Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WIERZBICKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 98Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/98
Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Ewa Wałecka-Zacharska, Jarosław Wierzbicki, Anil [Kumar] Agrawal, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Oversecretion and overexpression of nicotinamide phosphoribosyltransferase/pre-B colony-enhancing factor/visfatin in inflammatory bowel disease reflects the disease activity, severity of inflammatory response and hypoxia
Int.J.Mol.Sci. 2019 Vol.20 no.1; art.166 [23 s.]
IF: 4.556
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/98
Magdalena Zaremba-Czogalla, Anita Hryniewicz-Jankowska, Renata Taboła, Mirosław Nienartowicz, Kamilla Stach, Jarosław Wierzbicki, Roberto Cirocchi, Piotr Ziółkowski, Sabina Tabaczar, Katarzyna Augoff.: A novel regulatory function of CDKN1A/p21 in TNFα-induced matrix metalloproteinase 9-dependent migration and invasion of triple-negative breast cancer cells
Cell.Signal. 2018 Vol.47; s.27-36
IF: 3.388
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/98
Maciej Sroczyński, Jarosław Wierzbicki, Maciej Sebastian, Jerzy Rudnicki.: Analiza epidemiologiczno-kliniczna zakażeń w obrębie dróg żółciowych pacjentów z żółtaczką zaporową w mat[e]riale własnym. Doniesienie wstępne
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.196 poz.P.02 1181
4/98
Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/98
Renata Taboła, George Mantese, Roberto Cirocchi, Alessandro Gemini, Veronica Grassi, Carlo Boselli, Stefano Avenia, Alessandro Sanguinetti, Nicola Avenia, Maciej Sroczyński, Jarosław Wierzbicki.: Postoperative mortality and morbidity in older patients undergoing emergency right hemicolectomy for colon cancer
Aging Clin.Exp.Res. 2017 Vol.29 suppl.1; s.S121-S126
29th Congress of the Italian Society of Geriatric Surgery. Rome (Italy), September 26-29, 2016. Selected papers
IF: 2.121
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/98
Małgorzata Sieradzka, Jarosław Wierzbicki.: Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego w zespole medycznym
W:Wyzwania XXI wieku : ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. T.4 ; pod red. Jerzego Majkowskiego i Antoniny Doroszewskiej; Warszawa : Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, 2017; s.317-330, 334-335
ISBN 978-83-932681-1-5 ; Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Dyskusja s.330-333
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/98
Katarzyna Augoff, Anita Hryniewicz-Jankowska, Renata Taboła, Leszek Czapla, Piotr Szelachowski, Jarosław Wierzbicki, Krzysztof Grabowski, Aleksander F. Sikorski.: Upregulated expression and activation of membrane-associated proteases in esophageal squamous cell carcinoma
Oncol.Rep. 2014 Vol.31 no.6; s.2820-2826
IF: 2.301
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/98
J[erzy] Rudnicki, J[arosław] Wierzbicki, M[aciej] Sebastian, T. Rudnicki.: Water-jet assisted endoscopic mucosal resection
World J.Surg. 2011 Vol.35 suppl.1; s.S37-S38 poz.0091
International Surgical Week - ISW 2011. Yokohama (Japan), August 28 - September 1, 2011
9/98
Z. Kulas, E. Bereś-Pawlik, J[arosław] Wierzbicki.: Feed forward neural network for autofluorescence imaging classification
Acta Phys.Pol.A 2010 Vol.118 no.6; s.1189-1193
IF: 0.467
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
10/98
Krzysztof Tupikowski, Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Jarosław Wierzbicki, Agnieszka Hałoń, Irena Batycka-Ugorska, Tomasz Szydełko, Romuald Zdrojowy.: Esophageal metastasis of kidney cancer. A challenging diagnostic problem
Cent.Eur.J.Urol. 2010 Vol.63 no.3; s.155-156
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
11/98
Maciej Sebastian, Jarosław Wierzbicki, Jerzy Rudnicki.: Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna w zabiegach usunięcia złogów przez przetokę przewodowo-dwunastniczą - opis przypadku = ERCP with removal of concrements through choledochoduodenal fistula - a case report
Pol.Przegl.Chir. 2010 T.82 nr 5; s.504-508
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
12/98
Zbigniew Kulas, Elżbieta Bereś-Pawlik, Jarosław Wierzbicki.: Statistical pattern recognition algorithms for autofluorescence imaging
W:Multimodal Biomedical Imaging IV : San Jose, California, United States, 24-26 January 2009 ; eds. Fred S. Azar , Xavier Intes; Bellingham : The International Society for Optical Engineering, 2009; s.71710Y-1-s.71710Y-9
(Proceedings of SPIE; Vol.7171)
ISBN 978-0-8194-7417-9
Part of Photonics West 2009 - BiOS: Biomedical Optics - Proceedings of SPIE on CD-ROM
13/98
J[arosław] Wierzbicki, P[aweł] Piekarz, Ł[ukasz] Salomon.: Endoskopowa resekcja błony śluzowej przy zastosowaniu noża wodnego = Water-jet assisted endoscopic mucosal resection
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/57 poz.F-06
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
14/98
R[obert] Pawłowicz, B[ernard] Panaszek, K[rzysztof] Wytrychowski, M[ałgorzata] Basińska, J[arosław] Wierzbicki, K[rzysztof] Grabowski, A[ndrzej] M. Fal.: Rola infekcji Helicobacter pylori w etiopatogenezie przewlekłej idiopatycznej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego oraz wpływ leczenia eradykacyjnego na przebieg choroby - kontrolowana placebo, podwójnie ślepa próba
Alergia Astma Immunol. 2007 T.12 supl.1; s.122 poz.P32
Alergia, astma, immunologia - VIII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 20-23 czerwca 2007 r. Streszczenia doniesień oryginalnych
15/98
K[rzysztof] Grabowski, J[arosław] Wierzbicki, M[ichał] Geneja.: Doświadczenia własne w leczeniu raka przełyku
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.103 poz.307 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
16/98
D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, M[irosław] Nienartowicz, K[rystyna] Markocka-Mączka, S[tanisław] Milnerowicz, J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska.: Peroksydacja lipidów i całkowity status antyoksydacyjny w raku jelita grubego
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.215-216 poz.P217
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
17/98
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Diagnostic value of circulating VEGF-C in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.15 poz.P1.34
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
18/98
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Elevation of serum midkine level as a marker of lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.14 poz.P1.32
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
19/98
A[ndrzej] Lewandowski, J[arosław] Wierzbicki, P[iotr] Pelczar, M[ichał] Geneja.: Leczenie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu - od chirurgii do endoskopii
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.53 poz.53
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
20/98
Witold Knast, Marta Strutyńska-Karpińska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Leszek Czapla.: Own experience in the surgical treatment of patients with ulcerative colitis and colonic polyposis
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.301-307
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/98
Krzysztof Grabowski, Marta Strutyńska-Karpińska, Renata Taboła, Jarosław Wierzbicki.: Przydatność i sposoby wytwarzania odżywczych przetok żołądkowych i jelitowych u chorych leczonych operacyjnie z powodu bliznowej poparzeniowej niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.1; s.85-90
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/98
Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Stanisław Nabzdyk.: Zastosowanie protez samorozprężalnych w leczeniu przetok w guzach nowotworowych przełyku
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.1; s.47-50
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/98
Marta Strutyńska-Karpińska, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka-Mączka, Alicja Markowska-Woyciechowska, Jerzy Rabczyński.: Granular cell tumor of the oesophagus - report of two cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.847-850
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/98
Marta Strutyńska-Karpińska, Witold Knast, Jarosław Wierzbicki.: Zwężenie dalszego odcinka przełyku w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki - opis dwóch przypadków
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.6; s.1059-1062
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Marta Strutyńska-Karpińska, Dorota Diakowska, Jarosław Wierzbicki, Paweł Lesiak.: Lewostronna resekcja trzustki = Left-sided pancreatectomy
Pol.Przegl.Chir. 2004 T.74 nr 10; s.1046-1061
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Dorota Diakowska, Jarosław Wierzbicki, Piotr Szelachowski, Paweł Lesiak.: Operacja sposobem Frey'a w leczeniu następstw przewlekłego zapalenia trzustki = Frey's procedure in the treatment of chronic pancreatitis complications
Pol.Przegl.Chir. 2004 T.76 nr 5; s.498-510
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
27/98
Andrzej Lewandowski, Jarosław Wierzbicki, Stanisław Nabzdyk.: Leczenie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.266 poz.ST-12/5
28/98
Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Stanisław Nabzdyk.: Leczenie przetok w guzach nowotworowych przełyku przy użyciu protez samorozprężalnych powlekanych
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.262-263 poz.ST-12/1
29/98
Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Stanisław Nabzdyk.: Zastosowanie protez samorozprężalnych w leczeniu nieoperacyjnych zwężeń nowotworowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.34 poz.PL-1/21
30/98
Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski.: Palitywne leczenie nowotworych zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego przy pomocy protez samorozprężalnych
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia gastroenterologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.151 poz.GA22
31/98
Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Stanisław Nabzdyk, Paweł Szymański.: Sposoby leczenia powikłań po operacji kurczu wpustu
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia gastroenterologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.155 poz.GA31
32/98
Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Stanisław Nabzdyk, Witold Knast.: Zastosowanie protez samorozprężalnych w leczeniu przetok w guzach nowotworowych przełyku
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia gastroenterologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.156-157 poz.GA37
33/98
Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Marta Strutyńska-Karpińska.: Mięśniak gładkokomórkowy jelita krętego przyczyną wgłobienia krętniczo-kątniczego
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.500-502
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
34/98
Marta Strutyńska-Karpińska, Agnieszka Ciesielska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Zielony, Renata Taboła.: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.4; s.445-450
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
35/98
W[itold] Knast, J[arosław] Wierzbicki, P[iotr] Szelachowski, L[eszek] Czapla, P[iotr] Pelczar, P[aweł] Szymański.: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia trzustki = The importance and the effectiveness of surgical treatment in chronic pancreatitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.132 poz.C-23
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
36/98
A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, J[arosław] Wierzbicki, M[arcin] Temler, A.A. Mohamed, P. Szymański.: Powikłania choroby refluksowej przełyku (GERD) i ich chirurgiczne leczenie = Gastrointestinal reflux disease (GERD) complications and their surgical treatment
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.42 poz.A-8
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
37/98
Katarzyna Augof, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki.: Wchłanianie witaminy A u pacjentów po zabiegach wytwórczych przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 2; s.99-104
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
38/98
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, L[eszek] Czapla.: Leczenie operacyjne i rokowania w nowotworach torbielowatych trzustki
Nowotwory 2002 Vol.52 suppl.4; s.10
I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 września 2002. Streszczenia
39/98
Andrzej Lewandowski, Jarosław Wierzbicki, Michał Geneja.: Leczenie opearcyjne choroby refluksowej przełyku
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.187-192
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
40/98
Marta Strutyńska-Karpińska, Agnieszka Ciesielska, Jarosław Wierzbicki.: Rodzaje połączeń przełykowo-jelitowych i ich wpływ na pasaż treści pokarmowej
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.180-187
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/98
J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, M[arcin] Temler, A. Adamus.: Endoskopowe udrażnianie nieoperacyjnych zwężeń nowotworowych przełyku i wpustu
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.28 poz.P3
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
42/98
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, L[eszek] Czapla, J. Szymański, J. Jakubaszko.: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów torbielowatych trzustki
Współcz.Onkol. 2002 Vol.6 supl.; s.45-46 poz.50
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ustka, 23-25 maja 2002r. Materiały konferencyjne
43/98
A[ndrzej] Lewandowski, J[arosław] Wierzbicki, M[ichał] Geneja.: Leczenie operacyjne choroby refluksowej przełyku (GERD)
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.297-298 poz.742
44/98
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki.: Ocena operacji resekcyjnych i drenujących w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.285 poz.705
45/98
W[itold] Knast, J[arosław] Wierzbicki, K[rystyna] Markocka-Mączka.: Operacje naprawcze żył dorzecza wrotnego po rozległych resekcjach trzustki sposobem Whipple'a
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.336 poz.857
46/98
M[arta] Strutyńska-Karpińska, A. Ciesielska, J[arosław] Wierzbicki.: Rodzaje połączeń przełykowo-jelitowych i ich wpływ na pasaż treści pokarmowej
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.296-297 poz.739
47/98
J[arosław] Wierzbicki, W[itold] Knast, A[ndrzej] Lewandowski.: Udrażnianie nieoperacyjnych zwężeń nowotworowych przełyku i wpustu argonową koagulacją plazmową
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.61-62 poz.52
48/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka-Mączka, Krzysztof Grabowski, Piotr Szelachowski.: Przewlekłe zapalenie trzustki - rozpoznanie i leczenie operacyjne
W:Meždunarodnyj Naučnyj Simpozium "Belorussko-polskije dni chirurgii". Grodno (Belarus'), 18-20 oktjabrja 2001 goda. Sbornik materialov; s.38
49/98
Leszek Czapla, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Marcin Temler.: Endoskopowe poszerzanie zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego = Endoscopic dilatations of upper digestive tract stenosis
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.58 poz.ES-27
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
50/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Sławomir Woźniak, Janusz Fastyn.: Nowotwory torbielowate trzustki = Pancreas cystis neoplasms
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.233 poz.SR-54
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
51/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka-Mączka, Piotr Pelczar, R[enata] Taboła.: Przewlekłe zapalenie trzustki - leczenie operacyjne i wyniki = Chronic pancreatitis - surgical treatment and results
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.232 poz.SR-52
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
52/98
Marta Strutyńska-Karpińska, A. Ciesielska, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Zielony, Renata Taboła.: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.84 poz.389
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
53/98
Jerzy Błaszczuk, Stanisław Milnerowicz, Jarosław Wierzbicki, Stanisław Nabzdyk, Artur Adamus.: Results of the long term follow-up of the patients operated due to colonic cancer
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.46 poz.239
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
54/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka-Mączka, Piotr Pelczar, Sławomir Woźniak.: Wilen Whipple operation with resection and reconstruction of portal vein
Przegl.Lek. 2000 T.57 supl.6; s.30 poz.175
European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Kraków, December 3rd-6th 2000. Abstract book
55/98
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Mirosław Nienartowicz.: Operacje naprawcze schorzeń przełyków wytworzonych z uszypułowanych odcinków jelit
Wiad.Lek. 2000 T.53 nr 3-4; s.142-145
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
56/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski.: Zapobieganie powikłaniom po operacjach resekcyjnych trzustki
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.89 poz.236
57/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Sławomir Woźniak.: Powikłania po częściowych resekcjach trzustki
Wiad.Lek. 1999 T.52 nr 11-12; s.559-562
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski.: Zapobieganie powikłaniom po operacjach resekcyjnych trzustki
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.204-207
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
59/98
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki.: Oesophageal substitute corrective operations
W:6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery". Prague, May 14-17, 1998. Final Programme. Abstracts; s.4
60/98
Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Mirosław Nienartowicz.: Operacje naprawcze schorzeń przełyków wytworzonych z przeszczepów jelitowych
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.17
61/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Sławomir Woźniak.: Powikłania po częściowych resekcjach trzustki
W:Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne. Wisła - Jawornik, 14-16 maja 1998 r. Program [i streszczenia]; s.27-28
62/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Andrzej Lewandowski, Krystyna Markocka-Mączka, Sławomir Woźniak.: Leczenie operacyjne raka trzustki = Pancreatic cancer - surgical treatment
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 supl.1; s.23 poz.N17
VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 czerwca 1998. Streszczenia
63/98
Jarosław Wierzbicki ; promotor prof. dr hab. Witold Knast ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego: Ocena wartości hemostazy endoskopowej metodą iniekcyjną w krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego [ praca doktorska]
Wrocław, 1998; 131 k.
64/98
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, L[eszek] Czapla, A[rtur] Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.113 poz.ESO2.3;113
65/98
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski, S[ławomir] Woźniak, M[ichał] Geneja.: Portografia śródoperacyjna w operacjach resekcyjnych guzów trzustki
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.234 poz.PCR4.2;234
66/98
W[itold] Knast, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[arosław] Wierzbicki, S[ławomir] Woźniak, M[irosław] Nienartowicz, P[iotr] Pelczar.: Rak brodawki Vatera - miejscowe wycięcie czy operacja Whipple'a
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.206 poz.BIL3.3;206
67/98
Jarosław Wierzbicki, Jerzy Błaszczuk, Leszek Czapla, Artur Adamus.: Endoskopowe poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.344-347
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
68/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka-Mączka, Andrzej Lewandowski, Sławomir Woźniak, Michał Geneja.: Portografia śródoperacyjna w operacjach resekcyjnych guzów trzustki
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.2; s.154-157
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
69/98
Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jarosław Wierzbicki, Piotr Pelczar, Mirosław Nienartowicz, Sławomir Woźniak.: Rak brodawki Vatera - miejscowe wycięcie czy operacja Whipple'a
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.2; s.158-161
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
70/98
A[ndrzej] Lewandowski, W[itold] Knast, J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk.: Leczenie bliznowych zwężeń dalszego odcinka przełyku i wpustu
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-3
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
71/98
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski.: Poszerzanie endoskopowe łagodnych zwężeń przełyku
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-2
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
72/98
J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki, A[ndrzej] Lewandowski.: Zabiegi endoskopowe na sztucznych przełykach
Acta Endosc.Pol. 1996 Vol.6 supl.1; s.24 poz. PL I-4
Sympozjum im.L. Rydygiera. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sesja "Falk Foundation". Kraków, 28-30 kwietnia 1996. Streszczenia
73/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki, Sławomir Woźniak.: Podwójny rak przewodu pokarmowego: odbytnicy i zespolenia żołądkowo-jelitowego
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 4; s.391-395
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
74/98
J[arosław] Wierzbicki, J[erzy] Błaszczuk, A. Adamus.: Polipektomia kolonoskopowa w materiale własnym = Colonoscopic polypectomy - own observations
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.333 poz. E10
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
75/98
J[erzy] Błaszczuk, K[rzysztof] Grabowski, J[arosław] Wierzbicki.: Polipektomia w sztucznych przełykach = Polypectomy in oesophageal substitutes
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.329 poz. E2
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
76/98
W[itold] Knast, P[iotr] Pelczar, J[arosław] Wierzbicki, A. Adamus, S. Woźniak.: Odtworzenie ciągłości naczyń dorzecza wrotnego w rozległych resekcjach zaawansowanych guzów nowotworowych trzustki
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.105
77/98
Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Krystyna Markocka[-Mączka].: Endoscopical palliation of oesophageal carcinoma
W:IIIrd International Thoracic Surgery Congress. Frankfurt (am Oder), 18-20 May 1995. Abstracts; s.47
78/98
Witold Knast, Jarosław Wierzbicki.: Przydatność klejów fibrynowych w jatrogennych śródoperacyjnych urazach śledziony
Pol.Przegl.Chir. 1995 T.67 nr 3; s.298-300
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
79/98
Jarosław Wierzbicki.: Endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Post.Med.Klin.Dośw. 1995 T.4 dodatek nr 6: biuletyn wrzesień 1994 - wrzesień 1995; s.42
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbytego wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w dniu 10 maja 1995 r.
80/98
Witold Knast, Piotr Pelczar, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus, Sławomir Woźniak.: Odtworzenie ciągłości naczyń dorzecza wrotnego w rozległych, zaawansowanych guzów nowotworowych trzustki
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.244-247
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
81/98
K[rystyna] Myszka, Z[bigniew] Hruby, J[erzy] Błaszczuk, G[rażyna] Gościniak, P[rzemysław] Kowalski, J[arosław] Wierzbicki, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: The Helicobacter pylori (Hp) infection and upper gastrointestinal pathology in hemodialysis patients
W:12. Danube Symposium on Nephrology; 16th Seminar of Nephrology. Bamberg, 8.-11. June 1994. Abstracts; poz.043
82/98
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Artur Adamus.: Oryginalny przypadek chirurgicznego leczenia przetoki żółciowej powikłany zapaleniem trzustki i przedziurawieniem ściany dwunastnicy
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.3; s.275-279
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
83/98
K[rystyna] Myszka, Z[bigniew] Hruby, J[erzy] Błaszczuk, P[rzemysław] Kowalski, J[arosław] Wierzbicki, G. Szymańska, W[acław] Weyde, A[nna] Przondo-Mordarska.: Helicobacter pylori a zmiany w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych przewlekle dializowanych
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.97
84/98
Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Mieczysław Bernat.: Nowotwory złośliwe żołądka w przebiegu nieżytu zanikowego błony śluzowej żołądka z metaplazją jelitową
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.243
85/98
Jarosław Wierzbicki, Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka.: Wartość panendoskopii w diagnostyce przedoperacyjnej pacjentów z kamicą żółciową
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.244
86/98
Stanisław Milnerowicz, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki, Marta Strutyńska-Karpińska, Aleksander Braczkowski, Zdzisław Jaworski.: Rak piersiowego odcinka przełyku w materiale własnym
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.1. Rak przełyku, chirurgia wątroby; s.128-131
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
87/98
Jerzy Błaszczuk, Andrzej Lewandowski, Jarosław Wierzbicki, Krzysztof Grabowski, Leszek Czapla, Stanisław Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.4; s.1392-1395
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
88/98
J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, J[arosław] Wierzbicki, K[rzysztof] Grabowski, L[eszek] Czapla, S[tanisław] Milnerowicz.: Rola endoskopii w wykrywaniu wczesnych raków przełyku
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.528
89/98
Andrzej Lewandowski, Mieczysław Bernat, Jerzy Błaszczuk, Jarosław Wierzbicki.: Interpretacja badań endoskopowych
Acta Endosc.Pol. 1993 Vol.3 no.3; s.113-115
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
90/98
Krystyna Markocka-Mączka, Zdzisław Jaworski, Jarosław Wierzbicki.: Wyjątkowo rozległe obrażenia narządów jamy brzusznej w wyniku rany kłutej brzucha
Pol.Przegl.Chir. 1993 T.65 nr 4; s.364-366
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
91/98
Krystyna Markocka-Mączka, Zdzisław Jaworski, Jarosław Wierzbicki.: Leczenie żylaków odbytu
Wiad.Lek. 1993 T.46 nr 1-2; s.6-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
92/98
J[arosław] Wierzbicki, M[ieczysław] Bernat, J[erzy] Błaszczuk, A[ndrzej] Lewandowski, K[rzysztof] Grabowski.: Problemy leczenia polipów nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
W:II Konferencja Naukowa - Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 22-23 października 1992 r.; poz.64
93/98
Stanisław Milnerowicz, Mieczysław Bernat, Andrzej Lewandowski, Krystyna Markocka-Mączka, Janusz Fastyn, Jarosław Wierzbicki.: Oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale własnym
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.86-90
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
94/98
Krystyna Markocka-Mączka, Zdzisław Jaworski, Marta Strutyńska-Karpińska, Stanisław Milnerowicz, Jarosław Wierzbicki.: Rozpoznanie i leczenie przebicia przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
95/98
S[tanisław] Milnerowicz, M[ieczysław] Bernat, A[ndrzej] Lewandowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, J[anusz] Fastyn, J[arosław] Wierzbicki.: Oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale własnym
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.124 poz.126
96/98
K[rystyna] Markocka-Mączka, Z[dzisław] Jaworski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, S[tanisław] Milnerowicz, J[arosław] Wierzbicki.: Rozpoznanie i leczenie przebicia przełyku
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.146 poz.148
97/98
Marta Strutyńska, Mieczysław Bernat, Otton Bader, Krzysztof Grabowski, Leszek Kuźnik, Jarosław Wierzbicki.: Rak piersiowego odcinka przełyku w starych bliznach po oparzeniu środkiem żrącym
Pol.Przegl.Chir. 1990 T.62 nr 2; s.91-98
W tekście błędnie Jerzy Wierzbicki
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
98/98
S[tanisław] Milnerowicz, O[tton] Bader, M[ieczysław] Bernat, A[ndrzej] Lewandowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, Z[dzisław] Jaworski, J[erzy] Błaszczuk, J[arosław] Wierzbicki.: Przebicie przełyku
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1141
stosując format:
Nowe wyszukiwanie