Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARANOWSKI PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/13
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta.: Badanie stabilności acyklowiru w stałym rozproszeniu w podłożu hydrożelowym sporządzonym na bazie hydroksyetylocelulozy
W:XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". Białystok, 18-21 września 2013 r. Streszczenia; s.256 poz.S.05.P-078
2/13
Janusz Pluta, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Artur Owczarek, Urszula Szymczak.: Characterization of solid dispersions of lovastatin with pluronic f-127
W:2014 FIP - 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014. Bangkok (Thailand), 31 August - 4 September 2014. Posters: Formulation Design and Pharmaceutical Technology [online];
[Dostęp 09.01.2015]. Dostępny w: http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=10762
3/13
Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Karolina Chęcińska, Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Janusz Pluta.: Development of novel biodegradable hydrogel films with atorvastatin based on alginate and gelatine
W:9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. Lisbon, Portugal, 31st March - 3rd April 2014. Collection of abstracts [CD-ROM]; poz.AYTRC-AUEPG-78ZC8-GS877-SS74C.pdf [2 s.]
4/13
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Radosław Łapczyński, Jakub Burak, Maciej Nowak.: Zastosowanie metod spektroskopowych i termicznych do oceny właściwości fizyko-chemicznych mesylanu imatinibu otrzymanego z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego typu przepływowego
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 18 listopada 2014 r. Książka abstraktów; s.23-24
5/13
Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Artur Owczarek, Janusz Pluta.: Badanie rozpuszczalności prekursorów substancji czynnej w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych w celu optymalizacji procesu syntezy chemicznej
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.81-82
ISBN 978-83-62275-83-0
6/13
Maciej Gajda, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz, Janusz Pluta.: Opracowanie i ocena metody badania rozpuszczalności z wykorzystaniem vialek filtracyjnych Mini-Uniprep G2
W:Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii : Konferencja naukowa. Kraków, 25-26 kwietnia 2014. Program konferencji, streszczenia; s.92-93
ISBN 978-83-62275-83-0
7/13
Przemysław Baranowski.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - interakcje z wybranymi grupami leków
Pharmakon Biul.DIA 2014 nr 3-4; s.24-28
8/13
Przemysław Baranowski, Bożena Karolewicz, Maciej Gajda, Janusz Pluta.: Ophthalmic drug dosage forms: characterisation and research methods
Sci.World J.(online) 2014 Vol.2014; art.ID 861904 [14 s.]
doi:10.1155/2014/861904
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
9/13
Artur Owczarek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Agata Górniak, Igor Mucha, Adam Junka, Janusz Pluta.: Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w badaniach stabilności amorficznej postaci mesylanu imatynibu
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.46-47
10/13
Agata Górniak, Hanna Czapor-Irzabek, Przemysław Baranowski, Maciej Gajda, Bożena Karolewicz, Igor Mucha, Artur Owczarek, Janusz Pluta, Magdalena Downar.: Znaczenie stabilności odmiany polimorficznej API w projektowaniu nowych postaci leku na przykładzie acyklowiru
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.38
11/13
Igor Mucha, Przemysław Baranowski, Artur Owczarek, Maciej Gajda, Janusz Pluta, Agata Górniak, Paweł Niklewicz, Bożena Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
12/13
Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Bożena Karolewicz, Dominik Marciniak, Przemysław Baranowski, Paweł Biernat.: Preparaty pozajelitowe (płyny infuzyjne i roztwory do wstrzyknięć) Parenteralia, Parenteral preparations; Preparations parenterales
W:Technologia postaci leku : materiały do zajęć praktycznych ; red. nauk. Janusz Pluta; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.76-116
ISBN 978-83-7055-583-2
13/13
Dagmara Knapik, Klaudia Armanowska, Radosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Zofia Dzierżewicz, Przemysław Baranowski, Joanna Górka-Dynysiewicz.: Bezpieczeństwo stosowania hydrokortyzonu w wybranych dermatozach
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 12; s.699-703
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie