Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MATKOWSKI ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 199Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/199
Adam Matkowski, Lesław Przywara.: Callus induction and plant regeneration in vitro in Actinidia
Acta Soc.Bot.Pol. 1995 Vol.64 no.2; s.131-138
IF: 0.063
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
2/199
Adam Matkowski, Radosław Karwowski, Beata Zagórska-Marek.: Two algorithms of determining the middle point of the shoot apex by surrounding urgan primordia positions and their usage for computer measurements of divergence angles
Acta Soc.Bot.Pol. 1998 Vol.67 no.2; s.151-159
IF: 0.229
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
3/199
Adam Matkowski, Klaus Adler.: The diversity and ontogenetic changes of phyllotaxis in wild-types and two leaf form mutants of Antirrhinum majus L.
Bot.J.Linnean Soc. 1999 Vol.131 no.3; s.235-248
IF: 0.850
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
4/199
Adam Matkowski, Aneta Pikor, Jan Oszmiański, Dorota Woźniak, Eliza Lamer-Zarawska.: Isoflavonoids from roots and leaves of cultivated kudzu (Pueraria lobata)
W:3rd International Symposium on Chromatography of Natural Products "The Application of Chromatographic Methods in Phytochemical & Biomedical Analysis". Lublin - Kazimierz Dolny, Poland, June 12-15, 2002. Abstracts; s.123 poz.P-71
5/199
Adam Matkowski.: Isoflavonoids in Callus Cultures of Pueraria lobata (Wild.) Ohwi
In Vitro Cell.Dev.Biol.-Plant 2002 Vol.38 Abstract Spring; s.70-A abstr.P-1193
10th International Association for Plant Tissue Culture and Biotechnology Congress. Orlando, Florida, June 23-28, 2002. Abstracts
6/199
Adam Matkowski.: Tlenek azotu u roślin
Post.Biol.Kom. 2002 Vol.29 nr 4; s. 613-626
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/199
A[dam] Matkowski, A[neta] Pikor, B[arbara] Dziubak, J[erzy] Janoszka, J[an] Oszmiański, E[liza] Lamer-Zarawska.: Chromatographic analysis of isoflavonoids in leaves and roots of Astragalus membranaceus
W:XXVI Sympozjum Naukowe nt. "Chromatograficzne metody badania związków organicznych". Katowice - Szczyrk, 5-6. czerwca 2002. Streszczenia; s.167
8/199
K[rystyna] Świąder, A[dam] Kowalczyk, Adam Matkowski, Eliza Lamer-Zarawska.: Chromatographic analysis of polyphenolic compounds in Scutellaria barbata D.Don. cultivated in Poland
Herba Pol. 2003 Vol.49 no.3/4; s.157-160
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
9/199
A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak, J. Oszmiański, E[liza] Lamer-Zarawska.: Flavonoids of Pueraria lobata: chromatographic analysis of leaves and roots of cultivated plants
Pharmazie 2003 Vol.58 no.9; s.682-683
IF: 0.696
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
10/199
A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak, E[liza] Lamer-Zarawska, J. Oszmiański, A. Leszczyńska.: Flavonoids and phenol carboxylic acids in the oriental medicinal plant Astragalus membranaceus acclimated in Poland
Z.Naturforsch.C 2003 Vol.58c no.7-8; s.602-604
IF: 0.642
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
11/199
A[licja] Noculak-Palczewska, A[dam] Matkowski, K[azimierz] Gąsiorowski, H[elena] Tabaka, J[an] Oszmiański, E[liza] Lamer-Zarawska.: Chemical characterisation of methanolic-water extracts from the fruit of acclimated Lycium chinense Mill
Herba Pol. 2004 Vol.50 no.1; s.47-53
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
12/199
A[dam] J. Matkowski, D.J. Durzan.: Early somatic embryogenesis and in vivo imaging of the nitric oxide bursts in long term cultures of Araucaria angustifolia
In Vitro Cell.Dev.Biol.-Plant 2004 Vol.40 abstr. iss.; s.53-A poz.P-2042
World Congress on In Vitro Biology. San Francisco, California, May 22-26, 2004
13/199
Adam Matkowski.: In vitro isoflavonoid production in callus from different organs of Pueraria lobata (Wild.) Ohwi
J.Plant Physiol. 2004 Vol.161 no.3; s.343-346
IF: 1.054
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
14/199
Dorota Woźniak, Eliza Lamer-Zarawska, Adam Matkowski.: Antimutagenic and antiradical properties of flavones from the roots of Scutellaria baicalensis Georgi
Nahrung/Food 2004 Vol.48 no.1; s.9-12
IF: 0.608
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
15/199
Anna Królicka, Adam Matkowski.: Antyoksydacyjne właściwości ekstraktów z hodowli tkankowych Brassica oleracea f. rubra
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.96 poz.SIII-P007
16/199
Adam Matkowski, Dorota Woźniak.: Plant phenolic metabolites as the free radical scavengers and mutagenesis inhibitors
BMC Plant Biol. 2005 Vol.5 suppl.1; s.S23
Cell Biology of Nitric Oxide and Cell Death in Plants. Yalta (Ukraine), 8-11 September 2004. Meeting abstracts
17/199
Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski, Krystyna Świąder, Michał Gleńsk.: Analysis of the antioxidant phenolic compouds in Lycopus Lucidus L extracts using TLC and RP-HPLC
W:5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis". Lublin (Poland), June 19-22, 2006. Abstracts; Lublin : Medical University, Faculty of Pharmacy, 2006; s.232 poz.P-180 [k.dodruk.]
18/199
Adam Matkowski, Monika Miśtak, Anna Pawlik-Gałczyńska, Wojciech Cisowski.: Chromatographic study on secondary metabolites of Araucaria angustifolia somatic embryos
W:5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis". Lublin (Poland), June 19-22, 2006. Abstracts; Lublin : Medical University, Faculty of Pharmacy, 2006; s.155 poz.P-103
19/199
Dorota Woźniak, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Antimutagenic and antioxidant activity of the extract from Belamcanda chinesis (L.) DC.
Acta Pol.Pharm. 2006 Vol.63 no.3; s.213-218
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
20/199
Dorota Piotrowska, Anna Długosz, Dorota Przybylska, Adam Matkowski.: The influence of antoxid on chemically induced lipid peroxidation
Acta Pol.Pharm. 2006 Vol.63 no.5; s.448-449
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
21/199
Adam Matkowski.: Plant phenolic metabolites as antioxidants and mutagenesis inhibitors
W:Cell biology and instrumentation: UV radiation, nitric oxide and cell death in plants ; ed. by Yaroclav Blume, Don J. Durzan, Petro Smertenko; Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2006; s.129-148
(Nato Science Series. I. Live and Behavioural Sciences)
ISBN 1-58603-574-6
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
22/199
Adam Matkowski, Magdalena Piotrowska.: Antioxidant and free radical scavenging activities of some medicinal plants from the Lamiaceae
Fitoterapia 2006 Vol.77 no.5; s.346-353
IF: 0.908
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
23/199
K[rystyna] Świąder, S[ylwester] Ślusarczyk, A[dam] Matkowski, J. Oszmiański.: Antyoksydacyjne działanie związków polifenolowych uzyskanych z liści dwóch gatunków z rodziny rosaceae: pięciornika białego (Potentilla alba L.) i pragnii kuklikowatej (Waldsteinia geoides L.)
Herba Pol. 2006 Vol.52 no.3; s.126-127
Konferencja "Współczesna fitoterapia - działania niepożądane i interakcje". Poznań, 7 listopada 2006. Materiały konferencyjne
24/199
A[dam] Matkowski, K[rystyna] Świąder, S[ylwester] Ślusarczyk, Anna Jezierska-Domaradzka, J. Oszmiański.: Free radical scavenging activity of extracts obtained from cultivated plants of Potentilla alba L. and Waldsteinia geoides L.
Herba Pol. 2006 Vol.52 no.4; s.91-97
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
25/199
Anna Długosz, Dorota Piotrowska, Dorota Przybylska, Adam Matkowski.: The research on biological activity of antoxid. Part III: The influence on chemically induced lipid peroxidation
W:The Fifth Multidisciplinary Conference on Drug Research. Darłówkowo Wschodnie (Poland), 15-17 May 2006. Book of abstracts; s.34-35 poz.I-27
26/199
A. Antoniszyn, A[nna] Królicka, A[dam] Matkowski.: Antioxidant metabolities in tissue culture of Brassica oleracea f. rubra
W:XI Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin "Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin". Międzyzdroje, 6-9 września 2006 roku; poz.104
27/199
I. Grzegorczyk, A[dam] Matkowski, H. Wysokińska.: Antioxidant activity of extracts from in vitro cultures of Salvia officinalis L.
Food Chem. 2007 Vol.104 no.2; s.536-541
IF: 3.052
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
28/199
Aleksandra Chrobot, Adam Matkowski.: Roślinne produkty naturalne jako blokery kanałów wapniowych układu sercowo-naczyniowego
Post.Fitoter. 2007 T.8 nr 2; s.95-108
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
29/199
Dorota Woźniak, Wiesław Oleszek, Bogdan Janda, Ireneusz Kapusta, Piotr Kuś, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Isolation and purification of mangiferin from Belamcanda chinensis - an alternative source of an antioxidant xanthone C-glucoside
W:6th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis". Lublin, 15-18 June 2008. Abstracts; s.210 poz.P-146
30/199
Adam Matkowski, Magdalena Tymińska.: Polyphenol content and antioxidant activity of the aerial parts of male and female forms of Urtica dioica
W:6th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis". Lublin, 15-18 June 2008. Abstracts; s.141 poz.P-77
31/199
Sylwia Zielińska, Agata Szuber, Alicja Noculak-Palczewska, Adam Matkowski.: The analysis of phenolic acids in various organs and shoot in vitro cultures of Agastache rugosa
W:6th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis". Lublin, 15-18 June 2008. Abstracts; s.222 poz.P-158
32/199
Adam Matkowski.: Antioxidant activity of extracts and different solvent fractions of Glechoma hederacea L. and Orthosiphon stamineus (Benth.) Kudo
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.615-624
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
33/199
Adam Matkowski, Sylwia Zielińska, Jan Oszmiański, Eliza Lamer-Zarawska.: Antioxidant activity of extracts from leaves and roots of Salvia miltiorrhiza Bunge, S. przewalskii Maxim., and S. verticillata L.
Bioresour.Technol. 2008 Vol.99 no.16; s.7892-7896
IF: 4.453
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
34/199
Adam Matkowski.: Plant in vitro culture for the production of antioxidants - a review
Biotechnol.Adv. 2008 Vol.26 no.6; s.548-560
IF: 6.110
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
35/199
Adam Matkowski, Anna Tasarz, Emilia Szypuła.: Antioxidant activity of herb extracts from five medicinal plants from Lamiaceae, subfamily Lamioideae
J.Med.Plant Res. 2008 Vol.2 no.11; s.321-330
IF: 0.400
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
36/199
Anna Królicka, Alicja Antoniszyn, Adam Matkowski.: Antyoksydanty w hodowli tkankowej Brassica oleracea f. rubra. I Eryngium planum
W:Międzyuczelniana Naukowa Konferencja Studencka "Związki pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapiach naturalnych". Wrocław, 12 stycznia 2008 r.; poz.E-6
37/199
Piotr Kuś, Dorota Woźniak, Sylwester Ślusarczyk, Paweł Zieliński, Adam Matkowski.: Kłącze Belamcanda chinensis jako źródło biologicznie aktywnej mangiferyny
W:Międzyuczelniana Naukowa Konferencja Studencka "Związki pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapiach naturalnych". Wrocław, 12 stycznia 2008 r.; poz.E-5
38/199
Alicja Nawrot, Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Możliwości wykorzystania surowców garbnikowych w kosmetologii
W:Międzyuczelniana Naukowa Konferencja Studencka "Związki pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapiach naturalnych". Wrocław, 12 stycznia 2008 r.; poz.R-2
39/199
Magdalena Tymińska, Adam Matkowski.: Porównanie zawartości polifenoli i właściwości antyoksydacyjnych nadziemnych części męskich i żeńskich roślin Urtica dioica
W:Międzyuczelniana Naukowa Konferencja Studencka "Związki pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapiach naturalnych". Wrocław, 12 stycznia 2008 r.; poz.E-4
40/199
K. Skalicka-Woźniak, K. Głowniak, S[ylwester] Ślusarczyk, A[dam] Matkowski, J. Szypowski.: Phenolic acids in fruits of Peucedanum alsaticum - antioxidant activity
Planta Med. 2008 Vol.74 no.9; s.135-136 poz.PB4
7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF. Athens, Greece, August 3rd - 8th, 2008. Abstracts
41/199
Alicja Antoniszyn, Anna Królicka, Adam Matkowski.: Antyoksydacyjne działanie ekstraktów z hodowli tkankowych Brassica oleracea f. rubra i Eryngiumplanum
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.81-89
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
42/199
Dorota Woźniak, Piotr Kuś, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Kłącze Belamcanda chinesis jako źródło biologicznie aktywnej mangiferyny
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.51-55
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/199
Alicja Nawrot, Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Możliwości wykorzystania surowców garbikowych w kosmetyce i dermatologii
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.9-13
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
44/199
Adam Matkowski.: Roślinne produkty naturalne w leczeniu i prewencji chorób współczesnego człowieka - rola nauk farmaceutycznych i biotechnologii w upowszechnianiu i poprawie jakości leku roślinnego
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.4-5
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
45/199
Magdalena Tymińska, Adam Matkowski.: Zawartość polifenoli i właściwości antyoksydacyjne nadziemnych części męskich i żeńskich roślin Urtica dioica
W:Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce ; red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska; Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; s.64-71
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/199
red. Adam Matkowski, Magdalena Rogóż, Alicja Noculak-Palczewska: Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce
Wrocław : Wyższa Szkoła Fizjoterapii, 2008; 91 s.
ISBN 978-83-926553-4-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
47/199
Adam Matkowski, Piotr Kuś, Bogdan Janda, Wiesław Oleszek, Dorota Woźniak.: Isolation and antioxidant activity evaluation of mangiferin from Belamcandae rhizoma
Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 suppl.2; s.14-15 poz.1.11
Conference of Bioactive Plant Compounds Structural and Applicative Aspects. Puławy, Poland, September 2nd-4th, 2009
48/199
Sylwester Ślusarczyk, Michał Hajnos, Krystyna Skalicka-Woźniak, Adam Matkowski.: Antioxidant activity of polyphenols from Lycopus lucidus Turcz
Food Chem. 2009 Vol.113 no.1; s.134-138
IF: 3.146
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
49/199
S[ylwester] Ślusarczyk, D[orota] Woźniak, A[dam] Matkowski, I[nken] Plitzko, M[atthias] Hamburger.: Isolation and purification of two isoflavones (tectoridin and iridin) from Belamcanda Chinesis, Iridaceae
Swiss Pharma 2009 Vol.31 no.10; s.28 poz.P-49
Swiss Pharma Science Day 2009. Bern, 2. September 2009
50/199
S[ylwester] Ślusarczyk, K. Skalicka-Woźniak, K. Pawłowska, A[dam] Matkowski.: Phenolic acids and flavonoids in three Lycopus species and their antioxidants potency
W:Young Scientists Meeting "Future trends in phytochemistry in the global era of agri-food and health". Murcia (Spain), May 12th-14th, 2009. Book of abstracts; poz.C-28
51/199
S[ylwester] Ślusarczyk, P. Zieliński, M. Świerczyński, M. Hamburger, A[dam] Matkowski.: Antioxidant tannins from docks - extraction and chromatographic analysis of Hydrolapathi radix
W:7th International Symposium on Chromatography of Natural Products joined with 6th International Symposium of the International Society for the Development of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), June 14-17, 2010. Abstracts; Lublin : Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit, Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin, 2010; s.146 poz.P-84
ISBN 978-83-923841-3-7
52/199
W[eronika] Jamiołkowska, S[ylwester] Ślusarczyk, A[dam] Matkowski.: GC-MS analysis of commercial and freshly hydrodistilled juniper and Scots pine essential oils
W:7th International Symposium on Chromatography of Natural Products joined with 6th International Symposium of the International Society for the Development of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), June 14-17, 2010. Abstracts; Lublin : Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit, Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin, 2010; s.191 poz.P-129
ISBN 978-83-923841-3-7
53/199
Dorota Woźniak, Bogdan Janda, Ireneusz Kapusta, Wiesław Oleszek, Adam Matkowski.: Antimutagenic and anti-oxidant activities of isoflavonoids from Belamcanda chinensis (L.) DC
Mutat.Res.-Genet.Toxicol.Environ.Mutagen. 2010 Vol.696 no.2; s.148-153
IF: 2.938
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
54/199
Dorota Woźniak, Piotr Kuś, Edyta Góralska, Weronika Jamiołkowska, Adam Matkowski.: Antimutagenic and antioxidant properties of natural products from the Chinese Herbal Medicine - Belamcandae rhizoma
Acta Biochim.Pol. 2011 Vol.58 suppl.3; s.23-26 poz.L4.4
II Conference of Bioactive Plant Compounds - Structural and Applicative Aspects. Puławy, Poland, September 12nd-14th, 2011. Abstracts
55/199
Sylwester Ślusarczyk, Julia Kocyba, Barghavi Paturi, Dorota Woźniak, Adam Matkowski.: Bioactivity of tanshinones and rosmarinic acid from roots of Perovskia atriplicifolia
Acta Biochim.Pol. 2011 Vol.58 suppl.3; s.32-33 poz.P5.8
II Conference of Bioactive Plant Compounds - Structural and Applicative Aspects. Puławy, Poland, September 12nd-14th, 2011. Abstracts
56/199
Wojciech Słupski, Bogna Tubek, Adam Matkowski.: Micropropagation of Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf by axillary shoot multiplication
Acta Biol.Cracov., Bot. 2011 Vol.53 no.2; s.87-93
IF: 0.565
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
57/199
Agata Biernat, Anna Jezierska-Domaradzka, Marek Surma, Adam Matkowski.: Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych (OBRL) Akademii Medycznej we Wrocławiu
Gaz.Uczel. 2011 R.17 nr 8(168); s.9-13
58/199
S[ylwia] Zielińska, Ewelina Piątczak, Danuta Kalemba, Adam Matkowski.: Influence of plant growth regulators on volatiles produced by in vitro grown shoots of Agastache rugosa (Fischer & C.A.Meyer) O. Kuntze
Plant Cell Tissue Organ Cult. 2011 Vol.107 no.1; s.161-167
IF: 3.090
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
59/199
Sylwester Ślusarczyk, Stefanie Zimmermann, Marcel Kaiser, Adam Matkowski, Matthias Hamburger, Michael Adams.: Antiplasmodial and antitrypanosomal activity of tanshinone-type diterpenoids from Salvia miltiorrhiza [letter]
Planta Med. 2011 Vol.77 no.14; s.1594-1596
IF: 2.153
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
60/199
Piotr Kuś, Edyta Góralska, Dorota Woźniak, Adam Matkowski.: Mangiferyna - aktywny biologicznie ksanton i nie tylko
Post.Farm. 2011 nr 1; s.3-8
61/199
Sylwia Zielińska, Ewelina Piątczak, Danuta Kalemba, Monika Lewandowska, Adam Matkowski.: Altered volatile composition induced by plant hormones in shoot in vitro cultures of Agastache rugosa
W:Trends in natural products research : a PSE young scientists' meeting. Kolymvari, Crete, Greece, June 12-15, 2011. Book of abstracts ; ed. by Efstathia Ioannou and Vassilios Roussis; Athens : Phytochemical Society of Europe, 2011; s.101-102
ISBN 978-0-9565472-2-4
62/199
Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Fitoterapia w zapaleniu zatok przynosowych
Zakażenia 2011 T.11 nr 5; s.111-112, 114-118
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
63/199
Sylwester Ślusarczyk, Dorota Woźniak, Michael Adams, Matthias Hamburger, Stefanie Zimmermann, Julia Kocyba, Mehran Mirolyaei, Adam Matkowski.: Bioactivity of diterpenoid quinones and rosmarine acid from cultivated Perovskia atriplicifolia
W:10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10). Ankara, Turkey, June 26-29, 2012. Book of abstracts; Ankara : Ankara University Faculty of Pharmacy, 2012; s.406 poz.P-329
ISBN 978-605-136-061-4
64/199
Sylwia Zielińska, Weronika Jamiołkowska, Laura Di Giovanni, Danuta Kalemba, Monika Lewandowska, Adam Matkowski.: Rosmarinic acid, volatile phenylpropanoids and monoterpenes from in vitro cultures and cultivated Agastache rugosa - a traditional East Asian medicinal plant
W:10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10). Ankara, Turkey, June 26-29, 2012. Book of abstracts; Ankara : Ankara University Faculty of Pharmacy, 2012; s.404 poz.P-327
ISBN 978-605-136-061-4
65/199
Izabela Nawrot, Paweł Zmora, Małgorzata Szumacher-Strabel, Alicja Nawrot, Sylwester Ślusarczyk, Emilia Pers-Kamczyc, Adam Cieślak, Adam Matkowski.: The effect of gallotannin-enriched fraction from Sanguisorba officinalis on in vitro methanogenesis in rumen fluid
W:10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10). Ankara, Turkey, June 26-29, 2012. Book of abstracts; Ankara : Ankara University Faculty of Pharmacy, 2012; s.405 poz.P-328
ISBN 978-605-136-061-4
66/199
Izabela Nawrot, Anna Jezierska-Domaradzka, Alicja Nawrot, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Allelopathic and antioxidant properties of tannin fractions from two TCM herbs - Polygoni cuspidati rhizoma and Sanguisorbae radix
W:2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 18-20.10.2012. Book of abstracts ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o., 2012; s.260 poz.P-156
ISBN 978-83-7847-034-2
67/199
Sylwia Zielińska, Weronika Jamiołkowska, Monika Lewandowska, Laura DiGiovanni, Danuta Kalemba, Adam Matkowski.: Diversity of volatiles and rosmarinic acid content in Agastache rugosa in vitro cultures
W:2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 18-20.10.2012. Book of abstracts ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o., 2012; s.370 poz.P-266
ISBN 978-83-7847-034-2
68/199
Weronika Jamiołkowska, Grzegorz Lecion, Michał Lamparski, Sylwia Zielińska, Adam Matkowski.: In vitro propagation of Perovskia sp. the traditional iranian medicinal plant
W:2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 18-20.10.2012. Book of abstracts ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o., 2012; s.246 poz.P-142
ISBN 978-83-7847-034-2
69/199
M. Kula, R. Hałasa, M. Majdan, A. Radwańska, A. Nasal, A[dam] Matkowski, D. Głód, M. Krauze-Baranowska.: Analysis of chemical composition and biological activity of Lonicera caerulea L. var. edulis fruits
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.121 poz.P-65
70/199
S[ylwester] Ślusarczyk, D[orota] Woźniak, M. Adams, M. Hamburger, S. Zimmermann, J. Kocyba, M. Miroliaei, A[dam] Matkowski.: Perovskia ornamental variety as a source of bioactive tanshinones and rosmarinic acid
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.127 poz.P-71
71/199
S[ylwester] Ślusarczyk, M. Adams, A[dam] Matkowski, S. Zimmermann, M. Kaiser, R. Brun, A. Kulbacz, M. Hamburger.: Tanshinones from Salvia glutinosa and their antiprotozoal activity
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.169 poz.P-113
72/199
B. Thiem, M. Kikowska, A[dam] Matkowski, D. Jedrejek, M. Kowalczyk.: UPLC-MS/MS determination of phenolic acids from selected raw material of Eryngium species
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.170 poz.P-114
73/199
I[zabela] Nawrot, P. Zmora, M. Szumacher-Strabel, A[dam] Matkowski, A. Nawrot, S[ylwester] Ślusarczyk, E. Pers-Kamczyc, A. Cieślak.: Would Sanguisorbae radix protect the world from greenhouse effect? The effect of gallotannin-enriched fraction on in vitro methanogenesis in rumen fluid
W:8th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 17-20, 2012. Book of abstracts; s.135 poz.P-79
74/199
Sylwia Zielińska, Weronika Jamiołkowska, Danuta Kalemba, Mariola Dąbrowska, Adam Matkowski.: Kultury in vitro Agastache rugosa - modelowy układ do badania biosyntezy lotnych metabolitów wtórnych
W:V Krajowe Sympozjum "Naturalne i syntetyczne produkty zapachowe i kosmetyczne". Łódź, 27-29 czerwca 2012. Program, streszczenia referatów, lista autorów i uczestników; Łódź : Instytut Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej, 2012; s.17
ISBN 978-83-924145-5-1
75/199
Izabela Nawrot, Adam Matkowski.: Zastosowanie owoców i preparatów żurawiny w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego
Zakażenia 2012 T.12 nr 4; s.99-100, 102-108
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
76/199
Izabela Nawrot, Piotr Sokołowski, Jakub Topolski, Sylwester Ślusarczyk, Mariusz Kucharski, Jakub Hadzik, Adam Matkowski.: Anthraquinones in the invasive species of Fallopia
W:3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 16th-18th October 2013 ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., 2013; s.173 poz.P-93
ISBN 978-83-7847-119-6
77/199
Izabela Nawrot, Justyna Zieman, Beata Żbikowska, Adam Matkowski.: Isolation and antioxidant activity of betalains from Beta vulgaris root and Phytolacca americana fruits
W:3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 16th-18th October 2013 ; eds Anna Bogucka-Kocka [et al.]; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., 2013; s.174 poz.P-94
ISBN 978-83-7847-119-6
78/199
Marta Kula, Daniel Głód, Magdalena Majdan, Adam Matkowski, Mirosława Krauze-Baranowska.: Analysis of chemical composition and antioxidant activity of Lonicera caerulea and Rubus ideaus
W:7th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Interdisciplinary research for pharmacy". Gdańsk, Poland, May 24-25, 2013; s.144
79/199
M. Kula, M. Majdan, A. Radwańska, A. Nasal, R. Hałasa, D. Głód, A[dam] Matkowski, M. Krauze-Baranowska.: Chemical composition and biological activity of the fruits from Lonicera caerulea var. edulis 'Wojtek'
Acad.J.Med.Plants 2013 Vol.1 no.8; s.141-148
Adres url:
DOI:
80/199
M. Libik-Konieczny, Ż. Michalec, P. Rozpądek, M. Dziurka, E. Capecka, A[dam] Matkowski, Z. Miszalski.: Expression of UDP-dependent glycosyltransferase genes in correlation to steviol glycosides presence in Stevia rebaudiana
BioTechnologia 2013 Vol.94 no.2; s.142 poz.P2.17
11th International POG Conference "Reactive oxygen and nitrogen species in plants". Wasaw (Poland), 17-19th July 2013
81/199
Mojtaba Tousheh, Mehran Miroliaei, Ali Asghar Rastegari, Kamran Ghaedi, Abolghasem Esmaeili, Adam Matkowski.: Computational evaluation on the binding affinity of non-specific lipid-transfer protein-2 with fatty acids
Comput.Biol.Med. 2013 Vol.43 no.11; s.1732-1738
IF: 1.475
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
82/199
A[dam] Matkowski, W[eronika] Jamiołkowska-Kozłowska, I[zabela] Nawrot.: Chinese medicinal herbs as source of antioxidant compounds - where tradition meets the future
Curr.Med.Chem. 2013 Vol.20 no.8; s.984-1004
IF: 3.715
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
83/199
I[zabela] Nawrot, P. Sokołowski, S[ylwester] Ślusarczyk, J. Topolski, M. Kucharski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki, A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak.: Anthraquinones in the invasive giant knotweeds (Fallopia sp.-polygonaceae) from Poland
Emir.J.Food Agric. 2013 Vol.25 suppl.; s.48-49 poz.PP-78
11th International Ethnobotany Symposio. Antalya (Turkey), November 2-5, 2013
84/199
S[ylwester] Ślusarczyk, Paweł Zieliński, Michał Świerczyński, I[zabela] Nawrot, A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak.: Docks as source of antioxidants-polyphenol content and antioxidant activity of roots from three wild Rumex sp.
Emir.J.Food Agric. 2013 Vol.25 suppl.; s.72 poz.PP-144
11th International Ethnobotany Symposio. Antalya (Turkey), November 2-5, 2013
85/199
S[ylwester] Ślusarczyk, J. Tomaszewska, Y.S. Kichimasova, A[dam] Matkowski.: Red and healthy-on phytochemistry and bioactivity of tanshinones
Emir.J.Food Agric. 2013 Vol.25 suppl.; s.8 poz.IL-4
11th International Ethnobotany Symposio. Antalya (Turkey), November 2-5, 2013
86/199
I[zabela] Nawrot, P. Sokołowski, S[ylwester] Ślusarczyk, J. Topolski, M. Kucharski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki, A[dam] Matkowski.: Antrachinony w inwazyjnych gatunkach rodzaju Fallopia
W:III Krajowa Konferencja "Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne". Puławy, 4-6 IX 2013. Materiały konferencyjne; Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 2013; s.258
ISBN 978-83-7562-140-2
87/199
S[ylwester] Ślusarczyk, M. Adams, M. Hamburger, S. Zimmermann, E. Kacprzak, A. Kulbacz, J. Tomaszewska, A[dam] Matkowski.: Czerwone dla świdrowców - tanszinony z rodzajów Salvia i Perovskia oraz ich aktywność przeciwpierwotniakowa
W:III Krajowa Konferencja "Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne". Puławy, 4-6 września 2013 r. Materiały konferencyjne; Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw, 2013; s.69
ISBN 978-83-7562-140-2
88/199
S[ylwia] Zielińska, W[eronika] Kozłowska, N. Wojciechowska, M. Dąbrowska, J. Kolniak-Ostek, D. Kalemba, J. Oszmiański, A[dam] Matkowski.: Zmienność profilu monoterpenów i fenylopropanoidów w kulturach in vitro i w uprawie koreańskiej rośliny leczniczej Agastache rugosa
W:III Krajowa Konferencja "Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne". Puławy, 4-6 września 2013 r. Materiały konferencyjne; Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw, 2013; s.70-71
ISBN 978-83-7562-140-2
89/199
Sylwester Ślusarczyk, Michael Adams, Matthias Hamburger, Stefanie Zimmermann, Adam Matkowski.: Red tanshinones - promising constituents against Trypanosoma protozoan
W:International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 3-6 November 2013; s.63 poz.SL26
90/199
Sylwia Zielińska, Weronika Kozłowska, Mariola Dąbrowska, Danuta Kalemba, Joanna Kolniak-Ostek, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Terpenoid and phenylpropanoid metabolites of Agastache rugosa, rivarly, co-existence or cross-talk?
W:International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 3-6 November 2013; s.67 poz.SL30
91/199
Adam Matkowski, Piotr Kuś, Edyta Góralska, Dorota Woźniak.: Mangiferin - a bioactive xanthonoid, not only from mango and not just antioxidant
Mini-Rev.Med.Chem. 2013 Vol.13 no.3; s.439-455
IF: 3.186
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
92/199
Adam Matkowski.: Genetycznie modyfikowane rośliny jako źródło żywności i leków
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2013 nr 19; s.39-55
93/199
Mehran Miroliaei, Mehdi Rahimmalek, Weronika Kozłowska, Adam Matkowski.: Heritage of the Aryans and Ibn Sina - on some aromatic and medicinal plants of Iran
W:Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna ; red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013; s.265-280
ISBN 978-83-64457-00-5
Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji "Ziołolecznictwo, biokosmetyka i żywność funkcjonalna". Krosno, 18-19 kwietnia 2013 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
94/199
Izabela Nawrot, Marta Szandruk, Alicja Nawrot, Magdalena Targońska, Jakub Hadzik, Adam Matkowski.: Zawartość związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniająca wybranych surowców roślinnych z rodziny różowatych z terenu Polski
W:Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna ; red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka; Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013; s.288-302
ISBN 978-83-64457-00-5
Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji "Ziołolecznictwo, biokosmetyka i żywność funkcjonalna". Krosno, 18-19 kwietnia 2013 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
95/199
Anna Jezierska-Domaradzka, Dorota Woźniak, Maria Szumera, Krzysztof Domaradzki, Maciej Nowak, Adam Matkowski.: Comparison of anti-oxidative and anti-mutagenic activity of Solidago gigantea Ait and Solidago canadensis L. (Asteraceae)
W:8th CMAPSEEC - Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. Durrës, Albania, May 19-22, 2014. Book of abstracts; s.115
ISBN 978-99956-10-64-7
96/199
Sylwia Zielińska, Weronika Koz[ł]owska, Monika Bielecka, Danuta Kalemba, Joanna Kolniak-Ostek, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Metabolic diversity of terpenoids and phenylpropanoids in agastache and perovskia - how many chemical plants in a plant?
W:8th CMAPSEEC - Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. Durrës, Albania, May 19-22, 2014. Book of abstracts; s.99
ISBN 978-99956-10-64-7
97/199
Gunel Kerimova, Olga Sokolova, Tatyana Gontovaya, Yana Kichymasova, Adam Matkowski.: Prospects of Helianthius annuus L. pericarp as source of bioactive substances
W:8th CMAPSEEC - Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. Durrës, Albania, May 19-22, 2014. Book of abstracts; s.253
ISBN 978-99956-10-64-7
98/199
I[zabela] Nawrot, A[dam] Matkowski, K. Kurz, J[akub] Hadzik, K. Domaradzki.: Antioxidant activity of polyphenols from Polygoni cuspidati rhizoma
W:9th International Symposium on Chromatography of Natural Products "The application of analytical methods for the development of natural products". Lublin (Poland), May 26-29, 2014. Book of abstracts; Lublin : Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin, 2014; s.147 poz.P-76
ISBN 978-83-923841-5-1
99/199
Mirosława Krauze-Baranowska, Daniel Głód, Marta Kula, Magdalena Majdan, Rafał Hałasa, Adam Matkowski, Weronika Kozłowska, Anna Kawiak.: Chemical composition and biological activity of Rubus idaeus shoots - a traditional herbal remedy of Eastern Europe
BMC Complement.Altern.Med. 2014 Vol.14; art.480 [12 s.]
IF: 2.020
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
100/199
Maciej Nowak, Anna Jezierska-Domaradzka, Maria Szumera, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski, Dorota Woźniak.: Anti-oxidative activity of Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.)
W:Materìali I Mižnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Teoretičnì aspekti doslìdžennâ lìkars'kih roslin". Harkìv, Ukraïna, 20-21 bereznâ 2014 roku; Harkìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo Farmacevtičnogo Unìversitetu, 2014; s.217-218
101/199
Maria Szumera, Anna Jezierska-Domaradzka, Krzysztof Domaradzki, Maciej Nowak, Adam Matkowski, Dorota Woźniak.: Comparison of anti-oxidative, anti-inflammatory and anti-mutagenic activity of Solidago gigantea Ait and Solidago canadensis L. (Asteraceae)
W:Materìali I Mižnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Teoretičnì aspekti doslìdžennâ lìkars'kih roslin". Harkìv, Ukraïna, 20-21 bereznâ 2014 roku; Harkìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo Farmacevtičnogo Unìversitetu, 2014; s.219-220
102/199
N. Wojciechowska, S[ylwia] Zielińska, J. Kolniak-Ostek, J. Oszmiański, A[dam] Matkowski.: Influence of amino acids on rosmarinic acid content in shoot cultures of Agastache rugosa
W:Materìali I Mižnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Teoretičnì aspekti doslìdžennâ lìkars'kih roslin". Harkìv, Ukraïna, 20-21 bereznâ 2014 roku; Harkìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo Farmacevtičnogo Unìversitetu, 2014; s.34-35
103/199
J. Ulmer, D. Bursy, G. Lecion, W[eronika] Kozłowska, S[ylwia] Zielińska, A[dam] Matkowski.: Perovskia atriplicifolia Benth. in vitro cultures
W:Materìali I Mižnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Teoretičnì aspekti doslìdžennâ lìkars'kih roslin". Harkìv, Ukraïna, 20-21 bereznâ 2014 roku; Harkìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo Farmacevtičnogo Unìversitetu, 2014; s.32-33
104/199
A. Praszmo, K. Mirowicz, J. Sroka, M. Dąbrowska, S[ylwia] Zielińska, D. Kalemba, A[dam] Matkowski.: The production of volatile organic compounds in Agastache rugosa in vitro shoot cultures
W:Materìali I Mižnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Teoretičnì aspekti doslìdžennâ lìkars'kih roslin". Harkìv, Ukraïna, 20-21 bereznâ 2014 roku; Harkìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo Farmacevtičnogo Unìversitetu, 2014; s.28-29
105/199
Sylwia Zielińska, Adam Matkowski.: Phytochemistry and bioactivity of aromatic and medicinal plants from the genus Agastache (Lamiaceae)
Phytochem.Rev. 2014 Vol.13 no.2; s.391-416
International Conference on Natural Products Utilization. Bansko (Bulgaria), 3-6 November 2013
IF: 2.407
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
106/199
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, A. Kazana.: Antioxidant activities of aceton extract from Sanguisorba officinalis and its fractions
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.91 poz.PS-43
ISBN 978-83-7055-590-0
107/199
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, A. Wabik, J[akub] Hadzik.: Antioxidant activity and polyphenol content of the Polygoni multiflori caulis and radix
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.93 poz.PS-45
ISBN 978-83-7055-590-0
108/199
Maria Szumera, Maciej Nowak, Anna Jezierska-Domaradzka, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski, Dorota Woźniak.: Comparison of anti-oxidative activity of Solidago gigantea Ait and Solidago canadensisi L. (Asteraceae)
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.118 poz.PS-70
ISBN 978-83-7055-590-0
109/199
Izabela Nawrot, Adam Matkowski, K. Kurc, J[akub] Hadzik.: Corelation between antioxidant activity of extract from Sanguisorba officinalis and polyphenol content
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.92 poz.PS-44
ISBN 978-83-7055-590-0
110/199
Sylwester Ślusarczyk, Marta Libik, Żaneta Michalec, Ewa Czapecka, Paweł Skarbek, Jakub Topolski, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski.: Analysis of steviol glycosides and antioxidant polyphenols in micropropagated Stevia rebaudiana using UPLC/MS/MS
W:Young Scientists Meeting "Trends in natural products research". Olomouc, Czech Republic, June 23-25, 2014; Olomouc : Phytochemical Society of Europe, 2014; s.65
ISBN 978-0-9565472-5-5
111/199
Sylwia Zielińska, Mariusz Dziadas, Joanna Kolniak-Ostek, Jan Oszmiański, Anna Praszmo, Adam Matkowski.: Composition of polyphenols in Agastache rugosa characterized by UPLC-QTOF-MS-MS supported by FCPC separation
W:2nd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Plovdiv, Bulgaria, 14-17 October 2015; s.54 poz.SL17
112/199
Nonna Ilyinska, Anna Jakubiak-Augustin, Hubert Krotkiewski, Tatyana Gontova, Adam Matkowski, Yana Kriukova.: Distribution of different chain length inulin from Dahlia tubers, influenced by the extraction method
W:2nd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Plovdiv, Bulgaria, 14-17 October 2015; s.222 poz.PP132
113/199
Weronika Kozłowska, Sylwia Zielińska, Alicja Łuczek, Magdalena Jaźwiec, Adam Matkowski.: Influence of elevated temperature on rosmarinic acid content and morphogenesis in shoot in vitro cultures of two Perovskia species
W:2nd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Plovdiv, Bulgaria, 14-17 October 2015; s.342 poz.PP251
114/199
Adam Matkowski, Akram Aminjafari, Mehran Miroliaei, Mehdi Rahimmalek, Sylwester Ślusarczyk.: Phytochemical composition and bioactivity of extracts from two Perovskia species
W:2nd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Plovdiv, Bulgaria, 14-17 October 2015; s.223 poz.PP133
115/199
Adam Matkowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Izabela Nawrot, Krzysztof Domaradzki, Krzysztof Gołąb, Arleta Dołowacka, Jakub Gburek, Sylwester Ślusarczyk, Dorota Woźniak.: Noxious but useful - invasive plants as source of bioactive compounds. The case of Fallopia and Solidago
W:4th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, 20-23.09.2015. Book of abstracts; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2015; s.60 poz.L-12
ISBN 978-83-7847-289-6
116/199
Renata Grąbkowska, Adam Matkowski, Izabela Grzegorczyk-Karolak, Halina Wysokińska.: Callus cultures of Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meisn. - production of secondary metabolites and antioxidant activity
BioTechnologia 2015 Vol.96 no.1; s.121
XIV Overall in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference. Poznań, September 14-17, 2015
117/199
Monika Bielecka, Sylwia Zielińska, Bartosz Pencakowski, Agata Pytyś, Anna Praszmo, Adam Matkowski.: Elucidating molecular control of terpenoid and phenylpropanoid biosynthesis in Agastache rugosa - an East Asian medicinal plant
BioTechnologia 2015 Vol.96 no.1; s.72
XIV Overall in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference. Poznań, September 14-17, 2015
118/199
Dorota Woźniak, Adam Matkowski.: Belamcandae chinensis rhizoma - a review of phytochemistry and bioactivity
Fitoterapia 2015 Vol.107; s.1-14
IF: 2.408
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
119/199
A[dam] Matkowski, W[eronika] Kozłowska, S[ylwia] Zielińska, M[onika] Bielecka.: Z ogrodu do laboratorium, z laboratorium do przemysłu i apteki - czyli o roślinach w biotechnologii farmaceutycznej
W:II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[41] poz.K-13
120/199
Sebastian Granica, Holger Kluge, Gert Horn, Adam Matkowski, Anna K. Kiss.: The phytochemical investigation of Agrimonia eupatoria L. and Agrimonia procera Wallr. as valid sources of Agrimoniae herba - the pharmacopoeial plant material
J.Pharm.Biomed.Anal. 2015 Vol.114; s.272-279
IF: 3.169
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
121/199
Adam Matkowski, Justyna Ziemian.: Beauty and the beet, czyli co pływa w barszczu - występowanie i znaczenie naturalnych betalain
W:Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław. Głuchołazy, 18-19.04.2015. Książka streszczeń; s.9
122/199
Anna Jezierska-Domaradzka, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski.: Rośliny inwazyjne - zło konieczne czy źródło surowców leczniczych? Na przykładzie gatunków z rodzaju Reynoutria Houtt. i Solidago L.
W:Lek roślinny. T.4. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej ; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław : Quaestio, 2015; s.177-185
ISBN 978-83-62571-88-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
123/199
Sylwester Ślusarczyk, Jakub Topolski, Krzysztof Domaradzki, Michael Adams, Matthias Hamburger, Adam Matkowski.: Isolation and fast selective determination of nor-abietanoid diterpenoids from Perovskia atriplicifolia roots using LC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring
Nat.Prod.Commun. 2015 Vol.10 no.7; s.1149-1152
IF: 0.884
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
124/199
Dorota Woźniak, Andrzej Dryś, Adam Matkowski.: Antiradical and antioxidant activity of flavones from Scutellariae baicalensis radix
Nat.Prod.Res. 2015 Vol.29 no.16; s.1567-1570
IF: 1.057
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
125/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Jakub Hadzik, Marzena Dominiak, Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek, Adam Matkowski.: Anti-glycation and antioxidant properties of polyphenolenriched fractions from Giant knotweeds (Reynoutria sp.)
Nutr.Med. 2015 Vol.3 suppl.1; s.36 poz.SL2
International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (ISPMF). Shanghai (China), 26-29 June 2015. Abstracts
126/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Jakub Hadzik, Arleta Dołowacka, Anna Kazan, Adam Matkowski.: Comparison of polyphenol contence and antioxidant activity of Sanguisorba officinalis rhizome originating from China and Poland
Nutr.Med. 2015 Vol.3 suppl.1; s.174 poz.P131
International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (ISPMF). Shanghai (China), 26-29 June 2015. Abstracts
127/199
K. Domaradzki, M. Badowski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, A[dam] Matkowski, A. Stochmal.: The attempts of expansion limiting by Fallopia japonica Houtt. on fallow lands in Poland
W:Weed plants and methods of their harmfulness decrease : theses of reports o the International Scientific Conference dedicated to N.I. Protasov and K.P. Padenov. Minsk - Priluki, June 30 - July 3, 2015; Minsk : The Institute of System Researches in Agroindustrial Complex of NAS of Belarus, 2015; s.46-48
ISBN 978-985-6972-55-6
128/199
K. Domaradzki, M. Badowski, T.R. Sekutowski, A[nna] Jezierska-Domaradzka, A[dam] Matkowski, A. Stochmal.: The problem of effective Solidago gigantea aiton chemical control on fallow lands in Poland
W:Weed plants and methods of their harmfulness decrease : theses of reports o the International Scientific Conference dedicated to N.I. Protasov and K.P. Padenov. Minsk - Priluki, June 30 - July 3, 2015; Minsk : The Institute of System Researches in Agroindustrial Complex of NAS of Belarus, 2015; s.48-50
ISBN 978-985-6972-55-6
129/199
A[nna] Prescha, M[agdalena] Grajzer, J. Wiland-Szymańska, M. Cyfert, A[dam] Matkowski, S. Cedzich, H[alina] Grajeta.: Zawartość fitosteroli w tłuszczu nasion wybranych odmian dyni
W:XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka". Wrocław, 17-18 wrzesień 2015. Program i streszczenia; s.105 poz.PC22
130/199
Sylwester Ślusarczyk, Joanna Jaśpińska, Marek Surma, Adam Matkowski, Anna Stochmal, Krzysztof Domaradzki.: Aeroponic cultivation of Asian medicinal plants
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.162 poz.PS-106
ISBN 978-83-7055-591-7
131/199
Dorota Woźniak, Katarzyna Łągiewka, Adam Matkowski.: Antimutagenic properties - comparison of different row materials of Stevia rebaudiana
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.113 poz.PS-57
ISBN 978-83-7055-591-7
132/199
Magdalena Grajzer, Aleksandra Czyszewicz, Anna P. Pusceddu, Justyna Wiland-Szymańska, Marta Zielińska, Adam Matkowski, Anna Prescha.: Effect of tocopherol and carotenoid content on pumpkin oil stability
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.89 poz.PS-33
ISBN 978-83-7055-591-7
133/199
Monika Bielecka, Sylwia Zielińska, Bartosz Pencakowski, Marta Stafiniak, Adam Matkowski.: Elucidating molecular control of phenylpropanoid biosynthesis in Agastache rugosa
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.42 poz.OP-10
ISBN 978-83-7055-591-7
134/199
Dorota Woźniak, Sylwester Ślusarczyk, Maciej Nowak, Maria Szumera, Adam Matkowski.: Goldenrod - comparison of Solidago canadensis L. and Solidago gigantea Ait
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.172 poz.PS-116
ISBN 978-83-7055-591-7
135/199
Anna Prescha, Agnieszka Bociek, Magdalena Grajzer, Justyna Wiland-Szymańska, Marta Zielińska, Adam Matkowski, Halina Grajeta.: Identification and quantification of sterols in seed oil extracted from Cucurbita maxima and C. pepo
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.65 poz.PS-9
ISBN 978-83-7055-591-7
136/199
Bartosz Pencakowski, Monika Bielecka, Marta Stafiniak, Adam Matkowski.: Identification and testing of new reference genes for gene expression analysis in Agastache rugosa
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.139 poz.PS-83
ISBN 978-83-7055-591-7
137/199
Katarzyna Kurc, Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: In vitro antioxidant activity of herb extracts from various species of agrimony (Agrimonia sp.)
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.109 poz.PS-53
ISBN 978-83-7055-591-7
138/199
Beata Nowak, Agnieszka Matuszewska, Adam Matkowski, Dorota Woźniak, Tomasz Piasecki, Marta Szandruk, Joanna Kwiatkowska, Adam Szeląg.: Mangiferin attenuates bone resorption in ovariectomy-induced osteoporosis in rats
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.129 poz.PS-73
ISBN 978-83-7055-591-7
139/199
Katarzyna Neubauer, Aleksandra Czyszewicz, Adam Matkowski, Anna Prescha.: Phytotherapy in inflammatory bowel disease
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.70 poz.PS-14
ISBN 978-83-7055-591-7
140/199
Anna Kuświk, Adam Matkowski.: Screening for carotenoid content and antioxidant activity in spelt varieties cultivated in Poland
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.110 poz.PS-54
ISBN 978-83-7055-591-7
141/199
Sylwester Ślusarczyk, Anna Pawlikowska, Joanna Jaśpińska, Anna Stochmal, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski.: Silicon modulates salt-stress response in medicinal plants
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.135 poz.PS-79
ISBN 978-83-7055-591-7
142/199
Nina Rembiałkowska, Anna Patrzałek, Magdalena Lewińska, Zofia Marchewka, Adam Matkowski, Jolanta Saczko, Agnieszka Piwowar, Anna Długosz.: The neuroprotective effects of Anemarrhena asphodeloides root extract - an in vitro study
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.1; s.75 poz.P9.8
X Parnas Conference - Young Scientist Forum "Molecules in the living cell and innovative medicine". Wrocław (Poland), 10-12 July 2016. Abstracts
143/199
Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Anna Marciniak, Sylwester Ślusarczyk, Krzysztof Ściborski, Aneta Stachurska, Andrzej Mysiak, Adam Matkowski.: A suicide attempt by intoxication with Taxus baccata leaves and ultra-fast liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry, analysis of patient serum and different plant samples: case report
BMC Pharmacol.Toxicol. 2016 Vol.17; art.41 [8 s.]
IF: 2.288
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
144/199
M[ałgorzata] Kobusiak-Prokopowicz, A. Marciniak, S. Slusarczyk, K[rzysztof] Ściborski, A[neta] Stachurska, A[dam] Matkowski, A[ndrzej] Mysiak.: Acute heart failure in the course of a suicide attempt by intoxication with Taxus baccata leaves
Eur.J.Heart Fail. 2016 Vol.18 suppl.1; s.36 poz.P186
Heart Failure 2016 Conference. Florence (Italy), 21-24 May 2016. Abstracts
145/199
A. Cieślak, P. Zmora, A[dam] Matkowski, I[zabela] Nawrot-Hadzik, E. Pers-Kamczyc, M. El-Sherbiny, M. Bryszak, M. Szumacher-Strabel.: Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation
J.Anim.Plant Sci. 2016 Vol.26 no.1; s.54-62
IF: 0.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
146/199
Maryam Salami, Mehdi Rahimmalek, Mohammad Hossein Ehtemam, Antoni Szumny, Saskia Fabian, Adam Matkowski.: Essential oil composition, antimicrobial activity and anatomical characteristics of Foeniculum vulgare Mill. fruits from different regions of Iran
J.Essent.Oil Bear.Plants 2016 Vol.19 no.7; s.1614-1626
IF: 0.493
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
147/199
Sylwia Zielińska, Joanna Kolniak-Ostek, Mariusz Dziadas, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Characterization of polyphenols in Agastache rugosa leaves and inflorescences by UPLC-qTOF-MS following FCPC separation
J.Liq.Chromatogr.Relat.Technol. 2016 Vol.39 no.4; s.209-219
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
148/199
Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: O zastosowaniu surowców zwierzęcych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
W:Leki i choroby odzwierzęce. T.1 ; pod red. Lilianny Wdowiak, Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.301-314
ISBN 978-83-62563-54-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
149/199
Izabela Grzegorczyk-Karolak, Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek, Halina Wysokińska, Adam Matkowski.: Inhibition of advanced glycation end-product formation and antioxidant activity by extracts and polyphenols from Scutellaria alpina L. and S. altissima L.
Molecules 2016 Vol.21 no.6; art.739 [10 s.]
IF: 2.861
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
150/199
Sylwester Ślusarczyk, Łukasz Pecio, Anna Stochmal, Joanna Jaspińska, Mehdi Rahimmalek, Adam Matkowski.: NMR and LC-TOF-MS metabolomic analysis reveals inter- and intraspecific variation and osmotic stress response of chemical profile in Perovskia species
Planta Med. 2016 Vol.81 suppl.1; poz.P56
9th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, JSP, PSE & SIF. Copenhagen, Denmark, July 24-27, 2016. Abstracts
Toż: 9th Joint Natural Products Conference 2016. Copenhagen, Denmark, July 24-27, 2016. Abstract book - Poster session Monday [online]. [Dostęp 28.11.2016]. Dostępny w: https://files.conferencemanager.dk/medialibrary/59856D54-6D1C-4DEB-AC21-0DD98CCD0470/images/Abstract_book_postersession_monday_web.pdf
151/199
Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Anna Marciniak, Sylwester Ślusarczyk, Krzysztof Ściborski, Aneta Stachurska, Adam Matkowski, Andrzej Mysiak.: Intensive cardiac care in a patient intoxicated with Taxus baccata
Resuscitation 2016 Vol.106 suppl.1; s.e25 poz.AP007
Resuscitation 2016 - ERC Congress on Education. Reykjavik (Iceland), 24-25 September 2016. Abstract presentations
152/199
Beata Nowak, Agnieszka Matuszewska, Marta Szandruk, Adam Matkowski, Dorota Woźniak, Diana Jędrzejuk, Marcin Landwójtowicz, Marek Bolanowski, Joanna Kwiatkowska, Adam Szeląg.: Wpływ mangiferyny na gęstość mineralną kości u szczurów z osteoporozą indukowaną niedoborem estrogenów = Effect of mangiferin on bone mineral density in rats with osteoporosis induced by estrogen deficiency
Reumatologia 2016 T.54 nr 3 supl.2; s.s28
VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Wrocław, 22-24 września 2016 r. Streszczenia
153/199
R. Grąbkowska, A[dam] Matkowski, I. Grzegorczyk-Karolak, H. Wysokińska.: Callus cultures of Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meisn.; production of secondary metabolites and antioxidant activity
S.Afr.J.Bot. 2016 Vol.103; s.41-48
IF: 1.427
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
154/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Marta Szandruk, Anna Kazana, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Antioxidant properties of the Sanguisorbae herba and Sanguisorbae radix extracts
W:The 12th National Symposium with International Participation "Medicina plants - present and perspectives". Piatra Neamt, Romania, September 6-9, 2016. Book of abstracts; Piatra Neamt : NIRDBS/"Stejarul" Biological Research Centre, 2016; s.106-107 poz.PP24
(Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. New Series, Section 2. Vegetal Biology)
155/199
Adam Matkowski, Sylwia Zielińska, Marta Libik-Konieczny, Robert Konieczny, Weronika Kozłowska, Sylwester Ślusarczyk.: How stressed plants can help stressed humans? On the role of oxidative stress response in biosynthesis of bioactive metabolites
W:The 12th National Symposium with International Participation "Medicina plants - present and perspectives". Piatra Neamt, Romania, September 6-9, 2016. Book of abstracts; Piatra Neamt : NIRDBS/"Stejarul" Biological Research Centre, 2016; s.15-17 poz.PL2
(Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. New Series, Section 2. Vegetal Biology)
156/199
Nina Rembiałkowska, Anna Maria Patrzałek, Magda Lewińska, Arnold Garbiec, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar, Anna Długosz, Adam Matkowski.: The neuroprotective effects of Anemarrhena asphodeloides rhizome extract in the PC12 cell model
W:The 12th National Symposium with International Participation "Medicina plants - present and perspectives". Piatra Neamt, Romania, September 6-9, 2016. Book of abstracts; Piatra Neamt : NIRDBS/"Stejarul" Biological Research Centre, 2016; s.70-71 poz.PP06
(Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. New Series, Section 2. Vegetal Biology)
157/199
Sylwester Ślusarczyk, Łukasz Pecio, Anna Stochmal, Adam Matkowski.: Three new natural compounds isolated from Perovskia atriplicifolia roots
W:Trends in natural products research : a Young Scientists Meeting of PSE and IUNG-PIB. Puławy, Poland, 30th May - 2nd June 2016. Final program & book of abstracts; Puławy : Institute of Soil Science and Plant Cultivation. State Research Institute, 2016; s.97 poz.P20
ISBN 978-83-7562-218-8
158/199
Dorota Woźniak, Martyna Bęben, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Antioxidant and antimutagenic activity of main isoflavones, xanthones, and stilbenes from Belamcandae chinensis rhizoma
W:3rd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 18-21 October 2017; s.345 poz.PP237
159/199
Dorota Woźniak, Sylwester Ślusarczyk, Krzysztof Domaradzki, Adam Matkowski.: Comparison of polyphenol profile and antimutagenic and antioxidant activities in two species used as source of Solidaginis herba - Goldenrod herb
W:3rd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 18-21 October 2017; s.344 poz.PP236
160/199
Marta Libik, Dorota Woźniak, Ewa Capecka, Żaneta Michalec, Katarzyna Łągiewka, Ewa Mura, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski.: Influence of cultivation conditions and stress treatment on polyphenol profile and antimutagenic activity od Stevia rebaudiana
W:3rd International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 18-21 October 2017; s.253 poz.PP146
161/199
Sylwia Zielińska, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Maciej Włodarczyk, Adam Matkowski.: Antimicrobial activity of Chelidonium majus extracts
W:5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 21-24 June 2017. Book of abstracts; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2017; s.174 poz.P-131
ISBN 978-83-7847-445-6
162/199
Ireneusz Sowa, Roman Paduch, Magdalena Wójciak-Kosior, Jan Sawicki, Adam Matkowski, Sylwia Zielińska, Ryszard Kocjan.: Biologically active compounds in root of Symphytum officinale
W:5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 21-24 June 2017. Book of abstracts; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2017; s.134 poz.P-91
ISBN 978-83-7847-445-6
163/199
Sylwia Zielińska, Joanna Kolniak-Ostek, Paulina Nowicka, Katarzyna Kostyrka, Marta Podgórska, Natalia Wojciechowska, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Influence of amino acids and illumination on morphogenesis and polyphenols in microshoot cultures of Agastache rugosa
W:5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Lublin, Poland, 21-24 June 2017. Book of abstracts; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2017; s.173 poz.P-130
ISBN 978-83-7847-445-6
164/199
Ekaterina Kozuharova, Adam Matkowski, Dorota Woźniak, Rumiana Simeonova, Zheko Naychov, Clemens Malainer, Andrei Mocan, Seyed M. Nabavi, Atanas G. Atanasov.: Amorpha fruticosa - a noxious invasive alien plant in Europe or a medicinal plant against metabolic disease?
Front.Pharmacol. 2017 Vol.8; art.333 [17 s.]
IF: 3.831
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
165/199
Sabina Chmara, Sylwia Zielińska, Maciej Włodarczyk, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Matkowski.: Charakterystyka kultur in vitro Chelidonium majus
W:I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa "Biotechnologia roślin - perspektywy i wyzwania" poświęcona pamięci profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. Warszawa, 9 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; s.25 poz.P3
166/199
Marek Niewiadomski, Katarzyna Kostyrka, Weronika Kozłowska, Adam Matkowski.: Charakterystyka kultur in vitro Perovskia atriplicifolia i P. abrotanoides
W:I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa "Biotechnologia roślin - perspektywy i wyzwania" poświęcona pamięci profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. Warszawa, 9 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; s.41 poz.P19
167/199
Aleksandra Bohater, Sylwia Zielińska, Adam Matkowski.: Wpływ oświetlenia na rozwój kultur in vitro komórek i organów Moluccella laevis
W:I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa "Biotechnologia roślin - perspektywy i wyzwania" poświęcona pamięci profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. Warszawa, 9 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; s.23 poz.P1
168/199
Sylwia Zielińska, Joanna Kolniak-Ostek, Paulina Nowicka, Katarzyna Kostyrka, Marta Podgórska, Natalia Wojciechowska, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Wpływ światła i suplementacji aminokwasami na rozwój kultur pędów i zawartość metabolitów Agastache rugosa in vitro
W:I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa "Biotechnologia roślin - perspektywy i wyzwania" poświęcona pamięci profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. Warszawa, 9 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; s.47 poz.P25
169/199
Sylwia Zielińska, Mariola Dąbrowska, Weronika Kozłowska, Danuta Kalemba, Renata Abel, Andrzej Dryś, Antoni Szumny, Adam Matkowski.: Ontogenetic and trans-generational variation of essential oil composition in Agastache rugosa
Ind.Crop.Prod. 2017 Vol.97; s.612-619
IF: 3.849
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
170/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Renata Abel, Hanna Czapor-Irzabek, Adam Matkowski.: Analysis of antioxidant polyphenols in loquat leaves using HPLC-based activity profiling
Nat.Prod.Commun. 2017 Vol.12 no.2; s.163-166
IF: 0.809
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
171/199
Mehran Miroliaei, Akram Aminjafari, Sylwester Ślusarczyk, Izabela Nawrot-Hadzik, Mehdi Rahimmalek, Adam Matkowski.: Inhibition of glycation-induced cytotoxicity, protein glycation, and activity of proteolytic enzymes by extract from Perovskia atriplicifolia roots
Pharmacogn.Mag. 2017 Vol.13 no.51 suppl.; s.S676-S683
IF: 1.525
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
172/199
F. Sezer Senol, Sylwester Ślusarczyk, Adam Matkowski, Alfonso Perez-Garrido, Francisco Giron-Rodriguez, Jose P. Ceron-Carrasco, Helena den-Haan, Jorge Pena-Garcia, Horacio Perez-Sanchez, Krzysztof Domaradzki, Ilkay Erdogan Orhan.: Selective in vitro and in silico butyrylcholinesterase inhibitory activity of diterpenes and rosmarinic acid isolated from Perovskia atriplicifolia Benth. and Salvia glutinosa L.
Phytochemistry 2017 Vol.133; s.33-44
IF: 3.186
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
173/199
Sylwia Zielińska, Magdalena Wojciak-Kosior, Adam Junka, Ireneusz Sowa, Maciej Włodarczyk, Sabina Chmara, Adam Matkowski.: Alkaloid composition and antimicrobial activity of Chelidonium majus L. from natural habitats and in vitro cultures
Planta Med.Int.Open 2017 Vol.4 suppl.1; doi: 10.1055/s-0037-1608085
GA2017 - 65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Basel, Switzerland, 3-7 September 2017. Book of abstracts
Adres url:
Adres url:
DOI:
174/199
doi: 10.1055/s-0037-1608183: Diversity of diterpenoids and polyphenols in Salvia glutinosa L. analyzed using targeted metabolomics based on LC-qTOF-MS and 1H-NMR
Planta Med.Int.Open 2017 Vol.4 suppl.1
GA2017 - 65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Basel, Switzerland, 3-7 September 2017. Book of abstracts
Adres url:
DOI:
175/199
S[ylwester] Ślusarczyk, F. Sezer Senol, A[dam] Matkowski, A. Perez Garrido, F. Giron Rodriguezd, Jose P. Ceron-Carrasco, H. den Haan, J. Pena Garcia, H. Perez Sanchez, I. Erdogan Orhan, M. Kowalczyk, A. Stochmal.: Selective in vitro and in silico butyrylcholinesterase inhibitory activity of diterpenes and polyphenols from traditional Asian medicinal plants
Planta Med.Int.Open 2017 Vol.4 suppl.1; doi: 10.1055/s-0037-1608088
GA2017 - 65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Basel, Switzerland, 3-7 September 2017. Book of abstracts
Adres url:
DOI:
176/199
Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal.: Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media
Pol.J.Agron. 2017 no.31; s.11-15
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
177/199
Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal.: Aktywność biologiczna wyciągu alkoholowego i wodnego uzyskanego z nawłoci późnej (Solidago gigantea) na produkcję biomasy przez mak polny (Papaver rhoeas)
Prog.Plant Prot. 2017 Vol.57 no.4; s.305-311
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
178/199
I[zabela] Nawrot-Hadzik, S. Granica, R[enata] Abel, A[dam] Matkowski.: Phytochemical diversity of invasive Fallopia species and their bioactivity correlations elucidated by LCMS based targeted metabolomics
W:11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin (Poland), June 4th-7th, 2018. Book of abstracts [USB-Drive]; Lublin : Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin, 2018; s.140 poz.P-76
ISBN 978-83-923841-9-9
179/199
S[ylwia] Zielińska, J. Kolniak-Ostek, P. Nowicka, J. Oszmiański, M. Niewiadomski, K. Kostyrka, A[dam] Matkowski.: Polyphenol content in Agastache rugosa shoot in vitro cultures grown under different illumination and supplemented with amino acids
W:11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin (Poland), June 4th-7th, 2018. Book of abstracts [USB-Drive]; Lublin : Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin, 2018; s.139 poz.P-75
ISBN 978-83-923841-9-9
180/199
Marek Niewiadomski, Katarzyna Kostyrka, Sabina Chmara, Sylwia Zielińska, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Matkowski.: Biochemical characterization of Chelidonium majus in vitro cultures
BioTechnologia 2018 Vol.99 no.9; s.319 poz.49
XV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference "Biotechnological utilization of in vitro culture variability". Rogów, September 17-20, 2018
Adres url:
DOI:
181/199
Weronika Kozłowska, Kamil Wiśniewski, Natalia Treter, Adam Matkowski.: Effect of photosynthetically active radiation (PAR) and white LED light on the growth and rosmarinic acid production of Perovskia spp. in in vitro cultures
BioTechnologia 2018 Vol.99 no.9; s.258
XV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference "Biotechnological utilization of in vitro culture variability". Rogów, September 17-20, 2018
Adres url:
DOI:
182/199
Sylwia Zielińska, Weronika Kozłowska, Aleksandra Bohater, Joanna Kolniak-Ostek, Adam Matkowski.: The influence of light on the development of Moluccella laevis cells and organs in in vitro cultures
BioTechnologia 2018 Vol.99 no.9; s.304 poz.34
XV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference "Biotechnological utilization of in vitro culture variability". Rogów, September 17-20, 2018
Adres url:
DOI:
183/199
Dorota Woźniak, Sylwester Ślusarczyk, Krzysztof Domaradzki, Andrzej Dryś, Adam Matkowski.: Comparison of polyphenol profile and antimutagenic and antioxidant activities in two species used as source of Solidaginis herba - goldenrod
Chem.Biodivers. 2018 Vol.15 no.4; art.e1800023 [16 s.]
IF: 1.617
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
184/199
Jakub Hadzik, Paweł Kubasiewicz-Ross, Marzena Dominiak, Adam Matkowski, Izabela Nawrot-Hadzik.: Use of natural agent from Giant knoweeds for supplementary treatment of peri-implantitis - in vitro study
Clin.Oral Implant.Res. 2018 Vol.29 suppl.17; s.301 poz.11928
27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration. Vienna, 11-13 October 2018
Adres url:
DOI:
185/199
Weronika Kozłowska, Charles Wagner, Erin M. Moore, Adam Matkowski, Slavko Komarnytsky.: Botanical provenance of traditional medicines from Carpathian Mountains at the Ukrainian-Polish border
Front.Pharmacol. 2018 Vol.9; art.295 [17 s.]
IF: 3.831
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
186/199
Sylwia Zielińska, Anna Jezierska-Domaradzka, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Adam M. Matkowski.: Greater Celandine's ups and downs - 21 centuries of medicinal uses of Chelidonium majus from the viewpoint of today's pharmacology
Front.Pharmacol. 2018 Vol.9; art.299 [29 s.]
IF: 3.831
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
187/199
Ali Gholami Zali, Parviz Ehsanzadeh, Antoni Szumny, Adam Matkowski.: Genotype-specific response of Foeniculum vulgare grain yield and essential oil composition to proline treatment under different irrigation conditions
Ind.Crop.Prod. 2018 Vol.124; s.177-185
IF: 3.849
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
188/199
Maria Joao Rodrigues, Sylwester Ślusarczyk, Łukasz Pecio, Adam Matkowski, Ramin Ekhteiari Salmas, Serdar Durdagi, Catarina Pereira, Joao Varela, Luisa Barreira, Luisa Custodio.: In vitro and in silico approaches to appraise Polygonum maritimum L. as a source of innovative products with anti-ageing potential
Ind.Crop.Prod. 2018 Vol.111; s.391-399
IF: 3.849
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
189/199
Sylwia Zielińska, Magdalena Wójciak-Kosior, Bartosz J. Płachno, Ireneusz Sowa, Maciej Włodarczyk, Adam Matkowski.: Quaternary alkaloids in Chelidonium majus in vitro cultures
Ind.Crop.Prod. 2018 Vol.123; s.17-24
IF: 3.849
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
190/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Anna Choromańska, Małgorzata Fleischer, Adam Matkowski, Jakub Hadzik.: Plant extracts from giant knotweeds as an anticariogenic agent
Int.Dent.J. 2018 Vol.68 suppl.2; s.134 poz.P215
106th FDI World Dental Congress. Buenos Aires (Argentina), 5-8 September 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
191/199
Yana Kriukova, Anna Jakubiak-Augustin, Nonna Ilyinska, Hubert Krotkiewski, Tetiana Gontova, Olga Evtifeyeva, Tugba Ozcelik, Adam Matkowski.: Chain length distribution of inulin from dahlia tubers as influenced by the extraction method
Int.J.Food Prop. 2017/2018 Vol.20 suppl.3; s.S3112-S3122
IF: 1.845
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
192/199
Beata Nowak, Agnieszka Matuszewska, Marta Szandruk, Adam Matkowski, Dorota Woźniak, Krzysztof Zduniak, Marta Rzeszutko, Marcin Landwójtowicz, Diana Jędrzejuk, Tomasz Piasecki, Joanna Kwiatkowska, Marek Bolanowski, Adam Szeląg.: Effect of long-term administration of mangiferin from Belamcanda chinensis on bone metabolism in ovariectomized rats
J.Funct.Food. 2018 Vol.46; s.12-18
IF: 3.470
Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
Adres url:
DOI:
193/199
Ireneusz Sowa, Roman Paduch, Maciej Strzemski, Sylwia Zielińska, Ewelina Rydzik-Strzemska, Jan Sawicki, Ryszard Kocjan, Janusz Polkowski, Adam Matkowski, Michał Latalski, Magdalena Wójciak-Kosior.: Proliferative and antioxidant activity of Symphytum officinale root extract
Nat.Prod.Res. 2018 Vol.32 no.5; s.605-609
IF: 1.928
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
194/199
A. Nikodem, B[eata] Nowak, M. Tomanik, A[gnieszka] Matuszewska, A[dam] Matkowski, D[orota] Woźniak, A[dam] Szeląg, J. Filipiak.: MicroCT measurements: a tool for assessing changes in bone tissue of rats treated with magniferin
Osteoporosis Int. 2018 Vol.29 suppl.1; s.S463-S464 poz.P950
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. Kraków, Poland, 19-22 April 2018. Abstracts
195/199
Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Krzysztof Domaradzki, Łukasz Pecio, Adam Matkowski.: Isolation and determination of phenolic glycosides and anthraquinones from rhizomes of various Reynoutria species
Planta Med. 2018 Vol.84 no.15; s.1118-1126
IF: 2.494
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
196/199
Krzysztof Domaradzki, Anna Jezierska-Domaradzka, Marek Badowski, Adam Matkowski.: Występowanie oraz możliwość zwalczania nawłoci późnej (Solidago gigantea Aiton)
Prog.Plant Prot. 2018 Vol.58 no.3; s.209-215
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
197/199
Katarzyna Kurc, Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Adam Matkowski.: In-vitro biological activities of various species of Agrimony and its phytochemical profile
Rev.Clin.Pharmacol.Drug Ther. 2018 Vol.16 suppl.2; s.62
The 22th International Congress - Phytopharm 2018. Horgen, Switzerland, 25-27 June 2018. Abstracts of the Congress
198/199
Weronika Kozłowska, Kamil Wiśniewski, Adam Matkowski.: Effect of illumination on growth and secondary metabolite production in Perovskia sp. in vitro
W:Trends in natural products research : Young Scientists' Meeting on Advances in Phytochemical Analysis - PSE-YSM 2018. Liverpool, United Kingdom, Monday 02 July - Thursday 05 July 2018. Book of abstracts and the programme; s.41 poz.P21
199/199
Maria Joao Rodrigues, Adam Matkowski, Sylwester Ślusarczyk, Christian Magne, Thatyana Poleze, Catarina Pereira, Luisa Custodio.: Sea knotgrass (Polygonum maritimum L.) as a potential source of innovative industrial products for skincare applications
Ind.Crop.Prod. 2019 Vol.128; s.391-398
IF: 3.849
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie