Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KEMPIŃSKI RADOSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 81Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/81
Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Wpływ diety wegetariańskiej na organizm człowieka
Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.4; s.473-481
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/81
Radosław Kempiński.: Przeszczepianie hepatocytów w chorobach wątroby
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.4; s.367-375
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/81
Radosław Kempiński.: The symptomatology of digestive tract tumours
W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS 2000: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.467-472
Toż w j.pol.: Symptomatologia nowotworów przewodu pokarmowego / Radosław Kempiński // W: Intensywny Kurs Onkologii - ERASMUS 2000: "Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych". Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. - Wrocław : Akad.Med., 2000. - s.360-365, bibliogr. 3 poz.
4/81
Radosław Kempiński.: GERD - strategy of management and treatment
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3; s.306
VI-th Polish-Czech Conference of Internal Medicine. Polanica Zdrój, 10-20.10.2001. Abstracts
5/81
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński, Marian Klinger, R. Krawczyk, K[atarzyna] Madziarska.: Helicobacter pylori prevalence in haemodialysis patients and renal transplant recipients
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2385
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
6/81
E[wa] Waszczuk, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Częstość przebytego usunięcia migdałków podniebnych oraz wyrostka robaczkowego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit = Therate of tonsillectomy and appendectomy in patients with inflammatory bowel diseases
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.91 poz.B-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
7/81
E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz.: Wskazania do leczenia operacyjnego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego = Indications for surgical treatment in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.88 poz.B-15
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
8/81
R[adosław] Kempiński, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, J[adwiga] Łapińska, J[an] Cader.: Zachorowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u mężczyzn i kobiet w 10-letnim materiale Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu = Incidence of ulcerative colitis in men and women, ten-year obesrvation in gastroenterology department, Wrocław Medical University, Poland
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.93 poz.B-26
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
9/81
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Żywienie a choroby cywilizacyjne
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.3 suppl.1; s.109-116
Sympozjum Naukowe "Epidemie XXI wieku: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, osteoporoza. Od patogenezy do prewencji i terapii". Wrocław, 5-6 września 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/81
Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Hemochromatoza - wyniki leczenia upustami krwi obwodowej
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.191-194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/81
Leszek Paradowski, Wojciech Błoński, Radosław Kempiński.: 20 years after introducing proton pump inhibitors. What have we achieved in peptic ulcer disease conventional treatment?
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.737-747
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/81
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Radosław Kempiński, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Giant gastric polyposis - a case report
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2004 Vol.5; s.29-32
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/81
Radosław Kempiński, Michał Paradowski, Leszek Paradowski.: Odcinkowe zapalenie jelit w 100 lat od pierwszego opisu choroby
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.615-623
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/81
Katarzyna Błachut, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: Znaczenie kliniczne uchyłków górnego odcinka przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 4; s.355-364
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/81
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Polski konsensus eradykacji Helicobacter pylori
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1059-1063
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/81
Radosław Kempiński ; prof. nadzwyczajny dr hab. n. med. Leszek Paradowski ; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Badanie motoryki anorektalnej u chorych cierpiących na zaparcia o różnej etiologii [praca doktorska]
Wrocław, 2004; 91 k
17/81
Radosław Kempiński, Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski.: Motoryka anorektalna u chorych z zaparciami i uchyłkowatością jelita grubego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.139-140 poz.ST-2/19
18/81
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Błachut, R[adosław] Kempiński.: Anorectal manometry in patients with left-sided diverticulosis
W:Diverticular Disease: emerging evidence in a common condition. Munich (Germany), June 17-18, 2005. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; poster 1
(Falk Symposium; 148)
19/81
Radosław Kempiński.: Anorectal manometry in patients with constipation of different origin
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 3; s.201-207
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/81
Zbigniew Sajewicz, Barbara Woźniak-Stolarska, Artur Salomon, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: The use of endoscopic ultrasonography in the diagnosis of the causes of common bile duct dilation
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.293-295
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/81
K[atarzyna] Błachut, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Diverticular colitis - endoscopic findings
W:Endoscopy 2006 - Update and Live Demonstration. Berlin, May 4-5, 2006. Abstracts, poster abstracts; poz.34
(Falk Symposium; 152)
22/81
Katarzyna Błachut, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Anorectal manometry in colonic diverticulosis
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 5; s.355-358
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/81
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, L[eszek] Paradowski.: Badanie motoryki anorektalnej u pacjentów po zabiegu proktokolektomii odtwórczej = Anorectal manometry in patients after restorative proctocolectomy
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.97 poz.120
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
24/81
Leszek Paradowski, Marian Klinger, Katarzyna Madziarska, Robert Krawczyk, Radosław Kempiński.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients with end-stage renal disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.273-276
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/81
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, K[atarzyna] Błachut, L[eszek] Paradowski.: The role of anorectal manometry in ulcerative colitis patients after restorative proctolectomy
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.30 poz.P104
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
26/81
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Krystyna Karachatzis.: Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Lekarz 2007 nr 11; s.36-39
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
27/81
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Czy choroba wrzodowa może być uleczalna
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2007 [rok wyd. 2008] nr 13; s.5-13
28/81
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.71-78
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/81
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Zaparcie i biegunka czynnościowa
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.127-136
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/81
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Kamień kałowy imitujący guz zapalny w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.1; s.103-105
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
31/81
Radosław Kempiński.: Biegunka - patofizjologia i leczenie
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 22; s.987-992
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/81
Radosław Kempiński.: Patofizjologia i leczenie zaparć
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 18; s.916-923
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/81
Radosław Kempiński, Marek Demissie, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Plasma ghrelin concentration in celiac patients
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.375-377
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/81
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: CARD 15 gene expression and activity and phenotype of Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.73 poz.P232
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
35/81
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: Treatment influences CARD15 gene expression in Crohn's disease patients
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.76 poz.P243
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
36/81
A[nna] Sadakierska-Chudy, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński.: Relationship between CARD15 single nucleotide polymorphisms and gene expression level
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S103 poz.P234
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
37/81
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Anti-tumor necrosis factor alpha antibodies for remission maintenance therapy in inflammatory bowel disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.2; s.143-149
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
38/81
Radosław Kempiński.: Żywienie w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.85-92
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
39/81
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Adam Bąk, Leszek Paradowski.: Colonic diverticulosis and risk of large bowel adenomas
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.623-626
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
40/81
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Marta Strutyńska-Karpińska, Anna Sadakierska-Chudy.: CYP2C19 polymorphism in patients with gastroesophageal reflux disease - a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.1; s.65-69
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
41/81
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Left-sided colonic diverticulosis is associated with the higher risk of large bowel adenomas
W:Diverticular disease: a fresh approach to a neglected disease. Cologne (Germany), September 2-3, 2011. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; Freiburg : Falk Foundation e.V., 2011; poz.32
(Falk Symposium; 178)
42/81
Jerzy Michałowski, Radosław Kempiński, Szymon Wieczorek, Elżbieta Poniewierka.: Endoskopia przewodu pokarmowego. Od historii po teraźniejszość i przyszłość
Nowiny Lek. 2011 T.80 nr 2; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/81
A[gnieszka] Ciesielska-Krosny, P[rzemysław] Podgórski, R[obert] Dudkowiak, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, E[lżbieta] Poniewierka.: Przydatność tomografii komputerowej w ocenie wisceralnej tkanki tłuszczowej u chorych z NAFLD
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.33 poz.P8-03
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
44/81
S[zymon] Wieczorek, K[atarzyna] Chodała, R[adosław] Kempiński, E[lżbieta] Poniewierka.: Wpływ nieswoistych zapaleń jelit na styl życia - pozamedyczne aspekty choroby
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.29 poz.P4-22
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
45/81
Dariusz Gajecki, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Prevalence of colonic adenomas in patients with metabolic syndrome
Przegl.Gastroenterol. 2012 T.7 nr 3; s.161-165
IF: 0.077
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
46/81
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.65-73
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
47/81
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Zaparcie i biegunka czynnościowa
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.123-132
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
48/81
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Katarzyna Chodała, Robert Dudkowiak.: Częstość występowania niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby u pacjentów z zespołem metabolicznym
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.124 poz.PLV:7
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
49/81
Robert Dudkowiak, Agnieszka Ciesielska-Krosny, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Przemysław Podgórski, Elżbieta Poniewierka.: Ocena trzewnej tkanki tłuszczowej u chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.126 poz.PLV:11
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
50/81
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Chodała, Agnieszka Hałoń, Radosław Kempiński.: Biopsja wątroby w materiale Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.4; s.556-559
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
51/81
Szymon Wieczorek, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Zastosowanie izotopowych testów oddechowych w diagnostyce przewodu pokarmowego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.1; s.38-42
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
52/81
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
53/81
Artur Trzaskoma, Marek Kruczek, Bartosz Rawski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: Zastosowanie heparyny w leczeniu ostrego zapalenia trzustki = The use of heparin in the treatment of acute pancreatitis
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 nr 4; s.398-405
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
54/81
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
55/81
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
DOI:
56/81
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
57/81
Paweł W. Petryszyn, Radosław Kempiński, Jerzy Michałowicz, Elżbieta Poniewierka.: Non-medical costs of colonoscopy
Przegl.Gastroenterol. 2014 T.9 nr 5; s.270-274
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
58/81
Radosław Kempiński.: Nadzór endoskopowy w nieswoistych zapaleniach jelit
Terapia 2014 R.22 nr 9 z.2; s.66-69
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
59/81
R[adosław] Kempiński.: Nadzór endoskopowy w nieswoistych zapaleniach jelit
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.19 poz.SW36
60/81
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: 13C-methacetin breath testing in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.1; s.77-81
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
61/81
Radosław Kempiński.: Otyłość - epidemiologia, powikłania, leczenie
W:Dietetyka kliniczna ; red. nauk. Elżbieta Poniewierka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.31-39
ISBN 978-83-7055-559-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
62/81
Radosław Kempiński.: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
W:Dietetyka oparta na dowodach ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : MedPharm Polska, 2016; s.149-161
ISBN 978-83-7846-039-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/81
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
64/81
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Anna Sadakierska-Chudy.: Disease duration and age influence CARD15 expression in Crohn's disease
Post.Hig.Med.Dośw. 2016 Vol.70; s.10-13
IF: 0.690
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
65/81
Radosław Kempiński.: Zespół jelita nadwrażliwego - w poszukiwaniu winowajcy: pszenica, gluten czy FODMAPs?
Post.Żyw.Klin. 2017 T.13 nr 2; s.56
XIX Zjazd i XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Jachranka, 2-4 czerwca 2017. Streszczenia
66/81
Martin Floer, Laura Tschaikowski, Hartmut Krueger, Michael Schepke, Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Elżbieta Poniewierka, Steffen Kunsch, Detlev Ameis, Hauke Heinzow, Hartmut H. Schmidt, Volker Ellenrieder, Tobias Meister.: Standard vs. Endocuff vs. Cap assisted colonoscopy for polyp detection: a randomized controlled trial
Gastrointest.Endosc. 2018 Vol.87 no.6 suppl.; s.AB74 poz.396
Annual Meeting of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy - Digestive Disease Week. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
67/81
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Agnieszka Hałoń.: Primary leiomyosarcoma of the colon
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s89
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
68/81
Sławomir Woźniak, Jędrzej Grzegrzółka, Radosław Kempiński, Tomasz Pytrus, Marek Woynarowski, Maria Zazga, Joanna Grzelak, Zygmunt Domagała, Friedrich Paulsen.: Comparison between incomplete colonoscopies in children and adults due to differences in the anatomical characteristics of the colon
W:114th Annual Meeting - 33. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft. Würzburg, 25-27 September 2019. Posterabstracts [online]; poz.77
[Dostęp 13.11.2019]. Dostępny w: https://anatomische-gesellschaft.de/data/uploads/content/abstract-archiv/AGM-2019-114-Poster.pdf
Adres url:
69/81
Radosław Kempiński, Agata Łukawska, Filip Krzyżanowski, Dominika Ślósarz, Elżbieta Poniewierka.: Clinical outcomes of non-alcoholic fatty liver disease: Polish-case control study
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12; s.1615-1620
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
70/81
Sławomir Woźniak, Radosław Kempiński, Tomasz Pytrus, Maria Zazga, Marcin Szymocha, Zygmunt Domagała, D. Ceri Davies, Friedrich Paulsen.: New anatomy-related ratios describing the risk of incomplete colonoscopy in human patients
W:Anatomical Society Winter Meeting. Lancaster, 18th - 20th December, 2019. Abstract booklet; poster31
71/81
Radosław Kempiński, Anna Zubkiewicz-Zarębska.: Non-alcoholic fatty liver disease
W:Dietetics and nutrition : compendium ; ed. by Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer; Wrocław : Wroclaw Medical University, 2019; s.81-88
ISBN 978-83-7055-607-5
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
72/81
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Elżbieta Poniewierka, Maciej Kaczorowski, Agnieszka Hałoń.: The immunoreactivity of TGF-β1 in non-alcoholic fatty liver disease
Folia Histochem.Cytobiol. 2019 Vol.57 no.2; s.74-83
IF: 0.854
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
73/81
Wiktor Kuliczkowski, Marek Gierlotka, Agnieszka Tycińska, Izabela Wojtkowska, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Artur Mamcarz, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur A. Antoniewicz, Waldemar Banasiak, Sławomir Budrewicz, Rafał Depukat, Mariusz Gąsior, Jacek Hobot, Radosław Kempiński, Beata Mazurek, Wojciech Milejski, Marta Nowakowska-Kotas, Jolanta Oleksiuk, Michał Pomorski, Paweł Rogalski, Mateusz Tajstra, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Mariusz Zimmer, Janina Stępińska.: Management of bleeding in patients hospitalized in the intensive cardiac care unit: expert opinion of the Association of Intensive Cardiac Care and Section of Cardiovascular Pharmacotherapy of the Polish Cardiac Society in cooperation with specialists in other fields of medicine
Kardiol.Pol. 2019 Vol.77 no.12; s.1206-1229
IF: 1.874
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
74/81
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Małgorzata Matusiewicz, Iwona Bednarz-Misa, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nonenzymatic serum antioxidant capacity in IBD and its association with the severity of bowel inflammation and corticosteroids treatment
Medicina 2019 Vol.55 no.4; art.88 [14 s.]
IF: 1.205
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
75/81
Radosław Andrzej Konieczny, Wojciech Różański, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer.: Bile acids and their role in functional gastrointestinal disorders
Pielęg.Zdr.Publ. 2019 T.9 nr 2; s.107-112
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
76/81
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Agnieszka Hałoń, Przemysław Podgórski, Robert Dudkowiak, Elżbieta Poniewierka.: Evaluation of adipose tissue and liver radiodensity in overweight or obese patients with nonalcoholic fatty liver disease
Pol.Arch.Med.Wewn. 2019 Vol.129 no.3; s.354-356
IF: 3.007
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
77/81
Sławomir Woźniak, Radosław Kempiński, Joanna Grzelak, Zygmunt Domagała, Friedrich Paulsen.: Anatomy-related ratios predict colonoscopy incompleteness in similar examination conditions
Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.5; s.573-580
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
78/81
Paweł Krzyżek, Dorota Pawełka, Barbara Iwańczak, Radosław Kempiński, Konrad Leśniakowski, Francis Megraud, Łukasz Łaczmański, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: High primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from pediatric and adult patients in Poland during 2016-2018
Antibiotics (Basel) 2020 Vol.9 no.5; art.228 [8 s.]
IF: 3.893
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
79/81
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Radosław Kempiński, Mariusz Bromke, Katarzyna Neubauer.: Biochemical biomarkers of mucosal healing for inflammatory bowel disease in adults
Diagnostics 2020 Vol.10 no.6; art.367 [36 s.]
IF: 3.110
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
80/81
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Mariusz G. Fleszar, Iwona Bednarz-Misa, Łukasz Lewandowski, Izabela Szczuka, Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer.: Transcriptional and metabolomic analysis of L-arginine/nitric oxide pathway in inflammatory bowel disease and its association with local inflammatory and angiogenic response: preliminary findings
Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.5; art.1641 [27 s.]
IF: 4.556
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
DOI:
81/81
Barbara Maślanka-Seiffert, Piotr Seiffert, Agnieszka Olchowska-Kotala, Radosław Kempiński.: Factors affecting patient tolerance of unsedated upper gastrointestinal tract endoscopy
Pielęg.Zdr.Publ. 2020 T.10 nr 1; s.13-18
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie