Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JASIŃSKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/26
Jadwiga Biernat, Maria Jasińska.: Wpływ herbicydów stosowanych w uprawie pszenicy na zawartość witaminy B2 w ziarnie
Bromatol.Chem.Toksykol. 1973 T.6 nr 3; s.287-290
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/26
R[afał] Załuski, Leszek Paradowski, Z. Ignasik, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: Seroprevalence of Helicobacter pyliori infection in children from Polkowice, Poland - preliminary report [Abstract]
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.94
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
3/26
Elżbieta Poniewierka, Maria Jasińska.: Aktywność surowiczego składnika amyloidu A (SAA) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i obecnością zakażenia Helicobacter pylori w żołądku
Pol.Arch.Med.Wewn. 2001 T.105 supl.; s.72 poz.I-14-R
Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22.09.2001 r.
4/26
Agata Mikołajewska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 3; s.225-229
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
5/26
Artur Salomon, Leszek Paradowski, Maria Jasińska.: Wiązanie antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2 przez limfocyty krwi obwodowej u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 2; s.117-120
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
6/26
Elżbieta Poniewierka, Maria Jasińska, Małgorzata Adamska, Marta Rzeszutko, Maria Misterka-Skóra.: Stężenie surowiczego składnika amyloidu A u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i obecnością zakażenia Helicobacter pylori w żołądku
Reumatologia 2002 T.40 nr 1; s.14-20
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
7/26
Jarosława Semianów-Wejchert, Krystyna Karachatzis, Anna Sidorowicz, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Assessment of selected parameters of bone formation resorption and of bone mass in patients with chronic cholestasis
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 5; s.413-418
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
8/26
Rafał Załuski, Janusz Mierzwa, Maria Jasińska, Włodzimierz Jarmundowicz, Artur Weiser.: Poziom białka S-100b w surowicy krwi jako dodatkowy wskaźnik oceny stanu chorego po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2005 Vol.60 suppl.16 no.7; s.271-274
Promocja zdrowia w hierarchii wartości
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/26
B[arbara] Woźniak-Stolarska, M[aria] Jasińska.: Rola białka p53 w uszkodzeniu błony śluzowej w nieswoistych zapaleniach jelit = Protein p53 in mucosa lesion in inflammatory bowel disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.65 poz.67
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
10/26
Radosław Kempiński, Marek Demissie, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Plasma ghrelin concentration in celiac patients
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.375-377
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
11/26
Maria Jasińska ; promotor prof. dr hab. Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: Porównanie czułości i swoistości nieinwazyjnych testów do wykrywania obecności antygenu Helicobacter pylori [praca doktorska]
Wrocław, 2008; 93 k.
12/26
Łukasz Salomon, Małgorzata Niedzielska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Complications of the biological therapy of Crohn's disease in the own material - experience of the Department of Gastroenterology and Hepatology of the Wroclaw Medical University
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.143-146
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
13/26
Beata Marczak-Karpina, Maria Jasińska, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Rola testów oddechowych w diagnostyce wybranych chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.156-159
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
14/26
Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: 13C-methacetin breath testing in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.1; s.77-81
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/26
Jarosława Semianów-Wejchert, Urszula Nawrot, Anna Susło, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina.: Zakażenia grzybicze w chorobie alkoholowej, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholowej marskości wątroby
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 3; s.203-208
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
16/26
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
17/26
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Leszek Paradowski.: Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego
Terapia 2016 R.24 nr 6 z.2; s.74-78
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
18/26
Karol Kowalski, Maria Jasińska, Agata Mulak.: Small intestinal bacterial overgrowth in Alzheimer's disease : a pilot study
W:5th ISM World Congress on Targeting Microbiota. Berlin, Germany, October 26-27, 2017; s.91
(Journal of the International Society of Microbiota; Vol.4)
DOI:
19/26
Karol Kowalski, Agata Mulak, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges in celiac disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.729-737
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
20/26
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
21/26
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S969-S970 poz.Tu 1792
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
22/26
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
23/26
M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, A[gata] Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A286 poz.P0359
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
24/26
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Gastroenterology 2018 Vol.154 no.6 suppl.1; s.S815 poz.Mo1822
Digestive Disease Week 2018. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
25/26
A[gata] Mulak, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease (IBD) are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Neurogastroenterol.Motil. 2018 Vol.30 suppl.1; s.40 poz.123
FNM 2018 - 3rd Meeting of the Federation of Neurogastroenterology and Motility and Postgraduate Course on Gastrointestinal Motility. Amsterdam (The Netherlands), 29 August - 1 September 2018. Abstracts - poster session
Adres url:
DOI:
26/26
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s70-s71
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
stosując format:
Nowe wyszukiwanie