Wynik wyszukiwania
Zapytanie: IWAŃCZAK BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 560Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/560
Franciszek Iwańczak, Józef Prandota, Barbara Iwańczak.: Przyczyny hiperbilirubinemii u noworodków i niemowląt
Pediatr.Pol. 1980 T.55 nr 5; s.661-668
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
2/560
Franciszek Iwańczak, Teresa Danilewicz-Wytrychowska, Barbara Iwańczak.: Martwicze zapalenie jelit u 3-miesięcznego niemowlęcia
Wiad.Lek. 1980 T.33 nr 16; s.1319-1321
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
3/560
Wanda Klinowska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Krystyna Hein.: Aspekty epidemiologiczne martwiczego zapalenia jelit u noworodków
Pediatr.Pol. 1981 T.56 nr 1; s.121-125
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
4/560
Franciszek Iwańczak, Józef Prandota, Barbara Iwańczak.: Diagnostyka różnicowa żółtaczek w wieku noworodkowym i niemowlęcym
Pediatr.Pol. 1981 T.56 nr 2; s.209-215
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
5/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Ślesak, Witold Juzwa, Barbara Iwańczak.: Wartość diagnostyczna badania aktywności dwusacharydaz w błonie śluzowej jelita cienkiego u dzieci z zespołem złego wchłaniania
Przegl.Pediatr. 1981 T.11 nr 3; s.253-258
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
6/560
Franciszek Iwańczak, Zofia Heimrath, Barbara Iwańczak.: Występowanie zespołów złego wchłaniania u dzieci do lat trzech w materiale Wojewódzkiej Poradni Gastroenterologicznej
Przegl.Pediatr. 1981 T.11 nr 2; s.241-244
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
7/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Niektóre problemy epidemiologiczne, kliniczne i lecznicze zakażeń jelitowych wywołanych przez Salmonella typhimurium u niemowląt i małych dzieci
Wiad.Lek. 1981 T.34 nr 1; s.19-25
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
8/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zespół nabytych niedoborów immunologicznych u dzieci
Pol.Tyg.Lek. 1985 T.40 nr 9; s.245-248
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Hiperbilirubinemia okresu noworodkowego (przyczyny, diagnostyka i leczenie)
Wiad.Lek. 1985 T.38 nr 3; s.247-254
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/560
F[ranciszek] Iwańczak, J[olanta] Klinowska-Skupniewska, B[arbara] Iwańczak, U[rszula] Kaczmarek, J[ózef] Wawro.: Epidemisches Auftreten der durch Mycoplasma pneumoniae verursachten Lungenentzuendung bei Kindern
Kinderarztl.Praxis 1988 Vol.56 no.11; s.539-546
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
11/560
Franciszek Iwańczak, Jolanta Klinowska-Skupniewska, Barbara Iwańczak, Urszula Kaczmarek, Józef Wawro.: Epidemiczne występowanie zapalenia płuc u dzieci wywołanego przez Mycoplasma pneumoniae
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 26; s.846-849
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/560
Franciszek Iwańczak, Ewa Kochańska, Barbara Iwańczak, Krystyna Hein.: Przyczyny i wyniki leczenia żółtaczek patologicznych okresu noworodkowego i niemowlęcego
Przegl.Pediatr. 1988 T.18 nr 1; s.17-23
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
13/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Alkohol i alkoholizm zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.370-374
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
14/560
Jacek Klakocar, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak.: Ocena badania ultradźwiękowego we wstępnej diagnostyce przyczyn niedożywienia u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.55-58
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
15/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak, Janina Ruczkowska-Struzik, Józef Wawro.: Ocena skuteczności leczenia śródmiąższowego zapalenia płuc u dzieci wywołanego przez Chlamydia trachomatis
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.180-188
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
16/560
Franciszek Iwańczak, Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak.: Przeciwciała IgA-EmA testem diagnostycznym w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia choroby trzewnej u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.7-12
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
17/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Jacek Klakocar, Tomasz Pytrus.: Przyczyny przewlekłych bólów brzucha u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.59-70
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
18/560
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Jacek Klakocar, Zygmunt Grzebieniak, Barbara Iwańczak, Robert Tarnawa.: Częstość występowania zakażenia Campylobacter pylori w chorobach żołądka i dwunastnicy u dzieci
Pediatr.Pol. 1990 T.65 nr 1 supl.; s.149-154
VII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Poznań, 19-21.X.1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
19/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Torbiele rzekome trzustki u dzieci
Pediatr.Pol. 1990 T.65 nr 1 supl.; s.59-64
VII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Poznań, 19-21.X.1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
20/560
A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak.: Wyniki leczenia farmakologicznego kamicy żółciowej u dzieci
W:Materiały Naukowe VIII Międzynarodowego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Rzeszów, 20-21.09.1991 r. Streszczenia; s.147
21/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak.: Wyniki leczenia farmakologicznego kamicy żółciowej u dzieci
Pediatr.Pol. 1991 nr 1-2 supl.; s.339-344
VIII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Rzeszów, 19-21 września 1991 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
22/560
F[ranciszek] Iwańczak, J[acek] Klakocar, G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko.: Wyniki leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
W:IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Łódź, 15-16 października 1993. Streszczenia; s.109
23/560
Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak.: Epidemiczne występowanie zakażeń układu oddechowego wywołanych przez chlamydie
Pol.Tyg.Lek. 1993 T.48 nr 7-8; s.172-174
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/560
Franciszek Iwańczak, Jolanta Siedlecka-Dawidko, Barbara Iwańczak.: Odpływ dwunastniczo-żołądkowy u dzieci
Przegl.Pediatr. 1993 T.23 nr 3 supl.; s.183-188
IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia "Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego. Postępy w gastroenterologii". Łódź, 15-16 października 1993 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
25/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak.: Analiza kliniczna i wyniki leczenia kwasami żółciowymi kamicy pęcherza żółciowego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 2; s.171-177
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
26/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Wojciech Kielan.: Dwa przypadki agenezji pęcherzyka żółciowego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 3; s.273-276
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
27/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Jan Klempous, Maciej Potyrała, Andrzej Kurza.: Przetoka trzustkowo-opłucowa. Opis choroby u 14-letniej dzewczynki oraz przegląd pismiennictwa
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 2; s.185-188
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
28/560
G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: IgG and IgA antibodies in H. pylori infections
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.32
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
29/560
F[ranciszek] Iwańczak, M[aciej] Potyrała, G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak.: Treatment of Helicobacter pylori (H.P.) infections with omeprazol and amoxicillin in children
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.37
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
30/560
Franciszek Iwańczak, Halina Rajska, Barbara Iwańczak, Helena Górecka.: Bismuth concentration in blood and urine of children treated with Ventrisol (Polfa) - preliminary study
Rocz.Akad.Med.Białystok 1995 T.40 nr 3; s.685-691
10th Polish Symposium of the Section of Children's Gastroenterology and Nutrition of the Polish Pediatric Society with the participation of The Section of Children's Dermatology of Polish Dermatological Society. Białystok, September 8-10, 1994. Proceedings
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
31/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak.: Dwa przypadki agenezji pęcherzyka żółciowego u dzieci
W:XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 września 1995. Streszczenia; s.138 poz.P-438
32/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak.: Kwasy ursodezoksycholowy i chenodezoksycholowy w leczeniu kamicy żółciowej u dzieci
W:XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 września 1995. Streszczenia; s.106 poz.R-437
33/560
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak, Henryka Olszanowska.: Przeciwciała IgA anty-Helicobacter pylori w surowicy i ślinie chorych ze schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 2; s.119-124
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
34/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Henryka Olszanowska.: Trudności diagnostyczne i lecznicze w skrajnych przypadkach patologii przełyku u niemowląt i małych dzieci
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 1; s.93-100
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
35/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak.: Cholelithiasis in children: clinical analysis and results of bile acids therapy
Gut 1996 Vol.39 suppl.3; s.A118 poz.666
5th United European Gastroenterology Week. Paris (France), 2-6 November 1996. Abstracts
36/560
G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: IgG and IgA antibodies in Helicobacter pylori infections
Gut 1996 Vol.39 suppl.2; s.A122 poz.4C73
European Helicobacter pylori Study Group IXth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter pylori. Copenhagen (Denmark), October 16-19, 1996. Accepted abstracts
37/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Grażyna Gościniak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.607-610
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
38/560
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Ocena skuteczności leczenia omeprazolem i amoksycyliną lub omeprazolem i klarytromycyną dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy, zakażonych Helicobacter pylori
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s. 619-624
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
39/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Odrębności epidemiologiczne zakażenia Heliicobacter pylori u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.625-628
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
40/560
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Jan Cader, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Odrębności kliniczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 4; s.379-384
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
41/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Odrębności kliniczne, endoskopowe i histopatologiczne zakażenia Helicobacter pylori u dzieci i u dorosłych
Gastroenterol.Pol. 1997 T.6 nr 6; s.629-633
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
42/560
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Dariusz Bielicki, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Paweł Wichan.: Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej dotyczące zakażenia Helicobacter pylori (1997 r.) = The approach to Helicobacter pylori infection The Polish Consensus 1997
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.635-640 (j.pol.); s.641-644 (j.ang.)
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
43/560
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Evaluation of omeprazole and amoxicillin or omeprazole and clarithromycin treatment in children with Helicobacter pylori gastritis or duodenal ulcer disease
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.51
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
44/560
Franciszek Iwańczak, H. Rajska, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Evaluation of ventrisol, amoxicillin and metronidazole treatment in children with Helicobacter pylori gastritis or duodenal ulcer disease
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.52
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
45/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak, A. Bilska.: Relationship between antibody to cytotoxin and Helicobacter pylori infection
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 no.3; s.415-421
IF: 0.962
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
46/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: Relationship of antibody to the cytotoxin in infection by H. pylori
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.47
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
47/560
Franciszek Iwańczak, Ewa Kochańska, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Jolanta Siedlecka-Dawidko.: Przyczyny i wyniki leczenia cholestazy u niemowląt w materiale własnym
Nowa Pediatr. 1997 R.1 nr 3; s.28-30
Ogólnopolskie Sympozjum "Cholestazy niemowlęce - wybrane zagadnienia". Warszawa, 13.12.1996 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
48/560
Barbara Iwańczak, Halina Rajska, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Ocena leczenia preparatem bizmutu, amoksycyliną i metronidazolem dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy zakażonych Helicobacter pylori
Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 12; s.1083-1086
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
49/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Jolanta Siedlecka-Dawidko.: Analiza kliniczna żółtaczek patologicznych u noworodków i niemow. Cz. I : Żółtaczka z przewagą bilirubiny nie związanej
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 supl.1; s.89-95
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
50/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Jolanta Siedlecka-Dawidko.: Analiza kliniczna żółtaczek patologicznych u noworodków i niemowląt. Cz. II: Żółtaczka cholestatyczna
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 supl.1; s.97-105
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
51/560
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Dariusz Bielicki, Józef Bogdał, Danuta Celińska-Cedro, Krzysztof Celiński, Jan Chojnacki, Janusz Ciok, Elżbieta Czkwanianc, Elżbieta Dąbrowska-Ufniarz, Jan Dzieniszewski, Danuta Dzierżanowska, Anna Dziurkowska-Marek, Maciej Gil, Andrzej Goszcz, Anna Grodowska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Mirosław Jarosz, Stanisław Kafel, Henryk Klincewicz, Anna Kozłowska, Andrzej Kryszewski, Krzysztof Linke, Wiktor Łaszewicz, Tomasz Marek, Leszek Paradowski, Izabela Płaneta-Małecka, Piotr Radwan, Elżbieta Rożynek, Edward Sito, Wojciech Suchanek, Paweł Wichan.: Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej dotyczące zakażenia Helicobacter pylori (1997 r.) = The approach to Helicobacter pylori infection - The Polish Consensus 1997
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 nr 4; s.519-532
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
52/560
Józef Wawro, Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Analiza obrazu radiologicznego atypowych zapaleń płuc wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia spp u dzieci
W:XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich. Wrocław, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.52 poz.024 R
53/560
Andrzej Stawarski, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Józef Wawro, Franciszek Iwańczak.: Diagnostyka obrazowa wad dróg żółciowych u dzieci
W:XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich. Wrocław, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.126 poz.098 R
54/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król, Józef Wawro.: Obraz kliniczny atypowych zapaleń płuc spowodowanych przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia spp. u dzieci
W:XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich. Wrocław, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.30 poz.0002 R
55/560
Andrzej Stawarski, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Józef Wawro, Franciszek Iwańczak.: Congenital anomalies of the gallbladder and biliary tract in neonates and children clinical analysis and diagnostic procedures
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.554 poz.ExhA4012
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
56/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.444 poz.ExhB3257
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
57/560
Bogdan Łazarkiewicz, Franciszek Iwańczak, Wojciech Kielan, Andrzej Stawarski, Wojciech Kwarciński, Barbara Iwańczak.: Cholecystektomia laparoskopowa u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 2; s.151-155
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
58/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Częstość występowania przeciwciał antycytotoksycznych u chorych z zakażeniem H. pylori = Detection of antibodies to cytotoxin in sera from patients with H.pylori infection
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 supl.1; s.87 poz.P128
VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 czerwca 1998. Streszczenia
59/560
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Helicobacter heilmannii w patologii chorób żołądka i dwunastnicy u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 3; s.229-233
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
60/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka, Aleksander Blitek, Maciej Potyrała.: Zespół Peutza-Jeghersa u matki i czworga jej dzieci
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 2; s.187-190
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
61/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Detection of antibodies to cytotoxin in sera from H. pylori infected patients with chronic gastritis
Gut 1998 Vol.43 suppl.2; s.A52 poz.06/175
European Helicobacter pylori Study Group: XIth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter pylori. Budapest (Hungary), September 2-5, 1998. Accepted abstracts
62/560
Franciszek Iwańczak, Halina Rajska, Barbara Iwańczak, Helena Górecka.: Determination of bismuth concentration in blood and urine of children treated with bismuth salts because of gastric and/or duodenal diseases and Helicobacter pylori infection
Med.Sci.Monit. 1998 Vol.4 no.1; s.95-100
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Anna Buchner.: Vaccine associated paralytic poliomyelitis in a 2-year-old boy with X-linked agammaglobulinaemia
Med.Sci.Monit. 1998 Vol.4 no.3; s.526-528
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
64/560
Barbara Iwańczak.: Częstość występowania choroby refluksowej przełyku w patologii górnego odcinka przewodu pokarmowego
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.30 poz.A-35
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
65/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Tomasz Pytrus.: Dwa przypadki przetoki trzustkowo-opłucnowej u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.50 poz.E-18
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
66/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Kurcz wpustu u dwóch dziewczynek leczonych operacyjnie
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.32 poz.B-4
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
67/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Wojciech Kielan, Bogdan Łazarkiewicz.: Leczenie kamicy żółciowej u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.39 poz.D-3
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
68/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Objawy nietolerancji sulfasalazyny lub preparatów kwasu 5-aminosalicylowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.24 poz.A-12
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
69/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Franciszek Iwańczak.: Obraz kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.27 poz.A-24
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
70/560
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Ocena leczenia farmakologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.25 poz.A-13
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
71/560
Maciej Potyrała, Marta Rzeszutko, Barbara Iwańczak.: Ocena przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci z uwzględnieniem objawów klinicznych, endoskopowych, histopatologicznych i zakażenia H. pylori
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.37 poz.C-10
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
72/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Podział zaburzeń czynności motorycznej przewodu pokarmowego
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.5-7
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
73/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Przyczyny, diagnostyka i leczenie przewlekłych zaparć u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.45 poz.E-11
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
74/560
Franciszek Iwańczak, Dorota Borowska, Barbara Iwańczak.: Rola tlenku azotu w chorobach przewodu pokarmowego
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.2-4, streszcz. s.35
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
75/560
Andrzej Stawarski, Urszula Zaleska-Dorobisz, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Wartość badania USG jamy brzusznej (US) w diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC) i choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) u dzieci
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.28 poz.A-26
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
76/560
Urszula Zaleska-Dorobisz, Józef Wawro, Robert Bujak, Dariusz Patkowski, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Zmiany zapalne prawego dolnego kwadrata jamy brzusznej u dzieci w obrazie ultrasonograficznym
Nowa Pediatr. 1998 R.2 nr 5; s.29 poz.A-30
XII Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Wrocław, 22-24.10.1998 r. Streszczenia
77/560
Barbara Iwańczak, Halina Rajska, Franciszek Iwańczak.: Ocena stężenia bizmutu u dzieci leczonych Ventrisolem
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 4; s.285-290
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
78/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Odrębności epidemiologiczne zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 3; s.211-215
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
79/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Odrębności kliniczne, endoskopowe i histopatologiczne zakażenia Helicobacter pylori u dzieci i dorosłych
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 4; s.317-322
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
80/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Wskazania i zasady eradykacji Helicobacter pylori u dzieci
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 5; s.451-455
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
81/560
Andrzej Stawarski, Józef Wawro, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Analiza obrazu radiologicznego atypowych zapaleń płuc wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia spp. u dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.3; s.197-202
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
82/560
Grażyna Gościniak, A. Gaszewska-Mastalarz, Anna Przondo-Mordarska, J. Zakrzewska-Czerwińska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Diversity of Helicobacter pylori vacA gene and cytotoxin production
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 no.11; s.662-667
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
83/560
Zdzisława Iwanicka, Franciszek Iwańczak, Renata Wąsikowa, Barbara Iwańczak, Barbara Salmonowicz.: Częstość występowania choroby trzewnej u dzieci z cukrzycą typu I = The incidence of coeliac disease in children with diabetes type I
Diabetol.Pol. 1999 Vol.6 supl.1; s.27 poz.U18
VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wrocław, 27-30 maja 1999. Streszczenia
84/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Maciej Potyrała, Tomasz Pytrus, Leszek Noga, Krystyna Laszki-Szcząchor, Michael Paul.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u gastroenterologów dziecięcych w Polsce
Gastroenterol.Pol. 1999 T.6 nr 3; s.201-206
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
85/560
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Ocena leczenia farmakologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1999 T.6 nr 1; s.31-35
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
86/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak, Anna Gaszewska-Mastalarz.: Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori
Gastroenterol.Pol. 1999 T.6 nr 6; s.437-442
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
87/560
Barbara Iwańczak.: Clinical and morphological correlations in gastroesophageal reflux disease in children
Gut 1999 Vol.45 suppl.5; s.A84 poz.P0034
7th United European Gastroenterology Week. Rome (Italy), 13-17 November 1999
88/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Extraintestinal manifestations and complications in children with ulcerative colitis and Crohn's disease
Gut 1999 Vol.45 suppl.5; s.A201 poz.P0617
7th United European Gastroenterology Week. Rome (Italy), 13-17 November 1999
89/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak.: Influence of H. pylori resistance to antibiotics on eradication outcome
J.Physiol.Pharmacol. 1999 Vol.50 suppl.2; s.16
International Symposium "Extragastroduodenal manifestations of H. pylori infection". Cracow, August 29-30, 1999
90/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Maciej Potyrała, M. Paul, Leszek Noga, Krystyna Laszki-Szcząchor.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u gastroenterologów dziecięcych = The frequency of Helicobacter pylori infection in pediatric gastroenterologists in Poland
Pediatr.Pol. 1999 [T.74] nr 6 supl.; s.348
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów. Białystok - Mikołajki, 6-9 czerwca 1999 r.
91/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Aleksander Blitek.: Ektopiczna tkanka terczycowa u nasady języka. Opis choroby u 11-letniej dziewczynki
Pediatr.Pol. 1999 T.74 nr 12; s.1201-1202
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
92/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król.: Mieszane atypowe zapalenie płuc spowodowane przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae u 6-letniego chłopca
Pediatr.Pol. 1999 T.74 nr 12; s.1203-1207
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
93/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Objawy nietolerancji sulfasalazyny lub innych preparatów kwasu 5-aminosalicylowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Pediatr.Pol. 1999 T.74 nr 8; s.777-781
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
94/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Objawy pozajelitowe i powikłania w przebiegu wrzodziejacego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci = Extraintestinal manifestations and complications in children with ulcerative colitis and Crohn's disease
Pediatr.Pol. 1999 [T.74] nr 6 supl.; s.348
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów. Białystok - Mikołajki, 6-9 czerwca 1999 r.
95/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Józef Wawro, Franciszek Iwańczak, Leszek Noga.: Przyczyny, diagnostyka i leczenie przewlekłych zaparć u dzieci
Pediatr.Pol. 1999 T.74 nr 4; s.339-348
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
96/560
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko.: Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori = Familial occurrence of Helicobacter pylori infection
Pediatr.Pol. 1999 [T.74] nr 6 supl.; s.349
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów. Białystok - Mikołajki, 6-9 czerwca 1999 r.
97/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Franciszek Iwańczak.: Clinical features of Crohn's disease in children
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.93
(Falk Symposium)
98/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko.: Endoscopic findings from children with ulcerative colitis and Crohn's disease in the upper gastrointestinal tract
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.40
(Falk Symposium)
99/560
Tomasz Pytrus, Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak.: Etiology of bloody diarrhoea in children
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.42
(Falk Symposium)
100/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Extraintestinal manifestations and complications in children with ulcerative colitis and Crohn's disease
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.92
(Falk Symposium)
101/560
Tomasz Pytrus, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora of gastrointestinal tract from children with inflammatory bowel diseases
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.41
(Falk Symposium)
102/560
Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Separate clinical features of ulcerative colitis in children
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.32
(Falk Symposium)
103/560
Andrzej Stawarski, Tomasz Pytrus, Urszula Zaleska-Dorobisz, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: The value of the ultrasonography of the abdomen in the diagnostics of ulcerative colitis and Crohn's disease in children
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.49
(Falk Symposium)
104/560
Barbara Iwańczak.: Korelacje kliniczno-morfologiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci
Wrocław : Akad. Med., 1999; 133 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 1/1999)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
105/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Neutralisation of vacuolating activity of cytotoxin by serum antibodies of Helicobacter pylori infected patients
Acta Microbiol.Pol. 2000 Vol.49 no.2; s.113-120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
106/560
Zdzisława Iwanicka, Franciszek Iwańczak, Renata Wąsikowa, Barbara Iwańczak, Barbara Salmonowicz.: The incidence of coeliac disease in children with diabetes type 1
Exp.Clin.Endocrinol.Diabet. 2000 Vol.108 suppl.1; s.185 poz.pFr208
44th Symposion of the German Society of Endocrinology (DGE) and 35. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG). Munich, May 31st-June 3rd, 2000. Abstracts of oral presentations and posters
107/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Marta Rzeszutko.: Apoptoza w błonie śluzowej żołądka
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.367-371
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
108/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Franciszek Iwańczak.: Czas pasażu jelitowego znacznika w diagnostyce czynnościowego zaparcia stolca u dzieci
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.355-360
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
109/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Franciszek Iwańczak.: Czas pasażu jelitowego znacznika w diagnostyce zaparć czynnościowych u dzieci = Transit time of radio-opaque markers in children with functional constipation
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.174 poz.PG-27
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
110/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora przewodu pokarmowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego = Flora of gastrointestinal tract in children with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.175 poz.PG-30
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
111/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Obraz kliniczny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna = Clinical picture of ulcerative colitis and Crohn's disease in children
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.177 poz.PG-33
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
112/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Ocena przejściowej relaksacji dolnego zwieracza przełyku w chorobie refluksowej u dzieci
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.325-330
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
113/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka.: Ocena związku pomiędzy chorobą refluksową przełyku dzieci a zmianami patologicznymi w krtani = Assessment of correlation between esophageal reflux disease and laryngeal pathological changes in children
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.166 poz.PG-11
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
114/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Polipy przewodu pokarmowego u dzieci = Gastrointestinal tract polyps in children
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.182 poz.PG-44
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
115/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Zaburzenia motoryki przełyku u dzieci z chorobą refluksową = Esophageal motor activity disorders in children with reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.161 poz.PG-2
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
116/560
Barbara Iwańczak.: Esophageal motility disorders in children with reflux disease
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A284 abstr.P1139
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, 25-30 November 2000
117/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Familial occurrence of Helicobacter pylori infection
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A100 abstr.P285
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, 25-30 November 2000
118/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, D. Borowska-Szczerbiak, Aleksander Blitek, Elżbieta Krzesiek.: Transit time of radio-opaque markers and anorectal manometry in children with functional constipation
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A289 abstr.P1164
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, 25-30 November 2000
119/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka.: Assessment of correlation between esophageal reflux disease and laryngeal pathological changes in children
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2000 Vol.31 suppl.2; s.S99 poster 384
World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Boston, Massachusetts, August 5-9, 2000. Abstracts
120/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Maciej Potyrała.: Applicability of HpSA test for detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens from infected patients before and after treatment - preliminary results
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.3; s.51 abstr.B-1/P-30a
XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists. Białystok, September 12-15, 2000. Book of Abstracts
121/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak.: Differences in prevalence of anti-CagA and anti-VacA proteins antibodies in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.3; s.100 abstr.B-7/O-3
XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists. Białystok, September 12-15, 2000. Book of Abstracts
122/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak.: Analiza wydzielania żołądkowego u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.64 poz.IX/5
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
123/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Irena Makulska.: Analiza zmian w przełyku, żołądku i dwunastnicy u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.64 poz.IX/4
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
124/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król, Tomasz Pytrus.: Atypowe zapalenie płuc u dzieci wywołane jednoczesnym zakażeniem przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.67 poz.IX/16
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
125/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Częstość występowania zaburzeń motoryki przełyku w chorobie refluksowej przełyku u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.63 poz.IX/2
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
126/560
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.67 poz.IX/17
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
127/560
Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak, Janina Ruczkowska, Franciszek Iwańczak.: Epidemiologia atypowych zapaleń płuc wywołanych przez mycoplasma pneumoniae i chlamydia sp. u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.66 poz.IX/14
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
128/560
Barbara Iwańczak, Dorota Borowska-Szczerbiak, Aleksander Blitek, Elżbieta Krzesiek.: Ocena badania manometrycznego odbytnicy w zaparciach dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.64 poz.IX/3
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
129/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król, Józef Wawro.: Ocena obrazu klinicznego atypowych zapaleń płuc wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia sp. u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.67 poz.IX/15
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
130/560
Krzysztof Matusiewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Ocena oznaczania stężenia przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w zespole złego wchłaniania
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.68 poz.IX/20
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
131/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Ocena stanu odżywiania i leczenia żywieniowego u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.66 poz.IX/13
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
132/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Ocena stanu odżywiania i leczenia żywieniowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.66 poz.IX/12
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
133/560
Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Aleksander Blitek.: Refluks żołądkowo-przełykowy w alergii pokarmowej u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.22-23
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
134/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Maciej Potyrała, Tomasz Pytrus, Aleksander Blitek.: Wapniejące zapalenie trzustki u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.52 poz.V/3
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
135/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci - Klasyfikacja Rzymska
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.3-5
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
136/560
Franciszek Iwańczak, Edyta Radwańska-Mizia, Barbara Iwańczak.: Zespół jelita nadwrażliwego u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.68 poz.IX/22
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
137/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Marta Rzeszutko.: Zjawisko apoptozy w błonie śluzowej żołądka
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.24-28
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
138/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz.: Analiza obrazu klinicznego choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 4; s.283-290
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
139/560
Andrzej Stawarski, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Józef Wawro, Franciszek Iwańczak.: Diagnostyka obrazowa wad rozwojowych układu żółciowego u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 5; s.397-405
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
140/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Niestrawność czynnościowa u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 6; s.487-491
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
141/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Józef Wawro.: Obraz kliniczny zapaleń wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 5; s.367-371
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
142/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Edyta Radwańska-Mizia.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 6; s.447-450
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
143/560
Franciszek Iwańczak, Edyta Radwańska-Mizia, Barbara Iwańczak.: Zespół jelita nadwrażliwego u dzieci
Pediatr.Pol. 2000 T.75 nr 6; s.451-457
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
144/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Franciszek Iwańczak.: Czas pasażu jelitowego znacznika w diagnostyce zaparć czynnościowych u dzieci = Transit time of radio-opaque markers in children with functional constipation
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.73 poz.PL47
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
145/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Elżbieta Krzesiek, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora przewodu pokarmowego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit = Flora gastrointestinal tract in chlidren with inflammatory bowel diseases (IBD)
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.45 poz.R55
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
146/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Obraz kliniczny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC) i choroby Leśniewskiego-Crohna (CD) u dzieci = Clinical picture of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) in children
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.82 poz.PL66
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
147/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka.: Ocena związku pomiędzy chorobą refluksową przełyku u dzieci a zmianami patologicznymi w krtani = Assessment of corrrelation between esophageal reflux diease and laryngeal pathological changes in children
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.55 poz.PL12
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
148/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Polipy przewodu pokarmowego u dzieci = Gastrointestinal tract polyps in children
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.83 poz.PL68
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
149/560
M[aciej] Potyrała, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak.: Occurrence of Helicobacter pylori(Hp)in family members of children with duodenal ulcer or chronic gastritis with Hp infection
W:34th Annual Meeting of ESPGHAN [European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition]. Geneva, May 9-12, 2001. Abstract book; poz.P131
150/560
T[omasz] Kręcicki, M[aria] Zalesska-Kręcicka, B[arbara] Iwańczak, A[leksander] Blitek.: Correlation between gastroesophageal reflux disease and laryngeal pathology changes in children
W:A Multidisciplinary Symposium " Where upper airway and digestive tract meet". Amsterdam, April 18-21, 2001. Abstract book - programme; s.76 poz.11.5
Symposium integrating: 8th International Congress on Surgical and Prosthetic Rehabilitation after Laryngectomy; Conference of the European Group for Functional Surgery Following Laryngectomy; Conference of the European Group for Dysphagia and Globus; Conference of the Groupe de Recherche Europpen sur le Larynx; Workshop of the European Laryngological Society
151/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Diagnostic and therapeutic strategy in cholecystolithiasis in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3; s.319
VI th Polish-Czech Conference of Internal Medicine. Polanica Zdrój, 10-20.10.2001. Abstracts
152/560
Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Barbara Iwańczak, Janina Ruczkowska, Franciszek Iwańczak.: Epidemiology of atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia sp. in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.1; s.37-44
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
153/560
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.41
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia
154/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król, Tomasz Pytrus.: Atypical pneumonia caused by double mixed infection of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in children
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2001 Vol.2 no.1; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
155/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak.: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from infected patients before and after treatment
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.335 poz.P1548
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
156/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Differences in serological response against CagA and VacA in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.333 poz.P1540
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
157/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: IgG and IgA antibodies against Helicobacter pylori in serum, saliva and gastric juice of patients with gastroduodenal disease
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.332-333 poz.P1538
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
158/560
Zdzisława Iwanicka, Franciszek Iwańczak, Renata Wąsikowa, Barbara Iwańczak, Barbara Salmonowicz.: Częstość występowania choroby trzewnej u dzieci z cukrzycą typu 1
Diabetol.Pol. 2001 T.8 nr 3-4; s.278-281
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
159/560
M[aciej] Potyrała, B[arbara] Iwańczak, Z[bigniew] Sajewicz.: Ectopic pancreatic tissue in the stomach in children - diagnostic difficulties
Endoscopy 2001 Vol.33 suppl.1; poz.2400
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
160/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, A[leksander] Blitek, F[ranciszek] Iwańczak.: The value of electrogastrography in children with gastroesophageal reflux disease
Endoscopy 2001 Vol.33 suppl.1; poz.2499
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
161/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak.: Dziedziczne polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 2001 T.8 nr 4; s.361-366
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
162/560
Leokadia Bąk-Romaniszyn [i in. uczestnicy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii: Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski]: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori (rok 2000). Wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 2001 T.8 nr 1; s.11-18
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
163/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Andrzej Stawarski, Maciej Potyrała, Aleksander Blitek.: Przewlekłe wapniejące zapalenie trzustki u dzieci. Materiał własny
Gastroenterol.Pol. 2001 T.8 nr 1; s.87-91
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
164/560
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska.: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from infected patients before and after treatment
Gut 2001 Vol.49 suppl.2; s.A79 poz.14/19
XIVth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Strasbourg (France), 5-8 September 2001. Abstracts of scientific presentations
165/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in children aged 6 days to 60 months
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2489
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
166/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Tissue transglutaminase in diagnosis of coeliak disease in children
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2702
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
167/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Neutralisation of cytotoxic vacuolating activity by sereum antibodies of Helicobacter pylori-infected patients
Int.J.Med.Microbiol. 2001 Vol.291 no.1; s.27-32
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
168/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak.: The value of electrogastrography in children with functional gastrointestinal disorders
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2001 Vol.32 suppl.1; s.S49 poz.6
First European Meeting on Pediatric Gastrointestinal Motility. Capri (Naples), Italy, April 5-7, 2001
169/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak.: Flora jelitowa u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 4; s.275-281
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
170/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Aleksander Blitek.: Kurcz wpustu u dzieci, opis trzech przypadków w wieku 3, 5 i 13 lat
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.901-906
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
171/560
Barbara Iwańczak, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Aleksander Blitek.: Laryngologiczna manifestacja choroby refluksowej przełyku u dzieci
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 3; s.165-170
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
172/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała, Franciszek Iwańczak.: Obraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci do 5 roku życia
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.879-888
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
173/560
Barbara Iwańczak, Zdzisław Woźniak.: Ocena histopatologiczna błony śluzowej przełyku w chorobie refluksowej u dzieci
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 6; s.421-427
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
174/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Ocena serologiczna częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci do lat 5
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 4; s.263-268
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
175/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Grażyna Gościniak, Ghan Shyam Agarwal.: Ocena skuteczności leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.867-872
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
176/560
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.873-877
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
177/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w kamicy żółciowej u dzieci
Stand.Med.-Mies.Lek.Pediatr. 2001 T.3 nr 5; s.25-29
Toż w: Stand.Med.-Mies.Lek.Pediatr. 2001 T.3 nr 2 supl. s.9-12
178/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Irena Choroszy-Król, Józef Wawro.: Ocena obrazu klinicznego atypowych zapaleń płuc wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia sp. u dzieci
Wiad.Lek. 2001 T.54 nr 1-2; s.26-37
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
179/560
Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, M. Horobiowska.: Laryngeal manifestations of gastroesophageal reflux disease in children
Acta Otolaryngol. 2002 Vol.122 no.3; s.306-310
IF: 0.729
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
180/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Badanie czynności elektrycznej żołądka (EGG) w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.1; s.105-112
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
181/560
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, B[arbara] Iwańczak.: Effect of cytotoxic properties of Helicobacter pylori on different cell lines
Clin.Microbiol.Infect. 2002 Vol.8 suppl.1; s.383 poz.P1599
12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Milan (Italy), 21-24 April 2002
182/560
M[aciej] Potyrała, B[arbara] Iwańczak, I[rena] Makulska, M[arta] Rzeszutko.: The prevalence of mucosal abnormalites of the upper gastrointestinal tract in children with end-stage renal failure
Endoscopy 2002 Vol.34 suppl.II; s.A324, poz. WED-G-593
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
183/560
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Częstość występowania zakażenia H. pylori i H. helmannii u dzieci z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w 2001 roku = Frequency of H. pylori and H. helmannii infection in children with gastroduodenal disease - one-year follow-up study
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.197 poz.F-17
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
184/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Ocena zależności miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 2; s.109-115
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
185/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Franciszek Iwańczak, Józef Wawro.: Śródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym i posteroidową cukrzycą
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 4; s.331-334
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
186/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Wpływ czynników alergicznych na czas pasażu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca = The influence of allergic factors on colonic transit time in children with functional constipation
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.199 poz.F-22
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
187/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Food intolerance and colonic transit time in children with chronic functional consipation
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A5, poz. OP-G-016
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
188/560
G[rażyna] M. Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: Frequency of Helicobacter pylori and Helicobacter helmannii in children with gastroduodenal disease - one year follow-up study
Gut 2002 Vol.51 suppl. no.11; s.A88 poz.14.30
XVth International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter. Athens (Greece), 11-14 September 2002. Abstracts of scientific presentations
189/560
G[rażyna] M. Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: Increase in resistance to matronidazole and clarithromycin of Helicobacter pylori strains isolated from children before and after treatment in the time span of 1997-2001
Gut 2002 Vol.51 suppl. no.11; s.A89 poz.14.34
XVth International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter. Athens (Greece), 11-14 September 2002. Abstracts of scientific presentations
190/560
B[arbara] Iwańczak, Aleksander Blitek, F[ranciszek] Iwańczak.: Secondary esophageal motility disorders in children with gastroesophageal reflux disease
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A323, poz. WED-G-588
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
191/560
Barbara Iwańczak.: Niestrawność czynnościowa u dzieci
Nowa Pediatr. 2002 R.6 nr 3; s.132-136
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
192/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt
Nowa Pediatr. 2002 R.6 nr 3; s.128-131
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
193/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci
Nowa Pediatr. 2002 R.6 nr 3; s.137-141
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
194/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Zbigniew Sajewicz, Franciszek Iwańczak.: Dodatkowa trzustka ektopiczna zlokalizowana w żołądku u dzieci - opis trzech przypadków
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 3; s.255-258
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
195/560
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego i opolskiego
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 4; s.301-309
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
196/560
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz.: Etiopatogeneza choroby trzewnej w świetle najnowszych badań
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 10; s.875-882
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
197/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Postępy w diagnostyce i leczeniu kamicy żółciowej u dzieci
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 7; s.591-598
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
198/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Wpływ czynników alergicznych na czas pasażu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca
Pediatr.Pol. 2002 T.74 nr 11; s.969-975
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
199/560
F[ranciszek] Iwańczak, E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak.: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego i opolskiego = Epidemiology of ulcerative colitis and Crohn's disease in children from dolnośląski and opolskie wojevodships
Pediatr.Prakt. 2002 T.10 z.1; s.198
Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 18-20 IV 2002. Streszczenia
200/560
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak.: Diagnostyka, profilaktyka i leczenie dziedzicznych polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci
Pediatr.Współcz. 2002 T.4 nr 2; s.185-191
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
201/560
F[ranciszek] Iwańczak, E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak.: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego
Pediatr.Współcz. 2002 T.4 nr 4; s.451 poz.2
Ogólnopolskie Sympozjum "Nieswoiste zapalenie jelit". Łódź, 22 marca 2002 roku
202/560
E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, M[aciej] Potyrała.: Ocena przebiegu klinicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w zależności od wieku badanych dzieci
Pediatr.Współcz. 2002 T.4 nr 4; s.452 poz.3
Ogólnopolskie Sympozjum "Nieswoiste zapalenie jelit". Łódź, 22 marca 2002 roku
203/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci
Pediatr.Współcz. 2002 T.4 nr 2; s.127-134
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
204/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka
Pol.Merkur.Lek. 2002 T.12 nr 68; s.104-107
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
205/560
Krzysztof Fyderek, Jarosław Kwiecień, Jerzy Socha, J. Ryżko, Franciszek Iwańczak, B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, K. Wąsowska-Królikowska, E. Toporowska-Kowalska, M. Uścinowicz, M. Sładek, E. Bogunia.: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci : konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
Stand.Med.-Mies.Lek.Pediatr. 2002 T.4 nr 10(36); s.592-593
206/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Wskazania i podstawowe zasady badania manometrycznego przełyku
Stand.Med.-Mies.Lek.Pediatr. 2002 T.4 nr 2(28); s.117-121; tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
207/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Znaczenie elektrogastrografii (EGG) w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci
Terapia 2002 R.10 nr1 z.2(116); s.3-5
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
208/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Elżbieta Krzesiek.: Wstępna ocena leczenia behawioralnego (biofeedback) wrzodu samotnego, zaparć czynnościowych i popuszczania stolca u dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.769-775
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
209/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Badanie manometryczne odbytowo-prostnicze w diagnostyce zaburzeń defekacji
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.135-141
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
210/560
Barbara Iwańczak.: Choroba refluksowa przełyku
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.40-51
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
211/560
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz.: Etiopatogeneza choroby trzewnej
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.142-147
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
212/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.232-242
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
213/560
Barbara Iwańczak.: Niestrawność czynnościowa
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
214/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Nietolerancja laktozy
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.158-165
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
215/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Obraz kliniczny i diagnostyka choroby trzewnej
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.148-157
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
216/560
Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Aleksander Blitek.: Refluks żołądkowo-przełykowy w alergii pokarmowej
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.311-314
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
217/560
Franciszek Iwańczak, Dorota Borowska, Barbara Iwańczak.: Rola tlenku azotu w chorobach przewodu pokarmowego
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.315-320
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
218/560
Franciszek Iwańczak, Aleksander Blitek, Barbara Iwańczak.: Specyfika zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.56-66
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
219/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci - klasyfikacja rzymska
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.7-10
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
220/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.11-17
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
221/560
Aleksander Blitek, Barbara Iwańczak.: Zaburzenia motoryki przełyku i wskazania do badania manometrycznego
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.18-24
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
222/560
Barbara Iwańczak.: Zaburzenia opróżniania żołądka
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.52-55
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
223/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zakażenie Helicobacter pylori
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.67-74
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
224/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Gastroenetrologia dziecięca : wybrane zagadnienia ; pod red. Franciszka Iwańczaka; Warszawa : Borgis Wydaw. Med., 2003; s.34-39
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
225/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Krystyna Mowszet.: Assessment of serum antibodies against gliadin, endomysium and tissue transglutaminase in diagnosis of celiac disease in children
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr.4; s.323-328
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
226/560
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Helicobacter pylori antigens in stool specimens of gastritis children before and after treatment
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2003 Vol.36 no.3; s.376-380
IF: 1.402
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
227/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, T[omasz] Witkowski, P[iotr] Ponikowski.: Baroreflex sensitivity in children with irritable bowel syndrome, insulin-dependent diabetes mellitus and in normal controls. Preliminary studies
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.2; s.86
International Symposium "Brain-gut axis in gastrointestinal system basic and clinical aspects".Cracow, 15 November, 2003
228/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Beata Paginowska.: Postępy w diagnostyce i leczeniu zaparć czynnościowych u dzieci
Pediatr.Pol. 2003 T.78 nr 8; s.701-711
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
229/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak.: Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem
Pediatr.Współcz. 2003 T.5 nr 2; s.125-129
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
230/560
Tomasz Pytrus, Agnieszka Matkowska, Karol Kremens, Barbara Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci
Pediatr.Współcz. 2003 T.5 nr 4; s.211-215
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
231/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Elżbieta Krzesiek.: Ocena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci
Pediatr.Współcz. 2003 T.5 nr 2; s.135-139
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
232/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Extraintestinal manifestations and complications in children with ulcerative colitis and Crohn's disease
Prog.Med.Res.(online) 2003 Vol.1; poz.16
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
233/560
Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Ewa Witkowska-Vogtt, Danuta Dzierżanowska, Wiktor Łaszewicz.: Ocena wybranych testów w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori
W:Raport z realizacji projektu celowego zamawianego Ministerstwa Zdrowia oraz Komitetu Badań Naukowych CZ Nr 08-19; numer umowy: C 007/P05/2000 "Zakażenie helicobacter pylori w Polsce - badania epidemiologiczne u dzieci i dorosłych z uwzględnieniem ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz raka żołądka" oraz materiały posiedzenia realizatorów projektu i roboczej grupy ds. Helicobacter pylori Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Białystok, 19-20 wrzesień 2003 ; kier. projektu Wiktor Łaszewicz; Białystok : Akad. Med., 2003; s.51-60
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
234/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka, Monika Morawska-Kochman.: Ocena związku pomiędzy chorobą refliksową przełyku u dzieci a zmianami patologicznymi w krtani
W:XIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Lublinie, 18-20 wrzesień 2003; s.115 poz. S-8/96
235/560
Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Elżbieta Krzesiek.: Obena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci
W:XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003; s.69 poz.SXVII/7
236/560
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Objawy pozajelitowe i powikłania w przebiegu przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
W:XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003; s.70 poz.SXVII/8
237/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak.: Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem
W:XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003; s.69 poz.SXVII/5
238/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Ewa Barg.: Subkliniczna niedoczynność tarczycy u niemowląt i małych dzieci
W:XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003; s. 60 poz.SXX/4
239/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Franciszek Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.761-766
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
240/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak.: Osteoporoza i osteopenia u dzieci i młodzieży - przyczyny, diagnostyka i leczenie
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1; s.177-184
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
241/560
Robert Pawłowicz, Barbara Iwańczak.: Subkliniczna niedoczynność tarczycy u dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1; s.171-176
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
242/560
Barbara Iwańczak, E[lżbieta] Krzesiek, Ewa Barg.: Subkliniczna niedoczynność tarczycy u niemowląt i małych dzieci - analiza kliniczna
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.2; s.279-283
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
243/560
kier. proj. Wiktor Łaszewicz ; gł. realiz. proj. [m.in.] Leszek Paradowski, Jan Cader, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała, Marta Rzeszutko, Aleksander Blitek, Grażyna Gościniak: Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori (materiały wdrożeniowe)
Białystok : Trans Humana, 2004; 118 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
244/560
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: High level of resistance to metronidazole and clarithromycin in Helicobacter pylori isolated from pediatric patients in Poland (1997-2001)
Folia Microbiol. 2004 Vol.49 no.2; s.133-136
IF: 1.034
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
245/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, U[rszula] Zaleska-Dorobisz, A[nna] Wawro.: Predisposing factors and clinical presentation of gallstone disease (GSD) in children
W:Gallstones: Pathogenesis and Treatment. Freiburg (Germany), Januar 15-16, 2004. Abstracts, poster abstracts; poz.14
(Falk Symposium; No 139)
246/560
A[ndrzej] Stawarski, F[ranciszek] Iwańczak, B[arbara] Iwańczak.: Results of the ursodeoxycholic acid dissolution therapy of gallstone disease in children
W:Gallstones: Pathogenesis and Treatment. Freiburg (Germany), Januar 15-16, 2004. Abstracts, poster abstracts; poz.32
(Falk Symposium; No 139)
247/560
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: 10-years evaluation of the prevalence of Helicobacter pylori infection and assessment of resistance to metronidazole and clarithromycin in children
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.141-146
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
248/560
Jan Dzieniszewski, Mirosław Jarosz; Grupa Robocza PTG [m.in. Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski]: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori (rok 2004). Wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 1; s.41-48
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
249/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Znaczenie elektrogastrografii w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 2004 Vol.11 nr 1; s.63-68
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
250/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Baroreflex sensitivity in children with functional gastrointestinal dosorders, insulin-dependent diabetes mellitus and in normal controls
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.39 suppl.1; s.S442 poz.P1012
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris, 3-7 July 2004. Abstracts
251/560
F[ranciszek] Iwańczak, M[aria] Barancewicz-Łosek, B[arbara] Iwańczak, J. Kuryszko, E[ugeniusz] Baran.: Clinical quiz. White sponge nevus
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.38 no.2; s.151, 226
IF: 1.764
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
252/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Gastric electrical activity in children with gastroesophageal reflux disease
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.39 suppl.1; s.S443 poz.P1015
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris, 3-7 July 2004. Abstracts
253/560
A[ndrzej] Stawarski, F[ranciszek] Iwańczak, B[arbara] Iwańczak.: Pharmacological treatment of gallstone disease in children
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.39 suppl.1; s.S361 poz.P0801
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris, 3-7 July 2004. Abstracts
254/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, U[rszula] Zaleska-Dorobisz, J[ózef] Wawro.: Risk factors and clinical presentation of gallbladder stones and choledochal stones in children
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.39 suppl.1; s.S165-S166 poz.P0284
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris, 3-7 July 2004. Abstracts
255/560
B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, F[ranciszek] Iwańczak.: The incidence of Helicobacter pylori infection in children of short stature
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004 Vol.39 suppl.1; s.S487 poz.P1133
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris, 3-7 July 2004. Abstracts
256/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci
Pediatr.Pol. 2004 T.79 nr 7; s.495-501
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
257/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Józef Wawro.: Czynniki ryzyka i objawy kliniczne kamicy żółciowej u dzieci
Pediatr.Pol. 2004 T.79 nr 7; s.520-528
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
258/560
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Franciszek Iwańczak.: Obecność przeciwciał IgG i IgA przeciwko Helicobacter pylori w surowicy, ślinie i soku żołądkowym u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy
Pediatr.Pol. 2004 T.79 nr 3; s.235-241
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
259/560
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Wrzesław Romańczuk, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Mierzwa, Wojciech Cichy, Iwona Ignyś, Danuta Dzierżanowska, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt.: Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w Polsce
Pediatr.Współcz. 2004 T.6 nr 4; s.345-350
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
260/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Częstość występowania chorób przewodu pokarmowego u dzieci z niskim wzrostem w zależności od zakażenia Helicobacter pylori
Pediatr.Współcz. 2004 T.6 nr 1; s.98-99 poz.10
Sympozjum nt. "Niedożywienie u dzieci". Warszawa, 2-3 IV 2004 r.
261/560
E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak, A[leksander] Blitek, D[iana] Jędrzejuk.: Ocena gęstości mineralnej kości, stężenia aktywnych metabolitów witaminy D3 w surowicy oraz stanu odżywienia u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Pediatr.Współcz. 2004 T.6 nr 2; s.214-215 poz.5
II Ogólnopolskie Sympozjum "Nieswoiste zapalenie jelit". Łódź, 19 marca 2004 roku. Streszczenia
262/560
B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, F[ranciszek] Iwańczak.: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na masę ciała i wzrost dzieci
Pediatr.Współcz. 2004 T.6 nr 1; s.99 poz.11
Sympozjum nt. "Niedożywienie u dzieci". Warszawa, 2-3 IV 2004 r.
263/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, A[leksander] Blitek.: Gastric electrical activity in children with gastroesophageal reflux disease
W:Pediatric Gastroenterology 2004 : Reports from the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris (France), July 3-7, 2004; Bologna : Medimond S.r.l., 2004; s.467-471
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
264/560
A[ndrzej] Stawarski, F[ranciszek] Iwańczak, B[arbara] Iwańczak.: Pharmacological treatment of gallstone disease in children
W:Pediatric Gastroenterology 2004 : Reports from the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris (France), July 3-7, 2004; Bologna : Medimond S.r.l., 2004; s.463-466
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
265/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, U[rszula] Zaleska-Dorobisz, J[ózef] Wawro.: Risk factors and clinical presentation of gallbladder stones and choledochal stones in children
W:Pediatric Gastroenterology 2004 : Reports from the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris (France), July 3-7, 2004; Bologna : Medimond S.r.l., 2004; s.247-251
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
266/560
B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, F[ranciszek] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: The incidence of Helicobacter pylori infection in children of short stature
W:Pediatric Gastroenterology 2004 : Reports from the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris (France), July 3-7, 2004; Bologna : Medimond S.r.l., 2004; s.119-123
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
267/560
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Jacek Kubica, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Przypadek środowiskowego zapalenia błony śluzowej żołądka wywołanego przez Helicobacter heilmannii (dziecko, pies, kot)
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.178 poz.P-120
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
268/560
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.277 poz.P-219
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
269/560
Barbara Iwańczak.: Elektrogastrografia
W:Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży ; red. nauk. Józef Ryżko, Jerzy Socha; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2004; s.37-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
270/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek, Diana Jędrzejuk.: Ocena gęstości mineralnej kości i stężenia aktywnych metabolitów witaminy D3 w surowicy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna u dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.251-260
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
271/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Analysis of gastric electrical activity in children with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 6; s.491-494
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
272/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała.: Assessment of the clinical course of ulcerative colitis in children in relation to their age
J.Pediatr.Neonatol. 2005 Vol.2 no.4; s.PD49-PD53
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
273/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Olga Dworak, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2005 T.18 nr 106; s.407-411
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
274/560
Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Ewa Witkowska-Vogtt, Danuta Dzierżanowska, Wiktor Łaszewicz.: Ocena wybranych testów do rozpoznawania zakażenia Helicobacter pylori
Pol.Merkur.Lek. 2005 T.19 nr 109; s.52-56
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
275/560
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u chorych w zależności od rozpoznania klinicznego
Przegl.Lek. 2005 T.62 nr 9; s.848-850
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
276/560
Agnieszka Kosmowska, Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak.: Assessment of the frequency of food allergy in children with gastroesophageal reflux disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.3; s.445-451
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
277/560
Agata Piasecka, Barbara Iwańczak.: Choroba refluksowa przełyku u dzieci - objawy pochodzące z układu oddechowego i krążenia
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.5; s.941-948
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
278/560
Krzysztof Matusiewicz, Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Małgorzata Matusiewicz.: Eozynofilowe bialko kationowe - znaczenie w patofizjologii i diagnostyce
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.683-688
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
279/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Józef Wawro, Barbara Czartoryska, Franciszek Iwańczak.: Mukopolisacharydoza typu II (zespół Huntera) - opis przypadku
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.399-403
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
280/560
Barbara Iwańczak.: II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.121-123
281/560
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Diagn.Lab. 2006 T.42 nr 1; s.103-109
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
282/560
T[omasz] Pytrus, K[rystyna] Mowszet, M[aciej] Bagłaj, E[lżbieta] Krzesiek, K[rzysztof] Matusiewicz, B[arbara] Iwańczak.: Achalazja przyczyną zaburzeń połykania u 13-letniego chłopca - opis przypadku
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.42
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
283/560
A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, W[ojciech] Kielan, D[ariusz] Patkowski, F[ranciszek] Iwańczak.: Ewolucja strategii i postępowania w kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci. Materiał własny
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.26
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
284/560
T. Hutyra, E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak.: Jatrogenne owrzodzenia przełyku u 13-letniego chłopca leczonego doksycykliną
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.43
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
285/560
E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak.: Przełyk Barretta u 16-letniego chłopca
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.43
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
286/560
A[ndrzej] Stawarski, A[gnieszka] Kosmowska, K[rystyna] Mowszet, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit współistniejące z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych oraz autoimmunologicznym zapaleniem trzustki u 13-letniego chłopca
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.75-76 poz.P/74
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
287/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Noczyńska, F[ranciszek] Iwańczak.: Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z cukrzycą typu I
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.50 poz.P/3
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
288/560
P. Socha, J. Ryżko, W. Jańczyk, E. Dzik, B[arbara] Iwańczak, E[lżbieta] Krzesiek.: Zakrzepica żył wątrobowych jako powikłanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u 12-letniej pacjentki
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2006 nr 3 supl.; s.60-61 poz.P/34
IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12-14 maja 2006. Materiały zjazdowe
289/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Estimation of the frequency of osteopenia and osteoporosis in inflammatory bowel disease in children
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 2; s.105-109
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
290/560
Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak, Michał Grabiński.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.301-303
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
291/560
A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci - czy tylko cholecystomia? Doświadczenia własne = Treatment of gallstone disease in children - only cholecystectomy? Own experience
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.59 poz.61
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
292/560
A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: Ocena wydolności zewnętrznej trzustki u dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego = Pancreatic exocrine function in children with gallstone disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.104 poz.130
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
293/560
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Krzysztof Kubiak, Barbara Iwańczak, Monika Biernat, Joanna Grabińska.: The role of environmental Helicobacter heilmannii infection in etiopathogenesis of gastric diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.320-323
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
294/560
G[rażyna] Gościniak, J. Skała, K. Kubiak, B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska.: Helicobacter heilmannii in a child, dog and cat
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.14
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
295/560
B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak, M[ichał] Grabiński.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.410 poz.16.08
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
296/560
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Resistance to metronidazole, clarithromycin, and amoxicillin of Helicobacter pylori strains isolated before and after eradication in children
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.401 poz.13.15
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
297/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Kofla.: The effect of Helicobacter pylori eradication therapy on gastric myoelectrical activity in children with functional dyspepsia
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.373 poz.09.04
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
298/560
F[ranciszek] Iwańczak, E. Maciorkowska, M. Kaczmarski, L. Bąk-Romaniszyn, I. Płaneta-Małecka, W. Romańczuk, B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, M. Czerwionka-Szaflarska, G. Mierzwa, W. Cichy, I. Ignyś, D. Dzierżanowska, G[rażyna] Gościniak, E. Vogtt.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in children in Poland - epidemiological studies
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.340-341 poz.04.06
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
299/560
T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Kofla.: The prevalence of iron deficiency anemia and iron deficiency in the group of children with Helicobacter pylori infection depending on somatic development
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.373-374 poz.09.05
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
300/560
Robert Śmigiel, Maciej Bagłaj, Dariusz Patkowski, Andrzej Stawarski, Beata Pyrek, Małgorzata Szczepaniak, Barbara Iwańczak, Maria Sąsiadek.: Płodowy skręt jelit w przebiegu mukowiscydozy
Pediatr.Pol. 2006 T.81 nr 10; s.763-767
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
301/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Czynniki predysponujące i wyniki leczenia farmakologicznego kwasem ursodezoksycholowym kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 116; s.199-202
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
302/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak, Małgorzata Matusiewicz, Franciszek Iwańczak.: Ocena miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej i przeciwko endomyzjum w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 115; s.17-21
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
303/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak.: Powikłania jelitowe i objawy pozajelitowe w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 115; s.22-25
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
304/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Noczyńska, Franciszek Iwańczak.: Abnormality of gastric myoelectric activity in children with type 1 diabetes mellitus
W:Proceedings of pediatric gastroenterology ; ed. by Maria Korzon, Barbara Kamińska, Adam Szarszewski; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.79-87
ISBN 83-7441-525-8, ISBN 978-83-7441-525-5
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
305/560
Tomasz Pytrus, Krystyna Mowszet, Maciej Bagłaj, Elżbieta Krzesiek, Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak.: Achalasia as a cause of dysphagia in 13-year-old boy - a case report
W:Proceedings of pediatric gastroenterology ; ed. by Maria Korzon, Barbara Kamińska, Adam Szarszewski; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.42-50
ISBN 83-7441-525-8, ISBN 978-83-7441-525-5
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
306/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Barrett esophagus in 16-year-old boy
W:Proceedings of pediatric gastroenterology ; ed. by Maria Korzon, Barbara Kamińska, Adam Szarszewski; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.29-36
ISBN 83-7441-525-8, ISBN 978-83-7441-525-5
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
307/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Wojciech Kielan, Dariusz Patkowski, Franciszek Iwańczak.: Gallbladder stones in children - evolution of management strategy: own experience
W:Proceedings of pediatric gastroenterology ; ed. by Maria Korzon, Barbara Kamińska, Adam Szarszewski; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.177-185
ISBN 83-7441-525-8, ISBN 978-83-7441-525-5
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
308/560
Tomasz Hutyra, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Iatrogenic esophageal ulceration in 13-year-old boy treated with doxycycline
W:Proceedings of pediatric gastroenterology ; ed. by Maria Korzon, Barbara Kamińska, Adam Szarszewski; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.37-41
ISBN 83-7441-525-8, ISBN 978-83-7441-525-5
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
309/560
Andrzej Stawarski, Agnieszka Kosmowska, Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Chronic inflammatory bowel disease with primary sclerosing cholangitis and autoimmune pancreatitis in 13-year-old boy. Case report
W:Recent advances in the knowledge of children bowel diseases ; eds Maria Korzon, Jarosław Walkowiak, Barbara Kamińska; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006; s.153-160
ISBN 83-7441-499-5, ISBN 978-83-7441-499-9
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
310/560
Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Zaparcia u dzieci - przyczyny, diagnostyka i leczenie
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.3; s.443-456
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
311/560
Piotr Socha, Józef Ryżko, Wojciech Jańczyk, Elżbieta Dzik, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Hepatic vein thrombosis as a complication of ulcerative colitis in a 12-year-old patient
Dig.Dis.Sci. 2007 Vol.52 no.5; s.1293-1298
IF: 1.319
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
312/560
U[rszula] Zaleska-Dorobisz, A[ndrzej] Stawarski, D[ąbrówka] Sokołowska, B[arbara] Iwańczak, K[rzysztof] Moroń.: Inflammatory bowel disease and bone mass in children
Eur.Radiol. 2007 Vol.17 suppl.1; s.480 poz.C-724
European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 9-13, 2007. Book of abstracts
313/560
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz.: Aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii i patomechnizmu choroby trzewnej
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.45-49
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
314/560
Agnieszka Kosmowska, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak.: Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 3; s.203-208
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
315/560
Barbara Iwańczak, Anna Kofla.: Eozynofilowe zapalenie przełyku: patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
316/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Kofla-Dłubacz, Franciszek Iwańczak.: The value of electrogastrography in children with non-ulcer dyspepsia depending on Helicobacter pylori infection and after eradication. Preliminary trial
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.97-102
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
317/560
N. Kalach, P. Bontems, P. Mourad-Baars, S. Koletzko, P. Scherbakov, D. Celińska-Cedro, B[arbara] Iwańczak, F. Gottrand, M. Martinez-Gomez, E. Phelivanouglu, G. Oderda, P. Urruzuno, T. Cassawall, T. Lamireau, J. Sykora, E. Roma, G. Veres, V. Wewer, M. Charkaluk, F. Megraud, S. Cadranel.: Prospective European multicenter pilot study on gastric and duodenal ulcer disease or erosions in children
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.394 poz.W5.11
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
318/560
A. Schwarzer, N. Kalach, B[arbara] Iwańczak, M. Martinez-Gomez, E. Roma-Giannikou, P. Urruzuno, S. Koletzko.: Treatment of Helicobacter pylori infection with high-dose esomeprazole, amoxicillin, and metronidazole in children infected with double-resistant strains: experience and first results of a multicenter study
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.459 poz.P150
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
319/560
Agnieszka Kosmowska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Objawy z układu oddechowego w patologicznym refluksie żołądkowo- przełykowym u niemowląt i dzieci do lat 6
Klin.Pediatr. 2007 Vol.15 nr zjazd.; s.102 poz.7-89-39-u
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, 24-26 maja 2007 r.
320/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Kofla-Dłubacz, Franciszek Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci w zależności od zakażenia Helicobacter pylori oraz po eradykacji
Klin.Pediatr. 2007 Vol.15 nr zjazd.; s.79 poz.3-10-61-p
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, 24-26 maja 2007 r.
321/560
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek.: Wybrane zagadnienia epidemiologii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w województwie dolnośląskim w latach 1986-2005
Klin.Pediatr. 2007 Vol.15 nr zjazd.; s.152 poz.22-334-462-p
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, 24-26 maja 2007 r.
322/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci : I konferencja naukowo-szkoleniowa
Medium Gaz.DIL 2007 nr 1; s.22
323/560
F[ranciszek] Iwańczak, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, E[lżbieta] Krzesiek, T[omasz] Pytrus.: Epidemiology of paediatric inflammatory bowel disease (IBD) in Lower Silesia district (Poland): 1986-2005
W:Pathogenesis and clinical practice in gastroenterology. Portorož (Slovenia), June 15-16, 2007. Abstracts, poster abstracts; poz.46
(Falk Symposium; 160)
324/560
A[ndrzej] Stawarski, T[omasz] Pytrus, U[rszula] Zaleska-Dorobisz, B. Burda-Muszyńska, A[gnieszka] Kosmowska, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J. Ryżko.: Primary sclerosing cholangitis (PSC) and autoimmune pancreatitis (AIP) in 13-years old boy with inflammatory bowel disease (IBD)
W:Pathogenesis and clinical practice in gastroenterology. Portorož (Slovenia), June 15-16, 2007. Abstracts, poster abstracts; poz.91
(Falk Symposium; 160)
325/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Tomasz Hutyra.: Achalazja przełyku u dzieci - doświadczenia własne na podstawie opisu 6 przypadków
Pediatr.Pol. 2007 T.82 nr 1; s.28-35
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
326/560
Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Anna Kofla-Dłubacz, Michał Grabiński, Franciszek Iwańczak.: Charakterystyka kliniczna i przebieg nieswoistych zapaleń jelit u dzieci do lat 5
Pediatr.Współcz. 2007 T.9 nr 3; s.231 poz.2
327/560
Agnieszka Kosmowska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Objawy z układu oddechowego w patologicznym refluksie żołądkowo-przełykowym u niemowląt i dzieci do lat 6
Pediatr.Współcz. 2007 T.9 nr 2; s.85-89
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
328/560
Krystyna Mowszet, Agata Piasecka, Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Ujawnienie się choroby trzewnej u dzieci w zależności od sposobu żywienia
Pediatr.Współcz. 2007 T.9 nr 1; s.17-21
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
329/560
U[rszula] Zaleska-Dorobisz, A[ndrzej] Stawarski, D[ąbrówka] M. Sokołowska, B[arbara] Iwańczak, K[rzysztof] Moroń.: Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości w diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit u dzieci = High-resolution ultrasound in diagnosis and monitoring of inflammatory bowel diseases in children
Pol.J.Radiol. 2007 Vol.72 suppl.1; s.138-139 poz.199
XXXVIII Polish Congress of Radiology. Bydgoszcz, May 23-26, 2007. Abstracts book
330/560
Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Anna Wawro, Franciszek Iwańczak, Agata Piasecka, Marta Sarnowska, Irena Makulska.: Ciężka biegunka toksyczna w przebiegu leczenia cyklosporyną A u jedenastoletniej dziewczynki z zespołem nerczycowym
Pol.Merkur.Lek. 2007 T.22 nr 132; s.557-559
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
331/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Imad Ramzi Samman, Marta Rzeszutko, Franciszek Iwańczak.: Eozynofilowe zapalenie przełyku przyczyną zaburzeń połykania u 18-letniego chłopca - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2007 T.22 nr 127; s.41-44
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
332/560
Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Jerzy Czernik, Krzysztof Bronowicki, Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Jan Klempous, Jan Godziński.: Trudności diagnostyczne przyczyn bólów okolicy wyrostka robaczkowego u dzieci
Przegl.Lek. 2007 T.64 supl.3; s.56-60
Konferencja "Kontrowersje w pediatrii". Kraków, 23-24. 11. 2007
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
333/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Andrzej Stawarski, Krystyna Mowszet, Franciszek Iwańczak.: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gorączki niewiadomego pochodzenia u dzieci
Przegl.Lek. 2007 T.64 supl.3; s.20-24
Konferencja "Kontrowersje w pediatrii". Kraków, 23-24. 11. 2007
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
334/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Kofla-Dłubacz, Franciszek Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci w zależności od zakażenia Helicobacter pylori oraz po eradykacji
Przegl.Pediatr. 2007 Vol.37 nr 2; s.182-187
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
335/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Stany nagłe w gastroenterologii dziecięcej
W:V Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Oblicza medycyny ratunkowej". Wrocław, 18-20. V. 2007 r.; s.49-52
336/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Agnieszka Kosmowska.: Zespół Williamsa u 2-letniego chłopca
Wiad.Lek. 2007 T.60 nr 9-10; s.466-469
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
337/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Odrębności kliniczne zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.161-197
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
338/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Małgorzata Jackowska-Adamska.: Dziecko z chorobą trzewną
W:Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju ; pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008; s.319-329
ISBN 978-83-7308-875-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
339/560
Marek Woynarowski, Małgorzata Woźniak, Małgorzata Pawłowska, Dariusz Lebensztejn, Jerzy Socha, Walentyna Chlebcewicz-Szuba, Teresa Chmurska-Motyka, Grażyna Czaja-Bulsa, Anna Gorczyca, Barbara Iwańczak, Bartosz Korczowski, Grażyna Kuydowicz, Anna Liberek, Alicja Mierzejewska-Rudnicka, Jolanta Porębska, Maria Rokitka, Stanisław Skomra, Ewa Smukalska, Elżbieta Strawińska, Sabina Więcek, Izabela Zaleska, Anna Zdanowska-Ruskań.: Autoimmune hepatitis in Polish children: healthcare facilities, epidemiology, and standards of care assessed by a pediatric autoimmune hepatitis group
Exp.Clin.Hepatol. 2008 Vol.4 nr 2; s.66-70
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
340/560
Barbara Iwańczak.: Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci i dorosłych - nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne XXI wieku
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.853-860
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
341/560
Jan Dzieniszewski, Mirosław Jarosz ; Grupa Robocza PTG-E do spraw zakażenia Helicobacter pylori [m. in. Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Katarzyna Neubauer]: Ustalenia Grupy Roboczej PTG-E dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori - consensus 2008
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 5; s.323-331
342/560
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[dam] Junka, G[rażyna] Gościniak.: Determination of serological response to certain H. pylori antigens and prevalence of different genotypic profiles in children with gastroduodenal diseases
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.446-447 poz.P091
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
343/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego
W:Onkologia i hematologia dziecięca. T.1 ; red. nauk. Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.499-506
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
344/560
Barbara Iwańczak.: Komentarz [do pracy: J.T. Boyle "Krwawienie z przewodu pokarmowego u niemowląt i dzieci". Pediatr. Dypl. 2008 T.12 nr 5 s.37-53]
Pediatr.Dypl. 2008 T.12 nr 5; s.53-54
345/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Marta Rzeszutko.: Guzkowy przerost limfoidalny dwunastnicy u dwojga dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori i izolowanym deficytem IgA
Pediatr.Pol. 2008 T.83 nr 2; s.177-184
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
346/560
Marek Woynarowski, Małgorzata Woźniak, Małgorzata Pawłowska, Dariusz Lebensztejn, Jerzy Socha, Walentyna Chlebcewicz-Szuba, Teresa Chmurska-Motyka, Grażyna Czaja-Bulsa, Anna Gorczyca, Barbara Iwańczak, Bartosz Korczowski, Grażyna Kuydowicz, Anna Liberek, Alicja Mierzejewska-Rudnicka, Jolanta Porębska, Maria Rokitka, Stanisław Skomra, Ewa Smukalska, Elżbieta Strawińska, Sabina Więcek, Izabela Zaleska, Anna Zdanowska-Ruskań.: Możliwości organizacyjne leczenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby u dzieci i młodzieży w Polsce w ocenie Pediatrycznej Grupy Autoimmunologicznego Zapalenia Wątroby (PEGAZ)
Pediatr.Pol. 2008 T.83 nr 3; s.235-239
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
347/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Trzustka ektopowa u dzieci w materiale własnym
Pediatr.Pol. 2008 T.83 nr 6; s.669-676
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
348/560
J[erzy] Czernik, A[ndrzej] Lewandowski, K[rystyna] Sawicz-Birkowska, A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak.: 7-letnia obserwacja po rekonstrukcji przełyku przeszczepem jelitowym ratującym życie u 5-letniego chłopca
Pediatr.Współcz. 2008 T.10 supl.1; s.32 poz.22
V Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Poznań, 16-18 maja 2008 roku
349/560
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Teresa Olipra, Wiesław Prusek, Franciszek Iwańczak.: Ocena zaburzeń motoryki przełyku w zapalnych układowych chorobach tkanki łącznej u dzieci
Pediatr.Współcz. 2008 T.10 nr 2; s.61-66
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
350/560
Elżbieta Krzesiek, Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym
Pediatr.Współcz. 2008 T.10 nr 4; s.173-177
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
351/560
A[ndrzej] Stawarski, B[arbara] Iwańczak.: Wybrane parametry czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Pediatr.Współcz. 2008 T.10 supl.1; s.79 poz.111
V Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Poznań, 16-18 maja 2008 roku
352/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Guzkowy przerost limfoidalny - niedoceniony problem w patologii przewodu pokarmowego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.24 nr 143; s.449-452
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
353/560
Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Nietypowe objawy toksokarozy u 17-letniego chłopca - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.24 nr 144; s.533-535
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
354/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Ocena częstości występowania nietolerancji laktozy w alergii pokarmowej u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.25 nr 148; s.340-344
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
355/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Ocena gęstości mineralnej kości u dzieci chorujących na chorobę trzewną
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.24 nr 141; s.219-226
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
356/560
Barbara Iwańczak, Anna Kofla-Dłubacz, Krystyna Mowszet, Tomasz Pytrus, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak.: Odrębności kliniczne nieswoistych zapaleń jelit u najmłodszych dzieci do lat 5
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.25 nr 146; s.132-136
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
357/560
Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Tomasz Hutyra, Krystyna Mowszet, Franciszek Iwańczak, Józef Wawro.: Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie gastroduodenoskopii diagnostycznej u 10-letniej dziewczynki - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.24 nr 139; s.20-22
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
358/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Powikłania endoskopowego badania przewodu pokarmowego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.24 nr 144; s.536-541
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
359/560
Elżbieta Krzesiek, Tomasz Pytrus, Agnieszka Kosmowska, Barbara Iwańczak.: Zawartość grup karbonylowych w białkach osocza jako wskaźnik aktywności procesu chorobowego u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit - ich zależność od innych wykładników stanu zapalnego
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.25 nr 150; s.455-459
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
360/560
Tomasz Pytrus, Krystyna Mowszet, Elżbieta Krzesiek, Marta Rzeszutko, Barbara Iwańczak.: Zmiany endoskopowe w górnym odcinku przewodu pokarmowego u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit
Pol.Merkur.Lek. 2008 T.25 nr 150; s.460-464
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
361/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Znaczenie elektrogastrografii w diagnostyce wybranych chorób przewodu pokarmowego u dzieci
Przegl.Gastroenterol. 2008 Vol.3 nr 1; s.41-47
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
362/560
Barbara Iwańczak.: Eozynofilowe zapalenie przełyku - komentarz eksperta [do pracy: G.T. Furuta et al. "Eosinophilic esophagitis in children and adults: a systematic review and consensus recommendations for diagnosis and treatment". Gastroenterology 2007; 133: 1342-1363]
Stand.Med.Pediatr. 2008 T.5 nr 4; s.441-442
363/560
Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Joanna Grabińska.: Częstość występowania przeciwciał przeciwko swoistym antygenom H. pyloriu dzieci z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.257 poz.XVI.2.P
364/560
Beata Sobieszczańska, Anna Duda, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Typy adhezyjne pałeczek Escherichia coli izolowanych z przypadków choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.273 poz.XVII.12.P
365/560
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zakażenia wieloopornymi szczepami H. pylori u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.252 poz.XV.46.P
366/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Elżbieta Krzesiek.: Assessment of small intestinal bacterial overgrowth in functional disorders of the alimentary canal in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.5; s.493-500
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
367/560
Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Ewa Waszczuk, Agata Szlachcic, Leszek Paradowski.: Clinical differences of celiac disease in schoolchildren and adults
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.2; s.153-158
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
368/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Small bowel bacterial overgrowth - pathogenesis, symptoms, diagnosis, and treatment
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.2; s.177-182
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
369/560
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: H. pylori genotypes in pediatric patients with celiac disease
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.415 poz.P10.17
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
370/560
A. Schwarzer, B[arbara] Iwańczak, N. Kalach, M. Martinez-Gomez, E. Roma-Giannikou, S. Liptay, S. Koletzko.: Multicenter study on the treatment of H. pylori infection with high dose esomeprazole, amoxicillin, and metronidazole in children infected with double-resistant strains
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.332 poz.W7.3
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
371/560
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, B[arbara] Iwańczak.: The primary and secondary resistance of H. pylori strains isolated from Polish Children with Chronic Gastritis
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.395-396 poz.P08.23
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
372/560
A[nna] Kofla-Dłubacz, M[ałgorzata] Matusiewicz, B[arbara] Iwańczak.: Evaluation of metalloproteinase 3 and 9 concentration in serum of children with Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2009 Vol.3 no.1; s.14 poz.P057
PIBD 2009 - International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Paris (France), 9-12 September 2009. Abstracts
373/560
A[nna] Kofla-Dłubacz, M[ałgorzata] Matusiewicz, B[arbara] Iwańczak.: Evaluation of metalloproteinase 3 and 9 concentration in serum of children with ulcerative colitis
J.Crohn's Colitis Suppl. 2009 Vol.3 no.1; s.14 poz.P056
PIBD 2009 - International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Paris (France), 9-12 September 2009. Abstracts
374/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus.: Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci - nowe możliwości terapeutyczne: II Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem rodziców
Medium Gaz.DIL 2009 nr 1 (222); s.15
375/560
E[lżbieta] Krzesiek, B[arbara] Iwańczak.: Zaburzenia gęstości mineralnej kości u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego = Abnormalities of bone mineral density in children with chronic gastrointestinal tract diseases
Pediatr.Endocrinol.Diabetes Metab. 2009 T.15 supl.1; s.26 poz.U-14
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy endokrynologiczne i diabetologiczne wieku rozwojowego" połączona z Jubileuszem XX-lecia Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 20-21 listopada 2009 r.
376/560
Robert Śmigiel, Błażej Misiak, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Maria M. Sąsiadek.: Trudności w diagnostyce klinicznej mukopolisacharydoz - historia trzech przypadków
Pediatr.Pol. 2009 T.84 nr 4; s.373-378
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
377/560
A. Rybak, Z. Domagała, A. Szaflarska-Popławska, B. Oralewska, B. Muszyńska, W. Cichy, B. Korczowski, K. Fryderek, E. Hapyn, K. Karczewska, A. Zalewska, I. Sakowska-Maliszewska, R. Mozrzymas, A. Żabka, M. Kolasa, B[arbara] Iwańczak, K. Plata-Nazar, K. Wąsowska-Królikowska, C. Wijmenga, J. Socha, B. Cukrowska.: Podsumowanie ogólnopolskiego projektu badań genetycznych w celiaklii
Pediatr.Współcz. 2009 T.11 nr 3; s.126
378/560
Anna Szaflarska-Popławska, Krystyna Karczewska, Alicja Żabka, Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Piotr Albrecht, Jacek Brendze, Barbara Burda-Muszyńska, Bożena Cukrowska, Grażyna Czaja-Bulsa, Adam Daukszewicz, Agnieszka Gawrońska, Ewa Hapyn, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Monika Jakubik, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Jan Józefczuk, Bożena Kazimierczak, Ewa Kochańska, Piotr Konieczny, Bartosz Korczowski, Małgorzata Mokrzycka, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Beata Oralewska, Andrzej Radzikowski, Wanda Reyman, Edyta Sienkiewicz, Kamila Skóra, Jadwiga Szymanowicz, Agata Szymańska, Marta Ślimok, Halina Woś, Aleksandra Zalewska, Jadwiga Zauska.: Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe
Pediatr.Współcz. 2009 T.11 nr 3; s.111-116
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
379/560
Tomasz Hutyra, Elżbieta Krzesiek, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Barbara Iwańczak.: Zapalenie końcowego odcinka jelita krętego u dzieci jako manifestacja jersiniozy - opis 3 przypadków
Pediatr.Współcz. 2009 T.11 nr 2; s.75-78
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
380/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zmienność epidemiologiczna i kliniczna nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Pediatr.Współcz. 2009 T.11 nr 2; s.63-66
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
381/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Nietolerancja laktozy: patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie
Pol.Merkur.Lek. 2009 T.26 nr 152; s.148-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
382/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Ocena spożycia mleka oraz produktów mlecznych i jego związku z upośledzonym trawieniem i wchłanianiem laktozy lub nietolerancją laktozy w niektórych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2009 T.26 nr 152; s.110-116
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
383/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Robert Śmigiel, Józef Ryżko, Piotr Socha, Franciszek Iwańczak.: Wodobrzusze, obrzęki oraz skrajne zaburzenia gospodarki lipidowej jako pierwsze objawy mukowiscydozy u pięcioletniej dziewczynki - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2009 T.27 nr 161; s.388-392
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
384/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Marta Rzeszutko, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Franciszek Iwańczak.: Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 6; s.330-334
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
385/560
Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Urszula Zaleska-Dorobisz.: Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej u 11-letniej dziewczynki chorującej na przewlekłe zapalenie trzustki i wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 4; s.211-214
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
386/560
Tomasz Pytrus, Tomasz Hutyra, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Owrzodzenie przełyku po doksycyklinie u dzieci - opis dwóch przypadków
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 6; s.321-325
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
387/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Trzustka ektopowa u dzieci - aktualny stan wiedzy
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 1; s.12-16
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
388/560
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Barbara Iwańczak.: Występowanie przeciwciał dla białka CagA i cytotoksyny wakuolizującej VacA u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 2; s.79-82
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
389/560
Barbara Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Krystyna Mowszet.: Występowanie zespołu Sandifera w chorobie refluksowej przełyku u dzieci - opis trzech przypadków
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 2; s.103-107
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
390/560
A. Radzikowski, A. Banaszkiewicz, I. Łazowska-Przeorek, U. Grzybowska-Chlebowczyk, H. Woś, T[omasz] Pytrus, B[arbara] Iwańczak, K. Kowalska-Duplaga, K. Fyderek, A. Gawrońska, K. Karolewska-Bochenek, M. Kotowska, P. Albrecht.: Immunogenicity and safety of hepatitis A vaccine in pediatric patients with inflammatory bowel disease
W:28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID 2010. Nice (France), May 4-8, 2010. Abstracts [USB Drive]; poz.608.pdf
391/560
Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Symptoms associated with functional constipations in children and adolescents
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.4; s.519-530
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
392/560
Urszula Kaczmarek, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Iwona Grzesiak-Gasek.: Ocena wyników ankiet wypełnionych przez pediatrów i lekarzy rodzinnych dotyczących zdrowia jamy ustnej
Czas.Stomatol. 2010 T.63 nr 11; s.693-702
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
393/560
Urszula Kaczmarek, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Iwona Grzesiak-Gasek.: Postawa i wiedza pediatrów oraz lekarzy rodzinnych dotyczące zagadnień zdrowia jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym
Czas.Stomatol. 2010 T.63 nr 9; s.524-535
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
394/560
Nicolas Kalach, Patrick Bontems, Sibylle Koletzko, Petronella Mourad-Baars, Peter Shcherbakov, Danuta Celińska-Cedro, Barbara Iwańczak, Frederic Gottrand, Maria Jose Martinez-Gomez, Ender Pehlivanoglu, Giuseppina Oderda, Pedro Urruzuno, Thomas Cassawall, Thierry Lamireau, Josef Sykora, Elefteria Roma-Giannikou, Gabor Veres, Vibeke Wewer, Sonny Chong, Marie Laure Charkaluk, Francis Megraud, Samy Cadranel.: Frequency and risk factors of gastric and duodenal ulcers or erosions in children: a prospective 1-month European multicenter study
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2010 Vol.22 no.10; s.1174-1181
IF: 1.598
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
395/560
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, A[dam] Junka, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of dupA gene of H. pylori strains in Polish children
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.366 poz.P5.02
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
396/560
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, F. Megraud, B[arbara] Iwańczak.: The primary resistance of H. pylori strains in pediatric and adult patients in South-West Poland
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.391 poz.P8.12
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
397/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: 60-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.75-79
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
398/560
Barbara Iwańczak, Wojciech Jańczyk, Józef Ryżko, Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Radzikowski, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski, Elżbieta Czkwianianc, Bartosz Korczowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Jarosław Kwiecień, Marta Ogrodowska, Adam Daukszewicz, Franciszek Iwańczak.: Analiza kliniczna eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.41 poz.53
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
399/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego u dzieci
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 2; s.130-134
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
400/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Eozynofilowe choroby zapalne przewodu pokarmowego
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 3; s.91-96
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
401/560
Jarosław Kierkuś, Małgorzata Sładek, Barbara Iwańczak, Piotr Landowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Iwona Ignyś, Grażyna Mieżwa, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Elżbieta Czkwianianc, Alicja Żabka.: Epidemiologia i charakterystyka kliniczna 320 pediatrycznych pacjentów z chorobą Crohna zarejestrowanych w Narodowej Bazie Choroby Crohna w Polsce - dane wstępne
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.53 poz.78
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
402/560
Tomasz Hutyra, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Guzy neuroendokrynne u dzieci - opis 3 przypadków rakowiaka
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.59-61
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
403/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Historia akademickiej pediatrii we Wrocławiu. Jubileusz 200-lecia wrocławskiej medycyny uniwersyteckiej
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.70-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
404/560
Anna Kofla-Dłubacz, Barbara Iwańczak, Michał Grabiński, Franciszek Iwańczak.: Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.42 poz.56
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
405/560
Tomasz Hutyra, Barbara Iwańczak.: Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci - definicja, przyczyny, postępowania diagnostyczne
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 2; s.135-138
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
406/560
Barbara Iwańczak, Wojciech Jańczyk, Józef Ryżko, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Franciszek Iwańczak.: Ocena 24-godzinnej pH-metrii wewnątrzprzełykowej w eozynofilowym zapaleniu przełyku u dzieci
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.39 poz.50
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
407/560
Franciszek Iwańczak, Anna Noczyńska, Krzysztof Matusiewicz, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dzieci
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.26-29
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
408/560
Barbara Iwańczak, Wojciech Jańczyk, Józef Ryżko, Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Radzikowski, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski, Elżbieta Czkwianianc, Bartosz Korczowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Jarosław Kwiecień, Marta Ogrodowska, Adam Daukszewicz, Franciszek Iwańczak.: Ocena częstości występowania eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci w Polsce
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.40 poz.52
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
409/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Noczyńska, Franciszek Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.30-33
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
410/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Anna Noczyńska, Franciszek Iwańczak.: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.46 poz.64
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
411/560
Agnieszka Kosmowska-Miśków, Marta Rzeszutko, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Ocena pH-metrii/impedancji i manometrii przełyku u dzieci z objawami klinicznymi i endoskopowymi sugerującymi eozynofilowe zapalenie przełyku
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.12-18
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
412/560
Andrzej Radzikowski, Aleksandra Banaszkiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Kinga Kowalska-Duplaga, Krzysztof Fyderek, Agnieszka Gawrońska, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Maria Kotowska, Piotr Albrecht.: Odpowiedź immunologiczna po szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A u dzieci i młodzieży z nieswoistą chorobą zapalną jelit
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.57 poz.85
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
413/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Małgorzata Ruczka, Agnieszka Borys-Iwanicka.: Ostre zapalenie trzustki wywołane zakażeniem wirusem Coxsackie B2, B3 u 15-letniego chłopca
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.62-65
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
414/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Krzysztof Fyderek, Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Krzysztof Paweł Jonderko, Marcel Mazur, Jarosława Semianów-Wejchert, Dorota Waśko-Czopnik, Dorota Ksiądzyna, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Monika Parzęcka, Bartosz Romańczuk, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski.: Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.54-58
Toż w: Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2 s.105-110
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
415/560
Franciszek Iwańczak, Marek Szołtysik, Barbara Iwańczak.: Profesor dr med. Maria Prokopowicz-Wierzbowska - twórca wrocławskiej szkoły nefrologii i hematologii dziecięcej
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.80-84
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
416/560
Agnieszka Kosmowska-Miśków, Barbara Iwańczak.: Rola 24-godzinnej pH-metrii, wielokanałowej impedancji wewnątrzprzełykowej i manometrii w ocenie zaburzeń motoryki przełyku w eozynofilowym zapaleniu przełyku
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.50-53
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
417/560
Barbara Iwańczak, Wojciech Jańczyk, Józef Ryżko, Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Radzikowski, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski, Elżbieta Czkwanianc, Bartosz Korczowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Jarosław Kwiecień, Marta Ogrodowska, Adam Daukszewicz, Franciszek Iwańczak.: Sezonowość zachorowań na eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.40 poz.51
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
418/560
Andrzej Stawarski, Elżbieta Krzesiek, Urszula Zaleska-Dorobisz, Mikołaj Pietkiewicz, Barbara Iwańczak.: Trzustka obrączkowata jako przyczyna przewlekłego zapalenia trzustki u 4-letniego chłopca z trisomią 21, chorobą trzewną oraz późno rozpoznanym zwężeniem dwunastnicy
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.66-69
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
419/560
Barbara Iwańczak.: Wpływ otyłości na występowanie chorób przewodu pokarmowego
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.45-49
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
420/560
Anna Rybak, Bożena Cukrowska, Zdzisław Domagała, Anna Szaflarska-Popławska, Beata Oralewska, Barbara Muszyńska, Wojciech Cichy, Bartosz Korczowski, Krzysztof Fyderek, Ewa Hapyn, Krystyna Karczewska, Aleksandra Zalewska, Iwona Sakowska-Maliszewska, Renata Mozrzymas, Alicja Żabka, Marzena Kolasa-Kicińska, Barbara Iwańczak, Katarzyna Plata-Nazar, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Cisca Wijmenga, Jerzy Socha.: Wyniki genotypowania w zakresie genów HLA DQ2/8 u pacjentów z celiakią. Podsumowanie ogólnopolskiego projektu badań genetycznych w celiakii
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 supl.; s.27 poz.25
VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Mikołajki, 21-23 maja 2010 r.
421/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Ocena stężenia kalprotektyny w kale jako markera stanu zapalnego w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci - doniesienie wstępne
Pol.Merkur.Lek. 2010 T.29 nr 172; s.241-246
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
422/560
Anna Kofla-Dłubacz, Barbara Iwańczak.: Rola aktywności metaloproteinaz w nieswoistych zapaleniach jelit
Pol.Merkur.Lek. 2010 T.29 nr 174; s.387-389
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
423/560
Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Franciszek Iwańczak.: Zaburzenia karmienia, zespół ALTE, zespół Sandifera oraz choroba refluksowa przełyku w przebiegu nadwrażliwości pokarmowej u ośmiomiesięcznego niemowlęcia
Pol.Merkur.Lek. 2010 T.29 nr 169; s.44-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
424/560
Magdalena Reich, Barbara Iwańczak.: Analiza najczęstszych przyczyn i objawów przewlekłych zaparć u dzieci
Przegl.Gastroenterol. 2010 T.5 nr 6; s.349-355
IF: 0.108
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
425/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Wskazania do diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego u dzieci
Przegl.Gastroenterol. 2010 T.5 nr 4; s.183-188
IF: 0.108
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
426/560
Anna Kofla-Dłubacz, Michał Grabiński, Barbara Iwańczak.: Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku
Przegl.Pediatr. 2010 Vol.40 nr 1; s.32-36
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
427/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Nowe trendy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Stand.Med.Pediatr. 2010 T.7 nr 3; s.473-483
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
428/560
Magdalena Reich, Adam Reich, Marta Rzeszutko, Barbara Iwańczak.: Gastroesophageal reflux disease accompanying urticaria pigmentosa
Acta Dermatovenerol.Croat. 2011 Vol.19 no.4; s.264-267
IF: 0.360
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
429/560
B[arbara] Iwańczak, W. Jańczyk, J. Ryżko, A. Banaszkiewicz, A. Radzikowski, E. Jarocka-Cyrta, M. Kaczmarski, E. Czkwianianc, B. Korczowski, G. Czaja-Bulsa, I. Zielińska, M. Czerwionka-Szaflarska, J. Kwiecień, M. Ogrodowska, A. Daukszewicz, T[omasz] Pytrus, F[ranciszek] Iwańczak.: Eosinophilic esophagitis in children: frequency, clinical manifestations, endoscopic findings, and seasonal distribution
Adv.Med.Sci. 2011 Vol.56 no.2; s.151-157
IF: 0.952
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
430/560
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko, J[oanna] Grabińska, P[aweł] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA genotypes in Polish children with gastroduodenal diseases: impact on histology
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S63 poz.O314
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
431/560
A[dam] Reich, M[agdalena] Reich, B[arbara] Iwańczak.: Choroba refluksowa przełyku jako manifestacja pokrzywki barwnikowej = Gastroesophageal reflux disease accompanying urticaria pigmentosa
Dermatol.Klin. 2011 Vol.13 supl.1; s.58 poz.P05
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
432/560
P. Bontems, N. Kalach, B[arbara] Iwańczak, T. Cassawall, S. Koletzko, G. Oderda, M.J. Martinez-Gomez, P. Urruzuno, A. Kindermann, J. Sykora, G. Veres, E. Roma-Giannikou, E. Pehlivanoglu, F. Megraud, S. Cadranel.: Prospective European multi-centre epidemiologic case-control study on risk factors of gastric and duodenal ulcers or erosions in children
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.1
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
433/560
A. Schwarzer, P. Bontems, P. Urruzuno, N. Kalach, B[arbara] Iwańczak, E. Roma-Giannikou, J. Sykora, A. Kindermann, T. Cassawall, S. Koletzko.: Sequential therapy as first line treatment in children with new diagnosed symptomatic H. pylori infection
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.2
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
434/560
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children - 10 years observational study in Lower Silesia region
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.3
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
435/560
Barbara Iwańczak, Jacek Kaszuba, Wiesław Kopeć, Barbara Kośmider, Grażyna Krasnowska, Zdzisław Król, Agnieszka Łętkowska, Jadwiga Michalczyk, Tadeusz Miśkiewicz, Dorota Mroczkowska, Marek Nowak, Jan Oszmiański, Katarzyna Szołtysek, Krystyna Szybiga, Stanisław Urban, Aneta Wojdyło, Magdalena Żuk.: Obszar "Bezpieczna żywność"
W:Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami foresight ; pod red. Jerzego Hanuzy, Edmunda Cibisa, Tadeusza Miśkiewicza, Piotra Ziółkowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katowice : DRUKAT, [2011]; s.154-221
ISBN 978-83-930212-4-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
436/560
Andrzej Radzikowski, Aleksandra Banaszkiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Kinga Kowalska-Duplaga, Krzysztof Fyderek, Agnieszka Gawrońska, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Maria Kotowska, Piotr Albrecht.: Immunogenecity of hepatitis A vaccine in pediatric patients with inflammatory bowel disease
Inflamm.Bowel Dis. 2011 Vol.17 no.5; s.1117-1124
IF: 4.855
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
437/560
A. Schwarzer, P. Urruzuno, B[arbara] Iwańczak, M.Z. Martinez-Gomez, N. Kalach, E. Roma-Giannikou, S. Liptay, P. Bontem, S. Buderus, T.G. Wenzl, S. Koletzko.: New effective treatment regimen for children infected with a double-resistant Helicobacter pylori strain
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2011 Vol.52 no.4; s.424-428
IF: 2.298
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
438/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 4; s.224-227
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
439/560
Barbara Iwańczak, Małgorzata Ruczka.: Eozynofilowe zapalenie jelita grubego w przebiegu nietolerancji preparatów 5-ASA u 8-letniej dziewczynki ze sferocytozą wrodzoną
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 4; s.252-253
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
440/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak.: Hiperamylazemia i hiperlipazemia - przyczyny i znaczenie diagnostyczne
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 2; s.129-133
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
441/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Klasyfikacja rozległości i aktywności wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci i dorosłych
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 3; s.170-174
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
442/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Klasyfikacje dotyczące lokalizacji i aktywności klinicznej choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 4; s.246-251
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
443/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Leczenie ciężkiego ostrego rzutu wrzodzejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 3; s.175-179
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
444/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Franciszek Iwańczak.: Manifestacje pozajelitowe i powikłania nieswoistych zapaleń jelit dotyczące skóry i błon śluzowych dzieci
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 2; s.86-91
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
445/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum pt. "Aktualne problemy leczenia biologicznego nieswoistych zapaleń jelit" oraz XI Sympozjum pt. "Postępy w gastroenterologii i żywieniu", zorganizowanych w dniach 13-14 maja 2011 r. we Wrocławiu
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 3; s.190-191
446/560
Elżbieta Krzesiek, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Zmiany okołoodbytnicze u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w materiale własnym
Pediatr.Współcz. 2011 T.13 nr 2; s.92-96
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
447/560
Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Beata Cudowska, Elżbieta Żur, Elżbieta Matuszewska, Anna Stańczyk-Przyłuska, Krzysztof Zeman, Barbara Kamer, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Grażyna Czaja-Bulsa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Barbara Kamińska, Maria Korzon, Elżbieta Maciorkowska, Anna Obuchowicz, Jerzy Socha, Jarosław Walkowiak, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Ewa Toporowska-Kowalska, Krzysztof Fyderek, Inga Adamska, Jarosław Kwiecień, Janina Jastrzębska-Piotrowska.: Polish statement on food allergy in children and adolescents
Post.Dermatol.Alergol. 2011 T.28 nr 5; s.331-367
Toż w j.pol.: Post.Dermatol.Alergol. 2011 T.28 supl.2: Polskie stanowisko w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży,s.s75-s115; Stand.Med.Pediatr. 2012 T.9 nr 1: Alergia pokarmowa u dzieci i młodzieży. Polskie stanowisko, s.9-55
IF: 0.357
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
448/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Nowe możliwości leczenia zakażenia Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2011 T.6 nr 6; s.364-369
IF: 0.067
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
449/560
Beata Sobieszczańska, Anna Duda-Madej, Michał Turniak, Roman Franiczek, Urszula Kasprzykowska, Anna K[rystyna] Duda, Marta Rzeszutko, Barbara Iwańczak.: Invasive properties, adhesion patterns and phylogroup profiles among Escherichia coli strains isolated from children with inflammatory bowel disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.5; s.591-599
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
450/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Treatment of Helicobacter pylori infection in the aspect of increasing antibiotic resistance
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.5; s.671-680
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
451/560
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Helicobacter pylori specific genotypes in symptomatic children and evaluation of immune response to infection
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.228 poz.P991
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
452/560
Anna Kofla-Dłubacz, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Barbara Iwańczak.: Correlation of MMP-3 and MMP-9 with Crohn's disease activity in children
Dig.Dis.Sci. 2012 Vol.57 no.3; s.706-712
IF: 2.260
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
453/560
B[arbara] Iwańczak.: Nieswoiste zapalenie jelit w pediatrii
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.7 poz.SW23
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
454/560
B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, K[rzysztof] Matusiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The clinical aspects of Helicobacter heilmannii infection in children with dyspeptic symptoms
J.Physiol.Pharmacol. 2012 Vol.63 no.2; s.133-136
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
455/560
Katarzyna Akutko, Agnieszka Borys-Iwanicka, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Występowanie zaburzeń układu hemostatycznego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Pediatr.Współcz. 2012 T.14 nr 1; s.14-19
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
456/560
Elżbieta Krzesiek, Agnieszka Flis, Barbara Iwańczak.: Ocena częstości występowania niedokrwistości we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2012 T.33 nr 195; s.138-142
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
457/560
Katarzyna Akutko, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Zespół naczyniaków gumiastych
Pol.Merkur.Lek. 2012 T.33 nr 196; s.226-228
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
458/560
Katarzyna Akutko, Elżbieta Krzesiek, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Zespół naczyniaków gumiastych - rzadka przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2012 T.32 nr 192; s.394-396
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
459/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia choroby trzewnej u dzieci i młodzieży
Przegl.Gastroenterol. 2012 T.7 nr 4; s.185-191
IF: 0.077
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
460/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Agnieszka Flis, Franciszek Iwańczak.: Częstość występowania niedokrwistości u dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.38 poz.2.3
461/560
Wojciech Cichy, Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski, Bartosz Korczowski, Monika Dębowska, Joanna Romanowska, Urszula Chlebowczyk, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Małgorzata Bugdał, Elżbieta Czkwianianc, Grażyna Czaja-Bulsa, Magdalena Kacperska.: Ocena częstości i przyczyn hospitalizacji dzieci z powodu chorób trzustki w latach 2008-2010 w ośrodkach pediatrycznych i gastroenterologicznych w Polsce (z wykluczeniem chorych z rejestru mukowiscydozy)
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.10-11 poz.14
462/560
Agnieszka Borys-Iwanicka, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Ocena leczenia sekwencyjnego zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.12-13 poz.17
463/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Ocena lokalizacji, manifestacji klinicznych oraz sposobu leczenia dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z Dolnego Śląska
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.42 poz.2.11
464/560
Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz.: Wartość diagnostyczna testów płatkowych u dzieci z objawami żołądkowo-jelitowymi w przebiegu alergii pokarmowej
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.33 poz.1.16
465/560
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Występowanie genów cagA, vacA, iceA, babA Helicobacter pylori u dzieci z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-280 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
466/560
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Zakażenie Helicobacter heilmannii u dzieci z objawami zapalenia żołądka
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-281 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
467/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Odrębności kliniczne zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.171-205
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
468/560
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Franciszek Iwańczak.: Clinical picture of classical, atypical and silent celiac disease in children and adolescents
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.5; s.667-673
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
469/560
A. Wierzbicka-Rucińska, A. Rybak, B. Cukrowska, P. Socha, Ł. Obrycki, Z.T. Wawer, B. Oralewska, A. Szaflarska-Popławska, B[arbara] Iwańczak, E. Cyrta-Jarocka, U. Grzybowska-Chlebowczyk, W. Cichy, J. Socha.: Assessment of major cardiovascular risk parameters during one year gluten-free diet in children with newly diagnosed celiac disease
Czynniki Ryzyka 2013 nr 2(76); s.56
XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Krąg k. Koszalina, 17-20 października 2013 r.
470/560
Małgorzata Kowalczyk-Zając, Katarzyna Herman, Urszula Kaczmarek, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Selected parameters of saliva in children with gastroesophageal reflux disease
Dent.Med.Probl. 2013 Vol.50 no.2; s.153-159
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
471/560
Małgorzata Woźniak, Marek Woynarowski, Dariusz Lebensztejn, Izabela Zaleska, Anna Gorczyca, Stanisław Skomra, Jolanta Porębska, Walentyna Chlebcewicz-Szuba, Alicja Mierzejewska-Rudnicka, Barbara Kuydowicz, Sabina Więcek, Anna Liberek, Ewa Smukalska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Strawińska, Bartosz Korczowski.: The course of autoimmune hepatitis in children - Polish Collaborative Study Group for Autoimmune Hepatitis (PEGAZ) population based survey
Hepatol.Int. 2013 Vol.7 suppl.1; s.S99 poz.942
APASL [Asian Pacific Association for the Study of the Liver] Liver Week 2013. Singapore, 6-10 June 2013. Abstracts
472/560
J. Kierkuś, B[arbara] Iwańczak, A. Wegner, M. Dadalski, U. Grzybowska-Chlebowczyk, I. Łazowska, J. Maślana, E. Toporowska-Kowalska, G. Czaja-Bulsa, G. Mierzwa, B. Korczowski, E. Czkwianianc, A. Żabka, E. Szymańska, E[lżbieta] Krzesiek, S. Więcek, M. Sladek.: Efficacy infliximab with immunomodulator and infliximab alone of maintenance therapy in children with Crohn's disease multicenter randomized study
J.Crohn's Colitis 2013 Vol.7 suppl.1; s.S220-S221 poz.P525
Abstracts of the 8th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Vienna (Austria), 14-16 February 2013
473/560
Patrick Bontems, Nicolas Kalach, Jean Vanderpas, Barbara Iwańczak, Thomas Cassawall, Sibylle Koletzko, Giuseppina Oderda, Maria Jose Martinez-Gomez, Pedro Urruzuno, Angelika Kindermann, Josef Sykora, Gabor Veres, Elefteria Roma-Giannikou, Ender Pehlivanoglu, Francis Megraud, Samy Cadranel.: Helicobacter pylori infection in European children with gastro-duodenal ulcers and erosions
Pediatr.Infect.Dis.J. 2013 Vol.32 no.12; s.1324-1329
IF: 3.135
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
474/560
Barbara Iwańczak, Olga Krynicka-Scaringella.: Choroba Kawasaki u dzieci: epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 210; s.375-378
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
475/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Choroba trzewna oporna na leczenie
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 205; s.47-50
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
476/560
Tomasz Pytrus, Agnieszka Flis, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Częstość występowania niedokrwistości u dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 203; s.263-268
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
477/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Niedokrwistość w wybranych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 203; s.289-292
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
478/560
Franciszek Iwańczak, Jolanta Siedlecka-Dawidko, Barbara Iwańczak.: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w czynnościowych bólach brzucha oraz w zespole jelita nadwrażliwego u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 205; s.14-17
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
479/560
Franciszek Iwańczak, Jolanta Siedlecka-Dawidko, Barbara Iwańczak.: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w niestrawności czynnościowej u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 202; s.196-199
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
480/560
Katarzyna Akutko, Barbara Iwańczak.: Problem zakażenia Clostridium difficile u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 210; s.385-390
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
481/560
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: implikacje kliniczne, diagnostyczne i lecznicze
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 208; s.187-190
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
482/560
Ewa Kostka, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Zwyrodnienie sznurów tylnych rdzenia kręgowego z powodu wtórnego niedoboru witaminy B12 w przebiegu diety niedoborowej u 16,5-letniego chłopca - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 201; s.165-167
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
483/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Growth retardation in pediatric inflammatory bowel diseases - pathogenesis and treatment
Przegl.Gastroenterol. 2013 T.8 nr 2; s.86-92
IF: 0.375
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
484/560
J. Kierkuś, B[arbara] Iwańczak, U. Grzybowska-Chlebowczyk, I. Łazowska-Przeorek, E. Toporowska-Kowalska, G. Czaja-Bulsa, B. Korczowski, M. Sladek.: Infliximab regimens of maintenance therapy in children with Crohn disease - multicenter randomized study
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A4 poz.OP014
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
485/560
Anna Kofla-Dłubacz, Małgorzata Matusiewicz, Elżbieta Krzesiek, Leszek Noga, Barbara Iwańczak.: Metalloproteinase-3 and -9 as novel markers in the evaluation of ulcerative colitis activity in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.1; s.103-110
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
486/560
Krystyna Mowszet, Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak.: Value of the atopy patch test in the diagnosis of food allergy in children with gastrointestinal symptoms
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.3; s.403-409
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
487/560
Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Polish children and adults depending on socioeconomic status and living conditions
Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150
IF: 1.105
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
488/560
Katarzyna Pawłowska, Barbara Iwańczak.: Somatic development disorders of children with non specific inflammatory bowe diseases
Dev.Period Med. 2014 Vol.18 no.3; s.323-330
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
489/560
Barbara Iwańczak, Ruggiero Francavailla.: Helicobacter pylori infection in pediatrics
Helicobacter 2014 Vol.19 suppl.1; s.46-51
IF: 4.106
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
490/560
Katarzyna Akutko, Barbara Iwańczak.: Bakteryjne i pierwotniakowe zakażenia oportunistyczne u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.Fam.Med. 2014 Vol.20 no.4; s.212-217
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
491/560
Harland S. Winter, Piotr Krzeski, Melvin B. Heyman, Eduardo Ibarguen-Secchia, Barbara Iwańczak, Maciej Kaczmarski, Jarosław Kierkuś, Sanja Kolacek, Bankole Osuntokun, J. Antonio Quiros, Manoj Shah, Bruce Yacyshyn, Preston M. Dunnmon.: High- and low-dose oral delayed-release mesalamine in children with mild-to-moderately active ulcerative colitis
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2014 Vol.59 no.6; s.767-772
IF: 2.625
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
492/560
B[arbara] Iwańczak, W. Łaszewicz, F[ranciszek] Iwańczak, K. Dzierżanowska-Fangrat, M. Rozynek, D. Dzierżanowska, G[rażyna] Gościniak, J. Długosz.: Task force of the Polish Society of Gastroenterology: genotypic and clinical differences of seropositive Helicobacter pylori children and adults in the Polish population
J.Physiol.Pharmacol. 2014 Vol.65 no.6; s.801-807
IF: 2.386
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
493/560
Elżbieta Krzesiek, Ewa Kostka, Barbara Iwańczak.: Pseudouchyłek powikłaniem długotrwałego zalegania ciała obcego w przełyku u 5,5-rocznego chłopca
Pediatr.Pol. 2014 T.89 nr 2; s.131-134
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
494/560
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicriobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from children and adults with primary infection in the Lower Silesia Region, Poland
Pol.J.Microbiol. 2014 Vol.63 no.1; s.57-61
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
495/560
Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Jarosław Kierkuś, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Piotr Landowski, Mariusz Szczepanik, Elżbieta Krzesiek, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Magdalena Kacperska, Bartosz Korczowski, Jolanta Maślana.: Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004-2013 w Polsce
Pol.Merkur.Lek. 2014 T.36 nr 215; s.311-315
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
496/560
Barbara Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Dorota Musiał.: Późno rozpoznana choroba trzewna u matki i jej trzech córek
Pol.Merkur.Lek. 2014 T.37 nr 219; s.163-165
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
497/560
Monika Maria Biernat, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA2 genotypes in Polish children and adolescents with gastroduodenal disease
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2014 Vol.68; s.1015-1021
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
498/560
Anna Rybak, Piotr Socha, Anna Stolarczyk, Bożena Cukrowska, Łukasz Obrycki, Aldona Wierzbicka, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.: Obraz kliniczny celiakii u dzieci w Polsce
Stand.Med.Pediatr. 2014 T.11 nr 2; s.297-304
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
499/560
Anna Stolarczyk, Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Piotr Socha, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Barbara Iwańczak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.: Ocena sposobu żywienia dzieci z celiakią - czy dieta może być czynnikiem ryzyka miażdżycy?
Stand.Med.Pediatr. 2014 T.11 nr 3; s.428-438
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
500/560
B[arbara] Iwańczak.: Kiedy lekarz POZ może podejrzewać u dzieci nieswoiste zapalenia jelit?
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.17 poz.SW33
501/560
A[ldona] Bińkowska, M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.42 poz.U1
Toż s.50 poz.P1.1
502/560
E. Zagórowicz, J. Kierkuś, M. Kłopocka, M. Wiśniewska-Jarosińska, P. Eder, I. Detka-Kowalska, K. Stec-Michalska, E. Małecka-Panas, A. Meder, A. Mularczyk, W. Bojulko, M. Ferenc, I[zabela] Smoła, M. Chrzonszcz, M. Kowalski, B. Żylińska, B[arbara] Iwańczak, A. Szaflarska-Popławska, U. Grzybowska-Chlebowczyk, E. Czkwianianc, E. Toporowska-Kowalska, J. Porębska, L. Łykowska-Szuber, A. Pietrzak, M. Chruścielewska-Kiliszek, A. Liebert, M. Jastrzębska, J. Sieczkowska.: Ocena bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych anty-TNF alfa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit - wieloośrodkowe, prospektywne kohortowe badanie obserwacyjne
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.81 poz.P2.38
503/560
B[arbara] Iwańczak, E. Nienartowicz, E[lżbieta] Krzesiek.: Ocena enterografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian chorobowych jelita cienkiego w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dzieci
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.44 poz.U5
Toż s.66 poz.P2.10
504/560
Aleksandra Pituch-Zdanowska, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Dziekiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Agnieszka Gawrońska, Kinga Kowalska-Duplaga, Barbara Iwańczak, Beata Klincewicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Jarosław Walkowiak, Piotr Albrecht.: Overweight and obesity in children with newly diagnosed inflammatory bowel disease
W:48th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). Amsterdam, The Netherlands, 6-9 May 2015. Abstract book; s.192 poz.PO-AHP-0004
505/560
Katarzyna Pawłowska, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: Prevalence of lactose malabsorption and lactose intolerance in pediatric patients with selected gastrointestinal diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.5; s.863-871
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
506/560
Agnieszka Borys-Iwanicka, Barbara Iwańczak.: Dieta eliminacyjna w leczeniu alergii pokarmowej u niemowląt
Anal.Przyp.Pediatr. 2015 dod. spec. nr 1: Problemy wieku niemowlęcego; s.11-12, 14-16, 18-21
507/560
Magdalena Pawikowska, Anna Liber, Izabela Zaleska, Barbara Iwańczak, Joanna Pawłowska.: Cholestasis in a child with Kawasaki disease. A case report
Clin.Exp.Hepatol. 2015 Vol.1 no.2; s.95 poz.40
18th Conference of the Polish Association for the Study of the Liver. Mikołajki, 11-13 June 2015. Programme and abstracts
508/560
Jarosław Kierkuś, Barbara Iwańczak, Agnieszka Wegner, Maciej Dadalski, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Izabella Łazowska, Jolanta Maślana, Ewa Toporowska-Kowalska, Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Mierzwa, Bartosz Korczowski, Elżbieta Czkwianianc, Alicja Żabka, Edyta Szymańska, Elżbieta Krzesiek, Sabina Więcek, Małgorzata Sladek.: Monotherapy with infliximab versus combination therapy in the maintenance of clinical remission in children with moderate to severe Crohn disease
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2015 Vol.60 no.5; s.580-585
IF: 2.400
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
DOI:
509/560
Barbara Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Tatiana Jamer, Dariusz Patkowski.: Rzadko występujące współistnienie wrodzonego zarośnięcia przełyku i potencjalnej choroby trzewnej u dziecka
Pol.Merkur.Lek. 2015 T.39 nr 230; s.109-110
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
510/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Wskaźniki stanu zapalnego badane w stolcu w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit
Pol.Merkur.Lek. 2015 T.39 nr 234; s.389-392
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
511/560
Barbara M. Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Anna Kofla-Dłubacz, Mateusz Palczewski, Michał Grabiński, Katarzyna Pawłowska, Krzysztof Matusiewicz, Dariusz Patkowski.: Assessment of clinical symptoms and multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in children after thoracoscopic repair of esophageal atresia and distal tracheoesophageal fistula
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.5; s.917-922
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
512/560
Barbara M. Iwańczak, Ewa Nienartowicz, Elżbieta Krzesiek.: Assessment of magnetic resonance enterography in the diagnosis of small bowel diseases in children with Crohn's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.1; s.111-115
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
513/560
Barbara M. Iwańczak, Agnieszka Borys-Iwanicka, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Assessment of sequential and standard triple therapy in treatment of Helicobacter pylori infection in children dependent on bacteria sensitivity to antibiotics
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.701-708
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
514/560
Barbara M. Iwańczak, Józef Ryżko, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Mariusz Szczepanik, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Bartosz Korczowski, Jolanta Maślana.: Induction and maintenance infliximab therapy for the treatment of Crohn's disease with perianal fistulas in children: retrospective, multicenter study
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.3; s.523-530
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
515/560
Monika M. Biernat, Barbara Iwańczak, Aldona Bińkowska, Joanna Grabińska, Grażyna Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children: a 13-year observational study in the Lower Silesian Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.2; s.303-308
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
516/560
Aleksandra Pituch-Zdanowska, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Dziekiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Agnieszka Gawrońska, Kinga Kowalska-Duplaga, Barbara Iwańczak, Beata Klincewicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Jarosław Walkowiak, Piotr Albrecht.: Overweight and obesity in children with newly diagnosed inflammatory bowel disease
Adv.Med.Sci. 2016 Vol.61 no.1; s.28-31
IF: 1.364
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
517/560
Barbara Iwańczak.: Przetoka okołoodbytowa wczesnym objawem choroby Leśniowskiego-Crohna u 14-letniej dziewczynki
Anal.Przyp.Pediatr. 2016 nr 2; s.48, 50-52
518/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Dariusz Patkowski.: Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca
Dev.Period Med. 2016 Vol.20 no.2; s.134-138
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
519/560
Tatiana Jamer, Barbara Iwańczak.: Mutacje genetyczne jako podłoże ostrego nawracającego zapalenia trzustki u dzieci - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Dev.Period Med. 2016 Vol.20 no.3; s.228-234
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
520/560
Barbara Iwańczak.: Eozynofilowe zapalenie przełyku i pozostałych odcinków przewodu pokarmowego
W:Gastroenterologia dziecięca : podręcznik do specjalizacji ; red. Piotr Socha, Dariusz Lebensztejn, Diana Kamińska; Warszawa : Wydawnictwo Media Press Sp. z o.o., 2016; s.104-108
ISBN 978-83-89809-34-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
521/560
Roman M. Janas, Anna Rybak, Aldona Wierzbicka-Rucińska, Piotr Socha, Rafał Śnitko, Anna Szaflarska-Popławska, Anna Stolarczyk, Beata Oralewska, Elżbieta Cytra-Jarocka, Barbara Iwańczak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.: Serum concentrations of insulin, ghrelin, adiponectin, leptin, leptin receptor and lipocalin-2 in children with celiac disease who do and do not adhere to a gluten-free diet
Gut Liver 2016 Vol.10 no.4; s.587-594
IF: 2.663
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
522/560
Andrea Schwarzer, Patrick Bontems, Pedro Urruzuno, Nicolas Kalach, Barbara Iwańczak, Elefteria Roma-Giannikou, Josef Sykora, Angelika Kindermann, Thomas Casswall, Samy Cadranel, Sibylle Koletzko.: Sequential therapy for Helicobacter pylori infection in treatment-naïve children
Helicobacter 2016 Vol.21 no.2; s.106-113
IF: 3.429
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
DOI:
523/560
Barbara Iwańczak.: Kiedy podejrzewać przewlekłą chorobę zapalną jelit u dzieci?
Pediatr.Dypl. 2016 T.20 nr 6; s.60-65, 72
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
524/560
Katarzyna Akutko, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten - charakterystyka i leczenie
Pediatr.Pol. 2016 T.91 nr 4; s.345-349
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
525/560
Agnieszka Borys-Iwanicka, Tatiana Jamer, Barbara Iwańczak.: Ostre zapalenie trzustki w przebiegu leczenia padaczki kwasem walproinowym u dwojga dzieci
Pediatr.Pol. 2016 T.91 nr 6; s.619-622
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
526/560
Katarzyna Pawłowska, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: The impact of lactose malabsorption and lactose intolerance on dairy consumption in children and adolescents with selected gastrointestinal diseases
Pediatr.Pol. 2016 T.91 nr 3; s.192-198
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
527/560
Elżbieta Krzesiek, Urszula Zaleska-Dorobisz, Barbara Iwańczak, Andrzej T. Dorobisz.: Deep vein thrombosis of the left lower limb in a 12 year-old female child with ulcerative colitis - case report
Pol.J.Radiol. 2016 Vol.81; s.65-68
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
528/560
Barbara Iwańczak, Adam Reich, Anna Kofla-Dłubacz, Bernadetta Kazanowska, Małgorzata Ruczka.: Postać neurologiczna choroby Behçeta leczona adalimumabem z dobrym efektem u 14-letniego chłopca
Pol.Merkur.Lek. 2016 T.40 nr 236; s.110-112
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
529/560
Wojciech Baran, Barbara Iwańczak.: Pozajelitowa manifestacja choroby Leśniowskiego-Crohna u 11-letniej dziewczynki
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S198
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
530/560
Jerzy Ostrowski, Agnieszka Paziewska, Izabella Łazowska, Filip Ambrozkiewicz, Krzysztof Goryca, Maria Kulecka, Tomasz Rawa, Jakub Karczmarski, Michalina Dąbrowska, Natalia Zeber-Lubecka, Roman Tomecki, Anna Kluska, Aneta Balabas, Magdalena Piątkowska, Katarzyna Paczkowska, Jarosław Kierkuś, Piotr Socha, Michał Lodyga, Grażyna Rydzewska, Maria Kłopocka, Grażyna Mierzwa, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Katarzyna Bak-Drabik, Jarosław Walkowiak, Beata Klincewicz, Piotr Radwan, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Piotr Landowski, Agnieszka Jankowska, Bartosz Korczowski, Teresa Starzyńska, Piotr Albrecht, Michał Mikula.: Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population
Sci.Rep. 2016 Vol.6; art.39831 [10 s.]
IF: 4.259
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
531/560
Magdalena Naorniakowska, Anan Liber, Izabela Zaleska, Barbara Iwańczak, Mikołaj Teisseyre, Joanna Pawłowska.: Cholestaza w przebiegu choroby Kawasakiego - opis przypadku
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 1; s.207-209
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
532/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak, Małgorzata Matusiewicz.: Serum IL-9 in children with inflammatory bowel disease and its correlation with the activity of disease and fecal calprotectin
W:50th of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Annual Meeting. Prague, Czech Republic, 10-13 May 2017. Abstracts; s.514-515 poz.G-P-287
533/560
Barbara M. Iwańczak, Anna M. Buchner, Franciszek Iwańczak.: Clinical differences of Helicobacter pylori infection in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.7; s.1131-1136
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
534/560
Barbara M. Iwańczak, Józef Ryżko, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Mariusz Szczepanik, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska, Sabina Więcek, Grażyna Czaja-Bulsa, Bartosz Korczowski, Jolanta Maślana, Franciszek Iwańczak, Magdalena Kacperska.: Evaluation of the infliximab therapy of severe form of pediatric Crohn's disease in Poland: retrospective, multicenter studies
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.1; s.51-56
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
535/560
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Aldona Bińkowska, Agnieszka Kus, Barbara Iwańczak.: Frequency of infection with Helicobacter pylori isolates of different antimicrobial profiles in children and adolescents: a preliminary study
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.263-268
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
536/560
Barbara M. Iwańczak, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Mariusz Szczepanik, Sabina Więcek, Grażyna Czaja-Bulsa, Magdalena Kacperska, Bartosz Korczowski, Jolanta Maślana, Franciszek Iwańczak.: Induction and maintenance infliximab therapy in children with moderate to severe ulcerative colitis: retrospective, multicenter study
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.1; s.57-61
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
537/560
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak.: Mesalazyna w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Anal.Przyp.Pediatr. 2017 nr 3; s.14-17
538/560
Anna Dancewicz, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Ból w klatce piersiowej i zaburzenia połykania u dzieci - najczęstsze przyczyny oraz opis przypadku
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego ; pod red. Iwony Pirogowicz, Barbary Iwańczak, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.22-41
ISBN 978-83-65071-29-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
539/560
Tomasz Pytrus, Joanna Braksator, Barbara Iwańczak.: Objawy alarmowe w ostrej i przewlekłej biegunce u dzieci
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego ; pod red. Iwony Pirogowicz, Barbary Iwańczak, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.67-89
ISBN 978-83-65071-29-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
540/560
Barbara Iwańczak, Agnieszka Borys-Iwanicka.: Ostry ból brzucha u dzieci: przyczyny, diagnostyka różnicowa, postępowanie
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego ; pod red. Iwony Pirogowicz, Barbary Iwańczak, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.42-54
ISBN 978-83-65071-29-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
541/560
Barbara Iwańczak, Anna Dancewicz.: Przewlekły ból brzucha u dzieci: przyczyny organiczne, czynnościowe, diagnostyka, różnicowanie i postępowanie
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego ; pod red. Iwony Pirogowicz, Barbary Iwańczak, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.55-66
ISBN 978-83-65071-29-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
542/560
Barbara Iwańczak.: Brak przyrostu masy ciała u dzieci - przyczyny, postępowanie
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych ; pod red. Iwony Pirogowicz, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej, Barbary Iwańczak; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.27-37
ISBN 978-83-65071-26-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
543/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak.: Zahamowanie rozwoju fizycznego i niedokrwistość wczesnymi objawami podstępnego przebiegu choroby trzewnej - opis przypadku
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych ; pod red. Iwony Pirogowicz, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej, Barbary Iwańczak; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.39-47
ISBN 978-83-65071-26-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
544/560
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak.: Zahamowanie rozwoju fizycznego i osteoporoza pierwszymi objawami choroby Leśniowskiego-Crohna. Opis przypadku
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych ; pod red. Iwony Pirogowicz, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej, Barbary Iwańczak; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; s.49-59
ISBN 978-83-65071-26-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
545/560
M. Kori, K. Werkstetter, A. Sustmann, A. Lopez, J. Cabral, B[arbara] Iwańczak, Z. Misak, N. Kalach, K. Kotilea, E. Pehlivanoglu, M. Korkut Ugras, M. Homan, M. Martinez Gomez, P. Urruzuno, M. Luz Cilleruelo Pascual, T. Casswall, M. Rogalidou, S. Chong, V. Urbonas, E. Roma, A. Papadopoulou, E. Miele, A. Kindermann, F. Rea, A. Cseh, P. Bontems, S. Koletzko.: Clinical presentation and antibiotic susceptibility in H. pylori infected children: results of the EuroPedHP Registry
Helicobacter 2017 Vol.22 suppl.1; s.4 poz.W1.2
XXXth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Bordeaux, France, 7-9 September 2017. Accepted abstracts
546/560
V. Kolimarala, K. Werkstetter, S. Chong, M. Kori, A. Sustmann, A. Lopez, J. Cabral, B[arbara] Iwańczak, Z. Misak, N. Kalach, E. Pehlivanoglu, M. Homan, M. Gomez, P. Urruzuno, T. Casswall, M. Pascual, M. Rogalidou, V. Urbonas, E. Roma, A. Papadopoulou, E. Miele, A. Kindermann, F. Rea, A. Cseh, S. Koletzko.: Influence of participation in registry (EuroPedHP) on prescribed therapy in H. pylori infected children
Helicobacter 2017 Vol.22 suppl.1; s.9 poz.W3.2
XXXth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Bordeaux, France, 7-9 September 2017. Accepted abstracts
547/560
Katarzyna Akutko, Wojciech Baran, Zdzisław Woźniak, Barbara Iwańczak.: Cutaneous manifestation in the vulvar area as an early symptom of Crohn's disease in an 11-year old girl - beneficial effects of exclusive enteral nutrition
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 5; s.631-635
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
548/560
Barbara Iwańczak, Tomasz Jarmoliński, Katarzyna Akutko, Agnieszka Borys-Iwanicka.: Dziedziczne zapalenie trzustki u 5-letniej dziewczynki - opis przypadku
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 5; s.636-639
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
549/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. IV Kryteria Rzymskie
Pol.Merkur.Lek. 2017 T.43 nr 254; s.75-82
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Streszczenie w PubMed:
550/560
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. IV Kryteria Rzymskie
Pol.Merkur.Lek. 2017 T.43 nr 253; s.35-40
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Streszczenie w PubMed:
551/560
Żaneta Kopacz, Maria Wesołowska, Katarzyna Akutko, Barbara Iwańczak, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Krzysztof Kałwak, Martin Kvac, Bohumil Sak, Magdalena Sokulska, Andrzej Hendrich, Marta Kicia.: Prevalence of microsporidia, Cryptosporidium spp. and Giardia intestinalis in children with gastrointestinal diseases and different immunological status
W:The International Workshops on Opportunistic Protists. Cincinnati, Ohio, USA, August 10-12, 2017; s.31 poz.1752
552/560
pod red. Iwony Pirogowicz, Barbary Iwańczak, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej: Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; 268 s.
ISBN 978-83-65071-29-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
553/560
pod red. Iwony Pirogowicz, Aleksandry Lewandowicz-Uszyńskiej, Barbary Iwańczak: Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017; 199 s.
ISBN 978-83-65071-26-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
554/560
Katarzyna Pawłowska, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: Skład ciała dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
W:XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego "Non omnis moriar - medycyna i antropologia w badaniu przeszłości i przyszłości człowieka". Szczecin, 13-15 września 2017 r. Program [i streszczenia]; s.[84-86]
[Dostęp 05.04.2018]. Dostępny w: http://www.ptantropologiczne.pl/ckfinder/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20streszcze%C5%84%20XLVI%20Konferencja%20PTA,%20Szczecin,%2013-15_09_%202017.pdf
Adres url:
555/560
Żaneta Kopacz, Katarzyna Akutko, Barbara Iwańczak, Andrzej B. Hendrich, Martin Kvac, Bohumil Sak, Maria Wesołowska, Dana Kvetonova, Marta Kicia.: Prevalence and molecular characteristic of intestinal protists infection among children with inflammatory bowel diseases
W:14th International Congress of Parastiology - ICOPA 2018 "Parasites: harms & benefits to animals and humans". Daegu, Korea, 19-24 August 2018. Guidebook [on-line]: sessions & abstract - posters abstract; poz.P1-163
[Dostęp 05.11.2018]. Dostępny w: https://guidebook.com/guide/135457/poi/10544197/?pcat=741071
Adres url:
556/560
Katarzyna Pawłowska-Seredyńska, Katarzyna Akutko, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: Nutritional status of children with upper gastrointestinal diseases regarding breath H2 excretion
W:21st Congress of the European Anthropological Association. Odense, Denmark [22-25 August, 2018]. Program 2018 : abstract book [online]; s.41
[Dostęp 07.01.2019]. Dostępny w: http://eaa2018.com/uploads/images/Abstract%20book.pdf
Adres url:
557/560
Krzysztof Matusiewicz, Barbara Iwańczak, Małgorzata Matusiewicz.: Th9 lymphocytes and functions of interleukin 9 with the focus on IBD pathology
Adv.Med.Sci. 2018 Vol.63 no.2; s.278-284
IF: 2.064
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
558/560
Katarzyna Pawłowska, Rafał Seredyński, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: Hydrogen excretion in pediatric lactose malabsorbers: relation to symptoms and the dose of lactose
Arch.Med.Sci. 2018 Vol.14 no.1; s.88-93
IF: 2.344
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
559/560
Anna Dancewicz, Barbara Iwańczak.: Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego u dzieci
W:Dieta w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci ; pod red. Elżbiety Krzesiek; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.181-195
ISBN 978-83-65071-35-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
560/560
Katarzyna Pawłowska, Wioleta Umławska, Barbara Iwańczak.: A link between nutritional and growth states in pediatric patients with functional gastrointestinal disorders
J.Pediatr. 2018 Vol.199; s.171-177
IF: 3.667
Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie