Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MULAK AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 180Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Nawrotowość kamicy żółciowej
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.3; s.289-297
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/180
Agata Mulak.: Wirus TT i jego chorobotwórczość
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.4; s.391-397
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Niedoczynność śledziony u chorych z celiakią = Hyposplenism in patients with celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.82 poz.B-4
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
4/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, W. Bartnik.: Ocena przydatności testu z D-ksylozą w diagnostyce zespołu złego wchłaniania = Assessment of D-xylose absorption test usefulness in the diagnosis of malabsorption syndrome
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.83 poz.B-5
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
5/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Płodność i zaburzenia miesiączkowania u kobiet z chorobą trzewną = Fertility and menstruation disturbances in women with malabsorption syndrome
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.83 poz.B-6
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
6/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Wpływ diety bezglutenowej na aktywność aminotransferaz u chorych z celiakią = Influence of a gluten-free on serum aminotransferase levels in patients with celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.82 poz.B-3
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
7/180
Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 4; s.287-292
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
8/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk.: Obstetric and gynaecological problems in women with malabsorption syndrome
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A190, poz. TUE-G-399
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
9/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk.: Thrombocytosis in patients with coeliac disease
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A102, poz. MON-G-380
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
10/180
Agata Mulak, Dorota Duda, Leszek Paradowski.: Helicobacter pylori infection and immunological disorders
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2003 Vol.57 no.1; s.18-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
11/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Wybrane klasyfikacje, skale i wskaźniki aktywności chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.155-165
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/180
A[gata] Mulak.: Testing of visceral sensitivity
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.4; s.55-72
IF: 1.674
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
13/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Testing of visceral sensitivity
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.2; s.77
International Symposium "Brain-gut axis in gastrointestinal system basic and clinical aspects".Cracow, 15 November, 2003
14/180
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Radosław Kempiński, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Giant gastric polyposis - a case report
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2004 Vol.5; s.29-32
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
15/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Therapy for irritable bowel syndrome - present possibilities and new perspectives
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.521-527
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
16/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Effect of sumatriptan, a 5-HT1 agonist, on anorectal functions in patients with irritable bowel syndrome - preliminary results
Gut 2004 Vol.53 suppl.6; s.A204 poz.TUE-G-254
12th United European Gastroenetrology Week. Prague (Czech Republic), 25-29 September 2004. Accepted abstracts
17/180
Agata Mulak, Bruno Bonaz.: Irritable bowel syndrome: a model of the brain-gut interactions
Med.Sci.Monit. 2004 Vol.10 no.4; s.RA55-RA62
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
18/180
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Manometria anorektalna u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.135-136 poz. ST-2/13
19/180
Leszek Paradowski, Agata Mulak, Jan Cader.: Chłonka w płynie puchlinowym
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.5; s.1063-1069
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak.: Influence of a gluten free diet on bone mineral density in adult patients with coeliac disease
Gut 2005 Vol.54 suppl.7; s.A66 poz.OP-G-281
13th United European Gastroenetrology Week. Copenhagen (Denmark), 15-19 October 2005. Abstracts
21/180
A[gata] Mulak.: Influence of gender and age on anorectal function in patients with irritable bowel syndrome
Gut 2005 Vol.54 suppl.7; s.A256 poz.WED-G-186
13th United European Gastroenetrology Week. Copenhagen (Denmark), 15-19 October 2005. Abstracts
22/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Pelvic floor dyssynergia in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome
Gut 2005 Vol.54 suppl.7; s.A143-A144 poz.MON-G-298
13th United European Gastroenetrology Week. Copenhagen (Denmark), 15-19 October 2005. Abstracts
23/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Migrena a zespół jelita nadwrażliwego
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.1; s.S55-S60
Konferencja naukowo-szkoleniowa Komisji Neurologii Dziecięcej i Komisji Patofizjologii i Terapii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy pt. "Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu głowy". Pułtusk, 21-23 maja 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/180
Agata Mulak ; promotor prof. nadzw. dr hab. Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenerologii i Hepatologii: Wpływ sumatryptanu, agonisty receptora 5-HT1, na czynność zwieraczy odbytu w zespole jelita nadwrażliwego [praca doktorska]
Wrocław, 2005; 139, [9] k.
25/180
Agata Mulak, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Choroby czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespół czynnościowego bólu brzucha według Kryteriów Rzymskich III
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.473-478
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.235-242
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Częstość występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w zespole jelita nadwrażliwego = Prevalence of self-reported anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.98 poz.121
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
27/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Receptory serotoninowe 5-HT1B/D a regulacja funkcji anorektalnych w zespole jelita nadwrażliwego
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.99 poz.123
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
28/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Wpływ wieku i płci na funkcje anorektalne w zespole jelita nadwrażliwego = Influence of gender and age on anorectal function
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.96 poz.117
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
29/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, J[adwiga] Szymczak, A[nna] Bohdanowicz-Pawlak.: Wtórna nadczynność przytarczyc u chorych z celiakią = Secondary hyperparathyroidism in patients with coeliac disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.74 poz.82
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
30/180
A[gata] Mulak, B[runo] Bonaz, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego w chorobach ośrodkowego układu nerwowego = Gastrointestinal dysfunction in the central nervous system disorders
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.131 poz.194
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
31/180
Dorota Waśko-Czopnik, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego według III Kryteriów Rzymskich
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.469-472
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.243-247
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
32/180
A[gata] Mulak, P. Kahane, D. Hoffmann, L. Minotti, B. Bonaz.: Cortical mapping of digestive symptoms during intracerebral electrical stimulation
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A10 poz.OP-G-48
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
33/180
Agata Mulak.: Zaparcia - objawy, leczenie i farmakoterapia
Świat Med.Farm. 2006 nr 6(71); s.39-42
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
34/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Effect of 5-HT(1) agonist (sumatriptan) on anorectal function in irritable bowel syndrome patients
World J.Gastroenterol. 2006 Vol.12 no.10; s.1591-1596
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
35/180
A[gata] Mulak, P. Kahane, D. Hoffmann, L. Minotti, B. Bonaz.: Cartographie corticale des symptoms digestifs observes au cours de stimulations intracerebrales
Gastroenterol.Clin.Biol. 2007 Vol.31; s.A257
Journees Francophones de Pathologie Digestive. Lyon, 17- 21 mars 2007
36/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Anorectal function in the irritable bowel syndrome depending on patients gender and age
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.107-110
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/180
Agnieszka Lewandowska, Agata Mulak, Anna Susło, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski.: Is diagnosis of the irritable bowel syndrome easier to establish using the Rome III Criteria than the Rome II Criteria?
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 6; s.411-414
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
38/180
Agata Mulak, Philippe Kahane, Dominique Hoffmann, Lorella Minotti, Bruno Bonaz.: Cortical mapping of digestive symptoms during intracerebral electrical stimulation
Gastroenterology 2007 Vol.132 no.4 suppl.2; s.A-71-A-72 poz.410
Digestive Disease Week and the 108th Annual Meeting of the AGA Institute. Washington, DC, May 19-24, 2007
39/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Visceral hypersensitivity in coeliac disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A55 poz.OP-G-235
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
40/180
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.71-78
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
41/180
Agata Mulak.: Patofizjologia zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.21-38
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
42/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zaburzenia czynnościowe odbytu i odbytnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.151-160
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/180
Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.137-150
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
44/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.111-126
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
45/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Irritable bowel syndrome as an interdisciplinary clinical problem
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.667-675
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
46/180
P[aweł] Petryszyn, A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Czynność odbytu i odbytnicy oraz czucie trzewne w nieswoistych zapaleniach jelit = Anorectal function and rectal sensitivity in inflammatory bowel disease
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.36 poz.P4-14
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
47/180
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Leszek Paradowski.: Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.413-416
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
48/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia funkcji anorektalnych w chorobie trzewnej = Anorectal function disturbances in celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.26 poz.P3-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
49/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
Gastroenterology 2008 Vol.134 no.4 suppl.1; s.A-364 poz.M1221
Digestive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the AGA Institute. San Diego, California, USA, May 17-22, 2008
50/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: What is the real prevalence of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome?
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A379 poz.P1366
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
51/180
A[gata] Mulak, P. Kahane, D. Hoffmann, L. Minotti, B. Bonaz.: Brain mapping of digestive sensations elicited by cortical electrical stimulations
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 no.6; s.588-596
IF: 3.480
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
52/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: Diagnostic instruments in evaluation of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 suppl.2; s.133 poz.SAT163
The Second Joint International Meeting for Neurogastroenterology and Motility. Lucerne (Switzerland), 6-9 November 2008
53/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Czynność zwieraczy odbytu w chorobie hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.17-22
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
54/180
Zbigniew Rybak, Marek Szczepkowski, Stefan Sajdak, Aleksander Sieroń, Walerian Staszkiewicz, Leszek Paradowski, Waldemar Kostewicz, Ireneusz. Krasnodębski, Piotr Ciostek, Agata Mulak, Grzegorz Madycki, Tomasz Kościński, Maciej Wilczak, Tomasz Miłek, Małgorzata Kołodziejczak, Jerzy Friedigier, Adam Korczyński, Krzysztof Lubecki.: Wytyczne diagnostyki i leczenia choroby hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 2; s.A7-A12
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
55/180
Agata Mulak.: Migrena a zaburzenia jelitowe
Puls Med. 2008 nr 8; s.22
56/180
Przemysław Wójcik, Agata Mulak.: Leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacyjne a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.383-388
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
57/180
Abdulhabib Annabhani, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.389-394
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
58/180
P[aweł] W. Petryszyn, A[gata] Mulak, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function and rectal sensitivity in inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S28 poz.P044
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
59/180
Małgorzata Manelska, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego
Międzynar.Wiad.Med. 2009 nr 2; s.7-12
60/180
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Manometric evaluation of anorectal function in different subgroups of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.77 poz.256
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
61/180
M.H. Larauche, A[gata] Mulak, Y. Kim, M. Million, Y. Tache.: Sex differences in visceral sensitivity induced by repeated psychological stress in rats: differential role of opioid pathway
W:2010 Neuroscience Meeting Planner. Online [Society for Neuroscience 40th Annual Meeting. San Diego, November 13-17, 2010]; San Diego, CA : Society for Neuroscience, 2010; program no.682.18/VV2
Dostęp w World Wide Web: http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=5dff10df-f939-4a0f-93fa-d6ed19c79813&cKey=da2ad0c9-21fd-4882-a674-e7fc5253a6c8&mKey={E5D5C83F-CE2D-4D71-9DD6-FC7231E090FB [2013-10-16]
Adres url:
62/180
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Monika Kantorska.: Depressive disorders in patients with irritable bowel syndrome diagnosed using the composite international diagnostic interview
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.5; s.601-605
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
63/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, Y.S. Kim, M. Million, Y. Tache.: Repeated psychological stress induces opiate independent visceral analgesia but no sustained hyperalgesia as assessed by a new non-invasive manometry method
W:CURE: Digestive Diseases Research Center 2010 Annual Research Meeting. Los Angeles, April 9, 2010; poz.5
64/180
Muriel Larauche, Agata Mulak, Yong Sung Kim, Mulugeta Million, Yvette Tache.: Sex differences in visceral sensitivity induced by repeated psychological stress in rats: differential role of opioid pathway
W:Fourth Annual Meeting of the Organization for the Study of Sex Differences. Ann Arbor, Michigan, USA, June 3-5, 2010. Program [& abstracts]; poz.A12
65/180
Agata Mulak, Yvette Tache.: Sex difference in irritable bowel syndrome: do gonadal hormones play a role?
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2; s.89-97
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
66/180
A[gata] Mulak, M[ichał] Paradowski, E[wa] Waszczuk, P[aweł] Petryszyn, A[dam] Smereka, A[nna] Susło, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with relapsing/remitting multiple sclerosis
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A359 poz.P1258
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
67/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, Y.S. Kim, M. Million, Y. Tache.: Sex differences in visceral sensitivity induced by repeated psychological stress in rats: differential role of opioid pathway
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A104 poz.OP480
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
68/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Anorectal function and dyssynergic defecation in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome
Int.J.Colorectal Dis. 2010 Vol.25 no.8; s.1011-1016
IF: 2.645
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
69/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
J.Clin.Gastroenterol. 2010 Vol.44 no.10; s.e249-e252
IF: 2.752
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
70/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, Y.S. Kim, M. Million, Y. Tache.: Repeated psychological stress induces an opiate independent immediate visceral analgesia but no sustained hyperalgesia as assessed by a new non-invasive manometry method
Neurogastroenterol.Motil. 2010 Vol.22 suppl.1; s.32 poz.106
2010 Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting. Boston, MA, USA, 26-29 August 2010. Abstracts
71/180
Agata Mulak.: Rola diety w zaburzeniach czynnościowych jelita grubego
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.93-104
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
72/180
Y. Tache, M. Larauche, A[gata] Mulak.: Chronic or acute exteroceptive styress-induced visceral analgesia or hyperalgesia in rodents
W:6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection "Focus on GI tract". St. Petersburg, Russia, October 12-14, 2011. Program and abstracts; s.[36]
Materiały nieliczbowane
73/180
Yvette Tache, Agata Mulak.: What is the role of stress in IBS?
W:Curbside consultation in IBS : 49 clinical questions ; ed. Brian E. Lacy; Thorofare, NJ : SLACK Incorporated, 2011; s.77-81
(Curbside consultation in gastroenterology series)
ISBN 978-1-55642-985-9
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
74/180
Agata Mulak, Muriel Larauche, Yvette Tache.: Modulation of visceral pain by stress: implications in irritable bowel syndrome
W:Current concepts in colonic disorders ; ed. by Godfrey Lule; Rijeka : InTech, 2011; s.251-260
ISBN 978-953-307-957-8
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
75/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, O. Kanauchi, Y. Tache.: Analgesic effect of prebiotic enzyme-treated rice fiber (ERF) on visceral sensitivity in rats assessed by a non-invasive method
W:Eighth Annual Basic and Translational Science Symposium. [Los Angeles], February 17, 2011 ; UCLA Center for Neurobiology of Stress; s.22 poz.6
76/180
A[gata] Mulak, M. Larauche, M. Million, J. Rivier, Y. Tache.: Antihyperalgesic effect of stable pansomatostatin agonist, ODT-8 and selective somatostatin type 1 receptor (SST1) agonist injected intraperitoneally during colorectal distension in mice
W:Eighth Annual Basic and Translational Science Symposium. [Los Angeles], February 17, 2011 ; UCLA Center for Neurobiology of Stress; s.26 poz.12
77/180
Y.S. Kim, M. Larauche, A[gata] Mulak, Y. Tache.: Central actions of thyrotropin releasing hormone (TRH) agonist, RX-77368 to exert analgesic effect on nociception induced by colorectal distention and to stimulate colonic propulsive motor function in conscious rat
W:Eighth Annual Basic and Translational Science Symposium. [Los Angeles], February 17, 2011 ; UCLA Center for Neurobiology of Stress; s.21 poz.5
78/180
Agata Mulak.: Sex differences in stress-induced visceral analgesia vs hyperalgesia as unraveled by a novel non-invasive manometric methods in rats
W:Eighth Annual Basic and Translational Science Symposium. [Los Angeles], February 17, 2011 ; UCLA Center for Neurobiology of Stress; s.13
79/180
Guillaume Gourcerol, S. Vincent Wu, Pu-Qing Yuan, Hung Pham, Marcel Miampamba, Muriel Larauche, Paul Sanders, Tomofumi Amano, Agata Mulak, Eunok Im, Charalabos Pothoulakis, Jean River, Yvette Tache, Mulugeta Million.: Activation of corticotropin-releasing factor receptor 2 mediates the colonic motor coping response to acute stress in rodents
Gastroenterology 2011 Vol.140 no.5; s.1586-1596
IF: 11.675
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
80/180
Agata Mulak, Muriel H. Larauche, Mulugeta Million, Jean E. Rivier, Yvette Tache.: Antihyperalgesic effect of stable pansomatostatin agonist, ODT-8 and selective somatostatin type 1 receptor (SST1) agonist injected intraperitoneally during colorectal distension in mice
Gastroenterology 2011 Vol.140 no.5 suppl.1; s.S-834 poz.Tu1787
Digestive Disease Week 2011. Chicago, USA, May 7-10, 2011. AGA Abstracts
81/180
Yong Sung Kim, Muriel H. Larauche, Agata Mulak, Yvette Tache.: Central actions of thyrotrophin releasing hormone (TRH) agonist, RX-77368 to exert analgesic effect on nociception induced by colorectal distension and to stimulate colonic propulsive motor function in conscious rat
Gastroenterology 2011 Vol.140 no.5 suppl.1; s.S-865 poz.Tu1987
Digestive Disease Week 2011. Chicago, USA, May 7-10, 2011. AGA Abstracts
82/180
Muriel H. Larauche, Agata Mulak, Yong Sung Kim, Mulugeta Million, Yvette Tache.: Repeated psychological stress induces an immediate naloxone-independent visceral analgesia to colorectal distension in rats
Gastroenterology 2011 Vol.140 no.5 suppl.1; s.S-540-S-541 poz.Su2040
Digestive Disease Week 2011. Chicago, USA, May 7-10, 2011. AGA Abstracts
83/180
A[gata] Mulak, M. Larauche, M. Million, J. Rivier, Y. Tache.: Peripheral activation of somatostatin receptors type 1 and 2 but not type 4 exerts antihyperalgesic effect during noxious colorectal distension in mice
Gut 2011 Vol.60 suppl.3; s.A309 poz.P0981
19th United European Gastroenterology Week. Stockholm, Sweden, 22-26 October 2011. Abstracts
84/180
Muriel Larauche, Agata Mulak, Yvette Tache.: Stress-related alterations of visceral sensation: animal models for irritable bowel syndrome study
J.Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.17 no.3; s.213-234
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
85/180
M. Larauche, H. Yang, A[gata] Mulak, Y. Tache.: Alterations of colonic motor and epithelial functions in type 2 diabetic goto-kakizaki (GK) rats
Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.23 suppl.1; s.17 poz.53
16th Neurogastroenterology & Motility Meeting. St Louis, Missouri, (USA), September 16-18, 2011. Abstracts
86/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, P.-Q. Yuan, O. Kanauchi, Y. Tache.: Analgesic effect of prebiotic enzyme-treated rice fiber (ERF) on visceral sensitivity in rats assessed by a non-invasive method
Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.23 suppl.1; s.45-46 poz.158
16th Neurogastroenterology & Motility Meeting. St Louis, Missouri, (USA), September 16-18, 2011. Abstracts
87/180
A[gata] Mulak, M. Larauche, M. Million, J. Rivier, Y. Tache.: Peripheral activation of somatostatin receptors type 1 and 2 but not type 4 exerts antihyperalgesic effect during noxious colorectal distension in mice
Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.23 suppl.1; s.17 poz.54
16th Neurogastroenterology & Motility Meeting. St Louis, Missouri, (USA), September 16-18, 2011. Abstracts
88/180
Muriel Larauche, Hong Yang, Agata Mulak, Yvette Tache.: Alterations of colonic motor and epithelial functions in type 2 diabetic goto-kakizaki (GK) rats
W:UCLA Department of Medicine Research Day. [Los Angeles], September 24, 2011. Abstract book; [1] s.
89/180
Muriel Larauche, Agata Mulak, Pu-Qing Yuan, O. Kanauchi, Yvette Tache.: Analgesic effect of prebiotic enzyme-treated rice fiber (ERF) on visceral sensitivity in rats assessed by a non-invasive method
W:UCLA Department of Medicine Research Day. [Los Angeles], September 24, 2011. Abstract book; [1] s.
90/180
Agata Mulak, Muriel Larauche, Mulugeta Million, Jean Rivier, Yvette Tache.: Peripheral activation of somatostatin receptors type 1 and 2 but not type 4 exerts antihyperalgesic effect during noxious colorectal distension in mice
W:UCLA Department of Medicine Research Day. [Los Angeles], September 24, 2011. Abstract book; [1] s.
91/180
Agata Mulak, Muriel Larauche, Yvette Tache.: Psychological stress induces visceral analgesic or hyperalgesic response in rodents: a role of preconditions
W:Cell/tissue injury and cytoprotection/organoprotection in the gastrointestinal tract : mechanisms, prevention and treatment ; eds Ludmila P. Filaretova, Koji Takeuchi; Basel : Karger, 2012; s.106-114
(Frontiers of Gastrointestinal Research; Vol.30)
ISBN 978-3-318-02183-7; 6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection - Focus on GI Tract. St Petersburg (Russia), October 12-14, 2011
Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
92/180
Muriel Larauche, Agata Mulak, Yvette Tache.: Stress and visceral pain: from animal models to clinical therapies
Exp.Neurol. 2012 Vol.233 no.1; s.49-67
IF: 4.645
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
93/180
A[gata] Mulak.: Wpływ stresu na percepcję bólu trzewnego
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.6 poz.SW18
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
94/180
Agata Mulak, Magdalena Kudyba, Leszek Paradowski.: Zaburzenia mikroflory jelitowej w przebiegu przewlekłego leczenia inhibitorami pompy protonowej
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 4; s.166-170
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
95/180
Muriel H. Larauche, Henri Duboc, Agata Mulak, Yvette Tache.: Acute psychological stress induces an immediate naloxone-independent visceral analgesia to colorectal distension in mice
Gastroenterology 2012 Vol.142 no.5 suppl.1; s.S651-S652 poz.Mo1658
Digestive Disease Week 2012. San Diego, USA, May 19-22, 2012. AGA Abstracts
96/180
Muriel H. Larauche, Agata Mulak, Yong Sung Kim, Mulugeta Million, Yvette Tache.: Acute water avoidance stress induces visceral analgesia when tested non-invasively - differential role of opioid-dependent mechanisms in male and female rats
Gastroenterology 2012 Vol.142 no.5 suppl.1; s.S704-S705 poz.Mo1871
Digestive Disease Week 2012. San Diego, USA, May 19-22, 2012. AGA Abstracts
97/180
Agata Mulak, Muriel H. Larauche, Mulugeta Million, Jean E. Rivier, Yvette Tache.: Dose-dependent antihyperalgesic effect of somatostatin (sst) receptor agonists in a rodent model of visceral hypersensitivity induced by noxious colorectal distension
Gastroenterology 2012 Vol.142 no.5 suppl.1; s.S651 poz.Mo1657
Digestive Disease Week 2012. San Diego, USA, May 19-22, 2012. AGA Abstracts
98/180
Agata Mulak, Muriel H. Larauche, Mulugeta Million, Jean E. Rivier, Yvette Tache.: Selective agonists of somatostatin receptors type 1 or 2 prevent visceral hyperalgesia induced by activation of peripheral CRF1 receptors in mice
Gastroenterology 2012 Vol.142 no.5 suppl.1; s.S698 poz.Mo1844
Digestive Disease Week 2012. San Diego, USA, May 19-22, 2012. AGA Abstracts
99/180
Agata Mulak.: Visceral nociception in irritable bowel syndrome
J.Gastrointest.Liver Dis. 2012 Vol.21 suppl.3; s.23 poz.38
7th Central European Gastroenterology Meeting - CEURGEM 2012. Cluj-Napoca (Romania), 27-29 September 2012. Abstract book
100/180
M. Larauche, H. Duboc, A[gata] Mulak, Y. Tache.: Acute psychological stress induces an immediate naloxone-independent visceral analgesia to colorectal distension in mice
Neurogastroenterol.Motil. 2012 Vol.24 suppl.2; s.144 poz.347
Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting. Bologna (Italy), 6-8 September 2012. Abstracts
101/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, Y.S. Kim, M. Million, Y. Tache.: Acute water avoidance stress induces visceral analgesia when tested non-invasively - differential role of opioid-dependent mechanisms in male and female rats
Neurogastroenterol.Motil. 2012 Vol.24 suppl.2; s.69 poz.092
Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting. Bologna (Italy), 6-8 September 2012. Abstracts
102/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, M. Million, J. Rivier, Y. Tache.: Dose-dependent antihyperalgesic effect of somatostatin (sst) receptor subtype agonists in a rodent model of visceral hypersensitivity induced by repeated noxious colorectal distension
Neurogastroenterol.Motil. 2012 Vol.24 suppl.2; s.75 poz.112
Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting. Bologna (Italy), 6-8 September 2012. Abstracts
103/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, M. Million, J. Rivier, Y. Tache.: Selective agonists of somatostatin receptor subtype 1 or 2 prevent visceral hyperalgesia induced by activation of peripheral CRF1 receptors with cortagine in mice
Neurogastroenterol.Motil. 2012 Vol.24 suppl.2; s.139 poz.329
Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting. Bologna (Italy), 6-8 September 2012. Abstracts
104/180
M. Larauche, A[gata] Mulak, Y.S. Kim, J. Labus, M. Million, Y. Tache.: Visceral analgesia induced by acute and repeated water avoidance stress in rats: sex difference in opioid involvement
Neurogastroenterol.Motil. 2012 Vol.24 no.11; s.1031-1040, e546-e547
IF: 2.935
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
105/180
Agata Mulak.: Niepowodzenia w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego
Terapia 2012 R.20 nr 6; s.24-28
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
106/180
Muriel Larauche, Agata Mulak, Pu-Qing Yuan, Osamu Kanauchi, Yvette Tache.: Stress-induced visceral analgesia assessed non-invasively in rats is enhanced by prebiotic diet
World J.Gastroenterol. 2012 Vol.18 no.3; s.225-236
IF: 2.547
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
107/180
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.65-73
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
108/180
Agata Mulak.: Patofizjologia zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.11-30
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
109/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zaburzenia czynnościowe odbytu i odbytnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.145-154
Wyd. 2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
110/180
Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.133-144
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
111/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.105-123
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
112/180
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Abdulhabib Annabhani, Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges of recurrent intestinal tuberculosis
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 1; s.28-30
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
113/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterology 2013 Vol.144 no.5 suppl.1; s.S-725 poz.Mo2040
Digestive Disease Week 2013. Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013. AGA Abstracts
114/180
Agata Mulak.: Good bacteria for good mood: probiotics and the brain-gut axis interactions [letter to the editor]
Pol.Arch.Med.Wewn. 2013 T.123 nr 1-2; s.71-72
IF: 2.052
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
115/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A27-A28 poz.OP092
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
116/180
E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak.: Do endoscopists always recognize severe cases of celiac disease?
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A278 poz.P541
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
117/180
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Agata Mulak, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Monika Kantorska, Dorota Frydecka.: The lifetime prevalence of anxiety disorders among patients with irritable bowel syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.987-992
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
118/180
Agata Mulak.: Leki prokinetyczne w Polsce - kiedy i jak stosować?
Gastroenterol.Klin. 2014 T.6 nr 4; s.148-156
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
119/180
Agata Mulak.: Rola mikroflory w regulacji osi mózgowo-jelitowej
Gastroenterol.Prakt. 2014 T.6 nr 4; s.48-54
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
120/180
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: A "Cocoon" immunisation strategy among household children of adults patients with inflammatory bowel disease
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2014 Vol.2 suppl.1; s.A367-A368 poz.P0862
22nd United European Gastroenterology Week 2014. Vienna (Austria), October 18-22, 2014. Abstracts
121/180
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
122/180
Agata Mulak, Yvette Tache, Muriel Larauche.: Sex hormones in the modulation of irritable bowel syndrome
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.10; s.2433-2448
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
123/180
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Czy pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit mieszkający z dziećmi są objęci "strategią kokonu"?
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.34
124/180
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit są niewystarczająco chronieni przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.35
125/180
A[gata] Mulak.: Rola mikroflory w regulacji osi mózgowojelitowej
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.27 poz.SW53
126/180
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Stopień zaszczepienia oraz czynniki wpływające na decyzję o szczepieniu u chorych na nieswoiste zapalenie jelit
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.80 poz.P2.36
127/180
Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Szenborn, Leszek Paradowski.: A 'cocoon immunization strategy' among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2015 Vol.27 no.3; s.249-253
IF: 2.093
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
128/180
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Immunisation status and factors influencing vaccination decision-making in patients with inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S337-S338 poz.P516
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
129/180
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Inadequate immunisation against viral hepatitis B and no detected cases of hepatits C infection among patients with Inflammatory Bowel Disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S311 poz.P465
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
130/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Neurogastroenterol.Motil. 2015 Vol.27 suppl.2; s.87
NeuroGASTRO 2015. Istanbul (Turkey), June 4-6, 2015. Abstracts
131/180
Agata Mulak, Muriel Larauche, Mandy Biraud, Mulugeta Million, Jean Rivier, Yvette Tache.: Selective agonists of somatostatin receptor subtype 1 or 2 injected peripherally induce antihyperalgesic effect in two models of visceralhypersensitivity in mice
Peptides 2015 Vol.63; s.71-80
IF: 2.535
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
132/180
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
133/180
Maciej Bryl, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Wpływ czynników dietetycznych na wchłanianie żelaza
Terapia 2015 R.23 nr 6 z.2; s.62-66
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
134/180
Agata Mulak, Bruno Bonaz.: Brain-gut-microbiota axis in Parkinson's disease
World J.Gastroenterol. 2015 Vol.21 no.37; s.10609-10620
IF: 2.787
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
135/180
Agata Mulak.: Gut microbiota in Parkinson's disease
W:25th Symposium on Intestinal Flora "Intestinal microbiota and mental health". Tokyo, November 4, 2016. Abstracts [online]; s.33-35
[Dostęp 30.01.2017]. Dostępny w: http://yakult-bioscience.or.jp/dl/abstracts_25th.pdf
136/180
Ewa Waszczuk, Karolina M. Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Inadequate seroprotection against hepatitis B virus and one detected case of hepatitis C virus infection among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.28 no.6; s.628-632
IF: 1.968
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
137/180
Jessica Becker, Stephan L. Haas, Anna Mokrowiecka, Justyna Wasielica-Berger, Zeeshan Ateeb, Jonna Bister, Peter Elbe, Marek Kowalski, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Majewski, Agata Mulak, Maria Janiak, Mira M. Wouters, Till Schwammle, Timo Hess, Lothar Veits, Stefan Niebisch, Jose L. Santiago, Antonio Ruiz de Leon, Julio Perez de la Serna, Elena Urcelay, Vito Annese, Anna Latiano, Uberto Fumagalli, Riccardo Rosati, Luigi Laghi, Rosario Cuomo, Frank Lenze, Giovanni Sarnelli, Michaela Muller, Burkhard H.A. von Rahden, Cisca Wijmenga, Hauke Lang, Kamila Czene, Per Hall, Paul I.W. de Bakker, Michael Vieth, Markus M. Nothen, Henning G. Schulz, Krystian Adrych, Anita Gąsiorowska, Leszek Paradowski, Grzegorz Wallner, Guy E. Boeckxstaens, Ines Gockel, Marek Hartleb, Srdjan Kostic, Anna Dziurkowska-Marek, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Michael Knapp, Anders Thorell, Tomasz Marek, Andrzej Dąbrowski, Ewa Małecka-Panas, Johannes Schumacher.: The HLA-DQβ1 insertion is a strong achalasia risk factor and displays a geospatial north-south gradient among Europeans
Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 no.8; s.1228-1231
IF: 4.287
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
138/180
Agata Mulak, Adam Smereka, Leszek Paradowski.: Nowości i modyfikacje w Kryteriach Rzymskich IV
Gastroenterol.Klin. 2016 T.8 nr 2; s.52-61
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
139/180
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Gastroenterology 2016 Vol.150 no.4 suppl.1; s.S-950 poz.Tu1797
Digestive Disease Week 2016. San Diego, 21-24 May 2016. Abstracts
140/180
Maria Gazouli, Mira M. Wouters, Lejla Kapur-Pojskić, May-Bente Bengtson, Eitan Friedman, Gordana Nikcević, Christiana A. Demetriou, Agata Mulak, Javier Santes, Beate Niesler.: Lessons learned - resolving the enigma of genetic factors in IBS
Nat.Rev.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.13 no.2; s.77-87
IF: 13.678
Pkt. MNiSW/KBN: 50.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
141/180
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
142/180
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in different subtypes of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.59 poz.193
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
143/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Leszek Paradowski.: Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego
Terapia 2016 R.24 nr 6 z.2; s.74-78
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
144/180
Karol Kowalski, Maria Jasińska, Agata Mulak.: Small intestinal bacterial overgrowth in Alzheimer's disease : a pilot study
W:5th ISM World Congress on Targeting Microbiota. Berlin, Germany, October 26-27, 2017; s.91
(Journal of the International Society of Microbiota; Vol.4)
DOI:
145/180
Karol Kowalski, Agata Mulak, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges in celiac disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.729-737
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
146/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
147/180
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
148/180
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
149/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S969-S970 poz.Tu 1792
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
150/180
Agata Mulak.: Irritable bowel syndrome and functional gastrointestinal disorders in Poland
J.Gastrointest.Liver Dis. 2017 Vol.26 suppl.1; s.25-26 poz. 18
Meeting of the Romanian Society of Neurogastroenterolgy with Rome IV Regional Central-East European Meeting "NeurogastRO 2017". Iasi (Romania), March 16th-18th, 2017. Abstract book
151/180
Agata Mulak.: Functional gastrointestinal disorders in Poland
W:NeurogastRO 2017 - Meeting of the Romanian Society of Neurogastroenterology with Rome IV Regional Central-East European Meeting. Iasi, Romania, 16-18 March 2017. Proceedings ; eds. Vasile Drug, Dan L. Dumitraşcu; Bologna : Filodritto Editore, 2017; s.9-12
ISBN 978-88-95922-89-8
Publikacja w materiałach konferencyjnych spoza listy MNiSW indeksowana w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
152/180
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
153/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: Rola kwasów żółciowych w patogenezie chorób jelit
Post.Hig.Med.Dośw. 2017 Vol.71; s.737-746
IF: 0.783
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
154/180
Agata Mulak.: Najczęstsze problemy gastroenterologiczne w gabinecie POZ
Probl.Med.Rodz. 2017 Vol.20 nr 2; s.16 poz.SW.24
XVII Kongres Medycyny Rodzinnej "Hejnał na 25-lecie!". Kraków, 25-28 maja 2017 r.
155/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Interakcje jelitowo-mózgowe - nowe aspekty patogenetyczne
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.8-12
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
156/180
Karol Kowalski, Agata Mulak.: Zaburzenia bólowe przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależne
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.32-36
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
157/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Karol Kowalski, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia jelit
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.25-30
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
158/180
Adam Smereka, Agata Mulak.: Zaburzenia odbytu i odbytnicy
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
159/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.37-40
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
160/180
M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, A[gata] Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A286 poz.P0359
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
161/180
Agata Mulak.: Zaparcie oporne na leczenie - jak rozpoznać i leczyć?
Gastroenterol.Klin. 2018 T.10 nr 3; s.81-92
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
162/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Gastroenterology 2018 Vol.154 no.6 suppl.1; s.S815 poz.Mo1822
Digestive Disease Week 2018. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
163/180
Agata Mulak.: A controversy on the role of short-chain fatty acids in the pathogenesis of Parkinson's disease
Mov.Disord. 2018 Vol.33 no.3; s.398-401
IF: 8.222
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
164/180
A[gata] Mulak, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease (IBD) are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Neurogastroenterol.Motil. 2018 Vol.30 suppl.1; s.40 poz.123
FNM 2018 - 3rd Meeting of the Federation of Neurogastroenterology and Motility and Postgraduate Course on Gastrointestinal Motility. Amsterdam (The Netherlands), 29 August - 1 September 2018. Abstracts - poster session
Adres url:
DOI:
165/180
Anna Pietrzak, Barbara Skrzydło-Radomańska, Agata Mulak, Michał Lipiński, Ewa Małecka-Panas, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska.: Guidelines on the management of irritable bowel syndrome
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 nr 4; s.259-288
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
166/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s70-s71
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
167/180
Agata Mulak.: Dyspepsja czynnościowa - nowe aspekty patogenezy i leczenia
Terapia 2018 R.26 nr 3; s.6, 8-12
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
168/180
Agata Mulak.: Brain-gut-microbiota axis in Alzheimer's disease
W:7th ISM World Congress on Targeting Microbiota. Kraków, Poland, October 10-11, 2019; s.8
(Archive of the International Society of Microbiota; 2019)
169/180
Agata Mulak, Magdalena Koszewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: Fecal calprotectin as a marker of the gut immune system activation is elevated in Parkinson's disease
Front.Neurosci. 2019 Vol.13; art.992 [6 s.]
IF: 3.707
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
170/180
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Budowa i czynność przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.3
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
171/180
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowej
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.660-666
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
172/180
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Zaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.4-8
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
173/180
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.293-296
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
174/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: An inverse correlation of serum fibroblast growth factor 19 with abdominal pain and inflammatory markers in patients with ulcerative colitis
Gastroenterology 2019 Vol.156 no.6 suppl.1; s.S-854 poz.Mo1832
Digestive Disease Week 2019. San Diego, CA, May 18-21, 2019. Abstracts
DOI:
175/180
Karol Kowalski, Agata Mulak.: Brain-gut-microbiota axis in Alzheimer's disease
J.Neurogastroenterol.Motil. 2019 Vol.25 no.1; s.48-60
IF: 3.008
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
176/180
M[agdalena] Panek-Jeziorna, A[gata] Mulak.: Analgesic and anti-inflammatory effects of the FXR-FGF19 axis activation in ulcerative colitis
Neurogastroenterol.Motil. 2019 Vol.31 suppl.4; s.102-103 poz.149
NeuroGASTRO 2019 - Biennial Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility. Lisbon, Portugal, 5-7 September 2019. Abstracts
Adres url:
DOI:
177/180
Agata Mulak.: New developments in the pathogenesis and pharmacotherapy of functional dyspepsia
W:Proceedings of the Central European Gastroenterology Meeting - CEURGEM. Timisoara, Romania, 13-15 February 2019 ; eds. Dan L. Dumitrascu [et al.]; Bologna : Filodritto Editore, 2019; s.91-96
ISBN 978-88-85813-53-3
178/180
M[agdalena] Panek-Jeziorna, A[gata] Mulak.: Does fibroblast growth factor 19 (FGF19) level correlate with inflammatory bowel disease activity?
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2019 Vol.7 no.8 suppl.; s.605-606 poz.P1049
27th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 21-23, 2019. Abstracts
Adres url:
DOI:
179/180
Agata Mulak.: An overview of the neuroendocrine system in Parkinson's disease: what is the impact on diagnosis and treatment?
Expert Rev.Neurother. 2020 Vol.20 no.2; s.127-135
IF: 3.743
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
180/180
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: An inverse correlation of serum fibroblast growth factor 19 with abdominal pain and inflammatory markers in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Res.Pract. 2020 Vol.2020; art.2389312 [6 s.]
IF: 1.806
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie