Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BŁASZCZUK JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 266Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/266
Mieczysław Bernat, Zenon Zimmer, Stanisław Milnerowicz, Marta Strutyńska, Jerzy Błaszczuk, Jan Kosz.: Postępy w chirurgii wytwórczej całego przełyku
W:51 Zjazd Szkoleniowo-Naukowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 9-11 czerwca 1983 r.; s.90
2/266
O[tton] Bader, M[ieczysław] Bernat, K[rystyna] Markocka-Mączka, A[dam] Bugajski, S[tanisław] Milnerowicz, M[arta] Strutyńska, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk.: Chirurgiczne leczenie przebicia przełyku
W:LI Zjazd Naukowy - Towarzystwo Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 wrzesień 1983. Streszczenia referatów; Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 1983; s.215
3/266
Otton Bader, Mieczysław Bernat, Krystyna Markocka-Mączka, Adam Bugajski, Stanisław Milnerowicz, Marta Strutyńska, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk.: Chirurgiczne leczenie przebicia przełyku
W:LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 września 1983. Pamiętnik; s.450-457
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
4/266
M[ieczysław] Bernat, O[tton] Bader, S[tanisław] Milnerowicz, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk.: Bliznowe zwężenie przełyku na tle zwrotnego trawiennego zapalenia w przebiegu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy
W:52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 24-26 maja 1984 r. Streszczenia; s.30-31
5/266
Stanisław Milnerowicz, Otton Bader, Jerzy Błaszczuk.: Postępowanie w uchyłkach Meckela w materiale własnym
Pol.Przegl.Chir. 1984 T.56 nr 6; s.601-604
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/266
Mieczysław Bernat, Otton Bader, Jerzy Błaszczuk.: Problemy chirurgicznego leczenia olbrzymich, pooperacyjnych przepuklin powłok brzusznych
Wiad.Lek. 1984 T.37 nr 23; s.1868-1871
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/266
Jerzy Błaszczuk, Zdzisław Jaworski, Stanisław Milnerowicz.: Rzadki przypadek uszkodzenia górnego odcinka przełyku
Wiad.Lek. 1984 T.37 nr 18; s.1441-1444
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
8/266
Stanisław Milnerowicz, Otton Bader, Jerzy Błaszczuk, Teresa Rosińska.: Polekowe krwawienie z żołądka i uchyłka Meckela
Pol.Przegl.Chir. 1985 T.57 nr 2; s.164-166
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/266
M[ieczysław] Bernat, O[tton] Bader, S[tanisław] Milnerowicz, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Rosińska, J[erzy] Błaszczuk.: Kolon oder Ileum für die Rekonstruktion des gesamten Ösophagus je nach dem Gefässverlauf
Zentralbl.Chir. 1985 Vol.110 no.21; s.1297-1303
IF: 0.200
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
10/266
M[ieczysław] Bernat, O[tton] Bader, Z[enon] Zimmer, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska, A[ndrzej] Lewandowski, A[leksander] Braczkowski.: Postępy w chirurgicznym leczeniu zapobiegawczym reflux oesophagitis
W:54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 30.05-1.06.1986. Streszczenia referatów; s.203-204
11/266
M[ieczysław] Bernat, O[tton] Bader, Z[enon] Zimmer, J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] Lewandowski, A[leksander] Braczkowski, M[arta] Strutyńska.: Zagadnienie sposobu leczenia ciężkich powikłań reflux oesophagitis
W:54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 30.05-1.06.1986. Streszczenia referatów; s.202-203
12/266
Danuta Schlesinger, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Błaszczuk.: Occurrence of AB0 group antigents in bladder carcinoma
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1986 Vol.34 no.2; s.171-174
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/266
Mieczysław Bernat, Otton Bader, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Taktyka postępowania operacyjnego w leczeniu bliznowych zwężeń przełyku i żołądka
Pol.Przegl.Chir. 1986 T.58 nr 4; s.263-270
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/266
Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Ostra mechaniczna niedrożność jelit u chorych w wieku podeszłym
Pol.Tyg.Lek. 1986 T.41 nr 21; s.687-689
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
15/266
Jerzy Błaszczuk.: Wkład chirurgów wrocławskich w rozwój chirurgii wytwórczej całego przełyku : komunikat
Sprawozd.Wroc.Tow.Nauk.Seria B 1986 T.41; s.14-16
16/266
M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] Lewandowski, S[tanisław] Milnerowicz, M[arta] Strutyńska.: Własny sposób wytworzenia całego zamostkowego przełyku z odcinka jelita krętego, ślepego i wstępnicy na wspólnej szypule naczyniowej
W:53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich; 2 Posiedzenie Naukowe Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Poznań, 2-5 września 1987. Streszczenia; s.138 poz.PP42
17/266
O[tton] Bader, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, S[tanisław] Milnerowicz, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, M[arta] Strutyńska.: Zastosowanie przetok zewnętrznych górnego odcinka przewodu pokarmowego w leczeniu schorzeń chirurgicznych
W:53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich; 2 Posiedzenie Naukowe Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Poznań, 2-5 września 1987. Streszczenia; s.169 poz.PŻ31
18/266
Otton Bader, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Kajetan Pochciał, Stanisław Milnerowicz, Zenon Zimmer.: Chirurgiczne leczenie uchyłków przełyku
W:Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń. Bydgoszcz, 23-25 czerwiec 1984 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : PZWL, 1987; s.471-473
ISBN 83-200-1152-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
19/266
Mieczysław Bernat, Stanisław Milnerowicz, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Zenon Zimmer.: Taktyka postępowania operacyjnego w zabiegach wytwórczych przełyku
W:Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń. Bydgoszcz, 23-25 czerwiec 1984 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : PZWL, 1987; s.453-454
ISBN 83-200-1152-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
20/266
Teresa Rosińska, Anna Markowska, Jerzy Błaszczuk.: Wchłanianie witaminy C po zabiegach wytwórczych przełyku wykonanych z różnych odcinków jelit
Pol.Przegl.Chir. 1987 T.59 nr 12; s.1010-1015
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/266
Mieczysław Bernat, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Olbrzymi uchyłek Zenkera przyczyną wysokiej niedrożności przełyku i skrajnego wyniszczenia chorego
Wiad.Lek. 1987 T.40 nr 12; s.821-825
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/266
Mieczysław Bernat, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski.: Trudności w różnicowaniu i rozpoznaniu pomiędzy uchyłkiem Zenkera a rakiem górnego, piersiowego odcinka przełyku.
Wiad.Lek. 1987 T.40 nr 14; s.992-994
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/266
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, O[tton] Bader, M[arta] Strutyńska, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk.: Własny sposób chirurgicznego leczenia niedomogi wpustu i jej powikłań
W:56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 27- 29.05 1988 r. Streszczenia; s.17
24/266
Jerzy Błaszczuk, Mieczysław Bernat, Teresa Rosińska.: Rak piersiowego odcinka przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1988 T.60 nr 3; s.214-220
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/266
Mieczysław Bernat, Otton Bader, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk.: Uchyłki przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1988 T.60 nr 10; s.793-800
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/266
Jerzy Błaszczuk, O[tton] Bader, M[ieczysław] Bernat.: Esophagoscopy in detecting early esophagus carcinoma
Surg.Endosc. 1988 Vol.2 no.2; s.135 poz.134
International Congress on Surgical Endoscopy, Ultrasound, and Interventional Techniques held together with 15. Symposium der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Endoskopie und Sonographie (CAES) der Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie. Berlin, June 29 - July 2, 1988. Abstracts
27/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat, A[ndrzej] Lewandowski.: Cancer of the thoracic oesophagus
W:XXVI World Congress of the International College of Surgeons. Milan (Italy), July 3-9, 1988 ; ed. P. Granelli, W. Montorosi; Mediolan : Monduzzi Editore, 1988; s.175-178
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
28/266
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk.: Surgical treatment of megaoesophagus
W:XXVI World Congress of the International College of Surgeons. Milan (Italy), July 3-9, 1988 ; ed. P. Granelli, W. Montorosi; Mediolan : Monduzzi Editore, 1988; s.171-174
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/266
O[tton] Bader, A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, S[tanisław] Milnerowicz, J[erzy] Błaszczuk.: Chirurgiczne leczenie uchyłków przełyku
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.1: Chirurgia przełyku, chirurgia żołądka; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.41-44
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
30/266
S[tanisław] Milnerowicz, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] Lewandowski, J[erzy] Błaszczuk.: Oparzenia przełyku u dzieci i młodzieży
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.3: Chirurgia jelita grubego, chirurgia onkologiczna, transplantologia, chirurgia dziecięca, anestezjologia, chirurgia doświadczalna, varia, wykład im. prof. L. Rydygiera; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.402-406
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
31/266
Jerzy Błaszczuk, Mieczysław Bernat.: Zabiegi wytwórcze całego przełyku w Polsce przed 1939 rokiem
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.1: Chirurgia przełyku, chirurgia żołądka; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.157-162
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
32/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat.: Chirurgia wytwórcza całego przełyku w Polsce przed 1939 r.
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.1; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.445
33/266
O[tton] Bader, A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, S[tanisław] Milnerowicz, J[erzy] Błaszczuk.: Chirurgiczne leczenie uchyłków przełyku
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.1; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.199
34/266
M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk.: Ludwik Rydygier - pionier operacji wytwórczych przełyku
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.1; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.415
35/266
S[tanisław] Milnerowicz, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] Lewandowski, J[erzy] Błaszczuk.: Oparzenia przełyku u dzieci i młodzieży
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.933
36/266
S[tanisław] Milnerowicz, O[tton] Bader, M[ieczysław] Bernat, A[ndrzej] Lewandowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, Z[dzisław] Jaworski, J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki.: Przebicie przełyku
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1141
37/266
M[arta] Strutyńska, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, S[tanisław] Milnerowicz, A[ndrzej] Lewandowski.: Rak piersiowego odcinka przełyku w materiale własnym
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1250
38/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat, M[arta] Strutyńska, A[ndrzej] Lewandowski, S[tanisław] Milnerowicz.: Zabiegi paliatywne w raku piersiowego odcinka przełyku
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.985
39/266
Jerzy Błaszczuk.: Chirurgia wytwórcza przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1989 T.61 nr 9; s.684-689
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
40/266
Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski.: Kamica żółciowa w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego we Wrocławiu
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.95-100
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/266
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski.: Perforacja dróg żółciowych do wolnej jamy otrzewnowej
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.107-110
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
42/266
Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Problemy leczenia olbrzymich przełyków
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.45-50
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/266
Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk.: Problemy rozpoznawania i leczenia owrzodzeń przełyków wytwórczych z przeszczepów jelitowych
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.33-44
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
44/266
Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk.: Uchyłek dwunastnicy przyczyną żółtaczki mechanicznej
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.115-119
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
45/266
Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk.: Własny sposób chirurgicznego leczenia kurczu wpustu
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 supl.; s.57-62
Postępy w chirurgii. I Międzynarodowe Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Wrocław 16 września 1988
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/266
Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk.: Ludwik Rydygier pionier operacji wytwórczych przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1990 T.62 nr 12; s.1044-1048
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
47/266
J[erzy] Błaszczuk, M[arek] Woźniewski, K[rystyna] Markocka-Mączka, K[rzysztof] Grabowski.: 29 corrective operations on patients after surgical oesophageal substitution
W:34th World Congress of Surgery of the ISS/SIC and 12th World Congress of CICD - International Surgical Week. Stockholm (Sweden), August 25-31, 1991. Program and abstracts; s.332 poz.447
48/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat, M[arek] Woźniewski, K[rystyna] Markocka-Mączka.: Jejunum as an oesophageal substitute
W:34th World Congress of Surgery of the ISS/SIC and 12th World Congress of CICD - International Surgical Week. Stockholm (Sweden), August 25-31, 1991. Program and abstracts; s.323 poz.412
49/266
M[arek] Woźniewski, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[erzy] Błaszczuk, T[eresa] Rosińska.: Physiotherapy after abdominal operations
W:34th World Congress of Surgery of the ISS/SIC and 12th World Congress of CICD - International Surgical Week. Stockholm (Sweden), August 25-31, 1991. Program and abstracts; poz.938
50/266
M[arta] Strutyńska-Karpińska, M[ieczysław] Bernat, M[ichał] Jeleń, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[anusz] Fastyn.: Łagodne guzy przełyku
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.120 poz.122
51/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski.: Operacja wytwórcza przełyku z jelita czczego
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.67 poz.68
52/266
Teresa Rosińska, Anna Markowska, Jerzy Błaszczuk.: Witamina C w leukocytach po zabiegach wytwórczych przełyku wykonanych z różnych odcinków jelit
Pol.Przegl.Chir. 1991 T.63 nr 8; s.685-689
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
53/266
J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski.: Endoskopowe tamowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:II Konferencja Naukowa - Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 22-23 października 1992 r.; poz.5
54/266
J[arosław] Wierzbicki, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski.: Problemy leczenia polipów nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:II Konferencja Naukowa - Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 22-23 października 1992 r.; poz.64
55/266
A[ndrzej] Lewandowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, L[eszek] Czapla, P[iotr] Pelczar.: Chirurgiczne leczenie bliznowatych zwężeń dalszego odcinka przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.176
56/266
K[rzysztof] Moroń, J[erzy] Błaszczuk, A[gnieszka] Ciesielska.: Diagnostyka radiologiczna i endoskopowa okolicy wpustu
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.178-179
57/266
K[rzysztof] Grabowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk.: Leczenie schorzeń sztucznych przełyków
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.173-174
58/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Mieczysław Bernat, Michał Jeleń, Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski, Krystyna Markocka-Mączka, Janusz Fastyn.: Łagodne guzy przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.56-59
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
59/266
M[arta] Strutyńska-Karpińska, M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, M[ichał] Geneja.: Plastyka zamostkowego przełyku z jelita krętego, ślepego i wstępnicy na wspólnej szypule naczyń okrężniczych prawych
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.181
60/266
Mieczysław Bernat, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Stanisław Milnerowicz, Aleksander Braczkowski.: Postępowanie operacyjne we wczesnych przypadkach raka piersiowego odcinka przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1992 T.64 nr 7; s.592-596
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
61/266
Stanisław Milnerowicz, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Marta Strutyńska-Karpińska, Aleksander Braczkowski, Zdzisław Jaworski.: Rak piersiowego odcinka przełyku w materiale własnym
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.1. Rak przełyku, chirurgia wątroby; s.128-131
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
62/266
Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski, Jarosław Wierzbicki, Krzysztof Grabowski, Leszek Czapla, Stanisław Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.4; s.1392-1395
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
63/266
Krzysztof Grabowski, Mieczysław Bernat, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk.: Rozpoznawanie i leczenie przepuklin opłucnowych zamostkowych sztucznych przełyków
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.4; s.1653-1655
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
64/266
Krzysztof Grabowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Romuald Machała.: Rozpoznawanie i sposoby chirurgicznego leczenia owrzodzeń zamostkowych sztucznych przełyków
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.4; s.1703-1705
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
65/266
J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, J[arosław] Wierzbicki, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, S[tanisław] Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.528
66/266
K[rzysztof] Grabowski, M[ieczysław] Bernat, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk.: Rozpoznawanie i leczenie przepuklin opłucnowych zamostkowych sztucznych przełyków
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.630
67/266
K[rzysztof] Grabowski, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, R. Machała.: Rozpoznawanie i sposoby chirurgicznego leczenia owrzodzeń zamostkowych sztucznych przełyków
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.651
68/266
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki.: Interpretacja badań endoskopowych
Acta Endosc.Pol. 1993 Vol.3 no.3; s.113-115
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
69/266
Mieczysław Bernat, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Stanisław Milnerowicz, Aleksander Braczkowski.: Operative procedure in early carcinoma of the thoracic part of the esophagus
Mater.Med.Pol. 1993 Vol.25 nr 2; s.93-96
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
70/266
Mieczysław Bernat, Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Leszek Czapla.: Łagodne guzy przełyku
Wiad.Lek. 1993 T.46 nr 1-2; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
71/266
K[rystyna] Myszka, Z[bigniew] Hruby, J[erzy] Błaszczuk, G[rażyna] Gościniak, P[rzemysław] Kowalski, J[arosław] Wierzbicki, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: The Helicobacter pylori (Hp) infection and upper gastrointestinal pathology in hemodialysis patients
W:12. Danube Symposium on Nephrology; 16th Seminar of Nephrology. Bamberg, 8.-11. June 1994. Abstracts; poz.043
72/266
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus.: Oryginalny przypadek chirurgicznego leczenia przetoki żółciowej powikłany zapaleniem trzustki i przedziurawieniem ściany dwunastnicy
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.3; s.275-279
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
73/266
Jerzy Błaszczuk, Mieczysław Bernat, Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski.: Operacja wytwórcza przełyku z jelita czczego
Scr.Med. 1994 T.67 suppl.0; s.65-67
II. pracovní symposium Česko-Polského chirurgického dne. Brno, 3.-4. června 1993
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
74/266
M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski.: Theratoma adultum piersiowego odcinka przełyku
Scr.Med. 1994 T.67 suppl.0; s.120-121
II. pracovní symposium Česko-Polského chirurgického dne. Brno, 3.-4. června 1993
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
75/266
Jerzy Błaszczuk, Mieczysław Bernat, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski.: Wczesne wykrywanie raka przełyku
Scr.Med. 1994 T.67 suppl.0; s.62-64
II. pracovní symposium Česko-Polského chirurgického dne. Brno, 3.-4. června 1993
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
76/266
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Własne postępowanie w operacjach przepuklin rozworu przełykowego przepony
Scr.Med. 1994 T.67 suppl.0; s.104-107
II. pracovní symposium Česko-Polského chirurgického dne. Brno, 3.-4. června 1993
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/266
Krzysztof Grabowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski.: Wytworzenie całego zamostkowego przełyku z uszypułowanego przeszczepu jelitowego z zastosowaniem wtórnego uruchomienia i przemieszczenia przeszczepu
Scr.Med. 1994 T.67 suppl.0; s.115-117
II. pracovní symposium Česko-Polského chirurgického dne. Brno, 3.-4. června 1993
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
78/266
K[rystyna] Myszka, Z[bigniew] Hruby, J[erzy] Błaszczuk, P[rzemysław] Kowalski, J[arosław] Wierzbicki, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: Helicobacter pylori a zmiany w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych przewlekle dializowanych
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.97
79/266
Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Mieczysław Bernat.: Nowotwory złośliwe żołądka w przebiegu nieżytu zanikowego błony śluzowej żołądka z metaplazją jelitową
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.243
80/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat.: Próby zwiększenia skuteczności wykrywania wczesnego raka przełyku
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.98
81/266
J[erzy] Błaszczuk, M[ieczysław] Bernat.: Rola endoskopii w chirurgii wytwórczej przełyku
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia;
82/266
Jarosław Wierzbicki, Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka.: Wartość panendoskopii w diagnostyce przedoperacyjnej pacjentów z kamicą żółciową
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.244
83/266
M[ieczysław] Bernat, S[tanisław] Milnerowicz, K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, K[rystyna] Markocka-Mączka.: Operacje wytwórcze całego przełyku - 45-letnie doświadczenie
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.128
84/266
M[ieczysław] Bernat, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk, R[omuald] Machała.: Problemy taktyki operacyjnej w chirurgii wytwórczej przełyku
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.127
85/266
Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka[-Mączka].: Endoscopical palliation of oesophageal carcinoma
W:IIIrd International Thoracic Surgery Congress. Frankfurt (am Oder), 18-20 May 1995. Abstracts; s.47
86/266
Jerzy Błaszczuk, Mieczysław Bernat, Stanisław Milnerowicz.: Oesophageal cancer palliative surgery
W:IIIrd International Thoracic Surgery Congress. Frankfurt (am Oder), 18-20 May 1995. Abstracts; s.43
87/266
Z[bigniew] Hruby, K[rystyna] Myszka, J[erzy] Błaszczuk, G[rażyna] Gościniak, P[rzemysław] Kowalski, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: High prevalence of Helicobacter pylori (Hp) infection in renal allograft recipients
Nephrol.Dial.Transplant. 1995 Vol.10 no.6; s.1067
EDTA-ERA 32nd Annual Congress. Athens, Greece, 11-14 June 1995
88/266
Jerzy Błaszczuk.: Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
Post.Med.Klin.Dośw. 1995 T.4 dodatek nr 6: biuletyn wrzesień 1994 - wrzesień 1995; s.40-41
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbytego wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w dniu 10 maja 1995 r.
89/266
Teresa Rosińska, Mieczysław Bernat, Katarzyna Angolf, Jerzy Błaszczuk.: Vitamin B12 absorption following reconstructive procedures on the esophagus performed in childhood employing pediculated intestinal grafts. Late results
Surg.Childh.Int. 1995 Vol.3 nr 2; s.89-93
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
90/266
Mieczysław Bernat, Stanisław Milnerowicz, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka.: Operacje wytwórcze całego przełyku - 45-letnie doświadczenie
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
91/266
Mieczysław Bernat, Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Romuald Machała.: Problemy taktyki operacyjnej w chirurgii wytwórczej przełyku
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.19-21
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
92/266
A[ndrzej] Lewandowski, W[itold] Knast, J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk.: Leczenie bliznowych zwężeń dalszego odcinka przełyku i wpustu
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-3
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
93/266
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski.: Poszerzanie endoskopowe łagodnych zwężeń przełyku
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-2
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
94/266
J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski.: Zabiegi endoskopowe na sztucznych przełykach
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-4
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
95/266
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, A. Adamus.: Polipektomia kolonoskopowa w materiale własnym = Colonoscopic polypectomy - own observations
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.333 poz. E10
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
96/266
J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, J[arosław] Wierzbicki.: Polipektomia w sztucznych przełykach = Polypectomy in oesophageal substitutes
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.329 poz. E2
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
97/266
W[itold] Knast, J[erzy] Błaszczuk, P[iotr] Pelczar, M[ichał] Geneja, S[ławomir] Woźniak.: Rekonstrukcja szyjnej części przełyku wolnym przeszczepem z jelita cienkiego - badania eksperymentalne
W:II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Leczenie skojarzone nowotworów przewodu pokarmowego. Postępy w chirurgii onkologicznej". Kraków, 23-25 maja 1996 r. Program i streszczenia; s.36
98/266
K[rzysztof] Grabowski, M[ieczysław] Bernat, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk.: Leczenie schorzeń nowotworowych i nienowotworowych sztucznych przełyków
W:IV. česko-polske chirurgicke dny. Brno 30.-31.5.1996. Sbornik praci; abstr.[11]
99/266
Teresa Rosińska, Mieczysław Bernat, Jolanta Jastrzębska, Jerzy Błaszczuk, Katarzyna Augof.: Dobowy rytm kortyzolemii u chorych po operacjach wytwórczych przełyku wykonanych z uszypułowanych przeszczepów jelitowych
Pol.Merkur.Lek. 1996 T.1 nr 6; s.401-403
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
100/266
Krzysztof Grabowski, Mieczysław Bernat, Zdzisław Jaworski, Jerzy Błaszczuk, Marcin Temler, Piotr Pelczar, Artur Adamus.: Uraz wielonarządowy powikłany procesami ropnymi i niedrożnością przewodu pokarmowego
Pol.Merkur.Lek. 1996 T.1 nr 3; s.198-199
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
101/266
Witold Knast, Jerzy Błaszczuk, Piotr Pelczar, Piotr Knast.: Rola mikrochirurgii naczyniowej w przeszczepach jelitowych użytych w celu rekonstrukcji przełyku
Pol.Przegl.Chir. 1996 T.68 nr 10; s.998-1004
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
102/266
Jan Kornafel, Marian Wawrzkiewicz, Jacek Dryl, Jerzy Błaszczuk.: Czy w leczeniu raka trzonu macicy następuje postęp?
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 nr 1; s.29-35
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
103/266
W[itold] Knast, J[erzy] Błaszczuk, P[iotr] Pelczar, P. Knast.: Wpływ mikrochirurgicznych połączeń naczyniowych na ukrwienie przeszczepów jelitowych użytych w rekonstrukcji przełyku
W:XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 11-13 września 1996. Streszczenia; s.238 poz.N054
104/266
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, L[eszek] Czapla, A[rtur] Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.113 poz.ESO2.3;113
105/266
K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Moroń, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk, R[omuald] Machała.: Przepukliny opłucnowe sztucznych przełyków - odległe powikłania pooperacyjne
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.106 poz.ESO1.2;106
106/266
Wiktor Bednarz, Zygmunt Szydłowski, Romualda Wojczys, Jerzy Błaszczuk.: Poszukiwanie nowych metod diagnostycznych przydatnych w rozpoznawaniu raka trzustki
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 5; s.537-539
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
107/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Rabczyński, Jerzy Błaszczuk.: Przypadek polipów w zamostkowym sztucznym przełyku wytworzonym z jelita grubego i krętego z kątnicą
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 5; s.541-543
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
108/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Jerzy Rabczyński, Teresa Rosińska, Katarzyna Augof.: Helicobacter pylori infection in patients with the oesophagus reconstructed from the intestinal pedicled segments - preliminary report
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.48
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
109/266
Zbigniew Hruby, Krystyna Myszka-Bijak, Grażyna Gościniak, Jerzy Błaszczuk, Wojciech Czyż, Przemysław Kowalski, Krzysztof Falkiewicz, Grażyna Szymańska, Anna Przondo-Mordarska.: Helicobacter pylori in kidney allograft recipients: high prevalence of colonization and low incidence of active inflammatory lesions
Nephron 1997 Vol.75 no.1; s.25-29
IF: 1.405
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
110/266
Witold Knast, Jerzy Błaszczuk, Piotr Pelczar, Michał Geneja, Sławomir Woźniak.: Rekonstrukcja szyjnej części przełyku wolnym przeszczepem z jelita cienkiego - badania eksperymentalne
Pol.Przegl.Chir. 1997 T.69 nr 2; s.129-142
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
111/266
Witold Knast, Jerzy Błaszczuk, Piotr Pelczar, Piotr Knast.: Wpływ mikrochirurgicznych połączeń naczyniowych na ukrwienie przeszczepów jelitowych użytych w rekonstrukcji przełyku
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 z.1; s.1-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
112/266
Jarosław Wierzbicki, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Artur Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.344-347
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
113/266
Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Moroń, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, R. Machała.: Przepukliny opłucnowe sztucznych przełyków - odległe powikłania pooperacyjne
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.339-343
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
114/266
Jerzy Błaszczuk.: Chirurgiczne leczenie schorzeń przełyków wytworzonych z uszypułowanych przeszczepów jelitowych
Wrocław : Akad. Med., 1997; 117 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 2/1997)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
115/266
Witold Knast, Stanisław Milnerowicz, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak.: Complications after cardiac cancer operation
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.26
116/266
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki.: Oesophageal substitute corrective operations
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.4
117/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Reconstructive operation of the oesophagus - comparative study of postoperative complications
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.52
118/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak.: Second reconstructive operation of the oesophagus
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.17
119/266
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Mirosław Nienartowicz.: Operacje naprawcze schorzeń przełyków wytworzonych z przeszczepów jelitowych
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.17
120/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak, Marcin Temler, Piotr Szelachowski.: Ponowne operacje wytwórcze przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.17-18
121/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Porównawcza ocena wczesnych powikłań pooperacyjnych po zabiegach wytwórczych przełyku
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.19
122/266
Jerzy Rabczyński, Krzysztof Grabowski, Agata Kochman, Jerzy Błaszczuk.: Ekspresja białka zmutowanego genu p53 w rakach płaskonabłonkowych rozwijających się w oparzonych przełykach
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 nr 4; s.315-319
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
123/266
Witold Knast, Mirosław Nienartowicz, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Stanisław Milnerowicz, Jerzy Błaszczuk, A. Adamus.: Laparostomia w leczeniu ciężkich zakażeń otrzewnej
W:Sympozjum "Zapalenie otrzewnej". Łódź, 4-6 czerwca 1998 r. Streszczenia; [1 s. nlb.]
124/266
Stanisław Milnerowicz, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Zabiegi wytwórcze przełyku z jelita grubego
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.102 poz.237
125/266
Jerzy Błaszczuk, A. Adamus.: Early oesophageal cancer. Does it exist? Why cannot we find it?
W:7th International Thoracic Surgery Congress. Pécs (Hungary), 13-15. May 1999. Abstract book; s.43
126/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Witold Knast, Krzysztof Grabowski, Stanisław Milnerowicz.: Esophageal replacement by pedunculated intestinal grafts
W:7th International Thoracic Surgery Congress. Pécs (Hungary), 13-15. May 1999. Abstract book; s.22
127/266
Jerzy Błaszczuk, Artur Adamus.: Early oesophageal cancer. Does it exist? Why we can not find it?
Acta Chir.Hung. 1999 Vol.38 no.1; s.13-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
128/266
Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka, Mirosław Nienartowicz.: Pooperacyjne powikłania infekcyjne = Postoperative infective complications
W:III Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych "Zakażenia". Wrocław, 25-27 listopada 1999 r. Program i streszczenia; s.33
129/266
Jerzy Błaszczuk.: Principles of surgical oncology in adults
W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS '99: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 3-17 September 1999; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.293-305
130/266
Stanisław Milnerowicz, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Colon esophageal substitution in children
Surg.Childh.Int. 1999 Vol.7 no.3; s.186-192
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
131/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska, Andrzej Lewandowski.: Jejunal oesophageal substitute - operative technique
Surg.Childh.Int. 1999 Vol.7 no.3; s.184-185
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
132/266
Witold Knast, Piotr Pelczar, Jerzy Błaszczuk, Michał Geneja.: Use of a small intectine free graft in the reconstruction of the esophagus - experimental studies
Surg.Childh.Int. 1999 Vol.7 no.3; s.206-212
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
133/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Andrzej Lewandowski, Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk.: Porównawcza ocena wczesnych powikłań pooperacyjnych po zabiegach wytwórczych przełyku
Wiad.Lek. 1999 T.52 nr 7-8; s.367-372
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
134/266
Stanisław Milnerowicz, Andrzej Lewandowski, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski.: Zabiegi wytwórcze przełyku z jelita grubego
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.87-91
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
135/266
Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk, Artur Adamus.: Endoscopic dilatations of oesophageal malignant stenosis
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.79 poz.19
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
136/266
Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Leszek Czapla, Artur Adamus, Sławomir Woźniak.: Oesophageal cancer detecting - the role of endoscopy
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.27-29
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
137/266
Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Artur Adamus, Sławomir Woźniak.: Pericardial effusion - unusual pancreatitis complication
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.87 poz.41
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
138/266
Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Sławomir Woźniak.: Rare oesophageal tumours
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.1; s.82 poz.24
8th International Thoracic Surgery Congress. Wrocław, 12-14 May 2000. Programme and Abstracts
139/266
Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Marcin Temler.: Endoskopowe poszerzanie zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego = Endoscopic dilatations of upper digestive tract stenosis
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.58 poz.ES-27
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
140/266
Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Artur Adamus.: Rola lekarza rodzinnego we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego
Pol.Med.Rodz. 2000 T.2 z.3; s.304-307
I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 6-8 października 2000 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
141/266
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Klonowski, Artur Adamus.: Wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego
Pol.Med.Rodz. 2000 T.2 z.1; s.33-36
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
142/266
Sławomir Woźniak, Witold Knast, Jerzy Błaszczuk.: Krwawiący wrzód w zespoleniu żołądkowo-jelitowym jako powikłanie przetoki trzustkowej po operacji Whipple'a
Pol.Przegl.Chir. 2000 T.72 nr 4; s.374-377
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
143/266
Stanisław Milnerowicz, Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Leszek Czapla, Stanisław Nabzdyk, Marcin Temler.: Colon cancer - surgical treatment, complications
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.47 poz.243
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
144/266
Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Stanisław Milnerowicz, Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski.: Diagnosis and treatment of long distant postoperative complications of oesophageal replacement constructed of bowel segment
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.84 poz.390
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
145/266
Marta Strutyńska-Karpińska, A. Ciesielska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Zielony, Renata Taboła.: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.84 poz.389
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
146/266
Jerzy Błaszczuk, Stanisław Milnerowicz, Jarosław Wierzbicki, Stanisław Nabzdyk, Artur Adamus.: Results of the long term follow-up of the patients operated due to colonic cancer
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.46 poz.239
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
147/266
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Mirosław Nienartowicz.: Operacje naprawcze schorzeń przełyków wytworzonych z uszypułowanych odcinków jelit
Wiad.Lek. 2000 T.53 nr 3-4; s.142-145
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
148/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak, Marcin Temler, Piotr Szelachowski.: Ponowne operacje wytwórcze przełyków z uszypułowanych przeszczepów jelitowych
Wiad.Lek. 2000 T.53 nr 1-2; s.98-103
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
149/266
J[erzy] Błaszczuk, S[tanisław] Milnerowicz, M[irosław] Nienartowicz.: Ocena wyników odległych po resekcji raka jelita grubego
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.256 poz.614
150/266
K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska.: Powikłania i ich leczenie w zastępczych przełykach wytworzonych z przeczepów jelitowych
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.191-192 poz.431
151/266
J[erzy] Błaszczuk, K[rystyna] Markocka-Mączka, M[irosław] Nienartowicz.: Pooperacyjne powikłania infekcyjne
W:III Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych "Zakażenia". Wrocław, 25-27 listopada 1999 r. Materiały naukowe; Wrocław, 2001; s.114-116
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
152/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska.: Przewlekłe zapalenie trzustki
Pol.Med.Rodz. 2001 T.3 z.4; s.283-289
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
153/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka, Piotr Pelczar.: Czynność perystaltczna różnych odcinków jelit używanych w chirurgii wytwórczej przełyku = Peristaltic activity of different intestinal segments used during oesophageal substitution
Pol.Przegl.Chir. 2001 T.73 nr 12 ,; s.1128-1135
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
154/266
E[wa] Nienartowicz, J[oanna] Słonina, M[irosław] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, W[itold] Knast, K[rzysztof] Moroń.: Ultrasonografia endorektalna z wykorzystaniem środka kontrastującego w diagnostyce guzów odbytnicy
W:XXXVI Zjazd Radiologów Polskich. Lublin, 6-9 czerwca 2001. Streszczenia; s.360 plakat nr 32
155/266
E[wa] Nienartowicz, J[oanna] Słonina, M[irosław] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, W[itold] Knast, K[rzysztof] Moroń.: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce trzustki
W:XXXVI Zjazd Radiologów Polskich. Lublin, 6-9 czerwca 2001. Streszczenia; s.254
156/266
J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, K[rzysztof] Grabowski, S[tanisław] Milnerowicz.: Methods of the oesophageal cancer treatment depending of the disease advancement
W:9th International Thoracic Surgery Congress "On the way to Europe". Coswig/Dresden (Germany), 23-25 May, 2002. Programme and abstracts; s.59
157/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Agnieszka Ciesielska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Zielony, Renata Taboła.: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.4; s.445-450
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
158/266
Jerzy Błaszczuk, Grzegorz Karlic, Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka.: Obowiązki lekarza wobec terminalnie chorego - problem eutanazji
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.1 suppl.1; s.53-57
Konferencja "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna". Wrocław, 25 kwietnia 2002 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
159/266
Jerzy Błaszczuk, Grzegorz Karlic, Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka.: Świadoma zgoda na leczenie
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.1 suppl.1; s.49-52
Konferencja "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna". Wrocław, 25 kwietnia 2002 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
160/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Stanisław Milnerowicz.: Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych zgłaszających się do leczenia operacyjnego
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 3; s.183-187
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
161/266
M[irosław] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska.: Model postępowania diagnostycznego w przygotowaniu chorego do endoskopowej polipektomii
W:IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych; I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej "Medycyna i chirurgia ambulatoryjna". Wrocław, 8-9 listopada 2002. Program; s.27-28
162/266
J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, M[irosław] Nienartowicz, L[eszek] Czapla, P. Lesiak.: Organizacja Oddziału Chirurgii Endoskopowej Przewodu Pokarmowego
W:IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych; I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej "Medycyna i chirurgia ambulatoryjna". Wrocław, 8-9 listopada 2002. Program; s.25
163/266
E[wa] Nienartowicz, A[nil] [Kumar] Agrawal, M[irosław] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, J[acek] Kibler, Z[ygmunt] Grzebieniak, K[rzysztof] Moroń.: Znaczenie przedoperacyjnej lokalizacji zmian guzowatych sutka
W:IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych; I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej "Medycyna i chirurgia ambulatoryjna". Wrocław, 8-9 listopada 2002. Program; s.28-29
164/266
Jerzy Błaszczuk, Grzegorz Karlic, Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka.: Obowiązki lekarza wobec terminalnie chorego - problem eutanazji
W:Konferencja Naukowa "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna". Wrocław, 25-26 kwietnia 2002. Streszczenia; s.9-10
165/266
Jerzy Błaszczuk, Grzegorz Karlic, Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka.: Świadoma zgoda na leczenie
W:Konferencja Naukowa "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna". Wrocław, 25-26 kwietnia 2002. Streszczenia; s.7-8
166/266
E[wa] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, J[oanna] Słonina, M[irosław] Nienartowicz, K[rzysztof] Moroń.: Ocena skuteczności diagnostycznej ultrasonografii dorektalnej z wykorzystaniem Levovistu w diagnostyce guzów odbytnicy
Nowotwory 2002 Vol.52 suppl.4; s.20
I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 września 2002. Streszczenia
167/266
E[wa] Nienartowicz, M[irosław] Nienartowicz, J[erzy] Błaszczuk, J[oanna] Malczewska.: Pierwotna gruźlica gruczołu piersiowego
Nowotwory 2002 Vol.52 suppl.4; s.20
I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 września 2002. Streszczenia
168/266
Jerzy Błaszczuk, Stanisław Milnerowicz, Mirosław Nienartowicz.: Ocena wyników odległych po resekcji raka jelita grubego
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.227-231
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
169/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska.: Korzystanie z badań endoskopowych przewodu pokarmowego przez lekarza rodzinnego - kiedy, który pacjent, czego oczekujemy od badania
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.247-250
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
170/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska.: Program badań przesiewowych w profilaktyce raka jelita grubego - zadania lekarza rodzinnego
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.231-234
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
171/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska.: Powikłania i ich leczenie w zastępczych przełykach wytworzonych z przeszczepów jelitowych = Complications and treatment of esophage constructed from bowel grafts
Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 1; s.23-29
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
172/266
S[tanisław] Milnerowicz, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska, J[erzy] Błaszczuk, W[itold] Knast, S[tanisław] Nabzdyk.: Leczenie operacyjne nowotworów przełyku z wykorzystaniem różnych przeszepów jelitowych
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.28 poz.P2
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
173/266
J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, S[tanisław] Milnerowicz, M[arcin] Temler, M[irosław] Nienartowicz, A. Adamus.: Paliatywne zabiegi wytwórcze przełyku u chorych z zaawansowanym rakiem przełyku
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.10-11 poz.11
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
174/266
M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk.: Diagnostyka wczesnych i odległych powikłań po operacjach wytwórczych przełyku i uwagi w sprawie ich leczenia
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 abstracts; s.116 poz.17.2
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Wrocław, 17-20 września 2003 r.
175/266
M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk.: Operacje wytwórcze przełyku - wykorzystanie uszypułowanych przeszczepów z jelita cienkiego i grubego
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 abstracts; s.136 poz.23.1
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Wrocław, 17-20 września 2003 r.
176/266
Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak.: Organizacja Oddziału Chirurgii Endoskopowej Przewodu Pokarmowego NAM
W:Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne ; pod red. Marii Węgrzyn; Wrocław : Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych AE, 2003; s.7-13
(Biblioteka Regionalistyki; nr 3(1/2003))
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
177/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Rabczyński, Jerzy Błaszczuk.: The study of presence of Helicobacter pylori in the oesophageal pedunculated intestinal substitutes
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 3; s.211-214
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
178/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska.: Choroba refluksowa przełyku (GERD)
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.1; s.47-52
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
179/266
Jerzy Błaszczuk, Marta Strutyńska-Karpińska, Ewa Nienartowicz.: Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki - diagnostyka i postępowanie lekarskie
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.3; s.463-469
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
180/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Michał Jeleń, Krystyna Markocka-Mączka.: Przełyk Barretta
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.2; s.99-104
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
181/266
Krzysztof Grabowski, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Błaszczuk.: Olbrzymie guzy sieci większej
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.496-498
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
182/266
Jerzy Błaszczuk, M[arta] Strutyńska, E[wa] Nienartowicz.: Świadoma zgoda pacjenta
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.[2]-[3]
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
183/266
J[erzy] Błaszczuk, M[arta] Strutyńska-Karpińska, E[wa] Nienartowicz.: Świadoma zgoda pacjenta
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 5; s.229
VIII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie? Wrocław, 23-25.10.2003 r.
184/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Paweł Szymański.: Błąd medyczny i odpowiedzialność lekarza
Lek.Rodz. 2004 R.9 nr 7-8; s.866-869
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
185/266
Jerzy Błaszczuk.: Angielski - łatwy czy trudny
W:Pielęgniarstwo - bez barier w Unii Europejskiej. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa. Opole, 22 października 2004 r. ; red.Andrzej Steciwko, Eleonora Mess, Mariola Wojtal; Opole : Wydział Zdrowia Publicznego Akad.Med. im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2004; s.31-34
186/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Mirosław Nienartowicz, Paweł Szymański.: Ochrona danych osobowych w praktyce lekarza rodzinnego
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.880-883
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
187/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Szymański, Paweł Lesiak, Mirosław Nienartowicz.: Polipy jelita grubego - epidemiologia
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.1; s.608
Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku". Wrocław, 18-19 czerwca 2004 r.
188/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Paweł Szymański, Mirosław Nienartowicz.: Rola lekarza w procesie opieki nad pacjentem chorym terminalnie
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.1; s.607
Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku". Wrocław, 18-19 czerwca 2004 r.
189/266
Jerzy Błaszczuk, Mirosław Nienartowicz, Paweł Lesiak, Paweł Szymański.: Schorzenia odbytu i odbytnicy
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1087-1091
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
190/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Szymański, Paweł Lesiak, Mirosław Nienartowicz.: Świadoma zgoda chorego - kiedy konieczne jest pisemne potwierdzenie?
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.890-894
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
191/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Paweł Szymański, Piotr Pelczar, Jacek Zwierzchowski.: Wchodzimy do Europy - problem eutanazji
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.1; s.607-608
Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku". Wrocław, 18-19 czerwca 2004 r.
192/266
Jerzy Błaszczuk.: Obrażenia przełyku
W:Urazy klatki piersiowej ; pod red. Jerzego Kołodzieja; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2004; s.168-177
(Biblioteka Chirurga i Anestezjologa; 49)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
193/266
Witold Knast, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Leszek Czapla.: Own experience in the surgical treatment of patients with ulcerative colitis and colonic polyposis
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.301-307
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
194/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Szymański, Sławomir Woźniak, Paweł Lesiak.: Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego - oferta dla lekarzy rodzinnych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.337-341
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
195/266
Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Paweł Szymański, Sławomir Woźniak.: Prawo w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.195-198
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
196/266
Sławomir Woźniak, Jerzy Błaszczuk, Paweł Lesiak, Paweł Szymański.: Skuteczność retroskopii w wykrywaniu raka końcowego odcinka jelita grubego w warunkach ambulatoryjnych - czy 370 zł za wykrytego polipa i 3242 zł za raka jelita grubego to dużo?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.1; s.132-135
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
197/266
Jerzy Błaszczuk, Sławomir Woźniak, Paweł Lesiak, Paweł Szymański.: Tajemnica lekarska i ochrona danych osobowych w świetle obowiązującego prawa
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.207-209
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
198/266
Jerzy Błaszczuk.: Moralne problemy śmierci i umierania
Lek.Rodz. 2005 R.10 nr 5; s.593-595
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
199/266
Jerzy Błaszczuk.: Eutanazja - mity
Onkol.Pol. 2005 T.8 nr 3; s.193-194
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Człowiek mały i duży w obliczu śmierci - o roli opieki paliatywnej". Wrocław, 28-29 października 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
200/266
E[wa] Nienartowicz, A[nil] K[umar] Agrawal, M[irosław] Nienartowicz, M[ałgorzata] Wyrobek, J[erzy] Błaszczuk, J[oanna] Słonina.: Realizacja zasad etyki lekarskiej a sposób przekazywania diagnozy w praktyce lekarskiej
W:Relacje lekarz-pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym ; pod red. Bożeny Płonki-Syroki; Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Wrocław : Arboretum, 2005; s.274-277
(Studia z Dziejów Kultury Medycznej; T.10)
ISBN 83-7181-388-0; ISBN 83-60011-22-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
201/266
Ewa Nienartowicz, Anil Kumar Agrawal, Małgorzata Wyrobek, Jerzy Błaszczuk, Joanna Słonina.: Aspekty psychologiczne w obliczu przekazywania prawdy diagnostycznej w praktyce lekarza specjalisty u kobiet z rozpoznaniem raka sutka
W:Relacje lekarz-pacjent w procesie medykalizacji choroby ; pod red. A. Syroki, J. Rudnickiego, A.K. Agrawala; Wrocław : Arboretum, 2005; s.138-143
ISBN 83-600011-27-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
202/266
Jerzy Błaszczuk.: Oddział Nauczania w Języku Angielskim (English Division)
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.455-458
203/266
D[orota] Waśko-Czopnik, J[erzy] Błaszczuk.: Ocena manometryczna skuteczności zabiegu rozszerzania wpustu u pacjentów z achalazją = Manometric estimation of efficacy of cardia dilation in patients with achalasia
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.95 poz.115
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
204/266
Sławomir Woźniak, Jerzy Błaszczuk.: Niepubliczny ZOZ - znaczenie controllingu w świadczeniu usług medycznych (okiem praktyka)
Prace Nauk.Akad.Ekon.Wrocław 2006 nr 1103: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu; s.225-230
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
205/266
Jerzy Błaszczuk.: Organizacja badań przesiewowych
W:Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtali; Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006; s.17-20
ISBN 83-924015-0-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
206/266
Jerzy Błaszczuk.: Choroba wrzodowa w praktyce lekarza rodzinnego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.7: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006; s.209-215
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
207/266
Henryk Pawlak, Jerzy Błaszczuk.: Tonizujący wpływ masażu medycznego na układ autonomiczny nerwowy w przypadkach jelita nadwrażliwego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.1; s.126-130
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
208/266
J[erzy] Błaszczuk, P[aweł] Szymański, P[aweł] Lesiak, P[iotr] Pelczar.: Endoskopowa diagnostyka krwawienia z jelita grubego
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.66 poz.188 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
209/266
D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, M[irosław] Nienartowicz, K[rystyna] Markocka-Mączka, S[tanisław] Milnerowicz, J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska.: Peroksydacja lipidów i całkowity status antyoksydacyjny w raku jelita grubego
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.215-216 poz.P217
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
210/266
M[irosław] Nienartowicz, E[wa] Nienartowicz, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J[erzy] Błaszczuk, P[iotr] Szelachowski.: Przedoperacyjna ocena górnego odcinka kanału zamostkowego w zabiegach wytwórczych przełyku - doniesienie wstępne
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.137 poz.P039
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
211/266
P[iotr] Pelczar, P[iotr] Szelachowski, M[arta] Strutyńska, J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski.: Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne występowania szczepów bakteryjnych i ich wrażliwości na antybiotyki w zakażeniach jamy brzusznej u pacjentów po ostrych/wybranych zabiegach operacyjnych - ocena skuteczności
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.60 poz.173 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
212/266
Jerzy Błaszczuk.: Świadoma zgoda pacjenta a eutanazja
W:Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T.2 ; pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak [et al.]; Białystok : Akademia Medyczna w Białymstoku. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, 2007; s.219-224
ISBN 978-63-89934-24-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
213/266
Mirosław Nienartowicz, Ewa Nienartowicz, Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Piotr Szelachowski.: Preoperative evaluation of the upper section of the retrosternal tunnel in esophageal reconstruction procedures
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.2; s.159-162
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
214/266
Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka, Renata Taboła, Barbara Śliwa.: Postoperative complications of various types of esophagoplasty
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 2; s.109-113
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
215/266
Jerzy Błaszczuk.: Organisation of one day surgery clinic
W:Costs, organization and management of hospitals ; ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol; Kraków : Jagiellonian University Press, 2010; s.110-114
ISBN 978-83-233-3008-0
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
216/266
Jerzy Błaszczuk.: Organisational standards of the endocopic surgery ward
W:Costs, organization and management of hospitals ; ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol; Kraków : Jagiellonian University Press, 2010; s.105-110
ISBN 978-83-233-3008-0
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
217/266
Jerzy Błaszczuk.: Odmrożenia
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.601-602
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
218/266
Jerzy Błaszczuk.: Oparzenia
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.599-600
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
219/266
Jerzy Błaszczuk.: Patologie odbytu - szczelina i przetoka odbytu, żylaki odbytu, ropień okołoodbytniczy
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.589-594
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
220/266
Jerzy Błaszczuk.: Przepukliny brzuszne
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.594-595
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
221/266
Jerzy Błaszczuk.: Ropne zapalenie sutka
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.597-598
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
222/266
Jerzy Błaszczuk.: Zmiany zapalne skóry i tkanki podskórnej
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.595-597
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
223/266
G[rażyna] Gościniak, M[onika] Biernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ldona] Kania, J[oanna] Grabińska, E[lżbieta] Poniewierka.: The primary resistance of H. pylori strains in adults
Helicobacter 2011 Vol.16 suppl.1; s.120 poz.P07.15
XXIVth International Workoshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer. Dublin, September 11-13, 2011
224/266
Izabela Wróblewska, Andrzej Steciwko, Jerzy Błaszczuk.: Frequency of pain occurrences among female attendees of chosen establishments of institutional care in Wroclaw and Paris
W:Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ; ed. by Dominik Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing house WCM, 2011; s.95-102
ISBN 978-83-62640-24-9
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
225/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Nursing ethics
W:Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ; ed. by Dominik Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing house WCM, 2011; s.54-60
ISBN 978-83-62640-24-9
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
226/266
Dorota Müller, Jerzy Błaszczuk.: System rooming-in - dobrodziejstwo, czy zło konieczne?
W:Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T.4 ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011; s.77-88
ISBN 978-83-62182-19-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
227/266
L[eszek] Czapla, J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, K[atarzyna] Budrewicz-Czapska.: Analiza endoskopowych procedur w łagodnych i nowotworowych zwężeniach przełyku
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/8 poz.P106
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
228/266
K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, J[erzy] Błaszczuk, K[rystyna] Markocka-Mączka, A[ndrzej] Lewandowski, P[iotr] Szelachowski.: Polipektomia endoskopowa- doświadczenia własne
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/1 poz.P7
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
229/266
K[rzysztof] Grabowski, J[erzy] Błaszczuk, L[eszek] Czapla, K[rystyna] Markocka-Mączka, R[enata] Taboła.: Rak przełyku - leczenie paliatywne
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/40 poz.P6
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
230/266
Izabela Wróblewska, Tomasz Halski, Jerzy Błaszczuk.: Ocena aktywności ruchowej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu
W:Aktywność fizyczna w wieku starszym w badaniach naukowych (potrzeby i korzyści) ; pod red. Janusza Maciaszka, Roberta Szeklickiego i Wiesława Osińskiego; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012; s.113-121
ISBN 978-83-63400-41-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
231/266
Monika Kocot, Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Porównanie opieki sprawowanej nad osobami starszymi w domach opiekuńczych w Polsce i w Niemczech
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.3; s.376-379
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
232/266
Izabela Wróblewska, Andrzej Steciwko, Jerzy Błaszczuk.: Zjawisko przemocy w rodzinie występujące wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.3; s.444-446
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
233/266
Jerzy Błaszczuk, Izabela Wróblewska.: Postępowanie z chorym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w praktyce lekarza rodzinnego
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.Fam.Med. 2012 Vol.18 no.1; s.50-54
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
234/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze - badania własne
Nowiny Lek. 2012 T.81 nr 1; s.31-35
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
235/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Pain in the life of an elderly person
W:Ból i cierpienie - ujęcie interdyscyplinarne ; [red. nauk.] Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal; Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2013; s.59-70
(Żyć godnie do końca; T.4)
ISBN 978-83-62723-64-5
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
236/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Michalina Stonoga.: Physical, mental and spiritual suffering. A study conducted among residents of the nursing home in Ozimek
W:Ból i cierpienie - ujęcie interdyscyplinarne ; [red. nauk.] Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal; Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2013; s.43-58
(Żyć godnie do końca; T.4)
ISBN 978-83-62723-64-5
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
237/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Zofia Pilarska.: Spiritual aspect of elderly people care
W:Challenges of the current medicine. Vol.2 ; ed. by Elżbieta Krajewska-Kułak [et al.]; Białystok : Medical University of Białystok, Faculty of Health Sciences, 2013; s.33-41
ISBN 978-83-89934-86-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
238/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: The bedsore incidence among elderly patients of Regional Hospital in Opole
W:Challenges of the current medicine. Vol.2 ; ed. by Elżbieta Krajewska-Kułak [et al.]; Białystok : Medical University of Białystok, Faculty of Health Sciences, 2013; s.109-116
ISBN 978-83-89934-86-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
239/266
C[yprian] Olchowy, J[erzy] Błaszczuk.: Complications of metal stent implantation for inoperable esophageal carcinoma
W:EPOSTM - Electronic Presentation Online System ESR - European Society of Radiology : ECR 2013 [25th European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-11, 2013]. Posters; poz.C-1411
[Dostęp 03.09.2013]. Dostępny w: http://posterng.netkey.at/esr/online_viewing/index.php?module=view_postercoverpage&task=viewcoverpage&start=0&ls=search&searchKey=36adeacb392919c534232712ba7a2a5a&pi=115088&rn=1
Adres url:
DOI:
240/266
Izabela Wróblewska, Marta Lewicka, Jerzy Błaszczuk.: Styl życia a ryzyko rozwoju zawału mięśnia sercowego. Badania własne przeprowadzone na terenie województwa opolskiego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.202-204
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
241/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Pozytywne aspekty starości
W:Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi ; pod red. Elżbiety Grochowskiej-Niedworok, Marzeny Zołoteńkiej-Synowiec; Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2013; s.78-88
ISBN 978-83-60081-70-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
242/266
Izabela Wróblewska, Andrzej Steciwko, Jerzy Błaszczuk.: Osteoporoza a niewydolność nerek - opis przypadku
Puls Uczelni 2013 T.7 nr 3; s.26-30
Adres url:
243/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Zofia Pilarska, Karolina Chilicka-Jasionowska, Donata Kurpas.: Samoocena opieki sprawowanej przez pielęgniarki nad pacjentami przebywającymi w hospicjum
Puls Uczelni 2013 T.7 nr 4; s.23-27
244/266
Monika Maria Biernat, Elżbieta Poniewierka, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Radosław Kempiński, Dorota Ksiądzyna, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Francis Megraud, Grażyna Gościniak.: Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates from Lower Silesia, Poland
Arch.Med.Sci. 2014 Vol.10 no.3; s.505-509
IF: 2.030
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
245/266
Izabela Wróblewska, Joanna Zamilska, Jerzy Błaszczuk, Karolina Jasionowska.: Congenital vasomotor oedema in patient with C1 complement inhibitor deficiency. A case report
W:Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie : I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Wrocław, 25 kwietnia 2014 r. Program, streszczenia prac; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2014; s.38
ISBN 978-83-62182-39-8
246/266
Izabela Wróblewska, Joanna Zamilska, Jerzy Błaszczuk, Karolina Jasionowska.: Congenital vasomotor oedema in patient with C1 complement inhibitor deficiency. A case report
W:Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.1 ; pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2014; s.393-402
ISBN 978-83-62182-38-1
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
247/266
Izabela Wróblewska, Katarzyna Bieszcz-Płostkonka, Jerzy Błaszczuk, Donata Kurpas.: Efektywność rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.1; s.35-38
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
248/266
Izabela Wróblewska, Bożena Sobik-Niemczynowska, Jerzy Błaszczuk, Karolina Chylicka-Jasionowska, Donata Kurpas.: Opinia pacjentów na temat trudności wieku podeszłego oraz roli opieki pielęgniarskiej w kształtowaniu zachowań proaktywnych u osób w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.4; s.356-359
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
249/266
Karolina Chilicka-Jasionowska, Izabela Wróblewska, Joanna Maj, Małgorzata Pindur, Lidia Wesołowska, Jerzy Błaszczuk, Donata Kurpas.: Porównanie wpływu trądziku zwykłego na komfort życia studentów wydziałów medycznych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.1; s.11-15
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
250/266
I[zabela] Wróblewska, B. Mroczek, J[erzy] Błaszczuk, D[onata] Kurpas.: Factors influencing the incidence of hospitalization and readmission of the elderly patients with chronic respiratory disorders
W:International Conference "Advances in pneumology". Wieliczka (Poland), 17-18 October 2014 [CD-ROM]; poz.ab174_2.pdf
[Dostęp 09.10.2019]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/archive/wieliczka2014/
Adres url:
251/266
Izabela Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Donata Kurpas, Mariusz Sołtysik, Jerzy Błaszczuk.: Analysis of spirometry results in hospitalized patients aged over 65 years
Clin.Interv.Aging 2015 Vol.10; s.1071-1076
IF: 2.133
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
252/266
Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Krystyna Markocka-Mączka.: Ocena przydatności argonowej koagulacji plazmowej w leczeniu raka przełyku i raka połączenia przełykowo-żołądkowego
W:Dobrostan i zdrowie ; red. nauk. Krystyna Markocka-Mączka, Józef Tatarczuk, Małgorzata Markowska; Lublin : NeuroCentrum, 2015; s.123-133
(Zdrowie i dobrostan; 1/2015)
ISBN 978-83-61495-47-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
253/266
Izabela Wróblewska, Ewa Trusewicz, Zuzanna Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Jarosław Chmielewski, Jerzy Błaszczuk, Monika Szpringer.: Opieka instytucjonalna nad seniorami
W:Edukacja i zdrowie : wielość perspektyw ; red. Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski; Kielce : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "Magraf" s.c., 2015; s.137-152
ISBN 978-83-65139-23-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
254/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Holistyczne podejście do pacjenta starszego. Przeciwdziałanie bólowi fizycznemu, psychicznemu i duchowemu
W:Oblicza starości we współczesnym świecie : perspektywa psychologiczno-medyczna. T.1 ; red. Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Izabella Januszewska, Anna Gamrowska; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015; s.339-360
ISBN 978-83-8061-131-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
255/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Opieka pielęgniarska sprawowana nad osobami w podeszłym wieku w różnych krajach Europy = Nursing care exercised over the elderly in different European countries
W:VIII International Symposium "Nursing in the process of change. Who are we and where are we going?". Rzeszów, 10-11 September 2015. Proceedings & abstract book; s.139-140
256/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Opieka pielęgniarska sprawowana nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Niemiec, Austrii i Francji
W:Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. T.3: Pielęgniarstwo w procesie zmian ; pod red. Pawła Więcha, Moniki Binkowskiej-Bury; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016; s.179-187
ISBN 978-83-7996-268-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
257/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Zapobieganie bólowi fizycznemu oraz cierpieniu psychicznemu i duchowemu występującemu u osób w podeszłym wieku
W:Człowiek wobec cierpienia ; red. nauk. Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko; Warszawa : Difin, 2016; s.92-100
ISBN 978-83-8085-270-9
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
258/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Dorota Talarska, Zuzanna Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Jerzy Błaszczuk.: Specyfika komunikacji z pacjentem w podeszłym wieku
W:III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". Wrocław, 13 maja 2016 r. Program konferencji, streszczenia prac konferencyjnych; Wrocław : Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, 2016; s.21-22
ISBN 978-83-64358-49-4
259/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Dorota Talarska, Zuzanna Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Jerzy Błaszczuk.: Specificity of communication with an elderly patient
W:Interdisciplinary nature of modern medicine ; eds Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzicki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz; Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016; s.153-161
ISBN 978-83-63909-93-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
260/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Dorota Talarska, Zuzanna Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Jerzy Błaszczuk.: The most common problems in the elderly: a pilot study
W:Interdisciplinary nature of modern medicine ; eds Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzicki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz; Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016; s.135-144
ISBN 978-83-63909-93-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
261/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Dorota Talarska, Zuzanna Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Jerzy Błaszczuk.: Specyfika komunikacji z pacjentem w podeszłym wieku = Specificity of communication with elderly patient
W:IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby". Jarosław, 12-13 maja 2016 r. Streszczenia; s.19-21
262/266
Izabela M. Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Magdalena Pietrucka, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Hospitalizacja jako czynnik stresogenny pacjentów powyżej 60 roku życia - badania pilotażowe
Pielęg.Chir.Angiol. 2016 Vol.10 nr 3; s.89-94
W wersji elektronicznej: s.135-140
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
263/266
Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.: Praktyczne rozwiązania w opiece nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Francji, Niemiec i Austrii
W:VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka". Poznań [2 czerwca 2016 r.]; k.[9]
264/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Zuzanna Wróblewska.: Badania endoskopowe przewodu pokarmowego wykonywane u pacjentów w podeszłym wieku
W:Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.6 ; pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2019; s.320-331
ISBN 978-83-62182-79-4
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
265/266
I[zabela] Kuberka, E[dyta] Ośmiałowska, J[an] Juzwiszyn, J[erzy] Błaszczuk.: Czy w leczeniu zakażeń ran mamy antyseptyki celowane?
Forum Zakaż. 2019 T.10 nr 2; s.138
XXXII Konferencja "Postępy w anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu" - Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna 2019; III Polski Kongres Pokonać Sepsę. Wrocław, 13-15 czerwca 2019 r. Streszczenia
Adres url:
266/266
Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Zuzanna Wróblewska.: Wpływ badań endoskopowych przewodu pokarmowego na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku
W:VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". Wrocław, 5 kwietnia 2019 r. Program konferencji, streszczenia prac konferencyjnych; Wrocław : Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, 2019; s.35-36
ISBN 978-83-64358-59-3
stosując format:
Nowe wyszukiwanie