Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GOŚCINIAK GRAŻYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 347Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/347
Jadwiga Ładosz, Grażyna Gościniak.: Badania nad odpornością naturalną. Fagocytoza Pseudomonas aeruginosa u świnki morskiej badana in vitro
Przegl.Epidemiol. 1978 T.32 nr 3; s.349-356
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
2/347
Grażyna Gościniak, Jadwiga Ładosz, Jadwiga Maresz-Babczyszyn, Małgorzata Sokalska.: Phagocytosis and intracellular killing of mucoid and nonmucoid Pseudomonas aeruginosa strains isolated from wounds of burned patients
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1980 Vol.28 no.4; s.619-623
IF: 0.258
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
3/347
Jadwiga Ładosz, Grażyna Gościniak.: Badania nad odpornością naturalną. II. Fagocytoza i zabicie wewnątrzkomórkowe Pseudomonas aeruginosa w leukocytach świnki morskiej in vitro
Przegl.Epidemiol. 1980 T.34 nr 3; s.295-301
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
4/347
Grażyna Gościniak, Ewa Mróz, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Joanna Grabińska, Jadwiga Kuna.: Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci
Pediatr.Pol. 1981 T.56 nr 7; s.825-829
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
5/347
Ewa Mróz, Grażyna Gościniak, Janina Ruczkowska, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Irena Choroszy.: Wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z zakażeń układu moczowego
Wiad.Lek. 1981 T.34 nr 13; s.1085-1089
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/347
Ewa Mróz, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy.: Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dorosłych
Wiad.Lek. 1983 T.36 nr 3; s.197-201
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/347
Grażyna Gościniak, Jadwiga Maresz-Babczyszyn, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Phagocytosis and intracellular killing of mucoid and nonmucoid variants of Pseudomonas aeruginosa by polymorphonuclear leukocytes: effect of specific immune sera
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1984 Vol.32 no.4; s.467-479
IF: 0.092
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
8/347
Grażyna Gościniak ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Immunogenne właściwości pałeczek Pseudomonas aeruginosa [praca doktorska]
Wrocław, 1985; 113 k., [76] k. tabl.
9/347
G[rażyna] Gościniak, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz.: Fagocytoza i zabicie wewnątrzkomórkowe pałeczek Pseudomonas aeruginosa w surowicach odpornościowych. I. Reakcje homologiczne i krzyżowe nieśluzowych pałeczek w surowicach odpornościowych
Immunol.Pol. 1986 T.11 nr 3-4; s.262 poz.68
Materiały V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Zakopane, 15-18 października 1986 r.
10/347
G[rażyna] Gościniak, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz.: Fagocytoza i zabicie wewnątrzkomórkowe pałeczek Pseudomonas aeruginosa w surowicach odpornościowych. II. Znaczenie antygenu śluzowego Pseudomonas aeruginosa dla reakcji krzyżowych w surowicach odpornościowych
Immunol.Pol. 1986 T.11 nr 3-4; s.262-263 poz.69
Materiały V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Zakopane, 15-18 października 1986 r.
11/347
G[rażyna] Gościniak, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz.: Fagocytoza i zabicie wewnątrzkomórkowe pałeczek Pseudomonas aeruginosa w surowicach odpornościowych. III. Poliwalentna surowica 1,3,5 wzmagająca proces fagocytozy wszystkich wariantów śluzowych
Immunol.Pol. 1986 T.11 nr 3-4; s.263 poz.70
Materiały V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Zakopane, 15-18 października 1986 r.
12/347
Barbara Gąsior-Chrzan, Grażyna Gościniak, Grażyna Szybejko-Machaj.: Wpływ lizozymu białka jaja kurzego na fagocytozę Staphylococcus aureus przez granulocyty świnki morskiej
Med.Dośw.Mikrobiol. 1987 T.39 nr 1; s.7-10
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/347
G[rażyna] Gościniak, M[aria] Stankiewicz, A[nna] Przondo-Hessek.: Zakażenia Campylobacter
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Olsztyn, 16-18 września 1987. Materiały naukowe Zjazdu. Część I; s.135
14/347
Grażyna Gościniak, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Studies on phagocytosis of mucoid and nonmucoid variants of Pseudomonas aeruginosa. I. Induction of homologous immunity by nonmucoid strains of P. aeruginosa
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.2; s.177-184
IF: 0.104
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
15/347
Grażyna Gościniak, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Studies on phagocytosis of mucoid and nonmucoid variants of Pseudomonas aeruginosa. II. Induction of heterologous immunity by mucoid strains of P. aeruginosa
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.2; s.185-193
IF: 0.104
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
16/347
Grażyna Gościniak, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Studies on phagocytosis of mucoid and nonmucoid variants of Pseudomonas aeruginosa. III. Polyvalent serum against three mucoid immunotypes potentiates phagocytosis of all (7) mucoid immunotypes
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.2; s.195-203
IF: 0.104
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
17/347
G[rażyna] Gościniak, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz.: Ocena wieloważnej szczepionki anty-pseudomonas aeruginosa w teście biernej ochrony
Immunol.Pol. 1989 T.14 nr 3-4; s.232-233 poz.54
Materiały VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Gdańsk, 27-30 września 1989 r.
18/347
Anna Przondo-Mordarska, Grażyna Gościniak, Beata Sobieszczańska, Danuta Dzierżanowska, Gottfried Mauff.: Serologiczna diagnostyka w zakażeniach Campylobacter jejuni
Med.Dośw.Mikrobiol. 1989 T.41 nr 3-4; s.160-165
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
19/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Badania nad etiologią ostrych biegunek u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.85-91
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
20/347
Izabela Dolna, Grażyna Gościniak, Janina Ruczkowska.: Wrażliwość szczepów Salmonella na augmentynę oraz nowe generacje cefalosporyn i aminoglikozydów
Przegl.Epidemiol. 1989 T.43 nr 2; s.218-222
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
21/347
Grażyna Gościniak, Izabela Dolna, Janina Ruczkowska, Małgorzata Fleischer.: Wrażliwość na antybiotyki pałeczek Pseudomonas aeruginosa izolowanych od chorych w latach 1986-1988
Wiad.Lek. 1989 T.42 nr 19-21; s.1028-1032
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/347
Janina Ruczkowska, Grażyna Gościniak, Maria Magdalena Stankiewicz.: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii lekarskiej : skrypt dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego
Wrocław : Akad. Med., 1989; 151 s.
23/347
Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Grażyna Gościniak.: Evaluation of polyvalent anti-Pseudomonas aeruginosa vaccine in phagocytic reaction
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1990 Vol.38 no.3-4; s.291-297
IF: 0.040
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
24/347
E[lżbieta] Poniewierka, T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak.: The frequency of Campylobacter pylori infection in patients with duodenal peptic ulcer disease
W:Mechanism of peptic ulcer healing. Freiburg/Br., Germany, October 15-17, 1990. I. Abstracts of invited lectures. II. Poster abstracts; poz.45
(Falk Symposium; No.59)
25/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Jacek Klakocar, Zygmunt Grzebieniak, Barbara Iwańczak, Robert Tarnawa.: Częstość występowania zakażenia Campylobacter pylori w chorobach żołądka i dwunastnicy u dzieci
Pediatr.Pol. 1990 T.65 nr 1 supl.; s.149-154
VII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Poznań, 19-21.X.1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
26/347
Janina Ruczkowska, Grażyna Gościniak, Izabela Dolna.: Wrażliwość na antybiotyki enteropatogennych szczepów Escherichia coli izolowanych z przypadków biegunek u dzieci
Przegl.Epidemiol. 1990 T.44 nr 3; s.199-201
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
27/347
Grażyna Gościniak, Beata Sobieszczańska, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Rotawirusy w biegunkach u dzieci hospitalizowanych w Klinikach Wrocławia
Przegl.Lek. 1990 T.47 nr 10; s.682-685
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/347
T[amara] Matysiak-Budnik, E[lżbieta] Poniewierka, G[rażyna] Gościniak.: H. pylori, serum gastrin levels, and gastric acid output in patients with type "B" of chronic atrophic gastritis
W:5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Oslo (Norway), September 9-11, 1991. Abstracts; s.74 poz.1043
29/347
A[nna] Przondo-Mordarska, G[rażyna] Gościniak, T[amara] Matysiak-Budnik.: Homologous and type strain antigens in Helicobacter pylori infections
W:5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Oslo (Norway), September 9-11, 1991. Abstracts; s.75 poz.1049
30/347
Barbara Gąsior-Chrzan, Grażyna Gościniak.: Phagocytosis and intracellular killing of Candida albicans by guinea pig leukocytes in the presence of hen egg-white lysozyme
Immunol.Pol. 1991 T.16 nr 2; s.141-145
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
31/347
F[ranciszek] Iwańczak, J[an] Cader, J[acek] Klakocar, G[rażyna] Gościniak, R[enata] Mozrzymas.: Analiza wyników badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori
W:Materiały Naukowe VIII Międzynarodowego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Rzeszów, 20-21.09.1991 r. Streszczenia; s.128
32/347
A[ndrzej] Stawarski, I[rena] Choroszy-Król, T[omasz] Pytrus, G[rażyna] Gościniak, B[eata] Sobieszczańska, F[ranciszek] Iwańczak, J[anina] Ruczkowska.: Występowanie chlamydii, rotawirusów oraz bakterii w kale dzieci chorych na ostrą i przewlekłą biegunkę
W:Materiały Naukowe VIII Międzynarodowego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Rzeszów, 20-21.09.1991 r. Streszczenia; s.95
33/347
Franciszek Iwańczak, Jan Cader, Jacek Klakocar, Grażyna Gościniak, Renata Mozrzymas.: Analiza wyników badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori
Pediatr.Pol. 1991 nr 1-2 supl.; s.278-281
VIII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Rzeszów, 19-21 września 1991 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
34/347
Andrzej Stawarski, Irena Choroszy-Król, Tomasz Pytrus, Grażyna Gościniak, Beata Sobieszczańska, Franciszek Iwańczak, Janina Ruczkowska.: Występowanie chlamydii, rotawirusów oraz bakterii w kale dzieci chorych na ostrą i przewlekłą biegunkę
Pediatr.Pol. 1991 nr 1-2 supl.; s.182-187
VIII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Rzeszów, 19-21 września 1991 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
35/347
Janina Ruczkowska, Eugeniusz Baran, Grażyna Gościniak.: Trudności rozpoznawania zakażeń krętkiem Borrelia burgdorferi
Przegl.Dermatol. 1991 T.78 nr 3; s.160-163
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
36/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Beata Sobieszczańska.: Wrażliwość na chemioterapeutyki szczepów Campylobacter jejuni
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 3; s.171-174
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
37/347
Tamara Matysiak-Budnik, Elżbieta Poniewierka, Grażyna Gościniak, Michał Jeleń.: Helicobacter pylori a wydzielanie żołądkowe i poziom gastryny w surowicy krwi chorych z przewlekłym zanikowym zapaleniem żołądka "B"
Przegl.Lek. 1991 T.48 nr 9; s.587-590
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
38/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, T[amara] Matysiak-Budnik.: Badania serologiczne w zakażeniach Helicobacter pylori
W:VII Konferencja "Szybkie metody diagnostyczne w mikrobiologii". Puławy, 12 grudnia 1991 r. Materiały naukowe; s.13-14
39/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Tamara Matysiak-Budnik, Beata Sobieszczańska.: Częstość występowania Campylobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy
Wiad.Lek. 1991 T.44 nr 1-2; s.19-22
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
40/347
Tamara Matysiak-Budnik, Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Michał Jeleń, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Zbigniew Knapik.: Częstość występowania Campylobacter pylori u pacjentów z nieżytem zanikowym żołądka
Wiad.Lek. 1991 T.44 nr 15-16; s.523-527
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
41/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Maria Stankiewicz, Gottfried Mauff.: Zakażenia Campylobacter jejuni wśród hospitalizowanych chorych
Wiad.Lek. 1991 T.44 nr 7-8; s.259-262
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/347
T[amara] Matysiak-Budnik, E[lżbieta] Poniewierka, G[rażyna] Gościniak, M[ichał] Jeleń, Z[bigniew] Knapik.: A 5-year follow-up study of the chronic gastritis patients
Irish J.Med.Sci. 1992 Vol.161 suppl.10; s.37 poz.P18
V Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Dublin, Ireland, July 5th-7th 1992
43/347
E[lżbieta] Poniewierka, T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak, M[ichał] Jeleń, W[anda] Lubczyńska-Kowalska.: Helicobacter pylori and changes in the gastric mucosa in the elderly
Irish J.Med.Sci. 1992 Vol.161 suppl.10; s.37 poz.P19
V Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Dublin, Ireland, July 5th-7th 1992
44/347
G[rażyna] Gościniak, T[amara] Matysiak-Budnik, E[lżbieta] Poniewierka, A[nna] Przondo-Mordarska.: The comparison of the different serological methods in the detection of Helicobacter pylori infections
Irish J.Med.Sci. 1992 Vol.161 suppl.10; s.75 poz.PD7
V Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Dublin, Ireland, July 5th-7th 1992
45/347
T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak, S. Bouchard, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, Z[bigniew] Knapik, F. Megraud.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in the Polish population
Irish J.Med.Sci. 1992 Vol.161 suppl.10; s.65-66 poz.GCE25
V Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Dublin, Ireland, July 5th-7th 1992
46/347
Wiktor Bednarz, Jan Doliński, Paweł Domosławski, Romualda Wojczys, Grażyna Gościniak.: Helicobacter pylori in experimental acute and chronic gastric and duodenal ulcer in Bufallo rats
Mater.Med.Pol. 1992 Vol.24 nr 4; s.227-228
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
47/347
G[rażyna] Gościniak, K. Drzazga, J[acek] Klakocar, A[nna] Przondo-Mordarska.: Wykrywanie przeciwciał dla Helicobacter pylori w surowicach dzieci z przewlekłymi bólami brzucha
Pol.J.Immunol. 1992 T.17 nr 3; s.199 poz.44
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Solina, 2-4 listopada 1992 r.
48/347
Wiesława Fischer, Grażyna Gościniak, Zofia Gałązka.: Biegunki wywołane pałeczką Campylobacter u chorych hematologicznych
Pol.Tyg.Lek. 1992 T.47 nr 5-6; s.131-132
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
49/347
Jerzy Bowszyc, Barbara Raszeja-Kotelba, Bogumiła Stępień, Beata Sobieszczańska, Grażyna Gościniak.: Trzy przypadki krętkowicy kleszczowej zwanej boreliozą z Lyme leczone preparatem Rocephin
Przegl.Dermatol. 1992 T.79 nr 3; s.149-155
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
50/347
Jacek Szechiński, Marcin Kowalski, Beata Sobieszczańska, Grażyna Gościniak.: Endemiczne występowanie choroby Lyme na terenach leśnych województwa pilskiego
Przegl.Epidemiol. 1992 T.46 nr 4; s.317-320
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
51/347
J[acek] Szechiński, M[arcin] Kowalski, G[rażyna] Gościniak, B[eata] Sobieszczańska.: The endemicity of Lyme borreliosis in the west-northern part of Poland
Scand.J.Rheumatol. 1992 Vol.21 suppl.93; s.55 poz.M116
24th Scandinavian Congress of Rheumatology. Malmoe (Sweden), 31 May - 3 June 1992
52/347
Grażyna Gościniak.: Charakterystyka zarazka i diagnostyka zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori : komunikat
Sprawozd.Wroc.Tow.Nauk.Seria B 1992 T.47; s.13-15
53/347
B[eata] Sobieszczańska, G[rażyna] Gościniak, B[eata] Dobracka, W[itold] Dobracki.: Częstość występowania przeciwciał dla Borrelia bugdorferi w grupie wysokiego ryzyka
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Kraków, 23-25 IX 1992. Materiały naukowe; s.63
54/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, T[amara] Matysiak-Budnik.: Poziom przeciwciał anty-Helicobacter pylori w przebiegu nieżytu zanikowego i choroby wrzodowej
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Kraków, 23-25 IX 1992. Materiały naukowe; s.83
55/347
B[arbara] Gąsior-Chrzan, G[rażyna] Gościniak, E.S. Falk.: Fagocytoza i zabicie wewnątrzkomórkowe Candida albicans w obecności lizozymu = Phagocytosis and intracellular killing of Candida albicans in the presense of lysozyme
W:XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - Dermatologia '92. Gdańsk, 1992.09.24-26. Streszczenia; s.109-110 poz.314
56/347
G[rażyna] Gościniak, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz.: Evaluation of polyvalent anti-pseudomonas aeruginosa vaccine in passive mouse protection test
W:6th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Seville, Spain, 28-31 March 1993. Program and abstracts; s.221 poz.903
57/347
G[rażyna] Gościniak, T[amara] Matysiak-Budnik, E[lżbieta] Poniewierka, A[nna] Przondo-Mordarska.: Long term serological surveillance after treatment of H. pylori infection
Acta Gastroenterol.Belg. 1993 Vol.56 suppl.; s.136
Campylobacter meets Helicobacter: the joint meeting - Viith International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms; VIth Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Brussels, Belgium, September 21-25, 1993
58/347
E[lżbieta] Poniewierka, T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak.: Results of treatment of duodental ulcer disease coexisting with infection of Helicobacter pylori
Acta Gastroenterol.Belg. 1993 Vol.56 suppl.; s.143
Campylobacter meets Helicobacter: the joint meeting - Viith International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms; VIth Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Brussels, Belgium, September 21-25, 1993
59/347
T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak, D. Brugmann, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, F. Megraud, Z[bigniew] Knapik.: The seroprevalence of Helicobacter pylori infection in medical staff in poland
Acta Gastroenterol.Belg. 1993 Vol.56 suppl.; s.66
Campylobacter meets Helicobacter: the joint meeting - Viith International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms; VIth Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Brussels, Belgium, September 21-25, 1993
60/347
Grażyna Gościniak, Tamara Matysiak-Budnik, Anna Przondo-Mordarska.: Evaluation of three serological tests for the detection of Helicobacter pylori associated infection
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1993 Vol.41 no.5-6; s.315-319
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
61/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Tamara Matysiak-Budnik, Zbigniew Knapik.: Serological examinations in patients with Helicobacter pylori infections
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1993 Vol.41 no.5-6; s.309-313
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
62/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[acek] Klakocar.: The comparison of different serological methods in the detection of Helicobacter pylori infection in children
Cesko-Slov.Gastroenterol.Vyz. 1993 R.47 nr 2; s.92-93
Proceedings of the workshop "Helicobacter pylori and the new concepts in gastro-duodenal diseases". Prague, October 30-31, 1992
63/347
T[amara] Matysiak-Budnik, G[rażyna] Gościniak, S. Bouchard, M. Helemejko, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, Z[bigniew] Knapik, K[ryspina] Grzybek-Hryncewicz, J. Klempous, F. Megraud.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in the Polish population or Lower Silesia
Cesko-Slov.Gastroenterol.Vyz. 1993 R.47 nr 2; s.95-96
Proceedings of the workshop "Helicobacter pylori and the new concepts in gastro-duodenal diseases". Prague, October 30-31, 1992
64/347
G[rażyna] Gościniak.: Ocena metod rozpoznawania zakażenia H. pylori u dzieci
W:IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Łódź, 15-16 października 1993. Streszczenia; s.97
65/347
F[ranciszek] Iwańczak, J[acek] Klakocar, G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko.: Wyniki leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
W:IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Łódź, 15-16 października 1993. Streszczenia; s.109
66/347
G[rażyna] Filipiak-Gałła, G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak.: Zakażenie Gastrospirillum hominis u 14-letniego chłopca
W:IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Łódź, 15-16 października 1993. Streszczenia; s.113
67/347
Grażyna Gościniak.: Ocena metod rozpoznawania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Przegl.Pediatr. 1993 T.23 nr 3 supl.; s.237-241
IX Ogólnopolskie Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia "Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego. Postępy w gastroenterologii". Łódź, 15-16 października 1993 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/347
Elżbieta Poniewierka, Grażyna Gościniak, Tamara Matysiak-Budnik.: Częstość występowania infekcji Helicobacter pylori u pacjentów z odpływem wstecznym dwunastniczo-żołądkowym
Wiad.Lek. 1993 T.46 nr 7-8; s.271-273
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
69/347
G[rażyna] Gościniak, J. Klakockar, A[nna] Przondo-Mordarska, G. Mauff.: Helicobacter pylori antibodies in sera of children suffering from chronic abdominal pain
Zentralbl.Bakteriol. 1993 Vol.280 no.1-2; s.214-220
IF: 0.636
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
70/347
K[rystyna] Myszka, Z[bigniew] Hruby, J[erzy] Błaszczuk, G[rażyna] Gościniak, P[rzemysław] Kowalski, J[arosław] Wierzbicki, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: The Helicobacter pylori (Hp) infection and upper gastrointestinal pathology in hemodialysis patients
W:12. Danube Symposium on Nephrology; 16th Seminar of Nephrology. Bamberg, 8.-11. June 1994. Abstracts; poz.043
71/347
G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka, M[arta] Rzeszutko, A[nna] Przondo-Mordarska.: Correlation between detection of H. pylori infection and histopathological picture (according to the Sydney system of classification)
W:6th International Congress for Infectious Diseases. Prague (Czech Republic), April 26-30, 1994. Abstract book; s.350 poz.1117
72/347
Tamara Matysiak-Budnik, Grażyna Gościniak, Dominique Brugmann, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Elżbieta Poniewierka, Zbigniew Knapik, Francis Megraud.: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in medical staff in Poland
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 1994 Vol.6 no.4; s.309-311
IF: 0.826
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
73/347
Grażyna Gościniak, Aneta Simińska, Elżbieta Poniewierka, Jan Gnus, Bożena Jaworska-Błach.: Przeciwciała IgG i IgA anty Helicobacter pylori w surowicy i soku żołądkowym chorych z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 1994 T.1 nr 3; s.147-152
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
74/347
Grażyna Gościniak, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.: Evaluation of polyvalent anti-Pseudomonas aeruginosa vaccine in passive mouse protection test
Pol.J.Immunol. 1994 T.18 nr 3; s.239-246
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
75/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Aneta Janiec.: Wykrywanie przeciwciał anty-H. pylori za pomocą antygenów homologicznych i antygenów referencyjnych
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.50 z.1; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
76/347
G[rażyna] Gościniak, M[arta] Rzeszutko, E[lżbieta] Poniewierka.: Porównanie metod mikrobiologicznych, serologicznych i histopatologicznych stosowanych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.50
77/347
Grażyna Gościniak, Jan Gnus, Bożena Jaworska-Błach, Małgorzata Polak.: Utrzymywanie się przeciwciał w zakażeniach H. pylori u pacjentów leczonych
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.31
78/347
E[lżbieta] Poniewierka, M[arta] Rzeszutko, G[rażyna] Gościniak, T[amara] Matysiak, D[orota] Duda.: Związek zakażenia Helicobacter pylori z obrazem histopatologicznym błony śluzowej żołądka ocenianym wg klasyfikacji Sydney
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.51
79/347
Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Grażyna Gościniak, Ewa Mróz.: Mikrobiologia kliniczna : skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego. Cz.1: Zakażenia przewodu pokarmowego, zakażenia układu moczowego
Wrocław : Akad. Med., 1994; 93 s.
ISBN 83-7055-264-1
80/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, E[lżbieta] Poniewierka.: Antibodies against H. pylori in serum and gastric juice in patients with gastroduodenal disease
W:7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Vienna (Austria), March 26-30, 1995. Abstracts; s.81 poz.422
81/347
Grażyna Gościniak, Aneta Janiec.: Warunki przechowywania i ich wpływ na właściwości morfologiczne i antygenowe szczepów Helicobacter pylori
Diagn.Lab. 1995 T.31 nr 2; s.209-214
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
82/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, E[lżbieta] Poniewierka.: Serological and microbiological results of a 48-months follow-up recurrence of H. pylori infection after eradication
Gut 1995 Vol.37 suppl.1; s.A95 poz.378
VIIIth International Workshop on Gastro-duodenal Pathology and Helicobacter pylori. Edinburgh, Scotland, 7-9th July 1995. Abstracts of scientific presentations
83/347
G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: IgG and IgA antibodies in H. pylori infections
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.32
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
84/347
G[rażyna] Gościniak, Y. Glupczynski, J.P. Butzler.: In vitro susceptibility of H. pylori strains to antimicrobial agents
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.31
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
85/347
A. Gaszewska-Mastalarz, J. Zakrzewska-Czerwińska, G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska.: Nucleotide sequences divergence of the vacuolating cytotoxin gene among Helicobacter pylori strains
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.29
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
86/347
F[ranciszek] Iwańczak, M[aciej] Potyrała, G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak.: Treatment of Helicobacter pylori (H.P.) infections with omeprazol and amoxicillin in children
J.Physiol.Pharmacol. 1995 Vol.46 suppl.2; s.37
International Symposium of Jagiellonian Medical Faculty Fundation "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995
87/347
Z[bigniew] Hruby, K[rystyna] Myszka, J[erzy] Błaszczuk, G[rażyna] Gościniak, P[rzemysław] Kowalski, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: High prevalence of Helicobacter pylori (Hp) infection in renal allograft recipients
Nephrol.Dial.Transplant. 1995 Vol.10 no.6; s.1067
EDTA-ERA 32nd Annual Congress. Athens, Greece, 11-14 June 1995
88/347
Sabina Kotlarek-Haus, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Piotr Napora, Grażyna Gościniak, Grażyna Mokracka-Latajka.: Pozajelitowa salmoneloza u osób z chorobami krwi, wywołana przez Salmonella enteritidis
Pol.Arch.Med.Wewn. 1995 T.93 nr 2; s.159-164
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
89/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Filipiak-Gałła, Grażyna Gościniak.: Zakażenia Gastrospirillum hominis u 14-letniego chłopca z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka
Pol.Tyg.Lek. 1995 T.50 nr 1-35; s.807-808
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
90/347
Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko, Elżbieta Poniewierka, Tamara Matysiak-Budnik.: Porównanie metod mikrobiologicznych, serologicznych i histopatologicznych stosowanych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori
Post.Med.Klin.Dośw. 1995 T.4 nr 1; s.15-19
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
91/347
T[amara] Matysiak-Budnik, Z[bigniew] Knapik, F. Megraud, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, G[rażyna] Gościniak, S. Bouchard, A[nna] Przondo-Mordarska, E[lżbieta] Poniewierka, M. Helemejko, J. Klempous.: Helicobacter pylori infection in Eastern Europe: seroprevalence in the Polish population of Lower Silesia
Am.J.Gastroenterol. 1996 Vol.91 no.12; s.2513-2515
IF: 3.178
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
92/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak, Henryka Olszanowska.: Przeciwciała IgA anty-Helicobacter pylori w surowicy i ślinie chorych ze schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 2; s.119-124
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
93/347
G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: IgG and IgA antibodies in Helicobacter pylori infections
Gut 1996 Vol.39 suppl.2; s.A122 poz.4C73
European Helicobacter pylori Study Group IXth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter pylori. Copenhagen (Denmark), October 16-19, 1996. Accepted abstracts
94/347
Anna Gaszewska-Mastalarz, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska.: Nucleotide sequences divergence of the vacuolating cytotoxin gene among Helicobacter pylori strains
W:IUMS [International Union of Microbiological Societies] Congresses'96: 8th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, 8th International Congress of Mycology Division. Jerusalem, Israel, August 18-23, 1996. Abstracts; s.76
95/347
G[rażyna] Gościniak, A. Lage, A[nna] Przondo-Mordarska, Y. Glupczynski, J.P. Butzler.: Cytotoksyczność szczepów H. pylori izolowanych od chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i wrzodem dwunastnicy
W:Materiały naukowe XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Łódź, [17-19.09.]1996. [Streszczenia referatów i doniesień]; s.502
96/347
Zbigniew Sajewicz, Elżbieta Poniewierka, Grażyna Gościniak, Tamara Matysiak-Budnik.: Wrażliwość szczepów Helicobacter pylori na różne stężenia chlorku cynku
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.47-50
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
97/347
Elżbieta Poniewierka, Marta Rzeszutko, Grażyna Gościniak, Dorota Duda.: Związek infekcji Helicobacter pylori z obrazem histopatologicznym błony śluzowej żołądka ocenianym na podstawie klasyfikacji Sydney
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.51-56
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
98/347
Grażyna Gościniak, D. Kovacic, Anna Przondo-Mordarska.: In vitro susceptibility of Helicobacter pylori strains to azithromycin
Clin.Microbiol.Infect. 1997 Vol.3 suppl.2; s.230-231 poz.P945
8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lausanne, Switzerland, May 25-28, 1997. Abstracts
99/347
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Grażyna Gościniak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.607-610
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
100/347
Grażyna Gościniak, Drażen Kovaćić.: Ocena aktywności azytromycyny wobec szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci i dorosłych
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s.601-604
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/347
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Ocena skuteczności leczenia omeprazolem i amoksycyliną lub omeprazolem i klarytromycyną dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy, zakażonych Helicobacter pylori
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 6; s. 619-624
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
102/347
Małgorzata Zakrzewska, A. Gaszewska-Mastalarz, J. Zakrzewska-Czerwińska, Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska.: Cytotoxin activity and nucleotide sequences divergence of the VacA gene in 60 strains of H. pylori
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1.; s.45
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
103/347
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Evaluation of omeprazole and amoxicillin or omeprazole and clarithromycin treatment in children with Helicobacter pylori gastritis or duodenal ulcer disease
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.51
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
104/347
Franciszek Iwańczak, H. Rajska, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Evaluation of ventrisol, amoxicillin and metronidazole treatment in children with Helicobacter pylori gastritis or duodenal ulcer disease
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.52
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
105/347
Grażyna Gościniak, D. Kovacic, Anna Przondo-Mordarska.: In vitro susceptibility of Helicobacter pylori strains to azithromycin
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.46
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
106/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak, A. Bilska.: Relationship between antibody to cytotoxin and Helicobacter pylori infection
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 no.3; s.415-421
IF: 0.962
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
107/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: Relationship of antibody to the cytotoxin in infection by H. pylori
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.47
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
108/347
Zbigniew Hruby, Krystyna Myszka-Bijak, Grażyna Gościniak, Jerzy Błaszczuk, Wojciech Czyż, Przemysław Kowalski, Krzysztof Falkiewicz, Grażyna Szymańska, Anna Przondo-Mordarska.: Helicobacter pylori in kidney allograft recipients: high prevalence of colonization and low incidence of active inflammatory lesions
Nephron 1997 Vol.75 no.1; s.25-29
IF: 1.405
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
109/347
Barbara Iwańczak, Halina Rajska, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Ocena leczenia preparatem bizmutu, amoksycyliną i metronidazolem dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy zakażonych Helicobacter pylori
Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 12; s.1083-1086
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
110/347
Beata Magdalena Sobieszczańska, Anna Przondo-Mordarska, Grażyna Gościniak, Marcin Kowalski.: Obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi i Helicobacter pylori w surowicach chorych na reaktywne zapalenie stawów
Reumatologia 1997 T.35 nr 1; s.62-67
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
111/347
Grażyna Gościniak.: IgG and IgA antibodies in Helicobacter pylori infections
Zentralbl.Bakteriol. 1997 Bd.286 H.4; s.494-502
IF: 0.733
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
112/347
Grażyna Gościniak, Y. Glupczynski, S. Goutier, C. Van den Borre, J.P. Butzler, Anna Przondo-Mordarska.: Prevalence of antibiotic resistance in Helicobacter pylori strains in Poland
Clin.Microbiol.Infect. 1998 Vol.4 no.12; s.726-728
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
113/347
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.444 poz.ExhB3257
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
114/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Częstość występowania przeciwciał antycytotoksycznych u chorych z zakażeniem H. pylori = Detection of antibodies to cytotoxin in sera from patients with H.pylori infection
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 supl.1; s.87 poz.P128
VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 czerwca 1998. Streszczenia
115/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Helicobacter heilmannii w patologii chorób żołądka i dwunastnicy u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 3; s.229-233
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
116/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Detection of antibodies to cytotoxin in sera from H. pylori infected patients with chronic gastritis
Gut 1998 Vol.43 suppl.2; s.A52 poz.06/175
European Helicobacter pylori Study Group: XIth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter pylori. Budapest (Hungary), September 2-5, 1998. Accepted abstracts
117/347
Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Etiological factors in acute diarrhoeal disease in children up to three years of age, treated in the Department of Pediatrics and Gastroenterology in 1992-1996
Med.Sci.Monit. 1998 Vol.4 no.4; s.688-692
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
118/347
Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Ghan Shyam Agarwal.: Analiza epidemiologiczna i kliniczna zakażenia Campylobacter u dzieci
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 11; s.1137-1142
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
119/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Anna Przondo-Mordarska.: Częstość reinfekcji H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy. Wyniki czteroletniej obserwacji
Pol.Arch.Med.Wewn. 1998 T.100 nr spec.; s.333
Pamiętnik XXXIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 16-19 września 1998 roku
120/347
Maria Rybak, Elżbieta Poniewierka, Grażyna Gościniak.: Czy trójskładnikowa eradykacja Helicobacter pylori stanowi ryzyko rozwoju patologicznej bakteryjnej flory jelitowej?
Pol.Arch.Med.Wewn. 1998 T.100 nr spec.; s.339
Pamiętnik XXXIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 16-19 września 1998 roku
121/347
Elżbieta Poniewierka, Tamara Matysiak-Budnik, Grażyna Gościniak, Michał Jeleń, Wanda Lubczyńska-Kowalska.: Częstość zakażenia Helicobacter pylori w zależności od zmian morfologicznych błony śluzowej żołądka u ludzi po 65. roku życia
Pol.Merkur.Lek. 1998 T.4 nr 22; s.193-195
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
122/347
Grażyna Gościniak, Drażen Kovaćić, Anna Przondo-Mordarska.: In vitro susceptibility of Helicobacter pylori strains to azithromycin
W:The Fourth International Conference on the Macrolides, Azalides, Streptogramins & Ketolides. Barcelona (Spain), January 21-23, 1998. Program, abstracts; s.69 poz.7.11
123/347
Wojciech Witkiewicz, J[an] Gnus, B. Jaworska-Błach, G[rażyna] Gościniak.: Helicobacter pylori u chorych operowanych z powodu choroby wrzodowej i nowotworowej żołądka i dwunastnicy
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.80 poz.510
124/347
Grażyna Gościniak, A. Gaszewska-Mastalarz, Anna Przondo-Mordarska, J. Zakrzewska-Czerwińska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Diversity of Helicobacter pylori vacA gene and cytotoxin production
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 no.11; s.662-667
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
125/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Poniewierka.: Relationship between reinfection and IgG antibody titers to H.pylori: results of a 48-month follow-up
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 suppl.3; s.259 poz.P651
9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin (Germany), March 21-24, 1999. Abstracts
126/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Anna Przondo-Mordarska.: The seroprevalence orf CagA and VacA antibodies to H.pylori in duodenal ulcer patients
Clin.Microbiol.Infect. 1999 Vol.5 suppl.3; s.259 poz.P650
9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin (Germany), March 21-24, 1999. Abstracts
127/347
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak, Anna Gaszewska-Mastalarz.: Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori
Gastroenterol.Pol. 1999 T.6 nr 6; s.437-442
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
128/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak.: Influence of H. pylori resistance to antibiotics on eradication outcome
J.Physiol.Pharmacol. 1999 Vol.50 suppl.2; s.16
International Symposium "Extragastroduodenal manifestations of H. pylori infection". Cracow, August 29-30, 1999
129/347
A. Zawilak, Grażyna Gościniak, D. Jakimowicz, J. Majka, J. Zakrzewska-Czerwińska.: Initiation of Helicobacter pylori chromosome replication
J.Physiol.Pharmacol. 1999 Vol.50 suppl.2; s.47
International Symposium "Extragastroduodenal manifestations of H. pylori infection". Cracow, August 29-30, 1999
130/347
Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko.: Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori = Familial occurrence of Helicobacter pylori infection
Pediatr.Pol. 1999 [T.74] nr 6 supl.; s.349
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów. Białystok - Mikołajki, 6-9 czerwca 1999 r.
131/347
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko.: Endoscopic findings from children with ulcerative colitis and Crohn's disease in the upper gastrointestinal tract
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.40
(Falk Symposium)
132/347
Tomasz Pytrus, Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora of gastrointestinal tract from children with inflammatory bowel diseases
W:Polish-Byelorussian-Ukrainian Falk Symposium "New concepts on etiopathogenesis and treatment of Inflammatory Bowel Diseases". Warsaw, September 10-11, 1999. Abstracts, poster abstracts; poz.41
(Falk Symposium)
133/347
Beata Magdalena Sobieszczańska, Romuald Gryko, Roman Franiczek, Grażyna Gościniak, Izabela Grześ.: Charakterystyka verotoksycznych szczepów Escherichia coli
Przegl.Epidemiol. 1999 T.53 nr 3-4; s.375-383
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
134/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Neutralisation of vacuolating activity of cytotoxin by serum antibodies of Helicobacter pylori infected patients
Acta Microbiol.Pol. 2000 Vol.49 no.2; s.113-120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
135/347
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora przewodu pokarmowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego = Flora of gastrointestinal tract in children with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.175 poz.PG-30
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
136/347
Maciej Potyrała, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Familial occurrence of Helicobacter pylori infection
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A100 abstr.P285
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, 25-30 November 2000
137/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Maciej Potyrała.: Applicability of HpSA test for detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens from infected patients before and after treatment - preliminary results
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.3; s.51 abstr.B-1/P-30a
XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists. Białystok, September 12-15, 2000. Book of Abstracts
138/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak.: Differences in prevalence of anti-CagA and anti-VacA proteins antibodies in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.3; s.100 abstr.B-7/O-3
XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists. Białystok, September 12-15, 2000. Book of Abstracts
139/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.67 poz.IX/17
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
140/347
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski, Elżbieta Krzesiek, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak.: Flora przewodu pokarmowego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit = Flora gastrointestinal tract in chlidren with inflammatory bowel diseases (IBD)
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.45 poz.R55
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
141/347
Grażyna Gościniak.: Przeciwciała w zakażeniach Helicobacter pylori
Wrocław : Akad. Med., 2000; 122 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 5/2000)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
142/347
M[aciej] Potyrała, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak.: Occurrence of Helicobacter pylori(Hp)in family members of children with duodenal ulcer or chronic gastritis with Hp infection
W:34th Annual Meeting of ESPGHAN [European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition]. Geneva, May 9-12, 2001. Abstract book; poz.P131
143/347
Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak, Krystyna Mowszet, Grażyna Gościniak.: Ocena częstości występowania wewnątrzszpitalnych zakażeń rotawirusowych u dzieci do 5 lat
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.78
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia
144/347
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.41
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia
145/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak.: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from infected patients before and after treatment
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.335 poz.P1548
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
146/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Differences in serological response against CagA and VacA in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.333 poz.P1540
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
147/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: IgG and IgA antibodies against Helicobacter pylori in serum, saliva and gastric juice of patients with gastroduodenal disease
Clin.Microbiol.Infect. 2001 Vol.7 suppl.1; s.332-333 poz.P1538
11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul (Turkey), 1-4 April 2001. Abstracts
148/347
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska.: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from infected patients before and after treatment
Gut 2001 Vol.49 suppl.2; s.A79 poz.14/19
XIVth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori. Strasbourg (France), 5-8 September 2001. Abstracts of scientific presentations
149/347
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in children aged 6 days to 60 months
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2489
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
150/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Poniewierka.: Neutralisation of cytotoxic vacuolating activity by sereum antibodies of Helicobacter pylori-infected patients
Int.J.Med.Microbiol. 2001 Vol.291 no.1; s.27-32
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
151/347
Magdalena Strus, Krystyna Pakosz, Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Elżbieta Rożynek, Hanna Pituch, Felicja Meisel-Mikołajczyk, Piotr B. Heczko.: Antagonistyczne działanie bakterii z rodzaju Lactobacillus wobec beztlenowych i mikroaerofilnych czynników zakażeń przewodu pokarmowego (Helicobacter pylori, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile)
Med.Dośw.Mikrobiol. 2001 R.53 nr 2; s.133-142
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
152/347
Anna Zawilak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Anna Król-Hulewicz, Dagmara Jakimowicz, Walter Messer, Grażyna Gościniak, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska.: Identification of a putative chromosomal replication origin from Helicobacter pylori and its interaction with the initiator protein DnaA
Nucleic Acids Res. 2001 Vol.29 no.11; s.2251-2259
IF: 6.373
Pkt. MNiSW/KBN: 19.000
153/347
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Ocena serologiczna częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci do lat 5
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 4; s.263-268
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
154/347
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Maciej Potyrała, Grażyna Gościniak, Ghan Shyam Agarwal.: Ocena skuteczności leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.867-872
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
155/347
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak.: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki
Pediatr.Pol. 2001 T.76 nr 12; s.873-877
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
156/347
Małgorzata Karkosz, Grażyna Gościniak.: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka
W:VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 11-12 V 2001. Książka streszczeń; s.32-33
157/347
Grażyna Gościniak.: Ocena odpowiedzi humoralnej w zakażeniach Helicobacter pylori
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3; s.365-371
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
158/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Przondo-Mordarska, B[arbara] Iwańczak.: Effect of cytotoxic properties of Helicobacter pylori on different cell lines
Clin.Microbiol.Infect. 2002 Vol.8 suppl.1; s.383 poz.P1599
12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Milan (Italy), 21-24 April 2002
159/347
L. Boyanova, A. Mentis, M. Gubina, E. Rozynek, G[rażyna] Gościniak, S. Kalenic, V. Göral, L. Kupcinskas, B. Kantarceken, A. Aydin, A. Archimandritis, D. Dzierżanowska, A. Vcev, K. Ivanova, M. Marina, I. Mitov, P. Petrov, A. Özden, M. Popova.: The status of antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in eastern Europe
Clin.Microbiol.Infect. 2002 Vol.8 no.7; s.388-396
IF: 1.198
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
160/347
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Częstość występowania zakażenia H. pylori i H. helmannii u dzieci z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w 2001 roku = Frequency of H. pylori and H. helmannii infection in children with gastroduodenal disease - one-year follow-up study
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.197 poz.F-17
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
161/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Anna Przondo-Mordarska.: Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 4; s.281-286
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
162/347
G[rażyna] M. Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska.: Frequency of Helicobacter pylori and Helicobacter helmannii in children with gastroduodenal disease - one year follow-up study
Gut 2002 Vol.51 suppl. no.11; s.A88 poz.14.30
XVth International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter. Athens (Greece), 11-14 September 2002. Abstracts of scientific presentations
163/347
G[rażyna] M. Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: Increase in resistance to matronidazole and clarithromycin of Helicobacter pylori strains isolated from children before and after treatment in the time span of 1997-2001
Gut 2002 Vol.51 suppl. no.11; s.A89 poz.14.34
XVth International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter. Athens (Greece), 11-14 September 2002. Abstracts of scientific presentations
164/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka
Pol.Merkur.Lek. 2002 T.12 nr 68; s.104-107
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
165/347
Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Rola Helicobacter hepaticus w chorobach wątroby i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.785-789
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
166/347
Elżbieta Poniewierka, Grażyna Gościniak, Marta Rzeszutko.: Does the Helicobacter pylori infection occur in the gastric corpus after eradication with triple therapy?
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 5; s.395-398
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
167/347
Grażyna Gościniak, Anna Przondo-Mordarska, Barbara Iwańczak, Aleksander Blitek.: Helicobacter pylori antigens in stool specimens of gastritis children before and after treatment
J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2003 Vol.36 no.3; s.376-380
IF: 1.402
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
168/347
G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak, M[onika] Biernat.: Effect of cytotoxic properties of H. pylori on different cell lines
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.2; s.62
International Symposium "Brain-gut axis in gastrointestinal system basic and clinical aspects".Cracow, 15 November, 2003
169/347
Wojciech Witkiewicz, Jan Gnus, Bożena Jaworska-Błach, Romuald Będziński, Willy Hauser, Piotr Pławski, Jacek Skała, Irena Choroszy-Król, Jarosław Filipiak, Grażyna Gościniak.: Chlamydia pneumoniae w tętniakach aorty brzusznej - biomechaniczna charakterystyka ściany tętniaka
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 : Postępy ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.81 poz.PA18
170/347
Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Ewa Witkowska-Vogtt, Danuta Dzierżanowska, Wiktor Łaszewicz.: Ocena wybranych testów w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori
W:Raport z realizacji projektu celowego zamawianego Ministerstwa Zdrowia oraz Komitetu Badań Naukowych CZ Nr 08-19; numer umowy: C 007/P05/2000 "Zakażenie helicobacter pylori w Polsce - badania epidemiologiczne u dzieci i dorosłych z uwzględnieniem ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz raka żołądka" oraz materiały posiedzenia realizatorów projektu i roboczej grupy ds. Helicobacter pylori Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Białystok, 19-20 wrzesień 2003 ; kier. projektu Wiktor Łaszewicz; Białystok : Akad. Med., 2003; s.51-60
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
171/347
Beata Sobieszczańska, Grażyna Gościniak, Tomasz Pytrus.: Szpitalne zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci - wybrane czynniki etiologiczne
W:VIII Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych". Warszawa, 19-21 listopada 2003. Materiały konferencyjne; s.75
172/347
W[ojciech] Witkiewicz, J[an] Gnus, W. Hauzer, R. Jaworski, P. Pławski, B. Jaworska-Błach, S[ebastian] Bałasz, R. Będziński, J. Filipiak, M. Kobielarz, J. Skała, I[rena] Choroszy-Król, G[rażyna] Gościniak.: Chlamydia pneumoniae w tętniakach aorty brzusznej
Acta Angiol. 2004 Vol.10 suppl.A; s.A265
Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Międzyzdroje, 23-25.04.2004 r.
173/347
kier. proj. Wiktor Łaszewicz ; gł. realiz. proj. [m.in.] Leszek Paradowski, Jan Cader, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała, Marta Rzeszutko, Aleksander Blitek, Grażyna Gościniak: Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori (materiały wdrożeniowe)
Białystok : Trans Humana, 2004; 118 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
174/347
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, A[nna] Przondo-Mordarska, J[oanna] Grabińska, F[ranciszek] Iwańczak.: High level of resistance to metronidazole and clarithromycin in Helicobacter pylori isolated from pediatric patients in Poland (1997-2001)
Folia Microbiol. 2004 Vol.49 no.2; s.133-136
IF: 1.034
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
175/347
Franciszek Iwańczak, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: 10-years evaluation of the prevalence of Helicobacter pylori infection and assessment of resistance to metronidazole and clarithromycin in children
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.141-146
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
176/347
Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak, Anna Przondo-Mordarska, Franciszek Iwańczak.: Obecność przeciwciał IgG i IgA przeciwko Helicobacter pylori w surowicy, ślinie i soku żołądkowym u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową dwunastnicy
Pediatr.Pol. 2004 T.79 nr 3; s.235-241
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
177/347
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Wrzesław Romańczuk, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Mierzwa, Wojciech Cichy, Iwona Ignyś, Danuta Dzierżanowska, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt.: Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w Polsce
Pediatr.Współcz. 2004 T.6 nr 4; s.345-350
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
178/347
B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, F[ranciszek] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: The incidence of Helicobacter pylori infection in children of short stature
W:Pediatric Gastroenterology 2004 : Reports from the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris (France), July 3-7, 2004; Bologna : Medimond S.r.l., 2004; s.119-123
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
179/347
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Jacek Kubica, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Przypadek środowiskowego zapalenia błony śluzowej żołądka wywołanego przez Helicobacter heilmannii (dziecko, pies, kot)
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.178 poz.P-120
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
180/347
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.277 poz.P-219
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
181/347
Krzysztof Kubiak, Józef Nicpoń, Grażyna Gościniak.: Występowanie Helicobacter Spp. w żołądku psów i kotów
Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S. Z. Gzhytskyj 2004 T.6 nr 3 cz.1; s.170-175
Tytuł równol. czasopisma w j. ukraińskim: Naukovij visnik L'vivs'koji natsional'noji akademiji veterynarnoji medicini imeni S. Z. Hzhyc'koho
182/347
K. Kubiak, G[rażyna] Gościniak, J. Nicpoń.: Częstość występowania drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter w żołądku u psów i kotów
W:XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych "Nauka praktyce". Warszawa, 15-17 września 2004 r. I. Streszczenia; Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2004; s.133
183/347
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Olga Dworak, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Pol.Merkur.Lek. 2005 T.18 nr 106; s.407-411
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
184/347
Franciszek Iwańczak, Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Ewa Witkowska-Vogtt, Danuta Dzierżanowska, Wiktor Łaszewicz.: Ocena wybranych testów do rozpoznawania zakażenia Helicobacter pylori
Pol.Merkur.Lek. 2005 T.19 nr 109; s.52-56
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
185/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u chorych w zależności od rozpoznania klinicznego
Przegl.Lek. 2005 T.62 nr 9; s.848-850
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
186/347
Grażyna Gościniak, Krzysztof Kubiak, Józef Nicpoń.: Badania mikrobiologiczne w identyfikacji Helicobacter Spp. w żołądku psów
Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S. Z. Gzhytskyj 2005 T.7 nr 3 (26) cz.1; s.153-160
Tytuł równol. czasopisma w j. ukraińskim: Naukovij visnik L'vivs'koji natsional'noji akademiji veterynarnoji medicini imeni S. Z. Hzhyc'koho
187/347
Krzysztof Kubiak, Grażyna Gościniak, Józef Nicpoń.: Helicobacter Spp. w żołądku kotów
Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S. Z. Gzhytskyj 2005 T.7 nr 3 (26) cz.1; s.169-173
Tytuł równol. czasopisma w j. ukraińskim: Naukovij visnik L'vivs'koji natsional'noji akademiji veterynarnoji medicini imeni S. Z. Hzhyc'koho
188/347
Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Gatunki Helicobacter izolowane z przewodu pokarmowego człowieka
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.1; s.113-120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
189/347
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Diagn.Lab. 2006 T.42 nr 1; s.103-109
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
190/347
Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Franciszek Iwańczak, Michał Grabiński.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.301-303
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
191/347
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Krzysztof Kubiak, Barbara Iwańczak, Monika Biernat, Joanna Grabińska.: The role of environmental Helicobacter heilmannii infection in etiopathogenesis of gastric diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.320-323
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
192/347
K. Kubiak, J. Skała, J. Nicpoń, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Detection of Helicobacter spp. infection in canine gastric mucosa using different diagnostic methods
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.411 poz.16.10
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
193/347
G[rażyna] Gościniak, J. Skała, K. Kubiak, B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska.: Helicobacter heilmannii in a child, dog and cat
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.14
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
194/347
B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak, M[ichał] Grabiński.: Helicobacter heilmannii infection in gastroduodenal diseases in children
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.410 poz.16.08
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
195/347
G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska.: Resistance to metronidazole, clarithromycin, and amoxicillin of Helicobacter pylori strains isolated before and after eradication in children
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.401 poz.13.15
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
196/347
F[ranciszek] Iwańczak, E. Maciorkowska, M. Kaczmarski, L. Bąk-Romaniszyn, I. Płaneta-Małecka, W. Romańczuk, B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, M. Czerwionka-Szaflarska, G. Mierzwa, W. Cichy, I. Ignyś, D. Dzierżanowska, G[rażyna] Gościniak, E. Vogtt.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in children in Poland - epidemiological studies
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.340-341 poz.04.06
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
197/347
K. Kubiak, J. Skała, J. Nicpoń, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter species in the stomach of cats in Poland from Lower Silesia area
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.13
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
198/347
Monika Biernat, Grażyna Gościniak, Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Katarzyna Rotter, Joanna Grabińska, Katarzyna Fleischer.: Helicobacter spp. infection and chronic liver diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.4; s.537-542
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
199/347
M[onika] Biernat, K[rzysztof] Simon, B[rygida] Knysz, K[atarzyna] Rotter, J[oanna] Grabińska, K[atarzyna] Fleischer, G[rażyna] Gościniak.: Helicobacter pylori status of patients with various liver diseases
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.420 poz.P039
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
200/347
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, K. Kubiak, J[oanna] Grabińska.: Prevalence of anti-Helicobacter spp.antibodies in dogs
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.419 poz.P038
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
201/347
Krzysztof Kubiak, Józef Nicpoń, Grażyna Gościniak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Marta Rzeszutko.: Wykrywanie zakażenia błony śluzowej żołądka psów drobnoustrojami Helicobacter spp.
Mag.Weter. 2007 Vol.16 nr 1; s.62-64
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
202/347
Beata Kowalska-Krochmal, Izabela Dolna, Krzysztof Szufnarowski, Ewa Dworniczek, Roman Franiczek, Hanna Daszkowska, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy-Król.: Frequency and antibiotic susceptibility of enterococcal strains isolated from patients of different department of a University Teaching Hospital in Wrocław
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.3; s.259-268
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
203/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Aneta Nitsch-Osuch.: Częstość wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis z różnych materiałów biologicznych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.373-375
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
204/347
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[dam] Junka, G[rażyna] Gościniak.: Determination of serological response to certain H. pylori antigens and prevalence of different genotypic profiles in children with gastroduodenal diseases
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.446-447 poz.P091
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
205/347
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, M[agdalena] Michałowska, M[arta] Misiuk-Hojło, J[oanna] Grabińska.: The role of H. pylori infection in the pathogenesis of central serous chorioretinopathy
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.444 poz.P085
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
206/347
Beata Kowalska-Krochmal, Izabela Dolna, Agata Dobosz, Ewa Wrzyszcz, Grażyna Gościniak.: Ocena stopnia wrażliwości na aminoglikozydy szczepów bakteryjnych izolowanych od chorych z zakażeniami układowymi i uogólnionymi
Med.Dośw.Mikrobiol. 2008 T.60 nr 3; s.205-214
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
207/347
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Krzysztof Kubiak, Katarzyna Pawlus, Joanna Grabińska, Marcin Jankowski.: Przeciwciała w zakażeniach Helicobacter spp. u psów
Med.Weter. 2008 Vol.64 nr 7; s.903-905
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
208/347
G. Bugla-Płoskońska, H. Kassendra, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: Different electrophoretic patterns of outer membrane protein (OMP) in Helicobacter pylori isolates from children with different gastroduodenal diseases
W:MIKROBIOT 2008 - The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection. Łódź (Poland), September 25-26, 2008. Abstract book; s.47 poz.A.I.5
209/347
Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Józef Nicpoń, Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Urszula Pasławska, Kamila Glińska-Suchocka, Vasyl Vlizlo.: Diagnosis of Helicobacter spp. infection in the dogs stomach
Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj 2008 T.10 no.3 (38) cz.1; s.293-295
Tytuł równol. czasopisma w j. ukraińskim: Naukovij visnik L'vivs'koji natsional'noji akademiji veterynarnoji medicini ta biotechnologij imeni S. Z. Hzhyc'koho
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
210/347
K. Kubiak, M. Jankowski, J. Spużak, J. Nicpoń, J. Skała, G[rażyna] Gościniak.: Wykrywanie zakażeń błony śluzowej żołądka psów drobnoustrojami z rodzaju Helicobacter w oparciu o badanie PCR
W:XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych "Od nauki do praktyki". Olsztyn, 18-20 września 2008. Materiały; s.111
211/347
Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Joanna Grabińska.: Częstość występowania przeciwciał przeciwko swoistym antygenom H. pyloriu dzieci z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.257 poz.XVI.2.P
212/347
Grażyna Gościniak.: Epidemiologia zakażeń i wrażliwość na leki Helicobacter pylori w Polsce
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.228 poz.XV.W
213/347
Beata Sobieszczańska, Anna Duda, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Typy adhezyjne pałeczek Escherichia coli izolowanych z przypadków choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.273 poz.XVII.12.P
214/347
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zakażenia wieloopornymi szczepami H. pylori u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.252 poz.XV.46.P
215/347
G. Bugla-Płoskońska, M. Kasendra, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The outer membrane proteins (OMPS) of Helicobacter pylori isolates obtained from Polish children with different gastroduodenal diseases - as a potential vaccine antigens
Eur.J.Immunol. 2009 Vol.39 suppl.1; s.S268poz.PD05/8
2nd European Congress of Immunology. Berlin, Germany, September 13-16, 2009. Abstracts
216/347
Irena Choroszy-Król, Dorota Teryks-Wołyniec, Magdalena Frej-Mądrzak, Grażyna Gościniak.: Częstość wykrywania antygenów Chlamydophila pneumoniae w wymazach z gardła u dorosłych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.271-274
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
217/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Agnieszka Jama-Kmiecik, Grażyna Gościniak.: Częstość wykrywania antygenów Chlamydophila pneumoniae w wymazach z gardła u dzieci
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.267-270
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
218/347
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: H. pylori genotypes in pediatric patients with celiac disease
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.415 poz.P10.17
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
219/347
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, B[arbara] Iwańczak.: The primary and secondary resistance of H. pylori strains isolated from Polish Children with Chronic Gastritis
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.395-396 poz.P08.23
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
220/347
Grażyna Gościniak.: Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Mag.Dolnośl.Zdrowie 2009 nr 27; s.25-26
221/347
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Barbara Iwańczak.: Występowanie przeciwciał dla białka CagA i cytotoksyny wakuolizującej VacA u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 2; s.79-82
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
222/347
I[rena] Choroszy-Król, M[agdalena] Frej-Mądrzak, D[orota] Teryks-Wołyniec, A[gnieszka] Jama-Kmiecik, G[rażyna] Gościniak, I[wona] Pirogowicz, M. Pokorski.: Respiratory infection caused by Chlamydophila pneumoniae in children and adolescents in the Lower Silesia Region of Poland
Eur.J.Med.Res. 2010 Vol.15 suppl.2; s.112-114
International Conference "Advances in pneumology". Warsaw (Poland), 27-29 May 2010
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
223/347
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, A[dam] Junka, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of dupA gene of H. pylori strains in Polish children
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.366 poz.P5.02
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
224/347
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, F. Megraud, B[arbara] Iwańczak.: The primary resistance of H. pylori strains in pediatric and adult patients in South-West Poland
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.391 poz.P8.12
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
225/347
Grażyna Gościniak.: Rodzaj Helicobacter - implikacje kliniczne i narastający problem oporności Helicobacter pylori
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.41-44
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
226/347
A[driana] Janczura, G[rażyna] Gościniak.: Frequency of heat-labile enterotoxin production by Klebsiella pneumoniae strains isolated from children with diarrhea
Sepsis 2010 T.3 nr 4; s.255 poz.2.15
MIKROBIOT 2010 - The 2nd Workshop on Microbiology in Health and Enviroment Protection. Łódź (Poland), 9-10 September 2010
227/347
A[nna] Duda-Madej, G[rażyna] Gościniak, B[eata] Sobieszczańska.: Genetic determinants of invasiveness of Escherichia coli strains isolated from children with inflammatory bowel syndrome
Sepsis 2010 T.3 nr 4; s.252 poz.2.10
MIKROBIOT 2010 - The 2nd Workshop on Microbiology in Health and Enviroment Protection. Łódź (Poland), 9-10 September 2010
228/347
M. Kasendra, G. Bugla-Płoskońska, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: Zróżnicowane profile białek błony zewnętrznej szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci z różnymi schorzeniami układu pokarmowego
Sepsis 2010 T.3 nr 2; s.147
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowej "Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej: czynniki ryzyka i strategie bakterii jako przyczyna niepowodzeń antybiotykoterapii w chirurgii". Kazimierz Dolny, 28-29 maja 2010 r.
229/347
B[eata] Kowalska-Krochmal, E[wa] Dworniczek, I[zabela] Dolna, J. Bania, E. Wałecka, A[licja] Seniuk, G[rażyna] Gościniak.: Resistance patterns and occurrence of virulence determinants among GRE strains in southwestern Poland
Adv.Med.Sci. 2011 Vol.56 no.2; s.304-310
IF: 0.952
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
230/347
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
231/347
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko, J[oanna] Grabińska, P[aweł] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA genotypes in Polish children with gastroduodenal diseases: impact on histology
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S63 poz.O314
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
232/347
Bartosz J. Sapilak, Magdalena Frej-Mądrzak, Agnieszka Jama-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy-Król.: Nowy przesiewowy test diagnostyczny w kierunku Chlamydophila pneumoniae - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.2; s.238-240
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
233/347
Agnieszka Jama-Kmiecik, Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak.: Obecność antygenu Chlamydophila pneumoniae u osób dorosłych z objawami kaszlu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.427-429
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
234/347
Magdalena Frej-Mądrzak, Irena Choroszy-Król, Agnieszka Jama-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak.: Wykrywanie zakażeń Chlamydia trachomatis z różnych materiałów biologicznych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.421-423
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
235/347
Katarzyna Jermakow, Grażyna Gościniak.: Bakterie beztlenowe - ważny czynnik etiologiczny zakażeń u człowieka
Forum Zakaż. 2011 T.2 nr 3; s.99-101
236/347
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak.: Patogeneza zakażenia Helicobacter pylori - znaczenie wybranych czynników wirulencji
Forum Zakaż. 2011 T.2 nr 1; s.7-16
237/347
Adriana Janczura, Grażyna Gościniak.: Rola enterotoksyn pałeczek Gram-ujemnych w zakażeniach przewodu pokarmowego
Forum Zakaż. 2011 T.2 nr 3; s.93-97
238/347
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children - 10 years observational study in Lower Silesia region
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.3
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
239/347
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Poniewierka.: The primary resistance of H. pylori strains in adults
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.120 poz.P07.15
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
240/347
Urszula Nawrot, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Vira Lubenets, Elena Karpenko, Grażyna Gościniak.: Aktywność przeciwgrzybicza nowych, syntetycznych analogów allicyny - badania wstępne
Mikol.Lek. 2011 T.18 nr 4; 197-200
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
241/347
Urszula Nawrot, Natalia Czmajduch, Grażyna Gościniak.: Identyfikacja grzybów z rodzaju Candida na podstawie analizy polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych rybosomalnego DNA
Mikol.Lek. 2011 T.18 nr 4; s.192-196
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
242/347
U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, M[arek] Ussowicz, M[agdalena] Wróbel, K[rzysztof] Kałwak, A[gnieszka] Dyla, E[wa] Gorczyńska, A[licja] Chybicka, G[rażyna] Gościniak.: Diagnostic pitfalls in Aspergillus galactomannan blood testing in the diagnosis of invasive fungal diseases in pediatric patients after hematopoietic stem cell transplantation
Mycoses 2011 Vol.54 suppl.2; s.102-103 poz.P111
5th Trends in Medical Mycology. Valencia (Spain), 2-5 October 2011
243/347
U[rszula] Nawrot, E. Zaczyńska, A. Czarny, I.V. Lubenets, E. Karpenko, G[rażyna] Gościniak.: New synthetic analogs of garlic biocides with antifungal activity
Mycoses 2011 Vol.54 suppl.2; s.64 poz. P012
5th Trends in Medical Mycology. Valencia (Spain), 2-5 October 2011
244/347
M. Karkus, B. Dudek, A. Skwara, G. Bugla-Płoskońska, K. Guz-Regner, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: Analiza porównawcza białek błony zewnętrznej Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski, 4 listopada 2011 r.; s.16
245/347
A[nna] Duda-Madej, G[rażyna] Gościniak, B[eata] Sobieszczańska.: Badanie wpływu adhezji szczepów E. coli na cytoszkielet aktynowy komórek nabłonka jelita
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski, 4 listopada 2011 r.; s.5-6
246/347
A[driana] Janczura, G[rażyna] Gościniak.: Adhesion types of Klebsiella spp. to the Hep-2 cell line
Sepsis 2011 T.4 nr 1; s.109
Polish-Ukrainian Weigl Conference "From microbiology to synthetic biology". Wrocław, May 18-20, 2011
247/347
A[driana] Janczura, A[dam] Junka, D[anuta] Smutnicka, G[rażyna] Gościniak.: Detection of the cytopathic effect on the CHO cell line using Real-Time xCELLigence method
Sepsis 2011 T.4 nr 1; s.110
Polish-Ukrainian Weigl Conference "From microbiology to synthetic biology". Wrocław, May 18-20, 2011
248/347
Andrzej Kübler, Anna Przondo-Mordarska, Grażyna Durek, Wiesława Duszyńska, Stefania Giedrys-Kalemba, Eugenia Gospodarek, Grażyna Gościniak, Beata Mączyńska, Alfred Samet, Marzena Zielińska, Monika Biernat, Barbara Adamik.: Wytyczne diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z sepsą, ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Protokół uzgodnieniowy
Sepsis 2011 T.4 nr 4; s.317-318
Toż: Sepsis 2011 T.4 supl.1
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
249/347
Ewa Dworniczek, Justyna Piwowarczyk, J. Bania, Beata Kowalska-Krochmal, Ewa Wałecka, Alicja Seniuk, Izabela Dolna, Grażyna Gościniak.: Enterococcus in wound infections: virulence and antimicrobial resistance
Acta Microbiol.Immunol.Hung. 2012 Vol.59 no.2; s.263-269
IF: 0.646
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
250/347
Elżbieta Lonc, Grażyna Gościniak.: Professors Rudolf Weigl and Ludwik Hirszfeld - in the meanders of history
Ann.Parasitol. 2012 Vol.58 nr 4; s.189-199
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
251/347
E[wa] Dworniczek, R[oman] Franiczek, U[rszula] Nawrot, G[rażyna] Gościniak.: Interactions of bacteria and fungi at the surface
W:Biological interactions with surface charge in biomaterials ; ed. by Syed A.M. Tofail; Cambridge : The Royal Society of Chemistry, 2012; s.148-160
(RSC Nanoscience & Nanotechnology; No.21)
ISBN 978-1-84973-185-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
252/347
U[rszula] Nawrot, L[idia] Usnarska-Zubkiewicz, K[atarzyna] Włodarczyk, M[agdalena] Wróbel, K[azimierz] Kuliczkowski, G[rażyna] Gościniak.: Fungal infections diagnosed in patients of haematological department
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.820 poz.R2729
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
253/347
G[rażyna] Gościniak, A[nna] Duda-Madej, B[eata] Sobieszczańska.: The impact of adherence of Escherichia coli strains from children with inflammatory bowel syndrome on actin cytoskeleton of intestinal epithelial cells
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.589 poz.P2041
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
254/347
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Helicobacter pylori specific genotypes in symptomatic children and evaluation of immune response to infection
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.228 poz.P991
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
255/347
Katarzyna Jermakow, Joanna Sokalska, Włodzimierz Więckiewicz, Grażyna Gościniak.: Zmiany składu mikroflory jamy ustnej u pacjentów z uzębieniem resztkowym rehabilitowanych protetycznie
Forum Zakaż. 2012 T.3 nr 1; s.7-12
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
256/347
G[rażyna] Gościniak.: Znaczenie bakterii z rodzaju Helicobacter w zakażeniach przewodu pokarmowego
Forum Zakaż. 2012 T.3 nr 1; s.62
V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji". Kudowa Zdrój, 22-24.03.2012. Streszczenia
257/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Agnieszka Jama-Kmiecik, Jolanta Sarowska, Grażyna Gościniak, Iwona Pirogowicz.: Chlamydophila pneumoniae infection in children in 2007-2010
W:International Conference "Advances in pneumology". Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab281_1.pdf
[Dostęp 09.10.2019]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/archive/wroclaw2012/
Adres url:
258/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska, Grażyna Gościniak, Iwona Pirogowicz.: Respiratory tract infections caused by chlamydophila pneumoniae in children in the lower silesia region in 2011
W:International Conference "Advances in pneumology". Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab286_1.pdf
[Dostęp 09.10.2019]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/archive/wroclaw2012/
Adres url:
259/347
B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, K[rzysztof] Matusiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The clinical aspects of Helicobacter heilmannii infection in children with dyspeptic symptoms
J.Physiol.Pharmacol. 2012 Vol.63 no.2; s.133-136
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
260/347
Joanna Nowicka, Marzenna Bartoszewicz, Grażyna Gościniak.: Wpływ wybranych właściwości Staphylococcus epidermidis na tworzenie biofilmu na implantach ortopedycznych
Med.Dośw.Mikrobiol. 2012 T.64 nr 3; s.189-196
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
261/347
A[ldona] Bińkowska, G[rażyna] Gościniak.: Przyczyny oporności na klarytromycynę szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości" [II]. Wrocław, 23 listopada 2012 r. [wersja na 14.05.2013] ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.[4-5]
262/347
J[oanna] Nowicka, G[rażyna] Gościniak.: Tworzenie biofilmu przez szczepy Staphylococcus epidermidis w zależności od obecności ope[r]onu icaADBC
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości" [II]. Wrocław, 23 listopada 2012 r. [wersja na 14.05.2013] ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.[47-48]
263/347
Adam F[eliks] Junka, Adriana Janczura, Danuta Smutnicka, Beata Mączyńska, Anna Secewicz, Joanna Nowicka, Marzenna Bartoszewicz, Grażyna Gościniak.: Use of the real time xCelligence system for purposes of medical microbiology
Pol.J.Microbiol. 2012 Vol.61 no.3; s.191-197
IF: 0.768
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
264/347
Agnieszka Borys-Iwanicka, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak.: Ocena leczenia sekwencyjnego zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
W:VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r. Abstrakty; [Poznań] : Termedia, [2012]; s.12-13 poz.17
265/347
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska.: Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci i osób dorosłych z pierwotnym zakażeniem na terenie Dolnego Śląska
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[2] [doniesienia ustne/sesja VI]
266/347
K[atarzyna] Kondak, M[ałgorzata] Fleischer, G[rażyna] Gościniak.: Serotypy i genotypy pałeczek Pseudomonas aeruginosa w zakażeniach u chorych hospitalizowanych w szpitalach wrocławskich
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-308 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
267/347
J[oanna] Nowicka, M[arzenna] Bartoszewicz, A[nna] Rygiel, G[rażyna] Gościniak.: Tworzenie biofilmu przez szczepy Staphylococcus epidermidis na implantach ortopedycznych
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-I-027 [sesja plakatowa 06.09/sesja I]
268/347
A[dam] F[eliks] Junka, G[rażyna] Gościniak.: Wpływ erytromycyny na biofilm tworzony przez Klebsiella pneumoniae
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Program, streszczenia [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[2] [doniesienia ustne/sesja XI]
269/347
A[nna] Duda-Madej, G[rażyna] Gościniak, U[rszula] Kasprzykowska, M[ichał] Turniak, A[nna] K[rystyna] Duda, B[eata] Sobieszczańska.: Wpływ fimbrii spiralnych wiążących czerwień Kongo na poziom inwazji szczepów Escherichia coli izolowanych od dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit (IBD) do komórek nabłonka jelita
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Wrocław : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[1] [doniesienia ustne/sesja XVIII]
270/347
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Występowanie genów cagA, vacA, iceA, babA Helicobacter pylori u dzieci z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-280 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
271/347
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Zakażenie Helicobacter heilmannii u dzieci z objawami zapalenia żołądka
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-281 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
272/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Agnieszka Jama-Kmiecik, Jolanta Sarowska, Grażyna Gościniak, Iwona Pirogowicz.: Incidence of Chlamydophila pneumoniae infection in children during 2007-2010
Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788: Neurobiology of respiration; s.83-87
IF: 2.012
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
273/347
Adriana Janczura, Danuta Smutnicka, Adam Junka, Grażyna Gościniak.: The detection and expression of enterotoxinencoding lth gene among Klebsiella spp. isolated from diarrhoea
Cent.Eur.J.Biol. 2013 Vol.8 no.2; s.121-129
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
274/347
Katarzyna Jermakow, Magdalena Pajączkowska, Grażyna Gościniak.: Nowa grupa pacjentów zagrożonych biegunką o etiologii Clostridium difficile
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.331-332
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
275/347
Francis Megraud, Samuel Coenen, Ann Versporten, Manfred Kist, Manuel Lopez-Brea, Alexander M. Hirschl, Leif P. Andersen, Herman Goossens, Youri Glupczynski ; the Study participants [Grażyna Gościniak et al.]: Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption
Gut 2013 Vol.62 no.1; s.34-42
IF: 13.319
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
276/347
A[ldona] Bińkowska, M[onika] M. Biernat, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: Mutations in the 23S rRNA gene of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains from Lower Silesia, Poland
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.142 poz.P13.19
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
277/347
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
278/347
Anna Duda-Madej, Grażyna Gościniak, Barbara Andrzejewska, Anna Krystyna Duda, Beata Sobieszczańska.: Association of untypeable enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) strains with persistent diarrhea in children from the region of Lower Silesia in Poland
Pol.J.Microbiol. 2013 Vol.62 no.4; s.461-464
IF: 0.871
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
279/347
Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak.: The role of biofilm formation in pathogenesis of Helicobacter pylori infections
Przegl.Gastroenterol. 2013 T.8 nr 1; s.27-30
IF: 0.375
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
280/347
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Grażyna Gościniak.: Detection of Chlamydophila pneumoniae antigens in children in the Lower Silesia region in 2011
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.3; s.411-414
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
281/347
Beata M. Sobieszczańska, Urszula Kasprzykowska, Anna Duda-Madej, Anna Secewicz, Joanna Marciniak, Grażyna Gościniak.: Relevance of serology for mycoplasma pneumoniae infection among children with persistent cough
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.2; s.185-190
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
282/347
Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak; Task Force of the Polish Society of Gastroenterology [Jan Cader, Grażyna Gościniak, Krzysztof Matusiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Pytrus, Adam Smereka et al.]: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Polish children and adults depending on socioeconomic status and living conditions
Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150
IF: 1.105
283/347
Katarzyna Jermakow, Anna Starczewska, Magdalena Pajączkowska, Lidia Łysenko, Grażyna Gościniak, Grażyna Durek.: Analiza czynników etiologicznych zakażeń krwi na oddziale intensywnej terapii szpitala uniwersyteckiego w latach 2011-2013
Anaesthesiol.Intens.Ther. 2014 Vol.46 suppl.1; s.79 poz.P7-5.2
XVIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wisła, 10-13 września 2014 roku. Streszczenia
284/347
Katarzyna Jermakow, Grażyna Gościniak, Magdalena Pajączkowska, Izabela Kita, Magdalena Frej-Mądrzak, Lidia Łysenko.: Analiza wzorców oporności drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii szpitala uniwersyteckiego w latach 2011-2013
Anaesthesiol.Intens.Ther. 2014 Vol.46 suppl.1; s.81 poz.P7-5.6
XVIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wisła, 10-13 września 2014 roku. Streszczenia
285/347
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
286/347
Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy-Król.: Częstość wykrywania antygenu Chlamydophila pneumoniae u dorosłych z objawami przewlekłego kaszlu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.161-163
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
287/347
Agnieszka Jama-Kmiecik, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy-Król.: Częstość wykrywania antygenu Chlamydophila pneumoniae u dzieci z kaszlem
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.233-235
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
288/347
Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Agnieszka Jama-Kmiecik, Jolanta Sarowska, Grażyna Gościniak, Irena Choroszy-Król.: Zakażenia układu moczowo-płciowego oraz spojówek Chlamydia trachomatis u dorosłych i dzieci w latach 2012-2013
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.225-227
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
289/347
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
DOI:
290/347
U[rszula] Kasprzykowska, A[nna] Secewicz, A[nna] Duda-Madej, J[oanna] Nowicka, G[rażyna] Gościniak, B[eata] M. Sobieszczańska.: Analiza wrażliwości szczepów Ureaplasma spp. izolowanych od pacjentów w latach 2003-2013 na antybiotyki
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". [Wrocław], 20-21 listopada 2014 ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.47 poz.P14
291/347
G[rażyna] Gościniak, E. Lonc, A. Okulewicz, B[ożena] Płonka-Syroka.: Epidemiczne zagrożenia na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". [Wrocław], 20-21 listopada 2014 ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.18 poz.W4
292/347
J[oanna] Nowicka, M[arzenna] Bartoszewicz, A[nna] Rygiel, U[rszula] Kasprzykowska, G[rażyna] Gościniak.: Wpływ peptydu przeciwdrobnoustrojowego Camel na biofilm Staphylococcus spp.
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". [Wrocław], 20-21 listopada 2014 ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.71 poz.P29
293/347
Agnieszka Jama-Kmiecik, Magdalena Frej-Mądrzak, Grażyna Gościniak, Jolanta Sarowska, Irena Choroszy-Król.: Detection of Chlamydophila pneumoniae and typical bacteria in patients with chronic cough
W:International Conference "Advances in pneumology". Wieliczka (Poland), 17-18 October 2014 [CD-ROM]; poz.ab217_1.pdf
[Dostęp 09.10.2019]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/archive/wieliczka2014/
Adres url:
294/347
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
295/347
B[arbara] Iwańczak, W. Łaszewicz, F[ranciszek] Iwańczak, K. Dzierżanowska-Fangrat, M. Rozynek, D. Dzierżanowska, G[rażyna] Gościniak, J. Długosz.: Task force of the Polish Society of Gastroenterology: genotypic and clinical differences of seropositive Helicobacter pylori children and adults in the Polish population
J.Physiol.Pharmacol. 2014 Vol.65 no.6; s.801-807
IF: 2.386
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
296/347
Monika Oleksy, Grażyna Gościniak.: Występowanie rotawirusów i adenowirusów u dzieci z objawami biegunki
W:Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki" - VI edycja. Gdańsk, 25-27.04.2014 r. Streszczenia; Kraków : CreativeTime, 2014; s.77
ISBN 978-83-63058-39-5
297/347
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from children and adults with primary infection in the Lower Silesia Region, Poland
Pol.J.Microbiol. 2014 Vol.63 no.1; s.57-61
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
298/347
Monika Maria Biernat, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA2 genotypes in Polish children and adolescents with gastroduodenal disease
Post.Hig.Med.Dośw. 2014 Vol.68; s.1015-1021
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
299/347
Ewa Dworniczek, Justyna Piwowarczyk, Alicja Seniuk, Grażyna Gościniak.: Enterococcus - virulence and susceptibility to photodynamic therapy of clinical isolates from Lower Silesia, Poland
Scand.J.Infect.Dis. 2014 Vol.46 no.12; s.846-853
IF: 1.495
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
300/347
K[atarzyna] Jermakow, M[agdalena] Pajączkowska, G[rażyna] Gościniak.: Infekcyjne przyczyny zaostrzeń nieswoistego zapalenia jelit (NZJ) u dzieci i młodzieży
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.68 poz.P2.13
301/347
A[ldona] Bińkowska, M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.42 poz.U1
Toż s.50 poz.P1.1
302/347
G[rażyna] Gościniak.: Wpływ diety bezglutenowej na florę jelitową
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.13 poz.SW24
303/347
A[gnieszka] Jama-Kmiecik, M[agdalena] Frej-Mądrzak, G[rażyna] Gościniak, J[olanta] Sarowska, I[rena] Choroszy-Król.: Detection of Chlamydophila pneumoniae and typical bacteria in patients with chronic cough
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.857: Neuroscience and respiration. Vol.12: Pulmonary infection; s.75-78
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
304/347
M[onika] M. Biernat, U[rszula] Nawrot, D[onata] Urbaniak-Kujda, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[atarzyna] Włodarczyk, M[agdalena] Laszkowska, K[azimierz] Kuliczkowski, T[omasz] Wróbel, G[rażyna] Gościniak.: Pathogenic spectrum and clinical manifestations of invasive mould fungal infections in haematological adult patients in Wroclaw University Hospital, Poland
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0442
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21503
305/347
K[atarzyna] Jermakow, M[onika] M. Biernat, M[agdalena] Pajączkowska, G[rażyna] Gościniak.: The impact of intestinal microbiota on the occurrence of inflammatory bowel disease flare in children and adolescents
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0356
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21417
306/347
M[onika] M. Biernat, K[atarzyna] Jermakow, D[onata] Urbaniak-Kujda, M[agdalena] Pajączkowska, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[azimierz] Kuliczkowski, T[omasz] Wróbel, G[rażyna] Gościniak.: The incidence of C. difficile associated diarrhoea in adult haematologic patients in Wroclaw University Hospital, Poland
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0435
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21496
307/347
J[oanna] Nowicka, G. Chodaczek, G[rażyna] Gościniak.: Wpływ cefazoliny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus epidermidis
Forum Zakaż. 2015 T.6 nr 5; s.365
VIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Zakażenia związane z inwazyjnymi procedurami medycznymi - bezpieczeństwo i antybiotykoterapia". Kudowa Zdrój, 5-7 listopada 2015. Streszczenia
308/347
Monika Oleksy, Katarzyna Koligot, Andrzej Dryś, Grażyna Gościniak.: Występowanie rotawirusów i adenowirusów u dzieci z objawami biegunki na terenie Dolnego Śląska
Hygeia Publ.Health 2015 T.50 nr 4; s.598-603
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
Adres url:
309/347
Monika Maria Biernat, Katarzyna Jermakow, Magdalena Pajączkowska, Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Kazimierz Kuliczkowski, Tomasz Wróbel, Jarosław Dybko, Grażyna Gościniak.: Częstość występowania zakażenia Clostridium difficile u pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi - doniesienie wstępne
W:I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zakażenia w hematologii i transplantologii". Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2015 roku. Program [i streszczenia]; s.27-28
310/347
Monika Maria Biernat, Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Urszula Nawrot, Magdalena Laszkowska, Tomasz Wróbel, Kazimierz Kuliczkowski, Jarosław Dybko, Grażyna Gościniak.: Czynniki ryzyka, epidemiologia oraz obraz kliniczny inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu
W:I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zakażenia w hematologii i transplantologii". Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2015 roku. Program [i streszczenia]; s.28-29
311/347
Monika Oleksy, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Jacek Kwiatkowski, Iga Porębska, Grażyna Gościniak.: Problematyka kandydoz u pacjentów z nowotworami krwi
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transplantologia - wspólne marzenia i sukces". Wrocław, 29 maja 2015; s.7 poz.P5
312/347
Grażyna Gościniak, Elżbieta Lonc, Anna Okulewicz, Bożena Płonka-Syroka.: Epidemiczne zagrożenia na Dolnym Śląsku, Polska, w latach 1945-1975 oraz przeciwdziałania
W:Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości : in memoriam profesoris Tadeusz M. Lachowicz ; pod red. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej i Elżbiety Lonc; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015; s.89-114
ISBN 978-83-62563-96-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
313/347
Barbara M. Iwańczak, Agnieszka Borys-Iwanicka, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Assessment of sequential and standard triple therapy in treatment of Helicobacter pylori infection in children dependent on bacteria sensitivity to antibiotics
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.701-708
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
314/347
Monika M. Biernat, Barbara Iwańczak, Aldona Bińkowska, Joanna Grabińska, Grażyna Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children: a 13-year observational study in the Lower Silesian Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.2; s.303-308
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
315/347
Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska, Agnieszka Szczykutowicz, Anna Starczewska, Lidia Łysenko, Grażyna Durek, Grażyna Gościniak.: Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 5; s.319-324
Toż w: Pielęg.Anestezjol.Intens.Opiece 2016 T.2 nr 4; s.93-98
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
316/347
A[driana] Janczura, G[rażyna] Gościniak.: Ocena zdolności adhezyjnych szczepów Klebsiella oxytoca
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 5; s.402
IX Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w wykrywaniu i eradykacji biofilmu". Kudowa Zdrój, 17-19 listopada 2016 r. Streszczenia
317/347
Joanna Nowicka, Grzegorz Chodaczek, Grażyna Gościniak.: Wpływ cefazoliny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus epidermidis
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 5; s.313-318
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
318/347
Joanna Nowicka, Katarzyna Jermakow, Ewa Dworniczek, Alicja Seniuk, Grażyna Gościniak.: Wpływ wybranych antyseptyków na tworzenie biofilmu na wkrętach do kości korowej przez wielooporne szczepy Staphylococcus haemolyticus
W:II Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje w świecie człowieka - drobnoustroje oportunistyczne". Bydgoszcz, 20-21 maja 2016 r. Sesja plakatowa [CD-ROM]; s.[19]
319/347
Adriana Janczura, Grażyna Gościniak.: Adhezja szczepów Klebsiella spp. do linii komórkowej Intestine-407
W:XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości". Bydgoszcz, 25-27 września 2016 r. [CD-ROM]. Streszczenia plakatów; poz.P-94
320/347
Joanna Nowicka, Grzegorz Chodaczek, Katarzyna Jermakow, Grażyna Gościniak.: Biofilm Staphylococcus haemolyticus na wkrętach do kości korowej
W:XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości". Bydgoszcz, 25-27 września 2016 r. [CD-ROM]. Streszczenia plakatów; poz.P-84
321/347
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Aldona Bińkowska, Agnieszka Kus, Barbara Iwańczak.: Frequency of infection with Helicobacter pylori isolates of different antimicrobial profiles in children and adolescents: a preliminary study
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.263-268
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
322/347
Paweł Krzyżek, Grażyna Gościniak.: Frequency and immunological consequences of Helicobacter pylori and intestinal parasite co-infections: a brief review
Ann.Parasitol. 2017 Vol.63 no.4; s.255-263
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
323/347
Katarina Badurova, Olivier Monfort, Leonid Satrapinskyy, Ewa Dworniczek, Grażyna Gościniak, Gustav Plesch.: Photocatalytic activity of Ag3PO4 and some of its composites under non-filtered and UV-filtered solar-like radiation
Ceram.Int. 2017 Vol.43 no.4; s.3706-3712
IF: 3.057
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
324/347
M[onika] M. Biernat, P[aweł] Krzyżek, R[oman] Franiczek, B[arbara] Krzyżanowska, G[rażyna] Gościniak.: The in vitro activity of certain plant compounds on susceptible and resistant H. pylori strains - preliminary study
Helicobacter 2017 Vol.22 suppl.1; s.107 poz.P08.03
XXXth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Bordeaux, France, 7-9 September 2017. Accepted abstracts
325/347
Monika Biernat, Aldona Bińkowska, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among H. pylori strains in South-Western Poland
W:IC2AR 2017 - 2nd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance. Caparica, Portugal, 12th-15th June 2017. Proceedings book; s.112-113 poz.O36A
326/347
Katarzyna Jermakow, Magdalena Pajączkowska, Agnieszka Szczykutowicz, Anna Starczewska, Lidia Łysenko, Grażyna Gościniak.: Krótki czas transportu próbki krwi na posiew… rzeczywistość czy senne marzenie?
W:II Polski Kongres "Pokonać sepsę". Wrocław, 25-27 maja 2017 r. Streszczenia prac abstraktowych; s.13-16 poz.VI
[Dostęp 13.06.2017]. Dostępny w: http://pokonacsepse.pl/files/bazawiedzy/184/streszczenia_prac_oryginalnych_-_ii_polski_kongres_pokonac_sepse.pdf
327/347
P[aweł] Krzyżek, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Analysis of H. pylori virulence profile using microscopic observation of cell morphology
W:IV Konferencja "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". [Wrocław], 24 listopada 2017. Książka abstraktów; s.[15]
[Dostęp16.12.2017]. Dostępny w: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/page/wektory-2017/wektory2017
328/347
Katarzyna Macegoniuk, Ewa Grela, Monika Biernat, Mateusz Psurski, Grażyna Gościniak, Anna Dziełak, Artur Mucha, Joanna Wietrzyk, Łukasz Berlicki, Agnieszka Grabowiecka.: Aminophosphinates against Helicobacter pylori ureolysis - biochemical and whole-cell inhibition characteristics
PLoS One 2017 Vol.12 no.8; art.e0182437 [20 s.]
IF: 2.766
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
329/347
Elżbieta Lonc, Grażyna Gościniak, Anna Okulewicz, Bożena Płonka-Syroka, Marek Stych.: Epidemiczne zagrożenia w latach 1975-2015 na Dolnym Śląsku w kontekście zmieniających się systemów ochrony zdrowia publicznego w Polsce
W:Zdrowie dla regionu. T.2: Uzdrowiska ; red. Elżbieta Lonc, Kinga Plewa-Tutaj; Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017; s.335-355
ISBN 978-83-63839-47-5
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
330/347
Beata Kowalska-Krochmal, Radosław Chaber, Katarzyna Jermakow, Magdalena Hurkacz, Elżbieta Piątkowska, Grażyna Gościniak, Grażyna Wróbel.: Frequency of isolation and drug susceptibility of bacterial strains isolated from child oncohematological patients 2011-2014: a single center study
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.9; s.1201-1209
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
331/347
Paweł Krzyżek, Grażyna Gościniak.: Oral Helicobacter pylori: interactions with host and microbial flora of the oral cavity
Dent.Med.Probl. 2018 Vol.55 no.1; s.75-82
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
332/347
Urszula Kasprzykowska, Beata Sobieszczańska, Anna Duda-Madej, Anna Secewicz, Joanna Nowicka, Grażyna Gościniak.: A twelve-year retrospective analysis of prevalence and antimicrobial susceptibility patterns of Ureaplasma spp. and Mycoplasma hominis in the province of Lower Silesia in Poland
Eur.J.Obstet.Gynecol.Reprod.Biol. 2018 Vol.220; s.44-49
IF: 2.024
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
333/347
P[aweł] Krzyżek, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Tworzenie form kokoidalnych Helicobacter pylori cechą szczepów wysoce patogennych
Forum Zakaż. 2018 T.9 nr 2; s.104
X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w ograniczaniu ekspansji drobnoustrojów". Kudowa Zdrój, 17-19 maja 2018. Streszczenia
334/347
Aldona Bińkowska, Monika Maria Biernat, Łukasz Łaczmański, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among Helicobacter pylori strains in South-Western Poland
Front.Microbiol. 2018 Vol.9; art.3154 [10 s.]
IF: 4.259
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
335/347
Monika Maria Biernat, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Elżbieta Piątkowska, Iwona Helemejko, Paweł Biernat, Grażyna Gościniak.: Occurrence of Demodex species in patients with blepharitis and in healthy individuals: a 10-year observational study
Jpn.J.Ophthalmol. 2018 Vol.62 no.6; s.628-633
IF: 1.653
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
336/347
Paweł Krzyżek, Grażyna Gościniak.: Morphology of Helicobacter pylori as a result of peptidoglycan and cytoskeleton rearrangements
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 nr 3; s.182-195
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
337/347
Paweł Krzyżek, Grażyna Gościniak.: A proposed role for diffusible signal factors in the biofilm formation and morphological transformation of Helicobacter pylori
Turk.J.Gastroenterol. 2018 Vol.29 no.1; s.7-13
IF: 1.107
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
338/347
Paweł Krzyżek, Roman Franiczek, Barbara Krzyżanowska, Łukasz Łaczmański, Paweł Migdał, Grażyna Gościniak.: 3-Bromopyruvate - an anti-carcinogenic compund with an activity against Helicobacter pylori
W:8th Intercollegiate Biotechnology Symposium "Symbioza". Warsaw, Poland, 17th-19th May 2019. Book of abstracts; s.139 poz.P17
W tekście błędnie: Roman Franinczek
339/347
Paweł Krzyżek, Grażyna Gościniak.: Immunomodulatory influence of HIV and EBV on Helicobacter pylori infections - a review
Ann.Parasitol. 2019 Vol.65 no.1; s.3-17
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
340/347
Paweł Krzyżek, Roman Franiczek, Barbara Krzyżanowska, Łukasz Łaczmański, Paweł Migdał, Grażyna Gościniak.: In vitro activity of 3-bromopyruvate, an anticancer compound, against antibiotic-susceptible and antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains
Cancers 2019 Vol.11 no.2; art.229 [23 s.]
IF: 6.126
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
341/347
Paweł Krzyżek, Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak.: Intensive formation of coccoid forms as a feature strongly associated with highly pathogenic Helicobacter pylori strains
Folia Microbiol. 2019 Vol.64 no.3; s.273-281
IF: 1.730
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
342/347
P[aulina] Czechowicz, M. Jaśkiewicz, D. Neubauer, G[rażyna] Gościniak, W. Kamysz.: Aktywność przeciwgrzybicza omigananu oraz jego retro analogu
Forum Zakaż. 2019 T.10 nr 4; s.251-252
XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń". Kudowa Zdrój, 14-16.11.2019 r. Doniesienia
Adres url:
343/347
P[aweł] Krzyżek, R[oman] Franiczek, B[arbara] Krzyżanowska, P. Migdał, G[rażyna] Gościniak.: Sertralina - substancja przeciwdepresyjna o aktywności bakteriobójczej względem Helicobacter pylori
Forum Zakaż. 2019 T.10 nr 4; s.258-260
XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń". Kudowa Zdrój, 14-16.11.2019 r. Doniesienia
Adres url:
344/347
P[aweł] Krzyżek, R[oman] Franiczek, B[arbara] Krzyżanowska, P. Migdał, G[rażyna] Gościniak.: Sertraline - an anti-depressive compound with an activity against Helicobacter pylori
Helicobacter 2019 Vol.24 suppl.1; s.39-40 poz.P1.28
EHMSG - XXXIInd International Workshop on Helicobacter & Microbiota in Inflammation & Cancer. Innsbruck, Austria, 5-7 September 2019. Accepted abstracts
Adres url:
DOI:
345/347
P[aweł] Krzyżek, G[rażyna] Gościniak, B[arbara] Iwańczak, D[orota] Pawełka, F. Megraud.: The primary resistance of H. pylori strains from South-Western Polish pediatric and adult patients in 2016-2018
Helicobacter 2019 Vol.24 suppl.1; s.54 poz.P1.64
EHMSG - XXXIInd International Workshop on Helicobacter & Microbiota in Inflammation & Cancer. Innsbruck, Austria, 5-7 September 2019. Accepted abstracts
Adres url:
DOI:
346/347
Paweł Krzyżek, Roman Franiczek, Barbara Krzyżanowska, Łukasz Łaczmański, Paweł Migdał, Grażyna Gościniak.: In vitro activity of sertraline, an antidepressant, against antibiotic-ausceptible and antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains
Pathogens 2019 Vol.8 no.4; art.228 [21 s.]
IF: 3.018
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
347/347
Paweł Krzyżek, Dorota Pawełka, Barbara Iwańczak, Radosław Kempiński, Konrad Leśniakowski, Francis Megraud, Łukasz Łaczmański, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: High primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from pediatric and adult patients in Poland during 2016-2018
Antibiotics (Basel) 2020 Vol.9 no.5; art.228 [8 s.]
IF: 3.893
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie