Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIERNAT MONIKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/79
D[agmara] Piesiak, U[rszula] Kaczmarek, P[rzemysław] Łoś, A[gnieszka] Czajczyńska-Waszkiewicz, J[oanna] Woźniak, N.B. Pitts, C. Longbottom.: Early caries lesion studied by SEM images and chemical composition analysis
J.Dent.Res. 2003 Vol.82 spec.iss.B; s.B-270 abstr.2072
81st General Session of the IADR; 2nd Meeting of the PEF (British, Continental European, Irish, and Scandinavian Divisions of the IADR). Goteborg (Sweden), June 25-28, 2003. Abstracts
2/79
Robert Wojciechowski, Zbigniew Rybak.: Rola anestezjologa w ambulatoryjnej terapii niewydolności żylnej
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.5-7
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
3/79
Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.: Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle 7. Raportu JNC i wytycznych do leczenia nadciśnienia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5A; s.57-66
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
4/79
K[atarzyna] Skórkowska, R[ajmund] Adamiec.: The biological role of protease-activated receptors in angiology
Int.Angiol. 2005 Vol.24 no.3; s.215-220
IF: 0.808
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
5/79
Janusz Pluta.: Fundacja "Farmacja Dolnośląska"
W:Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 2001-2006 ; pod red. Joanny Piątkowskiej; Wrocław : Dolnośląska Izba Lekarska, 2006; s.39-40
ISBN 83-916283-1-0
6/79
Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Dominika Reksa.: Ćwiczenia mięśni dna miednicy w leczeniu zachowawczym kobiet z nietrzymaniem moczu - ocena efektywności klinicznej i jakości życia
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.4; s.1270-1275
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
7/79
A[licja] Kędzia, W. Derkowski, M. Glonek.: Characterisation of the construction of the human anterior cranial fossa during the foetal period from the clinical point of view
Folia Morphol. 2006 Vol.65 no.3; s.261
4th Conference of Clinical Anatomy of the Polish Anatomical Society. Gdańsk 2006
8/79
H[alina] Milnerowicz, M[onika] Jabłonowska, A[nna] Bizoń.: The level of Cu/Zn SOD and metallothionein in patients plasma with pancreasitis
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A317 poz.WED-G-364
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
9/79
F[ranciszek] Iwańczak, E. Maciorkowska, M. Kaczmarski, L. Bąk-Romaniszyn, I. Płaneta-Małecka, W. Romańczuk, B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, M. Czerwionka-Szaflarska, G. Mierzwa, W. Cichy, I. Ignyś, D. Dzierżanowska, G[rażyna] Gościniak, E. Vogtt.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in children in Poland - epidemiological studies
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.340-341 poz.04.06
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
10/79
Małgorzata Radwan-Oczko, Maria Boratyńska, Marek Ziętek, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz.: The relationship of transforming growth factor-beta1 gene polymorphism, its plasma level, and gingival overgrowth in renal transplant recipients receiving different immunosuppressive regimens
J.Periodontol. 2006 Vol.77 no.5; s.865-873
IF: 1.703
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
11/79
Kazimierz Gąsiorowski.: Rozpoczynamy kształcenie z zakresu Farmacji Przemysłowej
Mag.Dolnośl.Zdrowie 2006 nr 16; s.28-29
12/79
Jolanta Kuźniar, Katarzyna Pazdro-Zastawny, Aleksandra Sztuka-Pietkiewicz, Beata Rostkowska-Nadolska, Michał Jeleń.: Haemangiopericytoma nosa jako przyczyna nawracających krwawień - opis przypadku
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 121; s.65-68
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/79
Beata Wikiera, Aleksander Basiak, Ewa Barg, Anna Noczyńska.: Precocious thelarche - current opinions
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.329-334
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/79
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, R[obert] Olewiński, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy szyi w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.19 poz.041 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
15/79
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, J[an] Spodzieja, P[aweł] Domosławski, R[obert] Olewiński, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy układu wewnątrzwydzielniczego w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.201 poz.P186
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
16/79
Teresa Stachowicz-Stencel, Ewa Bień, Anna Balcerska, Jan Godziński, Wojciech Madziara, Marta Perek-Polnik, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Wojciech Pietras, Aneta Pobudejska, Andrzej Kurylak, Przemysław Mankowski.: Thymic carcinoma in children - the report of The Polish Paediatric Rare Tumours Study
Pediatr.Blood Cancer 2007 Vol.49 no.4; s.483-484 poz.PD.104
39th Annual Conference of the International Society of Paediatric Oncology - SIOP 2007. Mumbai, India, 31 October - 3 November 2007
17/79
Barbara Brokos, Kazimierz Gąsiorowski, Jan Oszmiański.: Chemopreventive activity of anthocyanins in genotoxically damaged human lymphocyte cultures
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.76
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
18/79
Ewelina Dobrzyńska, Joanna Rymaszewska, Andrzej Kiejna.: Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi a satysfakcja z opieki medycznej, funkcjonowanie społeczne oraz jakość życia
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.219
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac
19/79
Witold Musiał, Bojana Voncina, Vanja Kokol.: The release of chlorhexidine from some temperature-sensitive pNIPAM polymers for topical applications
W:9th Annual Meeting of Skin Forum. [London], 25th-26th June 2008; s.29 poz.7
20/79
Beata Rostkowska-Nadolska, Dariusz Kuśmierz, Elektra Sliupkas-Dyrda, Małgorzata Latocha, Aleksandra Zielińska, Dominika Nawrocka-Musiał.: Calcitriol and Tacalcitol influence on proapoptotic, BAX and FAS, and anti-apoptotic, BCL-2, gene expression in nasal polyp cell culture
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.192 poz.P8.28
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
21/79
Joanna Rosińczuk-Tonderys.: Zaburzenia wyższych czynności poznawczych u pacjentów po udarach mózgowych
W:Choroby przewlekłe : wybrane zagadnienia ; praca zbiorowa pod red. Anny Abramczyk, Bernarda Panaszka; Wrocław : Wydaw. A&A Optimed, 2008; s.197-208
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
22/79
Yousif Saleh, Godwin Bwire Ekonjo, Tadeusz Sebzda, Mikołaj Karmowski, Abdo Katib, Andrzej Karmowski, Elżbieta Teterycz, Andrzej Hap, Maciej Siewiński.: Cysteine proteases, endogenous inhibitors and proteases/inhibitors ratio in human colorectal cancer progression
Nowiny Lek. 2008 T.77 nr 2; s.145-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
23/79
U[rszula] Kaczmarek, K[atarzyna] Skośkiewicz-Malinowska, I[wona] Grzesiak.: Dental student's personality and speciality choice
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.457-465
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008
IF: 0.963
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
24/79
Urszula Nawrot, Jacek Skała, Katarzyna Włodarczyk, Pierre-Alain Fonteyne, Nicole Nolard, Jadwiga Nowicka.: Proteolytic activity of clinical Candida albicans isolates in relation to genotype and strain source
Pol.J.Microbiol. 2008 Vol.57 no.1; s.27-33
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
25/79
Anna Kubicz, Marek Szaliński, Marta Misiuk-Hojło.: Cyjanoakrylowe kleje tkankowe w leczeniu schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej
Polim.Med. 2008 T.38 nr 4; s.41-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
26/79
Witold Musiał, Bojana Voncina, Vanja Kokol.: The release kinetics of chlorhexidine base from polyNIPAM microgels crosslinked by mono- di- and tri(ethylene glycol) dimethacrylate
W:UK Polymer Colloids Forum; Young Researchers' Symposium. [London], August 28-29, 2008. Programme and book of abstracts; s.[6]
27/79
Marcin Zieliński, Anna Turno-Kręcicka, Aleksandra Stępniewska, Małgorzata Dawidowicz.: Diagnostyka różnicowa w centralnej surowiczej chorioretinopatii
W:V Łódzkie Forum Okulistyczne. Łódź, 9-10 maja 2008 r. Program, streszczenia; s.22 poz.2.4
28/79
T[eresa] Żak-Nejmark, E[wa] Passowicz-Muszyńska, R[enata] Jankowska.: The influence of surgery on skin reactivity to histamine and amthamine in gynecological cancer patients
Allergy 2009 Vol.64 suppl.90; s.496-497 poz.1297
XXVIII EAACI Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Warszawa, Poland, 6-10 June 2009. Abstracts
29/79
T[omasz] Zatoński, A. Obolewicz, E. Ramotowska.: The level of smoking addiction in individual diagnoses among patients of Department of ENT, Head and Neck Surgery, Medical University of Wrocław
W:Czech-Polish Otorhinolaryngological Congress - Glacensis 2009. Nachod (The Czech Republic), 11-13. 10. 2009. CD collection of the abstracts; poz.21
30/79
Dorota Ksiądzyna.: Wynagrodzenie kością niezgody
Dr Świat Lek. 2009 nr 3; s.23
31/79
Angel Moya, Richard Sutton, Fabrizio Ammirati, Jean-Jacques Blanc, Michele Brignole, Johannes B. Dahm, Jean-Claude Deharo, Jacek Gajek, Knut Gjesdal, Andrew Krahn, Martial Massin, Mauro Pepi, Thomas Pezawas, Ricardo Ruiz Granell, Francois Sarasin, Andrea Ungar, J. Gert van Dijk, Edmond P. Walma, Wouter Wieling.: Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009): The Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC)
Eur.Heart J. 2009 Vol.30 no.21; s.2631-2671
Tł. na j.pol.: Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach (wersja 2009). Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw diagnostyki i postępowania w omdleniach. Kardiol.Pol. 2009 T.67 nr 12 supl.8 s.S545-S593
IF: 9.800
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
32/79
T[omasz] Wróbel, J. Pogrzeba, B[ożena] Jaźwiec, E[wa] Stefanko, J[ustyna] Dzietczenia, G[rzegorz] Mazur, K[azimierz] Kuliczkowski.: The low expression of Eph A4 and B4 has no prognostic impact in AML patients
Haematologica 2010 Vol.94 suppl.2; s.500-501 poz.1219
15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona (Spain), June 10-13, 2010. Abstract book
33/79
Paweł Bembnowicz, Piotr Herbut, Patryk Halek, Helena Teterycz, Leszek J. Golonka, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: The LTCC chip for electrochemical measurement of DNA concentration
J.Microelectron.Electron.Packag. 2010 Vol.7 no.4; s.220-222
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
34/79
Beata Sobieszczańska.: Rola bakterii w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.38-40
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
35/79
Anna Pokryszko-Dragan, Aleksandra Szczepańska, Barbara Pawlik, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bilińska, Janusz Tomeczko.: Znaczenie objawów neurologicznych w postępowaniu diagnostycznym w sarkoidozie - opis dwóch przypadków
Przegl.Lek. 2010 T.67 nr 7; s.554-556
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
36/79
E. Jaszczyszyn, K. Panaszek, Z[bigniew] Machaj, J. Radziejewska, J. Ichnowski, K[arolina] Lindner, A[ndrzej] Fal, B[ernard] Panaszek.: The occurrence of cardiac rhythm disorders and their influence on quality of life of cardiological ward and outpatient's department patients
W:Chronic disease - impact and interventions ; ed. by Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk-Tonderys; Wrocław : MedPharm Polska, 2011; s.107-116
ISBN 978-83-62283-72-9
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
37/79
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
38/79
Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Elżbieta Sienkiewicz.: Wyroby medyczne stosowane w aptece szpitalnej przy produkcji leków cytotoksycznych i innych leków do podania pozajelitowego
Farm.Pol. 2011 T.67 nr 3; s.153-161
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
39/79
Marcin Zieliński, Anna Turno-Kręcicka, Marta Misiuk-Hojło.: Parametry przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych i w tętnicy szyjnej wewnętrznej w zespole pseudoeksfoliacji = Blood flow parameters in retrobulbar and internal carotid artery in pseudoexfolistion syndrome
W:Jaskra 2011 : VII Sympozjum Jaskry. Wrocław, 26-28 maja 2011 r. Program i streszczenia; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2011; s.87
ISBN 978-83-61257-77-6
40/79
Donata Kurpas, Wojciech Guzikowski.: The obstetric examination
W:Practical skills for primary care physicians ; ed. Andrzej Steciwko; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.162-169
ISBN 978-83-7055-127-8
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
41/79
Adam Reich, Katarzyna Marcinow, Rafał Białynicki-Birula.: The lupus band test in systemic lupus erythematosus patients
Ther.Clin.Risk Manag. 2011 Vol.7; s.27-32
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
42/79
Ida Kinalska, Dorota Bednarska-Chabowska, Joanna Adamiec-Mroczek, Łukasz Hak.: The influence of incretin mimetics on cardiovascular risk factors in diabetes
ISRN Endocrinology (online) 2012 Vol.2012; art.ID 625809 [5 s.]; doi:10.5402/2012/625809
43/79
Grażyna Durek.: Leczenie żywieniowe krytycznie chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii
W:Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu "Anestezjologia i intensywna terapia" ; pod red. Grażyny Durek i Krystyny Kochman; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2012; s.33-49
ISBN 978-83-60732-63-2
44/79
Ewa M[aria] Kratz, Krystyna Kolaszt, Ricardo Faundez, Mirosława Ferens-Sieczkowska.: The analysis of secretory immunoglobulin A in human seminal plasma
W:Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism ; ed. by Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher School in Cracow; Cracow : Wydaw. Abaton, 2012; s.177-179
ISBN 978-83-61569-52-7
21th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Poland, 14-15 June 2012
45/79
A. Klukowska, P. Łaguna, G[rzegorz] Dobaczewski, A. Janik-Moszant, E. Kamieńska, A. Kołtan, D. Pietrys, M. Wlazłowski, B. Waleszkiewicz-Majewska.: Wyniki wywoływania tolerancji immunologicznej u dzieci chorych na ciężką postać hemofilii A powikłanej obecnością inhibitora czynnika VIII
Onkol.Pol. 2012 T.15 supl.1; s.17 poz.O05
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Łódź, 30 maja - 2 czerwca 2012 r.
46/79
Barbara Wencka.: Zakażenia chlamydiami
Terapia 2012 R.20 nr 12; s.29-37
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
47/79
Zbigniew Hruby, Maria Stanek-Piotrowska, Jakub Turek, Wojciech Witkiewicz, Anna Jonkisz, Andrzej Konieczny, Mariusz Kosiński, Tadeusz Dobosz.: The clinicopathological determinants of native arteriovenous fistula failure in patients on maintenance hemodialysis
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.4; s.495-500
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
48/79
A. Pieczonka, O. Zając-Spychała, J[oanna] Owoc-Lempach, E[wa] Gorczyńska, R. Dębski, J. Styczyński, B. Wójcik, J. Goździk, K[rzysztof] Kałwak, J. Kowalczyk, J. Wachowiak.: MSD-HSCT versus MUD-HSCT for childhood HR-AML in CR1: 2005-2011 experience of the Polish Pediatric Group for HSCT
Bone Marrow Transplant. 2013 Vol.48 suppl.2; s.S281 poz.P873
39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation; 39th Meeting of the Physicians; 29th Meeting of the EBMT Nurses Group; 12th Meeting of the EBMT Data Management Group; 5th EBMT Quality Management Meeting; 2nd Meeting of the Cell Processing Group; 7th EBMT Patient & Family Day. London (UK), 7-10 April 2013
49/79
Michał Zabojszcz, Agata Grzegórzko, Ewa Mirek-Bryniarska, Grzegorz Opolski, Piotr Ponikowski, Piotr Rozentryt, Andrzej Kleinrok, Artur Mamcarz, Jarosław Drożdż.: The prognosis of patients hospitalized for heart failure the Polish population of the ESC Heart Failure Pilot Registry
Kardiol.Pol. 2013 T.71 supl.6 [CD-ROM]; s.293-294
XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 26-28 września 2013. Streszczenia
50/79
Krzysztof Rypuła, Mateusz Porowski, Marcin Nowak, Aleksandra Kumala, Krzysztof Niemczuk, Katarzyna Płoneczka-Janeczko, Monika Szymańska-Czerwińska, Zygmunt Pejsak.: Preliminary study on serological, molecular, histological and clinical evidence of Chlamydia spp. in Polish swine herds
Ann.Anim.Sci. 2014 Vol.14 no.1; s.179-187
IF: 0.613
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
51/79
Justyna Sitnik, Sylwester Gerus, Dariusz Patkowski, Maciej Bagłaj.: Ovarian masses and tumors in girls: what is a relevance of acute presentation?
W:EUPSA 2014 - 15th Congress of the European Paediatric Surgery. Dublin, Ireland, 18-21st June 2014. Programme & abstracts book; s.96-97 poz.PW-ON-0070
52/79
Krzysztof Pawlik, Zofia Marchewka, Wojciech Rybka, Agnieszka Piwowar, Anna Długosz.: Testing usefulness of amino acids profile in urine by MTBSTFA silylation/GLC-MS to evaluate nephrotoxicity of xenobiotics
W:Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego "Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii". Olsztyn, 16-19 września 2014 r. Materiały konferencyjne; Olsztyn : Wydawnictwo UMW, 2014; s.154
ISBN 978-83-7299-893-4
53/79
Michał Dycio, Maciej Brzyszcz, Maciej Krankowski, Jacek Chodorski, Marek Helemejko, Jan Godziński.: Mnogie ropnie śródrdzeniowe Th9-L3 towarzyszące przetoce nerwowo-skórnej jako przyczyna nagłego porażenia połowiczego
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2014 T.4 nr 1; s.114-115 poz.63
XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Gdańsk, 18-20 września 2014 r.
54/79
A. Pieczonka, O. Zając-Spychała, A[licja] Chybicka, J[oanna] Owoc-Lempach, M. Wysocki, R. Dębski, J.R. Kowalczyk, K. Drabko, J. Goździk, S. Skoczeń, J. Wachowiak.: Wyniki allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w I remisji ostrej białaczki limfoblastycznej z grupy wysokiego ryzyka - raport PPGdsTKK
W:VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Olsztyn, 28-31 maja 2014. Streszczenia nadesłanych prac [online]; s.[20-21]
[Dostęp 14.11.2014]. Dostępny w: http://www.ptoihd2014.skolamed.pl/plugins/editors/tinymce/uploaded/2014/ptoihd2014/streszczenia_ptoihd2014_www.pdf
55/79
[red.] Lee A. Fleischer, Michael F. Roizen: Anestezjologia w praktyce klinicznej : jednostki chorobowe od A do Z
Wyd.1 pol., red. Andrzej Kübler
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014; XL, 494 s.
ISBN 978-83-7609-950-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
56/79
Hanna M. Zając-Pytrus, Agnieszka Pilecka, Anna Turno-Kręcicka, Joanna Adamiec-Mroczek, Marta Misiuk-Hojło.: The dry form of age-related macular degeneration (AMD): the current concepts of pathogenesis and prospects for treatment
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.6; s.1099-1104
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
57/79
Anna Korycka-Wołowiec, Dariusz Wołowiec, Tadeusz Robak.: Pharmacodynamic considerations of small molecule targeted therapy for treating B-cell malignancies in the elderly
Expert Opin.Drug Metab.Toxicol. 2015 Vol.11 no.9; s.1371-1391
IF: 2.598
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
58/79
Paweł Reichert, Krzysztof Zimmer, Witold Wnukiewicz, Sebastian Kuliński, Piotr Mazurek, Jerzy Gosk.: Results of surgical treatment of tarsal tunnel syndrome
Foot Ankle Surg. 2015 Vol.21 no.1; s.26-29
IF: 1.092
59/79
Joanna Pieczyńska.: Mózg na diecie
W:Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław. Głuchołazy, 18-19.04.2015. Książka streszczeń; s.10
60/79
Justyna Rybka, Aleksandra Butrym, Tomasz Wróbel, Bożena Jaźwiec, Ewa Stefanko, Olga Dobrzyńska, Rafał Poręba, Kazimierz Kuliczkowski.: The expression of Toll-like receptors in patients with acute myeloid leukemia treated with induction chemotherapy
Leuk.Res. 2015 Vol.39 no.3; s.318-322
IF: 2.606
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
61/79
Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: The snuff-box fistula should be preferred over the wrist arteriovenous fistula
Nephrol.Dial.Transplant. 2015 Vol.30 suppl.3; s.iii575 poz.SP597
52nd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). London (UK), May 28th-31st, 2015. Abstracts
62/79
K[rzysztof] Kaliszewski, M. Antkiewicz.: Czy samobadanie tarczycy zwiększa wykrywalność raka tego gruczołu?
Nowotwory 2015 T.65 supl.1; s.50 poz.54
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Poznań, 21-23 maja 2015 roku. Streszczenia
63/79
Agata Sebastian, Maria Misterska-Skóra, Maria Podolak-Dawidziak, Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Maciej Sebastian, Piotr Wiland.: Pregnancy exacerbates complications of acquired hemophilia in a patient with systemic lupus erythematosus [letter to the editor]
Post.Dermatol.Alergol. 2015 T.32 nr 3; s.235-238
IF: 1.342
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
64/79
K[atarzyna] Fleischer-Stępniewska, B[rygida] Knysz.: HIV testing in chronic hepatitis C patients treated with pegylated interferon alfa2 and ribavirin
Rev.Antivir.Ther.Infect.Dis. 2015 Vol.7; s.23-24 poz.20
1st Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV. Warsaw (Poland), 22-23 June 2015. Abstract book
65/79
Anna Smela, Izabela Wachowiak, Agata Wartalska, Alina Witkowska, Adam Kowalczyk.: Cynamon cynamonowi nierówny
W:Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu "Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii". Wrocław, 11. czerwca 2015 r. Książka abstraktów; s.34
66/79
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół.: Padaczka miokloniczna z włóknami szmatowatymi (zespół MERRF) - analiza kliniczno-elektrofizjologiczna
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.27
67/79
Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: The snuff-box fistula should be preferred over the wrist arteriovenous fistula
W:XXI. Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology and Young Investigator Forum. Prague, Czech Republic, October 16-17 2015. Programme, abstracts; s.27 poz.P5
68/79
Anna Zielichowska, Julita Kulbacka, Małgorzata Daczewska.: The electroporation-based therapy for fibrosarcoma
W:XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society. Malmö, Sweden, 14-18 June 2015. Program and book of abstracts; s.180
69/79
Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Aleksandra Kuzan, Kinga Gostomska-Pampuch, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Jadwiga Pietkiewicz, Andrzej Gamian.: Detecting of the presence of advanced glycation end products AGE 1 and AGE3 in the serum blood of diabetic patients by the slot dot-blot method
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.211 poz.LA9
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Late abstracts
70/79
Nina Rembiałkowska, Anna Patrzałek, Magdalena Lewińska, Zofia Marchewka, Adam Matkowski, Jolanta Saczko, Agnieszka Piwowar, Anna Długosz.: The neuroprotective effects of Anemarrhena asphodeloides root extract - an in vitro study
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.1; s.75 poz.P9.8
X Parnas Conference - Young Scientist Forum "Molecules in the living cell and innovative medicine". Wrocław (Poland), 10-12 July 2016. Abstracts
71/79
Mikołaj Trizna, Tomasz Adamowski.: Assessment of needs and clinical parameters in forensic patients in low and medium security wards
Arch.Psychiatr.Psychother. 2016 Vol.18 no.3; s.48-57
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
72/79
A. Klak-Skubis, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, J[arosław] Dybko, D[onata] Urbaniak-Kujda, M[onika] Biernat, S. Stąpor, K[azimierz] Kuliczkowski.: Acute myeloid leukemia in older patients: comparison of the effectiveness of therapy and survival analysis. A single center experience
Haematologica 2016 Vol.101 suppl.1; s.683 poz.PB1674
21st Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 9-12, 2016. Abstract book
73/79
Sleiman Sebastian Aboul-Hassan, Jakub Marczak, Tomasz Stankowski, Romuald Cichoń.: Preoperative aspirin therapy reduces early mortality in patients undergoing cardiac surgery
J.Cardiovasc.Pharmacol.Ther. 2016 Vol.21 no.2; s.157-158
IF: 2.538
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
74/79
Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek, Edyta Kostrzewa-Susłow, Krystyna Michalak.: Increase of anticancer activity of statins in the presence of flavonoids in human adenocarcinoma cell lines LoVo and LoVo/Dx
New Biotechnol. 2016 Vol.33 suppl.; s.S73 poz.P3-2
17th European Congress on Biotechnology. Kraków (Poland), 3-6 July 2016. Abstract book
75/79
Tadeusz Dorobisz, Karolina Dorobisz, Mariusz Chabowski, Wiktor Pawłowski, Dawid Janczak, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak.: Incidental gallbladder cancer after cholecystectomy: 1990 to 2014
OncoTargets Ther. 2016 Vol.9; s.4913-4916
IF: 2.272
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
76/79
Karolina Mędrek, Magdalena Bancal-Kusińska, Marta Laskowska, Adam Reich.: Wpływ trwałej utraty włosów na dobrostan psychospołeczny i postrzeganie własnej osoby dotkniętych nią pacjentów
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S218
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
77/79
Bartosz J. Sapilak.: Desloratadyna w praktyce lekarza rodzinnego
Świat Med.Farm. 2016 nr 6; s.54, 57-59
78/79
Kamila Środa-Pomianek, Olga Wesołowska, Anna Palko-Łabuz, Piotr Świątek, Wiesław Malinka, Krystyna Michalak.: Pochodne fenotiazyny jako związki indukujące apoptozę i redukujące oporność wielolekową w komórkach raka jelita grubego
W:VII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 24-25 czerwca 2016 r. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2016; s.95-96
ISBN 978-83-942714-3-5
79/79
J. Paczuska, J[ulita] Kulbacka, W. Kinda, J[olanta] Saczko, A. Antończyk, B. Liszka, Z. Kiełbowicz.: Zastosowanie elektrochemioterapii w leczeniu nowotworów jamy ustnej psów i kotów
W:XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych "Per scientiam ad salutem animalium et hominum". Lublin, 22-24 września 2016. Materiały kongresowe; Lublin : Wydawnictwo Morpol s.c., 2016; s.395
ISBN 978-83-940360-2-7
stosując format:
Nowe wyszukiwanie