Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KSIĄDZYNA DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 130Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/130
J. Bugajski, Jarosław Drobnik, Iwona Hełminiak, Andrzej Steciwko, Andrzej Januszewski, D[orota] Ksiądzyna, R. Kucharski, W[eronika] Rymer.: Epidemiologia odmiedniczkowego zapalenia nerek
W:Streszczenia VII Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów. Wrocław, Przesieka, 30 kwietnia - 3 maja 1998 r. Program szczegółowy; s.45
2/130
Dorota Ksiądzyna, Weronika Rymer.: HIV and hepatotropic viral infections in Poland - the estimation of the knowledge of this subject among non-medical students in Wroclaw
W:10th European Students Conference for students and young doctors. Berlin, October 20th-23th, 1999. Abstract book; s.137 poz.ID10
3/130
Dorota Ksiądzyna, Marcin Czarnecki.: Selected side effects of highly active antiretroviral therapy
W:9th International Scientific Students' Conference dor students and young doctors. Gdańsk, Poland, 10-12 May 2001. Abstract book; s.32
4/130
Dorota Ksiądzyna.: Trends in the epidemiology of pertussis in the Wroclaw voivodoship in 1991-2000
W:9th International Scientific Students' Conference dor students and young doctors. Gdańsk, Poland, 10-12 May 2001. Abstract book; s.125
5/130
Dorota Ksiądzyna, Marcin Czarnecki.: Wybrane działania niepożądane terapii antyretrowirusowej
W:VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 11-12 V 2001. Książka streszczeń; s.26
6/130
Weronika Rymer, Marcin Czarnecki, Gabriela Watemborska, Dorota Ksiądzyna.: Zakażenia HIV oraz wirusami hepatotropowymi B i C - analiza porównawcza stanu wiedzy studentów wrocławskich niemedycznych szkół wyższych w roku 1999 i 2002
W:VII Ogólnopolska Konferencja Studeckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 12-14.IV.2002. Książka streszczeń; s.54
7/130
Dorota Ksiądzyna.: Clinical picture of gastric ulcer according to its location
W:4th International Conference of PHD Students. Miskolc (Hungary), 11-17 August 2003. Medical science; Miskolc : University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003; s.41-48
ISBN 963-661-585-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
8/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5; s.625-633
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/130
Dorota Ksiądzyna.: Postępy w gastroenterologii w 2002 roku - choroby przełyku
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.135-147
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Przewlekły wrzód żołądka niezwiązany z infekcją Helicobacter pylori - etiologia, diagnostyka i leczenie
Nowiny Lek. 2003 T.72 nr 3; s.239-244
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
11/130
Dorota Ksiądzyna, Wanda Lubczyńska-Kowalska.: Krytyczny przegląd najpopularniejszych diet niekonwencjonalnych
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.1; s.9-16
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
12/130
D[orota] Ksiądzyna, J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Koczocik, A[nna] Bartnik.: Fungal flora of gastrointestinal tract in patients with inflammatory bowel disease
W:6th European Bridging Meeting in Gastroenterology; EAGE postgraduate course "Emergencies in gastroenterology". Kaunas, Lithuania, November 26-27, 2004; s.24-25 poz.OP-20
13/130
Dorota Ksiądzyna.: Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów złośliwych przełyku i żołądka
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.807-814
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Hiperamylazemia - aspekty praktyczne
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.815-824
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/130
Dorota Ksiądzyna, Jan Cader.: Chromoendoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 5; s.461-469
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
16/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów jelit
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 4; s.369-374
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
17/130
Leszek Paradowski, Dorota Ksiądzyna.: Zasady leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia trzustki
Med.Sci.Rev.Gastroenterol. 2004 Wyd.3; s.53-60
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
18/130
Dorota Ksiądzyna ; promotor prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy [praca doktorska]
Wrocław, 2004; 82 k.
19/130
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Crohn's disease with interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy - a literature review and a case report
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2006 Vol.60 no.4; s.164-168
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
20/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Wartość diagnostyczna wzrostu aktywności alfa-amylazy i lipazy
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.1; s.107-115
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
21/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Przewlekłe niedokrwienie jelit
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 1; s.43-49
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: The influence of lactose on D-xylose absorption
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.463-466
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/130
D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy = The influence of lactose on D-xylose absorption
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.73 poz.80
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
24/130
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Zespoły paranowotworowe w gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 2; s.117-122
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/130
Dorota Ksiądzyna.: Metody diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych żołądka
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.64-70
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
26/130
Dorota Ksiądzyna.: Wpływ innych chorób na czynność przewodu pokarmowego - gastropareza
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.207-222
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
27/130
Dorota Ksiądzyna.: Zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.95-110
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
28/130
M[ałgorzata] Trocha, A[nna] Merwid-Ląd, E[wa] Chlebda, D[orota] Ksiądzyna.: Effect of simvastatin treatment on catalase activity in rat liver in "cold" ischemia model
W:11th MipTec Conference - The leading European event for drug discovery. Basel, Switzerland, October 14-16, 2008. Final program, exhibition guide, abstracts; s.139 poz.P161
29/130
J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, D[orota] Ksiądzyna, K[atarzyna] Włodarczyk, A[nna] Bartnik, A[bdulhabib] Annabhani.: Fungal colonisation of gastro-intestinal tract, anti- Saccharomyces cerevisiae antibodies and anti-mannan Candida antibodies in patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome
Clin.Microbiol.Infect. 2008 Vol.14 suppl.7; s.S382 poz.P1347
18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona, Spain, 19-22 April 2008
30/130
Dorota Ksiądzyna.: Opiekun stażysty - mistrz czy figurant?
Dr Świat Lek. 2008 nr 1; s.11
31/130
Dorota Ksiądzyna, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/130
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Obraz kliniczny wrzodu żołądka w zależności od jego lokalizacji = Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.14 poz.P1-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
33/130
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc i spondyloartropatia seronegatywna u 45-letniego mężczyzny ze zmianami okołoodbytowymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna = Chronic interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy in a 45-year-old
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.30 poz.P4-2
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
34/130
J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, P[aweł] Petryszyn.: Stężenie IL-10, przeciwciał przeciw mannanom Candida oraz kolonizacja grzybami przewodu pokarmowego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego = Serum concentration of interleukin-10, anti-mannan Candida spp. antibodies and fungal colonization of gastrointestinal tract in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.32 poz.P4-5
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
35/130
J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, D[orota] Ksiądzyna, K[atarzyna] Włodarczyk, A[bdulhabib] Annabhani.: Fungal colonization of gastrointestinal tract anti-saccharomyces cerevisiae antibodies anti-mannan candida spp. antibodies in inflammatory bowel disease in comparison with irritable bowel syndrome
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A241 poz.P0683
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
36/130
Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Dorota Ksiądzyna.: Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki
Terapia 2008 R.16 nr 6; s.79-84
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
37/130
D[orota] Ksiądzyna, J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, L[eszek] Paradowski.: Serum concentration of interleukin 10, anti-mannan Candida antibodies and the fungal colonization of the gastrointestinal tract in patients with ulcerative colitis
Adv.Med.Sci. 2009 Vol.54 no.2; s.170-176
IF: 1.057
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
38/130
Dorota Ksiądzyna, Jarosława Semianów-Wejchert, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk.: Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies, anti-mannan Candida antibodies and fungal colonization of the gastrointestinal tract in patients with ulcerative colitis, Crohn's disease and irritabl
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2009 Vol.63 no.1; s.6-13
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
Adres url:
39/130
Dorota Ksiądzyna.: Doktorat pod górkę
Dr Świat Lek. 2009 nr 1; s.15
40/130
Dorota Ksiądzyna.: Trudny wybór specjalizacji
Dr Świat Lek. 2009 nr 2; s.19
41/130
Dorota Ksiądzyna.: Wynagrodzenie kością niezgody
Dr Świat Lek. 2009 nr 3; s.23
42/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Dorota Ksiądzyna, Tomasz Sozański, Adam Szeląg.: Animal models for the gastrointestinal motility evaluation
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.201-206
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/130
Dorota Ksiądzyna, Maria Rybak.: Działania niepożądane antagonistów TNF-α w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.403-408
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
44/130
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Farmakokinetyka leków w zespole złego wchłaniania
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.456-460
Toż: Aktual.Med. 2010 T.3 nr 1; s.47-51
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
45/130
Jarosława Semianów-Wejchert, Dorota Ksiądzyna, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Paweł Petryszyn.: Anti-mannan Candida antibodies, fungal colonization of the gastrointestinal tract and serum concentration of interleukin 10 in patients with ulcerative colitis
Gastroenterology 2009 Vol.136 no.5 suppl.1; s.A-708 poz.W1643
Digestive Diseases Week. Chicago, Illinois, May 30 - June 4, 2009
46/130
J[arosława] Semianów-Wejchert, J[adwiga] Łapińska, A[nna] Susło, A[gnieszka] Lewandowska, A[bdulhabib] Annabhani, D[orota] Ksiądzyna, M[aria] Rybak, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Fistulizing Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S75 poz.P163
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
47/130
D[orota] Ksiądzyna, J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk.: Mycological stool examination, anti-Candida mannan antibodies and serum concentration of interleukin 10 in ulcerative colitis
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S134 poz.P314
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
48/130
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Multichannel electrogastrography in patients with reflux disease and esophagitis
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.139
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
49/130
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: The relationship between lower esophageal sphincter pressure and changes in multichannel electrogastrography in patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.44-45 poz.138
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
50/130
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Value of multichannel electrogastrography in symptomatic patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.140
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
51/130
Dorota Ksiądzyna.: Czy można zarazić się wrzodami?
Żyjmy dłużej 2009 nr 11; s.21-23
52/130
Dorota Ksiądzyna.: Kłopotliwe kieszonki [uchyłki]
Żyjmy dłużej 2009 nr 8; s.24-25
53/130
Dorota Ksiądzyna.: Probiotyki - z czym to się je?
Żyjmy dłużej 2009 nr 2; s.28-31
54/130
Dorota Ksiądzyna.: Sprawdź czy masz celiaklię
Żyjmy dłużej 2009 nr 7; s.23-25
55/130
Dorota Ksiądzyna.: Zgaga - palący problem
Żyjmy dłużej 2009 nr 9; s.23-25
56/130
Dorota Ksiądzyna, Marta Szandruk.: Farmakologia kliniczna aminosalicylanów
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 5; s.363-370
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
57/130
Małgorzata Trocha, Anna Merwid-Ląd, Dorota Ksiądzyna, Marta Szandruk, Adam Szeląg.: Impact of malnutrition on drugs' action
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 1; s.11-16
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
58/130
Dorota Ksiądzyna, Marta Szandruk, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Adam Szeląg.: Otyłość jako czynnik modyfikujący farmakokinetykę leków
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 1; s.63-71
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
59/130
D[orota] Ksiądzyna.: Splenoza brzuszna manifestująca się jako rozsiany proces nowotworowy = Abdominal splenosis mimicking a disseminated malignant disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.75 poz.S15-7
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
60/130
J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Waśko-Czopnik, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wartość diagnostyczna wielokanałowej elektrogastrografii u pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku = Value of the multichannel electrogastrography in symptomatic patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.30 poz.S7-10
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
61/130
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wielokanałowa elektrogastrografia u pacjentów z chorobą refluksową i zapaleniem przełyku = Multichannel electrogastrography in patients with gastroesophageal reflux disease and esophagitis
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.31 poz.S7-12
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
62/130
Angelika Chachaj, Leszek Paradowski, Dorota Ksiądzyna, Katarzyna Neubauer, Adam Szeląg.: Znaczenie jelita cienkiego w metabolizowaniu leków
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 4; s.293-299
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
63/130
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Krzysztof Fyderek, Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Krzysztof Paweł Jonderko, Marcel Mazur, Jarosława Semianów-Wejchert, Dorota Waśko-Czopnik, Dorota Ksiądzyna, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Monika Parzęcka, Bartosz Romańczuk, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski.: Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.54-58
Toż w: Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2 s.105-110
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
64/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Ewa Chlebda, Dorota Ksiądzyna, Małgorzata Pieśniewska, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Maria Kopacz, Anna Kuźniar, Dorota Nowak, Adam Szeląg.: Effects of morin-5'-sulfonic acid sodium salt (NaMSA) on cyclophosphamide-induced toxicity in rats
Pharmacol.Rep. 2010 Vol.62 suppl.; s.89
XVIIth International Congress of the Polish Pharmacological Society. Krynica Zdrój (Poland), September 16-18, 2010
65/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Ewa Chlebda, Dorota Ksiądzyna, Małgorzata Pieśniewska, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Maria Kopacz, Anna Kuźniar, Dorota Nowak, Adam Szeląg.: Influence of morin-5'-sulfonic acid sodium salt (NaMSA) on cyclophosphamide-induced changes in oxido-redox status in rat liver
Pharmacol.Rep. 2010 Vol.62 suppl.; s.88-89
XVIIth International Congress of the Polish Pharmacological Society. Krynica Zdrój (Poland), September 16-18, 2010
66/130
Dorota Ksiądzyna.: Splenoza brzuszna manifestująca się jako rozsiany proces nowotworowy
Przegl.Gastroenterol. 2010 T.5 nr 6; s.356-359
IF: 0.108
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
67/130
Dorota Ksiądzyna.: Ciężkostrawne tłuszcze
Żyjmy dłużej 2010 nr 4; s.21-23
68/130
Dorota Ksiądzyna.: Gastroenterolog radzi : Sezonowe dolegliwości układu pokarmowego; Jak leczy się achalazję przełyku?; Tępy i rozpierający ból po jedzeniu
Żyjmy dłużej 2010 nr 12; s.42-43
69/130
Dorota Ksiądzyna.: Żywienie w chorobach wątroby i dróg żółciowych
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.49-69
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
70/130
Dorota Ksiądzyna.: Żywienie w marskości wątroby i ostrej niewydolności wątroby
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.71-83
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
71/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Ewa Chlebda, Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Dorota Ksiądzyna, Małgorzata Pieśniewska, Adam Szeląg.: The effects of morin, a naturally occuring flavonoid, on cyclophosphamide-indeced toxicity in rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.6; s.683-690
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
72/130
Dorota Ksiądzyna.: Drug-induced acute pancreatitis related to medications commonly used in gastroenterology
Eur.J.Intern.Med. 2011 Vol.22 no.1; s.20-25
IF: 2.000
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
73/130
Dorota Ksiądzyna.: A case report of abdominal splenosis - a practical mini-review for a gastroenterologist
J.Gastrointest.Liver Dis. 2011 Vol.20 no.3; s.321-324
IF: 1.811
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
74/130
Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Małgorzata Trocha, Antoni Szumny, Anna Merwid-Ląd, Wojciech Słupski, Marta Karaźniewicz-Łada, Grzegorz Kiełbowicz, Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Omeprazole does not change the oral bioavailability or pharmacokinetics of vinpocetine in rats
Pharmacol.Rep. 2011 Vol.63 no.5; s.1258-1263
IF: 2.445
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
75/130
Dorota Ksiądzyna, Amado Salvador Pena.: Abdominal splenosis
Rev.Esp.Enferm.Dig. 2011 Vol.103 no.8; s.421-426
IF: 1.548
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
76/130
Dorota Ksiądzyna.: Wpływ Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis na utrzymanie równowagi flory jelitowej i kształtowanie odporności
Zakażenia 2011 T.11 nr 6; s.58-63
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/130
Dorota Ksiądzyna.: Probiotyki w żywności - fakty i mity
Żyjmy dłużej 2011 nr 1; s.34-36
78/130
D[orota] Ksiądzyna.: Odcinkowa pneumatoza jelita grubego - opis przypadku
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.13 poz.PU-07
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
79/130
A[nna] Merwid-Ląd, D[orota] Ksiądzyna, A[gnieszka] Hałoń, M[ałgorzata] Trocha, E[wa] Chlebda, M[arta] Szandruk, T[omasz] Sozański, M. Kopacz, A. Kuźniar, M[ałgorzata] Pieśniewska, A[dam] Szeląg.: Wpływ soli sodowej kwasu moryno-5'-sulfonowego na indukowane cyklofosfamidem objawy i obraz histologiczny jelit u szczurów
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.38 poz.P11-10
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
80/130
A[nna] Merwid-Ląd, D[orota] Ksiądzyna, A[gnieszka] Hałoń, M[ałgorzata] Trocha, E[wa] Chlebda, M[arta] Szandruk, T[omasz] Sozański, M. Kopacz, A. Kuźniar, M[ałgorzata] Pieśniewska, A[dam] Szeląg.: Wpływ soli sodowej kwasu moryno-5'-sulfonowego na indukowane cyklofosfamidem zaburzenia budowy i czynności wątroby u szczurów
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.38 poz.P11-09
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
81/130
A[nna] Merwid-Ląd, D[orota] Ksiądzyna, A[gnieszka] Hałoń, M[ałgorzata] Trocha, E[wa] Chlebda, M[arta] Szandruk, T[omasz] Sozański, M. Kopacz, A. Kuźniar, M[ałgorzata] Pieśniewska, A[dam] Szeląg.: Action of morin-5'-sulfonic acid sodium salt on cyclophosphamide-induced changes in liver function and structure in rats
Gut 2012 Vol.61 suppl.3; s.A343 poz.P1138
20th United European Gastroenterology Week. Amsterdam, The Netherlands, 20-24 October 2012. Abstracts
82/130
D[orota] Ksiądzyna, A[nna] Merwid-Ląd, A[gnieszka] Hałoń, M[ałgorzata] Trocha, E[wa] Chlebda, M[arta] Szandruk, T[omasz] Sozański, M. Kopacz, A. Kuźniar, M[ałgorzata] Pieśniewska, A[dam] Szeląg.: Action of morin-5'-sulfonic acid sodium salt on cyclophosphamide-induced symptoms and histological structure of the intestines in rats
Gut 2012 Vol.61 suppl.3; s.A335 poz.P1098
20th United European Gastroenterology Week. Amsterdam, The Netherlands, 20-24 October 2012. Abstracts
83/130
A[nna] Merwid-Ląd, M[ałgorzata] Trocha, E[wa] Chlebda, T[omasz] Sozański, J[an] Magdalan, D[orota] Ksiądzyna, M. Kopacz, A. Kuźniar, D. Nowak, M[ałgorzata] Pieśniewska, L[idia] Fereniec-Gołębiewska, J[oanna] Kwiatkowska, A[dam] Szeląg.: Effects of morin-5'-sulfonic acid sodium salt (NaMSA) on cyclophosphamide-induced changes in oxido-redox state in rat liver and kidney
Hum.Exp.Toxicol. 2012 Vol.31 no.8; s.812-819
IF: 1.453
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
84/130
Dorota Ksiądzyna, Marta Szandruk, Adam Szeląg.: Perspektywy leczenia zakażenia Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2012 T.7 nr 2; s.70-77
IF: 0.077
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
85/130
Dorota Ksiądzyna.: Metody diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych żołądka
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.58-65
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
86/130
Dorota Ksiądzyna.: Wpływ innych chorób na czynność przewodu pokarmowego - gastropareza
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.213-227
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
87/130
Dorota Ksiądzyna.: Zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.89-104
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
88/130
Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Matuszewska, Adam Szeląg.: "Hepatoprotekcja" w alkoholowej chorobie wątroby i niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 1; s.20-24
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
89/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Ewa Chlebda-Sieragowska, Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Dorota Ksiądzyna, Andrzej Szuba, Maria Kopacz, Anna Kuźniar, Dorota Nowak, Małgorzata Pieśniewska, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Adam Szeląg.: Effect of cyclophosphamide and morin-5'-sulfonic acid sodium salt, alone or in combination, on ADMA/DDAH pathway in rats
Pharmacol.Rep. 2013 Vol.65 no.1; s.201-207
IF: 2.165
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
90/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Ewa Chlebda-Sieragowska, Tomasz Sozański, Marta Szandruk, Jan Magdalan, Dorota Ksiądzyna, Małgorzata Pieśniewska, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Joanna Kwiatkowska, Adam Szeląg.: Impact of morin on cyclophosphamide-induced changes in oxido-redox state in rat liver
Pharmacol.Rep. 2013 Vol.65 suppl.; s.66
XVIIIth International Congress of the Polish Pharmacological Society. Kazimierz Dolny, May 23-25, 2013
91/130
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Specyfika farmakoterapii pacjentów w podeszłym wieku
Psychogeriatr.Pol. 2013 Vol.10 nr 3; s.115-125
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
92/130
Dorota Ksiądzyna.: Specyfika farmakoterapii pacjentów [w] wieku podeszłym
Psychogeriatr.Pol. 2013 Vol.10 nr 2; s.85
X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Interdyscyplinarność w psychogeriatrii". Wrocław, 5-6.12.2013 r.
93/130
Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Ewa Chlebda-Sieragowska, Tomasz Sozański, Marta Szandruk, Jan Magdalan, Dorota Ksiądzyna, Małgorzata Pieśniewska, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Joanna Kwiatkowska, Adam Szeląg.: The impact of morin, a natural flavonoid, on cyclophosphamide-induced changes in the oxidative stress parameters in rat livers
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.4; s.505-509
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
94/130
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
95/130
Dorota Ksiądzyna.: Wybrane przyczyny niewłaściwego stosowania inhibitorów pompy protonowej
Farm.Pol. 2014 T.70 nr 12; s.705-710
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
Adres url:
96/130
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Farmakoterapia laryngologicznych zespołów pozaprzełykowych choroby refluksowej
W:Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobie refluksowej o zasięgu pozaprzełykowym : monografia ; pod red. Marka Bochni; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2014; s.107-125
ISBN 978-83-60732-89-2
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
97/130
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Polekowe zaburzenia wchłaniania
Terapia 2014 R.22 nr 6 z.1; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
98/130
Anna Merwid-Ląd, Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Hałoń, Ewa Chlebda-Sieragowska, Tomasz Sozański, Małgorzata Trocha, Marta Szandruk, Anna Kuźniar, Adam Szeląg.: Effects of morin-5'-sulfonic acid sodium salt (NaMSA) on cyclophosphamide-indiced urogenital toxicity in rats
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.87 poz.PS-39
ISBN 978-83-7055-590-0
99/130
D[orota] Ksiądzyna.: "Uzależnienie" od inhibitorów pompy protonowej
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.22 poz.SW43
100/130
D[orota] Ksiądzyna, A[dam] Szeląg.: Polekowe zaburzenia wchłaniania
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.23 poz.SW44
101/130
Dorota Ksiądzyna.: Czy można się uzależnić od inhibitorów pompy protonowej?
W:Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław. Głuchołazy, 18-19.04.2015. Książka streszczeń; s.8
102/130
Anna Merwid-Ląd, Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Hałoń, Ewa Chlebda-Sieragowska, Małgorzata Trocha, Marta Szandruk, Tomasz Sozański, Jan Magdalan, Maria Kopacz, Anna Kuźniar, Dorota Nowak, Małgorzata Pieśniewska, Adam Szeląg.: Impact of morin-5'-sulfonic acid sodium salt on cyclophosphamide-induced gastrointestinal toxicity in rats
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.6; s.1259-1263
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
103/130
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Overuse of proton pump inhibitors
Pol.Arch.Med.Wewn. 2015 Vol.125 no.4; s.289-298
IF: 2.054
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
104/130
Dorota Ksiądzyna.: Profilaktyka biegunki podróżnych u dorosłych
Puls Uczelni 2015 T.9 nr 2; s.28-31
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
105/130
Dorota Ksiądzyna.: Endoterapia w otyłości
W:Jakość życia oraz technologie nielekowe w medycynie. Wrocław, 03 czerwca 2016 r.; s.5-6
106/130
Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Lewandowska.: Opioid-induced constipation in palliative care. How to prevent? How to treat?
Puls Uczelni 2016 T.10 nr 3; s.33-37
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
DOI:
107/130
Dorota Ksiądzyna, Amado Salvador Pena.: Segmental pneumatosis cystoides coli: computed tomography-facilitated diagnosis
Rev.Esp.Enferm.Dig. 2016 Vol.108 no.8; s.510-513
IF: 1.401
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
108/130
Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Lewandowska.: Zespół bólowy jamy brzusznej spowodowany przez opioidowe leki przeciwbólowe u pacjentów leczonych paliatywnie z powodu nowotworów złośliwych
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.19 poz.U.09
109/130
Dorota Ksiądzyna.: Farmakodynamika w wieku podeszłym
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.457
ISBN 978-83-60781-25-8
110/130
Dorota Ksiądzyna.: Farmakokinetyka w wieku podeszłym
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.457-459
ISBN 978-83-60781-25-8
111/130
Dorota Ksiądzyna.: Farmakoterapia w wieku podeszłym
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.463-464
ISBN 978-83-60781-25-8
112/130
Dorota Ksiądzyna.: Fitoterapia w wieku podeszłym
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.466-467
ISBN 978-83-60781-25-8
113/130
Dorota Ksiądzyna.: Interakcje leków (interakcje farmakologiczne)
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.74-76
ISBN 978-83-60781-25-8
114/130
Dorota Ksiądzyna.: Kaskada farmakologiczna
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.112
ISBN 978-83-60781-25-8
115/130
Dorota Ksiądzyna.: Kryteria Beersa
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.161-162
ISBN 978-83-60781-25-8
116/130
Dorota Ksiądzyna.: Niepożądane działania leków (niepożądane reakcje polekowe)
W:Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O ; red. nauk. Adam A. Zych; Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017; s.320-321
ISBN 978-83-60781-25-8
117/130
Dorota Ksiądzyna.: Znaczenie i zastosowanie probiotyków w kontekście długotrwałej antybiotykoterapii
W:Choroby odkleszczowe ; pod red. Krzysztofa Simona oraz Sylwii Serafińskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.139-150
ISBN 978-83-65071-34-7
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
118/130
Dorota Ksiądzyna.: Probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego
W:Dieta w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci ; pod red. Elżbiety Krzesiek; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.123-141
ISBN 978-83-65071-35-4
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
119/130
Dorota Ksiądzyna.: Biegunki poantybiotykowe - profilaktyka i leczenie
Lekarz POZ 2018 T.4 nr 6; s.483-493
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
120/130
Dorota Ksiądzyna.: Profilaktyka biegunki podróżnych
W:Medycyna podróży w teorii i praktyce ; pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.203-223
ISBN 978-83-65071-37-8
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
121/130
Maciej Danielewski, Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Nieantybiotykowe zastosowania antybiotyków
Post.Mikrobiol. 2018 T.57 nr 4; s.301-312
IF: 0.298
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
122/130
Dorota Ksiądzyna.: Transplantacja mikrobioty jelit w teorii i praktyce
W:Postępy i kontrowersje w farmakoterapii ; pod red. Doroty Ksiądzyny; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.11-30
ISBN 978-83-65071-36-1
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
123/130
pod red. Doroty Ksiądzyny: Postępy i kontrowersje w farmakoterapii
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; 169 s.
ISBN 978-83-65071-36-1
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
124/130
Dorota Ksiądzyna.: Znaczenie i zastosowanie probiotyków w kontekście długotrwałej antybiotykoterapii
W:Choroby odkleszczowe ; pod red. Krzysztofa Simona oraz Sylwii Serafińskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.143-155
Wyd.2 zaktual., popr. i uzup.
ISBN 978-83-65071-40-8
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
125/130
Dorota Ksiądzyna.: Dysbioza jelit - możliwości terapii
W:I Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału Wrocławskiego. Głuchołazy, 13-14.04.2019. Książka streszczeń; s.12-13 poz.W7
126/130
Dorota Ksiądzyna.: "Koproterapia" - fakty i mity
W:II Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału Wrocławskiego. Głuchołazy, 19-20 paźdzernika 2019. Książka streszczeń; s.10-11 poz.W6
127/130
Dorota Ksiądzyna, Anna Merwid-Ląd, Agnieszka Matuszewska, Bartosz Grotthus, Adam Szeląg.: Objawy odstawienia wybranych leków. Część I
Med.Rodz. 2019 R.22 nr 1; s.27-32
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
128/130
Dorota Ksiądzyna, Anna Merwid-Ląd, Agnieszka Matuszewska, Bartosz Grotthus, Adam Szeląg.: Objawy odstawienia wybranych leków. Część II
Med.Rodz. 2019 R.22 nr 1;; s.33-40
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
129/130
Dorota Ksiądzyna.: Profilaktyka biegunki podróżnych
Medium Gaz.DIL 2019 nr 9(350); s.22-26 (wersja online)
Adres url:
130/130
Dorota Ksiądzyna.: Profilaktyka i leczenie biegunki podróżnych
W:Medycyna podróży w teorii i praktyce ; pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.177-195
Wyd.2 uzup., popr. i poszerz.
ISBN 978-83-65071-44-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie