Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIERNAT MONIKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/99
Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Rola Helicobacter hepaticus w chorobach wątroby i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.785-789
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
2/99
G[rażyna] Gościniak, F[ranciszek] Iwańczak, M[onika] Biernat.: Effect of cytotoxic properties of H. pylori on different cell lines
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.2; s.62
International Symposium "Brain-gut axis in gastrointestinal system basic and clinical aspects".Cracow, 15 November, 2003
3/99
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.277 poz.P-219
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
4/99
Hubert Bartosz-Bechowski, Alicja Kluczyk, Monika Biernat, Bolesław Picur, Andrzej Jankowski, Marek Lisowski, Roman Hanusiewicz, Piotr Stefanowicz, Aleksandra Sabiniarz, Marek Cebrat, Zbigniew Szewczuk.: The design of turns in peptides
W:18th Polish Peptide Symposium. Wrocław, 4-8 September 2005; s.79-80 poz.P-2T
5/99
Renata Bednorz, Wojciech Apoznański, Irena Choroszy-Król, Dorota Teryks-Wołyniec, Danuta Zwolińska, Dorota Polak-Jonkisz, Magdalena Frej-Mądrzak, Monika Biernat, Lilla Pawlik-Sobecka.: Chlamydia trachomatis: diagnosis and treatment of urinary tract infections in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.637-643
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/99
Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Gatunki Helicobacter izolowane z przewodu pokarmowego człowieka
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.1; s.113-120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/99
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska.: Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania
Diagn.Lab. 2006 T.42 nr 1; s.103-109
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
8/99
Grażyna Gościniak, Jacek Skała, Krzysztof Kubiak, Barbara Iwańczak, Monika Biernat, Joanna Grabińska.: The role of environmental Helicobacter heilmannii infection in etiopathogenesis of gastric diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.320-323
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/99
K. Kubiak, J. Skała, J. Nicpoń, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Detection of Helicobacter spp. infection in canine gastric mucosa using different diagnostic methods
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.411 poz.16.10
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
10/99
G[rażyna] Gościniak, J. Skała, K. Kubiak, B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska.: Helicobacter heilmannii in a child, dog and cat
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.14
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
11/99
K. Kubiak, J. Skała, J. Nicpoń, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter species in the stomach of cats in Poland from Lower Silesia area
Helicobacter 2006 Vol.11 no.4; s.412 poz.16.13
XIX International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Wrocław, Poland, September 7-9, 2006
12/99
Renata Bednorz, Wojciech Apoznański, Irena Choroszy-Król, Danuta Zwolińska, Dorota Polak-Jonkisz, Monika Biernat.: The results of treatment for urinary tract infections caused by Chlamydia trachomatis in children
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.iv94 poz.SP237
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
13/99
Monika Biernat, Grażyna Gościniak, Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Katarzyna Rotter, Joanna Grabińska, Katarzyna Fleischer.: Helicobacter spp. infection and chronic liver diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.4; s.537-542
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/99
Lilla Pawlik-Sobecka, Beata Wasicionek, Jan Skalik, Irena Choroszy-Król, Monika Biernat.: Total Quality Management jako program zarządzania przez jakość w opiece zdrowotnej - szanse i bariery w kontekście przemian w ochronie zdrowia
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.269-275
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/99
Urszula Górecka, Irena Choroszy-Król, Małgorzata Fleischer, Alicja Chybicka, Aneta Nitsch-Osuch, Monika Biernat.: Powikłania związane z założeniem cewnika obwodowego u dzieci z chorobą nowotworową
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.430-435
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/99
M[onika] Biernat, K[rzysztof] Simon, B[rygida] Knysz, K[atarzyna] Rotter, J[oanna] Grabińska, K[atarzyna] Fleischer, G[rażyna] Gościniak.: Helicobacter pylori status of patients with various liver diseases
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.420 poz.P039
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
17/99
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, K. Kubiak, J[oanna] Grabińska.: Prevalence of anti-Helicobacter spp.antibodies in dogs
Helicobacter 2007 Vol.12 no.4; s.419 poz.P038
XXth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation. Istanbul (Turkey), September 20-22, 2007
18/99
R[enata] Bednorz, W[ojciech] Apoznański, D[orota] Polak-Jonkisz, D[anuta] Zwolińska, I[rena] Choroszy-Król, M[onika] Biernat.: Chlamydia trachomatis infection in infants with urinary tract disorders
Pediatr.Nephrol. 2007 Vol.22 no.9; s.1575 poz.663(P)
14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. Budapest, Hungary, 31 August - 4 September, 2007
19/99
Marta Misiuk-Hojło, Magdalena Michałowska, Monika Biernat, Beata Saniewska.: The role of Helicobacter pylori infection in etiopathogenesis of central serous chorioretinopathy
Clin.Exp.Ophthalmol. 2008 Vol.36 suppl.1; s.A465 poz.VR-D1-317
World Ophthalmology Congress. Hong Kong, 28 June - 2 July 2008
20/99
Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Aneta Nitsch-Osuch.: Częstość wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis z różnych materiałów biologicznych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.373-375
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
21/99
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[dam] Junka, G[rażyna] Gościniak.: Determination of serological response to certain H. pylori antigens and prevalence of different genotypic profiles in children with gastroduodenal diseases
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.446-447 poz.P091
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
22/99
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, M[agdalena] Michałowska, M[arta] Misiuk-Hojło, J[oanna] Grabińska.: The role of H. pylori infection in the pathogenesis of central serous chorioretinopathy
Helicobacter 2008 Vol.13 no.5; s.444 poz.P085
XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Riga, September 18-20, 2008. Accepted abstracts
23/99
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Krzysztof Kubiak, Katarzyna Pawlus, Joanna Grabińska, Marcin Jankowski.: Przeciwciała w zakażeniach Helicobacter spp. u psów
Med.Weter. 2008 Vol.64 nr 7; s.903-905
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
24/99
G. Bugla-Płoskońska, H. Kassendra, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: Different electrophoretic patterns of outer membrane protein (OMP) in Helicobacter pylori isolates from children with different gastroduodenal diseases
W:MIKROBIOT 2008 - The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection. Łódź (Poland), September 25-26, 2008. Abstract book; s.47 poz.A.I.5
25/99
Monika Biernat ; promotor dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw. ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Zakład Mikrobiologii: Cechy genetyczne warunkujące chorobotwórczość szczepów Helicobacter pylori [praca doktorska]
Wrocław, 2008
26/99
Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Grażyna Gościniak, Joanna Grabińska.: Częstość występowania przeciwciał przeciwko swoistym antygenom H. pyloriu dzieci z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.257 poz.XVI.2.P
27/99
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Zakażenia wieloopornymi szczepami H. pylori u dzieci
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.252 poz.XV.46.P
28/99
G. Bugla-Płoskońska, M. Kasendra, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The outer membrane proteins (OMPS) of Helicobacter pylori isolates obtained from Polish children with different gastroduodenal diseases - as a potential vaccine antigens
Eur.J.Immunol. 2009 Vol.39 suppl.1; s.S268poz.PD05/8
2nd European Congress of Immunology. Berlin, Germany, September 13-16, 2009. Abstracts
29/99
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: H. pylori genotypes in pediatric patients with celiac disease
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.415 poz.P10.17
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
30/99
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, B[arbara] Iwańczak.: The primary and secondary resistance of H. pylori strains isolated from Polish Children with Chronic Gastritis
Helicobacter 2009 Vol.14 no.4; s.395-396 poz.P08.23
XXII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Porto, September 17-19, 2009. Accepted abstracts
31/99
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Barbara Iwańczak.: Występowanie przeciwciał dla białka CagA i cytotoksyny wakuolizującej VacA u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori
Przegl.Gastroenterol. 2009 T.4 nr 2; s.79-82
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
32/99
Joanna Tlolka, Tomasz Fuchs, Monika Biernat, Joanna Szymkowiak, Kireki Omanwa, Mariusz Zimmer, Dominik Marciniak.: Rola infekcji Helicobacter pylori w etiologii uporczywych nudności i wymiotów ciężarnych (badanie przeprowadzone na populacji polskich kobiet) = The role of Helicobacter pylori infection in etiology of severe nausea and vomiting during pregnancy (the research carried out in the population of polish women)
Ginekol.Położ. 2010 R.5 nr 3; s.38-44
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/99
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, A[dam] Junka, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of dupA gene of H. pylori strains in Polish children
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.366 poz.P5.02
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
34/99
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[oanna] Grabińska, F. Megraud, B[arbara] Iwańczak.: The primary resistance of H. pylori strains in pediatric and adult patients in South-West Poland
Helicobacter 2010 Vol.15 no.4; s.391 poz.P8.12
XXIII International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Rotterdam, September 16-18, 2010. Accepted abstracts
35/99
M. Kasendra, G. Bugla-Płoskońska, M[onika] Biernat, W. Doroszkiewicz, G[rażyna] Gościniak.: Zróżnicowane profile białek błony zewnętrznej szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci z różnymi schorzeniami układu pokarmowego
Sepsis 2010 T.3 nr 2; s.147
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowej "Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej: czynniki ryzyka i strategie bakterii jako przyczyna niepowodzeń antybiotykoterapii w chirurgii". Kazimierz Dolny, 28-29 maja 2010 r.
36/99
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
37/99
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, M[arta] Rzeszutko, J[oanna] Grabińska, P[aweł] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA genotypes in Polish children with gastroduodenal diseases: impact on histology
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S63 poz.O314
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
38/99
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak.: Patogeneza zakażenia Helicobacter pylori - znaczenie wybranych czynników wirulencji
Forum Zakaż. 2011 T.2 nr 1; s.7-16
39/99
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children - 10 years observational study in Lower Silesia region
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.3
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
40/99
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Poniewierka.: The primary resistance of H. pylori strains in adults
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.120 poz.P07.15
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
41/99
Andrzej Kübler, Anna Przondo-Mordarska, Grażyna Durek, Wiesława Duszyńska, Stefania Giedrys-Kalemba, Eugenia Gospodarek, Grażyna Gościniak, Beata Mączyńska, Alfred Samet, Marzena Zielińska, Monika Biernat, Barbara Adamik.: Wytyczne diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z sepsą, ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Protokół uzgodnieniowy
Sepsis 2011 T.4 nr 4; s.317-318
Toż: Sepsis 2011 T.4 supl.1
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
42/99
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Helicobacter pylori specific genotypes in symptomatic children and evaluation of immune response to infection
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.228 poz.P991
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
43/99
B[arbara] Iwańczak, M[onika] Biernat, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, K[rzysztof] Matusiewicz, G[rażyna] Gościniak.: The clinical aspects of Helicobacter heilmannii infection in children with dyspeptic symptoms
J.Physiol.Pharmacol. 2012 Vol.63 no.2; s.133-136
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
44/99
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska.: Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci i osób dorosłych z pierwotnym zakażeniem na terenie Dolnego Śląska
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[2] [doniesienia ustne/sesja VI]
45/99
M[onika] M. Biernat, B[arbara] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Występowanie genów cagA, vacA, iceA, babA Helicobacter pylori u dzieci z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-280 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
46/99
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, F[ranciszek] Iwańczak, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: Zakażenie Helicobacter heilmannii u dzieci z objawami zapalenia żołądka
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-VIII-281 [sesja plakatowa 07.09/sesja VIII]
47/99
A[ldona] Bińkowska, M[onika] M. Biernat, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: Mutations in the 23S rRNA gene of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains from Lower Silesia, Poland
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.142 poz.P13.19
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
48/99
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
49/99
Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak.: The role of biofilm formation in pathogenesis of Helicobacter pylori infections
Przegl.Gastroenterol. 2013 T.8 nr 1; s.27-30
IF: 0.375
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
50/99
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
51/99
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
DOI:
52/99
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
53/99
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from children and adults with primary infection in the Lower Silesia Region, Poland
Pol.J.Microbiol. 2014 Vol.63 no.1; s.57-61
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
54/99
Monika Maria Biernat, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak.: Prevalence of Helicobacter pylori cagA, vacA, iceA, babA2 genotypes in Polish children and adolescents with gastroduodenal disease
Post.Hig.Med.Dośw. 2014 Vol.68; s.1015-1021
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
55/99
A[ldona] Bińkowska, M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.42 poz.U1
Toż s.50 poz.P1.1
56/99
K[atarzyna] Kapelko-Słowik, D[onata] Urbaniak-Kujda, A[nna] Turno-Kręcicka, S[tanisław] Potoczek, M[irosław] Słowik, M[onika] Biernat, K[azimierz] Kuliczkowski.: Pierwotny rozlany chłoniak z dużych komórek B (DLBCL) siatkówki i naczyniówki obu gałek ocznych - opis przypadku
Acta Haematol.Pol. 2015 T.46 supl.1; s.168
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Szczecin, 23-26 września 2015 r.
57/99
Mirosław Słowik, Monika M. Biernat, Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Marta Misiuk-Hojło.: Mycotic infections of the eye
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.6; s.1113-1117
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
58/99
J[arosław] Dybko, A. Piekarska, L. Gil, J.M. Zaucha, W. Prejzner, D[onata] Urbaniak-Kujda, M[onika] Biernat, T[omasz] Wróbel, K. Lewandowski, M. Gniot, A. Hellmann, M. Komarnicki, K[azimierz] Kuliczkowski.: Previous second generation tyrosine kinase inhibitors treatment may reduce graft versus host disease incidence in chronic myeloid leukemia patients after allogeneic hematopoietic stem cells transplantation - Polish multicenter preliminary analysis
Bone Marrow Transplant. 2015 Vol.50 suppl.1; s.S491-S492 poz.P746
41th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Istanbul (Turkey), 22-25 March 2015. Abstract book
59/99
D[onata] Urbaniak-Kujda, J[arosław] Dybko, M[onika] Biernat, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, M[agdalena] Laszkowska, E[wa] Stefanko, M[onika] Biedroń, I[zabela] Dereń-Wagemann, T[omasz] Wróbel, K[azimierz] Kuliczkowski.: The use of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of hemorrhagic cystitis after allogeneic stem cells transplantation from unrelated donor
Bone Marrow Transplant. 2015 Vol.50 suppl.1; s.S168-S169 poz.P103
41th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Istanbul (Turkey), 22-25 March 2015. Abstract book
60/99
M[onika] M. Biernat, U[rszula] Nawrot, D[onata] Urbaniak-Kujda, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[atarzyna] Włodarczyk, M[agdalena] Laszkowska, K[azimierz] Kuliczkowski, T[omasz] Wróbel, G[rażyna] Gościniak.: Pathogenic spectrum and clinical manifestations of invasive mould fungal infections in haematological adult patients in Wroclaw University Hospital, Poland
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0442
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21503
61/99
K[atarzyna] Jermakow, M[onika] M. Biernat, M[agdalena] Pajączkowska, G[rażyna] Gościniak.: The impact of intestinal microbiota on the occurrence of inflammatory bowel disease flare in children and adolescents
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0356
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21417
62/99
M[onika] M. Biernat, K[atarzyna] Jermakow, D[onata] Urbaniak-Kujda, M[agdalena] Pajączkowska, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[azimierz] Kuliczkowski, T[omasz] Wróbel, G[rażyna] Gościniak.: The incidence of C. difficile associated diarrhoea in adult haematologic patients in Wroclaw University Hospital, Poland
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2015 [25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015. Abstract - eposter]; poz.EV0435
[Dostęp 19.05.2015]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=21496
63/99
D[onata] Urbaniak-Kujda, J[arosław] Dybko, K[atarzyna] Kapelko[-Słowik], M[onika] Biernat, M[agdalena] Laszkowska, T[omasz] Wróbel, K[azimierz] Kuliczkowski.: Hyperbaric chambers applicable in the treatment of hemorrhagic cystitis after allogeneic stem cells from unrelated donors
Haematologica 2015 Vol.100 suppl.1; s.794 poz.PB2039
20th Congress of the European Hematology Association. Vienna (Austria), June 11-14, 2015. Abstract book
64/99
M[onika] Biernat, D[onata] Urbaniak-Kujda, K[atarzyna] Kapelko[-Słowik], U[rszula] Nawrot, M[agdalena] Laszkowska, J[arosław] Dybko, T[omasz] Wróbel, K[azimierz] Kuliczkowski.: The epidemiology of invasive fungal infections in hematologic adult patients in Wroclaw University Hospital, Poland
Haematologica 2015 Vol.100 suppl.1; s.716-717 poz.PB1810
20th Congress of the European Hematology Association. Vienna (Austria), June 11-14, 2015. Abstract book
65/99
Monika Maria Biernat, Katarzyna Jermakow, Magdalena Pajączkowska, Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Kazimierz Kuliczkowski, Tomasz Wróbel, Jarosław Dybko, Grażyna Gościniak.: Częstość występowania zakażenia Clostridium difficile u pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi - doniesienie wstępne
W:I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zakażenia w hematologii i transplantologii". Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2015 roku. Program [i streszczenia]; s.27-28
66/99
Monika Maria Biernat, Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Urszula Nawrot, Magdalena Laszkowska, Tomasz Wróbel, Kazimierz Kuliczkowski, Jarosław Dybko, Grażyna Gościniak.: Czynniki ryzyka, epidemiologia oraz obraz kliniczny inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu
W:I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zakażenia w hematologii i transplantologii". Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2015 roku. Program [i streszczenia]; s.28-29
67/99
Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Monika Biernat, Jarosław Dybko, Magdalena Laszkowska, Kazimierz Kuliczkowski.: The use of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of hemorrhagic cystitis after allogeneic stem cell transplantation from an unrelated donor
Int.J.Hematol. 2015 Vol.102 no.3; s.364-367
IF: 1.846
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
68/99
Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Krzysztof Kubiak, Kamila Glińska-Suchocka, Monika Biernat, Zdzisław Kiełbowicz.: Risk factors of gastric ulcers in dogs
Pak.Vet.J. 2015 Vol.35 no.1; s.93-97
IF: 0.822
Adres url:
69/99
Barbara M. Iwańczak, Agnieszka Borys-Iwanicka, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: Assessment of sequential and standard triple therapy in treatment of Helicobacter pylori infection in children dependent on bacteria sensitivity to antibiotics
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.701-708
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
70/99
Monika M. Biernat, Barbara Iwańczak, Aldona Bińkowska, Joanna Grabińska, Grażyna Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children: a 13-year observational study in the Lower Silesian Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.2; s.303-308
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
71/99
Monika Biernat.: Wpływ żywienia na mechanizmy odpowiedzi immunologicznej
W:Dietetyka oparta na dowodach ; pod red. Elżbiety Poniewierki; Wrocław : MedPharm Polska, 2016; s.209-238
ISBN 978-83-7846-039-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
72/99
Ewa Dworniczek, Gustav Plesch, Alicja Seniuk, Ryszard Adamski, Robert Michal, Maria Caplovicova, Monika Biernat.: Inactivation of Enterococcus faecalis biofilms with sulphated and europium-doped titanium dioxide photocatalysts
W:ESCMID eLibrary : ECCMID 2016 [26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Amsterdam, Netherlands, 9-12 April 2016]; poz.EV0622
[Dostęp 15.01.2018]. Dostępny w: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=45579
73/99
A. Klak-Skubis, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, J[arosław] Dybko, D[onata] Urbaniak-Kujda, M[onika] Biernat, S. Stąpor, K[azimierz] Kuliczkowski.: Acute myeloid leukemia in older patients: comparison of the effectiveness of therapy and survival analysis. A single center experience
Haematologica 2016 Vol.101 suppl.1; s.683 poz.PB1674
21st Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 9-12, 2016. Abstract book
74/99
K[atarzyna] Kapelko-Słowik, D[onata] Urbaniak-Kujda, J[arosław] Dybko, D[ariusz] Wołowiec, B[ożena] Jaźwiec, M[irosław] Słowik, M[onika] Biernat, S[tanisław] Potoczek, K[azimierz] Kuliczkowski.: Increased expression of PIM2 gene is associated with poor prognosis in patients with chronic lymphocytic leukemia
Haematologica 2016 Vol.101 suppl.1; s.431 poz.E1050
21st Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 9-12, 2016. Abstract book
75/99
Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Iwona Prajs, Jarosław Dybko, Dariusz Wołowiec, Monika Biernat, Mirosław Słowik, Kazimierz Kuliczkowski.: Increased expression of metalloproteinase-2 and -9 (MMP-2, MMP-9), tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and -2 (TIMP-1, TIMP-2), and EMMPRIN (CD147) in multiple myeloma
Hematology 2016 Vol.21 no.1; s.26-33
IF: 1.244
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
76/99
Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Jarosław Dybko, Bożena Jaźwiec, Dariusz Wołowiec, Stanisław Potoczek, Mirosław Słowik, Monika Biernat, Kazimierz Kuliczkowski.: Podwyższona ekspresja genu PIM2 jest związana ze złą prognozą u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną (PBL)
W:II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa "Hematologia kliniczna i doświadczalna". Kazimierz Dolny, 20-22.05.2016 r.; s.70 poz.P1
77/99
Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Anna Turno-Kręcicka, Stanisław Potoczek, Jarosław Dybko, Monika Biernat, Mirosław Słowik.: Primary intraocular diffuse large B-cell lymphoma: diagnostic difficulties in deep retinal infiltrations with vitritis
Indian J.Hematol.Blood Transfus. 2016 Vol.32 suppl.1; s.S143-S147
IF: 0.403
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
78/99
Katarzyna Macegoniuk, Ewa Grela, Jerzy Palus, Ewa Rudzińska-Szostak, Agnieszka Grabowiecka, Monika Biernat, Łukasz Berlicki.: 1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one derivatives as a new class of bacterial urease inhibitors
J.Med.Chem. 2016 Vol.59 no.17; s.8125-8133
IF: 6.259
Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
79/99
M. Jankowski, J. Spużak, K. Kubiak, K. Glińska-Suchocka, M[onika] Biernat.: Detection of gastric Helicobacter spp. in stool samples of dogs with gastritis
Pol.J.Vet.Sci. 2016 Vol.19 no.2; s.237-243
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
80/99
M. Jankowski, J. Spużak, K. Kubiak, K. Glińska-Suchocka, M[onika] Biernat.: Detection of Helicobacter spp. in the saliva of dogs with gastritis
Pol.J.Vet.Sci. 2016 Vol.19 no.1; s.133-140
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
81/99
M. Jankowski, J. Spużak, K. Kubiak, K. Glińska-Suchocka, M[onika] Biernat, P. Borusewicz.: Zastosowanie nested-PCR w rozpoznawaniu żołądkowych Helicobacter spp. w ślinie psów
W:XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych "Per scientiam ad salutem animalium et hominum". Lublin, 22-24 września 2016. Materiały kongresowe; Lublin : Wydawnictwo Morpol s.c., 2016; s.452
ISBN 978-83-940360-2-7
82/99
Agata Kozioł, Katarzyna Macegoniuk, Ewa Grela, Monika Biernat, Stanisław Lochyński.: Tlenowe i azotowe pochodne terpenoidowe jako inhibitory ureaz bakteryjnych
W:60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.626 poz.S01P78
83/99
Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Grzegorz Władysław Basak, Jarosław Dybko, Monika Biernat, Sebastian Giebel, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Joanna Mańko, Marek Hus, Patrycja Mensah-Glanowska, Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, Piotr Rzepecki, Agnieszka Wierzbowska, Artur Bandura, Monika Przybylska, Joanna Romejko-Jarosińska, Agnieszka Tomaszewska, Mariola Sędzimirska, Natalia Winciorek, Mieczysław Komarnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Lidia Gil.: Infectous complications in multiple myeloma patients after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation - multicenter analysis of the Polish Leukemia Group PALG - MINF-PALG study
Acta Haematol.Pol. 2017 T.48 supl.1; s.S68
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 21-23 września 2017 r. Zeszyt streszczeń
84/99
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Aldona Bińkowska, Agnieszka Kus, Barbara Iwańczak.: Frequency of infection with Helicobacter pylori isolates of different antimicrobial profiles in children and adolescents: a preliminary study
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.263-268
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
85/99
M[onika] M. Biernat, P[aweł] Krzyżek, R[oman] Franiczek, B[arbara] Krzyżanowska, G[rażyna] Gościniak.: The in vitro activity of certain plant compounds on susceptible and resistant H. pylori strains - preliminary study
Helicobacter 2017 Vol.22 suppl.1; s.107 poz.P08.03
XXXth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Bordeaux, France, 7-9 September 2017. Accepted abstracts
86/99
Monika Biernat, Aldona Bińkowska, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among H. pylori strains in South-Western Poland
W:IC2AR 2017 - 2nd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance. Caparica, Portugal, 12th-15th June 2017. Proceedings book; s.112-113 poz.O36A
87/99
P[aweł] Krzyżek, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Analysis of H. pylori virulence profile using microscopic observation of cell morphology
W:IV Konferencja "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości". [Wrocław], 24 listopada 2017. Książka abstraktów; s.[15]
[Dostęp16.12.2017]. Dostępny w: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/page/wektory-2017/wektory2017
88/99
Katarzyna Macegoniuk, Ewa Grela, Monika Biernat, Mateusz Psurski, Grażyna Gościniak, Anna Dziełak, Artur Mucha, Joanna Wietrzyk, Łukasz Berlicki, Agnieszka Grabowiecka.: Aminophosphinates against Helicobacter pylori ureolysis - biochemical and whole-cell inhibition characteristics
PLoS One 2017 Vol.12 no.8; art.e0182437 [20 s.]
IF: 2.766
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
89/99
M. Jankowski, J. Spużak, K. Kubiak, K. Glińska-Suchocka, M[onika] Biernat.: An evaluation of the usefulness of invasive and non-invasive methods used to diagnose Helicobacter spp. infections in dogs
Pol.J.Vet.Sci. 2017 Vol.20 no.3; s.491-499
IF: 0.839
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
90/99
Katarzyna Kapelko-Słowik, Mirosław Słowik, Marek Szaliński, Jarosław Dybko, Dariusz Wołowiec, Iwona Prajs, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Monika Biernat, Donata Urbaniak-Kujda.: Elevated serum concentrations of metalloproteinases (MMP-2, MMP-9) and their inhibitors (TIMP-1, TIMP-2) in patients with Graves' orbitopathy
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.1; s.99-103
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
91/99
Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Sebastian Giebel, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Olga Zając-Spychała, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Joanna Drozd-Sokołowska, Anna Waszczuk-Gajda, Jarosław Dybko, Joanna Mańko, Mariusz Wysocki, Jerzy Kowalczyk, Jacek Wachowiak, Jolanta Goździk, Grzegorz W. Basak, Krzysztof Kałwak, Monika Adamska, Marek Hus, Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, Patrycja Mensah-Glanowska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Monika Biernat, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Agnieszka Tomaszewska, Kazimierz Halaburda, Lidia Gil.: Analysis of risk factors determining incidence and outcome of infections in children and adults after hematopoietic cell transplantation
Blood 2018 Vol.132 suppl.1; poz.3364
60th ASH Annual Meeting and Exposition. San Diego, CA, December 1-4, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
92/99
P[aweł] Krzyżek, M[onika] Biernat, G[rażyna] Gościniak.: Tworzenie form kokoidalnych Helicobacter pylori cechą szczepów wysoce patogennych
Forum Zakaż. 2018 T.9 nr 2; s.104
X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w ograniczaniu ekspansji drobnoustrojów". Kudowa Zdrój, 17-19 maja 2018. Streszczenia
93/99
Aldona Bińkowska, Monika Maria Biernat, Łukasz Łaczmański, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among Helicobacter pylori strains in South-Western Poland
Front.Microbiol. 2018 Vol.9; art.3154 [10 s.]
IF: 4.259
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
94/99
Monika Maria Biernat, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Elżbieta Piątkowska, Iwona Helemejko, Paweł Biernat, Grażyna Gościniak.: Occurrence of Demodex species in patients with blepharitis and in healthy individuals: a 10-year observational study
Jpn.J.Ophthalmol. 2018 Vol.62 no.6; s.628-633
IF: 1.653
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
95/99
Krzysztof Czyżewski, Jan Styczyński, Sebastian Giebel, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Olga Zając-Spychała, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Joanna Drozd-Sokołowska, Anna Waszczuk-Gajda, Jarosław Dybko, Joanna Mańko, Patrycja Zalas-Wiącek, Przemysław Gałązka, Mariusz Wysocki, Jerzy Kowalczyk, Jacek Wachowiak, Jolanta Goździk, Grzegorz W. Basak, Krzysztof Kałwak, Monika Adamska, Marek Hus, Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, Patrycja Mensah-Glanowska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Monika Biernat, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Agnieszka Tomaszewska, Kazimierz Hałaburda, Lidia Gil.: Age-dependent determinants of infectious complications profile in children and adults after hematopoietic cell transplantation: lesson from the nationwide study
Ann.Hematol. 2019 Vol.98 no.9; s.2197-2211
IF: 2.904
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
96/99
Paweł Krzyżek, Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak.: Intensive formation of coccoid forms as a feature strongly associated with highly pathogenic Helicobacter pylori strains
Folia Microbiol. 2019 Vol.64 no.3; s.273-281
IF: 1.730
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
97/99
M[onika] M. Biernat, D[iana] Jędrzejuk, D[onata] Urbaniak-Kujda, I[wona] Prajs, M[aria] Podolak-Dawidziak, T[omasz] Wróbel.: Anthropometric and hormonal parameters in comparison with bone mineral density in men with haemophilia from Lower Silesia - preliminary report
HemaSphere 2019 Vol.3 suppl.1; s.843 poz.PB1846
24th Congress of the European Hematology Association. Amsterdam, The Netherlands, June 13-16, 2019
Adres url:
DOI:
98/99
Agata Kozioł, Katarzyna Macegoniuk, Ewa Grela, Agnieszka Grabowiecka, Monika Biernat, Stanisław Lochyński.: Synthesis of terpenoid oxo derivatives with antiureolytic activity
Mol.Biol.Rep. 2019 Vol.46 no.1; s.51-58
IF: 1.402
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
99/99
Paweł Krzyżek, Dorota Pawełka, Barbara Iwańczak, Radosław Kempiński, Konrad Leśniakowski, Francis Megraud, Łukasz Łaczmański, Monika Biernat, Grażyna Gościniak.: High primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from pediatric and adult patients in Poland during 2016-2018
Antibiotics (Basel) 2020 Vol.9 no.5; art.228 [8 s.]
IF: 3.893
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie