Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOTYNIA ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/38
Aleksandra Kotynia, Elżbieta Kamysz, Sylwia Bielińska, Justyna Brasuń.: Metal ion binding by Opiorphin and Sialorphin
W:XX Polish Peptide Symposium. Władysławowo, September 6th-10th, 2009. Programme and abstracts; s.104 poz.P42/I
2/38
Justyna Brasuń, Hanna Czapor, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Aleksandra Kotynia, Aleksandra Sochacka, Marek Cebrat.: The unusual coordination abilities of the peptides with βXaaHisGlyHis sequence. The influence of structural modification of the peptide chain on the copper(II) binding
Dalton Trans. 2010 Vol.39 no.28; s.6518-6523
IF: 3.647
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
3/38
J[ustyna] Brasuń, H[anna] Czapor, A[leksandra] Kotynia, S. Bielicka, B. Kraska, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: The studies on coordination abilities of the multi-His cyclopeptides
W:EUROBIC 10 - [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-27
4/38
Aleksandra Kotynia, Elżbieta Kamasz, Hanna Czapor, Justyna Brasuń.: The synthesis of opiorphin and studies on its binding ability toward Cu(II)
Tetrahedron Lett. 2010 Vol.51 no.18; s.2486-2488
IF: 2.618
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
5/38
J[ustyna] Brasuń, A[leksandra] Kotynia, H[anna] Czapor, S. Bielicka, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: Formation of the binuclear complexes by multi-His cyclopeptides
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.47 poz.P6
6/38
A[leksandra] Kotynia, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń, S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz.: The coordination abilities analogues of His-AVP and His-OXT. Role of Tyr2-residue in Cu(II) binding
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.70 poz.P29
7/38
Aleksandra Kotynia, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Justyna Brasuń.: Multihistidine cyclopeptides as ligands for transition metal ion
W:21st Polish Peptide Symposium. Supraśl (Poland), September, 4th-8th, 2011. Programme and abstracts; s.99 poz.P37/I
8/38
Aleksandra Kotynia, Aleksandra Marchewka, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: His-analogues of somatostatin as potential tool in receptor therapy
Arch.Med.Sci. 2011 Vol.7 no.1 suppl.1; s.S212 poz.293
7th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. Warsaw, May 6-8, 2011. Abstract book
9/38
Aleksandra Kotynia, Sylwia Bielińska, Łukasz Szyrwiel, Justyna Brasuń.: Cykliczne peptydy jako potencjalne układy centrów aktywnych metaloenzymów
W:V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.33
10/38
Aleksandra Marchewka, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: Wpływ podstawienia reszt cysteinowych resztami histydyny na właściwości koordynacyjne i strukturę oligopeptydów wykazujących aktywność biologiczną i ich analogów
W:V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.36
11/38
K.B. Beć, A.S. Muszyński, N. Michniewicz, W. Wrzeszcz, A[leksandra] Kotynia, J.P. Hawranek.: Vibrational spectra of liquid di-iso-propylether
Vib.Spectrosc. 2011 Vol.55 no.1; s.44-48
IF: 1.650
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
12/38
Aleksandra Kotynia, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Justyna Brasuń.: The coordination abilities of the multiHis-cyclopeptide with two metal-binding centers - potentiometric and spectroscopic investigation
Dalton Trans. 2012 Vol.41 no.39; s.12114-12120
IF: 3.806
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
13/38
A[leksandra] Kotynia, S. Bielińska, W. Kamysz, J[ustyna] Brasuń.: Cyclohexapeptides as ligands towards transition metal ions
W:EUROBIC 11 - 11th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Granada (Spain), 12-16 September 2012; s.249 poz.P-113
14/38
Justyna Brasuń, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska.: The Xx/Cu complexes of cyclopeptides - structural studies
W:22nd Polish Peptide Symposium. Kudowa Zdrój, September 1st-5th, 2013. Programme and abstracts ; eds Rafał Latajka, Artur Mucha, Michał Jewgiński; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.63 poz.P05(I)
ISBN 978-83-7493-783-2
15/38
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Łukasz Jaremko, Olimpia Gładysz, Mariusz Jaremko, Aleksandra Marciniak, Justyna Brasuń.: The role of hydroxyl group of tyrosine in copper(II) binding by His-analogs of oxytocin
Inorg.Chim.Acta 2013 Vol.396; s.40-48
IF: 2.041
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
16/38
Łukasz Szyrwiel, József S. Pap, Wiesław Malinka, Zbigniew Szewczuk, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń.: Interactions of anti-Parkinson drug benserazide with Zn(II), Cu(II), Fe(II) ions
J.Pharm.Biomed.Anal. 2013 Vol.76; s.36-43
IF: 2.829
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
17/38
Elżbieta Kamysz, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Mariusz Jaremko, Łukasz Jaremko, Michał Nowakowski, Justyna Brasuń.: Sialorphin and its analog as ligands for copper(II) ions
Polyhedron 2013 Vol.55; s.216-224
IF: 2.047
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
18/38
A[leksandra] Kotynia, A[leksandra] Marciniak, M. Cebrat, Ż[aneta] Czyżnikowska, J[ustyna] Brasuń.: The influence of structural modification new somatostatin analogues on its coordination abilities
W:XII International Symposium on Inorganic Biochemistry "Collaboration and beyond". Wrocław, Poland, 28 August - 1 September 2013. Book of abstracts; s.66 poz.P-18
19/38
Justyna Brasuń, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska.: The formation of Xx(II)/Cu(II) dinuclear complexes by cyclopeptides
Acta Int.Symp.Met.Complex. 2014 Vol.4; s.99-100 poz.P11
International Symposium on Metal Complexes - ISMEC 2014. Pavia (Italy), June 8th-12th, 2014
20/38
Aleksandra Marciniak, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń.: Structural aspects of copper(II) binding by a multi-His analogue of somatostatin
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.416; s.57-62
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
21/38
J[ustyna] Brasuń, A[leksandra] Kotynia, S. Bielińska, W. Kamysz.: The structural aspects of the formation of bimetallic complexes by cyclopeptides
J.Biol.Inorg.Chem. 2014 Vol.19 suppl.1; s.S488 poz.1715990
XVIth International Conference on Biological Inorganic Chemistry. Grenoble (France), July 22-26, 2013
22/38
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Sylwia Bielińska, Łukasz Szyrwiel, Wojciech Kamysz, Wiesław Malinka, Justyna Brasuń.: The impact of two -GlyProGly- motifs on formation of di-copper complexes by His4-cyclopeptides
New J.Chem. 2014 Vol.38 no.11; s.5198-5206
IF: 3.086
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
23/38
Aleksandra Kotynia, Tomasz Janek, Justyna Brasuń.: Metal complexes with new 'hetero-site' cyclopeptides as SOD enzymatic center
W:23rd Polish Peptide Symposium. Spała, 30th August - 3rd September 2015. Programme and abstracts; Łódź : Lodz University of Technology, 2015; s.101 poz.P29
ISBN 978-83-61479-69-7
24/38
Aleksandra Kotynia, Tomasz Janek, Justyna Brasuń.: The interaction of new 'hetero-site' cyclopeptides with copper ion
W:58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku "Polska chemia w mieście wolności", 21-25 września 2015. Materiały zjazdowe - Część 1: streszczenia [online]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015; s.460 poz.S15P12
ISBN 978-83-60988-20-6. [Dostęp 4.11.2015]. Dostępny w: http://ptchem2015.ug.edu.pl/pl/ksiazka-abstraktow/
25/38
Marta Cal, Aleksandra Kotynia, Łukasz Jaremko, Mariusz Jaremko, Marek Lisowski, Małgorzata Cebo, Justyna Brasuń, Piotr Stefanowicz.: Metallacrowns as products of the aqueous medium self-assembly of histidinehydroxamic acid-containing polypeptides
Dalton Trans. 2015 Vol.44 no.24; s.11172-11181
IF: 4.177
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
26/38
A[leksandra] Marciniak, A[leksandra] Kotynia, W. Kamysz, S. Bielińska, G. Karaban, J[ustyna] Brasuń.: Właściwości spektroskopowe peptydów z aminokwasami aromatycznymi i ich kompleksów z jonami Cu(II)
W:59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Między nami jest chemia...". Poznań, 19-23 IX 2016; s.135 poz.S03P18
27/38
J[ustyna] Brasuń, A[leksandra] Kotynia.: The hetero-nuclear complexes of the 'hetero-site' cyclopeptides
J.Pept.Sci. 2016 Vol.22 [supl.] no.52; s.202 poz.PP X-319
34th European Peptide Symposium, 8th International Peptide Symposium. Leipzig (Germany), 4th-9th September 2016. Abstracts
28/38
Aleksandra Kotynia, Katarzyna Kawecka, Aleksandra Marciniak, Edward Krzyżak, Justyna Brasuń.: Konkurencyjność wiązania jonów metali pomiędzy chelatorami peptydowymi a albuminą
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.31
29/38
Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń.: The coordination abielities of hetero-site cyclopeptide with divalent metal ions
W:24th Polish Peptide Symposium. Jastrzębia Góra, Poland, Spetember 3-7, 2017. Programme and abstracts ; ed. Aneta Szymańska; Gdańsk : CTT Innovation Synergy, 2017; s.95 poz.P39
ISBN 978-83-64042-30-0
30/38
Aleksandra Kotynia, Aneta Szymańska, Aleksandra Marciniak, Justyna Brasuń.: Konkurencyjność wiązania jonów metali przez peptyd z dwoma domenami wiążącymi
W:60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.1010 poz.S10P17
31/38
Julia Olszewska-Kubiak, Aleksandra Kotynia.: Zastosowanie spektroskopii UV-Vis do porównania siły wiązania jonów miedzi (II) przez cyklopeptydy z mostkiem disiarczkowym i albuminę
W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.38 poz.P22
32/38
Aleksandra Kotynia, Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Justyna Brasuń.: The analysis of Cu(II)/Zn(II) cyclopeptide system as potential Cu,ZnSOD mimic center
Int.J.Pept.Res.Ther. 2017 Vol.23 no.4; s.431-439
IF: 1.132
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
33/38
Aleksandra Kotynia, Edward Krzyżak, Elżbieta Kamysz, Małgorzata Sobocińska, Justyna Brasuń.: The coordination abilities of three novel analogues of saliva peptides: the influence of structural modification on the copper binding
Int.J.Pept.Res.Ther. 2017 Vol.23 no.4; s.409-418
IF: 1.132
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
34/38
Łukasz Szyrwiel, David Lukacs, David F. Sranko, Zsolt Kerner, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk, Katarzyna Malec, József S. Pap.: Armed by Asp? C-terminal carboxylate in a Dapbranched peptide and consequences in the binding of CuII and electrocatalytic water oxidation
RSC Adv. 2017 Vol.7 no.40; s.24657-24666
IF: 2.936
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
35/38
Julia Olszewska-Kubiak, Kamila Maćkiewicz, Aleksandra Kotynia.: Spektroskopowe badania oddziaływania apo-transferyny z diglicynianem żelaza (III)
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.33 poz.P16
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
36/38
Aleksandra Kotynia, József Sandor Pap, Justyna Brasuń.: The binding abilities of homodetic cyclic His-peptides toward copper ions
Inorg.Chim.Acta 2018 Vol.472; s.3-11
IF: 2.264
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
37/38
Justyna Brasuń, Aleksandra Kotynia.: The multiHis-cyclopeptide as ligands for metal ions
J.Pept.Sci. 2018 [Vol.24 suppl.]; s.123 poz.P120
35th European Peptide Symposium. Dublin, Ireland 26th-31st August 2018
38/38
Aleksandra Kotynia ; promotor prof. nadzw. dr hab. Justyna Brasuń ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej: Badanie oddziaływania polihystydynowych cyklopeptydów z jonami Cu2+ i Zn2+ w aspekcie projektowania mimetyków SOD [praca doktorska]
Wrocław, 2018; 183 k.
stosując format:
Nowe wyszukiwanie