Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MUCHA IGOR
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/57
I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł, Z[bigniew] Sztuba.: Thermal analysis of the system thallium(I) selenide - thallium(I) telluride
W:Proceedings of the VIII. Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials. Brno (Czech Republic), September 4-6, 2002 ; eds J. Cermak, J. Vrestal; Brno : Masaryk University, 2002; s.237-239
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
2/57
Zbigniew Sztuba, Wiesław Gaweł, Igor Mucha.: Zastosowanie analizy termicznej do wyznaczania diagramów fazowych układów binarnych tellurku talu (I)
W:VIII Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera. Płock, 19-20 września 2002. Materiały seminaryjne; s.258-261
3/57
Z[bigniew] Sztuba, E[wa] Zaleska, I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł.: Phase diagram of the Tl2Te - Bi2Te3 and Tl2Se - Bi2Se3 systems similarities and differences
W:CCTA 9 - 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopane, 31 August - 5 september 2003. Abstracts; s.80
4/57
I[gor] Mucha, Z[bigniew] Sztuba, W[iesław] Gaweł.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) selenide-thallium(I) telluride system
J.Phase Equilib. 2003 Vol.24 no.2; s.147-150
IF: 0.559
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
5/57
W[iesław] Gaweł, Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha.: Some regularities in the quasi-binary metal chalcogenide systems with common cation
W:Thermodynamics 2003 - Thermodynamics and statistical mechanics with industrial applications. Cambridge (U.K.), 9-11 April 2003; s.37
6/57
E[wa] Zaleska, I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł.: Re-examination of the Tl2Te-In2Te3 system by electrochemical method
W:CALPHAD XXXIII - An International Conference on Phase Diagram Calculation and Computational Thermochemistry. Kraków, Poland, May 30 - June 4, 2004. Program & abstracts; s.129 poz.PI-27
7/57
Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł, E[wa] Zaleska.: Thermal analysis of the Tl2Se-Bi2Se3 system
W:CALPHAD XXXIII - An International Conference on Phase Diagram Calculation and Computational Thermochemistry. Kraków, Poland, May 30 - June 4, 2004. Program & abstracts; s.45 poz.3.4
8/57
Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł.: Phase equilibria in the quasi-binary thallium(I) selenide - bismuth(III) selenide system
Pol.J.Chem. 2004 Vol.78 no.6; s.789-794
IF: 0.640
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
9/57
Z[bigniew] Sztuba, W[iesław] Gaweł, K[atarzyna] Wiglusz, I[gor] Mucha.: Phase diagram for the system TL2Te-PbTe determined by thermal analysis
W:MEDICTA 2005 - 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Thessaloniki, Greece, 2-6 July 2005; s.180 poz.PVI-8
10/57
Z[bigniew] Sztuba, K[atarzyna] Wiglusz, I[gor] Mucha, Wiesław Gaweł.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) telluride - lead(II) telluride system
Pol.J.Chem. 2005 Vol.79 no.7; s.1217-1221
IF: 0.513
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
11/57
E[wa] Zaleska, W[iesław] Gaweł, Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha, K[atarzyna] Wiglusz.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) chalcogenide systems by thermal analysis and EMF methods
W:Proceedings of VIII International Workshop of Associated Phase Diagram and Thermodynamic Committee (APDTC): Poland, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia & Montenegro. Kosice, Slovakia, 19 November 2005 ; ed. by Wojciech Zakulski; s.18-22
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
12/57
Zbigniew Sztuba, Igor Mucha, Wiesław Gaweł.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) telluride-zinc telluride system
Calphad-Comput.Coup.Phase Diagr.Termochem. 2006 Vol.30 no.4; s.421-424
IF: 1.432
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
13/57
Zbigniew Sztuba, Katarzyna Wiglusz, Ewa Zaleska, Igor Mucha, Wiesław Gaweł.: Phase diagram for the TL2Te -In2Te3 system determined by thermal analysis and concentration cell EMF measurements
W:E-MRS [European Materials Reasearch Society] Fall Meeting. Warsaw (Poland), 4th-8th September, 2006. Scientific programme and book of abstracts; s.192
14/57
Zbigniew Sztuba, Wiesław Gaweł, Ewa Zaleska, Igor Mucha.: Phase regularities in the quasi-binary thallium(I) telluride - zinc group metal telluride systems
W:E-MRS [European Materials Reasearch Society] Fall Meeting. Warsaw (Poland), 4th-8th September, 2006. Scientific programme and book of abstracts; s.208
15/57
W[iesław] Gaweł, E[wa] Zaleska, Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha.: In some quasi-binary thallium(I) telluride systems = Osobennosti fazovych ravnovesij v nekotorych kvazibinarnych sistemach tellyrida tallija(I)
W:Metallurgy of the XXI century. State and development strategy : International Conference proceedings. Almaty, 3-5 October 2006; Almaty : Institute of Metallurgy and Ore Benefication (RK MES), 2006; s.23-34 (ang.), 35-46 (ros.)
ISBN 9965-9022-3-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/57
W[iesław] Gaweł, Z[bigniew] Sztuba, E[wa] Zaleska, I[gor] Mucha.: Szczególne właściwości fazowe kwazibinarnych układów chalkogenki talu(I) - chalkogenki bizmutu(III)
W:Polska metalurgia w latach 2002-2006 ; red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk; Kraków : Wydaw. Nauk. "Akapit", 2006; s.27-32
ISBN 83-910159-4-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
17/57
Z[bigniew] Sztuba, E[wa] Zaleska, W[iesław] Gaweł, I[gor] Mucha.: Związki potrójne w kwazibinarnych układach Tl2Te-MxTey
W:Polska metalurgia w latach 2002-2006 ; red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk; Kraków : Wydaw. Nauk. "Akapit", 2006; s.33-37
ISBN 83-910159-4-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
18/57
E[wa] Zaleska, Z[bigniew] Sztuba, I[gor] Mucha, W[iesław] Gaweł.: Electrochemical study of the quasi-binary thallium(I) telluride-indium(III) telluride solid system
Electrochim.Acta 2007 Vol.52 no.28; s.8048-8054
IF: 2.848
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
19/57
Igor Mucha, Ewa Zaleska, Zbigniew Sztuba, Katarzyna Wiglusz.: Badania fazowe układu Tl2Te-In2Te3 metodą pomiarów SEM ogniw stężeniowych
W:VII Konferencja "Elektroanaliza w teorii i praktyce". Kraków, 24-25 maja 2007; Kraków : AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007; s.39-40 poz.K8
20/57
Zbigniew Sztuba, Igor Mucha, Ewa Zaleska, Wiesław Gaweł.: Zastosowanie metody pomiaru SEM do weryfikacji diagramów fazowych układów wieloskładnikowych
W:VII Konferencja "Elektroanaliza w teorii i praktyce". Kraków, 24-25 maja 2007; s.38 poz.K7
21/57
Z[bigniew] Sztuba, K[atarzyna] Wiglusz, I[gor] Mucha, A[dam] Sroka, W[iesław] Gaweł.: Solid-liquid equilibria in the quasi-binary thallium(I) telluride-indium(III) telluride system
Calphad-Comput.Coup.Phase Diagr.Termochem. 2008 Vol.32 no.1; s.106-110
IF: 1.530
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
22/57
I[gor] Mucha, K[atarzyna] Wiglusz, Z[bigniew] Sztuba, W[iesław] Gaweł.: Phase equilibria in the system TL2Te-Ga2Te3
W:Workshop of Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee (APDTC): Poland, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia & Montenegro. Wrocław, Poland, 8 November 2008. Abstracts; s.23
23/57
I[gor] Mucha, K[atarzyna] Wiglusz, Z[bigniew] Sztuba, W[iesław] Gaweł.: Solid-liquid equilibria in the quasi-binary thallium(I) selenide-tin(IV) selenide system
Calphad-Comput.Coup.Phase Diagr.Termochem. 2009 Vol.33 no.3; s.545-549
IF: 1.904
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
24/57
Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha, Zbigniew Sztuba.: Phase studies on the chalkogenides thallium(I) selenide - silver selenide system
W:Ostravský seminař termické analýzy: OSTA 09: sbornik přispěvků. Ostrava, 21.-23. 1. 2009; s.193-197
ISBN 978-80-86238-63-0
25/57
Igor Mucha, Katarzyna Wiglusz.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) selenide - cadmium selenide system
W:Ostravský seminař termické analýzy: OSTA 09: sbornik přispěvků. Ostrava, 21.-23. 1. 2009; s.158-164
ISBN 978-80-86238-63-0
26/57
Lilianna Trynda-Lemiesz, Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha.: Rola albuminy w diagnostyce. Wiązanie jonów i kompleksów metali
Wiad.Chem. 2010 T.64 nr 1-2; s.81-104
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
27/57
Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha, Lilianna Trynda-Lemiesz.: Oddziaływanie Co(II)-HSA jako marker niedotlenienia mięśnia sercowego
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.269 poz.FP10
ISBN 978-83-927125-1-0
28/57
Igor Mucha, Katarzyna Wiglusz.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) selenide-cadmium selenide system
Thermochim.Acta 2011 Vol.526 no.1-2; s.107-110
IF: 1.805
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
29/57
Igor Mucha, Katarzyna Wiglusz, Zbigniew Sztuba, Wiesław Gaweł.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) telluride-gallium(III) telluride system
Thermochim.Acta 2011 Vol.518 no.1-2; s.53-58
IF: 1.805
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
30/57
I[gor] Mucha.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) telluride-bismuth(III) selenide system
W:Conference - workshop of National Committee for Cooperation with Alloy Phase Diagram International Commission (APDIC); Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee. Katowice, 21 April 2012. Book of abstracts; s.19
31/57
W[iesław] Gaweł, I[gor] Mucha, K[atarzyna] Wiglusz, Z[bigniew] Sztuba.: Phase studies on the system Tl2Se-SnSe2
W:Conference - workshop of National Committee for Cooperation with Alloy Phase Diagram International Commission (APDIC); Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee. Katowice, 21 April 2012. Book of abstracts; s.18
32/57
I[gor] Mucha.: Phase diagram for the quasi-binary thallium(I) selenide-indium(III) selenide system
Thermochim.Acta 2012 Vol.550; s.1-4
IF: 1.989
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
33/57
I[gor] Mucha.: Phase studies on the quasi-binary thallium(I) telluride-bismuth(III) selenide system
Thermochim.Acta 2012 Vol.538; s.63-66
IF: 1.989
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
34/57
I[gor] Mucha.: Reinvestigation of phase equilibria in the thallium(I) selenide-antimony(III) selenide system
Thermochim.Acta 2013 Vol.563; s.6-11
IF: 2.105
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
35/57
Aleksandra Stebnicka, Igor Mucha.: Zastosowanie analizy termicznej w farmacji
Farm.Pol. 2014 T.70 nr 8; s.460-465
Toż w: LAB Labor.Apar.Bad. 2018 R.23 nr 4 s.26-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
36/57
Wiesław Gaweł, Igor Mucha.: Determining compound composition in the phase studies on the quasi-binary metal systems
W:International Symposium on Advanced Materials and Technologies of Manufacture. Kraków, Poland, March 28-29, 2014. Book of abstracts; [1] s.
37/57
Igor Mucha.: Phase studies on the quasi-binary Tl2Se-In2Se3 system
W:International Symposium on Advanced Materials and Technologies of Manufacture. Kraków, Poland, March 28-29, 2014. Book of abstracts; [1] s.
38/57
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
39/57
Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha, Rafał Wiglusz, Anna Dudycz.: Badanie właściwości i charakterystyka nanocząstek pegylowanego dwutlenku krzemu jako nośnika dla ibuprofenu sodu
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[63] poz.PP-19
40/57
Beata Tylińska, Igor Mucha.: Synteza i charakterystyka termiczna pochodnej 6-metoxy-1-metylokarbazolu
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[79] poz.PP-35
41/57
M. Cal-Bąkowska, G. Guła, I[gor] Mucha, S. Ułaszewski, Z. Drulis-Kawa.: Wykorzystanie właściwości fluorescencyjnych związku Tl8In6Te13 w metodach badawczych mikroorganizmów
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[62] poz.PP-18
42/57
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
43/57
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
44/57
Igor Mucha, Wiesław Gaweł.: Badania fazowe kwazibinarnego układu Tl2Se-Ag2Se metodą pomiarów SEM ogniw stężeniowych
W:APDIC Workshop. Wrocław, 2.04.2016; poz.S2.1
45/57
Wiesław Gaweł, Igor Mucha.: Wyznaczanie wykresu fazowego kwazibinarnego układu Tl2Se - Ag2Se metodą DTA i rentgenograficzną
W:APDIC Workshop. Wrocław, 2.04.2016; poz.S2.2
46/57
Igor Mucha, Kinga Niedziela, Katarzyna Wiglusz.: Zastosowanie rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej w farmacji
Farm.Pol. 2016 T.72 nr 11; s.752-757
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
47/57
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
48/57
Agnieszka Gola, Monika Gasztych, Igor Mucha, Witold Musiał.: Wpływ kationowego inicjatora na właściwości termoczułych nanosfer syntetyzowanych do kontrolowanego podawania leku
W:NanoBioMateriały - teoria i praktyka. Toruń, 2-3 czerwca 2016. Materiały konferencyjne; Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016; s.50 poz.P05
ISBN 978-83-231-3565-4
49/57
Witold Musiał, Monika Gasztych, Vanja Kokol, Igor Mucha, Aleksandra Malamis, Wojciech Kołodziejczyk, Agnieszka Gola.: Influence of lipophilic and hydrophilic co-monomers on the hydrodynamic diameter of thermosensitive NIPA derivatives for thermally controlled drug delivery
Acta Pol.Pharm. 2017 Vol.74 no.1; s.199-209
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
50/57
I[gor] Mucha, E[wa] Zaleska, W[iesław] Gaweł.: Electrochemical assessment of phase equilibria in the quasi-binary thallium(I) selenide - silver selenide solid system
Electrochim.Acta 2017 Vol.241; s.309-315
IF: 5.116
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
DOI:
51/57
Piotr Sewel, Igor Mucha.: Zastosowanie termograwimetrii w analizie wybranych substancji leczniczych i pomocniczych
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 7; s.432-442
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
52/57
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Agata Górniak, Artur Owczarek, Igor Mucha.: Pluronic F127 as a suitable carrier for preparing the imatinib base solid dispersions and its potential in development of a modified release dosage forms : thermal, spectroscopic, microscopic, and dissolution studies
J.Therm.Anal.Calorim. 2017 Vol.130 no.1; s.383-390
IF: 2.209
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
53/57
Agnieszka Gola, Monika Gasztych, Vanja Kokol, Aleksandra Malamis, Igor Mucha, Witold Musiał.: Variability of properties of thermosensitive nanoparticles synthesized for controlled drug delivery
W:NanoOstrava 2017 - 5th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting. Ostrava, May 22-25, 2017. Book of abstracts; Ostrava : Vydavatelství VŠB - TU Ostrava, 2017; s.85
ISBN 978-80-248-4043-7
54/57
Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska, Agnieszka Ciechanowska, Igor Mucha.: Main characteristic of N-bromo poly(styrene-co-divinylbenzene) sulphonamide acid: a cation exchanger and redox polymer
Polym.Bull. 2017 Vol.74 no.5; s.1849-1861
IF: 1.589
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
55/57
Paulina Topolska, Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha.: Oznaczanie czystości mesylanu imatynibu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 6; s.325-333
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
56/57
Katarzyna Wiglusz, Maja Solarek, Igor Mucha, Rafał Wiglusz.: Multispektroskopowa analiza nanokompozytów na bazie hydroksyapatytowo-alginianowych materiałów zawierających nimesulid
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.14
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
57/57
Agnieszka Gola, Monika Gasztych, Vanja Kokol, Aleksandra Malamis, Igor Mucha, Witold Musiał.: Effect of selected comonomers on the transition temperature of thermosensitive NIPA derivatives synthesized with an anionic initiator
J. Nanosci.Nanotechnol. 2019 Vol.19 no.5; s.3049-3056
IF: 1.354
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie