Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CEBRAT M
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/14
A[gnieszka] Matera, J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Histidine-like peptides - outlook as a potential chelating agents for Cu(II) and Ni(II) ions
W:IVth International Symposium on Metals, Environment and Health. Szklarska Poręba, Poland, 6-10 September 2006. Book of abstracts; s.47
2/14
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of vasopressin and oxytocin analogues containing histydine residues
W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.137 poz.23
ISBN 978-83-60043-05-9
3/14
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, A[leksandra] Sochacka, O[limpia] Gładysz, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The coordination abilities of the His-analogues of Arg-vasopressin and oxytocin towards Cu2+
W:4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry & Homogeneous Catalysis. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008; s.116 poz.P30.
4/14
J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, B[ogusław] Fuglewicz, S[tanisława] Plińska, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The electrochemical studies of the complexes of histidine analogues of vasopressin and oxytocin
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.137 poz.P18
ISBN 978-83-60043-10-3
5/14
A[gnieszka] Matera-Witkiewicz, J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The impact the α-COOH group on the binding abilities of the simple tetrapeptides with βAsp-His-Gly-His sequence
W:EUROBIC 9 - 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.243 poz.P124
ISBN 978-83-60043-10-3
6/14
A[gnieszka] Matera, J[ustyna] Brasuń, M. Cebrat, J[olanta] Świątek-Kozłowska.: The role of histidine residue in coordination abilities of peptides with multi histidine sequence towards nickel(II) ions
Pol.J.Chem. 2008 Vol.82 no.7; s.1367-1382
IF: 0.518
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
7/14
H[anna] Czapor, A. Pawlonka, M. Zajączkowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of the ubiquitin fragment LEDGRTLSDY and its analogue
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.53 poz.P12
8/14
A[leksandra] Kotynia, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń, S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz.: The coordination abilities analogues of His-AVP and His-OXT. Role of Tyr2-residue in Cu(II) binding
W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all generations". Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.70 poz.P29
9/14
S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, E.F. Pliński.: Molecular organic forms in terahertz light
W:15th International Conference "Laser Optics-2012". St. Petersburg, Russia, June 25-29, 2012. Summaries [CD-ROM]; poz.r6/0161_Plinski.pdf
10/14
S[tanisława] Plińska, B[ogusław] Fuglewicz, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń, P.P. Jarząb, K. Nowak, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, N. Pałka, M. Szustakowski, E.F. Pliński.: THz-TDS spectroscopy of selected organic crystalline forms
W:37th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. University of Wollongong, Australia, September 23-28, 2012 [USB-Drive]; [Piscataway, NJ] : IEEE, 2012; [2] s.; doi: 10.1109/IRMMW-THz.2012.6380382
ISBN 978-1-4673-1597-5
Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
11/14
A[leksandra] Marchewka, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: New His/Asp-analogues of octreoide as ligands for Cu(II) ions
W:EUROBIC 11 - 11th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Granada (Spain), 12-16 September 2012; poz.P-127
12/14
A[leksandra] Kotynia, A[leksandra] Marciniak, M. Cebrat, Ż[aneta] Czyżnikowska, J[ustyna] Brasuń.: The influence of structural modification new somatostatin analogues on its coordination abilities
W:XII International Symposium on Inorganic Biochemistry "Collaboration and beyond". Wrocław, Poland, 28 August - 1 September 2013. Book of abstracts; s.66 poz.P-18
13/14
A[nna] Janicka-Kłos, H[anna] Czapor-Irzabek, Ż[aneta] Czyżnikowska, M. Cebrat, J[ustyna] Brasuń.: The binding of Cu(II) by the peptide with β-Asp located in non-coordinating site - solution and structural studies
Inorg.Chim.Acta 2014 Vol.421; s.67-73
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
14/14
B[ogusław] Fuglewicz, E.F. Pliński, P.P. Jarząb, S[tanisława] Plińska, M. Cebrat, K. Nowak, L. Augustyn, M.J. Walczakowski, M. Mikulics, N. Pałka, M. Szustakowski.: Selected nonapeptides in terahertz light
Opt.Appl. 2014 Vol.44 no.1; s.159-171
IF: 0.461
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie