Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KEMPIŃSKI RADOSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 73Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/73
Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Wpływ diety wegetariańskiej na organizm człowieka
Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.4; s.473-481,
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/73
Radosław Kempiński.: Przeszczepianie hepatocytów w chorobach wątroby
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.4; s.367-375
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/73
Radosław Kempiński.: The symptomatology of digestive tract tumours
W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS 2000: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.467-472
Toż w j.pol.: Symptomatologia nowotworów przewodu pokarmowego / Radosław Kempiński // W: Intensywny Kurs Onkologii - ERASMUS 2000: "Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych". Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. - Wrocław : Akad.Med., 2000. - s.360-365, bibliogr. 3 poz.
4/73
Radosław Kempiński.: GERD - strategy of management and treatment
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3; s.306
VI-th Polish-Czech Conference of Internal Medicine. Polanica Zdrój, 10-20.10.2001. Abstracts
5/73
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński, Marian Klinger, R. Krawczyk, K[atarzyna] Madziarska.: Helicobacter pylori prevalence in haemodialysis patients and renal transplant recipients
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2385
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
6/73
E[wa] Waszczuk, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Częstość przebytego usunięcia migdałków podniebnych oraz wyrostka robaczkowego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit = Therate of tonsillectomy and appendectomy in patients with inflammatory bowel diseases
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.91 poz.B-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
7/73
E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz.: Wskazania do leczenia operacyjnego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego = Indications for surgical treatment in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.88 poz.B-15
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
8/73
R[adosław] Kempiński, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, J[adwiga] Łapińska, J[an] Cader.: Zachorowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u mężczyzn i kobiet w 10-letnim materiale Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu = Incidence of ulcerative colitis in men and women, ten-year obesrvation in gastroenterology department, Wrocław Medical University, Poland
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.93 poz.B-26
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
9/73
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Żywienie a choroby cywilizacyjne
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.3 suppl.1; s.109-116
Sympozjum Naukowe "Epidemie XXI wieku: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, osteoporoza. Od patogenezy do prewencji i terapii". Wrocław, 5-6 września 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/73
Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Hemochromatoza - wyniki leczenia upustami krwi obwodowej
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.191-194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/73
Leszek Paradowski, Wojciech Błoński, Radosław Kempiński.: 20 years after introducing proton pump inhibitors. What have we achieved in peptic ulcer disease conventional treatment?
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.737-747
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/73
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Radosław Kempiński, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Giant gastric polyposis - a case report
Case Rep.Clin.Pract.Rev.(on-line) 2004 Vol.5; s.29-32
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/73
Radosław Kempiński, Michał Paradowski, Leszek Paradowski.: Odcinkowe zapalenie jelit w 100 lat od pierwszego opisu choroby
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.615-623
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/73
Katarzyna Błachut, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: Znaczenie kliniczne uchyłków górnego odcinka przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 4; s.355-364
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/73
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Polski konsensus eradykacji Helicobacter pylori
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1059-1063
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/73
Radosław Kempiński ; prof. nadzwyczajny dr hab. n. med. Leszek Paradowski ; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Badanie motoryki anorektalnej u chorych cierpiących na zaparcia o różnej etiologii [praca doktorska]
Wrocław, 2004; 91 k
17/73
Radosław Kempiński, Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski.: Motoryka anorektalna u chorych z zaparciami i uchyłkowatością jelita grubego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.139-140 poz.ST-2/19
18/73
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Błachut, R[adosław] Kempiński.: Anorectal manometry in patients with left-sided diverticulosis
W:Diverticular Disease: emerging evidence in a common condition. Munich (Germany), June 17-18, 2005. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; poster 1
(Falk Symposium; 148)
19/73
Radosław Kempiński.: Anorectal manometry in patients with constipation of different origin
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 3; s.201-207
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/73
Zbigniew Sajewicz, Barbara Woźniak-Stolarska, Artur Salomon, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: The use of endoscopic ultrasonography in the diagnosis of the causes of common bile duct dilation
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.293-295
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/73
K[atarzyna] Błachut, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Diverticular colitis - endoscopic findings
W:Endoscopy 2006 - Update and Live Demonstration. Berlin, May 4-5, 2006. Abstracts, poster abstracts; poz.34
(Falk Symposium; 152)
22/73
Katarzyna Błachut, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Anorectal manometry in colonic diverticulosis
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 5; s.355-358
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/73
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, L[eszek] Paradowski.: Badanie motoryki anorektalnej u pacjentów po zabiegu proktokolektomii odtwórczej = Anorectal manometry in patients after restorative proctocolectomy
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.97 poz.120
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
24/73
Leszek Paradowski, Marian Klinger, Katarzyna Madziarska, Robert Krawczyk, Radosław Kempiński.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients with end-stage renal disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.273-276
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/73
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, K[atarzyna] Błachut, L[eszek] Paradowski.: The role of anorectal manometry in ulcerative colitis patients after restorative proctolectomy
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.30 poz.P104
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
26/73
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Krystyna Karachatzis.: Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Lekarz 2007 nr 11; s.36-39
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
27/73
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Czy choroba wrzodowa może być uleczalna
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2007 [rok wyd. 2008] nr 13; s.5-13
28/73
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.71-78
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/73
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Zaparcie i biegunka czynnościowa
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.127-136
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/73
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Kamień kałowy imitujący guz zapalny w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.1; s.103-105
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
31/73
Radosław Kempiński.: Biegunka - patofizjologia i leczenie
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 22; s.987-992
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/73
Radosław Kempiński.: Patofizjologia i leczenie zaparć
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 18; s.916-923
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/73
Radosław Kempiński, Marek Demissie, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Plasma ghrelin concentration in celiac patients
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.375-377
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/73
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: CARD 15 gene expression and activity and phenotype of Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.73 poz.P232
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
35/73
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: Treatment influences CARD15 gene expression in Crohn's disease patients
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.76 poz.P243
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
36/73
A[nna] Sadakierska-Chudy, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński.: Relationship between CARD15 single nucleotide polymorphisms and gene expression level
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S103 poz.P234
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
37/73
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Anti-tumor necrosis factor alpha antibodies for remission maintenance therapy in inflammatory bowel disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.2; s.143-149
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
38/73
Radosław Kempiński.: Żywienie w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki
W:Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : Cornetis, 2010; s.85-92
ISBN 978-83-61415-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
39/73
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Adam Bąk, Leszek Paradowski.: Colonic diverticulosis and risk of large bowel adenomas
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.623-626
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
40/73
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Marta Strutyńska-Karpińska, Anna Sadakierska-Chudy.: CYP2C19 polymorphism in patients with gastroesophageal reflux disease - a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.1; s.65-69
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
41/73
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Left-sided colonic diverticulosis is associated with the higher risk of large bowel adenomas
W:Diverticular disease: a fresh approach to a neglected disease. Cologne (Germany), September 2-3, 2011. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; Freiburg : Falk Foundation e.V., 2011; poz.32
(Falk Symposium; 178)
42/73
Jerzy Michałowski, Radosław Kempiński, Szymon Wieczorek, Elżbieta Poniewierka.: Endoskopia przewodu pokarmowego. Od historii po teraźniejszość i przyszłość
Nowiny Lek. 2011 T.80 nr 2; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
43/73
A[gnieszka] Ciesielska-Krosny, P[rzemysław] Podgórski, R[obert] Dudkowiak, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, E[lżbieta] Poniewierka.: Przydatność tomografii komputerowej w ocenie wisceralnej tkanki tłuszczowej u chorych z NAFLD
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.33 poz.P8-03
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
44/73
S[zymon] Wieczorek, K[atarzyna] Chodała, R[adosław] Kempiński, E[lżbieta] Poniewierka.: Wpływ nieswoistych zapaleń jelit na styl życia - pozamedyczne aspekty choroby
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.29 poz.P4-22
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
45/73
Dariusz Gajecki, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Prevalence of colonic adenomas in patients with metabolic syndrome
Przegl.Gastroenterol. 2012 T.7 nr 3; s.161-165
IF: 0.077
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
46/73
Agata Mulak, Radosław Kempiński.: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.65-73
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
47/73
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński.: Zaparcie i biegunka czynnościowa
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.123-132
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
48/73
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Katarzyna Chodała, Robert Dudkowiak.: Częstość występowania niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby u pacjentów z zespołem metabolicznym
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.124 poz.PLV:7
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
49/73
Robert Dudkowiak, Agnieszka Ciesielska-Krosny, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Przemysław Podgórski, Elżbieta Poniewierka.: Ocena trzewnej tkanki tłuszczowej u chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.126 poz.PLV:11
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
50/73
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Chodała, Agnieszka Hałoń, Radosław Kempiński.: Biopsja wątroby w materiale Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.4; s.556-559
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
51/73
Szymon Wieczorek, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Zastosowanie izotopowych testów oddechowych w diagnostyce przewodu pokarmowego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.1; s.38-42
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
52/73
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
53/73
Artur Trzaskoma, Marek Kruczek, Bartosz Rawski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński.: Zastosowanie heparyny w leczeniu ostrego zapalenia trzustki = The use of heparin in the treatment of acute pancreatitis
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 nr 4; s.398-405
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
54/73
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
55/73
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
DOI:
56/73
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
57/73
Paweł W. Petryszyn, Radosław Kempiński, Jerzy Michałowicz, Elżbieta Poniewierka.: Non-medical costs of colonoscopy
Przegl.Gastroenterol. 2014 T.9 nr 5; s.270-274
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
58/73
Radosław Kempiński.: Nadzór endoskopowy w nieswoistych zapaleniach jelit
Terapia 2014 R.22 nr 9 z.2; s.66-69
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
59/73
R[adosław] Kempiński.: Nadzór endoskopowy w nieswoistych zapaleniach jelit
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.19 poz.SW36
60/73
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: 13C-methacetin breath testing in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.1; s.77-81
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
61/73
Radosław Kempiński.: Otyłość - epidemiologia, powikłania, leczenie
W:Dietetyka kliniczna ; red. nauk. Elżbieta Poniewierka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.31-39
ISBN 978-83-7055-559-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
62/73
Radosław Kempiński.: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
W:Dietetyka oparta na dowodach ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : MedPharm Polska, 2016; s.149-161
ISBN 978-83-7846-039-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/73
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
64/73
Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Anna Sadakierska-Chudy.: Disease duration and age influence CARD15 expression in Crohn's disease
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2016 Vol.70; s.10-13
IF: 0.690
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
65/73
Radosław Kempiński.: Zespół jelita nadwrażliwego - w poszukiwaniu winowajcy: pszenica, gluten czy FODMAPs?
Post.Żyw.Klin. 2017 T.13 nr 2; s.56
XIX Zjazd i XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Jachranka, 2-4 czerwca 2017. Streszczenia
66/73
Martin Floer, Laura Tschaikowski, Hartmut Krueger, Michael Schepke, Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Elżbieta Poniewierka, Steffen Kunsch, Detlev Ameis, Hauke Heinzow, Hartmut H. Schmidt, Volker Ellenrieder, Tobias Meister.: Standard vs. Endocuff vs. Cap assisted colonoscopy for polyp detection: a randomized controlled trial
Gastrointest.Endosc. 2018 Vol.87 no.6 suppl.; s.AB74 poz.396
Annual Meeting of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy - Digestive Disease Week. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
67/73
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Agnieszka Hałoń.: Primary leiomyosarcoma of the colon
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s89
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
68/73
Sławomir Woźniak, Jędrzej Grzegrzółka, Radosław Kempiński, Tomasz Pytrus, Marek Woynarowski, Maria Zazga, Joanna Grzelak, Zygmunt Domagała, Friedrich Paulsen.: Comparison between incomplete colonoscopies in children and adults due to differences in the anatomical characteristics of the colon
W:114th Annual Meeting - 33. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft. Würzburg, 25-27 September 2019. Posterabstracts [online]; poz.77
[Dostęp 13.11.2019]. Dostępny w: https://anatomische-gesellschaft.de/data/uploads/content/abstract-archiv/AGM-2019-114-Poster.pdf
Adres url:
69/73
Radosław Kempiński, Anna Zubkiewicz-Zarębska.: Non-alcoholic fatty liver disease
W:Dietetics and nutrition : compendium ; ed. by Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer; Wrocław : Wroclaw Medical University, 2019; s.81-88
ISBN 978-83-7055-607-5
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
70/73
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Elżbieta Poniewierka, Maciej Kaczorowski, Agnieszka Hałoń.: The immunoreactivity of TGF-β1 in non-alcoholic fatty liver disease
Folia Histochem.Cytobiol. 2019 Vol.57 no.2; s.74-83
IF: 0.979
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
71/73
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Małgorzata Matusiewicz, Iwona Bednarz-Misa, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nonenzymatic serum antioxidant capacity in IBD and its association with the severity of bowel inflammation and corticosteroids treatment
Medicina 2019 Vol.55 no.4; art.88 [14 s.]
IF: 1.467
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
72/73
Radosław Andrzej Konieczny, Wojciech Różański, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer.: Bile acids and their role in functional gastrointestinal disorders
Pielęg.Zdr.Publ. 2019 T.9 nr 2; s.107-112
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
73/73
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Agnieszka Hałoń, Przemysław Podgórski, Robert Dudkowiak, Elżbieta Poniewierka.: Evaluation of adipose tissue and liver radiodensity in overweight or obese patients with nonalcoholic fatty liver disease
Pol.Arch.Med.Wewn. 2019 Vol.129 no.3; s.354-356
IF: 2.882
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie