Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GÓRNIAK AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 87Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/87
Wiesław Gaweł, [Agata] [Górniak].: Phase diagram of the system mercury (I) chloride - uranium (IV) chloride, prediction and examination results
W:5th International Symposium on Molten Salt Chemistry and Technology. Dresden, 24-29 August 1997. Book of Abstracts; poz.06
2/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Phase equilibria in the silver bromide - cadmium dibromide system
W:15th European Conference on Thermophysical Properties. Würzburg (Germany), September 5-9, 1999. Book of abstracts; s.336 poz.PT-18
3/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Wykres fazowy układu AgBr - CdBr2
W:XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Rzeszów, 6-10 września 1999. I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN w zakresie nauk chemicznych. Rzeszów, 7-8 września 1999; s.26 poz.S2, K-3
4/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak, W[iesław] Gaweł.: Limites des solutions solides dans le systeme binaire CdBr2-AgBr
J.Phys.IV 2001 Vol.11 Pr10; s.147-151
XXVII JEEP - Journées d'Étude des Équilibres entre Phases. Montpellier (France), 22-23 mars 2001
IF: 0.401
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
5/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Phase equilibria and electrical conductivity in the AgBr-CdBr2 system
W:Molten salts: from fundamental to applications. Kas (Turkey), 4-14 May, 2001; poster 17
6/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Solutions solides dans le systeme bromure d'argent - bromure de cadmium
W:XXVII Journees d'Etude des Equilibres entre Phases. Montpellier (France), 22 et 23 Mars 2001. Compte-rendus ; eds. R.M. Marin-Ayral, M.C. Record; Les Ulis Cedex : EDP Sciences, 2001; s.155-158
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
7/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: The electrical conductivity of molten (Ag, Cd-1/2)Br
Z.Naturforsch.A 2001 Vol.56a no.11; s.751-753
IF: 0.746
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
8/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Jerzy Josiak, Aleksander Kuznetsov, Andrzej Wojakowski.: Phase equilibria in the cesium iodide-copper(I) iodide system
W:17th IUPAC Conference on Chemical Thernodynamic. Rostock (Germany), July 28 - August 02, 2002. Book of abstracts; s.314 poz.ILP-4
9/87
Wiesław Gaweł, Agata Górniak, Alina Wojakowska.: Thermodynamic investigations of the liquid phase in the MnCl2-UCl4 system
W:EuroConference [includes] the Fourth School on Physics and Chemistry of Actinides and 32emes Journées des Actinides. Ein-Gedi (Israel), 17-22 March 2002. Program and extended abstracts; poster P19
10/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak, Andrzej Wojakowski.: Phase equilibrium diagram of the system silver bromide-cadmium dibromide
High Temp.-High Press. 2002; Vol.34; s.349-353
IF: 0.409
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
11/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak, Aleksander Kuznetsov.: Równowagi fazowe w układzie CuI-CsI
W:III Szkoła Analizy Termicznej SAT'02. Zakopane, 10-12 kwietnia 2002. Materiały konferencyjne; Kraków : Wydaw. Nauk. "Akapit", 2002; s.209
12/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak.: Equlibrium phase diagrams for the zinc halide - silver halide systems
W:3rd International Workshop Global Phase Diagrams. Odessa (Ukraine) September 14-19, 2003. Book of Abstracts; s.70-73
13/87
A[gata] Górniak, A[lina] Wojakowska, A. Wojakowski.: Thermodynamic activities in molten mixtures of zinc halides with silver halides
W:Annals of the Polish Chemical Society. Year 2003. Vol.2 part 2 : Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Lublin (Poland), 15-18 September 2003; Warszawa : The Polish Chemical Society, 2003; s.516-521
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
14/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Phase diagrams of the system AgCl-ZnC2 and AgBr-ZnBr2
W:CCTA 9 - 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopane, 31 August - 5 september 2003. Abstracts; s.89
15/87
A.Yu. Kuznetsov, L.S. Kudin, A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak.: High temperature mass spectrometry and conductometry investigations of CsI-CuI system
W:High temperature mass spectrometry : Proceedings of the II International Symposium on High Temperature Mass Spectrometry., July 7-10, 2003, Plyos, Russia ; eds L.S. Kudin, M.F. Butman, A.A. Smirnov; Ivanovo : Ivanovo State University of Chemical Sciences and Technology, 2003; s.181-185
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
16/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak, Aleksander Kuznetsov, Andrzej Wojakowski, Jerzy Josiak.: Phase diagram of the system copper(I) iodide + cesium iodide
J.Chem.Eng.Data 2003 Vol.48 no.3; s.468-471
IF: 0.950
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
17/87
Agata Górniak ; promotor prof. nadzw. AM dr hab. inż. Alina Wojakowska ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Diagramy równowag fazowych i przewodnictwo elektryczne w binarnych układach chlorku i bromku srebra z halogenkami cynku i kadmu [praca doktorska]
Wrocław, 2003; [6], 102 k.
18/87
A[gata] Górniak.: Diagramy równowag F azotowych i przewodnictwo elektryczne w binarnych układach chlorku i bromku srebra z halogenkami cynku i kadmu
W:XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin, 15-18 września 2003. Materiały zjazdowe. T.3 : sesja sprawozdawcza KBN; s.1108
19/87
A[gata] Górniak, A[lina] Wojakowska.: Termodynamika roztworów ciekłych w układach halogenków cynku z halogenkami srebra na podstawie wyznaczonej krzywej likwidusu
W:XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin, 15-18 września 2003. Materiały zjazdowe. T.1; s.292
20/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak.: Thermodynamique des melanges liquides chlorure d'argent - chlorure de zinc et bromure d'argent - bromure de zinc a partir des temperatures de liquidus
W:XXIX JEEP Journées d'Etude des Equilibres entre Phases. Villeurbanne , 2-3 avril 2003. Recueil des Actes; s.193-194
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
21/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska.: Thermal and electrical investigation of the solid system cadmium dibromide - silver bromide
W:Annals of the Polish Chemical Society. Year 2004. Vol.3 part 2 : Preliminary reports presented during XLVIl Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Wroclaw (Poland), 12-17 September 2004; Warszawa : The Polish Chemical Society, 2004; s.780-783
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
22/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak, S[tanisława] Plińska, J[erzy] Josiak.: Conductivity in the systems of silver halides with zinc halides
W:EUCHEM 2004 - Molten Salts Conference Proceedings. Piechowice, Poland, 20-25 June 2004 : in honour of professor Adolf Kisza on the occasion of his 70th birthday ; ed. by Jerzy Kaźmierczak, Grażyna Żabińska-Olszak; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004; s.386-391
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
23/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak, S[tanisława] Plińska, J[erzy] Josiak.: Electrical conductivity of molten mixtures silver halide - zinc halide
W:EUCHEM 2004 - Molten Salts Conference. Piechowice (Poland), 20-25 June 2004. Final programme, abstracts; s.131 poz.PP32
24/87
A[lina] Wojakowska, A[gata] Górniak, A.Yu. Kuznetsov.: Phase equilibria and electrical conductivity in the Cul-Csl system
W:EUCHEM 2004 - Molten Salts Conference. Piechowice (Poland), 20-25 June 2004. Final programme, abstracts; s.132 poz.PP33
25/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak, Andrzej Wojakowski.: Thermodynamics and equilibrium phase diagrams of the zinc halide + silver halide systems
J.Chem.Eng.Data 2004 Vol.49 no.5; s.1231-1235
IF: 1.368
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
26/87
Alina Wojakowska, A[gata] Górniak, A. Wojakowski.: L'étude thermodynamique des mélanges liquides chlorure d'argent - chlorure de zinc et bromure d'argent - bromure de zinc â partir des diagrammes d'équilibres des phases
J.Phys.IV 2004 Vol.113; s.159-162
XXIX JEEP Journées d'Etude des Equilibres entre Phases. Villeurbanne , 2-3 avril 2003
IF: 0.294
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
27/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak, A. Wojakowski, Stanisława Plińska.: Studies of phase equilibria in the systems ZnCl2-AgCl and ZnBr2-AgBr
J.Therm.Anal.Calorim. 2004 Vol.77 no.1; s.41-47
IF: 1.478
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
28/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska.: Badania termiczne i elektryczne stałego układu bromek srebra - bromek kadmu
W:XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Wrocław 12-17.IX.2004. Materiały zjazdowe. T.2; s.733 poz.WO39
29/87
Alina Wojakowska, Agata Górniak.: Równowagi fazowe w układach: chlorek cynku-chlorek srebra, bromek cynku-bromek srebra
W:CCTA 9 - 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT). Zakopane, Poland, 31 August - 5 September 2003. Post-conference CD [dokument elektroniczny]; [B.m.], [2005]; poz.20 [7 s.]
ISBN 83-88442-53-8
30/87
Wiesław Gaweł, Agata Górniak.: Phase diagram and thermodynamic properties of the system MnCl2-UCl4, prediction and investigation results
J.Nucl.Mater. 2005 Vol.340 no.1; s.64-68
IF: 1.414
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
31/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Marek Wesołowski, Berenika Szczęśniak.: Thermal investigation of fenofibrate and its mixtures with acetylsalicylic acid
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.183 poz.69
ISBN 978-83-60043-05-9
32/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Stanisława Plińska, Edward Krzyżak.: Electrical conductivity in solid solutions and two phase regions of the silver halide - bivalent metal halide systems
W:XXXIII JEEP - 33emes Journees d'Etude des Equilibres entre Phases. Villeurbanne, 28-30 mars 2007. Recueil des actes ; eds M. Sacerdote-Peronnet, C. Goutaudier; s.94
33/87
Bożena Grimling, Janusz Pluta, Agata Górniak, [Jolanta] [Świątek-Kozłowska].: Analysis of interaction between famotidine and cross-linked carboxymethyl cellulose sodium using infrared spectroscopy and differential scanning callorimetry
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.90 poz.PA11
34/87
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Jolanta Świątek-Kozłowska, Janusz Pluta, Marek Wesołowski.: Thermal and solubility analysis of acetylsalicylic acid - fenofibrate mixtures
W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.226 poz.PA171
35/87
B[ożena] Grimling, A[gata] Górniak, J[anusz] Pluta, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Adsorption studies of famotidine on the sodium starch glycolate - in vitro and DSC
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.188 poz.P69
ISBN 978-83-60043-10-3
36/87
Agata Górniak, Aleksandra Sabiniarz, Dominika Szkatuła, Helena Śladowska.: Badania przemian fazowych nowych pochodnych 3,4-pirydynodikarboksyimidów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
W:Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 18-19 wrzesień 2008 r.; Gdańsk : Akad. Med., 2008; s.45 poz.P-13
ISBN 978-83-602534-2-7
37/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Stanisława Plińska, E[dward] Krzyżak.: Electrical conductivity in solid solutions and in two-phase regions of the silver halide-bivalent metal (cadmium, cobalt, zinc) halide systems
J.Therm.Anal.Calorim. 2009 Vol.96 no.1; s.133-140
IF: 1.587
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
38/87
Agata Górniak, Alina Wojakowska, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Phase diagram and dissolution studies of the fenofibrate-acetylsalicylic acid system
J.Therm.Anal.Calorim. 2011 Vol.104 no.3; s.1195-1200
IF: 1.604
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
39/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Analiza stałych rozproszeń fenofibratu z wybranymi polimerami
W:Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 15-16 września 2011 r.; Gdańsk : Dział Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011; s.51 poz.P-15
ISBN 978-83-602536-9-4
40/87
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Analiza termiczna i spektroskopowa stałych rozproszeń simwastatyny z kwasem acetylosalicylowym
W:Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej". Gdańsk, 15-16 września 2011 r.; Gdańsk : Dział Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011; s.50 poz.P-14
ISBN 978-83-602536-9-4
41/87
B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak, A[rtur] Owczarek, E[wa] Płaksej-Żurawska, J[anusz] Pluta.: Physicochemical characterization and dissolution study of solid dispersions ketoconaziole with Pluronic 127
W:8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Istanbul (Turkey), 19th to 22nd March 2012 [CD-ROM]; poz.[185]
42/87
Bożena Karolewicz, Edward F. Pliński, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław P. Jarząb, Kacper Nowak, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn.: Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 2; s.138-145
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/87
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Solid dispersion in pharmaceutical technology. Part II. The methods of analysis of solid dispersions and examples of their application
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.97-107
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
44/87
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Sandra Probst, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Ewa Żurawska-Płaksej.: Solid dispersions in pharmaceutical technology. Part I. Classification and methods to obtain solid dispersions
Polim.Med. 2012 T.42 nr 1; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
45/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Evaluation of physicochemical properties of solid dispersions of BCS class II substances with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2012 Vol.17; s.83-90
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
46/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń w obecności nośnika polimerowego-chitozan = The investigation of physicochemical properties of the solid dispersions in the presence polymeric carrier-chitosan
W:XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Bochnia, 19-21 września 2012 r.; s.77-78
47/87
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Ewa Żurawska-Płaksej, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of the simvastatin-acetylsalicylic acid mixtures
J.Therm.Anal.Calorim. 2013 Vol.111 no.3; s.2125-2132
IF: 2.206
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
48/87
M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, A[gata] Górniak, B[ożena] Karolewicz, J[anusz] Pluta.: Specyficzna szybkość rozpuszczania simwastatyny ze stałych rozproszeń z poloksamerem
W:Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 kwiecień 2013. Streszczenia; s.5 poz.K3
49/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Janusz Pluta.: Influence of the physicochemical factors on dissolution of the substance of class II BCS from solid dispersions with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.157-165
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
50/87
Bożena Grimling, Jan Meler, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Investigation of physicochemical properties of the solid dispersions in the presence polymeric carrier-chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2013 Vol.18; s.167-173
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
51/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Charakterystyka i własciwości szybkości rozpuszczania ketoprofenu w dwuskładnikowym stałym rozproszeniu z chitozanem = Characterization and dissolution properties of ketoprofen in binary solid dispersion with chitosan
W:XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Żywiec, 18-20 września 2013 r.; s.[86-89]
52/87
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń acyklowiru z poloksamerem
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.316 poz.S.05.P-132
53/87
Maciej Gajda, Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Aneta Lubojańska.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń klotrimazolu w niejonowym polimerze
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.331 poz.S.05.P-147
54/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Ocena właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń fenofibratu z usieciowaną karboxymetylocelulozą sodową
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.196 poz.S.05.P-018
55/87
Janusz Pluta, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Urszula Szymczak.: Characterization of solid dispersions of lovastatin with pluronic f-127
W:2014 FIP - 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014. Bangkok (Thailand), 31 August - 4 September 2014. Posters: Formulation Design and Pharmaceutical Technology [online];
[Dostęp 09.01.2015]. Dostępny w: http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=10762
56/87
Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Ewa Żurawska-Płaksej, Agnieszka Piwowar, Janusz Pluta.: Thermal, spectroscopic, and dissolution studies of ketoconazole-Pluronic F127 system
J.Therm.Anal.Calorim. 2014 Vol.115 no.3; s.2487-2493
IF: 2.042
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
57/87
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Ketokonazol w badaniach metodą woltamperometrii na ultramikroelektrodach
W:Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014. Program - sesja plakatowa [streszczenia online]; poster 50
[Dostęp 03.12.2014]. Dostępny w: http://chemlek.cm.umk.pl
58/87
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
59/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Janusz Pluta.: Analiza właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń fenofibratu z usieciowanym sodowym glikolanem skrobi
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.94-96
ISBN 978-83-62275-83-0
60/87
B[ożena] Karolewicz, M[aciej] Gajda, A[rtur] Owczarek, J[anusz] Pluta, A[gata] Górniak.: Physicochemical and dissolution studies of simvastatin solid dispersions with Pluronic F127
Pharmazie 2014 Vol.69 no.8; s.589-594
IF: 1.052
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
61/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta.: Characterisation and dissolution properties of ketoprofen in binary solid dispersion with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2014 Vol.19; s.23-31
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
62/87
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with Pluronic F127
Trop.J.Pharm.Res. 2014 Vol.13 no.8; s.1225-1232
IF: 0.589
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
63/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń ibuprofenu w obecności wybranych chitozanów = The study of physicochemical properties of solid dispersions of ibuprofen in the presence of selected chitosans
W:XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Łódź, 24-26 września 2014 r.; s.[58-61]
64/87
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
65/87
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
66/87
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Agata Górniak.: The study of physicochemical properties of solid dispersions of ibuprofen in the presence of chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2015 Vol.20; s.64-72
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
67/87
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-pluronic F127 solid dispersions
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.61-62
ISBN 978-84-606-8873-0
68/87
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
W:Thermal analysis and calorimetry: recent advances and applications : proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2015) held in Girona, 17-19 June 2015; s.42
ISBN 978-84-606-8873-0
69/87
Bożena Grimling, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Badanie właściwości fizykochemicznych stałych rozproszeń chitozanowych z klotrimazolem = The study of physicochemical properties of chitosan's solid dispersions with clotrimazole
W:XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Szczecin, 16-18 września 2015 r.; s.[87-90]
70/87
Hanna Pińkowska, Adrianna Złocińska, Małgorzata Krzywonos, Paweł Wolak, Agata Górniak.: Application of HPLC for analysis the liquid fraction of hydrothermal extraction of pectins from sugar beet pulp
W:2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : Wrocław Medical University, 2016; s.86 poz.PS-30
ISBN 978-83-7055-591-7
71/87
Bożena Karolewicz, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of acyclovir solid dispersions with Pluronic F127 prepared by the kneading method
Acta Pharm. 2016 Vol.66 no.1; s.119-128
IF: 1.288
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
72/87
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Hanna Czapor-Irzabek, Olimpia Gładysz.: A physicochemical and dissolution study of ketoconazole - Pluronic F127 solid dispersions
Farmacia 2016 Vol.64 no.2; s.244-251
IF: 1.348
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
73/87
O[limpia] Gładysz, B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak.: Determination of ketoconazole on a gold disk microelectrode
Int.J.Electrochem.Sci. 2016 Vol.11 no.1; s.1676-1690
IF: 1.469
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
74/87
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
75/87
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-Pluronic F127 solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.751-757
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
76/87
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak.: The effect of Pluronic F127 on the physicochemical properties and dissolution profile of lovastatin solid dispersions
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.123 no.3; s.2283-2290
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
77/87
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Hanna Czapor-Irzabek, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.777-784
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
78/87
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Stałe rozproszenia ezytymibu z kwasem acetylosalicylowym - charakterystyka i możliwości wykorzystania w preparatach wieloskładnikowych
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.28
79/87
Bożena Grimling, Justyna Jasińska, Jan Meler, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Agata Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of solid dispersions of clotrimazole with chitosan
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2016 Vol.21; s.63-72
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
80/87
Hanna Pińkowska, Małgorzata Krzywonos, Paweł Wolak, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: Zastosowanie HPLC do oznaczania produktów hydrotermalnego przetwarzania pektyn
W:X Jubileuszowa Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Warszawa, 20-21 października 2016 ; red. nauk. Ewa Bulska, Sławomir Garboś; s.52
ISBN 978-83-89379-39-9
81/87
Bożena Grimling, Adrianna Złocińska, Agata Górniak, Maria Szcześniak, Janusz Pluta, Jan Meler.: Wpływ składu preparatu stomatologicznego na bazie chitozanu na dostępność farmaceutyczną klotrimazolu = The influence of dantal's formulation prepared on based of chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
W:XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Malbork, 14-16 września 2016 r.; s.[47-48]
82/87
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Oznaczanie ketokonazolu w produktach leczniczych z zastosowaniem ultramikroelektrody
W:60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.1001 poz.S10P08
83/87
Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Agata Górniak, Artur Owczarek, Igor Mucha.: Pluronic F127 as a suitable carrier for preparing the imatinib base solid dispersions and its potential in development of a modified release dosage forms : thermal, spectroscopic, microscopic, and dissolution studies
J.Therm.Anal.Calorim. 2017 Vol.130 no.1; s.383-390
IF: 2.209
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
84/87
Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: The influence of a dental formulation prepared with chitosan on the pharmaceutical availability of clotrimazole
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 2017 Vol.22; s.42-53
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
DOI:
85/87
Bożena Grimling, Maria Szcześniak, Jan Meler, Martyna Kocoń, Bożena Karolewicz, Adrianna Złocińska, Agata Górniak.: Investigation of physicochemical properties on dental hydrogels with clotrimazole based chitosan
W:XXIII Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives". Wałbrzych, September 20-22nd 2017; s.[39-40]
86/87
Agata Górniak, Dominika Paulina Pasek, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Physicochemical properties of solid dispersions containing two active ingredients used in the treatment of mixed dyslipidemia
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.3XYLQ-NYPSJ-6SKS7-CCGGC-84787.pdf
87/87
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Preparation and characterization of ezetimibe - aspirin solid dispersions
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A9QQR-X7752-GZ8SG-G8W8C-C7SW7.pdf
stosując format:
Nowe wyszukiwanie