Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JANICKA-KŁOS ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/24
Daniela Valensin, Francesca Maria Mancini, Marek Łuczkowski, Anna Janicka, Kornelia Wiśniewska, Elena Gaggelli, Gianni Valensin, Leszek Łankiewicz, Henryk Kozłowski.: Identification of a novel high affinity copper binding site in the APP(145-155) fragment of amyloid precursor protein
Dalton Trans. 2004 no.17; s.16-22
IF: 2.926
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
2/24
Justyna Brasuń, Maciej Makowski, Anna Janicka, Jolanta Świątek-Kozłowska.: Impact of the distance between two dehydroamino acid residues on binding ability of oligopeptides towards Cu(II) ion
W:18th Polish Peptide Symposium. Wrocław, 4-8 September 2005; s.93 poz.P-12W
3/24
Maurizio Remelli, Martina Donatoni, Remo Guerrini, Anna Janicka, Pierluigi Pretegiani, Henryk Kozłowski.: Copper-ion interaction with the 106-113 domain of the prion protein: a solution-equilibria study on model peptides
Dalton Trans. 2005 no.17; s.2876-2885
IF: 3.003
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
4/24
Justyna Brasuń, Maciej Makowski, Anna Janicka, Jolanta Świątek-Kozłowska.: Influence of the position of two dehydro-amino acids residues in the oligopeptide sequence on the binding ability towards Cu(II) ions
Polyhedron 2005 Vol.24 no.15; s.1929-1936
IF: 1.957
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
5/24
Francesco Berti, Elena Gaggelli, Remo Guerrini, Anna Janicka, Henryk Kozłowski, Anna Legowska, Hanna Miecznikowska, Caterina Migliorini, Rebecca Pogni, Maurizio Remelli, Krzysztof Rolka, Daniela Valensin, Gianni Valensin.: Structural and dynamic characterization of copper(II) binding of the human prion protein outside the octarepeat region
Chem.-Eur.J. 2007 Vol.13 no.7; s.1991-2001
IF: 5.330
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
6/24
A[nna] Janicka, P. Stańczak, H. Kozłowski.: Impact of copper ions on chemistry and biology of prion protein
Pol.J.Chem. 2007 Vol.81 no.1; s.1-13
IF: 0.483
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
7/24
Henryk Kozłowski, Anna Janicka-Kłos, Paweł Stańczak, Daniela Valensin, Gianni Valensin, Kinga Kulon.: Specificity in the Cu2+ interactions with prion protein fragments and related His-rich peptides from mammals to fishes
Coordin.Chem.Rev. 2008 Vol.252 no.10-11; s.1069-1078
IF: 10.566
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
8/24
Łukasz Szyrwiel, Elżbieta Jankowska, Anna Janicka-Kłos, Zbigniew Szewczuk, Daniela Valensin, Henryk Kozłowski.: Zn(II) ions bind very efficiently to tandem repeat region of "prion related protein" (PrP-rel-2) of zebra-fish. MS and potentiometric evidence
Dalton Trans. 2008 no.44; s.6117-6120
IF: 3.580
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
9/24
A[nna] Janicka-Kłos, A. Bonna, A. Prahl, H. Kozłowski, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Coordination abilities of alloferon peptides towards copper ions
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.201 poz.P82
ISBN 978-83-60043-10-3
10/24
Lucia Banci, Ivano Bertini, Simone Clofi-Baffoni, Anna Janicka, Manuele Martinelli, Henryk Kozłowski, Peep Palumaa.: A structural-dynamical characterization of human Cox17
J.Biol.Chem. 2008 Vol.283 no.12; s.7912-7920
IF: 5.520
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
11/24
Elena Gaggelli, Anna Janicka-Kłos, Elżbieta Jankowska, Henryk Kozłowski, Caterina Migliorini, Elena Molteni, Daniela Valensin, Gianni Valensin, Ewa Wieczerzak.: NMR studies of the Zn2+ interactions with rat and human β-amyloid (1-28) peptides in water-micelle environment
J.Phys.Chem.B 2008 Vol.112 no.1; s.100-109
IF: 4.189
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
12/24
Anna Janicka-Kłos, Paulina Juszczyk, Zbigniew Grzonka, Henryk Kozłowski.: Competition between the albumin and three histidine fragment of amyloid precursor protein sites to bind Cu(II)
Polyhedron 2008 Vol.27 no.5; s.1511-1516
IF: 1.801
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
13/24
Henryk Kozłowski, Anna Janicka-Kłos, Justyna Brasuń, Elena Gaggelli, Daniela Valensin, Gianni Valensin.: Copper, iron, and zinc ions homeostasis and their role in neurodegenerative disorders (metal uptake, transport, distribution and regulation)
Coordin.Chem.Rev. 2009 Vol.253 no.21-22; s.2665-2685
IF: 11.225
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
14/24
A[nna] Janicka-Kłos, A. Bonna, A. Prahl, D. Valensin, G. Valensin.: An NMR study of the interaction between the alloferon peptides and the paramagnetic copper ions
W:EUROBIC 10 - [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-111
15/24
A. Bonna, A[nna] Janicka-Kłos, D. Valensin, M. Rózga, A.M. Protas, G. Valensin, W. Bal.: Influence of intramolecular cation-pi interaction on stability constant of Ni(II)-peptide complex
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.46 poz.P5
16/24
A[nna] Janicka-Kłos, D. Valensin, E. Porciatti, G. Valensin, S. Ołdziej, H. Kozłowski.: NMR studies of the stabilizing role of Tyr and Phe aromatic rings in the pentapeptide complexes with non coordinating side-chain toward Cu(II) and Ni(II) ions
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.67 poz.P26
17/24
Anna Janicka-Kłos, Elena Porciatti, Daniela Valensin, Chiara Conato, Maurizio Remelli, Stanisław Ołdziej, Gianni Valensin, Henryk Kozłowski.: The unusual stabilization of the Ni2+ and Cu2+ complexes with NSFRY
Dalton Trans. 2013 Vol.42 no.2; s.448-458
IF: 4.097
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
18/24
A[nna] Janicka-Kłos, H[anna] Czapor-Irzabek, Ż[aneta] Czyżnikowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: The binding of Cu(II) by the peptide with β-Asp located in non-coordinating site - solution and structural studies
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.421; s.67-73
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
19/24
Agnieszka Matera-Witkiewicz, Anna Janicka-Kłos, Marcin Stolarczyk, Beata Kowalska-Krochmal, Elżbieta Piątkowska, Sławomir Potocki, Agnieszka Szebesczyk, Jerzy Cieplik.: Badanie właściwości koordynacyjnych pochodnych pirymidyny z jonami Cu (II). Wstępna ocena aktywności przeciwbakteryjnej badanych związków i ich kompleksów z jonami Cu(II)
W:Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014. Program - sesja plakatowa [streszczenia online]; poster 57
[Dostęp 03.12.2014]. Dostępny w: http://chemlek.cm.umk.pl
20/24
Anna Janicka-Kłos, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Marcin Stolarczyk, Beata Kowalska-Krochmal, Elżbieta Piątkowska, Sławomir Potocki, Jerzy Cieplik.: Zastosowanie metod spektroskopowych i potencjometrycznych do badań koordynacyjnych pochodnych pirymidyny z jonami Cu(II)
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.31
21/24
Agnieszka Matera-Witkiewicz, Anna Janicka-Kłos.: Technika dichroizmu kołowego - jej potencjał i znaczenie w badaniach biologicznych i farmaceutycznych
Farm.Pol. 2015 T.71 nr 1; s.28-33
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
22/24
Anna Janicka-Kłos.: Niskocząsteczkowe związki peptydowe mucyny7 oraz ich kompleksy z jonami metali jako potencjalne antybiotyki
W:XXIV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gdańsk, 9-10 grudnia 2016. Program i streszczenia; s.91 poz.P2-14
Adres url:
23/24
Anna Janicka-Kłos.: Metody spektroskopowe w badaniu związków o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym
W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.27 poz.P11
24/24
Anna Janicka-Kłos, Kamila Wojtkowiak, Hanna Czapor-Irzabek.: Badanie właściwości koordynacyjnych fragmentu białka mucyny względem jonów Cu(II) i Zn(II) z zastosowaniem techniki spektrometrii mas
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.9
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
stosując format:
Nowe wyszukiwanie