Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZAWADZKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/30
Rene Westhovens, Piotr Wiland, Marek Zawadzki, Delina Ivanova, Alfredo Berrocal, Elias Chalouhi, Eva Balazs, Sergii Shevchuk, Larisa Eliseeva, Mykola Stanislavchuk, Roman Yatsyshyn, Sangjoon Lee, Jeehye Suh, Seulgi Lee, Yunah Kim, Daehyun Yoo.: A novel formulation of CT-P13 for subcutaneous administration: 30 week results from a part 2 of phase I/III randomized controlled trial in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2019 Vol.78 suppl.2; s.1158-1159 poz.SAT0170
EULAR 2019 - Annual European Congress of Rheumatology. Madrid, 12-15 June 2019
Adres url:
DOI:
2/30
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Paulina Lewandowska, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Krzysztof Jacyna, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Distinct chemokine dynamics in early postoperative period after open and robotic colorectal surgery
J.Clin.Med. 2019 Vol.8 no.6; art.879 [24 s.]
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
IF: 5.688
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zdzisław Obuszko, Magdalena Sitarska, Wojciech Witkiewicz.: Risk factors in reoperations in colorectal surgery
Pol.Przegl.Chir. 2019 T.91 nr 4; s.13-18
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/30
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Bartosz Kapturkiewicz, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Subsite heterogeneity in the profiles of circulating cytokines in colorectal cancer
Cytokine 2018 Vol.110; s.435-441
IF: 3.078
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Colorectal surgery in elderly populations
Pol.Przegl.Chir. 2018 T.90 nr 4; s.30-35
Toż w j. pol. wersja druk.: Operacje jelita grubego u osób w podeszłym wieku; s.29-34
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/30
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: The perioperative dynamics of IL-7 following robot-assisted and open colorectal surgery
Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.9126 [9 s.]
IF: 4.011
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Serum cytokines in early prediction of anastomotic leakage following low anterior resection
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2018 Vol.13 no.1; s.33-43
IF: 1.147
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Roman Czarnecki, Marek Rząca, Zbigniew Obuszko, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Wczesne markery nieszczelności zespolenia po LAR
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.408 poz.P.15 1300
9/30
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Wpływ rodzaju zabiegu operacyjnego [n]a dynamikę zmian stężenia białka zapalnego makrofagów MIP-1α i MIP-1β w okresie okołooperacyjnym po resekcji raka jelita grubego
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.81 poz.69
ISBN 978-83-65677-86-0
10/30
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon
Cancer Immunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179
IF: 4.225
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Introduction of robotic surgery into a community hospital setting: a prospective comparison of robotic and open colorectal resection for cancer
Dig.Surg. 2017 Vol.34 no.6; s.489-494
IF: 2.031
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
12/30
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Comparison of inflammatory responses following robotic and open colorectal surgery: a prospective study
Int.J.Colorectal Dis. 2017 Vol.32 no.3; s.399-407
IF: 2.533
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
13/30
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki.: Robotyka w chirurgii
Chir.Dypl. 2014 T.9 nr 2; s.36-46
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
Adres url:
14/30
Marek Zawadzki, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Krzysztof Jacyna, Luke Stewart, Wojciech Witkiewicz.: Beginning robotic assisted colorectal surgery - it's harder than it looks!
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2014 Vol.9 no.4; s.562-568
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/30
Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Laparoscopic robotic total gastrectomy
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2014 Vol.9 no.4; s.650-654
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/30
Marek Zawadzki, Claudia Janosch, Jacek Szechiński.: Perna canaliculus lipid complex PCSO-524TM demonstrated pain relief for osteoarthritis patients benchmarked against fish oil, a randomized trial, without placebo control
Mar.Drugs 2013 Vol.11 no.6; s.1920-1935
IF: 3.512
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
17/30
Rafał Mulek, Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Jakub Turek.: Laparoskopowo-robotowy program bariatryczny - pierwsze doświadczenia
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/45 poz.O-00141
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
18/30
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki.: Mozliwości powikłań w chirurgii robotowej
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/38 poz.W-00070
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
19/30
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Jakub Turek, Marek Rząca, Rafał Mulek, Jerzy Banaszek.: Operacje chirurgiczne z zastosowaniem robota da Vinci
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/51 poz.O-00179
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
20/30
Wojciech Witkiewicz, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Jakub Turek, Rafał Mulek, Marek Zawadzki.: Powikłania robotowej chirurgii jelita grubego
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/81-S/82 poz.P-00164
66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 września 2013 r. Streszczenia
21/30
Wojciech Witkiewicz, Jakub Turek, Marek Zawadzki.: Czy roboty zdominują chirurgię XXI wieku?
W:Postępy robotyki medycznej ; red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013; s.81-88
ISBN 978-83-63151-04-1
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
22/30
Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Marek Rząca, Zbigniew Obuszko, Roman Czarnecki, Jakub Turek, Sławomir Marecik.: Robot-assisted right colectomy: surgical technique and review of the literature
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2013 Vol.8 no.3; s.253-257
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
23/30
Wojciech Witkiewicz, Jacques Hubert, Jakub Turek, Marek Zawadzki, Tomasz Tomczyk.: Pobranie nerki od żywego dawcy z pomocą robota da Vinci
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS5 [streszczenia prezentacji ustnych]
24/30
Wojciech Witkiewicz, Jakub Turek, Marek Zawadzki, Patrycja Gawora.: Oczekiwania, granice i możliwości chirurgii małoinwazyjnej z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci
W:Transplantologia : oczekiwania, możliwości, granice ; pod red. Andrzeja Dymera; Szczecin : Instytut Medyczny im. Jana Pawła II ; Wydawnictwo Kadruk, 2012; s.25-37
ISBN 978-83-61233-11-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
25/30
Jacek Szechiński, Marek Zawadzki.: Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524TM z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych
Reumatologia 2011 Vol.49 nr 4; s.244-252
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
26/30
Marek Zawadzki, Jacek Szechiński, Adam Kowalczyk, Dariusz Kozłowski.: Skuteczność ekstraktu lipidowego Perna canaliculus w leczeniu chorób układu ruchu w starszym wieku
Geriatria 2010 T.4 nr 1; s.21-25
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
27/30
Marek Zawadzki.: Skuteczność Lyprinolu w leczeniu chorób reumatycznych
Przegl.Reumatol. 2010 R.6 nr 2; s.9-10
28/30
Bożena Kowalewska, Marek Zawadzki, Tomasz Kulpa.: Przypadki kliniczne : przypadek zespołu Felty'ego leczony czynnikiem wzrostu granulocytów i splenektomią
Przegl.Reumatol. 2005 R.1 nr 1; s.3
29/30
Bożena Kowalewska, Marek Zawadzki.: Od hematologii do reumatologii - wspólne doświadczenia w terapii
Terapia 2005 R.13 nr 3 z.2; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
30/30
Marek Zawadzki, Piotr Wiland.: Częstość występowania chorób nowotworowych w populacji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatologia 2004 T.42 nr 2; s.360
Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 maja 2004 roku
stosując format:
Nowe wyszukiwanie