Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIŃKOWSKA ALDONA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/20
Beata Mączyńska, Aldona Kania, Adam Junka, Danuta Smutnicka, Marzenna Bartoszewicz, Adriana Janczura, Joanna Nowicka, Anna Secewicz, Katarzyna Kondak.: Wpływ erytromycyny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Klebsiella na cewnikach moczowych
Sepsis 2010 T.3 nr 5; s.323-332
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
2/20
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
3/20
M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children - 10 years observational study in Lower Silesia region
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.85 poz.WS4.3
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
4/20
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Poniewierka.: The primary resistance of H. pylori strains in adults
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.120 poz.P07.15
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
5/20
A[ldona] Bińkowska, G[rażyna] Gościniak.: Przyczyny oporności na klarytromycynę szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości" [II]. Wrocław, 23 listopada 2012 r. [wersja na 14.05.2013] ; Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski; s.[4-5]
6/20
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska.: Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci i osób dorosłych z pierwotnym zakażeniem na terenie Dolnego Śląska
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.[2] [doniesienia ustne/sesja VI]
7/20
Aldona Bińkowska.: Genotypic resistance to clarithromycin of Helicobacter pylori strains isolated from adults (2010-2012)
W:1th International Doctoral Student Conference "Per aspera at astra". Karpacz, 12-14 April 2013. Abstract book; s.13
8/20
A[ldona] Bińkowska, M[onika] M. Biernat, J[oanna] Grabińska, Ł[ukasz] Łaczmański, G[rażyna] Gościniak.: Mutations in the 23S rRNA gene of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains from Lower Silesia, Poland
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.142 poz.P13.19
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
9/20
M[onika] M. Biernat, A[ldona] Bińkowska, E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak.: The detection of Helicobacter species DNA in Polish patients with inflammatory bowel diseases - preliminary study
Helicobacter 2013 Vol.18 suppl.1; s.149 poz.P16.11
26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Madrid (Spain), 12-14 September 2013. Abstracts
10/20
Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak.: The role of biofilm formation in pathogenesis of Helicobacter pylori infections
Przegl.Gastroenterol. 2013 T.8 nr 1; s.27-30
IF: 0.375
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
11/20
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
12/20
Monika M. Biernat, Grażyna Gościniak, Aldona Bińkowska, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Joanna Grabińska, Justyna Matkowska, Elżbieta Poniewierka.: Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - praca jednoośrodkowa
Forum Zakaż. 2014 T.5 nr 1; s.1-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/20
M[onika] Biernat, R[adosław] Kempiński, K[atarzyna] Neubauer, A[ldona] Bińkowska, J[oanna] Grabińska, G[rażyna] Gościniak, E[lżbieta] Poniewierka.: P674 DNA of Helicobacter species is present in patients with inflammatory bowel diseases
J.Crohn's Colitis 2014 Vol.8 suppl.1; s.S352 poz.P674
Abstracts of the 9th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Copenhagen, Denmark, 20-22 February 2014
14/20
Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicriobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from children and adults with primary infection in the Lower Silesia Region, Poland
Pol.J.Microbiol. 2014 Vol.63 no.1; s.57-61
IF: 0.697
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
15/20
A[ldona] Bińkowska, M[onika] Biernat, B[arbara] Iwańczak, G[rażyna] Gościniak.: Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.42 poz.U1
Toż s.50 poz.P1.1
16/20
Monika M. Biernat, Barbara Iwańczak, Aldona Bińkowska, Joanna Grabińska, Grażyna Gościniak.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in symptomatic children: a 13-year observational study in the Lower Silesian Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.2; s.303-308
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
17/20
Aldona Bińkowska ; promotor prof. dr hab. Grażyna Gościniak ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Zakład Mikrobiologii: Profil oporności szczepów Helicobacter pylori [praca doktorska]
Wrocław, 2016; 122 k.
18/20
Grażyna Gościniak, Monika M. Biernat, Aldona Bińkowska, Agnieszka Kus, Barbara Iwańczak.: Frequency of infection with Helicobacter pylori isolates of different antimicrobial profiles in children and adolescents: a preliminary study
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.263-268
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
19/20
Monika Biernat, Aldona Bińkowska, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among H. pylori strains in South-Western Poland
W:IC2AR 2017 - 2nd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance. Caparica, Portugal, 12th-15th June 2017. Proceedings book; s.112-113 poz.O36A
20/20
Aldona Bińkowska, Monika Maria Biernat, Łukasz Łaczmański, Grażyna Gościniak.: Molecular patterns of resistance among Helicobacter pylori strains in South-Western Poland
Front.Microbiol. 2018 Vol.9; art.3154 [10 s.]
IF: 4.019
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie