Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OWCZAREK ARTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Rola badań marketingowych i wybranych instrumentów promocji możliwych do zastosowania na rynku farmaceutycznym w Polsce na przykładzie leków roślinnych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.165 poz.SV-K006
2/66
Artur Owczarek.: Cudowne witaminy. Cz.1
Nowości Farmakoter.[dod.nauk.Gaz.Farm.] 2005 nr 27; s.8-9
3/66
Artur Owczarek.: Cudowne witaminy. Cz.2
Nowości Farmakoter.[dod.nauk.Gaz.Farm.] 2005 nr 28; s.15-16
4/66
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A[rtur] Owczarek, B[ogusława] Żywicka, M[aria] Szymonowicz, S[tanisław] Pielka, L[eszek] Solski.: Gelatinous-alginate sponge as the drug delivery for implantation
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.183-187
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
5/66
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.85
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
6/66
Artur Owczarek.: Przemysł farmaceutyczny na Dolnym Śląsku
W:Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 2001-2006 ; pod red. Joanny Piątkowskiej; Wrocław : Dolnośląska Izba Lekarska, 2006; s.74-75
ISBN 83-916283-1-0
7/66
J[anusz] Pluta, D[orota] Haznar, A[rtur] Owczarek, B[ogusława] Żywicka, M[aria] Szymonowicz, S[tanisław] Pielka, L[eszek] Solski.: Gelatinous-alginate sponge as the drug delivery for implantation
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.100 poz.P-67
8/66
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.59 poz.P-26
9/66
Artur Owczarek.: Cudowne witaminy. Cz.3
Nowości Farmakoter.[dod.nauk.Gaz.Farm.] 2006 nr 29; s.12-15
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
10/66
Kirsten Lennecke: Aktywna sprzedaż w aptece : dodatkowe propozycje - dodatkowa sprzedaż
Wyd. 1 [pol.], pod red. Artura Owczarka
Wrocław : MedPharm Polska, 2006; 141 s.
(CheckAp)
11/66
Kirsten Lennecke: Rozmowa z pacjentem w aptece
Wyd. 1 [pol.], pod red. Artura Owczarka
Wrocław : MedPharm Polska, 2006; VIII, 158 s.
(CheckAp)
12/66
Artur Owczarek.: Integracja i interdyscyplinarność środowiska naukowego jako źródło przewagi konkurencyjnej Dolnego Śląska
W:Biotechnologie na Dolnym Śląsku : potencjał i szanse rozwoju ; Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji; Wrocław : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska, 2007; s.43-45
ISBN 978-83-60885-16-1
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
13/66
Anna Pawlik-Gałczyńska, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część I. Budowa skóry. Wchłanianie leków przez skórę
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 7; s.287-294
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
14/66
Artur Owczarek, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta.: Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część II. Nowoczesne postacie leków do podawania na skórę
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 7; s.295-303
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
15/66
Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Artur Owczarek, Dorota Haznar, Janusz Pluta.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements
Macromol.Symp. 2007 Vol.253; s.71-76
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
16/66
Janusz Pluta, Dorota Haznar, Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Bogusława Żywicka, Artur Owczarek, Leszek Solski.: Study on biocompatybility of gelatinous-alginate matrixes
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007; 67th International Congress of FIP. Beijing (China), 31 August - 6 September 2007. Abstract book; s.195 poz.BB-P-047
17/66
Kirsten Lennecke: Komunikacja w zespole
Wyd. 1 pol., pod red. Artura Owczarka
Wrocław : MedPharm Polska, 2007; 140 s.
(CheckAp)
18/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Klaudiusz Żyła, Izabela Pawlaczyk, Leszek Czerchawski, Roman Gancarz.: Technologia sporządzania żeli hydroprofilowych z substancjami polifenolowo-polisacharydowymi o właściwościach antykoagulacyjnych do stosowania na skórę
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.655-656 poz.S.18.P-65
19/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Katarzyna Szalonka.: Wpływ preferencji lekarzy i pacjentów na ewolucję postaci leku i ich znaczenie w koncepcji projektowania produktu farmaceutycznego
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.1; s.199 poz.S.06.K-2
20/66
Artur Owczarek.: Ocena produktów leczniczych pochodzenia naturalnego w świetle aktualnego ustawodawstwa
W:9 Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie. Goworów, 16-19 lipca 2009 r.; s.[13]
21/66
Janusz Pluta, Artur Owczarek.: Evaluation of simvastatin permeation from topical formulations in test in vitro
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009; 69th International Congress of FIP "Responsibility for patient outcomes - are you ready?". Istanbul, Turkey, 3-8 September 2009. Abstract book; s.197 poz.M-P-023
22/66
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek.: Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wrocławskiej akademickiej farmacji
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 1; s.46-47
23/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta, Joanna Kogut.: Ocena właściwości żeli hydrofilowych z simwastatyną sporządzonych na bazie Carbopolu 2020
Polim.Med. 2010 T.40 nr 1; s.57-64
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
24/66
Artur Owczarek.: Substancje dodawane do szczepionek i ich wpływ na zdrowie pacjentów
W:X Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie. Polanica Zdrój, 22-25 lipca 2010 r.; s.[8-9]
25/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Dostępność simwastatyny z układów polimerowych sporządzonych na bazie Carbopolu 5984
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.31 poz.AP12
ISBN 978-83-927125-1-0
26/66
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie termowrażliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji
Polim.Med. 2011 T.41 nr 4; s.3-15
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
27/66
Artur Owczarek ; promotor prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta ; Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich: Opracowanie i badanie właściwości wybranych postaci leków z simwastatyną do stosowania miejscowowego [praca doktorska]
Wrocław, 2011; 137 k.
28/66
B[ożena] Karolewicz, A[rtur] Owczarek, S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, E.F. Pliński.: Terahertz spectroscopy of selected crystalline forms
W:15th International Conference "Laser Optics-2012". St. Petersburg, Russia, June 25-29, 2012. Summaries [CD-ROM]; poz.r6/0172_Plinski.pdf
29/66
S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, B[ożena] Karolewicz, A[rtur] Owczarek, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, N. Pałka, M. Szustakowski, E.F. Pliński.: Terahertz measurements of selected crystalline forms
W:37th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz). Wollongong, Australia, September 23-28, 2012 [USB Drive]; [Piscataway, NJ] : IEEE, 2012; [2] s.; doi: 10.1109/IRMMW-THz.2012.6380383
ISBN 978-1-4673-1597-5
Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
30/66
Karol Nartowski, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Bartosz Zawadzki, Janusz Pluta.: A study of the in vitro dissolution of market disintegrating tablets with acetaminophen as a model drug comparing the USP flow-through cell method with the USP paddle method
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[186]
31/66
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Evaluation and characterization of new topical dosage forms containing Simvastatnin prepared based on Carbopol 5984
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[163]
32/66
B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak, A[rtur] Owczarek, E[wa] Płaksej-Żurawska, J[anusz] Pluta.: Physicochemical characterization and dissolution study of solid dispersions ketoconaziole with Pluronic 127
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[185]
33/66
Artur Owczarek.: Czy absolwent farmacji jest ekspertem w dziedzinie produkcji i dystrybucji leków?
W:Dwunaste Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie; 2. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Michałowice, 19-22 lipca 2012; s.8-9
34/66
Bożena Karolewicz, Edward F. Pliński, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław P. Jarząb, Kacper Nowak, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn.: Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 2; s.138-145
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
35/66
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Solid dispersion in pharmaceutical technology. Part II. The methods of analysis of solid dispersions and examples of their application
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.97-107
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
36/66
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Sandra Probst, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Ewa Żurawska-Płaksej.: Solid dispersions in pharmaceutical technology. Part I. Classification and methods to obtain solid dispersions
Polim.Med. 2012 T.42 nr 1; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/66
K[arol] Nartowski, E[wa] Żurawska-Płaksej, A[rtur] Owczarek, A[gnieszka] Piwowar, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Porównanie dostępności biologicznej acyklowiru z zawiesiny doustnej zawierającej substancję w formie stałego rozproszenia i w postaci niemodyfikowanej
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.26 poz.P18
38/66
M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, A[gata] Górniak, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Specyficzna szybkość rozpuszczania simwastatyny ze stałych rozproszeń z poloksamerem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.5 poz.K3
39/66
Janusz Pluta, Artur Owczarek, Renata Abel.: Substancje stosowane przeciw starzeniu się skóry
Przew.Lek. 2013 nr 1; s.70-71
VII Kongres Top Medical Trends. Poznań, 15-17 marca 2013 r.
40/66
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń acyklowiru z poloksamerem
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.316 poz.S.05.P-132
41/66
Maciej Gajda, Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Aneta Lubojańska.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń klotrimazolu w niejonowym polimerze
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.331 poz.S.05.P-147
42/66
Janusz Pluta, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Urszula Szymczak.: Characterization of solid dispersions of lovastatin with pluronic f-127
W:2014 FIP - 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014. Bangkok (Thailand), 31 August - 4 September 2014. Posters: Formulation Design and Pharmaceutical Technology [online];
[Dostęp 09.01.2015]. Dostępny w: http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=10762
43/66
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Karolina Chęcińska, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Janusz Pluta.: Development of novel biodegradable hydrogel films with atorvastatin based on alginate and gelatine
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.AYTRC-AUEPG-78ZC8-GS877-SS74C.pdf [2 s.]
44/66
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, P. Niklewicz, M. Walachowska, J[anusz] Pluta.: Macrowave and conventional synthesis of the pharmaceutical active ingredients and pharmaceutical standards - comparative study
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.NMRL7-2MJZW-GCCCC-W4788-KKCKN.pdf [2 s.]
45/66
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Ewa Żurawska-Płaksej, Agnieszka Piwowar, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of ketoconazole-Pluronic F127 system
J.Therm.Anal.Calorim. 2014 Vol.115 no.3; s.2487-2493
IF: 2.042
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
46/66
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
47/66
Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Badanie rozpuszczalności prekursorów substancji czynnej w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych w celu optymalizacji procesu syntezy chemicznej
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.81-82
ISBN 978-83-62275-83-0
48/66
Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Opracowanie i ocena metody badania rozpuszczalności z wykorzystaniem vialek filtracyjnych Mini-Uniprep G2
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.92-93
ISBN 978-83-62275-83-0
49/66
B[ożena] Karolewicz, M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, J[anusz] Pluta, A[gata] Górniak.: Physicochemical and dissolution studies of simvastatin solid dispersions with Pluronic F127
Pharmazie 2014 Vol.69 no.8; s.589-594
IF: 1.052
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
50/66
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with Pluronic F127
Trop.J.Pharm.Res. 2014 Vol.13 no.8; s.1225-1232
IF: 0.589
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
51/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Counterfeit drugs. Changes in the pharmaceutical law
W:International Conference "Pharmacy today and tomorrow - theory and practice". Lublin, Poland, 11-12 June 2015; s.26
ISBN 978-83-62132-57-7
52/66
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
53/66
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
54/66
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
55/66
Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Systemy nośnikowe leków w terapii celowanej - na jakim etapie jesteśmy?
W:Jakość życia oraz technologie nielekowe w medycynie. Wrocław, 03 czerwca 2016 r.; s.8-9
56/66
Artur Owczarek, Joanna Malinowska, Bożena Karolewicz.: Identyfikacja i postrzeganie potrzeb pacjentów geriatrycznych w zakresie wdrożenia usług wspomagających skuteczność farmakoterapii
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.33
57/66
Artur Owczarek.: Potrzeby pacjentów a potencjał farmaceuty w zakresiem wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń telemedycznych
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.17
58/66
Lucyna Bułaś, Agnieszka Skowron, Mariola Drozd, Ewa Długosz, Artur Owczarek, Piotr Merks.: Wybrane aspekty realizacji praktyk wakacyjnych w ocenie studentów V roku kierunku farmacja
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.24-25
59/66
Artur Owczarek, Paulina Król, Bożena Karolewicz.: Znaczenie wybranych źródeł informacji o leku w praktyce farmaceutycznej
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.34
60/66
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Agata Górniak, Artur Owczarek, Igor Mucha.: Pluronic F127 as a suitable carrier for preparing the imatinib base solid dispersions and its potential in development of a modified release dosage forms : thermal, spectroscopic, microscopic, and dissolution studies
J.Therm.Anal.Calorim. 2017 Vol.130 no.1; s.383-390
IF: 2.209
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
61/66
Artur Owczarek, Adam Junka, Urszula Broniecka, Bożena Karolewicz.: Opracowanie i ocena farmaceutyczna stałej okulistycznej formy leku z chlorowodorkiem wankomycyny
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Nowe wyzwania". Wrocław, 20-21 października 2017; s.23-24
62/66
Artur Owczarek, Iga Mnitowska, Karol Nartowski, Małgorzata Wojtczak, Bożena Karolewicz.: Znaczenie informacji o ryzykach związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w praktyce farmaceutycznej
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Nowe wyzwania". Wrocław, 20-21 października 2017; s.24-25
63/66
Lucyna Bułaś, Agnieszka Skowron, Mariola Drozd, Artur Owczarek, Piotr Merks.: Aktywność podczas praktyk wakacyjnych w aptekach w ocenie studentów
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.126
64/66
Iga Mnitowska, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz.: Identyfikacja czynników motywujących farmaceutów z aptek ogólnodostępnych do podnoszenia kwalifikacji i wdrażania opieki farmaceutycznej
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.384 poz.P193
65/66
Artur Owczarek, Adam Junka, Kinga Krawczyk, Bożena Karolewicz.: Opracowanie i ocena właściwości minitabletek z metronidazolem do zastosowań w okulistyce
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.121
66/66
Krzysztof Siczek, Jakub Fichna, Hubert Zatorski, Bożena Karolewicz, Leszek Klimek, Artur Owczarek.: Development of the rectal dosage form with silver-coated glass beads for local-action applications in lower sections of the gastrointestinal tract
Pharm.Dev.Technol. 2018 Vol.23 no.3; s.295-300
IF: 1.945
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie