Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GŁADYSZ OLIMPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/31
Olimpia Gładysz, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław Łoś.: Addition agents in copper electrolysis
W:14th Symposium of Electrochemical Section of Polish Chemical Society. Poraj (near Czestochowa), May 17-19-th, 1999. Book of abstracts; poz.48
2/31
Przemysław Łoś, Bogusław Fuglewicz, Grzegorz Małachowicz, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz.: New sensors of electrolyte composition in the technique of copper electrorefining
W:3rd Congress of Chemical Technology "The chemical technology at the change of the century". Gliwice, 5th-8th September 2000. Abstracts of lectures, oral communications and posters; s.133 abstr.IV-RS-04
3/31
Przemysław Łoś, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz, Grzegorz Małachowicz, Bogusław Fuglewicz.: Nowe zastosowanie ultramikroelektrod - badania i analiza elektrolitu stosowanego w technologii elektrorafinacji miedzi
Nauka Wroc. 2000 nr 5-6; s.6-8
4/31
Przemysław Łoś, Bogusław Fuglewicz, Grzegorz Małachowicz, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz.: New sensors of electrolyte composition in the technique of copper electrorefining
W:Technologia chemiczna na przełomie wieków; Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000; s.357-366
III Kongres Technologii Chemicznej. "Technologia chemiczna na przełomie wieków" Gliwice, 5-8 września 2000 r. "Technologia chemiczna na przełomie wieków"
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
5/31
Przemysław Łoś, Bogusław Fuglewicz, Grzegorz Małachowicz, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz, Edward Krzyżak, Małgorzata Sowińska, Sylwia Szarafińska.: New sensors of composition of electrolytes used in the copper electrorefining technology
W:Extended abstracts of the Fourth International Symposium on New Materials for Electrochemical Systems. Montreal (Canada), July 9-13, 2001; Montreal : Ecole Polytechnique, 2001; s.20-21
6/31
Przemysław Łoś, Bogusław Fuglewicz, Grzegorz Małachowicz, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz.: Nowe sensory do oznaczania składu elektrolitu przemysłowego w technologii elektrorafinacji miedzi
Rudy Met.Nieżel. 2001 R.46 nr 5-6; s.264-266
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
7/31
Przemysław Łoś, G. Gospos, B[ogusław] Fuglewicz, M[ałgorzata] Sowińska, S. Szarafińska, O[limpia] Gładysz, S[tanisława] Plińska, T. Guszkowski.: Ciągłe pomiary stężenia jonów chlorkowych, miedzi, arsenu, niklu cynku, antymonu, bizmutu oraz dodatków organicznych w elektrolitach przemysłowych wykorzystywanych w elektrowydzielaniu i elektrorafinacji metali nieżelaznych = Automatic, real-time measurement of chloride, copper, arsenic, nickel, antimony, bismuth ions and organic additives concentrations in industrial electrolytes used in electrodeposition and electrorefining of non-ferrous metals
W:International Conference "Metallurgy of non-ferrous metals". Ustroń, 09-11.10.2002. Abstracts; s.6-8
8/31
Przemysław Łoś, Georg Gospos, Bogusław Fuglewicz, Małgorzata Sowińska, Sylwia Szafrańska, Olimpia Gładysz, Stanisława Plińska, Tomasz Guszkowski.: Ciągłe pomiary stężenia jonów chlorkowych, miedzi, arsenu, niklu, cynku, antymonu, bizmutu oraz dodatków organicznych w elektrolitach przemysłowych wykorzystanych w elektrowydzielaniu i elektrorafinacji metali nieżelaznych
W:Międzynarodowa Konferencja "Metalurgia Metali Nieżelaznych". Ustroń (Poland), 09-11.10.2002. Materiały konferencyjne; Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2002; s.89-94
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
9/31
Przemysław Łoś, Olimpia Gładysz, Małgorzata Sowińska.: Materiały we współczesnej elektrochemii
W:Misja chemii ; pod red. Bogdana Marcińca; Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004; s.241-248
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
10/31
Przemysław Łoś, Stanisława Plińska, Olimpia Gładysz.: Automatic electrolyte composition determination in electrorefining of copper
World Metall. 2004 Vol.57 no.1; s.20-25
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
11/31
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of vasopressin and oxytocin analogues containing histydine residues
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.137 poz.23
ISBN 978-83-60043-05-9
12/31
O[limpia] Gładysz, P[rzemysław] Łoś, E[dward] Krzyżak.: Influence of concentrations of copper, levelling agents and temperature on the diffusion coefficient of cupric ions in industrial electro-refining electrolytes
J.Appl.Electrochem. 2007 Vol.37 no.10; s.1093-1097
IF: 1.417
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
13/31
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The coordination abilities of the His-analogues of Arg-vasopressin and oxytocin towards Cu2+
W:4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry & Homogeneous Catalysis. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008; s.116 poz.P30.
14/31
P[rzemysław] Łoś, A. Milewska, A. Łukomska, I. Leszczyńska, O[limpia] Gładysz.: New concepts of copper electrowinning from waste waters and industrial electrolytes
Acta Metall.Slov. 2008 Vol.14 spec.iss. no.1; s.134-139
Kammel's Quo Vadis Hydrometallurgy 5 - 5th International Conference. Herlany (Slovakia), May 19th-22nd 2008
15/31
Justyna Brasuń, Marek Cebrat, Aleksandra Sochacka, Olimpia Gładysz, Jolanta Świątek-Kozłowska.: The unusual binding abilities of the His-analogue of Arg-vasopressin towards Cu2+
Dalton Trans. 2008 no.37; s.4978-4980
IF: 3.580
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
16/31
O[limpia] Gładysz, P. Łoś.: The electrochemical nucleation of copper on disc-shaped ultramicroelectrode in industrial electrolyte
Electrochim.Acta 2008 Vol.54 no.2; s.801-807
IF: 3.078
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
17/31
J[ustyna] Brasuń, M. Makowski, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of dehydrotripeptides Gly-deltaPhe-His and His-Gly-deltaPhe
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.138 poz.P19
ISBN 978-83-60043-10-3
18/31
Justyna Brasuń, Marek Cebrat, Łukasz Jaremko, Mariusz Jaremko, Gregor Ilc, Olimpia Gładysz, Igor Zhukov.: The structural effects of the Cys-S-S-Cys bridge exchange by the His-Cu(II)-His motif studied on natural peptides - a promising tool for natural compounds-based design
Dalton Trans. 2009 no.25; s.4853-4857
IF: 4.081
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
19/31
Justyna Brasuń, Marek Cebrat, Mariusz Jaremko, Łukasz Jaremko, Olimpia Gładysz, Igor Zhukov.: Histidine analogues of oxytocin and vasopressin as efficient ligands for Zn2+ ions - potentiometric and NMR studies
J.Inorg.Biochem. 2009 Vol.103 no.7; s.1033-1038
IF: 3.252
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
20/31
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś.: Impedance studies of copper electro-reduction on a disc-shaped ultramicroelectrode in industrial electrolyte
J.Appl.Electrochem. 2011 Vol.41 no.6; s.713-719
IF: 1.745
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
21/31
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Łukasz Jaremko, Olimpia Gładysz, Mariusz Jaremko, Aleksandra Marciniak, Justyna Brasuń.: The role of hydroxyl group of tyrosine in copper(II) binding by His-analogs of oxytocin
Inorg.Chim.Acta 2013 Vol.396; s.40-48
IF: 2.041
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
22/31
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Ketokonazol w badaniach metodą woltamperometrii na ultramikroelektrodach
W:Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". Bydgoszcz, 10-12.09.2014. Program - sesja plakatowa [streszczenia online]; poster 50
[Dostęp 03.12.2014]. Dostępny w: http://chemlek.cm.umk.pl
23/31
Agnieszka Waśkiewicz, Olimpia Gładysz, Kinga Szentner, Piotr Goliński.: Role of glutathione in abiotic stress tolerance
W:Oxidative damage to plants antioxidant networks and signaling ; ed. by Parvaiz Ahmad; San Diego [etc.] : Academic Press, 2014; s.149-181
ISBN 978-0-12-799963-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/31
Olimpia Gładysz.: Antioxidants in plants - preliminary studies of ascorbic acid oxidation on ultramicroelectrodes
W:The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wroclaw, 30th May 2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.63 poz.PS-15
ISBN 978-83-7055-590-0
25/31
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Hanna Czapor-Irzabek, Olimpia Gładysz.: A physicochemical and dissolution study of ketoconazole - Pluronic F127 solid dispersions
Farmacia 2016 Vol.64 no.2; s.244-251
IF: 1.348
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
26/31
O[limpia] Gładysz, B[ożena] Karolewicz, A[gata] Górniak.: Determination of ketoconazole on a gold disk microelectrode
Int.J.Electrochem.Sci. 2016 Vol.11 no.1; s.1676-1690
IF: 1.469
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
27/31
Agnieszka Waśkiewicz, Olimpia Gładysz, Piotr Goliński.: Participation of phytohormones in adaptation to salt stress
W:Plant hormones under challenging environmental factors ; eds Golam Jalal Ahammed, Jing-Quan Yu; Dordrecht : Springer, 2016; s.75-115
ISBN 978-94-017-7758-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/31
Agnieszka Waśkiewicz, Olimpia Gładysz, Monika Beszterda, Piotr Goliński.: Water stress and vegetable crops
W:Water stress and crop plants: a sustainable approach. Vol.2 ; ed. by Parvaiz Ahmad; Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd., 2016; s.393-411
ISBN 978-1-119-05436-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
29/31
Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Bożena Karolewicz, Agata Górniak.: Oznaczanie ketokonazolu w produktach leczniczych z zastosowaniem ultramikroelektrody
W:60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.1001 poz.S10P08
30/31
Olimpia Gładysz.: Ultramikroelektrody w analizie leków - badania wstępne efedryny
W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.24 poz.P8
31/31
Olimpia Gładysz.: Substancje i metody zabronione w sporcie
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 3; s.146-154
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
Adres url:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie