Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAPOR-IRZABEK HANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/29
Hanna Czapor, Marek Cebrat, Marlena Zajączkowska, Justyna Brasuń.: Coordination abilities of the peptides with β-Asp resine in their sequence. The role of the α-COOH group in Cu(II) binding
W:XX Polish Peptide Symposium. Władysławowo, September 6th-10th, 2009. Programme and abstracts; s.71 poz.P9/I
2/29
Justyna Brasuń, Hanna Czapor, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Aleksandra Kotynia, Aleksandra Sochacka, Marek Cebrat.: The unusual coordination abilities of the peptides with βXaaHisGlyHis sequence. The influence of structural modification of the peptide chain on the copper(II) binding
Dalton Trans. 2010 Vol.39 no.28; s.6518-6523
IF: 3.647
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
3/29
J[ustyna] Brasuń, H[anna] Czapor, A[leksandra] Kotynia, S. Bielicka, B. Kraska, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: The studies on coordination abilities of the multi-His cyclopeptides
W:EUROBIC 10 - [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-27
4/29
Aleksandra Kotynia, Elżbieta Kamasz, Hanna Czapor, Justyna Brasuń.: The synthesis of opiorphin and studies on its binding ability toward Cu(II)
Tetrahedron Lett. 2010 Vol.51 no.18; s.2486-2488
IF: 2.618
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
5/29
J[ustyna] Brasuń, A[leksandra] Kotynia, H[anna] Czapor, S. Bielicka, W. Kamysz, Ł[ukasz] Szyrwiel, H. Kozłowski.: Formation of the binuclear complexes by multi-His cyclopeptides
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.47 poz.P6
6/29
H[anna] Czapor, A. Pawlonka, M. Zajączkowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of the ubiquitin fragment LEDGRTLSDY and its analogue
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.53 poz.P12
7/29
Hanna Czapor, Sylwia Bielińska, Wojciech Kamysz, Łukasz Szyrwiel, Justyna Brasuń.: The cyclopeptides with the multi-His motif as ligands for copper(II)
J.Inorg.Biochem. 2011 Vol.105 no.2; s.297-302
IF: 3.354
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
8/29
Hanna Czapor-Irzabek, Marek Cebrat, Żaneta Czyżnikowska, Justyna Brasuń.: The interaction of the ubiquitin 50-59 fragment with copper(II) ions
J.Inorg.Biochem. 2012 Vol.110; s.40-45
IF: 3.197
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
9/29
Hanna Czapor-Irzabek, Marek Cebrat, Justyna Brasuń.: The role of the βAsp residue in copper(II) binding by modified peptides
Tetrahedron Lett. 2012 Vol.53 no.13; s.1652-1655
IF: 2.397
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
10/29
A[nna] Janicka-Kłos, H[anna] Czapor-Irzabek, Ż[aneta] Czyżnikowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: The binding of Cu(II) by the peptide with β-Asp located in non-coordinating site - solution and structural studies
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.421; s.67-73
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
11/29
Hanna Czapor-Irzabek ; promotor dr hab. Justyna Brasuń ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej: Wpływ obecności reszty kwasu β-asparaginowego na wiązanie jonów miedzi(II) przez analogi oligopeptydów istotnych biologicznie [praca doktorska]
Wrocław, 2014; 127 k.
12/29
Jakub Miśkiewicz, Hanna Czapor-Irzabek, Ewa Lorenc-Grabowska, Piotr Rutkowski.: Hydrothermal carbons from waste milk thistle
W:8. Kongres Technologii Chemicznej. Rzeszów, 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe; s.87 poz.S1-P1
13/29
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
14/29
J[oanna] Gałęzowska, P. Boratyński, H[anna] Czapor-Irzabek.: Copper(II) complexes of 1,2,3-triazole biheterocyclic 'click' ligands equipped in cinchona alkaloid moiety - ESI-MS support for coordination studies
W:5th Conference of Polish Mass Spectrometry Society. Sobótka, 26-26.09.2016. Program and abstracts ; ed. Marek Cebrat; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016; s.24 poz.P4
ISBN 978-83-60043-30-1
15/29
Agata Górniak, Bożena Karolewicz, Hanna Czapor-Irzabek, Olimpia Gładysz.: A physicochemical and dissolution study of ketoconazole - Pluronic F127 solid dispersions
Farmacia 2016 Vol.64 no.2; s.244-251
IF: 1.348
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
16/29
Agata Górniak, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Hanna Czapor-Irzabek, Bożena Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid
J.Therm.Anal.Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.777-784
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
17/29
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Stałe rozproszenia ezytymibu z kwasem acetylosalicylowym - charakterystyka i możliwości wykorzystania w preparatach wieloskładnikowych
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.28
18/29
Katarzyna Lipke, Hanna Czapor-Irzabek, Ewa Chmielewska, Joanna Gałęzowska.: Nowe aminobisfosfoniany - badania koordynacyjne względem biologicznie aktywnych jonów metali
W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.32 poz.P16
19/29
Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Renata Abel, Hanna Czapor-Irzabek, Adam Matkowski.: Analysis of antioxidant polyphenols in loquat leaves using HPLC-based activity profiling
Nat.Prod.Commun. 2017 Vol.12 no.2; s.163-166
IF: 0.809
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
20/29
J[oanna] Gałęzowska, H[anna] Czapor-Irzabek, R. Janicki, E. Chmielewska, T[omasz] Janek.: New aspects of coordination chemistry and biological activity of NTMP-related diphosphonates containing a heterocyclic ring
New J.Chem. 2017 Vol.41 no.19; s.10731-10741
IF: 3.201
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
DOI:
21/29
Katarzyna Pstrowska, Bartłomiej Maciej Szyja, Hanna Czapor-Irzabek, Adam Kiersnowski, Jerzy Walendziewski.: The properties and activity of TiO2/beta-SiC nanocomposites in organic dyes photodegradation
Photochem.Photobiol. 2017 Vol.93 no.2; s.558-568
IF: 2.214
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
22/29
J[oanna] Gałęzowska, P.J. Boratyński, R. Kowalczyk, K. Lipke, H[anna] Czapor-Irzabek.: Copper(II) complexes of chiral 1,2,3-triazole biheterocyclic 'click' ligands equipped in Cinchona alkaloid moiety
Polyhedron 2017 Vol.121; s.1-8
IF: 2.067
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
23/29
Agata Górniak, Dominika Paulina Pasek, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Physicochemical properties of solid dispersions containing two active ingredients used in the treatment of mixed dyslipidemia
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.3XYLQ-NYPSJ-6SKS7-CCGGC-84787.pdf
24/29
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Adrianna Złocińska, Bożena Karolewicz.: Preparation and characterization of ezetimibe - aspirin solid dispersions
W:11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Granada, Spain, 19-22 March 2018. Files [USB-Drive]; poz.A9QQR-X7752-GZ8SG-G8W8C-C7SW7.pdf
25/29
Anna Janicka-Kłos, Kamila Wojtkowiak, Hanna Czapor-Irzabek.: Badanie właściwości koordynacyjnych fragmentu białka mucyny względem jonów Cu(II) i Zn(II) z zastosowaniem techniki spektrometrii mas
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.9
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
26/29
Adriana Miller, Dorota Dudek, Sławomir Potocki, Hanna Czapor-Irzabek, Henryk Kozłowski, Magdalena Rowińska-Żyrek.: Pneumococcal histidine triads - involved not only in Zn2+, but also Ni2+ binding?
Metallomics 2018 Vol.10 no.11; s.1631-1637
IF: 4.069
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
27/29
J[oanna] Gałęzowska, H[anna] Czapor-Irzabek, E. Chmielewska, P. Kafarski, T[omasz] Janek.: Aminobisphosphonates based on cyclohexane backbone as coordinating agents for metal ions. Thermodynamic, spectroscopic and biological studies
New J.Chem. 2018 Vol.42 no.10; s.7723-7736
IF: 3.201
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
28/29
Katarzyna Pstrowska, Jan Kaczmarczyk, Hanna Czapor-Irzabek, Marek Kułażyński.: Characterization of activated beech wood char - methane storage application
Stud.Univ.Babes-Bolyai Chem. 2018 Vol.63 no.3; s.21-39
IF: 0.305
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
29/29
Joanna Gałęzowska, Hanna Czapor-Irzabek, Ewa Chmielewska, Paweł Kafarski, Tomasz Janek.: Interactions of aminobisphosphonates with biologically relevant metal ions. Why do we still need to know more?
W:XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry "Science must go on!". Wrocław, Poland, 5-8 September 2018. Book of abstracts ; eds Elżbieta Gumienna-Kontecka, Karolina Krzywoszyńska, Sławomir Potocki; Wrocław : [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego], 2018; s.50-51 poz.IL 8
ISBN 978-83-60043-35-6
stosując format:
Nowe wyszukiwanie