Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NAWROT-HADZIK IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/42
Alicja Nawrot, Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Możliwości wykorzystania surowców garbnikowych w kosmetologii
W:Międzyuczelniana Naukowa Konferencja Studencka "Związki pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapiach naturalnych". Wrocław, 12 stycznia 2008 r.; poz.R-2
2/42
Alicja Nawrot, Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Możliwości wykorzystania surowców garbikowych w kosmetyce i dermatologii
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.9-13
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/42
Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Fitoterapia w zapaleniu zatok przynosowych
Zakażenia 2011 T.11 nr 5; s.111-112, 114-118
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
4/42
Izabela Nawrot, Paweł Zmora, Małgorzata Szumacher-Strabel, Alicja Nawrot, Sylwester Ślusarczyk, Emilia Pers-Kamczyc, Adam Cieślak, Adam Matkowski.: The effect of gallotannin-enriched fraction from Sanguisorba officinalis on in vitro methanogenesis in rumen fluid
W:10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10). Ankara, Turkey, June 26-29, 2012. Book of abstracts; Ankara : Ankara University Faculty of Pharmacy, 2012; s.405 poz.P-328
ISBN 978-605-136-061-4
5/42
Izabela Nawrot, Anna Jezierska-Domaradzka, Alicja Nawrot, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Allelopathic and antioxidant properties of tannin fractions from two TCM herbs - Polygoni cuspidati rhizoma and Sanguisorbae radix
W:2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 18-20.10.2012. Book of abstracts ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o., 2012; s.260 poz.P-156
ISBN 978-83-7847-034-2
6/42
I[zabela] Nawrot, P. Zmora, M. Szumacher-Strabel, A[dam] Matkowski, A. Nawrot, S[ylwester] Ślusarczyk, E. Pers-Kamczyc, A. Cieślak.: Would Sanguisorbae radix protect the world from greenhouse effect? The effect of gallotannin-enriched fraction on in vitro methanogenesis in rumen fluid
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.135 poz.P-79
7/42
Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Zastosowanie owoców i preparatów żurawiny w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego
Zakażenia 2012 T.12 nr 4; s.99-100, 102-108
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
8/42
Izabela Nawrot, Piotr Sokołowski, Jakub Topolski, Sylwester Ślusarczyk, Mariusz Kucharski, Jakub Hadzik, Adam Matkowski.: Anthraquinones in the invasive species of Fallopia
W:3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 16th-18th October 2013 ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., 2013; s.173 poz.P-93
ISBN 978-83-7847-119-6
9/42
Izabela Nawrot, Justyna Zieman, Beata Żbikowska, Adam Matkowski.: Isolation and antioxidant activity of betalains from Beta vulgaris root and Phytolacca americana fruits
W:3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 16th-18th October 2013 ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., 2013; s.174 poz.P-94
ISBN 978-83-7847-119-6
10/42
A[dam] Matkowski, W[eronika] Jamiołkowska-Kozłowska, I[zabela] Nawrot.: Chinese medicinal herbs as source of antioxidant compounds - where tradition meets the future
Curr.Med.Chem. 2013 Vol.20 no.8; s.984-1004
IF: 3.715
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
11/42
I[zabela] Nawrot, P. Sokołowski, S[ylwester] Ślusarczyk, J. Topolski, M. Kucharski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki, A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak.: Anthraquinones in the invasive giant knotweeds (Fallopia sp.-polygonaceae) from Poland
Emir.J.Food Agric. 2013 Vol.25 suppl.; s.48-49 poz.PP-78
11th International Ethnobotany Symposio. Antalya (Turkey), November 2-5, 2013
12/42
S[ylwester] Ślusarczyk, Paweł Zieliński, Michał Świerczyński, I[zabela] Nawrot, A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak.: Docks as source of antioxidants-polyphenol content and antioxidant activity of roots from three wild Rumex sp.
Emir.J.Food Agric. 2013 Vol.25 suppl.; s.72 poz.PP-144
11th International Ethnobotany Symposio. Antalya (Turkey), November 2-5, 2013
13/42
I[zabela] Nawrot, P. Sokołowski, S[ylwester] Ślusarczyk, J. Topolski, M. Kucharski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki, A[dam] Matkowski.: Antrachinony w inwazyjnych gatunkach rodzaju Fallopia
W:III Krajowa Konferencja "Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne". Puławy, 4-6 IX 2013. Materiały konferencyjne; Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 2013; s.258
ISBN 978-83-7562-140-2
14/42
Izabela Nawrot, Marta Szandruk, Alicja Nawrot, Magdalena Targońska, Jakub Hadzik, Adam Matkowski.: Zawartość związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniająca wybranych surowców roślinnych z rodziny różowatych z terenu Polski
W:Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna ; red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013; s.288-302
ISBN 978-83-64457-00-5
Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji "Ziołolecznictwo, biokosmetyka i żywność funkcjonalna". Krosno, 18-19 kwietnia 2013 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
15/42
I[zabela] Nawrot, A[dam] Matkowski, K. Kurz, J[akub] Hadzik, K. Domaradzki.: Antioxidant activity of polyphenols from Polygoni cuspidati rhizoma
W:9th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 26-29, 2014. Book of abstracts; Lublin : Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin, 2014; s.147 poz.P-76
ISBN 978-83-923841-5-1
16/42
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, A. Kazana.: Antioxidant activities of aceton extract from Sanguisorba officinalis and its fractions
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.91 poz.PS-43
ISBN 978-83-7055-590-0
17/42
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, A. Wabik, J[akub] Hadzik.: Antioxidant activity and polyphenol content of the Polygoni multiflori caulis and radix
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.93 poz.PS-45
ISBN 978-83-7055-590-0
18/42
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, K. Kurc, J[akub] Hadzik.: Corelation between antioxidant activity of extract from Sanguisorba officinalis and polyphenol content
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.92 poz.PS-44
ISBN 978-83-7055-590-0
19/42
Adam Matkowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Izabela Nawrot, Krzysztof Domaradzki, Krzysztof Gołąb, Arleta Dołowacka, Jakub Gburek, Sylwester Ślusarczyk, Dorota Woźniak.: Noxious but useful - invasive plants as source of bioactive compounds. The case of Fallopia and Solidago
W:4th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 20-23.09.2015. Book of abstracts; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2015; s.60 poz.L-12
ISBN 978-83-7847-289-6
20/42
Arleta Dołowacka, Kinga Gostomska, Izabela Nawrot-Hadzik.: Natural therapies for type 2 diabetes mellitus
W:EMBO Young Scientists Forum 2015. Warsaw, Poland, 2-3 July 2015. Book of abstracts; s.64
21/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Arleta Dołowacka, Jakub Hadzik.: Use of tannin rich plants for a supporting treatment of periodontal diseases
W:EMBO Young Scientists Forum 2015. Warsaw, Poland, 2-3 July 2015. Book of abstracts; s.139
22/42
Jakub Hadzik, Dorota Mierzwa, Izabela Nawrot-Hadzik.: Botulinum toxin administration in treatment of temporomandibular disorders
W:Ist International Congress of Cosmetology. Białystok, 21-22.06.2015. Book of abstracts; s.44 poz.P7
23/42
Jakub Hadzik, Dorota Mierzwa, Izabela Nawrot-Hadzik.: Clinical management of the pigmented skin lesion
W:Ist International Congress of Cosmetology. Białystok, 21-22.06.2015. Book of abstracts; s.45 poz.P8
24/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Jakub Hadzik.: Method of obtaining tannins for a medical, dental and cosmetic use
W:Ist International Congress of Cosmetology. Białystok, 21-22.06.2015. Book of abstracts; s.57 poz.P20
25/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Magdalena Targońska, Jakub Hadzik.: Tannin enriched fractions from Rosaceae as a promising Anti-Aging factor
W:Ist International Congress of Cosmetology. Białystok, 21-22.06.2015. Book of abstracts; s.58 poz.P21
26/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Jakub Hadzik, Marzena Dominiak, Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek, Adam Matkowski.: Anti-glycation and antioxidant properties of polyphenolenriched fractions from Giant knotweeds (Reynoutria sp.)
Nutr.Med. 2015 Vol.3 suppl.1; s.36 poz.SL2
International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (ISPMF). Shanghai (China), 26-29 June 2015. Abstracts
27/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Jakub Hadzik, Arleta Dołowacka, Anna Kazan, Adam Matkowski.: Comparison of polyphenol contence and antioxidant activity of Sanguisorba officinalis rhizome originating from China and Poland
Nutr.Med. 2015 Vol.3 suppl.1; s.174 poz.P131
International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (ISPMF). Shanghai (China), 26-29 June 2015. Abstracts
28/42
Katarzyna Kurc, Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: In vitro antioxidant activity of herb extracts from various species of agrimony (Agrimonia sp.)
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.109 poz.PS-53
ISBN 978-83-7055-591-7
29/42
Jakub Hadzik, Paweł Kubasiewicz-Ross, Christiane Kunert-Keil, Kamil Jurczyszyn, Izabela Nawrot-Hadzik, Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange.: A silver carp skin derived collagen in bone defect treatment - a histological study in a rat model
Ann.Anat. 2016 Vol.208; s.123-128
IF: 1.864
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
DOI:
30/42
Jakub Hadzik, Paweł Kubasiewicz-Ross, Kamil Jurczyszyn, Anna Smulczyńska-Demel, Izabela Nawrot-Hadzik, Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange.: A silver carp skin derived collagen in the bone defect treatment - a histological study in a rat model
Int.Dent.J. 2016 Vol.66 suppl.1; s.95 poz.P137
104th FDI Annual World Dental Congress. Poznań (Poland), 7-10 September 2016. Abstracts
31/42
A. Cieślak, P. Zmora, A[dam] Matkowski, I[zabela] Nawrot-Hadzik, E. Pers-Kamczyc, M. El-Sherbiny, M. Bryszak, M. Szumacher-Strabel.: Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation
J.Anim.Plant Sci. 2016 Vol.26 no.1; s.54-62
IF: 0.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
32/42
Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: O zastosowaniu surowców zwierzęcych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
W:Leki i choroby odzwierzęce. T.1 ; pod red. Lilianny Wdowiak, Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.301-314
ISBN 978-83-62563-54-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
33/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Marta Szandruk, Anna Kazana, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Antioxidant properties of the Sanguisorbae herba and Sanguisorbae radix extracts
W:The 12th National Symposium with International Participation "Medicina plants - present and perspectives". Piatra Neamt, Romania, September 6-9, 2016. Book of abstracts; Piatra Neamt : NIRDBS/"Stejarul" Biological Research Centre, 2016; s.106-107 poz.PP24
(Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. New Series, Section 2. Vegetal Biology)
34/42
Jakub Hadzik, Kamil Jurczyszyn, Paweł Kubasiewicz-Ross, Przemysław Papiór, Izabela Nawrot-Hadzik, Marzena Dominiak.: Fractal dimension analysis - supplementary mathematical method for bone defect regeneration measurement
Int.Dent.J. 2017 Vol.67 suppl.1; s.108 poz.P152
105th FDI Annual World Dental Congress. Madrid (Spain), 29 August - 1 September 2017. Abstracts
35/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Renata Abel, Hanna Czapor-Irzabek, Adam Matkowski.: Analysis of antioxidant polyphenols in loquat leaves using HPLC-based activity profiling
Nat.Prod.Commun. 2017 Vol.12 no.2; s.163-166
IF: 0.809
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
36/42
Mehran Miroliaei, Akram Aminjafari, Sylwester Ślusarczyk, Izabela Nawrot-Hadzik, Mehdi Rahimmalek, Adam Matkowski.: Inhibition of glycation-induced cytotoxicity, protein glycation, and activity of proteolytic enzymes by extract from Perovskia atriplicifolia roots
Pharmacogn.Mag. 2017 Vol.13 no.51 suppl.; s.S676-S683
IF: 1.525
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
37/42
I[zabela] Nawrot-Hadzik, S. Granica, R[enata] Abel, A[dam] Matkowski.: Phytochemical diversity of invasive Fallopia species and their bioactivity correlations elucidated by LCMS based targeted metabolomics
W:11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin (Poland), June 4th-7th, 2018. Book of abstracts [USB-Drive]; Lublin : Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin, 2018; s.140 poz.P-76
ISBN 978-83-923841-9-9
38/42
Kamil Jurczyszyn, Paweł Kubasiewicz-Ross, Izabela Nawrot-Hadzik, Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak, Jakub Hadzik.: Fractal dimension analysis a supplementary mathematical method for bone defect regeneration measurement
Ann.Anat. 2018 Vol.219; s.83-88
IF: 1.852
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
39/42
Jakub Hadzik, Paweł Kubasiewicz-Ross, Marzena Dominiak, Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: Use of natural agent from Giant knoweeds for supplementary treatment of peri-implantitis - in vitro study
Clin.Oral Implant.Res. 2018 Vol.29 suppl.17; s.301 poz.11928
27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration. Vienna, 11-13 October 2018
Adres url:
DOI:
40/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Anna Choromańska, Małgorzata Fleischer, Adam Matkowski, Jakub Hadzik.: Plant extracts from giant knotweeds as an anticariogenic agent
Int.Dent.J. 2018 Vol.68 suppl.2; s.134 poz.P215
106th FDI World Dental Congress. Buenos Aires (Argentina), 5-8 September 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
41/42
Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Krzysztof Domaradzki, Łukasz Pecio, Adam Matkowski.: Isolation and determination of phenolic glycosides and anthraquinones from rhizomes of various Reynoutria species
Planta Med. 2018 Vol.84 no.15; s.1118-1126
IF: 2.494
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
42/42
Katarzyna Kurc, Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Adam Matkowski.: In-vitro biological activities of various species of Agrimony and its phytochemical profile
Rev.Clin.Pharmacol.Drug Ther. 2018 Vol.16 suppl.2; s.62
The 22th International Congress - Phytopharm 2018. Horgen, Switzerland, 25-27 June 2018. Abstracts of the Congress
stosując format:
Nowe wyszukiwanie