Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BŁASZCZUK JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 259Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/259
S[tefan] Koźmiński, W[itold] Knast, J[acek] Winowski, J[erzy] Karwacki, J[an] Koźmiński.: Oszczędne amputacje po zabiegach arterioplastycznych tętnic kończyn dolnych
W:LI Zjazd Naukowy - Towarzystwo Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 wrzesień 1983. Streszczenia referatów; Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 1983; s.143
2/259
Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.: Badania kontrolne pacjentów z bezzębiem leczonych protetycznie zmodyfikowaną metodą wrocławską = Nachuntersuchungen von Totalprothesenträgern die nach der modifizierten Wroclawer Methode behandelt wurden
Protet.Stomatol. 1983 T.33 nr 3; s.144
III Sympozjum Towarzystw Naukowych Protetycznych NRD i PRL. Reinhardsbrunn, 10-13 maja 1982 r.
3/259
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Jadwiga Pietkiewicz, Elżbieta Wolna, Marian Wolny.: Badania immunologiczne nad enolazą z mięśni karpia i wieprza
W:XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Szczecin, 26-28 września 1983 r. Streszczenie - cz.2; s.427
4/259
Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Dariusz Wołowiec, Joanna Malczewska, Krzysztof Gabryś.: Przypadek przetoki przełykowo-tchawniczej w przebiegu ziarnicy złośliwej
Acta Haematol.Pol. 1984 T.15 nr 1-2; s.65-68
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
5/259
Mieczysław Bernat.: Postępy w chirurgii wytwórczej całego zamostkowego przełyku wytworzonego z jelita
Pol.Przegl.Chir. 1984 T.56 nr 12; s.1341-1348
Materiały 50 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 18-20 września 1980 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/259
Mieczysław Ziółkowski, Wiesław Kurlej, E[lżbieta] Poradnik.: Badania nad rozwojem mózgoczaszki w okresie płodowym u człowieka
W:Sesja naukowa "Człowiek - młodość - starość". Kraków, 1984 r. Streszczenia referatów; s.29-30
7/259
Halina Panek.: Parodontopatie a uraz zgryzowy
Wroc.Stomatol. 1984; s.151-158
8/259
Zbigniew Ziemski, Jerzy Rak, Krystyna Gniatkowska-Gładysz.: Ostre ropne zapalenie ucha środkowego w przebiegu białaczki
Otolaryngol.Pol. 1985 T.39 nr 4; s.350-352
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
9/259
A[nna] Noworolska, A[ntonina] Harłozińska, B. Ławińska, R[oman] Richter.: Influence of proteolytic enzymes and neuraminidase on surface (sNCA) and cytoplasmic NCA (cNCA) in individual maturation stages of myelocytic cell series
W:VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division. Warsaw, 8-13 September 1985. Abstracts; s.6 poz.011
10/259
Cezary Łaba, Helmut Haas, Jerzy Jodkowski, Andrzej Lange.: Statistical analysis of a liquid phase radioimmunoassay for immune complex determination
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1986 Vol.34 no.1; s.111-127
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/259
Andrzej Reszczyński, Stanisław Krzaklewski.: Nowe i najnowsze wkładki wewnątrzmaciczne opracowane w ośrodku wrocławskim
Ginekol.Pol. 1986 T.57 supl.; s.37-39
VII Konferencja Naukowa Sekcji Płodności i Niepłodności PTG "Współczesne problemy antykoncepcji". Wrocław, 21-22 listopada 1986 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/259
Irena Baran, Krystyna Okwieka, Jerzy Rak.: Wyniki leczenia chorych na raka krtani w oparciu o Dolnośląski Rejestr Nowotworów Krtani z lat 1981-1985
Otolaryngol.Pol. 1986 T.40 supl.1: Leczenie raka krtani; s.24-27
XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Warszawa, 29.V.- 1.VI. 1986. Materiały naukowe
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/259
Ludwika Sadowska, Janina Lewandowska, Anna Waliszko, Maria Domanasiewicz.: Ocena rozwoju i dojrzewania płciowego dzieci chorych na dychawicę oskrzelową z terenu Dolnego Śląska na podstawie wieloletnich obserwacji
Pediatr.Pol. 1986 T.61 nr 11; s.717-724
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
14/259
Jacek Winowski.: Urazy klatki piersiowej
W:Podstawy chirurgii : skrypt dla studentów stomatologii ; pod red. Bogdana Łazarkiewicza; Wrocław : Akad. Med., 1986; s.129-134
15/259
Andrzej Kaczmarek.: Pierwotna kamica pęcherza moczowego u dzieci
Wiad.Lek. 1986 T.39 nr 2; s.90-95
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
16/259
W[ojciech] Witkiewicz, H. Lisiak, W. Sosnowski, M. Bluj, W. Kołaczyk.: Zakażenie jako późne powikłanie po operacjach na układzie naczyniowym
W:53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich; 2 Posiedzenie Naukowe Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Poznań, 2-5 września 1987. Streszczenia; s.108 poz.PA45
17/259
Ryszarda Żabska, Stefania H. Kowalczyk-Bronisz.: Studies on the derivatives of aziridine. II. Synthesis and immunopharmacological analysis of substituted amides and anilides of alpha-aziridinyl-beta-/p-chlorobenzoyl/-propionic acid
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1987 Vol.35 no.5; s.681-691
IF: 0.157
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
18/259
Klemens Skóra, Jerzy Wroński, Zygmunt Szydłowski, Władysław Berny, Krzysztof Drabik, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Dorobisz, Dariusz Patrzałek.: The results of treatment of carotid arteries occlusion
W:Cerebral circulatory insufficiency and other neurosurgical problems : proceedings of the XIIIth Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society. Wrocław, 15-17th April 1983 ; eds. Jerzy Wroński, Marek Wroński; Wrocław : Polish Neurosurgical Society Lower Silesia Branch, 1987; s.285-289
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
19/259
Andrzej Karmowski.: Ocena wczesnej efektywności brachyterapii raka szyjki macicy w analizie komputerowej wybranych wskaźników biochemicznych
Ginekol.Pol. 1987 T.58 nr 9; s.641-642
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/259
Anna Brzecka, Isabelle Marin, Jean-Marie Andrieu.: Wczesne wyniki leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc według schematu PV3 (cisplatyna, vindesyna, kobaltoterapia)
Pneumonol.Pol. 1987 T.55 nr 3; s.115-120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/259
Janina Lewandowska, Danuta Piltz, Barbara Willak.: Broncho-Vaxom w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pol.Tyg.Lek. 1987 T.42 nr 3-4; s.93-95
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/259
Wojciech Barg.: Uwagi o systemie dydaktyczno-wychowawczym w akademiach medycznych
Probl.Szkoln.Nauk Med. 1987 T.12 nr 3; s.5-10
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
23/259
Janusz Woytoń, Jerzy Gerber.: The role of orgametril in the combined treatment of advanced endometriosis
W:3rd Meeting European Association of Gynaecologists and Obstetricians. Nijmegen, The Netherlands, June 15-19, 1988. Book of abstracts; poz.P11
24/259
A[rtur] Salomon, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik.: Effect of clemastinum on the motility of esophagus
W:4th European Symposium Gastrointestinal Motility. Kraków, Poland, September 22-24, 1988. Programme and abstracts; s.58
25/259
Janusz Woytoń, Marian Gabryś, Tomasz Bielanów, Jerzy Florjański, Piotr Woytoń, Patrick Kukah.: Wartości hemoglobiny i hematokrytu krwi obwodowej ciężarnych z izoimmunizacją Rh leczonych intensywnymi plazmaferezami
Ginekol.Pol. 1988 T.59 supl.; s.343-345
Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 września 1988 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/259
E[liza] Lamer-Zarawska, A[poloniusz] Rymkiewicz, J[olanta] Krzyżanowska, K[rystyna] Świąder.: Badanie aktywności przeciwgrzybiczej wybranych podstawczaków (basidiomycetes)
Herba Pol. 1988 T.34 nr 1-2; s.69-73
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
27/259
Julian Kornobis.: Stężenie alkoholu we krwi osób zmarłych śmiercią gwałtowną
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.213-216
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
28/259
Jerzy Sokołowski.: Przezskórna przetoka nerkowa
Urol.Pol. 1988 T.41 nr 4; s.287-291
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
29/259
Zdzisław Obuszko, Jan Wnukiewicz, Karol Cisarż, Zbigniew Obuszko.: Ocena wyników leczenia raka i czerniaka skóry twarzu
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.3: Chirurgia jelita grubego, chirurgia onkologiczna, transplantologia, chirurgia dziecięca, anestezjologia, chirurgia doświadczalna, varia, wykład im. prof. L. Rydygiera; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.260-263
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
30/259
J[erzy] Gerber.: The new own method of the pre- and mid operative prophylaxis in the endometrium cancer treatment
Gynecol.Endocrinol. 1989 Vol.3 suppl.1; s.103 poz.FC22
The Second European Winter Conference in Gynecology and Obstetrics. Madonna di Campiglio (Italy), March 12-18, 1989. Abstracts
31/259
A[ndrzej] Morawski, B[arbara] Świątek, A. Morawska.: Błędy lekarskie w chirurgii jamy brzusznej w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1150
32/259
Z. Obuszko, J[an] Wnukiewicz, K. Cisarż, Z. Obuszko.: Ocena wyników leczenia raka i czerniaka skóry twarzy
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.712
33/259
W[ojciech] Witkiewicz, B. Łobos, H. Lisiak, W. Sosnowski, M. Bluj, K. Czarnecki.: Powikłania ostrego zapalenia trzustki i ich leczenie
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1289
34/259
T[adeusz] M. Orłowski, J[erzy] Kołodziej, M[ałgorzata] Kornaszewska, K[rzysztof] Gietkiewicz.: Wyniki leczenia raka wpustu
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.1; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.223
35/259
Andrzej Stawarski, Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak.: Wartość badania USG w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.45-54
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
36/259
Mieczysława Miklaszewska, Anna Czarnecka.: Bromoderma tubero-bullosum u dziecka
Post.Dermatol. 1989 T.6; s.599-603
37/259
Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk.: Problemy rozpoznawania i leczenia owrzodzeń przełyków wytwórczych z przeszczepów jelitowych
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.33-44
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
38/259
Wojciech Kielan.: Wyniki leczenia przewlekłej skazy małopłytkowej splenektomią
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.183-189
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
39/259
Zbigniew Rudkowski, Zofia Szychowska, Krystyna Krawczyk.: Cewniki dożylne (wenflony) u dzieci jako możliwa przyczyna zakażenia szpitalnego
Przegl.Epidemiol. 1989 T.43 nr 2; s.213-217
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
40/259
Barbara Kowal-Gierczak, Halina Janukowicz-Lorenz.: Powikłania naczyniowe w przebiegu układowego tocznia rumieniowatego
Wiad.Lek. 1989 T.42 nr 13-15; s.899-901
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
41/259
Jerzy Milach, Piotr Ziółkowski, Władysław Orzeł.: Przypadek promienicy esicy u 41-letniej kobiety nasuwający kliniczne podejrzenie raka
Wiad.Lek. 1989 T.42 nr 13-15; s.895-898
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/259
Iwona Bednarz, Franciszek Mraz, Elżbieta Krzysztoń, Ewa Ruchała.: Leczenie mioartropatii i artropatii reumatoidalnej stawów skroniowo-żuchwowych w uzdrowisku Cieplice
Wroc.Stomatol. 1989; s.49-52
43/259
Urszula Lipnicka, Zdzisław Machoń.: Chalkony pochodne izotiazolu
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Lek sprawą społeczną". Wrocław, 14-15 września 1989. Streszczenie. T.2; poz.8-25
44/259
S[tanisław] Goździewski, B[ohdan] Gworys, K[rystian] Porwolik, M[irosław] Trzaska, A[ndrzej] Koziorowski.: Ortostatyka stóp pracowników zatrudnionych w Dolnośląskich Zakładach Aparatury Precyzyjnej "FAEL" w Ząbkowicach Śląskich
W:XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego pod hasłem "Morfologia w trosce o zdrowie i ochronę środowiska naturalnego człowieka". Katowice - Kozubnik, 14-17 września 1989 r. Streszczenia referatów; s.96
45/259
Małgorzata Pupek, Iga Steuden, Iwona Kątnik.: Interakcja haptoglobin ludzkich i zwierzęcych ze specyficznymi przeciwciałami monoklonalnymi
W:XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Toruń, 13-15 września 1989. Streszczenia referatów i komunikatów; s.222 poz.C-79
46/259
Urszula Kaczmarek, Iwona Hryncewicz.: Leczenie chorób miazgi zębów mlecznych
Wroc.Stomatol. 1990; s.215-221
47/259
J[erzy] Lewczuk, P[iotr] Piszko, B. Sobkowicz-Woźniak, K[rzysztof] Wrabec, A. Porada, J[acek] Jagas.: Ocena skuteczności 12 miesięcznego leczenia kaptoprilem chorych z hipoksyjnym sercem płucnym w okresie niewydolności prawej komory
W:49 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 4-5 września 1991 r. Streszczenia referatów; s.265 poz.P279
48/259
Rajmund Adamiec.: Osteodystrofia nerkowa - zasady prewencji i proponowane programy leczenia
Przegl.Lek. 1991 T.48 nr 11; s.694-699
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
49/259
Wojciech Witkiewicz, H. Lisiak, A. Martynów.: Leczenie zaawansowanego stadium zespołu stopy cukrzycowej w warunkach oddziału chirurgicznego
Wiad.Lek. 1991 T.44 nr 23-24; s.837-840
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
50/259
Adam Szeląg, Janina Szeląg.: Uwagi do antybiotykoterapii
Wroc.Stomatol. 1991; s.163-170
51/259
Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Indywidualizacja farmakoterapii - wstęp
W:Zarys farmakologii klinicznej : skrypt dla lekarzy, farmaceutów i studentów Akademii Medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Akad. Med., 1991; s.161
52/259
K[rzysztof] Zwoliński, Z[ygmunt] Grzebieniak, J[acek] Winowski, R[yszard] Maj, E[lżbieta] Żywirska, K. Ahmed, M[agdalena] Milan.: Oznaczanie stężeń Ca, Mg i P w tkance tarczycy w chorobie Graves-Basedowa, wolu obojętnym, chorobie Hashimoto
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.472
53/259
K[rzysztof] Grabowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk.: Leczenie schorzeń sztucznych przełyków
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.173-174
54/259
J[erzy] Rabczyński.: Zmiany rozrostowe błony śluzowej jajowodów
Patol.Pol. 1992 T.43 z.3; s.131
XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów. Olsztyn, 24-26 wrzesień 1992 r. Streszczenia
55/259
Irma Kacprzak-Bergman, Leszek Szenborn.: Borelioza burgdorferi u 9-letniej dziewczynki
Pediatr.Pol. 1992 T.67 nr 9-10 supl.; s.220-223
XXIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Lublin, 10-12 września 1992 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
56/259
Zygmunt Zdrojewicz.: Czy aktywność enzymu konwertującego angiotensynę I zależy od płci oraz wieku, masy ciała i faz cyklu miesięcznego u kobiet?
Pol.Tyg.Lek. 1992 T.47 nr 44-45; s.1016-1017
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/259
Ryszard Ściborski, Lidia Zubkiewicz-Usnarska, Brygida Groehlich, Alicja Burska-Urbanowicz, Krzysztof Simon.: Plazmafereza w leczeniu śpiączki wątrobowej wikłającej wirusowe zapalenie wątroby
Pol.Tyg.Lek. 1992 T.47 nr 11-13; s.260-262
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/259
Janusz Bolanowski, Adam Spring, Grażyna Tupikowska.: Echokardiograficzna ocena wielkości i czynności skurczowej i rozkurczowej mięśnia serca u chorych na akromegalię
Wiad.Lek. 1992 T.45 nr 23-24; s.883-886
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
59/259
Sławomir Kramarz ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Powierzchniowy ładunek elektryczny erytrocytów i płytek krwi w różnych typach kłębkowych zapaleń nerek [praca doktorska]
Wrocław, 1992; 79 k.
60/259
F[eliks] Wąsik, P[iotr] Podwiński, E[ugeniusz] Baran.: Leczenie ciężkich postaci łuszczycy Metotreksatem. Obserwacje własne = Treatment of severe psoriatic patients with Methotrexate. Own observations
W:XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - Dermatologia '92. Gdańsk, 1992.09.24-26. Streszczenia; s.354-355 poz.P-161
61/259
M[ieczysław] Bernat, S[tanisław] Milnerowicz, B[ernard] Panaszek, Z[dzisław] Jaworski, W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka.: Przydatność badania bronchoskopowego w ocenie zaawansowania raka środkowego odcinka przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.529
62/259
M[aria] Szymonowicz, S[tefan] Misterka, A. Konieczny, D[anuta] Paluch, J[acek] Majda.: Reakcja organizmu szczurów na wszczepiony chitozan
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.351
63/259
Andrzej Bieniek, Danuta Gojlik, Marek Marciniak, Krzysztof Łampika.: Leczenie przetok oskrzelowo-opłucnowych za pomocą płatów mięśniowych = Muscle flaps in treatment of broncho-pleural fistula
W:IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Warszawa, 25-27.11.1993. Streszczenia referatów; s.83-84
64/259
A[ntonina] Harłozińska, J[ulia] K. Bar.: Relationship between p53 and c-erbB-2 overexpression in tissue sections and cyst fluid cells of patients with ovarian cancer
J.Tumor Marker Oncol. 1993 Vol.8 no.3; s.95 poz.P8
10th International Conference on Human Tumor Markers. Bonn, Germany, September 8-11 1993
65/259
Stanisław Gieroń, Jerzy Wroński, Władysław Berny, Stanisław Tomaszewski, Renata Abraszko, Janusz Mierzwa, Jacek Chodorski, Paweł Jabłoński.: Repair of bone deffects with a preserved bone flap in low grade formaline solutions
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.2; s.320-322
45 years of the Neurosurgery in Kraków: Congress of the Polish Society of Neurosurgeons. Cracow, June 20-23 1992. Proceedings
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
66/259
Henryk Kuś.: Informacja o nowym czasopiśmie "Chirurgia ręki w europejskiej medycznej bibliografii" (Hand surgery. European Medical Bibliography)
Pol.Przegl.Chir. 1993 T.65 nr 4; s.405-406
67/259
Wojciech Kucharski.: Remodelacja mięśnia lewej komory u chorych z przebytym zawałem serca
Post.Med.Klin.Dośw. 1993 T.2 z.3; s.293-298
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/259
Maria Cisło, Eugeniusz Baran, Renata Wąsikowa, Bronisława Walów, Anna Noczyńska.: Ocena zdolności fagocytozy i zabijania śródkomórkowego Candida albicans przez granulocyty dzieci chorych na cukrzycę insulinozależną
Przegl.Dermatol. 1993 T.80 nr 3; s.231-235
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
69/259
M[arita] Nittner-Marszalska, J[ózef] Małolepszy.: Reakcja toksyczna po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe
W:Sympozjum Alergologiczne. Kazimierz Dolny, 22-24.09.1993. Streszczenia; s.75 poz.57
70/259
A[ntonina] Harłozińska, J[ulia] K. Bar, J[erzy] Gerber.: Relationship between c-erbB-2 and p53 overexpression and cytomorphological features of cell subsets isolated from cyst and ascitic fluids of ovarian non-mucionus carcinoma
W:The Second International Cancer Molecular Biology Symposium. Cairo, Egypt, November 24-26, 1993; s.41 poz.029
71/259
Anna Marcinkowska, Anna Malarska, E[wa] Passowicz-Muszyńska, R[enata] Jankowska, Teresa Banaś.: The effects of vitamins A, C, E on the balance of xanthine oxidase (XOD), catalase (CT) and superoxide dismutase (SOD) in neutrophils (PMN) of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Curr.Top.Biophys. 1994 Vol.18 no.2; s.216-219
Proceedings of the 2nd Symposium on Free Radicals in Biology and Medicine. Łódź, 30 May - 1 June, 1994
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
72/259
Leszek Paradowski.: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 1994 T.1 nr 3; s.187-188
73/259
Zbigniew Sroka.: The activity of lipase from Rhizopus sp. in native form and after immobilization on hollow-fiber membranes
J.Membr.Sci. 1994 Vol.97; s.209-214
IF: 1.492
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
74/259
Ewa Masłowska.: Ocena zaburzeń ukrwienia kończyn dolnych u dzieci z cukrzycą typu I na podstawie segmentarnego pomiaru ciśnień metodą dopplerowską
W:Materiały naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23. X. 1993 ; red. Mieczysław Walczak, Aleksander Mrozikiewicz, Danuta Kiełczewska-Mrozikiewicz; Warszawa : Tachomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S. A., 1994; s.197-201
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
75/259
Ewa Bogacka, Józef Małolepszy, Renata Suchnicka, Irena Dawidiuk.: Nietolerancja hydrokortyzonu u 2 chorych na astmę oskrzelową
Pneumonol.Alergol.Pol. 1994 T.62 nr 1-2; s.103-105
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
76/259
Wojciech Witkiewicz, Mariusz Kosiński, Małgorzata Paprocka, Krzysztof Czarnecki, Jan Gnus.: Wyniki chirurgicznego leczenia guzów nadnerczy
Pol.Przegl.Chir. 1994 T.66 nr 10; s.1012-1015
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
77/259
Przemysław Niewiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Józef Pawlik, Piotr Milejski, Janusz Dembowski, Leszek Świebodzki, Jerzy Lorenz.: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji u chorych na raka pęcherza moczowego
Probl.Ter.Monit. 1994 T.5 nr 1; s.43-45
III Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Łódź, 13-14.11.1993 r. Doniesienia zjazdowe - część II
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
78/259
Zbigniew Jethon, Jolanta Tracz, Maria Menzel-Lipińska, Dagmara Stępniewska.: Wartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy E w zapobieganiu zakłóceń gospodarki lipidowej podczas narażenia na rozpuszczalniki organiczne
W:Problemy epidemiologii środowiskowej ; [red. Tadeusz Bugaj]; Jelenia Góra : Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1994; s.81-87
(Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego; nr 65)
Materiały sympozjum "Zagrożenia żrodowiskowo-ekologiczne a zdrowie populacji ludzkich oraz rola promocji zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym". Jelenia Góra - Cieplice, 10 września 1993 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
79/259
Tadeusz Heimrath.: Profesor Tadeusz Baranowski (1910-1993)
W:XVII Krajowy Zjazd PTHMiF [Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji]. Wrocław, 9-11.09.1994 r. Streszczenia referatów; s.32
80/259
Kazimierz Zbigniew Jabłoński.: Uwagi na temat historiografii
W:XVII Krajowy Zjazd PTHMiF [Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji]. Wrocław, 9-11.09.1994 r. Streszczenia referatów; s.68
81/259
A[ntonina] Harłozińska, J[ulia] K. Bar, P[rzemysław] Kowalski, M. Bębenek.: Relation between c-erbB-2 oncoprotein, epidermal growth factor receptor and estrogen receptor expression in patients with ductal breast carcinoma
W:XXIInd Meeting International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine. Groningen, The Netherlands, September 18-22, 1994. Abstracts; s.79 poz.P6.10
82/259
Leszek Paradowski.: Odżywianie sztuczne
W:Zarys gastroenterologii i hepatologii ; pod red. Jana Dzieniszewskiego i Zbigniewa Knapika; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1994; s.454-462
ISBN 83-200-1817-X
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
83/259
W[itold] Knast, P[iotr] Pelczar, J[arosław] Wierzbicki, A. Adamus, S. Woźniak.: Odtworzenie ciągłości naczyń dorzecza wrotnego w rozległych resekcjach zaawansowanych guzów nowotworowych trzustki
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.105
84/259
Teresa Teresiak.: Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocłąwiu
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.321
85/259
Irma Kacprzak-Bergman.: Poziom naturalnych przeciwciał przeciwko odrze, różyczce i śwince u bliźniąt wrocławskich - aspekty genetyczne i kliniczne
W:Bliźnięta wrocławskie. T.2 ; pod red. Pawła Bergmana; Wrocław : Arboretum, 1995; s.122-140
ISBN 83-86308-08-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
86/259
J[acek] Szepietowski, E[ugeniusz] Baran, J[oanna] Maj, F[eliks] Wąsik, A. Wilkowska, H. Szarmach, M. Czubek, A. Szarmach, A. Siedlewicz, Z. Adamski, J. Bowszyc, K. Choczaj, B. Burzyńska.: Ekonazole with liposomes (Pevaryl Lipogel) in the treatment for tinea corporis and tinea pedis. Multicenter study = Ekonazol w liposomach (Pevaryl Lipogel) w leczeniu grzybicy skóry gładkiej i grzybicy stóp. Badania wieloośrodkowe
W:Congressus Dermatologiae [XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego]. Łódź, 23-25. 06. 1995. Streszczenie referatów; s.14
87/259
Jacek Szepietowski, Eugeniusz Baran, Joanna Maj, Feliks Wąsik, Aleksandra Wilkowska, Henryk Szarmach, Maria Czubek, Aleksandra Siedlewicz, Zygmunt Adamski, Jerzy Bowszyc, Krystyna Choczaj, Barbara Burzyńska.: Ekonazol w podłożu liposomowym (Pevaryl Lipogel), stosowany raz dziennie, w leczeniu grzybicy skóry gładkiej i grzybicy stóp. Polskie badania wieloośrodkowe
Mikol.Lek. 1995 T.2 nr 2; s.89-94
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
88/259
Anna Jezierska ; promotor prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Geobotaniczna ocena surowcowych zasobów roślin leczniczych w zbiorowiskach leśnych Wału Trzebnickiego i terenów przyległych [praca doktorska]
Wrocław, 1995; 102, [20] k. tabl., [14] k. tabl. luzem w kieszonce
89/259
I[rena] Korobczak, A[dam] Jankowski, A[leksandra] Lewandowicz-Uszyńska.: Odporność komórkowa oceniana testem Merieux u dzieci z NZDO i astmą oskrzelową
W:XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 września 1995. Streszczenia; s.59 poz.P-365
90/259
A[gnieszka] Zaręba, H[alina] Strugała-Stawik, Z[bigniew] Rudkowski.: Poziomy ołowiu we krwi matek i krwi pępowinowej - wpływ na stan noworodka
W:XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 września 1995. Streszczenia; s.408 poz.R-128
91/259
Jolanta Seidel, Maciej Zabel, Aldona Kasprzak, Jan Grzeszkowiak.: Ultrastrukturalna lokalizacja hormonów w hodowanych komórkach raka rdzeniastego tarczycy
W:XXX Konferencja PTHC [Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików]. Wrocław, 7-9 września 1995 r. Streszczenia referatów; s.99
92/259
Krystyna Sawicz-Birkowska.: Czerniak złośliwy (Melanoma malignum)
W:Chirurgia onkologiczna dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia. [Cz.2] ; pod red. Krystyny Sawicz-Birkowskiej; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.239-246
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
93/259
M[arek] Sąsiadek, Z[dzisława] Bem, Z[ofia] Szychowska.: Diagnostyka obrazowa wrodzonej cytomegalii u dzieci
W:II Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego. Kraków, 10-13 październik 1996. Program i streszczenia; s.21 poz.010
94/259
Tadeusz Heimrath.: Po Lwowie oprowadzali nas koledzy : spotkania absolwentów Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu z 1952 roku
Medium Biul.DIL 1996 nr 11; s.16
95/259
Adam Jankowski, Wanda Poradowska-Jeszke, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Bożena Szulc.: Rodzinnie występujący defekt granulocytów
Pediatr.Pol. 1996 T.71 nr 11; s.961-965
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
96/259
Roman Marciniak.: Recenzja: Ronald L. Eisenberg, Aleksander R. Margulis "Radiology rocket reference (what to order when), Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia - New York 1996
Pol.Przegl.Radiol. 1996 T.61 nr 1; s.28
97/259
Donata Urbaniak-Kujda.: Krążące kompleksy immunologiczne jako wyznaczniki aktywności ziarnicy złośliwej
Pol.Tyg.Lek. 1996 T.51 nr 19-22; s.303-304
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
98/259
Zenon Szewczyk, Tomasz Szepietowski.: Początki i rozwój transplantacji nerek we Wrocławiu
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.3; s.7-10
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
99/259
Piotr Dzięgiel.: Porównawcza ocena wartości biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej oraz śródoperacyjnego badania histopatologicznego w diagnostyce guzów sutka
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 nr 2; s.153-160
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
100/259
Artur Salomon, Leszek Paradowski.: Wpływ egzogennej histaminy na motorykę przełyku u ludzi
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.27-32
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
101/259
Juliusz Jakubaszko.: Układ wydalniczy - ostra niewydolność nerek
W:Wstrząs septyczny : niewydolność wielonarządowa ; pod red. Jacka Jastrzębskiego; Bielsko-Biała : alfa-medica press, 1996; s.469-488
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
102/259
P[aweł] J. Tomaszewski, K[rzysztof] Namięta, G[rażyna] Durek, L[idia] Łysenko, E. Dunas-Tomaszewska, A[ndrzej] Stachurski, L. Wąs, T[adeusz] Bross.: Wyniki stosowania kontrpulsacji wewnątrzaortalnej u pacjentów z zespołem małego rzutu po operacjach rewaskularyzacji mięśnia sercowego
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii serca : 45. Lecie Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [26 Zjazd, Wrocław 1996] ; pod red. Tadeusza Brossa; Wrocław : Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 1996; s.108-112 poz.K019
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
103/259
M[arzena] Zielińska, E[lwira] Krystkowiak, G[rażyna] Siejka, A[ndrzej] Kübler.: Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci metodą analgezji sterowanej przez pacjenta (PCA) - doświadczenia własne
W:XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Katowice, 12-15 września 1996. Streszczenia; s.83 poz.S-10
104/259
Danuta Biegańska-Dembowska.: Gross blood supply of the trachea in fetal period of human live
W:5th Conference on General Thoracic Surgery. Wrocław, September 24th-27th, 1997. Abstracts; Abstr. no.120
105/259
Bożena Sapian-Raczkowska, Andrzej Szuba, Leszek Masłowski.: Próba zastosowania preparatu Niacyn 500 prolongatum w leczeniu osób z podwyższonym stężeniem lipoproteiny (a)
Czynniki Ryzyka 1997 supl.2; s.35 poz.24
V Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Piaski Wielkie k.Wolina, 24-25 czerwca 1997 r. Program i streszczenia
106/259
Renata Abraszko, Lesław Zub, Władysław Berny, Janusz Mierzwa, A. Fuchs.: Postępowanie w przypadkach penetrujących urazów czaskowo-mózgowych
W:II Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych. Mnogie obrażenia ciała - postępowanie szpitalne w ostrej fazie. Wrocław, 28-29 listopada 1997. Program i streszczenia; s.38
107/259
Jacek Szepietowski, Tomasz Szepietowski.: Pruritus in patients on long-term haemodialysis: A clinical study
Nephrol.Dial.Transplant. 1997 Vol.12 no.9
European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Annual Congress. Geneva, Switzerland, 21-24 September, 1997. Abstracts
108/259
Jolanta Pisarek, Jacek Kijowski.: Granulocytopenia poprzedzająca rozpoznanie choroby Hodgkina u 17-letniego chłopca
Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 11 supl.; s.229-231
Ogólnopolskie Sympozjum Onkologii Dziecięcej. Książ 5-7.06.1997 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
109/259
Adam Szeląg, Katarzyna Rymarczyk-Natyna.: Receptory beta-3-adrenergiczne - nowe koncepcje w farmakoterapii
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 z.1; s.37-47
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
110/259
Zdzisław Artur Bogucki.: Wpływ higieny na wygląd miękkiej masy wyścielającej Flexor w obrębie protezy całkowitej dolnej
Protet.Stomatol. 1997 T.47 nr 2; s.98-100
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
111/259
Przemysław Łoś, Pierre-Philippe Grand.: Electrochemical studies of ferrocene in polymer electrolytes
W:The 1997 Joint International Meeting - 192nd Meeting the Electrochemical Society and 48th Annual Meeting The International Society of Electrochemistry. Paris, August 31 - September 5, 1997; s.1118
112/259
Małgorzata Bieszczad ; promotor prof. dr hab. Ryszard Podemski ; Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Elektrofizjologiczna ocena zmian w ośrodkowym układzie nerwowym za pomocą multimodalnych potencjałów wywołanych u chorych na cukrzycę typu II [praca doktorska]
Wrocław, 1997; 101 k.
113/259
Krzysztof Kmieciak ; promotor dr hab. n. med. Marian Goluda ; II Katedra i KLinika Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Przydatność bazy wiedzy ekspertów dla wspomagania lekarza opieki podstawowej w wyjaśnianiu przyczyn zatrzymania miesiączkowania [praca doktorska]
Wrocław, 1997; [T.1] 66 k., 1 k. tabl.; [T.2] Supl.: Struktura bazy wiedzy ekspertów II Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 96 k.
114/259
Grażyna Szajerka, Grzegorz Terlecki.: Charakterystyka własności kinetycznych dehydrogenazy mleczanowej wyizolowanej z mięśni raka amerykańskiego (Orconectes limosus)
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Katowice, 9-12 września 1997. Streszczenia; s.171 poz.VIII-P67
115/259
Anna Skrzek, Małgorzata Mraz, Ewa Gruszka.: Krioterapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym - wyniki wstępne
Acta Bio-Optica Inform.Med. 1998 Vol.4 nr 2; s.69-72
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
116/259
Andrzej Popiela, Marian Gryboś, A. Szewczuk.: Odległe wyniki leczenia nowotworów nabłonkowych jajnika o granicznej złośliwości w materiale I Kliniki Ginekologii AM we Wrocławiu
W:I Kongres PTGO. Płock, 28-30.05.1998; s.8
117/259
Apoloniusz Rymkiewicz.: Pokrzywa zwyczajna - chwast leczniczy, paszowy i użytkowy
Kur.Rol. 1998 nr 6; s.17
118/259
Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz.: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV i AIDS?: 12. Światowa Konferencja na temat AIDS w Genewie - VI/VII 1998r.
Medium Gaz.DIL 1998 nr 12(101); s.16
119/259
Anna Skoczyńska, Ryszard Andrzejak, Roman Smolik, Danuta Andrzejak.: Effect of oral cadmium administration on the reactivity of isolated mesenteric vessels to norepinephrine in rats
W:Metal Ions in Biology and Medicine. Vol.5: 5th International Congress on Metal Ions, Munich, May 1998 ; eds. P. Collery [et al.]; Paris : John Libbey Eurotext, 1998; s.686-690
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
120/259
Roman Marciniak.: Recenzja: M. Beese, G. Winkler (Hrsg.) "MRT der Muskulatur/Indikationen und Bildinterpretation bei neuromuskulären Erkrankungen, Traumata und Tumoren", Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York 1997
Pol.Przegl.Radiol. 1998 T.63 nr 1; s.10
121/259
Anna Felińczak, Ewa Kuriata, Grażyna Siarkiewicz.: Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych wobec poziomu jakości opieki pielęgniarskiej
W:Program i materiały Konferencji Naukowej "Pielęgniarstwo u progu XXI w." Wrocław, listopad 1998 r. ; Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Pielęgniarstwa; s.221-231
122/259
J. Klempous, P. Miśkiewicz, Roman Rutowski, Henryk Kuś.: Porażenie splotu ramiennego u dzieci
Surg.Childh.Int. 1998 Vol.6 suppl.2; s.360-361
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Kraków, 18-21 wrzesień 1996 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
123/259
Stanisław Miękisz.: Ruch drgający i fale
W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.207-219
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
124/259
Bernard Panaszek, Grażyna Szybejko-Machaj.: Pokrzywka i obrzęk naczyniowy
W:Dermatologia pediatryczna. T.1 ; pod red. Mieczysławy Miklaszewskiej i Feliksa Wąsika; Wrocław : Volumed, 1999; s.255-295
(Seria specjalistyczna)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
125/259
Ewa Głąb, Renata B. Wąsikowa, Zdzisława Iwanicka.: Późne powikłania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 = Late complications in children and adolescents with diabetes mellitus type 1
Diabetol.Pol. 1999 Vol.6 supl.1; s.50 poz.U59
VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wrocław, 27-30 maja 1999. Streszczenia
126/259
Helena Śladowska, Maria Sieklucka-Dziuba, Grażyna Rajtar, Mirosław Sadowski, Zdzisław Kleinrok.: Investigations on the synthesis and pharmacological properties of amides of 7-methyl-3-phenyl-1-[2-hydroxy-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]- 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Farmaco 1999 Vol.54 no.11-12; s.773-779
IF: 0.406
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
127/259
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, W. Mirecki, Hanna Zając-Pytrus, Jarosław Marek, Joanna Jakubaszko-Turkiewicz.: Poprzeztwardówkowe mocowanie wtórnych wszczepów tylnokomorowych
W:II Ukrains'ko-Pol's'ka Konferencija Oftal'mologii. Truskavec', Ukraina, 17-18 veresnja 1999. Tezi; Kiiv, 1999; s.75
128/259
Henryk Kaczkowski, Janina Ruczkowska, Barbara Byczyńska.: Występowanie szczepów MRSA i MRCNS w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu w latach 1991-1998 = MRSA and MRCNS strains prevelence in the material collected by Faciomaxillary Surgery Department of Wrocław Medical University in years 1991-1998
W:III Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych "Zakażenia". Wrocław, 25-27 listopada 1999 r. Program i streszczenia; s.8
129/259
Jan Pellar, Thomas Wittig, Rainern Gottwald, Cornelia Schaefer, Janusz Haluszka.: Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Myrtol standardisiert vs. Plazebo vs. Cefuroxim vs. Ambroxol bei akuter Bronchitis
W:III. Sekretolyse-Gespräche "Therapie aktuell: Entzündliche Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege". Husum, 17.-19. September 1999; 4 s.
130/259
Zofia Marchewka, Jakub Kuźniar, Anna Długosz.: Enzymatic markers of cyclosporine nephrotoxicity in patients after renal transplantation
Int.Urol.Nephrol. 1999 Vol.31 no.5; s.727-734
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
131/259
Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus.: Chronic myeloid leucaemia
W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS '99: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 3-17 September 1999; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.546-563
132/259
Hanna Nowak-Malinowska, Anna Malepszy, Urszula Kaczmarek.: Dwuletnia ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału Tetric Ceram
W:Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego]. Polanica Zdrój, 1-2 październik 1999. Streszczenia referatów; poz.P43
133/259
Włodzimierz Więckiewicz, Elżbieta Frąszczak-Idziok.: Dwuetapowe leczenie protetyczne pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia guza szczęki
Mag.Stomatol. 1999 R.9 nr 1(90); s.35-37
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
134/259
Alina Wrzyszcz-Kowalczyk ; promotor prof. dr hab. Urszula Kaczmarek ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Występowanie zmian chorobowych jamy ustnej populacji w wieku 35-44 lata w regionie dolnośląskim [praca doktorska]
Wrocław, 1999; 120 k.
135/259
Izabela Gosk-Bierska, Rajmund Adamiec, Wiesława Doskocz, Wiesława Ciosek.: Kompleks glikoproteinowy GP Ib-IX krwinek płytkowych i poziom czynnika von Willebranda w osoczu chorych z makroangiopatią cukrzycową
Acta Angiol. 2000 T.6 supl.1; s.27 poz.26
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Lublin, 18-20 maja 2000 r. Streszczenia
136/259
Maria Witkowska.: Patofizjologiczne, farmakologiczne i kliniczne uzasadnienie stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne w przewlekłej niewydolności serca
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.1; s.47-55
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
137/259
Jadwiga Biernat, Joanna Pieczyńska.: Rola boru w uprawie roślin i żywieniu zwierząt oraz występowanie w produktach spożywczych
Bromatol.Chem.Toksykol. 2000 T.33 nr 3; s.201-207
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
138/259
[Maria] Hanna Niżankowska.: Report on the 2nd Polish Glaucoma Symposium. Wroclaw, Poland, April 27th-29th, 2000
Int.Glaucoma Rev. 2000 Vol.2 no.2; s.22
139/259
Hanna Dziatkowiak, Renata Wąsikowa, Alicja Symonides-Ławecka, Anna Bartnik-Mikuta, Anna Noczyńska, Ewa Pankowska.: Quality assessment of a diabetes education project
J.Pediatr.Endocrinol.Metab. 2000 Vol.13 suppl.4; s.1220
26th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Los Angeles, California, USA, October 31 - November 3, 2000. Abstracts
140/259
Dominik Krzyżanowski, Anna Welc, Ewa Kuriata.: Oczekiwania pacjentów Hospicjum Ojców Bonifratrów we Wrocławiu i ich rodzin wobec jakości opieki pielęgniarskiej = Expectations of Wrocław Bonifraters' Hospice's patients and their families as regards the quality of nursing care
W:Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pielęgniarstwo na przełomie tysiącleci". Lublin, 16-18 listopada 2000. Streszczenia prac; s.110
141/259
Franciszek Iwańczak, Andrzej Stawarski, Barbara Iwańczak, Maciej Potyrała, Tomasz Pytrus, Aleksander Blitek.: Wapniejące zapalenie trzustki u dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.52 poz.V/3
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
142/259
Wojciech Kustrzycki, Maciej Rachwalik, Michał Poprawski, Artur Bartoszcze, Krzysztof Maksymowicz.: Odmiany morfologiczne mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych zastawki mitralnej
Pol.Przegl.Kardiol. 2000 T.2 nr 1; s.49-56
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
143/259
Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Etyczne aspekty badań klinicznych nowych leków
Probl.Ter.Monit. 2000 T.11 nr 1; s.70-79
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
144/259
Anna Majewska, Zofia Sozańska, Mirosława Kasiak, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz.: Dental caries and yeast-like fungi in oral cavity of young people
W:The 4th Joint Meeting of the IADR CED/NOF [International Association of Dental Research Continental European Division/Nordisk Odontologisk Förening - Scandinavian Division]. Warsaw, 24-27 August 2000. Programme and abstracts; s.119 abstr.073
145/259
Urszula Kaczmarek, Przemysław Łoś, Nigel Pitts, Christopher Longbottom, Dagmara Piesiak, Agnieszka Czajczyńska, Joanna Woźniak.: Electrical properties of teeth surfaces by ac impedance spectroscopy
W:The 4th Joint Meeting of the IADR CED/NOF [International Association of Dental Research Continental European Division/Nordisk Odontologisk Förening - Scandinavian Division]. Warsaw, 24-27 August 2000. Programme and abstracts; s.150 abstr.127
146/259
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Elektrofizjologiczna ocena czasu refrakcji mózgowej u chorych z wieloogmiskowym niedokrwieniem mózgu
Udar Mózgu 2000 T.2 nr 1; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
147/259
Bogna Jatczak, Jarosław Pająk, Zofia Błach-Olszewska.: Podwójna wirusowa infekcja jako czynnik ryzyka w transłożyskowych zakażeniach: znaczenie endogennego TNFα
W:VI Spotkanie Sekcji Młodych Immunologów Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej "Cytometria przepływowa w immunologii". Gdańsk, 15-16 września 2000; s.27
148/259
M[ałgorzata] Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, I[wona] Prajs, B[ożena] Jaźwiec.: Clinical applications of 31P MRS (in vitro) in patients with haematological cancers
W:Workshop on MR in Experimetal and Clinical Cancer Research in the New Millenium. Geiranger (Norway) 10-13.08.2000. Syllabus; s.47
149/259
Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński.: Ocena wartości laryngektomii czołowo-bocznej w leczeniu raka krtani
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.2; s.189-192
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
150/259
S[ylwester] Mordarski.: Czy w chorobie zwyrodnieniowej stawów tylko leki "przeciwreumatyczne"?
Ból 2001 T.2 nr spec.; s.38
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Gdańsk, 30 maja - 2 czerwca 2001. Streszczenia prezentacji naukowych
151/259
M[aria] Warwas.: Udział katepsyn B i D w powstawaniu i diagnostyce chorób nowotworowych
Diagn.Lab. 2001 T.37 supl.2; s.34 poz.S.I./4W
XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Poznań, 5-7 wrzesień 2001 r. Zbiór streszczeń
152/259
Janusz Pluta, Olaf Gubrynowicz.: Przekształcenia organizacyjne w zaopatrzeniu farmaceutycznym na Dolnym Śląsku
W:Dzieje farmacji dolnośląskiej 1945-2000 ; pod red. Janusza Pluty, Joanny Piątkowskiej; Wrocław : BWR "Opal", 2001; s.87-105
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
153/259
Włodzimierz Więckiewicz, Jan Wnukiewicz, Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz.: Zastosowanie pojedynczych śrubowych wszczepów śródkostnych w zakresie zębów przednich szczęki
Implantoprotetyka 2001 T.2 nr 3; s.12-15
154/259
Bożena Bidzińska.: Postępy w diagnostyce i terapii funkcjonalnego hiperandrogenizmu
Terapia 2001 R.9 nr 2 z.1; s.39-43
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
155/259
Edwin Wagner, Adam Opolski, Joanna Wietrzyk.: Pochodne izoksazolu o spodziewanym działaniu przeciwnowotworowym
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.2; Poznań : Kontekst, 2001; s.683 poz.S.13s. P-80
156/259
W[ojciech] Witkiewicz, K. Czarnecki.: Operacja tętniaka aorty brzusznej u chorych w podeszłym wieku
Acta Angiol. 2002 Vol.8 abstracts; s.45 poz.P308
V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Kraków, 23-25 maja 2002 r.
157/259
Bogumił Halawa.: O problemach nauki w Polsce
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.4; s.427-428
158/259
L[udwika] Sadowska, A. Trzmiel, A. Wlazło, M[onika] Mysłek.: O środowiskowych uwarunkowaniach i szkodliwości palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkół wrocławskich
W:Ekologo-profilaktičeskije problemy zdorowja naselenija : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Grodno, 14-15 nojabria 2002 goda; Grodno : GOCGiE, GrGMU, 2002; s.265-272
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
159/259
E[wa] A. Jankowska, A. Szklarska, M[arek] Mędraś, M. Łopuszańska.: Zmiany z wiekiem parametrów hormonalnych uznawanych jako endokrynologiczne wskaźniki andropauzy w populacji polskiej
Endokrynol.Pol. 2002 T.53 z.2 supl.1; s.496-497 poz.A187
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Warszawa, 26-29 maja 2002
160/259
Agata Mikołajewska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 3; s.225-229
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
161/259
Andrzej Popiela, Magdalena Manowiec.: Profilaktyka porodu przedwczesnego
W:Materiały II Regionalnej Konferencji "Optymalizacja opieki perinatalnej". Wrocław, 06.12.2002; s.18-25
162/259
Sylwester Mordarski, Andrzej Kübler.: Leczenie bólu w ostrym zapaleniu trzustki
Med.Intens.Ratunk. 2002 T.5 nr 2; s.81-87
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
163/259
Aleksandra Szlagowska.: Personifikacje choroby w kulturze ludowej
Med.Nowożyt. 2002 T.9 z.1-2; s.43-51
164/259
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz.: Etiopatogeneza choroby trzewnej w świetle najnowszych badań
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 10; s.875-882
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
165/259
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.: Postępy w diagnostyce i leczeniu kamicy żółciowej u dzieci
Pediatr.Pol. 2002 T.77 nr 7; s.591-598
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
166/259
Andrzej Staniszewski.: Koncepcja szpitalnej opieki dziennej i chirurgii "jednego dnia" (ambulatoryjnej)
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.3; s.377-380
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
167/259
T[eresa] Matthews-Brzozowska, J[anina] Stopa, A[nna] Surdacka, M[ałgorzata] Chmielnik, B[ogdan] Miśkowiak.: Szkliwo w badaniach in vitro
Pozn.Stomatol. 2002; supl.; s.86 poz.62
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Endoncja" - Saldent 2002. Poznań, 21-22 marca 2002
168/259
Małgorzata Czyżewska, Monika Lachowska, Elżbieta Gajewska.: Ocena wartości oznaczania prokalcytoniny jako wykładnika zakażenia wrodzonego u noworodków
Przegl.Lek. 2002 T.59 supl.1; s.46-49
Międzynarodowa Konferencja "Postępy w neonatologii". Kraków, 18-20 kwietnia 2002 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
169/259
Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia mirtazapiną u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych
Psychiatr.Pol. 2002 T.36 nr 6 supl.; s.115-123
X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
170/259
Barbara Barteczko, Agata Mikołajewska, Adam Reich, Magdalena Reich.: Mięsak tkanek miękkich u dzieci w obrębie głowy i szyi
W:VII Ogólnopolska Konferencja Studeckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 12-14.IV.2002. Książka streszczeń; s.49
171/259
M[aria] Zalesska-Kręcicka, T[omasz] Kręcicki, K[laudiusz] Łuczak, M[onika] Morawska-Kochman, M[arcin] Frączek.: Ocena przydatności badań endoskopowych w diagnostyce nowotworów głowy i szyi
W:XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002. Streszczenia referatów; Białystok, 2002; s.255 poz.220
172/259
Małgorzata Synowiec-Piłat.: Szpital jako instytucja społeczna
W:Zdrowie i choroba: Wybrane problemy socjologii medycyny ; pod red. Jarosława Barańskiego, Włodzimierza Piątkowskiego; Wrocław : ATUT, 2002; s.131-135
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
173/259
W[ojciech] Witkiewicz, B[arbara] Świątek.: Medical law - aspects of organ transplantation
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.40 abstr.5
174/259
Astrid Hebrowska.: Diagnostyka chorób alergicznych - wybrane zagadnienia
W:Choroby alergiczne wieku rozwojowego ; pod red. Andrzeja Boznańskiego; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2003; s.241-253
(Biblioteka Pediatry; 44)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
175/259
Andrzej Steciwko, Donata Kurpas.: Opieka nad chorym z zespołem otępiennym w praktyce lekarza rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z choroba Alzheimera
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.529-534
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
176/259
Marta Strutyńska-Karpińska, Anna Małolepsza.: Szwy ręczne i mechaniczne w chirurgii jelita grubego
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.177-181
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
177/259
Ewa Stojek, Anna Skoczyńska.: Oddziaływanie ołowiu na śródbłonek naczyniowy
Med.Pracy 2003 T.54 nr 1; s.87-93
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
178/259
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska.: Oktawia Lubczyńska (1904-1983) - twórczyni i organizatorka Izby Lekarsko-Dentystycznej na Dolnym Śląsku
Medium Gaz.DIL 2003 nr 4; s.8
179/259
Rafał Ilow, Bożena Regulska-Ilow.: Próba oszacowania narażenia mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na metale ciężkie pobierane z żywnością
W:Ogólnopolskie Sympozjum "Wartość zdrowotna i zanieczyszczenia żywności". Gdańsk, 18-19 września 2003. Streszczenia; Gdańsk : Drukonsul, 2003; s.106 poz.PB-4
180/259
Emmanuel Addae-Boateng, Jerzy Kołodziej, Marek Marciniak, Grzegorz Kacprzak, Ireneusz Pawlak.: Chirurgiczne leczenie olbrzymich torbieli płuc = Surgical treatment of giant lung cysts
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 3; s.247-253
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
181/259
J[oanna] Rymaszewska, J[ózef] Zając, A[ndrzej] Kiejna, J[erzy] Leszek.: The prevalence of suicide in elderly Lower Silesia population
Psychogeriatr.Pol. 2003 Vol.0 no.0; s.27-28
31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, September 25-27, 2003
182/259
Rafał Małecki, Agnieszka Strzeszewska, Anna Zimny.: Osteokalcyna i C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I jako markery zmian kostnych w szpiczaku mnogim - ocena przydatności klinicznej
W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.52 poz.16
183/259
D[ominik] Turkiewicz, E[wa] Gorczyńska, J[acek] Toporski, K[rzysztof] Kałwak, A[licja] Chybicka.: Analysis of KIR-ligand incompatibility in children with haematological malignancies after allogeneic haematopoietic cell transplantation from unrelated donors
Bone Marrow Transplant. 2004 Vol.33 suppl.1; s.S224 poz.P830
30th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 20th Meeting of the EBMT Nurses Group and 3rd Meeting of the EBMT Data Management Group. Barcelona (Spain), March 28-31, 2004
184/259
Elżbieta Wójcik.: Szmery serca u dzieci
Essent.Med.- Mag.Lek.Rodz. 2004 nr 7; s.6-7
185/259
Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Rzadki przypadek przetoki aortalno-dwunastniczej spowodowany zakażeniem aortalnej protezy naczyniowej
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.199-202
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
186/259
Monika Horanin.: Ocena wyników operacyjnego leczenia spondylozy lędźwiowego odcinka kręgosłupa
W:IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 2-4 IV 2004; s.12 poz.9
187/259
Agnieszka Muszyńska, Marta Rosiek, Marek Nowak.: Wartość diagnostyczna parametrów spirometrycznych w ocenie remodelingu oskrzeli w astmie oskrzelowej
W:IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 2-4 IV 2004; s.55 poz.17
188/259
Grażyna Durek.: Sztuczne nośniki tlenu "substytuty krwi"
W:Materiały XII Zimowej Szkoły Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Karpacz, 10-13 marca 2004; s.1-10 [k.87-96]
189/259
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska.: Obecność bakteriofagów Escherichia coli w jelicie człowieka
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.114 poz.P-89
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
190/259
Danuta Zwolińska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska.: Białkomocz u dzieci - postępowanie diagnostyczne
Stand.Med. 2004 T.1 nr 10; s.1082-1088
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
191/259
Dorota Bednarska-Chabowska.: Rola farmaceuty w edukacji terapeutycznej pacjenta z cukrzycą typu 2
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.14 poz.SI-K002
192/259
Bogdan Łazarkiewicz.: Podstawowe wiadomości z kardiochirurgii
W:Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów ; pod red. Zygmunta Grzebieniaka; Wrocław : Akad. Med., 2004; s.343-348
Wyd.2, popr. uzup.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
193/259
S. Steinfeld, L. Moreland, C. Abud, J[acek] Szechiński, Z. Ge, R. Aranda, J. Becker, J. Kremer.: Rapid and significant improvements in the components of the ACR criteria in Abatacept-treated rheumatoid arthritis patients in the phase III aim (Abatacept in Inadequate responders to Methotrexate) trial
Ann.Rheum.Dis. 2005 Vol.64 suppl.3; s.457 poz.SAT0151
EULAR 2005 - Annual European Congress of Rheumatology. Vienna (Austria), 8-11 June 2005. Abstracts
194/259
Urszula Zaleska-Dorobisz, Andrzej T. Dorobisz, Elżbieta Czapiga, Violetta Sokolska, Urszula Koźmińska, Irena Batycka-Ugorska, Krzysztof Moroń.: Ostry brzuch u dzieci z chorobą nowotworową - diagnostyka i leczenie
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2005 Vol.60 suppl.16 no.6; s.388-392
Promocja zdrowia w hierarchii wartości
W tekście błędnie Bogusława Bałtycka-Ugorska
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
195/259
Magdalena Musiał, Witold Musiał.: Modernizm we wrocławskich aptekach
Bez recepty 2005 nr 2(59); s.30-31, 33
196/259
K[rystyna] Michalak, M. Komorowska, A[ndrzej] B. Hendrich, O[lga] Wesołowska, B[arbara] Łania-Pietrzak, L. Chludzińska, Y[oshiaki] Shirataki, N[oboru] Motohashi.: EPR and fluorescence spectroscopy studies of interactions of multidrug resistance modulators with lipid bilayers
W:COST P15 - 1st joint WG meeting and 2nd MC meeting. Budapest, 26-28th October 2005. Abstracts; s.42
197/259
Kamilla Schlade-Bartusiak, Agnieszka Stembalska, David Ramsey.: Significant involvement of chromosome l3q deletions in progression oflarynx cancer, detected by comparative genomic hybridization.
J.Appl.Genet. 2005 Vol.46 no.4; s.407-413
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
198/259
Marzena Samardakiewicz, Jerzy R. Kowalczyk, Sylwia Barsow, Małgorzata Antonowicz, Elżbieta Szweda, Anna Groth, Marzena Gwadera, Maria Szaniawska-Thiel, Justyna Korzeniewska, Magdalena Janowska, Aleksandra Grabowska, Dorota Kaputa, Alicja Chybicka, Michał Matysiak, Walentyna Balwierz, Danuta Sońta-Jakimczyk, Anna Balcerska, Jacek Wachowiak, Danuta Perek.: Poziom opieki psychologicznej i zakres stosowanego wsparcia w polskich ośrodkach onko/hematologii dziecięcej
Med.Wieku Rozw. 2005 T.9 nr 2 supl.1; s.65-66 poz.U-42
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania". Warszawa, 8-11 czerwca 2005 r. Streszczenia
199/259
B[arbara] Dolińska-Krajewska, P[iotr] Dzięgiel, E[wa] Jagoda, J[adwiga] Węcławek, M[aciej] Zabel.: Application of langerine in diagnostics of histocytoses in children
Pol.J.Pathol. 2005 Vol.56 no.1 suppl.; s.7
Symposium on Electron Microscopy. Poznań, 17-18 November 2004. Abstracts
200/259
Jarosław Barański.: Śmierć i pośpiech życia. Uwagi do fenomenologii biografii
W:Problemy współczesnej tanatologii: medycyna - antropologia kultury - humanistyka. T.9 : [Materiały IX Krajowej Konferencji TANATOS 2005, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Szklarskiej Porębie w dniach 16-18 listopada 2005 r.] ; pod red. Jacka Kolbuszewskiego; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005; s.55-60
ISBN 83-7374-037-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
201/259
D[orota] Kamińska, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, B[arbara] Bernat, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Elimination of warm ischemia does not affect renal allograft function
W:VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, 12-14 maja 2005. Program, abstrakty; poz.P 35
202/259
B[ożena] Sapian-Raczkowska, I[zabela] Gosk-Bierska, M[aciej] Rabczyński, R[ajmund] Adamiec.: Niedokrwienie kończyn dolnych u chorych z czerwienicą prawdziwą - opis 2 przypadków
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A242
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
203/259
Renata Bednorz, Wojciech Apoznański, Irena Choroszy-Król, Dorota Teryks-Wołyniec, Danuta Zwolińska, Dorota Polak-Jonkisz, Magdalena Frej-Mądrzak, Monika Biernat, Lilla Pawlik-Sobecka.: Chlamydia trachomatis: diagnosis and treatment of urinary tract infections in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.637-643
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
204/259
Lidia Łysenko, Małgorzata Fleischer, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Katarzyna Fleischer, Olga Bortkiewicz.: Oporność szczepów rodzaju Acinetobacter na antybiotyki beta-laktamowe
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2006 Vol.60 [właśc.61] suppl.16 [właśc.17] no.4; s.281-285 poz.410
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
205/259
J[oanna] Rymaszewska.: Ocena kliniczna i leczenie zaburzeń psychicznych okresu okołoporodowego
Ginekol.Pol. 2006 [T.77] supl.1; s.15 poz.041
XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006 r.
206/259
Beata Zadrożna-Śliwka ; promotor dr hab. n. med. Marek Bolanowski ; Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Ocena zaburzeń gospodarki kostnej z uwzględnieniem roli frakcji parathormonu aktywującego (CAP) i nieaktywującego cyklazę adenylanową (CIP) u kobiet z hiperprolaktynemią różnego pochodzenia [praca doktorska]
Wrocław, 2006; 145 k.
207/259
Kazimierz Ferdynand Kobus.: Wędrówki w czasie [chirurgia plastyczna]
Chir.Dypl. 2007 T.2 nr 3; s.8-14
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
208/259
M. Bębenek, M. Pudełko, E. Cisarż, A. Balcerzak, W. Tupikowski, L. Wojciechowski, A. Stankowska, R[adosław] Tarkowski, R. Szulc.: Therapeutic results in low-rectal cancer patients treated with abdominosacral resection are similar to those obtained by means of anterior resection in mid- and upper-rectal cancer cases
EJSO Eur.J.Surg.Oncol. 2007 Vol.33 no.3; s.320-323
IF: 2.065
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
209/259
Renata Wojtyńska, Maciej Rachwalik, Wojciech Kustrzycki.: Patomechanizmy uszkodzeń centralnego układu nerwowego u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego
Pol.Przegl.Kardiol. 2007 T.9 nr 2; s.131-136
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
210/259
Piotr Malec.: Protetyka
W:Przygotowanie do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego : pytania i odpowiedzi ; red. Joanna Kobierska-Brzoza; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2007; s.167-187
(Seria LEP)
ISBN 978-83-60290-67-5
211/259
Jerzy Kołodziej, Witold Knast.: Szkoła Torakochirurgii
W:Wrocławskie środowisko akademickie : twórcy i ich uczniowie 1945-2005 ; [zespół red. Adam Chmielewski et al.]; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2007; s.459
ISBN 978-83-04-04823-2
212/259
Sławomir Jarząb, Michał Guła, Joanna Mierzejewska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Pozowski.: Elektroterapia w walce z bólem - metody wybrane
W:XV Krajowa Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna". Wrocław, [12-15] wrzesień 2007. [CD-ROM : referaty] + [książka] : streszczenia prac konferencyjnych; Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007; poz.86 [5] s. [CD-ROM] ; s.111 [książka]
ISBN 978-83-87982-52-2
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
213/259
Zbigniew Kozłowski, Małgorzata Radwan-Oczko.: Praktyczne spojrzenie na niektóre choroby jamy ustnej = Practical view of some oral diseases
W:8. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne - Dentamed. Wrocław, 13-14 listopada 2009. Katalog targowy; Kraków : Targi w Krakowie Sp z o.o., 2009; s.22
214/259
Tomasz Bednarczuk, Ewa Bar-Andziak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Agata Waligórska, Maria Górska, Janusz Myśliwiec, Barbara Jarząb, Regina Karczmarzyk, Anna Zawadzka, Dariusz Garmol, Dariusz Kęcik, Leszek Królicki, Maria Teresa Płazińska, Antoni Krzeski, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Andrzej Lewiński, Andrzej Milewicz, Jacek Daroszewski, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Krystyna Pilarska, Maciej Skórski, Wiesław Wiechno, Jerzy Sowiński, Anhelli Syrenicz, Jerzy Szaflik, Hubert Wanyura, Wojciech Zgliczyński, Helena Jastrzębska, Janusz Nauman.: Postępowanie w orbitopatii towarzyszącej chorobie Gravesa i Basedowa. Komentarz i uzupełnienie do stanowiska EUGOGO
Endokrynol.Pol. 2009 T.60 nr 4; s.312-330
Toż w: Med. Prakt. 2009 wyd.spec.2; s.107-128
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
215/259
Dorota Drozd, Jadwiga Nowacka, Jacek Piechocki.: Opieka nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu kardiochirurgicznego
W:Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego ; pod red. Izabelli Uchmanowicz, Beaty Jankowskiej, Bernarda Panaszka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.474-484
ISBN 978-83-7055-586-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
216/259
Beata Bielicka, Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz.: Ocena zmian profilu struktur kostnych czaszki u pacjentów dorosłych leczonych ortodontycznie bez ekstrakcji zębów
Mag.Stomatol. 2010 T.10 nr 4; s. 84-87
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
217/259
Grażyna Gęsior, Marta Arendarczyk.: Opieka pielęgniarska nad chorym z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem
W:Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T.3 ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2010; s.77-89
ISBN 978-83-62182-07-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
218/259
Bożena Sapian-Raczkowska, Maciej Rabczyński, Rajmund Adamiec.: Paraoksonaza - ważny enzym przemian lipidowych i potencjalny sprzymierzeniec w leczeniu przeciwmiażdżycowym
Pol.Merkur.Lek. 2010 T.29 nr 173; s.325-327
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
219/259
Donata Kurpas.: Rola paciorkowców w zapaleniu gardła i migdałków
Prakt.Lek. 2010 nr 64 (wrzesień); s.22-23
220/259
Jolanta Kolasińska, Krystyna Misiak.: Odżywianie ludzi starszych
W:Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Anna Abramczyk [et al.]; Wrocław : A & A Optimed, 2010; s.50-60
ISBN 83-912589-2-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
221/259
Heinz Schilcher, Walter Dorsch: Ziołolecznictwo w pediatrii : podręcznik dla lekarzy i farmaceutów
Wyd.1 pol., red. Izabela Fecka
Wrocław : MedPharm Polska, 2010; 261 s.
ISBN 978-83-60466-33-9
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
222/259
Jan Meler, Robert Pluta, Janusz Pluta.: Próby tabletkowania peletek z naproksenem sodu powlekanych Eudragitem L 100-55
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.61 poz.AP42
ISBN 978-83-927125-1-0
223/259
Magdalena Czemplik, Aleksandra Boba, Kamil Kostyn, Anna Kulma, Agnieszka Mituła, Monika Sztajnert, Magdalena Wróbel-Kwiatkowska, Magdalena Żuk, Jan Szopa, Katarzyna Skórkowska-Telichowska.: Flax engineering for biomedical application
W:Biomedical engineering, trends, research and technologies ; ed. Małgorzata Anna Komorowska, Sylwia Olsztyńska-Janus; Rijeka : InTech, 2011; s.407-434
ISBN 978-953-307-514-3
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
224/259
M[onika] M. Biernat, J[olanta] Rusiecka-Ziółkowska, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Piątkowska, I. Helemejko, A. Kania, G[rażyna] Gościniak.: The occurrence of Demodex spp. in blepharitis patients and healthy people a 3-year observational study
Clin.Microbiol.Infect. 2011 Vol.17 suppl.4; s.S97 poz.O494
21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID); 27th International Congress of Chemotherapy. Milan (Italy), 7-10 May 2011
225/259
Ewa Milnerowicz-Nabzdyk, Mariusz Zimmer, Robert Woytoń, Artur Wiatrowski, Joanna Michniewicz, Michał Pomorski.: An evaluation of the effectiveness of operative hysteroscopy in the female sterility treatment
Curr.Med.Chem. 2011 spec. iss. abstracts; s.183-184 poz.PO-208
3rd International Conference on Drug Discovery and Therapy. Dubai (United Arab Emirates), 7-10 February 2011
226/259
Bartosz Puła, Aleksandra Jethon, Aleksandra Piotrowska, Agnieszka Gomułkiewicz, Tomasz Owczarek, Jacek Calik, Andrzej Wojnar, Wojciech Witkiewicz, Janusz Ryś, Maciej Ugorski, Piotr Dzięgiel, Marzenna Podhorska-Okołów.: Podoplanin expression by cancer-associated fibroblasts predicts poor outcome in invasive ductal breast carcinoma
Histopathology 2011 Vol.59 no.6; s.1249-1260
IF: 3.082
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
227/259
Krystyna Misiak, Zbigniew Machaj, Anna Dąbek, Iwona Zborowska.: Quality of life of older people in long term care
W:Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ; ed. by Dominik Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing house WCM, 2011; s.166-172
ISBN 978-83-62640-24-9
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
228/259
Ewa Nienartowicz.: Nowoczesne metody diagnostyki przewodu pokarmowego - zalety i ograniczenia metod
W:Radiologia : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej ; pod red. Krystyny Kochman, Marka Sąsiadka; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2011; s.49-52
ISBN 978-83-60732-50-2
229/259
Anna Nowicka.: Synteza nowych pochodnych 3-amino-2(1H)-tiokso-4(3H)-chinazolinonu
W:XVI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych; Ist International Student Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 1-2 kwietnia 2011 roku; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.196-197 poz.8
ISBN 978-83-7055-587-0
230/259
Agnieszka Kurczab, Agnieszka Kuźniar, Paweł Kudzbalski, Anna Kozanecka, Beata Kawala.: Obiektywna ocena potrzeby leczenia ortodontycznego u pacjentów rozpoczynających leczenie w ramach NFZ = An objective assessment of orthodontic treatment need among patients starting treatment refunded by NFZ
W:16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Poznań, 27-30. 09. 2012; s.46-47 poz.35
231/259
B[ernard] Panaszek.: Zespół nadwrażliwości na czynniki środowiskowe - ważny i narastający problem w praktyce alergologicznej
W:8. Akademia Dermatologii i Alergologii. Ustka, [10-12.02.] 2012. Program i streszczenia referatów ; red. nauk. Roman Nowicki; Kraków : Instytut Dermatologii sp. z o.o.; s.71
(DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series; Vol.4)
ISBN 978-83-929579-4-2
232/259
Krzysztof Mastej, Kamil Zębik, Krystyna Zdrojowy, Rajmund Adamiec.: Twardzina układowa oraz zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń w obrazie zaburzeń krążenia obwodowego
Acta Angiol. 2012 Vol.18 suppl.A; s.A62 poz.34
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 29 marca - 1 kwietnia 2012 roku
233/259
Ewa Bednaruk-Młyński, Joanna Pieńkowska, Waldemar Kulikowski, Edyta Subocz, Justyna Dzietczenia, Bogdan Małkowski, Marta Zalewska, Adam Skorzak, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Tomasz Wróbel, Jan M. Zaucha.: Positron emission tomography combined with computed tomography (PET-CT) should substitute classical CT in the initial staging of Hodgkin lymphoma (HL).
Blood 2012 Vol.120 no.21; poz.2632
54th Annual Meeting of the American Society of Hematology. Atlanta, GA, December 8-11, 2012. Abstracts
234/259
J[acek] Daroszewski, E. Pawlak-Adamska, M[arek] Bolanowski, I[rena] Frydecka.: Polymorphism of the PPAR-γ2 gene and Graves' orbitopathy: the Ala variant confers decreased risk of eye symptoms
Endocr.Abstr. 2012 Vol.29; poz.P1590
15th International & 14th European Congress of Endocrinology. Florence (Italy), 5-9 May 2012
235/259
Geogina P. Sava, Helen E. Speedy, Maria Chiara Di Bernardo, Silvia Deaglio, Lidia Karabon, Irena Frydecka, Dariusz Woszczyk, Davide Rossi, Gianluca Gaidano, Larry Mansouri, Karin E. Smedby, Gunnar Juliusson, Richard Rosenquist, Daniel Catovsky, Richard S. Houlston.: rs2072135, a low-penetrance variant for chronic lymphocytic leukaemia?
Brit.J.Haematol. 2013 Vol.162 no.2; s.221-228
IF: 4.959
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
236/259
Ewa Katzenellenbogen, Nina A. Kocharova, Alexander S. Shashkov, Sabina Górska-Frączek, Maria Bogulska, Andrzej Gamian, Yuriy A. Knirel.: Structure of the O-polysaccharide of Edwardsiella tarda PCM 1150 containing an amide of D-glucuronic acid with L-alanine
Carbohydr.Res. 2013 Vol.368; s.84-88
IF: 1.966
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
237/259
Maria Szymonowicz, Aneta Frączek-Szczypta, Zbigniew Rybak, Stanisław Błażewicz.: Comparative assessment of the effect of carbon-based material surfaces on blood clotting activation and haemolysis
Diam.Rel.Mater. 2013 Vol.40; s.89-95
IF: 1.572
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
238/259
Elżbieta Poniewierka.: Otyłość a przewód pokarmowy
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.87
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
239/259
A[leksandra] Jakubiak, K. Szczałuba, M. Kugaudo, J. Pilch, A. Rauch, R[obert] Śmigiel.: Phenotype and genotype of Polish patients with Mowat-Wilson syndrome
Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.474 poz.J02.05
European Human Genetics Conference 2013. Paris (France), June 8-11, 2013. Abstracts
240/259
Sylwia Zielińska, Weronika Kozłowska, Mariola Dąbrowska, Danuta Kalemba, Joanna Kolniak-Ostek, Jan Oszmiański, Adam Matkowski.: Terpenoid and phenylpropanoid metabolites of Agastache rugosa, rivarly, co-existence or cross-talk?
W:International Conference on Natural Products Utilization "From plants to pharmacy shelf". Bansko, Bulgaria, 3-6 November 2013; s.67 poz.SL30
241/259
Giancarlo Agnelli, Harry R. Buller, Alexander Cohen, Madelyn Curto, Alexander S. Gallus, Margot Johnson, Urszula Masiukiewicz, Raphael Pak, John Thompson, Gary E. Raskob, Jeffrey I. Weitz ; the AMPLIFY-EXT Investigators [Jerzy Lewczuk, Wojciech Witkiewicz et al.]: Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism
New Engl.J.Med. 2013 Vol.369 no.9; s.799-808 + supplementary appendix on-line [list of contributors]
IF: 54.420
242/259
Marek Ussowicz.: Powiększenie węzłów chłonnych - limfadenopatia
W:Od objawu do nowotworu : wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci ; red. Alicja Chybicka; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2013; s.45-49
Wyd.2
ISBN 978-83-7609-867-8
243/259
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg.: Specyfika farmakoterapii pacjentów w podeszłym wieku
Psychogeriatr.Pol. 2013 Vol.10 nr 3; s.115-125
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
244/259
Cyprian Kozyra, Beata Zmyślona, Katarzyna Madziarska.: Complementary objective and subjective measures of hospital services quality
W:17-th AMSE - Applications of Mathematics in Economics : International Scientific Conference. [Jerzmanowice], Poland, 27-31 August, 2014. Conference proceedings, full text papers ; ed. by Zofia Rusnak, Beata Zmyślona; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014; s.150-155
ISBN 978-83-7695-421-9
Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
245/259
Przemysław Pacan, Adam Reich, Magdalena Grzesiak, Jacek C. Szepietowski.: Onychophagia is associated with impairment of quality of life
Acta Derm.-Venereol. 2014 Vol.94 no.6; s.703-706
IF: 3.720
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
246/259
Andrzej M. Fal.: Poprawne użycie inhalatorów kapsułkowych i ich akceptacja przez pacjenta - rola edukacji
Alergol.Info 2014 nr 1; s.11-15
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
247/259
M[ichał] Pomorski, A[nna] Rosner-Tenerowicz, T[omasz] Fuchs, R[obert] Woytoń, M[ariusz] Zimmer.: Complete separation of the uterine cesarean section scar - a new cause of secondary infertility?
Fertil.Steril. 2014 Vol.102 no.3 suppl.; s.e283 poz.P-437
70th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. Honolulu (Hawaii), 18-22 October 2014. Abstracts
248/259
Karolina Jabłońska, Bartosz Puła, Agata Zemła, Christopher Kobierzycki, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyński, Maciej Zabel, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel.: Expression of the MT1 melatonin receptor in ovarian cancer cells
Int.J.Mol.Sci. 2014 Vol.15 no.12; s.23074-23089
IF: 2.862
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
249/259
Wiesław Kurlej, Bożena Kurc-Darak, Katarzyna Staszak, Kamil Nelke, Jacek Zborowski, Dorota Stanossek.: Eating habits and physical activity among the youth from Kujakowice Górne and Dolne
W:Wellness and society ; sci. ed. Monika Szpringer, Roman Starz; Lublin : NeuroCentrum, 2014; s.107-117
(Health and wellness; 4/2014; ISSN 2300-0740)
ISBN 978-83-61495-43-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
250/259
[red.] Lee A. Fleischer, Michael F. Roizen: Anestezjologia w praktyce klinicznej : jednostki chorobowe od A do Z
Wyd.1 pol., red. Andrzej Kübler
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014; XL, 494 s.
ISBN 978-83-7609-950-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
251/259
Małgorzata Synowiec-Piłat.: Older people's beliefs on prevention and etiology of cancer in Poland. Implications for health promotion
Anthropol.Rev. 2015 Vol.78 no.3; s.289-296
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
252/259
Wojciech Derkowski, Alicja Kędzia.: Analiza wymiaru fraktalnego kory mózgowej oraz komputerowo uśrednianych poznawczych potencjałów wywołanych u chorych na chorobę Alzheimera
W:Komputerowe wspomaganie badań naukowych. T.22 ; red. Jan Zarzycki; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015; s.13-20
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B; nr 221)
ISBN 978-83-7374-091-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
253/259
Marta Siomkajło, Marek Bolanowski.: Hipoglikemia u potencjalnie zdrowego pacjenta - diagnostyka różnicowa
Trendy Endokrynol. 2015 T.3 nr 2; s.7-14
254/259
Łukasz Pałka.: Ocena porównawcza obliteracji kanalików zębinowych po zastosowaniu własnej kompozycji farmaceutycznej
W:Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja. Materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 3 [Wrocław, 16-18.01.2015] [DVD]; Kraków : CreativeTime, 2015; s.167
ISBN 978-83-63058-45-6
255/259
Izabella Kuberka, Aleksandra Kołtuniuk, Aleksandra Pytel, Joanna Rosińczuk.: Opatrunki specjalistyczne w praktyce pielęgniarskiej
Współcz.Pielęg.Ochr.Zdr. 2015 Vol.4 nr 4; s.99-101
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
256/259
Weronika Wziątek-Nowak, Jakub Gierczyński, Piotr Dąbrowiecki, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Andrzej M. Fal, Jerzy Gryglewicz, Artur J. Badyda.: Socioeconomic effects of chronic obstructive pulmonary disease from the public payer's perspective in Poland
Adv.Exp.Med.Biol. 2016 Vol.885: Neuroscience and respiration. Vol.19: Respirology; s.53-66
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
257/259
Krzysztof Dariusz Szarejko, Joanna Kuc, Krzysztof Aleksandrowicz, Maria Gołębiewska.: Soft tissue mobilisation and masticatory muscles activities in Kimmerle anomaly
Int.Dent.J. 2016 Vol.66 suppl.1; s.162 poz.P268
104th FDI Annual World Dental Congress. Poznań (Poland), 7-10 September 2016. Abstracts
258/259
Wojciech Baran, Barbara Iwańczak.: Pozajelitowa manifestacja choroby Leśniowskiego-Crohna u 11-letniej dziewczynki
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S198
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
259/259
Piotr Miśkiewicz, Marzena Kozakiewicz, Jan Godziński.: Operacje miotenotomiczne u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2016 T.6 nr 1; s.64 poz.5
XVI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Wrocław, 15-17 września 2016 r.
stosując format:
Nowe wyszukiwanie