Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PANEK-JEZIORNA MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/22
I[zabela] Smoła, J[erzy] Garcarek, W[ojciech] Kielan, M[onika] Kukulska, M[agdalena] Panek.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.47 poz.U10
Toż s.103 poz.P4.9
2/22
Izabela Smoła, Monika Kukulska, Magdalena Panek, Maciej Guziński, Jerzy Garcarek, Wojciech Kielan.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki - opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Prakt. 2015 T.7 nr 3; s.61-66
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/22
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
4/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Leszek Paradowski.: Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego
Terapia 2016 R.24 nr 6 z.2; s.74-78
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
5/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/22
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
7/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S969-S970 poz.Tu 1792
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
8/22
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
9/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: Rola kwasów żółciowych w patogenezie chorób jelit
Post.Hig.Med.Dośw. 2017 Vol.71; s.737-746
IF: 0.783
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Karol Kowalski, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia jelit
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.25-30
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
11/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.37-40
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
12/22
M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, A[gata] Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A286 poz.P0359
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
13/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Gastroenterology 2018 Vol.154 no.6 suppl.1; s.S815 poz.Mo1822
Digestive Disease Week 2018. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
14/22
A[gata] Mulak, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease (IBD) are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Neurogastroenterol.Motil. 2018 Vol.30 suppl.1; s.40 poz.123
FNM 2018 - 3rd Meeting of the Federation of Neurogastroenterology and Motility and Postgraduate Course on Gastrointestinal Motility. Amsterdam (The Netherlands), 29 August - 1 September 2018. Abstracts - poster session
Adres url:
DOI:
15/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s70-s71
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
16/22
Robert Dudkowiak, Magdalena Panek-Jeziorna, Maciej Pleskacz, Elżbieta Poniewierka.: Role of electrogastrography in detecting motility disorders in patients with Crohn's disease
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s82
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
17/22
Agata Mulak, Magdalena Koszewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: Fecal calprotectin as a marker of the gut immune system activation is elevated in Parkinson's disease
Front.Neurosci. 2019 Vol.13; art.992 [6 s.]
IF: 3.707
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
18/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: An inverse correlation of serum fibroblast growth factor 19 with abdominal pain and inflammatory markers in patients with ulcerative colitis
Gastroenterology 2019 Vol.156 no.6 suppl.1; s.S-854 poz.Mo1832
Digestive Disease Week 2019. San Diego, CA, May 18-21, 2019. Abstracts
DOI:
19/22
M[agdalena] Panek-Jeziorna, A[gata] Mulak.: Analgesic and anti-inflammatory effects of the FXR-FGF19 axis activation in ulcerative colitis
Neurogastroenterol.Motil. 2019 Vol.31 suppl.4; s.102-103 poz.149
NeuroGASTRO 2019 - Biennial Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility. Lisbon, Portugal, 5-7 September 2019. Abstracts
Adres url:
DOI:
20/22
M[agdalena] Panek-Jeziorna, A[gata] Mulak.: Does fibroblast growth factor 19 (FGF19) level correlate with inflammatory bowel disease activity?
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2019 Vol.7 no.8 suppl.; s.605-606 poz.P1049
27th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 21-23, 2019. Abstracts
Adres url:
DOI:
21/22
Magdalena Panek-Jeziorna ; promotor dr hab. n. med. Agata Mulak ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: Zaburzenia wchłaniania kwasów żółciowych w nieswoistych zapaleniach jelit [praca doktorska]
Wrocław, 2019; 107 k.
22/22
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: An inverse correlation of serum fibroblast growth factor 19 with abdominal pain and inflammatory markers in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Res.Pract. 2020 Vol.2020; art.2389312 [6 s.]
IF: 1.806
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie