1-0
328/501
Witold Musiał, J[anusz] Pluta, J[ustyna] Kobryń, M. Duskova, M. Slouf, P. Stepanek, M. Pradny, J. Michalek.: The effect of low process temperature on the hydrodynamic radius of polyNIPAM-co-PEG thermosensitive nanoparticles for protein binding
W:25th ECIS - European Colloid and Interface Society Meeting. Berlin, September 4-9, 2011 [USB Drive]; poz.T_442.pdf
329/501
W[itold] Musiał, J[anusz] Pluta, J[ustyna] Kobryń, M. Duskova, M. Slouf, P. Stepanek, M. Pradny, J. Michalek.: The insight into characteristics of polyNIPAM-co-PEG nanodispersion by conductometric measurements in the course of extraction-purification
W:25th ECIS - European Colloid and Interface Society Meeting. Berlin, September 4-9, 2011 [USB Drive]; poz.T_749.pdf
330/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis.: N-(2-Fluorophenyl)-5-[(4-methoxyphenyl) aminomethyl]-6-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
Acta Crystallogr.E (online) 2011 Vol.67 no.12; s.o3162, sup-1-sup-11
IF: 0.347
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
331/501
Jerzy Cieplik, Marcin Stolarczyk, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis, Marcin Mikulewicz.: Synthesis and antibacterial properties of pyrimidine derivatives
Acta Pol.Pharm. 2011 Vol.68 no.1; s.57-65
IF: 0.663
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
Adres url:
332/501
Paweł Biernat, Janusz Pluta, Justyna Karolczak.: Nanocząstki ceramiczne
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 11; s.755-762
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
333/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizykochemicznych opatrunków stomatologicznych wytworzonych na bazie Carbopolu 971P i metylocelulozy
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 2; s.799-803
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
334/501
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Elżbieta Sienkiewicz.: Wyroby medyczne stosowane w aptece szpitalnej przy produkcji leków cytotoksycznych i innych leków do podania pozajelitowego
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 3; s.153-161
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
335/501
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Phase diagram and dissolution studies of the fenofibrate-acetylsalicylic acid system
J.Therm.Anal.Calorim. 2011 Vol.104 no.3; s.1195-1200
IF: 1.604
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
336/501
Barbara Dolińska, Anna Gałczyńska-Pawlik, Aneta Ostróżka-Cieślik, Janusz Pluta, Beata Rosak, Florian Ryszka.: Obtaining microcapsules with albumin with programmed properties
Lat.Am.J.Pharm. 2011 Vol.30 no.9; s.1755-1760
IF: 0.288
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
337/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Analiza stałych rozproszeń fenofibratu z wybranymi polimerami
W:Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 15-16 września 2011 r.; Gdańsk : Dział Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011; s.51 poz.P-15
ISBN 978-83-602536-9-4
338/501
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Analiza termiczna i spektroskopowa stałych rozproszeń simwastatyny z kwasem acetylosalicylowym
W:Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 15-16 września 2011 r.; Gdańsk : Dział Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011; s.50 poz.P-14
ISBN 978-83-602536-9-4
339/501
Bożena Karolewicz, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta, Florian Ryszka.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie Pluronicu F-127 jako nośników dla prolaktyny podawanej w postaci iniekcji
Polim.Med. 2011 T.41 nr 2; s.35-42
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
340/501
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie termowrażliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji
Polim.Med. 2011 T.41 nr 4; s.3-15
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
341/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Wpływ składu preparatów stomatologicznych sporządzonych na bazie polimerów - Carbopolu 971P i metylocelulozy na dostępność farmaceutyczną metronidazolu
Polim.Med. 2011 T.41 nr 3; s.33-38
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
342/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ substancji hydrofilizujących na właściwości hydrożeli sporządzonych na bazie Carbopolu
Polim.Med. 2011 T.41 nr 4; s.27-32
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
343/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ substancji wielkocząsteczkowych na właściwości hydrożeli z hydrokortyzonem
Polim.Med. 2011 T.41 nr 2; s.43-48
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
344/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Evaluation of preparations pharmaceutical salazosulfapiridin depending used food supplement containing chitosan in model "in vitro"
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2011 Vol.16; s.139-145
ISSN 1896-5644
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
345/501
Jutta Lehnen: Choroby dróg oddechowych
Wyd.1 pol., red. Bernard Panaszek, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2011; XIII, 158 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-62283-76-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
346/501
Claudia Galler: Choroby serca i układu krążenia
Wyd.1 pol., red. Piotr Wojtylak, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2011; XIV, 144 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-62283-73-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
347/501
Iris Hinneburg: Cukrzyca
Wyd.1 pol., red. Anna Noczyńska, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2011; XII, 100 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-62283-68-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
348/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji norfloxacyny na chitozanie = Studies of norfloxacin adsorption on chitosan
W:XVII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Warszawa, 21-23 września 2011 r.; s.[83-86]
349/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie rozpuszczalności fenofibratu w obecności chitozanu = Investigation of fenofibrate solubility in the presence of chitosan
W:XVII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Warszawa, 21-23 września 2011 r.; s.[93-94]
350/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizykochemicznych stałych stałych rozproszeń substancji klasy II BCS z chitozanem = The evaluation of physicochemical properties of class II BCS solid dispersions with chitosan
W:XVII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Warszawa, 21-23 września 2011 r.; s.[91-92]
351/501
W[itold] Musiał, J[anusz] Pluta, J[ustyna] Kobryń.: The biodegradable nanospheres presumed for medical textiles, produced by the emulsion polymerization
W:7th Central European Conference 2012 "Fibre-grade polymers, chemical fibres and special textiles". Portorose, [Slovenia, 15-17 September] 2012. Book of abstracts; Maribor : Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textile Materials and Design, 2012; s.37-38
ISBN 978-961-248-351-7
352/501
Karol Nartowski, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Bartosz Zawadzki, Janusz Pluta.: A study of the in vitro dissolution of market disintegrating tablets with acetaminophen as a model drug comparing the USP flow-through cell method with the USP paddle method
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[186]
353/501
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Evaluation and characterization of new topical dosage forms containing Simvastatnin prepared based on Carbopol 5984
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[163]
354/501
B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak, A[rtur] Owczarek, E[wa] Płaksej-Żurawska, J[anusz] Pluta.: Physicochemical characterization and dissolution study of solid dispersions ketoconaziole with Pluronic 127
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[185]
355/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis.: 5-[(3,5-Dichloroanilino)methyl]-N-(3,5- dichlorophenyl)-6-methyl-2-phenylpyrimidin- 4-amine
Acta Crystallogr.E (online) 2012 Vol.68 no.12; s.o3412, sup-1-sup-8
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
356/501
Beata Borak, Paweł Biernat, Anna Prescha, Agnieszka Baszczuk, Janusz Pluta.: In vivo study on the biodistribution of silica particles in the bodies of rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.13-18
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
357/501
Agata Długoszowska-Szablewska, Marek Ziętek, Dorota Kida, Janusz Pluta.: Overview of compounds that may be carries of metronidazole used in topical treatment of chronic periodontitis
Dent.Med.Probl. 2012 Vol.49 no.4; s.583-587
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
358/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Hydrożele
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 7; s.458-461
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
359/501
Bożena Karolewicz, Edward F. Pliński, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław P. Jarząb, Kacper Nowak, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn.: Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 2; s.138-145
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
360/501
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Solid dispersion in pharmaceutical technology. Part II. The methods of analysis of solid dispersions and examples of their application
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.97-107
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
361/501
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Sandra Probst, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Ewa Żurawska-Płaksej.: Solid dispersions in pharmaceutical technology. Part I. Classification and methods to obtain solid dispersions
Polim.Med. 2012 T.42 nr 1; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
362/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Evaluation of physicochemical properties of solid dispersions of BCS class II substances with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2012 Vol.17; s.83-90
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
363/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Investigation of fenofibrate solubility in the presence of chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2012 Vol.17; s.75-81
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
364/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Studies of norfloxacin adsorption on chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2012 Vol.17; s.99-105
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
365/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Studies on adsorption tiamfenicol on chitosans degraded radiation in pharmaceutical in vitro model
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2012 Vol.17; s.91-97
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
366/501
Witold Musiał, Bojana Voncina, Janusz Pluta, Vanja Kokol.: The study of release of chlorhexidine from preparations with modified thermosensitive poly-N-isopropylacrylamide microspheres
Sci.World J.(online) 2012 Vol.2012; art.ID 243707 [8 s.]; doi:10.1100/2012/243707
IF: 1.730
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
367/501
Katharina Binnewies-Stülcken: Choroby oczu
Wyd.1 pol., red. Marta Misiuk-Hojło, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2012; 130 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-62283-92-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
368/501
Stefanie Eckard: Infekcje bakteryjne
Wyd.1 pol., red. Artur Drzewiecki, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2012; XIII, 330 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-62283-93-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
369/501
Kurt H. Bauer [et al.]: Technologia postaci leku z elementami biofarmacji
Wyd.1 pol., red. Janusz Pluta
Wrocław : MedPharm Polska, 2012; XVI, 525 s.
ISBN 978-83-60466-86-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
370/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji chloramfenikolu na chitozanach w modelu farmaceutycznym "in vitro" = Studies on adsorption chloramphenicol on chitosans in pharmaceutical "in vitro" model
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.92-95
371/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji klarytromycyny na chitozanach o różnych średnich masach lepkościowych w modelu farmaceutycznym in vitro = Studies on adsorption clarytromycin on chitosans degraded radiation in pharmaceutical in vitro model
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.102-105
372/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji siarczanu gentamycyny na chitozanie = Studies of gentamycin adsorption on chitosan
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.96-99
373/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Badania szybkości rozpuszczania fenofibratu inkorporowanego na stałych rozproszeniach z chitozanem = Investigation of fenofibrate dissolution incorporated on solid dispersions into chitosan
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.79-81
374/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń w obecności nośnika polimerowego-chitozan = The investigation of physicochemical properties of the solid dispersions in the presence polymeric carrier-chitosan
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.77-78
375/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ czynników fizykochemicznych na właściwości rozpuszczania substancji klasy II BCS ze stałych rozproszeń z chitozanem = The influence of the physicochemical factors on dissolution of the substance of class II BCS from solid dispersions with chitozan
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.75-76
376/501
Jan Meler, Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Zastosowanie chitozanu w recepturze hydrożeli aplikowanych na skórę = Application of chitosan in the formulation of hydrogels applied on skin
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.100-101
377/501
Jerzy Cieplik, Janusz Pluta, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis.: N-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-2-phenyl-5-{[4-(trifluoromethyl)anilino]methyl -pyrimidin-4-amine
Acta Crystallogr.E (online) 2013 Vol.69 no.12; s.o1831-o1832, sup.1-sup.14
Adres url:
DOI:
378/501
Rafał Jakub Wiglusz, Zbigniew Rybak, Janusz Pluta, Wiesław Stręk, Stanisław Han, Dorota Kida.: Pommades et pansements innovants pour plaies difficilement cicatrisables, à base d'hydroxyapatites = Innovative hydroxylapatite-based ointment and dressing for hard-to-heal wounds
W:Brussels INNOVA 2013, 14-16.11.2013. Brussels Expo (Heysel) : Pologne/Poland; s.30-31 poz.11
379/501
Witold Musiał, Tomasz Byrski, Monika Gasztych, Janusz Pluta.: Zastosowanie komonomeru kwasowego w syntezie termowrażliwych nośników substancji czynnej
W:Farmacja dziś i jutro - wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych. Lublin, 13-14 czerwca 2013 r.; s.70 poz.P-58
380/501
Janusz Pluta.: Młodych warto zachęcać do działania [wywiad]
Gaz.Farm. 2013 Vol.22 nr 12; s.14-15
381/501
Witold Musiał, Jiri Michalek, Janusz Pluta, Anna Jaromin, Magdalena Piętka-Ottlik, Martin Pradny.: Biphasic equilibrium dialysis of poly(N-isopropyl acrylamide) nanogels synthesized at decreased temperatures for targeted delivery of thermosensitive bioactives
Int.J.Polym.Sci. 2013 Vol.2013; art.ID 925235 [9 s.]; doi:.10.1155/2013/925235
IF: 1.322
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
382/501
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of the simvastatin-acetylsalicylic acid mixtures
J.Therm.Anal.Calorim. 2013 Vol.111 no.3; s.2125-2132
IF: 2.206
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
383/501
B[ożena] Grimling, J[anusz] Pluta.: Analiza stałych rozproszeń fenoibratu z krospowidonem w obecności surfaktantu
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.24 poz.P16
384/501
J[an] Meler, R. Pluta, J[anusz] Pluta.: Badania profilu uwalniania z tabletek zawierających peletki powlekane eudragitami
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.37 poz.P29
385/501
P[aweł] Biernat, K[atarzyna] Zabłocka-Słowińska, J[anusz] Pluta.: Badanie możliwości kumulacji nanocząstek krzemionkowych w głównych narządach szczurów doświadczalnych, pod kątem wykorzystania ich jako nowego nośnika substancji leczniczych
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.32 poz.P24
386/501
D[orota] Kida, R.J. Wiglusz, J[anusz] Pluta.: Biokompozyt nanohydroksyapatytu z metronidazolem (HAp/Met) jako nowy sposób na leczenie miejscowe w stomatologii
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.27 poz.P19
387/501
B[ożena] Grimling, J[anusz] Pluta.: Ocena właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń fenofibratu z usieciowanym poliwinylopirolidonem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.23 poz.P15
388/501
K[arol] Nartowski, E[wa] Żurawska-Płaksej, A[rtur] Owczarek, A[gnieszka] Piwowar, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Porównanie dostępności biologicznej acyklowiru z zawiesiny doustnej zawierającej substancję w formie stałego rozproszenia i w postaci niemodyfikowanej
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.26 poz.P18
389/501
W[itold] Musiał, T. Byrski, M[onika] Gasztych, J[anusz] Pluta.: Przewodnictwo jako czynnik informatywny w procesie otrzymywania mikrosfer polimerowych
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.19 poz.P11
390/501
M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, A[gata] Górniak, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Specyficzna szybkość rozpuszczania simwastatyny ze stałych rozproszeń z poloksamerem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.5 poz.K3
391/501
M[aria] Szcześniak, J[anusz] Pluta, M[onika] Gasztych.: Wpływ składu podłoża na dostępność farmaceutyczną hydrożeli z hydrokortyzonem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.14 poz.P6
392/501
D[ominik] M. Marciniak, J[anusz] Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości reologiczne, teksturę oraz kinetykę uwalniania paracetamolu z hydrożeli sporządzonych na bazie Pluronicu F-127
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.15 poz.P7
393/501
Aleksandra Pliszczak-Król, Maria Szymonowicz, Jarosław Król, Zbigniew Rybak, Stanisław Graczyk, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Wpływ matryc żelatynowo-alginianowych na zmiany morfologiczne i czynnościowe leukocytów krwi
Polim.Med. 2013 T.43 nr 3; s.153-158
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
394/501
Maria Szymonowicz, Bogusława Żywicka, Zbigniew Rybak, Agnieszka Rusak, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Wpływ matryc żelatynowo-alginianowych z mleczanem wapnia na osoczowy układ krzepnięcia po implantacji w tkanki miękkie
Polim.Med. 2013 T.43 nr 3; s.159-164
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
395/501
Maria Szcześniak, Monika Gasztych, Janusz Pluta.: Wpływ składu podłoża na właściwości żeli wykonanych na bazie soli sodowej karboksymetylocelulozy
Polim.Med. 2013 T.43 nr 4; s.235-239
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
396/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości żeli na bazie Carbopolu 934P
Polim.Med. 2013 T.43 nr 1; s.29-34
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
397/501
Jan Meler, Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Application of chitosan in the formulation of hydrogels applied on skin
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.181-186
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
398/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence of the physicochemical factors on dissolution of the substance of class II BCS from solid dispersions with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.157-165
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
399/501
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Investigation of fenofibrate dissolution rate incorporated on solid dispersions into chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.149-156
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
400/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Investigation of physicochemical properties of the solid dispersions in the presence polymeric carrier-chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.167-173
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
401/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta.: Studies of gentamycin adsorption on chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.175-179
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
402/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Paweł Biernat, Janusz Pluta.: Studies on adsorption chloramfenicol on chitosans in pharmaceutical "in vitro" model
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.187-191
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
403/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Studies on adsorption clarithromycin on chitosans degraded radiation in pharmaceutical "in vitro" model
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.193-199
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
404/501
Janusz Pluta, Artur Owczarek, Renata Abel.: Substancje stosowane przeciw starzeniu się skóry
Przew.Lek. 2013 nr 1; s.70-71
VII Kongres Top Medical Trends. Poznań, 15-17 marca 2013 r.
405/501
Marcin Stolarczyk, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Jerzy Cieplik.: Synteza nowych pochodnych pirymidyny o aktywności przeciwbakteryjnej
W:Szkoła Chemii Medycznej. Wrocław, 17-18 października 2013; s.[43] poz.PP-21
406/501
Jutta Lehnen: Depresje
Wyd.1 pol., red. Andrzej Kiejna, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2013; XII, 169 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-7846-026-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
407/501
Petra Dietlmeier: Migrena i bóle głowy
Wyd.1 pol., red. Bogusław Paradowski, Janusz Pluta, Piotr Bohater
Wrocław : MedPharm Polska, 2013; XII, 186 s.
(Opieka farmaceutyczna)
ISBN 978-83-7846-000-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
408/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Dorota Kida, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji ketokonazolu z chitozanem = Adsorption studies of ketoconazole with chitosan
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[52-55]
409/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Paweł Biernat, Janusz Pluta.: Badania in vitro erytromycyny z chitozanami z suplementów diety = In vitro studies of the erythromycin with chitosans from dietary supplements
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[56-59]
410/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Charakterystyka i własciwości szybkości rozpuszczania ketoprofenu w dwuskładnikowym stałym rozproszeniu z chitozanem = Characterization and dissolution properties of ketoprofen in binary solid dispersion with chitosan
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[86-89]
411/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Technologia sporządzania oraz ocena stałego rozproszenia ketoprofen-chitozan = Technology of preparation and evaluation of ketoprofen-chitosan solid dispersion
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[90-93]
412/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Wpływ chitozanu na własciwości żeli hydrofilowych z hydrokortyzonem = Influence of the chitosan on properties of hydrophilic gels with hydrocortisone
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[62-63]
413/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Zastosowanie chitozanu w recepturze hydrożeli na bazie metylocelulozy = Application of chitosan in the formulation of methyl cellulose based hydrogels
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[60-61]
414/501
Paweł Biernat, Janusz Pluta, Sławomir Pabis.: Analiza wpływu wybranych mikroelementów na uwalnianie substancji leczniczych z doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych biguanidu
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.194 poz.S.05.P-016
415/501
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Badanie stabilności acyklowiru w stałym rozproszeniu w podłożu hydrożelowym sporządzonym na bazie hydroksyetylocelulozy
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.256 poz.S.05.P-078
416/501
Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Ocena stabilności właściwości farmaceutycznych polimerowych półstałych postaci leku zawierających paracetamol jako modelową substancję leczniczą
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.228 poz. S.05.P-050
417/501
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń acyklowiru z poloksamerem
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.316 poz.S.05.P-132
418/501
Maciej Gajda, Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Aneta Lubojańska.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń klotrimazolu w niejonowym polimerze
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.331 poz.S.05.P-147
419/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń fenofibratu z usieciowaną karboxymetylocelulozą sodową
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.196 poz.S.05.P-018
420/501
Jan Meler, Robert Pluta, Janusz Pluta.: Otrzymywanie tabletek z peletek powlekanych eudragitami
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.258 poz.S.05.P-080
421/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Polimery jako multifunkcjonalne substancje pomocnicze w technologii postaci leku
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.173 poz.S.05.W-02
422/501
Jerzy Cieplik, Marcin Stolarczyk, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Synteza nowych pochodnych pirymidyny o działaniu przeiwbakteryjnym
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.276 poz.S.05.P-092
423/501
Witold Musiał, Monika Gasztych, Aleksandra Malamis, Janusz Pluta.: Wpływ metody pomiaru na uzyskaną wartość punktu przemiany fazowej termowrażliwych nośników substancji leczniczej
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.335 poz.S.05.P-151
424/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Wpływ składu podłoża na dostępność farmaceutyczną hydrożeli z metronidazolem
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.334 poz.S.05.P-150
425/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ składu podłoża na parametry fizykochemiczne żeli na bazie Carbopolu 971P
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.313 poz.S.05.P-129
426/501
Witold Musiał, Aleksandra Malamis, Monika Gasztych, Janusz Pluta.: Wpływ zróżnicowanych komonomerów na przebieg procesu otrzymywania nanosfer polimerowych, przeznaczonych do zastosowania jako nośniki substancji leczniczych
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.197 poz.S.05.P-019
427/501
Janusz Pluta, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Urszula Szymczak.: Characterization of solid dispersions of lovastatin with pluronic f-127
W:2014 FIP - 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014. Bangkok (Thailand), 31 August - 4 September 2014. Posters: Formulation Design and Pharmaceutical Technology [online];
[Dostęp 09.01.2015]. Dostępny w: http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=10762
428/501
Witold Musiał, Janusz Pluta, Julija Volmajer Valh.: Conductivity and pH values of nanospheres for targeted drug delivery assessed in the course of the forced equilibrium dialysis
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.3J7AI-5GDMU-IZKS4-7GC88-KGKW4.pdf [2 s.]
429/501
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Karolina Chęcińska, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Janusz Pluta.: Development of novel biodegradable hydrogel films with atorvastatin based on alginate and gelatine
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.AYTRC-AUEPG-78ZC8-GS877-SS74C.pdf [2 s.]
430/501
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, P. Niklewicz, M. Walachowska, J[anusz] Pluta.: Macrowave and conventional synthesis of the pharmaceutical active ingredients and pharmaceutical standards - comparative study
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.NMRL7-2MJZW-GCCCC-W4788-KKCKN.pdf [2 s.]
431/501
Andrzej Jankowski, Radosław Balwiarz, Dominik Marciniak, Dariusz Łukowiec, Janusz Pluta.: Influence of spray drying manufacturing parameters on quality of losartan potassium microspheres
Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.5; s.833-841
IF: 0.737
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
432/501
Kamil P. Grela, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Stability evaluation of thermosensitive drug carrier systems based on Pluronic F-127 polymer
Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.1; s.167-180
IF: 0.737
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
433/501
Paweł Biernat, Witold Musiał, Dorota Gosławska, Janusz Pluta.: The impact of selected preparations of trace elements - magnesium, potassium, calcium, and zinc on the release of diclofenac sodium from enteric coated tablets and from sustained release capsules
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.2; s.205-213
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
434/501
Katarzyna Jacyszyn, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Ektoina - naturalny ekstraprotektant pozyskiwany z ekstremofilów. Mechanizm działania i zastosowanie w produktach leczniczych i kosmetycznych
Farm.Pol. 2014 T.70 nr 6; s.305-311
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
435/501
Bożena Grimling, Dorota Kida, Elżbieta Sienkiewicz, Janusz Pluta.: Ocena wypisywania oraz realizacji recept na hormonalne środki antykoncepcyjne
W:III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Prowadzenie opieki farmaceutycznej". Kraków, 13-14 czerwca 2014 r. Doniesienia konferencyjne [USB-Drive]; poz.20
436/501
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Ewa Żurawska-Płaksej, Agnieszka Piwowar, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of ketoconazole-Pluronic F127 system
J.Therm.Anal.Calorim. 2014 Vol.115 no.3; s.2487-2493
IF: 2.042
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
437/501
Ewa Zygadło, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Kształtowanie pozytywnego wizerunku farmaceutów jako pracowników ochrony zdrowia
W:Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia ; red. nauk. Leszek Paradowski, Zdzisław Knecht, Jolanta Kowal, Henryk Żeligowski; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2014; s.65-77
(Monografie - prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN 978-83-64389-28-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
438/501
Witold Musiał, Janusz Pluta, Monika Gasztych, Tomasz Byrski, Anna Jaromin, Julija Volmajer Valh.: The use of acidic co-monomer for the preparation of potential thermosensitive polymeric drug carriers
Lat.Am.J.Pharm. 2014 Vol.33 no.4; s.651-657
IF: 0.372
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
439/501
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
440/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Analiza właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń fenofibratu z usieciowanym sodowym glikolanem skrobi
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.94-96
ISBN 978-83-62275-83-0
441/501
Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Badanie rozpuszczalności prekursorów substancji czynnej w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych w celu optymalizacji procesu syntezy chemicznej
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.81-82
ISBN 978-83-62275-83-0
442/501
Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Opracowanie i ocena metody badania rozpuszczalności z wykorzystaniem vialek filtracyjnych Mini-Uniprep G2
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.92-93
ISBN 978-83-62275-83-0
443/501
Witold Musiał, Agnieszka Gola, Wojciech Kołodziejczyk, Janusz Pluta.: Temperatura przemiany fazowej polimerowych termowrażliwych nośników substancji leczniczych
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.105-107
ISBN 978-83-62275-83-0
444/501
Dorota Kida, Janusz Pluta.: Wpływ składu podłoża na dostepność farmaceutyczną metronidazolu z hydrożeli sporządzonych na bazie Carbopolu 971P i Pluronicu 127F
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.99-100
ISBN 978-83-62275-83-0
445/501
Witold Musiał, Monika Gasztych, Aleksandra Malamis, Janusz Pluta.: Wpływ temperatury na profil uwalniania Naproxenu sodowego z hydrożeli na bazie nośnika termowrażliwego
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.105
ISBN 978-83-62275-83-0
446/501
Witold Musiał, Wojciech Kołodziejczyk, Agnieszka Gola, Janusz Pluta.: Zastosowanie metod "in silico" do przewidywania temperatury przemiany fazowej polimerowych nośników substancji leczniczych
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.179-181
ISBN 978-83-62275-83-0
447/501
B[ożena] Karolewicz, M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, J[anusz] Pluta, A[gata] Górniak.: Physicochemical and dissolution studies of simvastatin solid dispersions with Pluronic F127
Pharmazie 2014 Vol.69 no.8; s.589-594
IF: 1.052
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
448/501
Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Adsorption studies of ketoconazole with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.111-117
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
449/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: Application of chitosan in the formulation of methyl cellulose-based hydrogels
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.139-144
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
450/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Characterisation and dissolution properties of ketoprofen in binary solid dispersion with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.23-31
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
451/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Paweł Biernat, Janusz Pluta.: In vitro studies of adsorption of Erythromycin on chitosans from dietary supplements
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.119-123
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
452/501
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Technology of preparation and evaluation of ketoprofen-chitosan solid dispersion
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.15-22
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
453/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Aspekty biofarmaceutyczne i nowe postacie leku pediatrycznego
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2014 nr 20; s.9-21
454/501
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta.: Ophthalmic drug dosage forms: characterisation and research methods
Sci.World J.(online) 2014 Vol.2014; art.ID 861904 [14 s.]
doi:10.1155/2014/861904
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
455/501
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with Pluronic F127
Trop.J.Pharm.Res. 2014 Vol.13 no.8; s.1225-1232
IF: 0.589
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
456/501
Paul Rutter: Opieka farmaceutyczna : objawy, rozpoznanie i leczenie
Wyd.2 pol. [uaktual.], red. Janusz Pluta
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014; XIV, 294 s.
ISBN 978-83-7609-835-7
457/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji atorwastatyny na chitozanie = Atorvastatin adsorption studies on the surface of the chitosan fibres
W:XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Łódź, 24-26 września 2014 r.; s.[79-82]
458/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Paweł Biernat, Janusz Pluta.: Badania adsorpcji simwastatyny na chitozanach w modelu farmaceutycznym "in vitro" = Studies of adsorption process of simvastatin on chitosans in the "in vitro" pharmaceutical model
W:XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Łódź, 24-26 września 2014 r.; s.[83-85]
459/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń ibuprofenu w obecności wybranych chitozanów = The study of physicochemical properties of solid dispersions of ibuprofen in the presence of selected chitosans
W:XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Łódź, 24-26 września 2014 r.; s.[58-61]
460/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta, Beata Lont.: Wpływ chitozanu na właściwości reologiczne hydrożeli z soli sodowej karboksymetylocelulozy = Effect of chitosan on the rheological properties of hydrogels based on sodium carboxymethylcellulose
W:XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Łódź, 24-26 września 2014 r.; s.[56-57]
461/501
Jerzy Cieplik, Marcin Stolarczyk, Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz, Iwona Bryndal, Tadeusz Lis, Marcin Mikulewicz.: Synthesis and antibacterial properties of pyrimidine derivatives
Acta Pol.Pharm. 2015 Vol.72 no.1; s.53-64
IF: 0.877
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
462/501
Witold Musiał, Janusz Pluta, Jiri Michalek.: Thermosensitive microgels of poly-N-isopropylacrylamide for drug carriers - practical approach to synthesis
Acta Pol.Pharm. 2015 Vol.72 no.3; s.409-422
IF: 0.877
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
463/501
Witold Musiał, Janusz Pluta, Tomasz Byrski, Julija V. Valh.: The conductivity and pH values of dispersions of nanospheres for targeted drug delivery in the course of forced equilibrium dialysis
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.2; s.219-226
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
464/501
Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Nośniki substancji leczniczych w postaciach leku aplikowanych na skórę
Farm.Pol. 2015 T.71 nr 9; s.560-562
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
465/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Counterfeit drugs. Changes in the pharmaceutical law
W:International Conference "Pharmacy today and tomorrow - theory and practice". Lublin, Poland, 11-12 June 2015; s.26
ISBN 978-83-62132-57-7
466/501
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
467/501
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
468/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Janusz Pluta, Jan Meler.: Effect of chitosan on the rheological properties of hydrogels based on sodium carboxymethylcellulose
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2015 Vol.20; s.254-259
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
469/501
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Agata Górniak.: The study of physicochemical properties of solid dispersions of ibuprofen in the presence of chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2015 Vol.20; s.64-72
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
470/501
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-pluronic F127 solid dispersions
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.61-62
ISBN 978-84-606-8873-0
471/501
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.42
ISBN 978-84-606-8873-0
472/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Janusz Pluta, Paweł Biernat, Maria Szcześniak.: Badanie interakcji chitozanu z kwasem acetylosalicylowym w modelu farmaceutycznym in vitro = Interaction studies of chitosan with acetylsalicylic acid using a pharmaceutical in vitro model
W:XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Szczecin, 16-18 września 2015 r.; s.[91-94]
473/501
Bożena Grimling, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń chitozanowych z klotrimazolem = The study of physicochemical properties of chitosan's solid dispersions with clotrimazole
W:XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Szczecin, 16-18 września 2015 r.; s.[87-90]
474/501
Maria Szcześniak, Jan Meler, Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ składu podłoża na właściwości fizykochemiczne hydrożeli z chitozanem = The influence of substrate composition on the physicochemical properties of hydrogels with chitosan
W:XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Szczecin, 16-18 września 2015 r.; s.[61-64]
475/501
Janusz Pluta, Kamil P. Grela, Dominik M. Marciniak, Iwona Bagińska, Jakub Burak.: The impact of selected natural gums on the rheological parameters of poloxamer 407 thermogelling solutions
W:Abstracts - FIP - International Pharmaceutical Federation : Poster presentation : 2016 FIP Congress in Buenos Aires (Argentina) [28 August-1 September 2016];
[Dostęp 02.02.2017]. Dostępny w: https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=generatePdf&item=17533
476/501
Bożena Karolewicz, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of acyclovir solid dispersions with Pluronic F127 prepared by the kneading method
Acta Pharm. 2016 Vol.66 no.1; s.119-128
IF: 1.288
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
477/501
Radosław Balwierz, Andrzej Jankowski, Agata Jasińska, Dominik Marciniak, Janusz Pluta.: Formulation and evaluation of microspheres containing losartan potassium by spray drying technique
Acta Pol.Pharm. 2016 Vol.73 no.5; s.1275-1286
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
478/501
Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Andrzej Jankowski, Mateusz Krzysztofik, Dariusz Łukowiec, Zofia Dzierżewicz, Janusz Pluta.: Możliwe mechanizmy uwalniania substancji czynnej inkorporowanej do polimerów typu Eudragit w sposób niezgodny z katalogową wartością pH
Farm.Pol. 2016 T.72 nr 6; s.399-405
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
479/501
Dominik M. Marciniak, Kamil P. Grela, Radosław Balwierz, Aleksandra Jastrząb, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości reologiczne i kinetykę uwalniania diklofenaku dietyloamoniowego z termowrażliwych, hydrożelowych preparatów okulistycznych opartych na Pluronicu F-127
Farm.Pol. 2016 T.72 nr 1; s.8-15
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
480/501
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
481/501
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-Pluronic F127 solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.751-757
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
482/501
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: The effect of Pluronic F127 on the physicochemical properties and dissolution profile of lovastatin solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.123 no.3; s.2283-2290
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
483/501
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Hanna Czapor-Irzabek, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.777-784
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
484/501
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Systemy nośnikowe leków w terapii celowanej - na jakim etapie jesteśmy?
W:Jakość życia oraz technologie nielekowe w medycynie. Wrocław, 03 czerwca 2016 r.; s.8-9
485/501
Dorota Haznar-Garbacz, Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Janusz Pluta.: Ocena poziomu wiedzy ogólnej na temat cukrzycy wśród studentów V roku kierunku farmacja
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.30
486/501
Bożena Grimling, Justyna Jasińska, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2016 Vol.21; s.63-72
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
487/501
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta.: The influence of substrate composition on the physicochemical properties of hydrogels with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2016 Vol.21; s.187-191
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
488/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Niezgodności w dermatologicznych lekach recepturowych
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S103-S104
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
489/501
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Substancje lecznicze stosowane w recepturze preparatów do stosowania na skórę
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S103
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
490/501
red. nauk. Janusz Pluta: Technologia postaci leku : materiały do zajęć praktycznych
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; 137, [1] s.
ISBN 978-83-7055-583-2
491/501
Jan Meler, Maria Szcześniak, Paweł Biernat, Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Badania interakcji chitozanu z paracetamolem w modelu farmaceutycznym in vitro = Studies of interaction of chitosan with paracetamol in the pharmaceutical model in vitro
W:XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Malbork, 14-16 września 2016 r.; s.[41-44]
492/501
Bożena Grimling, Adrianna Złocińska, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Wpływ składu preparatu stomatologicznego na bazie chitozanu na dostępność farmaceutyczną klotrimazolu = The influence of dantal's formulation prepared on based of chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
W:XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Malbork, 14-16 września 2016 r.; s.[47-48]
493/501
Maria Szcześniak, Jan Meler, Janusz Pluta, Bożena Grimling.: Wpływ wybranych polimerów na właściwości reologiczne hydrożeli z chitozanem aplikowanych na skórę = The influence of selected polymers on the rheological properties of hydrogels with chitosan applied through the skin
W:XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Malbork, 14-16 września 2016 r.; s.[94-95]
494/501
Beata Sarecka-Hujar, Aleksandra Wadelik, Aneta Ostróżka-Cieślik, Andrzej Jankowski, Radosław Balwierz, Anna Banyś, Dominik Marciniak, Janusz Pluta.: Ocena morfologii mikrosfer zawierających kwas acetylosalicylowy uzyskanych w procesie suszenia rozpyłowego
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 2; s.73-78
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
495/501
Magdalena Ozimek, Dominik Marciniak, Jakub Okoniewski, Witold Ignasiak, Janusz Pluta.: Synteza oraz badania stabilności metabolitów amoksycyliny-amoksycylinopiperazyno-2,5-dionu oraz kwasu amoksycylinowego
W:III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 6-8 września 2017; s.[66] poz.PP-20
496/501
Janusz Pluta, Kamil P. Grela, Dominik M. Marciniak, Anna Cap, Jakub Burak.: Solubilisation of ibuprofen in mixed-surfactant systems containing poloxamer 407 and selected polioxyethylene-derivative surfactants
W:International Pharmaceutical Federation (FIP) : congresses, events, webinars - abstracts [online] : 2017 FIP Congress in Seoul [77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2017 "Medicines and beyond! The soul of pharmacy". Seoul, Republic of Korea, 10-14 September 2017]; [1] s.
[Dostęp 25.10.2017]. Dostępny w: https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=19222
Adres url:
497/501
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Paweł Biernat.: The adsorption of simvastatin on chitosans in an in vitro pharmaceutical model
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2017 Vol.22; s.151-158
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
498/501
Magdalena Paulina Ozimek, Dominik Marciniak, Jakub Okoniewski, Witold Ignasiak, Janusz Pluta.: Antibiotics residues: stability studies of amoxicillin metabolites - amoxicillin diketopiperazine-2,5-dione and amoxicilloic acid
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.3; s.741-746
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
499/501
Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski, Aneta Ostróżka-Cieślik, Radosław Balwierz, Anna Banyś, Renata Dyja, Dariusz Łukowiec, Dominik Marciniak, Janusz Pluta.: Assessment of release of trimetazidine hydrochloride from orally disintegrating tablets (ODTs) using different disintegrants
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.3; s.697-704
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
500/501
Jakub Burak, Kamil P. Grela, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz, Dominik M. Marciniak.: Impact of sterilisation conditions on the rheological properties of thermoresponsive pluronic F-127-based gels for the ophthalmic use
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.2; s.471-481
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
501/501
Maciej Gajda, Karol P. Nartowski, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: The role of the polymer matrix in solvent-free hot melt extrusion continuous process for mechanochemical synthesis of pharmaceutical cocrystal
Eur.J.Pharm.Biopharm. 2018 Vol.131; s.48-59
IF: 4.491
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie