Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAROLEWICZ BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 150Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Wpływ bioadhezyjnych polimerów a właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych = The influence of selekted bioadhesive polymers on physical-chemical properties of stomatological dressing
Polim.Med. 2001 T.31 nr 1-2; s.3-10
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Wykorzystanie alkoholu poliwinylowego w technologii nowoczesnych postaci leku = The application of polyvinyl alcohol in the technology of modern drug form
Polim.Med. 2001 T.31 nr 1-2; s.11-17
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
3/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Zastosowanie wybranych polimerów do otrzymania opatrunków stomatologicznych
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.831-832 poz.S.17. P-63
4/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych na bazie biodegradowalnych niejonowych polimerów = Physicochemical properties of stomatological dressings on the basis of biodegradable nonionic polymers
Polim.Med. 2002 T.32 nr 3-4; s.20-29
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
5/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: New possibilities of application of multifunctional polymers and polymer conjugates
Acta Pol.Pharm. 2003 Vol. 60 no.3; s.211-214
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Ocena właściwości bioadhezyjnych podłoży zawierających lipofilowe substancje pomocnicze = The evaluation of bioadhesive properties of excipients containing lipophilic adjuvants
Polim.Med. 2003 T.33 nr 4; s.3-16
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
7/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Evaluation of gels based on selected polymers that can be delivered malignant tumours
W:Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004). Kyoto, Japan, May 29 - June 3, 2004; s.341 poz. P3E-VII-026
8/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Hydrożele: właściwości i zastosowanie w technologii postaci leku. I. Charakterystyka hydrożeli
Polim.Med. 2004 T.34 nr 2; s.3-19
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
9/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Hydrożele: właściwości i zastosowanie w technologii postaci leku. II. Możliwości zastosowania hydrożeli jako nośników substancji leczniczej
Polim.Med. 2004 T.34 nr 3; s.63-81
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
10/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Ocena właściwości układów termowrażliwych uzyskanych na bazie pluronicu-F127 z dodatkiem wybranych substancji pomocniczych
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.495-496 poz.SXIII-P077
11/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Właściwości układów termowrażliwych otrzymanych na bazie pluronicu-F127 z możliwością aplikacji w postaci iniekcji do guza nowotworowego
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.495 poz.SXIII-P076
12/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Anna Pawlik.: Żele z metotreksatem otrzymywane na bazie związków wielkocząsteczkowych z możliwością aplikacji do guza nowotworowego
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.2; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.493 poz.SXIII-P073
13/150
Bożena Karolewicz.: Leki homeopatyczne stosowane zewnętrznie. Część I
Świat Farm. 2005 lato; s.47-49
14/150
Bożena Karolewicz.: Leki homeopatyczne stosowane zewnętrznie. Część II
Świat Farm. 2005 październik; s.43-44
15/150
J[anusz] Pluta, B[ożena] Karolewicz.: In vitro studies of the properties of thermosensitive systems prepared on Pluronic F-127 as vehicles for methotrexate for delivery to solid tumours
W:66th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2006. Salvador de Bahia, Brazil, 26th - 31st August 2006. Abstracts; s.194 poz.BB-P013
16/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Pharmaceutical availability of methotrexate from thermosensitive polymer formulations
W:Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the International Conference. Vienna, October 22-25, 2006 ; ed. Andrzej J. Nadolny; Vienna : The Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, 2006; s.143-146
(Conference Proceedings and Monographs; Vol.6)
ISBN 978-3-200-00823-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
17/150
J[anusz] Pluta, B[ożena] Karolewicz.: Pharmaceutical availability of methotrexate from thermosensitive polymer formulations
W:International Conference "Biomaterials in regenerative medicine". Vienna, October 22-25, 2006. Abstracts; s.83 poz.P-50
18/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: In vitro studies of the properties of thermosensitive systems prepared on Pluronic F-127 as vehicles for methotrexate for delivery to solid tumours = Badania in vitro właściwości termowrażliwych układów otrzymanych na bazie Pluronicu F-127, jako nośników metotreksatu podawanego w postaci iniekcji do litego guza nowotworowego
Polim.Med. 2006 T.36 no.3; s.37-53
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
19/150
Ewa Chlebda, Dorota Szumny, Małgorzata Pieśniewska, Halina Gliniak, Lidia Fereniec-Gołębiewska, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Daniel Krowarsch, Małgorzata Zakrzewska, Jacek Otlewski, Leszek Masłowski, Adam Szeląg.: Local tolerance examination of human fibroblast growth factor 1 stable mutant in rabbits
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.82
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
20/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Properties of thermosensitive systems prepared on pluronic F-127 as methotrexate vehicles delivered to a tumor
W:World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007 ; 67th International Congress of FIP. Beijing (China), 31 August - 6 September 2007. Abstract book; s.196 poz.BB-P-049
21/150
Bożena Karolewicz ; promotor prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta ; Katedra Technologii Postaci Leku. Wydział Farmaceutyczny. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich: Badania właściwości termowrażliwych nośników leku zawierających Pluronic F-127 podawanych do guza nowotworowego [praca doktorska]
Wrocław, 2007; 182 k.
22/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Dostępność metotreksatu z układów termowrażliwych otrzymanych na bazie Pluronicu F-127
W:XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". Katowice, 25-28 września 2007. Streszczenia. T.2; s.619-620 poz.S.18.P-31
23/150
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Jolanta Świątek-Kozłowska, Janusz Pluta, Marek Wesołowski.: Thermal and solubility analysis of acetylsalicylic acid - fenofibrate mixtures
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.226 poz.PA171
24/150
Bożena Karolewicz.: Czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów - Kraków 2008
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 23; s.1053-1056
25/150
Bożena Karolewicz.: Jubileusz 80-lecia Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 23; s.1057-1059
26/150
Bożena Karolewicz, Dorota Haznar.: Uroczystość nadania aktu lokacyjnego nowej siedzibie Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Farm.Pol. 2008 T.64 nr 3; s.130-131
27/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Dostępność farmaceutyczna metotreksatu z układów termowrażliwych otrzymanych na bazie Pluronicu F-127
Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 3; s.18-21
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
28/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Badania in vivo termowrażliwych nośników leku zawierających pluronic F-127 podawanych do litego guza nowotworowego
W:Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci leku w celu optymalizacji farmakoterapii. Kraków, 24-25 października 2008. Program konferencji, streszczenia; s.37-39
ISBN 978-83-60117-77-4
29/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Termowrażliwe polimery w technologii postaci leku. I. Klasyfikacja i charakterystyka.
Polim.Med. 2008 T.38 nr 1; s.3-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Termowrażliwe polimery w technologii postaci leku. II. Możliwości zastosowania polimerów termowrażliwych jako nośników substancji leczniczej
Polim.Med. 2008 T.38 nr 1; s.15-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
31/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości termowrażliwych nośników zawierających metotreksat
Polim.Med. 2008 T.38 nr 3; s.3-15
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/150
Bożena Karolewicz.: II Konferencja Szkoleniowa "Praktyczna analiza danych dla przemysłu farmaceutycznego". [Kraków, 21-22 maja 2009 r.]
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 8; s.569-570
33/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Dorota Haznar.: Nebulizacja jako metoda podawania leków
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 4; s.291-304
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych. Część 1
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 11; s.812-820
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
35/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych. II
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 4; s.301-308
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
36/150
Bożena Karolewicz.: Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 1; s.42
37/150
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek.: Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wrocławskiej akademickiej farmacji
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 1; s.46-47
38/150
Bożena Karolewicz, Jan Meler, Maria Szcześniak, Bożena Grimling.: Obecność zanieczyszczeń związkami rtęci w preparatach farmaceutycznych i suplementach diety
W:II Konferencja Naukowa "Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka". Gdynia, 12-14 maja 2010 r.; s.[27]
39/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: Rtęć - pierwiastek medycyny i farmacji
W:II Konferencja Naukowa "Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka". Gdynia, 12-14 maja 2010 r.; s.[31]
40/150
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: Rtęć - toksykologia - fakty i mity
W:II Konferencja Naukowa "Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka". Gdynia, 12-14 maja 2010 r.; s.[29]
41/150
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Bożena Karolewicz.: Wpływ rtęci na życie i zdrowie człowieka
W:II Konferencja Naukowa "Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka". Gdynia, 12-14 maja 2010 r.; s.[26]
42/150
Bożena Karolewicz, Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak.: Obecność zanieczyszczeń związkami rtęci w preparatach farmaceutycznych i suplementach diety
W:Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka ; pod red. Lucyny Falkowskiej; Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010; s.225-232
ISBN 978-83-7531-004-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: Rtęć - pierwiastek medycyny i farmacji
W:Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka ; pod red. Lucyny Falkowskiej; Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010; s.233-238
ISBN 978-83-7531-004-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
44/150
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Rtęć - toksykologia - fakty i mity
W:Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka ; pod red. Lucyny Falkowskiej; Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010; s.239-243
ISBN 978-83-7531-004-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
45/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Postacie leku z pantoprazolem
Świat Med.Farm. 2010 nr 9(116); s.32, 35-38
46/150
red. Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska ; aut. Bożena Karolewicz, Ewa Małolepsza, Maria Paroń, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; 98 s.
ISBN 978-83-7055-466-8
47/150
Janusz Pluta, Dorota Haznar-Garbacz, Bożena Karolewicz, Magdalena Fast.: Preparaty galenowe
Wrocław : MedPharm Polska, 2010; 189 s.
ISBN 978-83-60466-85-8
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
48/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak.: Właściwości fizyko-chemiczne nośników zawierających wankomycynę otrzymywanych z wykorzystaniem termowrażliwych polimerów
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.71 poz.AP52
ISBN 978-83-927125-1-0
49/150
Bożena Grimling, Bożena Karolewicz, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ odczynu środowiska na interakcję famotydyny w obecności usieciowanej karboksymetylocelulozy
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.72 poz.AP53
ISBN 978-83-927125-1-0
50/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Wpływ substancji wielkocząsteczkowych na właściwości hydrożeli z hydrokortyzonem
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.83 poz.AP64
ISBN 978-83-927125-1-0
51/150
Jan Meler, Bożena Grimling, Bożena Karolewicz, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Wpływ suplementów diety zawierających chitozan na adsorpcję leków w modelu biofarmaceutycznym in vitro
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.84 poz.AP65
ISBN 978-83-927125-1-0
52/150
Bożena Karolewicz.: Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 2; s.112-113
53/150
Bożena Karolewicz.: Profesor dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski (1927-2011)
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 8; s.523-524
54/150
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Elżbieta Sienkiewicz.: Wyroby medyczne stosowane w aptece szpitalnej przy produkcji leków cytotoksycznych i innych leków do podania pozajelitowego
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 3; s.153-161
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
55/150
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Phase diagram and dissolution studies of the fenofibrate-acetylsalicylic acid system
J.Therm.Anal.Calorim. 2011 Vol.104 no.3; s.1195-1200
IF: 1.604
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
56/150
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Analiza termiczna i spektroskopowa stałych rozproszeń simwastatyny z kwasem acetylosalicylowym
W:Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 15-16 września 2011 r.; Gdańsk : Dział Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011; s.50 poz.P-14
ISBN 978-83-602536-9-4
57/150
Bożena Karolewicz, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta, Florian Ryszka.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie Pluronicu F-127 jako nośników dla prolaktyny podawanej w postaci iniekcji
Polim.Med. 2011 T.41 nr 2; s.35-42
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
58/150
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Ocena właściwości żeli otrzymywanych na bazie termowrażliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji
Polim.Med. 2011 T.41 nr 4; s.3-15
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
59/150
B[ożena] Karolewicz, A[rtur] Owczarek, S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, E.F. Pliński.: Terahertz spectroscopy of selected crystalline forms
W:15th International Conference "Laser Optics-2012". St. Petersburg, Russia, June 25-29, 2012. Summaries [CD-ROM]; poz.r6/0172_Plinski.pdf
60/150
S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, B[ożena] Karolewicz, A[rtur] Owczarek, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, N. Pałka, M. Szustakowski, E.F. Pliński.: Terahertz measurements of selected crystalline forms
W:37th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz). Wollongong, Australia, September 23-28, 2012 [USB Drive]; [Piscataway, NJ] : IEEE, 2012; [2] s.; doi: 10.1109/IRMMW-THz.2012.6380383
ISBN 978-1-4673-1597-5
Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
61/150
Karol Nartowski, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Bartosz Zawadzki, Janusz Pluta.: A study of the in vitro dissolution of market disintegrating tablets with acetaminophen as a model drug comparing the USP flow-through cell method with the USP paddle method
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[186]
62/150
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Evaluation and characterization of new topical dosage forms containing Simvastatnin prepared based on Carbopol 5984
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[163]
63/150
B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak, A[rtur] Owczarek, E[wa] Płaksej-Żurawska, J[anusz] Pluta.: Physicochemical characterization and dissolution study of solid dispersions ketoconaziole with Pluronic 127
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[185]
64/150
Bożena Karolewicz, Edward F. Pliński, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław P. Jarząb, Kacper Nowak, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn.: Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 2; s.138-145
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
65/150
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Solid dispersion in pharmaceutical technology. Part II. The methods of analysis of solid dispersions and examples of their application
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.97-107
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
66/150
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Sandra Probst, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Ewa Żurawska-Płaksej.: Solid dispersions in pharmaceutical technology. Part I. Classification and methods to obtain solid dispersions
Polim.Med. 2012 T.42 nr 1; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
67/150
Agnieszka Skowron, Lucyna Bułaś, Mariola Drozd, Bożena Karolewicz, Joanna Machalska.: Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030 : projekt. Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Farm.Pol. 2013 T.69 nr 8; s.485-495
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/150
Bożena Karolewicz.: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej", 25 kwietnia 2013 roku, Wrocław
Farm.Pol. 2013 T.69 nr 6; s.361-362
69/150
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of the simvastatin-acetylsalicylic acid mixtures
J.Therm.Anal.Calorim. 2013 Vol.111 no.3; s.2125-2132
IF: 2.206
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
70/150
K[arol] Nartowski, E[wa] Żurawska-Płaksej, A[rtur] Owczarek, A[gnieszka] Piwowar, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Porównanie dostępności biologicznej acyklowiru z zawiesiny doustnej zawierającej substancję w formie stałego rozproszenia i w postaci niemodyfikowanej
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.26 poz.P18
71/150
M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, A[gata] Górniak, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Specyficzna szybkość rozpuszczania simwastatyny ze stałych rozproszeń z poloksamerem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.5 poz.K3
72/150
Bożena Karolewicz.: Możliwości rozwoju stałych doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2013 nr 19; s.57-71
73/150
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Badanie stabilności acyklowiru w stałym rozproszeniu w podłożu hydrożelowym sporządzonym na bazie hydroksyetylocelulozy
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.256 poz.S.05.P-078
74/150
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń acyklowiru z poloksamerem
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.316 poz.S.05.P-132
75/150
Maciej Gajda, Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Aneta Lubojańska.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń klotrimazolu w niejonowym polimerze
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.331 poz.S.05.P-147
76/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Polimery jako multifunkcjonalne substancje pomocnicze w technologii postaci leku
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.173 poz.S.05.W-02
77/150
Agnieszka Skowron, Jerzy Brandys, Lucyna Bułaś, Mariola Drozd, Bożena Karolewicz.: Projekt certyfikacji kwalifikacji farmaceuty w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.8 poz.S.01.K-02
78/150
Janusz Pluta, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Urszula Szymczak.: Characterization of solid dispersions of lovastatin with pluronic f-127
W:2014 FIP - 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014. Bangkok (Thailand), 31 August - 4 September 2014. Posters: Formulation Design and Pharmaceutical Technology [online];
[Dostęp 09.01.2015]. Dostępny w: http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=10762
79/150
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Karolina Chęcińska, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Janusz Pluta.: Development of novel biodegradable hydrogel films with atorvastatin based on alginate and gelatine
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.AYTRC-AUEPG-78ZC8-GS877-SS74C.pdf [2 s.]
80/150
A[rtur] Owczarek, B[ożena] Karolewicz, P. Niklewicz, M. Walachowska, J[anusz] Pluta.: Macrowave and conventional synthesis of the pharmaceutical active ingredients and pharmaceutical standards - comparative study
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.NMRL7-2MJZW-GCCCC-W4788-KKCKN.pdf [2 s.]
81/150
Katarzyna Jacyszyn, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Ektoina - naturalny ekstraprotektant pozyskiwany z ekstremofilów. Mechanizm działania i zastosowanie w produktach leczniczych i kosmetycznych
Farm.Pol. 2014 T.70 nr 6; s.305-311
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
82/150
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Ewa Żurawska-Płaksej, Agnieszka Piwowar, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of ketoconazole-Pluronic F127 system
J.Therm.Anal.Calorim. 2014 Vol.115 no.3; s.2487-2493
IF: 2.042
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
83/150
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Ketokonazol w badaniach metodą woltamperometrii na ultramikroelektrodach
W:Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014. Program - sesja plakatowa [streszczenia online]; poster 50
[Dostęp 03.12.2014]. Dostępny w: http://chemlek.cm.umk.pl
84/150
Ewa Zygadło, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Kształtowanie pozytywnego wizerunku farmaceutów jako pracowników ochrony zdrowia
W:Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia ; red. nauk. Leszek Paradowski, Zdzisław Knecht, Jolanta Kowal, Henryk Żeligowski; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2014; s.65-77
(Monografie - prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN 978-83-64389-28-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
85/150
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
86/150
Jolanta Michalska, Bożena Karolewicz.: Analiza parametrów wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów do nosa zwierających pochodne imidazoliny
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.61-65
ISBN 978-83-62275-83-0
87/150
Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Badanie rozpuszczalności prekursorów substancji czynnej w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych w celu optymalizacji procesu syntezy chemicznej
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.81-82
ISBN 978-83-62275-83-0
88/150
Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Opracowanie i ocena metody badania rozpuszczalności z wykorzystaniem vialek filtracyjnych Mini-Uniprep G2
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.92-93
ISBN 978-83-62275-83-0
89/150
Bożena Karolewicz.: Analiza substancji pomocniczych w lekach pediatrycznych na przykładzie preparatów zawierających chlorowodorek fenspirydu
Pediatr.Dypl. 2014 T.18 wyd. spec. kwiecień; s.3-6
90/150
B[ożena] Karolewicz, M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, J[anusz] Pluta, A[gata] Górniak.: Physicochemical and dissolution studies of simvastatin solid dispersions with Pluronic F127
Pharmazie 2014 Vol.69 no.8; s.589-594
IF: 1.052
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
91/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Aspekty biofarmaceutyczne i nowe postacie leku pediatrycznego
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2014 nr 20; s.9-21
92/150
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta.: Ophthalmic drug dosage forms: characterisation and research methods
Sci.World J.(online) 2014 Vol.2014; art.ID 861904 [14 s.]
doi:10.1155/2014/861904
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
93/150
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with Pluronic F127
Trop.J.Pharm.Res. 2014 Vol.13 no.8; s.1225-1232
IF: 0.589
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
94/150
Kacper Nowak, Edward F. Pliński, Bożena Karolewicz, Przemysław P. Jarząb, Stanisława Plińska, Bogusław Fuglewicz, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn, Łukasz A. Sterczewski, Michał P. Grzelczak, Mariusz Hruszowiec, Grzegorz Beziuk, Martin Mikulic, Norbert Pałka, Mieczysław Szustakowski.: Selected aspects of terahertz spectroscopy in pharmaceutical sciences
Acta Pol.Pharm. 2015 Vol.72 no.5; s.851-866
IF: 0.877
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
95/150
Bożena Karolewicz.: Sprawozdanie z Kongresu "Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia"
Farm.Pol. 2015 T.71 nr 10; s.633-636
96/150
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
97/150
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
98/150
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-pluronic F127 solid dispersions
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.61-62
ISBN 978-84-606-8873-0
99/150
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.42
ISBN 978-84-606-8873-0
100/150
Bożena Karolewicz, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of acyclovir solid dispersions with Pluronic F127 prepared by the kneading method
Acta Pharm. 2016 Vol.66 no.1; s.119-128
IF: 1.288
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
101/150
Agnieszka Skowron, Lucyna Bułaś, Mariola Drozd, Bożena Karolewicz, Joanna Michalska.: Prospects for development of pharmacy in Poland until the year 2030. The document of the National Section of Pharmaceutical Care of the Polish Pharmaceutical Society
Acta Pol.Pharm. 2016 Vol.73 no.1; s.255-266
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
102/150
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Hanna Czapor-Irzabek, Olimpia Gładysz.: A physicochemical and dissolution study of ketoconazole - Pluronic F127 solid dispersions
Farmacia 2016 Vol.64 no.2; s.244-251
IF: 1.348
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
103/150
O[limpia] Gładysz, B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak.: Determination of ketoconazole on a gold disk microelectrode
Int.J.Electrochem.Sci. 2016 Vol.11 no.1; s.1676-1690
IF: 1.469
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
104/150
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
105/150
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-Pluronic F127 solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.751-757
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
106/150
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: The effect of Pluronic F127 on the physicochemical properties and dissolution profile of lovastatin solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.123 no.3; s.2283-2290
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
107/150
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Hanna Czapor-Irzabek, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.777-784
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
108/150
Artur Owczarek, Joanna Malinowska, Bożena Karolewicz.: Identyfikacja i postrzeganie potrzeb pacjentów geriatrycznych w zakresie wdrożenia usług wspomagających skuteczność farmakoterapii
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.33
109/150
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Stałe rozproszenia ezytymibu z kwasem acetylosalicylowym - charakterystyka i możliwości wykorzystania w preparatach wieloskładnikowych
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.28
110/150
Artur Owczarek, Paulina Król, Bożena Karolewicz.: Znaczenie wybranych źródeł informacji o leku w praktyce farmaceutycznej
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.34
111/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Niezgodności w dermatologicznych lekach recepturowych
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S103-S104
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
112/150
Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Substancje lecznicze stosowane w recepturze preparatów do stosowania na skórę
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S103
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
113/150
Bożena Karolewicz.: A review of polymers as multifunctional excipients in drug dosage form technology
Saudi Pharm.J. 2016 Vol.24 no.5; s.525-536
IF: 2.302
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
114/150
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Bożena Karolewicz, Dominik Marciniak, Przemysław Baranowski, Paweł Biernat.: Preparaty pozajelitowe (płyny infuzyjne i roztwory do wstrzyknięć) Parenteralia, Parenteral preparations; Preparations parenterales
W:Technologia postaci leku : materiały do zajęć praktycznych ; red. nauk. Janusz Pluta; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.76-116
ISBN 978-83-7055-583-2
115/150
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Oznaczanie ketokonazolu w produktach leczniczych z zastosowaniem ultramikroelektrody
W:60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.1001 poz.S10P08
116/150
Magdalena Kolanko, Radosław Balwierz, Beata Celmer, Dominik Marciniak, Bożena Karolewicz, Zofia Dzierżewicz, Marcin Delijewski.: Atopowe zapalenie skóry - problem nie tylko farmaceutyczny
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 11; s.699-707
W tekście błędnie Bożena Korolewicz
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
117/150
Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Beata Sarecka-Hujar, Anna Kurek-Górecka, Zofia Dzierżewicz, Bożena Karolewicz, Marcin Delijewski.: Ocena kapsułek zawierających suszone rozpyłowo mikrosfery z losartanem potasu
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 10; s.585-588
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
118/150
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Agata Górniak, Artur Owczarek, Igor Mucha.: Pluronic F127 as a suitable carrier for preparing the imatinib base solid dispersions and its potential in development of a modified release dosage forms : thermal, spectroscopic, microscopic, and dissolution studies
J.Therm.Anal.Calorim. 2017 Vol.130 no.1; s.383-390
IF: 2.209
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
119/150
Artur Owczarek, Adam Junka, Urszula Broniecka, Bożena Karolewicz.: Opracowanie i ocena farmaceutyczna stałej okulistycznej formy leku z chlorowodorkiem wankomycyny
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Nowe wyzwania". Wrocław, 20-21 października 2017; s.23-24
120/150
Artur Owczarek, Iga Mnitowska, Karol Nartowski, Małgorzata Wojtczak, Bożena Karolewicz.: Znaczenie informacji o ryzykach związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w praktyce farmaceutycznej
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Nowe wyzwania". Wrocław, 20-21 października 2017; s.24-25
121/150
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: The influence of a dental formulation prepared with chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2017 Vol.22; s.42-53
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
122/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: The influence of selected polymers on the rheological properties of hydrogels with chitosan applied on the skin
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2017 Vol.22; s.201-206
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
123/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz, Katarzyna Więckowska.: Application of chitosan in the formulation of dermatological hydrogels prepared on the basis of macromolecular compounds
W:XXIII Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Wałbrzych, September 20-22nd 2017; s.[59]
124/150
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: Investigation of physicochemical properties on dental hydrogels with clotrimazole based chitosan
W:XXIII Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Wałbrzych, September 20-22nd 2017; s.[39-40]
125/150
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Bożena Karolewicz, Paweł Biernat.: The study of adsorption of vitamin C on the chitosan in an in vitro model
W:XXIII Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Wałbrzych, September 20-22nd 2017; s.[60-61]
126/150
Iga Mnitowska, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz.: Identyfikacja czynników motywujących farmaceutów z aptek ogólnodostępnych do podnoszenia kwalifikacji i wdrażania opieki farmaceutycznej
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.384 poz.P193
127/150
Artur Owczarek, Adam Junka, Kinga Krawczyk, Bożena Karolewicz.: Opracowanie i ocena właściwości minitabletek z metronidazolem do zastosowań w okulistyce
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.121
128/150
Dominik M. Marciniak, Kamil P. Grela, Jakub Burak, Paweł Biernat, Radosław Balwierz, Bożena Karolewicz.: Wpływ szybkości ścinania i dynamiki wzrostu temperatury na charakterystykę przejścia zol-żel termowrażliwych, hydrożelowych preparatów okulistycznych opartych na Pluronicu F-127
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.267 poz.P80
129/150
Maciej Nowak, Karol P. Nartowski, Bożena Karolewicz.: Expanding solid-state landscape of fluconazole: discovery of new solvates
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.92X5L-QNW81-7KZSW-74KS4-S8KWZ.pdf
130/150
Aleksandra Dominik, Karol P. Nartowski, Małgorzata Rusińska, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Knowledge based design fabrication of fast dissolving tablets using drop-on-demand 3D printing technologies
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A5LZE-IM6UU-8G477-7CZZS-C7CG7.pdf
131/150
Agata Górniak, Dominika Paulina Pasek, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Physicochemical properties of solid dispersions containing two active ingredients used in the treatment of mixed dyslipidemia
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.3XYLQ-NYPSJ-6SKS7-CCGGC-84787.pdf
132/150
Katarzyna Malec, Karol Nartowski, Bożena Karolewicz.: Polymer-drug interactions within Pluronic F127 micelles
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.6JZZP-G3778-8WS4C-CSZC7-WGWZS.pdf
133/150
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Preparation and characterization of ezetimibe - aspirin solid dispersions
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A9QQR-X7752-GZ8SG-G8W8C-C7SW7.pdf
134/150
Karol P. Nartowski, Alex Morritt, Bożena Karolewicz, Laszlo Fabian, Yaroslav Z. Khimyak.: Towards molecular level understanding of mesoporous silica based drug delivery systems using solid-state NMR spectroscopy
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.23UQ8-J22DW-9WSGG-SS7SZ-KKWWW.pdf
135/150
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Bożena Karolewicz, Paweł Biernat.: Adsorption study of drotaverine on chitosan in an in vitro pharmaceutical model
W:24th Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Tyniec, September 19-21st, 2018; s.[73-74]
Adres url:
136/150
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Karolina Barańska, Bożena Karolewicz.: Influence of chitosan on the pharmaceutical properties of dental applications
W:24th Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Tyniec, September 19-21st, 2018; s.[75]
Adres url:
137/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Sandra Biskup, Bożena Karolewicz.: The effect of selected hydrophilizing substances on chitosan based dermatological hydrogels properties
W:24th Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Tyniec, September 19-21st, 2018; s.[66]
Adres url:
138/150
Marcin Delijewski, Leon Kośmider, Radosław Balwierz, Megan Tomas, Daniel Yi, Bartosz Koszowski, Dominik Marciniak, Bożena Karolewicz.: A therapeutic potential of nicotine: reassessing the current paradigm of nicotine pharmacotherapy, literature review
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.5; s.1053-1061
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
139/150
Jakub Burak, Kamil P. Grela, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz, Dominik M. Marciniak.: Impact of sterilisation conditions on the rheological properties of thermoresponsive pluronic F-127-based gels for the ophthalmic use
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.2; s.471-481
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
140/150
Paweł Biernat, Beata Borak, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: The study of adsorption and desorption of antibiotics on the surface of nanoparticles
Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.5; s.1215-1222
IF: 0.531
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
141/150
Małgorzata Szulc, Dorota Kida, Aleksandra Sender-Janeczek, Irena Duś-Ilnicka, Bożena Karolewicz.: The new porous matrix based on gelatin/hydroxyethyl cellulose blend for local treatment of advanced chronic periodontitis: a pilot study
Dent.Med.Probl. 2018 Vol.55 no.1; s.108-109 poz.7
3rd Conference of the Polish Society of Periodontology. Warsaw, Poland, 2-3 March 2018. Abstracts
142/150
Maciej Gajda, Karol P. Nartowski, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: The role of the polymer matrix in solvent-free hot melt extrusion continuous process for mechanochemical synthesis of pharmaceutical cocrystal
Eur.J.Pharm.Biopharm. 2018 Vol.131; s.48-59
IF: 4.491
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
143/150
Aneta Gajda, Maciej Gajda, Olga Fedorowicz, Bożena Karolewicz.: Identyfikacja obszaru świadczonych usług przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem po transplantacji nerek
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 12; s.709-715
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
144/150
Bożena Karolewicz, Hanna Plata.: Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 2; s.87-94
Adres url:
145/150
Anna Kurek-Górecka, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz, Justyna Więcławek, Beata Sarecka-Hujar, Bożena Karolewicz, Marcin Delijewski.: Zastosowanie pyłku pszczelego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 3; s.158-163
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
Adres url:
146/150
M[ałgorzata] Szulc, D[orota] Kida, A[leksandra] Sender-Janeczek, J[acek] Zborowski, B[ożena] Karolewicz.: Porous Metronidazole loaded matrix based on gelatin/hydroxyethylcellulose blend for local treatment of periodontitis - pilot study
J.Clin.Periodontol. 2018 Vol.45 suppl.19; s.160-161 poz.PR120
EuroPerio 9 - 9th Conference of the European Federation of Periodontology. Amsterdam, The Netherlands, 20-23 June 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
147/150
Krzysztof Siczek, Jakub Fichna, Hubert Zatorski, Bożena Karolewicz, Leszek Klimek, Artur Owczarek.: Development of the rectal dosage form with silver-coated glass beads for local-action applications in lower sections of the gastrointestinal tract
Pharm.Dev.Technol. 2018 Vol.23 no.3; s.295-300
IF: 1.945
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
148/150
Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler, Bożena Karolewicz.: Application of chitosan in the formulation of dermatological hydrogels prepared on the basis of macromolecular compounds
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2018 Vol.23; s.179-184
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
149/150
Jan Meler, Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Bożena Karolewicz, Paweł Biernat.: Atorvastatin adsorption studies on chitosans in an in vitro pharmaceutical model
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2018 Vol.23; s.140-148
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
150/150
red. nauk. Małgorzata Berezińska, Anna Wiktorowska-Owczarek ; aut. Anna Wiktorowska-Owczarek, Małgorzata Berezińska, Maria Jóźwiak-Bębenista, Michał Seweryn Karbownik, Bożena Karolewicz: Farmakologia w zadaniach : receptura i postacie leków
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018; 194 s.
ISBN 978-83-200-5574-0
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie