Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRABIŃSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/46
Grażyna Gościniak, Ewa Mróz, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Joanna Grabińska, Jadwiga Kuna.: Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci
Pediatr.Pol. 1981 T.56 nr 7; s.825-829
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
2/46
Donata Urbaniak-Kujda, Sylwia Cielińska, Andrzej Bronowicz, Katarzyna Kapelko-Słowik, Joanna Grabińska.: Nokardioza OUN u pacjenta z zespołem Evansa
Acta Haematol.Pol. 1998 T.29 supl.2; s.52-53
VIII Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Haematology and Blood Transfusion "Problemy neurologiczne w hematologii". Kołobrzeg, 4-6 June 1998. State of the art lectures and abstracts
3/46
Grażyna Mokracka-Latajka, Barbara Krzyżanowska, Joanna Grabińska.: Bactericidal activity of human serum against Enterobacter isolated from blood
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 suppl.3; s.331 poz.P919
9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin (Germany), March 21-24, 1999. Abstracts
4/46
Grażyna Mokracka-Latajka, Barbara Krzyżanowska, Joanna Grabińska.: Bactericidal activity of human serum against Pseudomonas isolated from blood
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 suppl.3; s.328 poz.P906
9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin (Germany), March 21-24, 1999. Abstracts
5/46
Grażyna Mokracka-Latajka, Barbara Krzyżanowska, Joanna Grabińska.: The mechanisms of the bactericidal activity of human serum complement against Acinetobacter strains isolated from patients with bacteremia
Mol.Immunol. 1999 Vol.36 no.4-5 spec.iss.; s.295 poz.67
7th European Meeting on Complement in Human Disease - EC 99. Helsinki (Finland), June 17-20, 1999
6/46
Grażyna Mokracka-Latajka, Barbara Krzyżanowska, Joanna Grabińska.: The mechanisms of the bactericidal activity of human serum complement against selected enterobacteriaceae strains isolated from patients with bacteremia
Mol.Immunol. 1999 Vol.36 no.4-5 spec.iss.; s.295 poz.66
7th European Meeting on Complement in Human Disease - EC 99. Helsinki (Finland), June 17-20, 1999
7/46
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.41
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia
8/46
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.873-877
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
9/46
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Częstość występowania zakażenia H. pylori i H. helmannii u dzieci z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w 2001 roku = Frequency of H. pylori and H. helmannii infection in children with gastroduodenal disease - one-year follow-up study
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.197 poz.F-17
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
10/46
G[rażyna] M. Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: Increase in resistance to matronidazole and clarithromycin of Helicobacter pylori strains isolated from children before and after treatment in the time span of 1997-2001
Gut 2002 Vol.51 suppl. no.11; s.A89 poz.14.34
XVth International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter. Athens (Greece), 11-14 September 2002. Abstracts of scientific presentations
11/46
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: High level of resistance to metronidazole and clarithromycin in Helicobacter pylori isolated from pediatric patients in Poland (1997-2001)
Folia Microbiol. 2004 Vol.49 no.2; s.133-136
IF: 1.034
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
12/46
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: 10-years evaluation of the prevalence of Helicobacter pylori infection and assessment of resistance to metronidazole and clarithromycin in children
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.141-146
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/46
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Jacek Kubica, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Przypadek środowiskowego zapalenia błony śluzowej żołądka wywołanego przez Helicobacter heilmannii (dziecko, pies, kot)
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.178 poz.P-120
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
14/46
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.277 poz.P-219
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
15/46
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Diagn.Lab. 2006 T.42 nr 1; s.103-109
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/46
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Krzysztof Kubiak, Barbara Iwańczak, Monika Biernat, Joanna Grabińska.: The role of environmental Helicobacter heilmannii infection in etiopathogenesis of gastric diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.320-323
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
17/46
G[rażyna] Gościniak, J. Skała, K. Kubiak, B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska.: Helicobacter heilmannii in a child, dog and cat
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.14
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
18/46
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Resistance to metronidazole, clarithromycin, and amoxicillin of Helicobacter pylori strains isolated before and after eradication in children
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.401 poz.13.15
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
19/46
Monika Biernat, Grażyna Gościniak, Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Katarzyna Rotter, Joanna Grabińska, Katarzyna Fleischer.: Helicobacter spp. infection and chronic liver diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.4; s.537-542
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/46
M[onika] Biernat, K[rzysztof] Simon, B[rygida] Knysz, K[atarzyna] Rotter, J[oanna] Grabińska, K[atarzyna] Fleischer, G[rażyna] Gościniak.: Helicobacter pylori status of patients with various liver diseases
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.420 poz.P039
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
21/46
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, K. Kubiak, J[oanna] Grabińska.: Prevalence of anti-Helicobacter spp.antibodies in dogs
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.419 poz.P038
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
22/46
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, M[agdalena] Michałowska, M[arta] Misiuk-Hojło, J[oanna] Grabińska.: The role of H. pylori infection in the pathogenesis of central serous chorioretinopathy
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.444 poz.P085
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
23/46
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Krzysztof Kubiak, Katarzyna Pawlus, Joanna Grabińska, Marcin Jankowski.: Przeciwciała w zakażeniach Helicobacter spp. u psów
Med.Weter. 2008 Vol.64 nr 7; s.903-905
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
24/46
Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Joanna Grabińska.: Częstość występowania przeciwciał przeciwko swoistym antygenom H. pyloriu dzieci z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.257 poz.XVI.2.P
25/46
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zakażenia wieloopornymi szczepami H. pylori u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.252 poz.XV.46.P
26/46
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: H. pylori genotypes in pediatric patients with celiac disease
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.415 poz.P10.17
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
27/46
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, B[arbara] Iwańczak.: The primary and secondary resistance of H. pylori strains isolated from Polish Children with Chronic Gastritis
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.395-396 poz.P08.23
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
28/46
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Barbara Iwańczak.: Występowanie przeciwciał dla białka CagA i cytotoksyny wakuolizującej VacA u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 2; s.79-82
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
29/46
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, A[dam] Junka, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of dupA gene of H. pylori strains in Polish children
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.366 poz.P5.02
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
30/46
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, F. Megraud, B[arbara] Iwańczak.: The primary resistance of H. pylori strains in pediatric and adult patients in South-West Poland
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.391 poz.P8.12
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
31/46
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
32/46
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko, J[oanna] Grabińska, P[aweł] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA genotypes in Polish children with gastroduodenal diseases: impact on histology
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S63 poz.O314
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
33/46
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children - 10 years observational study in Lower Silesia region
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.3
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
34/46
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Poniewierka.: The primary resistance of H. pylori strains in adults
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.120 poz.P07.15
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
35/46
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Helicobacter pylori specific genotypes in symptomatic children and evaluation of immune response to infection
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.228 poz.P991
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
36/46
B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, K[rzysztof] Matusiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The clinical aspects of Helicobacter heilmannii infection in children with dyspeptic symptoms
J.Physiol.Pharmacol. 2012 Vol.63 no.2; s.133-136
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
37/46
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska.: Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci i osób dorosłych z pierwotnym zakażeniem na terenie Dolnego Śląska
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[2] [doniesienia ustne/sesja VI]
38/46
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Występowanie genów cagA, vacA, iceA, babA Helicobacter pylori u dzieci z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-280 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
39/46
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Zakażenie Helicobacter heilmannii u dzieci z objawami zapalenia żołądka
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-281 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
40/46
A[ldona] Bińkowska, M[onika] M. Biernat, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: Mutations in the 23S rRNA gene of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains from Lower Silesia, Poland
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.142 poz.P13.19
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
41/46
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
42/46
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
43/46
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
DOI:
44/46
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
45/46
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from children and adults with primary infection in the Lower Silesia Region, Poland
Pol.J.Microbiol. 2014 Vol.63 no.1; s.57-61
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
46/46
Monika M. Biernat, Barbara Iwańczak, Aldona Bińkowska, Joanna Grabińska, Grażyna Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children: a 13-year observational study in the Lower Silesian Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.2; s.303-308
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie