Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZYŻNIKOWSKA ŻANETA
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/66
P. Cysewski, Ż[aneta] Czyżnikowska-Balcerak, B. Szefler.: An ab initio post SCF study on stacking interactions of 8-oxo-9-methylguanine with four canonical DNA bases
Pol.J.Chem. 2003 Vol.77 no.10; s.1287-1300
IF: 0.515
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
2/66
Piotr Cysewski, Żaneta Czyżnikowska-Balcerak.: The MP2 quantum chemistry study on the local minima of guanine stacked with all four nucleic acid bases in conformations corresponding to mean B-DNA
J.Mol.Struct.-Theochem 2005 Vol.757 no.1-3; s.29-36
IF: 1.045
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
3/66
Żaneta Czyżnikowska-Balcerak, Piotr Cysewski, Robert Zaleśny, Marcin Ziółkowski.: Wykorzystanie technik density-fitting do opisu oddziaływań bocznych pochodnych adeniny powstałych w wyniku działania rodnika wodorotlenowego
W:50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Toruń, 9-12 September 2007. Abstract book ; eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel; s.11 poz.S6-CL-1
4/66
Żaneta Czyżnikowska, Robert Zaleśny, Marcin Ziółkowski, Robert W. Góra, Piotr Cysewski.: The nature of interactions in uracil dimer: an ab initio study
Chem.Phys.Lett. 2007 Vol.450 no.1-3; s.132-137
IF: 2.207
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
5/66
Piotr Cysewski, Żaneta Czyżnikowska-Balcerak.: A post-SCF quantum chemistry study on local minima of 8-oxo-guanine stacked with all four nucleic acid bases in B-DNA conformations
J.Heterocycl.Chem. 2007 Vol.44 no.4; s.765-773
IF: 0.813
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
6/66
Piotr Cysewski, Żaneta Czyżnikowska, Robert Zaleśny, Przemysław Czeleń.: The post-SCF quantum chemistry characteristics of the guanine-guanine stacking in B-DNA
Phys.Chem.Chem.Phys. 2008 Vol.10 no.19; s.2665-2672
IF: 4.064
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
7/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, R. Zaleśny, P. Cysewski.: Quantum chemical study of the nature of stacking interactions of 2-oxo-adenine with native B-DNA purines
Pol.J.Chem. 2008 Vol.82 no.12; s.2269-2279
IF: 0.518
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
8/66
Robert Zaleśny, Mikołaj Mikołajczyk, Wojciech Bartkowiak, Żaneta Czyżnikowska, Jerzy Leszczyński, Petr Toman.: Charge transport in stacked triphenylenes: a long-range corrected density functional study
W:9th Southern School on Material Science and Computational Chemistry. Jackson, MS, July 27-29, 2009; s.28
9/66
Żaneta Czyżnikowska, Robert Zaleśny.: Theoretical insights into the nature of intermolecular interactions in cytosine dimer
Biophys.Chem. 2009 Vol.139 no.2-3; s.137-143
IF: 2.276
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
10/66
M.K. Shukla, Madan Dubey, Eugene Zakar, Raju Namburu, Żaneta Czyżnikowska, Jerzy Leszczyński.: Interaction of nucleic acid bases with single-walled carbon nanotube
Chem.Phys.Lett. 2009 Vol.480 no.4-6; s.269-272
IF: 2.291
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
11/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, J. Kurzawa, R. Zaleśny, P. Lipkowski, W. Bartkowiak.: Reinvestigation of electronic structure and electric properties of large betaine molecules: a combined long-range-corrected DFT and coupled-cluster study
Chem.Phys.Lett. 2009 Vol.480 no.1-3; s.37-40
IF: 2.291
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
12/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, R. Zaleśny, M.G. Papadopoulous.: On the role of electrostatic interactions in stabilization of oxidized nucleic acid base complexes
W:Computational methods in science and engineering : advances in computational science. Lectures presented at the International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering 2008 (ICCMSE 2008). Hersonissos, Crete (Greece), 25-30 September 2008. Vol.2 ; eds George Maroulis, Theodore E. Simos; Malville, New York : American Institute of Physics, 2009; s.681-684 [toż s.301-304]
(AIP Conference Proceedings; Vol.1148; ISSN 0094-243X)
ISBN 978-0-7354-0685-8
13/66
Żaneta Czyżnikowska.: How does modification of adenine by hydroxyl radical influence the stability and the nature of stacking interactions in adenine-cytosine complex?
J.Mol.Model. 2009 Vol.15 no.6; s.615-622
International Conference on Modeling and Design of Molecular Materials Location. Piechowice (Poland), June 23-28, 2008
IF: 2.336
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
14/66
Żaneta Czyżnikowska.: On the importance of electrostatics in stabilization of stacked guanine-adenine complexes appearing in B-DNA crystals
J.Mol.Struct.-Theochem 2009 Vol.895 no.1-3; s.161-167
IF: 1.216
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
15/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, P. Lipkowski, R.W. Góra, R. Zaleśny, A.C. Cheng.: On the nature of intermolecular interactions in nucleic acid base-amino acid side-chain complexes
J.Phys.Chem.B 2009 Vol.113 no.33; s.11511-11520
IF: 3.471
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
16/66
Żaneta Czyżnikowska, Paweł Lipkowski, Robert W. Góra, Robert Zaleśny, Paulina M. Dominiak, Katarzyna N. Jarzembska, Jerzy Leszczyński.: Structural variability and the nature of intermolecular interactions in Watson-Crick guanine-cytosine base pairs
W:Modeling Interactions in Biomolecules IV. Hruba Skala, September 14th-19th, 2009. Program & book of abstracts; s.53 poz.40
17/66
Żaneta Czyżnikowska, Robert Zaleśny, Manthos G. Papadopoulous.: Nucleic acid base complexes: elucidation of the physical origins of their stability
W:Practical aspects of computational chemistry : methods, concepts and applications ; eds Jerzy Leszczyński, Manoj K. Shukla; Heidelberg [etc.] : Springer, 2009; s.387-397
ISBN 978-90-481-2686-6
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
18/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, R.W. Góra, R. Zaleśny, P. Lipkowski, K.N. Jarzembska, P.M. Dominiak, J. Leszczyński.: Structural variability and the nature of intermolecular interactions in Watson-Crick B-DNA base pairs
J.Phys.Chem.B 2010 Vol.114 no.29; s.9629-9644
IF: 3.603
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
19/66
M[ikołaj] M. Mikołajczyk, R. Zaleśny, Ż[aneta] Czyżnikowska, P. Toman, W. Bartkowiak, J. Leszczyński.: Metody oparte na teorii funkcjonałów gęstości w obliczeniach całek przeniesienia ładunku w modelowych dimerach
W:Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy molekularne". Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17 września 2010; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010; s.93 poz.P-29
ISBN 978-83-7493-546-3
20/66
Ż[aneta] Czyżnikowska, W. Bartkowiak.: Natura oddziaływań międzycząsteczkowych w kryształach związków o znaczeniu biologicznym
W:Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy molekularne". Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17 września 2010; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010; s.73 poz.P-9
ISBN 978-83-7493-546-3
21/66
J. Kurzawa, R. Zaleśny, Ż[aneta] Czyżnikowska, W. Bartkowiak.: Teoretyczne przewidywania właściwości elektrycznych barwników betainowych i merocyjaninowych
W:Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy molekularne". Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17 września 2010; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010; s.84 poz.P-20
ISBN 978-83-7493-546-3
22/66
Żaneta Czyżnikowska, Justyna Brasuń.: A computational study of Cu(II)-βXaaHisGlyHis complexes
W:Modeling & Design of Molecular Materials 2010. Wrocław, Poland, July 4-8, 2010. Conference information & abstracts; poz.P10
23/66
Żaneta Czyżnikowska, Jerzy Leszczyński.: Influence of oxidative damage of purines on the nature of stacking interactions. A post-HF and DFT-SAPT study
W:Modeling & Design of Molecular Materials 2010. Wrocław, Poland, July 4-8, 2010. Conference information & abstracts; poz.P-11
24/66
Justyna Kurzawa, Robert Zaleśny, Żaneta Czyżnikowska, Wojciech Bartkowiak.: On the reliability of ab initio methods in prediction of electric dipole (hyper)polarizabilities of betaine and merocyanine dyes. A critical study
W:Modeling & Design of Molecular Materials 2010. Wrocław, Poland, July 4-8, 2010. Conference information & abstracts; poz.P31
25/66
Żaneta Czyżnikowska, Robert W. Góra, Wojciech Bartkowiak.: Many-body interactions in molecular complexes of biological relevance
W:10-th Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Toruń, Poland, September 25-28, 2011. Book of abstracts; s.63
26/66
Aleksandra Marchewka, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: Coordination abilities of somatostatin and octreotide analogs towards copper(II) ions
W:21st Polish Peptide Symposium. Supraśl (Poland), September, 4th-8th, 2011. Programme and abstracts; s.112 poz.P50/II
27/66
Aleksandra Kotynia, Aleksandra Marchewka, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: His-analogues of somatostatin as potential tool in receptor therapy
Arch.Med.Sci. 2011 Vol.7 no.1 suppl.1; s.S212 poz.293
7th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. Warsaw, May 6-8, 2011. Abstract book
28/66
Żaneta Czyżnikowska, Wojciech Bartkowiak.: Physical origins of the stability of aromatic amino acid core ring-polycyclic hydrocarbon complexes: a post-hartree-fock and density functional study
J.Comput.Chem. 2011 Vol.32 no.9; s.1887-1895
IF: 4.583
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
29/66
Mikołaj M. Mikołajczyk, Robert Zaleśny, Żaneta Czyżnikowska, Petr Toman, Jerzy Leszczyński, Wojciech Bartkowiak.: Long-range corrected DFT calculations of charge-transfer integrals in model metal-free phthalocyanine complexes
J.Mol.Model. 2011 Vol.17 no.9; s.2143-2149
Erratum in: J.Mol.Model. 2011 Vol.17 no.11 s.3025
IF: 1.797
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
30/66
Aleksandra Marchewka, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: Wpływ podstawienia reszt cysteinowych resztami histydyny na właściwości koordynacyjne i strukturę oligopeptydów wykazujących aktywność biologiczną i ich analogów
W:V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.36
31/66
Joanna Maria Bąk, Żaneta Czyżnikowska, Paulina Maria Dominiak.: Is it possible to derive quantitative information on polarization of electron density from the multipolar model?
Acta Crystallogr.A 2012 Vol.68 no.6; s.705-714
IF: 2.244
Pkt. MNiSW/KBN: 50.000
32/66
Mikołaj M. Mikołajczyk, Żaneta Czyżnikowska, Przemysław Czeleń, Urszula Bielecka, Robert Zaleśny, Petr Toman, Wojciech Bartkowiak.: Quantum chemical study of hole transfer coupling in nucleic acid base complexes containing 7-deazaadenine
Chem.Phys.Lett. 2012 Vol.537; s.94-100
IF: 2.145
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
33/66
Georgios Leonis, Żaneta Czyżnikowska, Grigorios Megariotis, Heribert Reis, Manthos G. Papadopoulos.: Computational studies of darunavir into HIV-1 protease and DMPC bilayer: necessary conditions for effective binding and the role of the flaps
J.Chem.Inf.Model. 2012 Vol.52 no.6; s.1542-1558
IF: 4.304
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
34/66
Aleksandra Marciniak, Marek Cebrat, Żaneta Czyżnikowska, Justyna Brasuń.: Novel short-chain analogues of somatostatin as ligands for Cu(II) ions. Role of the metal ion binding on the spatial structure of the ligand
J.Inorg.Biochem. 2012 Vol.117; s.10-17
IF: 3.197
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
35/66
Hanna Czapor-Irzabek, Marek Cebrat, Żaneta Czyżnikowska, Justyna Brasuń.: The interaction of the ubiquitin 50-59 fragment with copper(II) ions
J.Inorg.Biochem. 2012 Vol.110; s.40-45
IF: 3.197
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
36/66
Żaneta Czyżnikowska, Justyna Brasuń.: A quantum-chemical study of the binding ability of βXaaHisGlyHis towards copper(II) ion
J.Mol.Model. 2012 Vol.18 no.4; s.1365-1374
IF: 1.984
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
37/66
Aleksandra Marchewka, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: The structural aspects of the copper(II) binding by the His-analogue of somatostatin
Polyhedron 2012 Vol.42 no.1; s.236-242
IF: 1.813
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
38/66
Justyna Brasuń, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska.: The Xx/Cu complexes of cyclopeptides - structural studies
W:22nd Polish Peptide Symposium. Kudowa Zdrój, September 1st-5th, 2013. Programme and abstracts ; eds Rafał Latajka, Artur Mucha, Michał Jewgiński; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.63 poz.P05(I)
ISBN 978-83-7493-783-2
39/66
Żaneta Czyżnikowska, Robert W. Góra, Robert Zaleśny, Wojciech Bartkowiak, Angelika Baranowska-Łączkowska, Jerzy Leszczyński.: The effect of intermolecular interactions on the electric dipole polarizabilities of nucleic acid base complexes
Chem.Phys.Lett. 2013 Vol.555; s.230-234
IF: 1.991
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
40/66
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Łukasz Jaremko, Olimpia Gładysz, Mariusz Jaremko, Aleksandra Marciniak, Justyna Brasuń.: The role of hydroxyl group of tyrosine in copper(II) binding by His-analogs of oxytocin
Inorg.Chim.Acta 2013 Vol.396; s.40-48
IF: 2.041
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
41/66
Elżbieta Kamysz, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Mariusz Jaremko, Łukasz Jaremko, Michał Nowakowski, Justyna Brasuń.: Sialorphin and its analog as ligands for copper(II) ions
Polyhedron 2013 Vol.55; s.216-224
IF: 2.047
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
42/66
Krzysztof Z. Łączkowski, Żaneta Czyżnikowska, Robert Zaleśny, Angelika Baranowska-Łączkowska.: The B-H-B bridging interaction in B-substituted oxazaborolidine-borane complexes: a theoretical study
Struct.Chem. 2013 Vol.24 no.5; s.1485-1492
IF: 1.900
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
43/66
A[leksandra] Kotynia, A[leksandra] Marciniak, M. Cebrat, Ż[aneta] Czyżnikowska, J[ustyna] Brasuń.: The influence of structural modification new somatostatin analogues on its coordination abilities
W:XII International Symposium on Inorganic Biochemistry "Collaboration and beyond". Wrocław, Poland, 28 August - 1 September 2013. Book of abstracts; s.66 poz.P-18
44/66
Tomasz Misiaszek, Żaneta Czyżnikowska.: The nature of interactions in nicotinamide crystal
W:57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego "Chemia - nadzieje i marzenia". Częstochowa, 14-18 września 2014 r. Materiały zjazdowe, streszczenia; Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2014; s.354 poz.S09-P23
ISBN 978-83-931072-6-1
45/66
Justyna Brasuń, Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska.: The formation of Xx(II)/Cu(II) dinuclear complexes by cyclopeptides
Acta Int.Symp.Met.Complex. 2014 Vol.4; s.99-100 poz.P11
International Symposium on Metal Complexes - ISMEC 2014. Pavia (Italy), June 8th-12th, 2014
46/66
Aleksandra Marciniak, Żaneta Czyżnikowska, Marek Cebrat, Aleksandra Kotynia, Justyna Brasuń.: Structural aspects of copper(II) binding by a multi-His analogue of somatostatin
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.416; s.57-62
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
47/66
A[nna] Janicka-Kłos, H[anna] Czapor-Irzabek, Ż[aneta] Czyżnikowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: The binding of Cu(II) by the peptide with β-Asp located in non-coordinating site - solution and structural studies
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.421; s.67-73
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
48/66
Tomasz Misiaszek, Żaneta Czyżnikowska.: The nature of interactions in nicotinamide crystal
J.Mol.Graph.Model. 2014 Vol.51; s.73-78
IF: 1.722
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
49/66
Piotr Cysewski, Beata Szefler, Żaneta Czyżnikowska.: Factors contributing to stabilization of glycine crystals polymorphs
W:Modeling & Design of Molecular Materials 2014. Kudowa Zdrój, Poland, June 29 - July 3, 2014. Conference program & abstracts; poz.L33
50/66
Przemysław Czeleń, Żaneta Czyżnikowska.: Physical nature of intermolecular interactions within Sir2 homolog active site: molecular dynamics and SAPT-DFT study
W:Modeling & Design of Molecular Materials 2014. Kudowa Zdrój, Poland, June 29 - July 3, 2014. Conference program & abstracts; poz.P76B
51/66
Aleksandra Kotynia, Żaneta Czyżnikowska, Sylwia Bielińska, Łukasz Szyrwiel, Wojciech Kamysz, Wiesław Malinka, Justyna Brasuń.: The impact of two -GlyProGly- motifs on formation of di-copper complexes by His4-cyclopeptides
New J.Chem. 2014 Vol.38 no.11; s.5198-5206
IF: 3.086
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
52/66
Haralambos Tzoupis, Georgios Leonis, Aggelos Avramopoulos, Heribert Reis, Żaneta Czyżnikowska, Sofia Zerva, Niki Vergadou, Loukas D. Peristeras, Konstantinos D. Papavasileiou, Michael N. Alexis, Thomas Mavromoustakos, Manthos G. Papadopoulos.: Elucidation of the binding mechanism of renin using a wide array of computational techniques and biological assays
J.Mol.Graph.Model. 2015 Vol.62; s.138-149
IF: 1.674
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
53/66
Tomasz Janek, Ligia R. Rodrigues, Eduardo J. Gudina, Żaneta Czyżnikowska.: Structure and mode of action of cyclic lipopeptide pseudofactin II with divalent metal ions
Colloid Surf.B-Biointerfaces 2016 Vol.146; s.498-506
IF: 3.887
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
DOI:
54/66
Przemysław Czeleń, Żaneta Czyżnikowska.: Physical nature of intermolecular interactions inside Sir2 homolog active site: molecular dynamics and ab initio study
J.Mol.Model. 2016 Vol.22 no.6; art.120 [7 s.]
IF: 1.425
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
55/66
Tomasz Janek, Ligia R. Rodrigues, Żaneta Czyżnikowska.: Metal-amphisin conjugates: bioactivity of metal-containing compounds
W:6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. [Krakow, Poland], 11-14 September 2017. Programme and abstract book; s.142 poz.P12.3
56/66
Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska, Jacek Łuczyński, Eduardo J. Gudina, Ligia R. Rodrigues, Joanna Gałęzowska.: Physicochemical study of biomolecular interactions between lysosomotropic surfactants and bovine serum albumin
Colloid Surf.B-Biointerfaces 2017 Vol.159; s.750-758
IF: 3.997
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
57/66
Aleksandra Kotynia, Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Justyna Brasuń.: The analysis of Cu(II)/Zn(II) cyclopeptide system as potential Cu,ZnSOD mimic center
Int.J.Pept.Res.Ther. 2017 Vol.23 no.4; s.431-439
IF: 1.132
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
58/66
T[omasz] Janek, L.R. Rodrigues, Ż[aneta] Czyżnikowska.: Influence of divalent counterions on conformational changes and self-assembly of lipopeptide amphisin
W:2nd Wroclaw Scientific Meetings [Wroclaw, 2nd March 2018] ; eds Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska; Wroclaw : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018; s.71 poz.P17
ISBN 978-83-65932-02-0
59/66
P. Wójcik, T[omasz] Janek, Ż[aneta] Czyżnikowska.: Interactions of human serum albumin with cationic surfactants: a spectroscopy and molecular modelling
W:2nd Wroclaw Scientific Meetings [Wroclaw, 2nd March 2018] ; eds Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska; Wroclaw : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018; s.118 poz.P59
ISBN 978-83-65932-02-0
60/66
K. Hyjek, Ż[aneta] Czyżnikowska, T[omasz] Janek.: The biomolecular interactions of lysosomotropic surfactants with lysozyme and its effect on the conformation of protein: a biophysical approach
W:2nd Wroclaw Scientific Meetings [Wroclaw, 2nd March 2018] ; eds Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska; Wroclaw : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018; s.70 poz.P16
ISBN 978-83-65932-02-0
61/66
Żaneta Czyżnikowska, Tomasz Janek.: Surface active compounds. Physicochemical and theoretical study
W:Central European School on Physical Organic Chemistry "From calculations to experiment in chemistry and biology". Wrocław-Karpacz, 4-8 of June 2018; lecture 25
ISBN 978-83-60043-33-2
62/66
Tomasz Janek, Anna Krasowska, Żaneta Czyżnikowska, Marcin Łukaszewicz.: Trehalose lipid biosurfactant reduces adhesion of microbial pathogens to polystyrene and silicone surfaces: an experimental and computational approach
Front.Microbiol. 2018 Vol.9; art.2441 [14 s.]
IF: 4.019
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
63/66
Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska.: Strukturalne aspekty oddziaływania biosurfaktantów z jonami metali. Aktywność biologiczna i właściwości funkcjonalne
W:III Ogólnopolska Konferencja "Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych BIOT 2018". Poznań, 25 maja 2018. Książka abstraktów; s.11
64/66
Tomasz Janek, Ligia R. Rodrigues, Żaneta Czyżnikowska.: Study of metal-lipopeptide complexes and their self-assembly behavior, micelle formation, interaction with bovine serum albumin and biological properties
J.Mol.Liq. 2018 Vol.268; s.743-753
IF: 4.513
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
65/66
Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska.: Molecular interaction of lipopeptide biosurfactant with bovine serum albumin. Biophysical, biological and pharmaceutical applications
W:The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry. Trzebnica, Poland, 25-27th June 2018. Programme and abstracts; s.55 poz.P13
66/66
Tomasz Janek, Przemysław Czeleń, Eduardo J. Gudina, Ligia R. Rodrigues, Żaneta Czyżnikowska.: Biomolecular interactions of lysosomotropic surfactants with cytochrome c and its effect on the protein conformation: a biophysical approach
Int.J.Biol.Macromol. 2019 Vol.126; s.1177-1185
IF: 3.909
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie