Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAPLA LESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/63
Witold Knast, Leszek Czapla.: Wybór metody i wyniki leczenia operacyjnego torbieli trzustkowych
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.2: Chirurgia wątroby, chirurgia trzustki, chirurgia dróg żółciowych, chirurgia śledziony; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.211-217
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
2/63
W[itold] Knast, L[eszek] Czapla.: Wybór metody i wyniki leczenia operacyjnego torbieli trzustkowych
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.834
3/63
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, S[tanisław] Milnerowicz, L[eszek] Czapla, P[iotr] Pelczar.: Przepukliny ślizgowe rozworu przełykowego w materiale własnym
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.31 poz.31
4/63
Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Piotr Pelczar, Krystyna Markocka-Mączka, Leszek Czapla.: Chirurgiczne leczenie schorzeń wpustu.
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.53 poz.30
5/63
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, L[eszek] Czapla, P[iotr] Pelczar.: Chirurgiczne leczenie bliznowatych zwężeń dalszego odcinka przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.176
6/63
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Stanisław Milnerowicz, Leszek Czapla, Piotr Pelczar.: Przepukliny ślizgowe rozworu przełykowego w materiale własnym
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.30-33
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
7/63
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Leszek Czapla, Piotr Pelczar, Romuald Machała.: Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu uchyłków przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.123-125
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
8/63
Witold Knast, Marita Nittner-Marszalska, Leszek Czapla, Michał Geneja.: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, powikłania i leczenie operacyjne
Pol.Przegl.Chir. 1992 T.64 nr 11; s.1014-1019
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/63
Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski, Jarosław Wierzbicki, Krzysztof Grabowski, Leszek Czapla, Stanisław Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.4; s.1392-1395
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
10/63
J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, J[arosław] Wierzbicki, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, S[tanisław] Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.528
11/63
Mieczysław Bernat, Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Leszek Czapla.: Łagodne guzy przełyku
Wiad.Lek. 1993 T.46 nr 1-2; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/63
Witold Knast, Leszek Czapla, Michał Geneja.: Resekcja lewego płata wątroby z powodu olbrzymiej torbieli
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.2; s.167-170
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
13/63
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, M[ichał] Geneja.: Olbrzymi przełyk - kryteria rozpoznawcze i sposób chirurgicznego leczenia
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.129
14/63
Leszek Czapla.: Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu uchyłków Zenkera
Post.Med.Klin.Dośw. 1995 T.4 dodatek nr 6: biuletyn wrzesień 1994 - wrzesień 1995; s.39-40
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbytego wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w dniu 10 maja 1995 r.
15/63
Leszek Czapla ; promotor prof. dr hab. n. med. Mieczysław Bernat ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego. Wydział Kształcenia Podyplomowego: Własne doświadczenie w chirurgicznym leczeniu uchyłków Zenkera [praca doktorska]
Wrocław, 1995; 118 k.
16/63
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Leszek Czapla, Michał Geneja.: Olbrzymi przełyk - kryteria rozpoznawcze i sposób chirurgicznego leczenia
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
17/63
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, L[eszek] Czapla, A[rtur] Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.113 poz.ESO2.3;113
18/63
K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, P[iotr] Pelczar, L[eszek] Czapla, P[iotr] Szelachowski, A. Abdelmagi.: Jatrogenne uszkodzenia przełyku
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.123 poz.ESO4.2;123
19/63
Jarosław Wierzbicki, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Artur Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.344-347
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/63
Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Piotr Pelczar, Leszek Czapla, Piotr Szelachowski, A. Abdelmagid.: Jatrogenne uszkodzenia przełyku
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.259-262
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/63
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Reconstructive operation of the oesophagus - comparative study of postoperative complications
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.52
22/63
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Porównawcza ocena wczesnych powikłań pooperacyjnych po zabiegach wytwórczych przełyku
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.19
23/63
Witold Knast, Leszek Czapla, Marcin Temler, Sławomir Woźniak, Piotr Pelczar.: Przetoki trzustkowe jako powikłania operacji resekcyjnych trzustki
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.26-27
24/63
Sławomir Woźniak, Leszek Czapla, Witold Knast.: Martwica całego jelita grubego w przebiegu martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki
Pol.Przegl.Chir. 1998 T.70 nr 8; s.857-858
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/63
Witold Knast, Stanisław Milnerowicz, Marta Strutyńska-Karpińska, Leszek Czapla.: Metody leczenia operacyjnego i powikłania w raku wpustu
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.157 poz.230
26/63
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk.: Porównawcza ocena wczesnych powikłań pooperacyjnych po zabiegach wytwórczych przełyku
Wiad.Lek. 1999 T.52 nr 7-8; s.367-372
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
27/63
Witold Knast, Stanisław Milnerowicz, Marta Strutyńska-Karpińska, Leszek Czapla.: Metody leczenia operacyjnego i powikłania w raku wpustu
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.3 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.156-160
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
28/63
Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk, Artur Adamus.: Endoscopic dilatations of oesophageal malignant stenosis
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.79 poz.19
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
29/63
Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Leszek Czapla, Artur Adamus, Sławomir Woźniak.: Oesophageal cancer detecting - the role of endoscopy
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.27-29
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
30/63
Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Sławomir Woźniak.: Rare oesophageal tumours
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.82 poz.24
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
31/63
Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Marcin Temler.: Endoskopowe poszerzanie zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego = Endoscopic dilatations of upper digestive tract stenosis
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.58 poz.ES-27
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
32/63
Krystyna Markocka-Mączka, Witold Knast, Leszek Czapla, Piotr Pelczar, E[wa] Nienartowicz.: Leczenie rzekomych torbieli trzustki w materiale własnym = Treatment of pancreatic pseudocysts in own clinical material
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.235 poz.SR-57
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
33/63
Stanisław Milnerowicz, Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Leszek Czapla, Stanisław Nabzdyk, Marcin Temler.: Colon cancer - surgical treatment, complications
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.47 poz.243
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
34/63
Leszek Czapla, Andrzej Lewandowski, Janusz Fastyn, Renata Taboła.: Zenker diverticulum
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.85 poz.391
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
35/63
A[ndrzej] Lewandowski, L[eszek] Czapla, M[irosław] Nienartowicz.: Znaczenie myotomii szyjnej przełyku w leczeniu uchyłków Zenkera
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.298 poz.743
36/63
Leszek Czapla, Andrzej Lewandowski, Mirosław Nienartowicz, Stanisław Milnerowicz, Janusz Fastyn.: Uchyłki Zenkera w materiale Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego = Zenker's Diverticulum in Gastrointestinal Surgery Clinic
Pol.Przegl.Chir. 2001 T.73 nr 10; s.941-947
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/63
W[itold] Knast, J[arosław] Wierzbicki, P[iotr] Szelachowski, L[eszek] Czapla, P[iotr] Pelczar, P[aweł] Szymański.: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia trzustki = The importance and the effectiveness of surgical treatment in chronic pancreatitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.132 poz.C-23
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
38/63
A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, J[arosław] Wierzbicki, M[arcin] Temler, A.A. Mohamed, P. Szymański.: Powikłania choroby refluksowej przełyku (GERD) i ich chirurgiczne leczenie = Gastrointestinal reflux disease (GERD) complications and their surgical treatment
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.42 poz.A-8
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
39/63
J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, M[irosław] Nienartowicz, L[eszek] Czapla, P. Lesiak.: Organizacja Oddziału Chirurgii Endoskopowej Przewodu Pokarmowego
W:IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych; I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej "Medycyna i chirurgia ambulatoryjna". Wrocław, 8-9 listopada 2002. Program; s.25
40/63
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, L[eszek] Czapla.: Leczenie operacyjne i rokowania w nowotworach torbielowatych trzustki
Nowotwory 2002 Vol.52 suppl.4; s.10
I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 września 2002. Streszczenia
41/63
Andrzej Lewandowski, Leszek Czapla, Mirosław Nienartowicz.: Znaczenie miotomii szyjnej przełyku w leczeniu uchyłków Zenkera = The role of the cervical myotomy in the treatment of Zenker's diverticulum
Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 4; s.298-304
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
42/63
J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, M[arcin] Temler, A. Adamus.: Endoskopowe udrażnianie nieoperacyjnych zwężeń nowotworowych przełyku i wpustu
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.28 poz.P3
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
43/63
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, L[eszek] Czapla, J. Szymański, J. Jakubaszko.: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów torbielowatych trzustki
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.45-46 poz.50
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
44/63
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Piotr Pelczar, Piotr Szelachowski, Leszek Czapla.: Wyniki rekonstrukcji żył krążenia wrotnego w poszerzonych operacjach resekcyjnych trzustki = Portal vein reconstruction results during extensive resective operations of the pancreas
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 12; s.1157-1166
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
45/63
Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka, Witold Knast, Sławomir Woźniak, Mirosław Nienartowicz.: Wyniki leczenia operacyjnego chorych po 80. roku życia
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.2; s.285-289
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
46/63
Witold Knast, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Leszek Czapla.: Own experience in the surgical treatment of patients with ulcerative colitis and colonic polyposis
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.301-307
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
47/63
Krzysztof Grabowski, Renata Taboła, Leszek Czapla.: Olbrzymie przepukliny rozworu przełykowego przepony - opis dwóch przypadków
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 3; s.257-260
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
48/63
K[atarzyna] Augof, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, R[enata] Taboła.: Aktywność kolagenaz typu IV (MMP-2 i MMP-9) w nowotworach przełyku = Activity of type IV collagenases (MMP-2 and P-9) in esophageal cancer
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.32 poz.18
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
49/63
K[rzysztof] Grabowski, R[enata] Taboła, L[eszek] Czapla.: Leczenie kurczu wpustu - poszerzanie balonem, czy operacja = Treatment of achalasia - pneumatic dilatation versus surgery
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.51 poz.49
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
50/63
Krzysztof Grabowski, Krystyna Markocka-Mączka, Leszek Czapla.: Wyjątkowo późna rekonstrukcja przełyku z powodu jego wrodzonego zarośnięcia = Exceptionally late reconstruction of the esophagus for congenital atresia
Pol.Przegl.Chir. 2007 T.79 nr 12; s.1419-1425
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
51/63
Katarzyna Augof, Jerzy Rabczyński, Renata Taboła, Leszek Czapla, Katarzyna Ratajczak, Krzysztof Grabowski.: Immunohistochemical studies of decorin expression in polyps and carcinomas of the colon
Folia Histochem.Cytobiol. 2008 Vol.46 suppl.2; s.S96 poz.P3.42
XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry "Imaging of cell dynamics". Gdańsk, 23rd-27th August 2008. Abstract book
52/63
Katarzyna Augoff, Jerzy Rabczyński, Renata Taboła, Leszek Czapla, Katarzyna Ratajczak, Krzysztof Grabowski.: Immunohistochemical study of decorin expression in polyps and carcinomas of the colon
Med.Sci.Monit. 2008 Vol.14 no.10; s.CR530-CR535
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
53/63
Marta Strutyńska-Karpińska, Katarzyna Budrewicz-Czapska, Leszek Czapla, Mirosław Nienartowicz, Piotr Szelachowski, Krzysztof Grabowski.: Complicated gastroesophageal reflux disease - therapeutic dilemmas
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.3; s.361-367
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
54/63
M[arta] Strutyńska-Karpińska, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, L[eszek] Czapla, A[ndrzej] Lewandowski.: Oxidative DNA damage, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in tumor tissues of esophageal, gastric and colorectal cancer patients
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A358 poz.P1252
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
55/63
Anna Dor-Wojnarowska, Jerzy Liebhart, Marcin Grabowski, Leszek Czapla, Krzysztof Grabowski, Bernard Panaszek.: Stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu u chorych na zapalenie przełyku
Pneumonol.Alergol.Pol. 2011 T.79 nr 4; s.272-277
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
56/63
L[eszek] Czapla, J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, K[atarzyna] Budrewicz-Czapska.: Analiza endoskopowych procedur w łagodnych i nowotworowych zwężeniach przełyku
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/8 poz.P106
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
57/63
K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, J[erzy] Błaszczuk, K[rystyna] Markocka-Mączka, A[ndrzej] Lewandowski, P[iotr] Szelachowski.: Polipektomia endoskopowa- doświadczenia własne
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/1 poz.P7
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
58/63
K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, L[eszek] Czapla, K[rystyna] Markocka-Mączka, R[enata] Taboła.: Rak przełyku - leczenie paliatywne
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/40 poz.P6
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
59/63
Katarzyna Augof, Anita Hryniewicz-Jankowska, Renata Taboła, Leszek Czapla, Piotr Szelachowski, Krzysztof Grabowski, Aleksander F. Sikorski.: Up-regulated expression and activation of invadopodia-associated proteases in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Cancer Res. 2013 Vol.73 no.8 suppl.1; poz.5056
Proceedings of the 104th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. Washington, DC. Philadelphia (PA), April 6-10, 2013
60/63
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
61/63
Katarzyna Augoff, Anita Hryniewicz-Jankowska, Renata Taboła, Leszek Czapla, Piotr Szelachowski, Jarosław Wierzbicki, Krzysztof Grabowski, Aleksander F. Sikorski.: Upregulated expression and activation of membrane-associated proteases in esophageal squamous cell carcinoma
Oncol.Rep. 2014 Vol.31 no.6; s.2820-2826
IF: 2.301
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
62/63
K[rzysztof] Grabowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, L[eszek] Czapla.: Dysfagia - czy jest to problem diagnostyczny?
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.14 poz.SW26
63/63
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka.: Ocena przydatności argonowej koagulacji plazmowej w leczeniu raka przełyku i raka połączenia przełykowo-żołądkowego
W:Dobrostan i zdrowie ; red. nauk. Krystyna Markocka-Mączka, Józef Tatarczuk, Małgorzata Markowska; Lublin : NeuroCentrum, 2015; s.123-133
(Zdrowie i dobrostan; 1/2015)
ISBN 978-83-61495-47-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie