Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZAWADZKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/28
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Paulina Lewandowska, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Krzysztof Jacyna, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Distinct chemokine dynamics in early postoperative period after open and robotic colorectal surgery
J.Clin.Med. 2019 Vol.8 no.6; art.879 [24 s.]
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
IF: 5.688
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
2/28
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Bartosz Kapturkiewicz, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Subsite heterogeneity in the profiles of circulating cytokines in colorectal cancer
Cytokine 2018 Vol.110; s.435-441
IF: 3.078
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/28
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Colorectal surgery in elderly populations
Pol.Przegl.Chir. 2018 T.90 nr 4; s.30-35
Toż w j. pol. wersja druk.: Operacje jelita grubego u osób w podeszłym wieku; s.29-34
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/28
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: The perioperative dynamics of IL-7 following robot-assisted and open colorectal surgery
Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.9126 [9 s.]
IF: 4.011
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/28
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Serum cytokines in early prediction of anastomotic leakage following low anterior resection
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2018 Vol.13 no.1; s.33-43
IF: 1.147
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
6/28
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Roman Czarnecki, Marek Rząca, Zbigniew Obuszko, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Wczesne markery nieszczelności zespolenia po LAR
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.408 poz.P.15 1300
7/28
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Wpływ rodzaju zabiegu operacyjnego [n]a dynamikę zmian stężenia białka zapalnego makrofagów MIP-1α i MIP-1β w okresie okołooperacyjnym po resekcji raka jelita grubego
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.81 poz.69
ISBN 978-83-65677-86-0
8/28
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon
Cancer Immunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179
IF: 4.225
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/28
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Introduction of robotic surgery into a community hospital setting: a prospective comparison of robotic and open colorectal resection for cancer
Dig.Surg. 2017 Vol.34 no.6; s.489-494
IF: 2.031
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/28
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Comparison of inflammatory responses following robotic and open colorectal surgery: a prospective study
Int.J.Colorectal Dis. 2017 Vol.32 no.3; s.399-407
IF: 2.533
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/28
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki.: Robotyka w chirurgii
Chir.Dypl. 2014 T.9 nr 2; s.36-46
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
12/28
Marek Zawadzki, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Krzysztof Jacyna, Luke Stewart, Wojciech Witkiewicz.: Beginning robotic assisted colorectal surgery - it's harder than it looks!
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2014 Vol.9 no.4; s.562-568
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
13/28
Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Laparoscopic robotic total gastrectomy
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2014 Vol.9 no.4; s.650-654
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
14/28
Marek Zawadzki, Claudia Janosch, Jacek Szechiński.: Perna canaliculus lipid complex PCSO-524TM demonstrated pain relief for osteoarthritis patients benchmarked against fish oil, a randomized trial, without placebo control
Mar.Drugs 2013 Vol.11 no.6; s.1920-1935
IF: 3.512
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
15/28
Rafał Mulek, Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Jakub Turek.: Laparoskopowo-robotowy program bariatryczny - pierwsze doświadczenia
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/45 poz.O-00141
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
16/28
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki.: Mozliwości powikłań w chirurgii robotowej
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/38 poz.W-00070
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
17/28
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Jakub Turek, Marek Rząca, Rafał Mulek, Jerzy Banaszek.: Operacje chirurgiczne z zastosowaniem robota da Vinci
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/51 poz.O-00179
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
18/28
Wojciech Witkiewicz, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Jakub Turek, Rafał Mulek, Marek Zawadzki.: Powikłania robotowej chirurgii jelita grubego
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/81-S/82 poz.P-00164
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
19/28
Wojciech Witkiewicz, Jakub Turek, Marek Zawadzki.: Czy roboty zdominują chirurgię XXI wieku?
W:Postępy robotyki medycznej ; red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013; s.81-88
ISBN 978-83-63151-04-1
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
20/28
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Marek Rząca, Zbigniew Obuszko, Roman Czarnecki, Jakub Turek, Sławomir Marecik.: Robot-assisted right colectomy: surgical technique and review of the literature
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2013 Vol.8 no.3; s.253-257
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
21/28
Wojciech Witkiewicz, Jacques Hubert, Jakub Turek, Marek Zawadzki, Tomasz Tomczyk.: Pobranie nerki od żywego dawcy z pomocą robota da Vinci
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS5 [streszczenia prezentacji ustnych]
22/28
Wojciech Witkiewicz, Jakub Turek, Marek Zawadzki, Patrycja Gawora.: Oczekiwania, granice i możliwości chirurgii małoinwazyjnej z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci
W:Transplantologia : oczekiwania, możliwości, granice ; pod red. Andrzeja Dymera; Szczecin : Instytut Medyczny im. Jana Pawła II ; Wydawnictwo Kadruk, 2012; s.25-37
ISBN 978-83-61233-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
23/28
Jacek Szechiński, Marek Zawadzki.: Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524TM z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych
Reumatologia 2011 Vol.49 nr 4; s.244-252
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
24/28
Marek Zawadzki, Jacek Szechiński, Adam Kowalczyk, Dariusz Kozłowski.: Skuteczność ekstraktu lipidowego Perna canaliculus w leczeniu chorób układu ruchu w starszym wieku
Geriatria 2010 T.4 nr 1; s.21-25
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
25/28
Marek Zawadzki.: Skuteczność Lyprinolu w leczeniu chorób reumatycznych
Przegl.Reumatol. 2010 R.6 nr 2; s.9-10
26/28
Bożena Kowalewska, Marek Zawadzki, Tomasz Kulpa.: Przypadki kliniczne : przypadek zespołu Felty'ego leczony czynnikiem wzrostu granulocytów i splenektomią
Przegl.Reumatol. 2005 R.1 nr 1; s.3
27/28
Bożena Kowalewska, Marek Zawadzki.: Od hematologii do reumatologii - wspólne doświadczenia w terapii
Terapia 2005 R.13 nr 3 z.2; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
28/28
Marek Zawadzki, Piotr Wiland.: Częstość występowania chorób nowotworowych w populacji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatologia 2004 T.42 nr 2; s.360
Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 maja 2004 roku
stosując format:
Nowe wyszukiwanie