Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WIELA-HOJEŃSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 261Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/261
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Krystyna Głowacka, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena bezpieczeństwa stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u kobiet w ciąży
W:IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 12 kwietnia 2019 r. Książka abstraktów; s.[25]
[Dostęp 18.04.2019]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksia%CC%A8z%CC%87ka-abstrakto%CC%81w-kwiecien%CC%81-2019.pdf
Adres url:
2/261
Przemysław A. Niewiński, Robert Wojciechowski, Marek Śliwiński, Magdalena E. Hurkacz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna K. Wiela-Hojeńska.: CYP2D6 basic genotyping as a potential tool to improve the antiemetic efficacy of ondansetron in prophylaxis of postoperative nausea and vomiting
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.11; s.1499-1503
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/261
Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz, Kamila Urbańczyk, Mateusz Stachowiak, Anna Rodziewicz, Aleksander Zięba, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska.: Optimization of antifungal prophylaxis with posaconazole in paediatric oncology - concepts and strategies
Contemp.Oncol. 2018 Vol.22 suppl.2; s.39 poz.KWO18-00002-2018-01
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology. Progress in Cancer Research and Therapy. Poznan, 21-23 March 2018
Adres url:
4/261
Justyna Suwała, Marta Oleś, Anna Wiela-Hojeńska.: Adverse effects of venlafaxine therapy and risk factors for their occurrence = Niepożądane działania terapii wenlafaksyną i czynniki ryzyka ich wystąpienia
Farmakoter.Psychiatr.Neurol. 2018 Vol.34 nr 4; s.285-304
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
Adres url:
DOI:
5/261
Beata Sienkiewicz, Donata Urbaniak-Kujda, Jarosław Dybko, Andrzej Dryś, Magdalena Hurkacz, Tomasz Wróbel, Anna Wiela-Hojeńska.: Influence of CYP2C19 genotypes on the occurrence of adverse drug reactions of voriconazole among hematological patients after allo-HSCT
Pathol.Oncol.Res. 2018 Vol.24 no.3; s.541-545
IF: 2.433
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
6/261
Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz, Anna Wiela-Hojeńska.: CYP2C19 polymorphism in relation to the pharmacotherapy optimization of commonly used drugs
Pharmazie 2018 Vol.73 no.11; s.619-624
IF: 0.820
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
7/261
Anna Wiela-Hojeńska, Joanna Rymaszewska.: O postępach psychofarmakoterapii
W:Psychiatria w medycynie : dialogi interdyscyplinarne. T.3 ; pod red. Joanny Rymaszewskiej i Dominiki Dudek; Warszawa : Medical Education, 2018; s.181-202
ISBN 978-83-65471-44-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
8/261
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk.: Przydatność kliniczna nowych markerów laboratoryjnych w ocenie poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego i X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL Oddział Wrocław połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego "Diagnostyka laboratoryjna istotnym elementem w opiece nad pacjentem". Szklarska Poręba, 24-25 maja 2018 r. Streszczenia; s.19-20 poz.P12
9/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka, Daria Schetz, Anna Machoy-Mokrzyńska, Jarosław Woroń.: Monitorowanie bezpieczeństwa leków w ośrodkach regionalnych w Polsce
W:Bezpieczeństwo farmakoterapii : podręcznik pharmacovigilance ; red. nauk. Agata Maciejczyk i Marcin Kruk; Warszawa : MediPage Sp. z o.o., 2017; s.115-119
ISBN 978-83-64737-80-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/261
Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński.: Niepożądane działania leków
W:Bezpieczeństwo farmakoterapii : podręcznik pharmacovigilance ; red. nauk. Agata Maciejczyk i Marcin Kruk; Warszawa : MediPage Sp. z o.o., 2017; s.3-35
ISBN 978-83-64737-80-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/261
Małgorzata Sękalska, Justyna Suwała, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Czynniki ryzyka terapii fluorochinolonami
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 9; s.560-566
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
12/261
Przemysław Niewiński, Gabriela Szymkowiak, Karolina Zarzecka, Magdalena Hurkacz, Wiktor Orzechowski, Grzegorz Odonicz-Czarnecki, Szymon Dragan, Łukasz Mucha, Anna Wiela-Hojeńska.: Znaczenie wybranych polimorfizmów genu CYP2D6 w farmakoterapii bólu pooperacyjnego u chorych leczonych na oddziale ortopedycznym
Farm.Pol. 2017 T.73 nr 4; s.246-253
Errata: Farm.Pol. 2017 T.73 nr 10 s.602 (pełna lista autorów)
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
13/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Kliniczne znaczenie niepożądanych działań produktów leczniczych
W:III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 6-8 września 2017; s.[38] poz.W-14
14/261
Beata Sienkiewicz, Donata Urbaniak-Kujda, Jarosław Dybko, Tomasz Wróbel, Anna Wiela-Hojeńska.: Influence of CYP2C19*2/*17 genotype on adverse drug reactions of voriconazole in patients after allo-HSCT: a four-case report
J.Cancer Res.Clin.Oncol. 2017 Vol.143 no.6; s.1103-1106
IF: 3.282
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/261
Beata Sienkiewicz, Donata Urbaniak-Kujda, Jarosław Dybko, Andrzej Dryś, Magdalena Hurkacz, Tomasz Wróbel, Anna Wiela-Hojeńska.: Adverse drug reactions of voriconazole in relation to CYP2C19 mutations among patients after allogenic hematopoietic stem cell transplantation
Współcz.Onkol. 2017 Vol.21 supl.1; s.10 poz.KWO17-00002-2017-01
9th International Conference of Contemporary Oncology "Genome based precision immuno- and targeted therapy". Poznań, 22-24 March 2017. Oral sessions
16/261
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Wojciech Łęczycki, Krystyna Głowacka, Stanisław Han, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena bezpieczeństwa stosowania nifuroksazydu
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.395 poz.P203
17/261
Franciszek Główka, Marta Karaźniewicz-Łada, Tomasz Wróbel, Jacek Wachowiak, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska, Anna Kasprzyk, Michał Romański, Matylda Resztak, Paulina Nosal, Katarzyna Kosicka, Natalia Turowska, Joanna Sobiak, Maria Chrzanowska.: Terapeutyczne monitorowanie leków stosowanych w onkologii i transplantologii u dzieci i dorosłych
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.79-80
18/261
Anna Wiela-Hojeńska, Beata Sienkiewicz.: Znaczenie dostępności biologicznej w praktyce medycznej
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.82
19/261
B[eata] Sienkiewicz, K. Urbańczyk, M. Stachowiak, A. Rodziewicz, K[rystyna] Głowacka, M[arta] Machowska, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rzysztof] Kałwak.: Hepatotoxicity of posaconazole oral formulation in relation to ABCB1 polymorphism among children with haematological malignances
W:2nd Central European Biomedical Congress "From emerging biochemical strategies to personalized medicine". Kraków, Poland, 15-18 June 2016. Abstract book; s.24-25 poz.S.04-6
20/261
Paweł Petryszyn, Anna Wiela-Hojeńska.: Economic issues in therapeutic drug monitoring
Acta Pol.Pharm. 2016 Vol.73 no.3; s.599-604
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
21/261
Beata M. Sienkiewicz, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska.: Comparison of clinical pharmacology of voriconazole and posaconazole
Contemp.Oncol. 2016 Vol.20 no.5; s.365-373
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
DOI:
22/261
Justyna Palacz, Dominika Pagacz, Joanna Rymaszewska, Kinga Truś, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: (Nie)bezpieczna farmakoterapia depresji
Farm.Pol. 2016 T.72 nr 3; s.183-189
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
23/261
Justyna Palacz, Aleksandra Staniak, Ewelina Królik, Maciej Suwała, Anna Wiela-Hojeńska.: Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego w następstwie stosowania leków oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego
Farm.Pol. 2016 T.72 nr 10; s.675-684
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
24/261
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk, Anna Wiela-Hojeńska.: Markery laboratoryjne poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.27-28
25/261
Wiesława Duszyńska, Fabio S. Taccone, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Andrzej Kübler.: Continuous vs. intermittent vancomycin therapy for Gram-positive infections not caused by methicillin-resistant Staphylococcus Aureus
Minerva Anestesiol. 2016 Vol.82 no.3; s.284-293
IF: 2.623
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
26/261
B[eata] Sienkiewicz, M[agdalena] Hurkacz, M[agdalena] Kuriata-Kordek, H[anna] Augustyniak-Bartosik, A[nna] Wiela-Hojeńska, M[arian] Klinger.: The impact of CYP3A5 on the metabolism of cyclosporine A and tacrolimus in the evaluation of effiviency and safety of immunosupresive treatment in patients after kidney transplantation
Pharmazie 2016 Vol.71 no.10; s.562-565
IF: 1.126
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
27/261
Magdalena Hurkacz, Wiesława Duszyńska, Monika Wieczorek, Krystyna Głowacka, Anna Wiela-Hojeńska, Andrzej Kübler.: A comparison the pharmacokinetics of vancomycin administered to patients with sepsis as a bolus and continuous infusion
W:14th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Rotterdam, The Netherlands, 11-15 October 2015. Abstract book [online]; s.[163-164] poz.328
[Dostęp 14.01.2016]. Dostępny w: http://iatdmct2015.org/abstracts/abstract-book/
28/261
Anna Wiela-Hojeńska, Teresa Kowalska, Emilia Filipczyk-Cisarż, Łukasz Łapiński, Karol Nartowski.: Evaluation of the toxicity of anticancer chemotherapy in patients with colon cancer
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.1; s.103-111
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
29/261
Franciszek Główka, Anna Kasprzyk, Michał Romański, Tomasz Wróbel, Jacek Wachowiak, Dawid Szpecht, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska, Paulina Dziatkiewicz, Artur Teżyk, Czesław Żaba.: Pharmacokinetics of treosulfan and its active monoepoxide in pediatric patients after intravenous infusion of high-dose treosulfan prior to HSCT
Eur.J.Pharm.Sci. 2015 Vol.68; s.87-93
IF: 3.773
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
30/261
Justyna Palacz, Piotr Milejski, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Czynniki ryzyka wystąpienia powikłań farmakoterapii depresji
Farm.Współcz. 2015 T.8 nr 2; s.76-86
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
31/261
Monika Krzysik, Anna Wiela-Hojeńska.: Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w onkologii geriatrycznej
Farm.Współcz. 2015 T.8 nr 2; s.93-99
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
32/261
Monika Krzysik, Anna Wiela-Hojeńska.: Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w onkologii pediatrycznej
Farm.Współcz. 2015 T.8 nr 2; s.100-105
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
33/261
Agata Lorek, Jakub Einhorn, Igor Pietraszewski, Maria Szczygieł, Anna Wiela-Hojeńska, Witold Musiał.: Subjective assessment of adverse effects of selected OTC psychomotor system
W:International Conference "Pharmacy today and tomorrow - theory and practice". Lublin, Poland, 11-12 June 2015; s.108 poz.PS-067
ISBN 978-83-62132-57-7
34/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Kiedy farmakoterapia pogarsza jakość życia osób starszych?
W:Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych. Wrocław, 12 czerwca 2015 r.; s.6
35/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Zasady bezpiecznej farmakoterapii u osób w podeszłym wieku
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 11-12 września 2015 r.; s.24
36/261
pod red. Anny Wieli-Hojeńskiej, Stanisława Czuczwara, Andrija Zimenkovskiego: Podstawy farmacji klinicznej : podręcznik dla studentów farmacji i medycyny
Lublin : Uniwersytet Medyczny ; Lwów : Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, 2015; 529 s.
ISBN 978-83-923841-6-8
Toż w wersji ukraińskiej: Osnovi klìnìčnoï farmacìï : pìdručnik dlâ studentìv farmacìï ta medicini; L'vìv 2015
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
37/261
Beata Sienkiewicz, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Rozkład genotypów izoenzymu CYP3A5 w populacjach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem populacji polskiej
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transplantologia - wspólne marzenia i sukces". Wrocław, 29 maja 2015; s.9 poz.P7
38/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
39/261
Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: Optimization of antibiotic therapy
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 suppl.1; s.11
XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society. Świnoujście (Poland), 17-19 September, 2015
40/261
Beata Sienkiewicz, Anna Wiela-Hojeńska.: Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków, na przykładzie worykonazolu
W:Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu "Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii". Wrocław, 11. czerwca 2015 r. Książka abstraktów; s.33
41/261
Dorota Szura, Łukasz Ozimek, Magdalena Przybyło, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Stanisław Han.: The impact of liposomes on transdermal permeation of Naproxen - in vitro studies
Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.1; s.145-151
IF: 0.737
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
42/261
F. Główka, T. Wróbel, A. Kasprzyk, M. Romański, J. Wachowiak, D. Szpecht, K[rzysztof] Kałwak, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Pharmacokinetics of treosulfan and its monoepoxide in children undergoing HSCT
Bone Marrow Transplant. 2014 Vol.49 suppl.1; s.S164 poz.PH-P133
40th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Milan (Italy), 30 March - 2 April 2014. Abstract book
43/261
Ewelina Królik, Justyna Palacz, Anna Wiela-Hojeńska, Agnieszka Piwowar.: Toksyczność wybranych leków dostępnych bez recepty
Farm.Współcz. 2014 T.7 nr 4; s.197-203
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
44/261
Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Szymon Dragan, Gabriela Szymkowiak, Łukasz Mucha, Grzegorz Odonicz-Czarnecki, Wiktor Orzechowski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetically determined differences in results of monitoring analgesic efficacy of tramadol in postoperative care
W:IATDMCT European Conference "Therapeutic drug monitoring - personalised pharmacotherapy". Prague, August 28-30, 2014. Programme - abstracts; s.55 poz.O12
45/261
Beata Tomasiewicz, Magdalena Hurkacz, Jerzy Świerkot, Grzegorz Rozumek, Krystyna Głowacka, Wojciech Tanski, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Kołodziejczyk, Liliana Michalewska.: Monitoring of renal function using modern biomarkers in patients with rheumatoid arthritis treated with biological drug therapy during one year follow-up
W:IATDMCT European Conference "Therapeutic drug monitoring - personalised pharmacotherapy". Prague, August 28-30, 2014. Programme - abstracts; s.98 poz.P37
46/261
Magdalena Hurkacz, Beata Kowalska-Krochmal, Radosław Chaber, Grażyna Wróbel, Krzysztof Szmyd, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Ozimek, Katarzyna Morawska, Alicja Chybicka.: Optimization of antibiotic therapy in cancer children
W:IATDMCT European Conference "Therapeutic drug monitoring - personalised pharmacotherapy". Prague, August 28-30, 2014. Programme - abstracts; s.91 poz.P24
47/261
Beata Tomasiewicz, Magdalena Hurkacz, Jarosław Jarzębowski, Anna Wiela-Hojeńska.: Dobrostan jako cel działania farmakoterapii przeciwbólowej towarzyszącej leczeniu biologicznemu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Pol.Merkur.Lek. 2014 T.37 nr 221; s.274-279
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
48/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska.: Przyczyny wzrostu zainteresowania suplementami diety oraz zagrożenia wynikające z ich przyjmowania
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2014 nr 20; s.23-32
49/261
[red.] Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft: Farmacja kliniczna
Wyd.1 pol., red. Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron
Wrocław : MedPharm Polska, 2014; XXIV, 570 s.
ISBN 978-83-7846-017-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
50/261
Wiesława Duszyńska, Fabio Silvo Taccone, Magdalena Hurkacz, Beata Kowalska-Krochmal, Anna Wiela-Hojeńska, Andrzej Kübler.: Therapeutic drug monitoring of amikacin in septic patients
Crit.Care 2013 Vol.17 no.4; art.R165 [10 s.]
IF: 5.035
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
51/261
Barbara Dudek, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Sprawozdanie z II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo farmakoterapii - jeden problem, różne spojrzenia"
Farm.Pol. 2013 T.69 nr 8; s.475-477
52/261
Benedykt Szczotka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Rafał Wedlarski, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensyny. Porównanie leków oryginalnych i generycznych
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 201; s.140-144
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
53/261
Jacek Sienkiewicz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Anna Wiela-Hojeńska.: Zagrożenia fitoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dziurawca
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.35 nr 209; s.309-312
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
54/261
Jacek Gąsiorowski, Zofia Marchewka, Łukasz Łapiński, Beata Szymańska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Anna Długosz, Anna Wiela-Hojeńska.: The investigation of specific biochemical markers in monitoring kidney function of drug addicts
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.1214-1221
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
55/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Indywidualizacja farmakoterapii u osób starszych
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2013 nr 19; s.73-79
56/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Janusz Patkowski, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka.: Monitoring of NSAIDs adverse effects based on spontaneous reports from Wrocław Regional Adverse Drug Reactions Monitoring Center
Acta Pol.Pharm. 2012 Vol.69 no.5; s.979-984
IF: 0.665
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
57/261
A[gnieszka] Szafrańska, D[orota] Paluszyńska, M[agdalena] Hurkacz, M[ałgorzata] Czyżewska, M[onika] Lachowska, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Therapeutic drug monitoring (TDM) in term newborns treated with netilmicin: is it a necessity or an unnecessary expense?
Early Hum.Dev. 2012 Vol.88 suppl.2; s.S114 poz.A44
3rd International Conference on Clinical Neonatology. Torino (Italy), 24-26 May 2012
58/261
Elżbieta Kutycka, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka.: Wybrane problemy stosowania leków OTC w przeziębieniu u dzieci
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 11; s.768-776
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
59/261
Beata Sienkiewicz, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Adaptacja metody PCR-RFLP służącej do oznaczania genotypu CYP3A5 do warunków Pracowni Farmakogenetyki i Farmakogenomiki Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.69-70 poz.P38
60/261
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, I. Jeśkowiak, E[wa] Waszczuk, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, L[eszek] Paradowski, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Czy polimorfizm P-glikoproteiny oraz promotora regionu piątego interleukiny 4 może determinować występowanie niespecyficznych schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego?
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.60 poz.P25
61/261
J. Kozina, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Znaczenie farmakogenetyki w optymalizacji terapii worikonazolem i posakonazolem inwazyjnych zakażeń grzybiczych
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.48-49 poz.P9
62/261
Magdalena Hurkacz, Beata Sienkiewicz, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Kuriata-Kordek, Hanna Augustyniak-Bartosik, Marian Klinger.: Znaczenie kliniczne oznaczania genotypu CYP3A5 w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków immunosupresyjnych u chorych po przeszczepie nerki
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.30-31
63/261
Anna Wiela-Hojeńska, Witold Bajcarz.: (Nie)bezpieczne badania kliniczne leków
Probl.Ter.Monit. 2012 T.23 nr 1-2; s.3-10
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
64/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krzysztof Dzwonnik.: Leki sfałszowane i substandardowe zagrożeniem dla pacjentów!
Probl.Ter.Monit. 2012 T.23 nr 3-4; s.95-101
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
65/261
Karol Nartowski, Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński.: Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety
W:Problemy diagnostyki i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych i społecznych ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2012; s.157-195
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; t.6)
ISBN 978-83-7055-509-2
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
66/261
Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Dlaczego pacjent wymagający farmakoterapii powinien zgłaszać się po poradę do lekarza lub farmaceuty? Opieka farmaceutyczna w aspekcie samoleczenia
W:Samoleczenie ; pod red. Krzysztofa Krajewskiego-Siudy; Warszawa : Instytut Sobieskiego, [2012]; s.129-146
ISBN 978-83-927691-3-2
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
67/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych
W:Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.69-85
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Znaczenie farmakologii klinicznej i badań klinicznych w praktyce medycznej
W:Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.13-30
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
69/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Borowicz.: Co powinien wiedzieć farmaceuta o niepożądanych działaniach leków przeciwnowotworowych?
W:Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.291-319
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.4)
ISBN 978-83-7055-444-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
70/261
Teresa Kowalska, Anna Wiela-Hojeńska.: Niepożądane działania chemioterapii wybranych chorób nowotworowych - czynniki sprzyjające ich wystąpieniu oraz metody oceny toksyczności
W:Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.321-357
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.4)
ISBN 978-83-7055-444-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
71/261
Irena Choroszy-Król, Jacek Doskocz, Kazimierz Gąsiorowski, Tomasz Główka, Jerzy Hanuza, Piotr Kollbek, Jacek Otlewski, Marek Langner, Marcin Łukaszewicz, Józef Patkiewicz, Dariusz Rakus, Jacek Rybka, Adam Szeląg, Jan Szopa-Skórkowski, Jerzy Sypuła, Anna Wiela-Hojeńska, Andrzej Wojnar, Piotr Ziółkowski.: Obszar badawczy "Biotechnologia i farmaceutyki"
W:Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami foresight ; pod red. Jerzego Hanuzy, Edmunda Cibisa, Tadeusza Miśkiewicza, Piotra Ziółkowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katowice : DRUKAT, [2011]; s.21-153
ISBN 978-83-930212-4-6
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
72/261
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Influence of anticancer therapy on oxidation phenotype and acetylation phenotype in patients with acute myeloblastic leukemia
Pharmacol.Rep. 2011 Vol.63 no.1; s.149-156
IF: 2.445
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
73/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Podstawy monitorowanej terapii antybiotykami
Sepsis 2011 T.4 nr 4; s.321-325
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
74/261
A[gnieszka] Szafrańska, M[agdalena] Hurkacz, M[ałgorzata] Czyżewska, K[rystyna] Głowacka, D[orota] Paluszyńska, A[nna] Wiela-Hojeńska, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: Evaluation of efficacy and safety of newborns netilmicin threrapy based on monitoring of antibiotic serum concentrations
Ther.Drug Monit. 2011 Vol.33 no.4; s.487 poz.P022
12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Stuttgart (Germany), October 2-6, 2011
75/261
pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej: Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; 233 s.
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
76/261
Kazimierz Gąsiorowski, Halina Grajeta, Agnieszka Piwowar, Anna Wiela-Hojeńska.: Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku farmacja i kierunku analityka medyczna : rok akademicki 2010/2011
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; 112 s.
ISBN 978-83-7055-467-5
77/261
Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński.: Niepożądane działania leków - rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne
Farm.Pol. 2010 T.66 nr 4; s.275-288
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
78/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Janusz Patkowski, Anna Wolańczyk-Mędrala, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka, Piotr Milejski, Magdalena Hurkacz, Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Elżbieta Pelc, Kamila Kaczmarek, Justyna Zygarowicz, Hanna Augustyniak-Bartosik, Przemysław Skibiński, Konrad Leśniakowski, Aleksandra Charytoniuk, Jolanta Lewera, Beata Galińska, Joanna Lewicka, Maria Hampel, Małgorzata Pawińska, Elżbieta Królicka-Garbino, Teresa Łuciów-Lemańska, Katarzyna Rachwał-Siek, Aleksandra Karbowska, Ernest Kuchar, Jolanta Błaszczyk-Mnich.: Monitoring of hypersensitivity adverse drug reactions
Probl.Ter.Monit. 2010 T.21 nr 4; s.215-226
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
79/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Czy farmaceuci w Polsce chętnie monitorują niepożądane działania leków?
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.158 poz.CDU2
ISBN 978-83-927125-1-0
80/261
Hanna Danielewicz, Magdalena Hurkacz, Andrzej Boznański, Anna Wiela-Hojeńska, Anna Chamerska-Drabik.: Association of soluble IL-4R serum levels and IL-4Rα chain gene polymorphisms
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.6; s.559-565
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
81/261
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
Alkohol.Narkom. 2009 T.22 nr 3; s.255-269
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
82/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Interakcje leków immunosupresyjnych o klinicznym znaczeniu
W:Blaski i cienie immunoterapii : immunologiczne aspekty transplantologii i leczenia wspomagającego ; pod red. Anny Wiela-Hojeńskiej, Magdaleny Hurkacz, Przemysława Niewińskiego; Wrocław : Consort, 2009; s.27-34
ISBN 978-83-928499-0-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
83/261
Magdalena Hurkacz, Irena Wikiera-Magott, Małgorzata Słociak, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska, Danuta Zwolińska, Alicja Chybicka.: Optymalizacja terapii cyklosporyną A różnych jednostek chorobowych u dzieci
W:Blaski i cienie immunoterapii : immunologiczne aspekty transplantologii i leczenia wspomagającego ; pod red. Anny Wiela-Hojeńskiej, Magdaleny Hurkacz, Przemysława Niewińskiego; Wrocław : Consort, 2009; s.57-66
ISBN 978-83-928499-0-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
84/261
T. Burycz, L[idia] Usnarska-Zubkiewicz, A[nna] Wiela-Hojeńska.: High-performance liquid chromatographic assay of busulfan in plasma samples - Self-modification
Bone Marrow Transplant. 2009 Vol.43 suppl.1; s.S100 poz.P471
35th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation; 25th Meeting of the EBMT Nurses Group; 8th Meeting of the EBMT Data Management Group; 3rd EBMT Patient & Family Day. Goteborg (Sweden), 29 March - 1 April 2009
85/261
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: The oxidation phenotype - exploration by GC/FID and chemometrics
W:Conferentia Chemometrica 2009. Siofok, Hungary, September 27-30, 2009. Abstract book; poz.P01
ISBN 978-963-9319-98-1
86/261
Marta Sikora, Anna Wiela-Hojeńska.: Rola farmaceuty w bezpiecznym stosowaniu suplementów diety
W:Człowiek, natura, kultura - studia z historii i antropologii medycyny i farmacji społecznej ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.143-185
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.2)
ISBN 978-83-7055-522-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
87/261
Jacek Przybylski, Anna Wiela-Hojeńska.: Tarczyca bajkalska - przegląd doniesień przedklinicznych
W:Człowiek, natura, kultura - studia z historii i antropologii medycyny i farmacji społecznej ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.471-486
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.2)
ISBN 978-83-7055-522-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
88/261
Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Bieniek, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz.: Optymalizacja stosowania lidokainy w tumescencyjnym znieczuleniu nasiękowym
Dermatol.Estet. 2009 Vol.11 nr 5; s.444
XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, IV Trójstronne Polsko-Czesko-Niemieckie Sympozjum Dermatologiczne. Wrocław, 10-12 września 2009 r.
89/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Międzynarodowe i krajowe systemy monitorowania niepożądanych działań leków - ich rozpoznawanie i zgłaszanie
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 10; s.725-732
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
90/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Niepożądane działania leków
Mag.Dolnośl.Zdrowie 2009/2010 nr 29; s.41-43
91/261
Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Bieniek, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz.: Optimization of lidocaine application in tumescent local anesthesia
Pharmacol.Rep. 2009 Vol.61 no.4; s.641-653
IF: 2.086
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
92/261
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Masztalerz, Marek Droździk, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie fenotypu i genotypu acetylacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 2; s.89-99
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
93/261
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Jose A.G. Agundez, Dariusz Wołowiec, Henryk Czarnik-Matusewicz, Grzegorz Ganczarski, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Kliniczne znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu oksydacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 1; s.25-40
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
94/261
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Wanda Górnik, Marek Droździk, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Wpływ mutacji C3435T genu ABCB1 na ryzyko rozwoju ostrej białaczki mieloblastycznej oraz skuteczność zastosowanego leczenia przeciwnowotworowego
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 1; s.17-24
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
95/261
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: ABCB1 genotype, the risk and the course of heroin addiction
W:The 5th European Association of Addiction Therapy Conference. Ljubljana, Slovenia, 5-7 October 2009. Final programme and abstract book; s.41 poz.13
96/261
Magdalena Hurkacz, Zuzanna Kobiałka, Magdalena Kuriata-Kordek, Irena Wikiera-Magott, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska, Marian Klinger, Alicja Chybicka, Danuta Zwolińska.: Immunosuppressive therapy and risk of adverse effects in renal transplant recipients, children after bone marrow transplantation and children with primary glomerulonephritis
Ther.Drug Monit. 2009 Vol.31 no.5; s.667 poz.223
11th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Montreal, Quebec, Canada, October 3-8, 2009
97/261
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Wpływ mutacji 3435CT w genie ABCB1 na przebieg uzależnienia od opiatów
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.45
98/261
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Marek Droździk, Wanda Górnik, Krystyna Masztalerz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Jose A.G. Agundez, Magdalena Hurkacz, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Znaczenie farmakogenetyki w optymalizacji leczenia ostrej białaczki mieloblastycznej
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.34
99/261
Przemysław Niewiński, R. Wojciechowski, M. Śliwiński, M[agdalena] Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: Znaczenie polimorfizmu CYP2D6 w leczeniu bólu okołooperacyjnego
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.58
100/261
pod red. Anny Wiela-Hojeńskiej, Magdaleny Hurkacz, Przemysława Niewińskiego: Blaski i cienie immunoterapii : immunologiczne aspekty transplantologii i leczenia wspomagającego
Wrocław : Consort, 2009; 137 s.
ISBN 978-83-928499-0-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
101/261
J[acek] Gąsiorowski, Ł[ukasz] Łapiński, B[rygida] Knysz, M. Biskup, K[rystyna] Głowacka, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, B[artosz] Szetela, A[nna] Wiela-Hojeńska, A[ndrzej] Gładysz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Influence of combination antiretroviral therapy (cART) on methadone dose and its plasma concentration
W:13th International Congress of Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008. Abstracts; s.75-76 poz.ISE.322
102/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Optimization of rheumatoid diseases therapy
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.453-461
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
103/261
Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska.: The influence of rheumatoid diseases pharmacotherapy on laboratory findings
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.471-478
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
104/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jakub Trnka, Anna Wiela-Hojeńska, Katarzyna Skoczypiec.: The misuse of drugs affecting the nervous system - an analysis of expertise reports issued in 2002-2006 by the Department of Forensic Medicine Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.3; s.253-258
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
105/261
Anna Wiela-Hojeńska, Kamila Kaczmarek.: Monitorowanie niepożądanych działań leków - historia i teraźniejszość
W:Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.125-138
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.1)
ISBN 978-83-7055-441-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
106/261
A[nna] Wiela-Hojeńska.: Methotrexate - the past and the present
W:EHRLICH II - 2nd World Conference on Magic Bullets : celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich. Nurnberg, Germany, October 3-5, 2008. Abstract book; s.A-354
107/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Indywidualizacja leczenia farmakologicznego chorych na nowotwory a czynność nerek
Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 2008 nr 1(6); s.26-32
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
108/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Toksykologia ogólna
W:Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji. T.1 ; red. nauk. Waldemar Janiec; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.90-110
ISBN 978-83-200-3245-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
109/261
L[idia] Zubkiewicz, T. Burycz, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Głowacka, K[azimierz] Kuliczkowski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: History of renal function in patients with hematological malignancies before and after bone marrow transplantation
Haematologica 2008 Vol.93 suppl.1; s.494 poz.1279
13th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 12-15, 2008. Abstract book
110/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka.: Leki przeciwhistaminowe nowej generacji - bezpieczeństwo stosowania
Lekarz 2008 cz.1: nr 5 s.111-112, 114-117, 120; cz.2: nr 6 s.40-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
111/261
M[agdalena] Hurkacz, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Zastosowanie doświadczalnych metod badania leków u zwierząt w procesie optymalizacji farmakoterapii u ludzi
W:Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych". Międzyzdroje, 29-31 maja 2008; s.55 poz.U-7
112/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Klinische Signifikanz von Angiogenese-Inhibitoren in der Krebstherapie
W:4. Polnisch-Deutsche Konferenz fur Onkologische Pharmazie "Theorie fur die Praxis". Frankfurt (Oder), 11.-12. Mai 2007; [1]s.
113/261
Hanna Danielewicz, Magdalena Hurkacz, Andrzej Boznański, Anna Wiela-Hojeńska.: Polymorphism in the promoter and coding region of the IL-4 receptor alpha-chain gene in atopic children
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.6; s.735-741
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
114/261
K[rystyna] Głowacka, A[nna] Wiela-Hojeńska, M. Piasecki.: Metody wykrywania narkotyków w materiale biologicznym
Diagn.Lab. 2007 T.43 nr 3; s.595 poz.AI/4W
XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wrocław, 26-28 wrzesień 2007. Zbiór streszczeń
115/261
M[agdalena] Hurkacz, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na wiarygodność analityczną oznaczeń stężeń leków w płynach organizmu
Diagn.Lab. 2007 T.43 nr 3; s.592 poz.AI/1W
XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wrocław, 26-28 wrzesień 2007. Zbiór streszczeń
116/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Miazga.: Leki cytoprotekcyjne stosowane w onkologii
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 3; s.106-115
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
117/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Powikłania żywienia pozajelitowego
Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 2007 nr 4 (5); s.14-19
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
118/261
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Influence ABCB1 gene polymorphism on methadone dose and plasma concentration in opioid substitution treatment
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 suppl.1; s.24 poz.A035
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007
119/261
Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Is ABCB1 genotype polymorphism a risk factor in the development of opioid dependence?
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 no.1; s.24 poz.A034
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007
120/261
Kinga Niewińska, Przemysław Niewiński, Janusz Sokołowski, Wanda Poradowska-Jeszke, Anna Sokół-Ossowicz, Anna Wiela-Hojeńska.: Administration of acetylcholinesterase inhibitors for central anticholinergic syndrome in pediatric poisoning
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.226-231
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
121/261
Tomasz Burycz, Anna Wiela-Hojeńska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Kazimierz Kuliczkowski.: Busulfan treatment in patient before bone marrow transplantation and early indicators of renal tubular function
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.205-209
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
122/261
Łukasz Łapiński, Jose A.G. Agundez, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Kazimierz Kuliczkowski.: CYP2D6 gene amplifacation and the risk of acute myeloblastic leukemia
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.167-172
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
123/261
Anna Wiela-Hojeńska, Emilia Filipczyk-Cisarż, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Piotr Hudziec, Anna Ziemba, Katarzyna Pająk.: N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity in patients with ovarian cancer and testicular embryonal carcinomas treated with cisplatin
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.192-198
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
124/261
Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Henryk Czarnik-Matusewicz, Magdalena Hurkacz, Kinga Niewińska, Anna Wiela-Hojeńska.: Orange juice has no effect on CYP2D6-dependent drug-metabolism
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.173-176
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
125/261
Janusz Sokołowski, Kinga Niewińska, Przemysław Niewiński, Anna Wiela-Hojeńska, Juliusz Jakubaszko.: Safety of etomidate administration for procedural sedation in elderly emergency department patients
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.249-253
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
126/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jakub Trnka, Anna Wiela-Hojeńska, Katarzyna Skoczypiec.: The misuse of drugs affecting nervous system: the analysis of expertise reports issued by The Forensic Medicine Department in Wrocław in the period 2002-2006
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.82-83
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
127/261
Ł[ukasz] Łapiński, K[rystyna] Głowacka, G[rzegorz] Ganczarski, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, D[ariusz] Wołowiec, W. Górnik, M. Droździk, B. Gawrońska-Szklarz, K[azimierz] Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie polimorfizmu genu ABCB1 (MDR1) w patogenezie i terapii chorób nowotworowych
Probl.Ter.Monit. 2007 T.18 supl.1; s.29-30
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, 10-lecie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Bezpieczna i Racjonalna Farmakoterapia". Poznań, 24-25 maja 2007 r.
128/261
Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Edyta Gajda, Anna Wiela-Hojeńska, Bartosz Szetela, Krystyna Głowacka, Andrzej Gładysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Methadone maintenance therapy influence on QT interval
W:The 3rd European Association of Addiction Therapy Conference. Vienna (Austria), September 10-12, 2007. Finale programme and abstract book; s.58 poz.15
129/261
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Edyta Gajda, Bartosz Szetela, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: QT interval in the opioid dependent
W:The 3rd European Association of Addiction Therapy Conference. Vienna (Austria), September 10-12, 2007. Finale programme and abstract book; s.52 poz.5
130/261
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Magdalena Hurkacz, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński, Krystyna Głowacka.: Clinical significance of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for estimation of sparteine oxidation
Ther.Drug Monit. 2007 Vol.29 no.4; s.525 poz.212
10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice, France, September 9-14, 2007
131/261
Magdalena Hurkacz, Małgorzata Słociak, Irena Wikiera-Magott, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krzysztof Kałwak, Alicja Chybicka, Danuta Zwolińska.: Cyclosporin therapy and risk of adverse effect in children with chronic myelogenous leukemia and primary glomerulonephritis
Ther.Drug Monit. 2007 Vol.29 no.4; s.549-550 poz.290
10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice, France, September 9-14, 2007
132/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Elżbieta Kubiak, Anna Wiela-Hojeńska.: Zmiany kinetyki leków w otyłości. Czy osoby otyłe wymagają zmian schematów leczenia?
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.669-676
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
133/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.372-374
134/261
J[erzy] Świerkot, K[atarzyna] Gruszecka-Marczyńska, A[nna] Wiela-Hojeńska, J[acek] Szechiński.: Optimization of cyclosporine therapy in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2006 Vol.65 suppl.2; s.345 poz.FRI0196
EULAR 2006 - Annual European Congress of Rheumatology. Amsterdam (The Netherlands), 21-24 June, 2006. Abstracts
135/261
P[rzemysław] Niewiński, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[inga] Niewińska.: Grapefruit juice as a potential risk factor of intoxication by CYP2D6-metabolized drugs
Clin.Toxicol. 2006 Vol.44 no.4; s.497 poz.116
Toż W: EAPCCT European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists XXVI International Congress. Prague (Czech Republic), 19-22 April 2006. Programme and abstracts; s.84-85 poz.120
136/261
Anna Leszczyńska, Tadeusz Woś, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Maroszek, Jan Oszmiański, Przemysław Niewiński.: Wpływ preparatu kudzu na wyniki wybranych biochemicznych badań laboratoryjnych u osób przewlekle nadużywających alkoholu
Farm.Pol. 2006 T.62 nr 19; s.896-900
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
137/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakokinetyka kliniczna
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.7-35
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
138/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakoterapia monitorowana stężeniami leków w organizmie
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.191-207
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
139/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Interakcje między jednocześnie zastosowanymi lekami
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.38-89
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
140/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niepożądane działania leków
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.209-246
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
141/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niezgodności farmaceutyczne
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.89-94
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
142/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Kliniczne znaczenie monitorowania niepożądanych interakcji leków z żywnością
Herba Pol. 2006 Vol.52 no.3; s.26
Konferencja "Współczesna fitoterapia - działania niepożądane i interakcje". Poznań, 7 listopada 2006. Materiały konferencyjne
143/261
Piotr Milejski, Michał Gałka, Anna Wiela-Hojeńska.: Niepożądane działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób starszych = Adverse nonsteroidal anti-inflammatory drug reactions in elderly people
Nowiny Lek. 2006 T.75 supl.3; s.28
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii". Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
144/261
Kinga Strychalska, Anna Wiela-Hojeńska.: Polifarmakoterapia a ryzyko wystąpienia niepożądanych działań leków u osób w starszym wieku = Polypharmacotherapy and related risk of adverse drug reactions in old patients
Nowiny Lek. 2006 T.75 supl.3; s.23
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii". Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
145/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Małgorzata Pasternak, Anna Wiela-Hojeńska.: Rola farmaceuty w monitorowaniu niepożądanych działań leków wpływających na układ krążenia u osób starszych = The role of pharmacist in monitoring adverse effects of drugs which influence circulation system in elderly people
Nowiny Lek. 2006 T.75 supl.3; s.25
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii". Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
146/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Monitorowanie interakcji leków drogą do skutecznej bezpiecznej farmakoterapii
Nowości Farmakoter.[dod.nauk.Gaz.Farm.] 2006 nr 32; s.5-8
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
147/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Przemysław Niewiński, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu procesów oksydacji i acetylacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2006 T.17 nr 1; s.11-19
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
148/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska, Marcin Gołecki, Bożena Weryńska.: Skuteczność terapii w aspekcie genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków
Probl.Ter.Monit. 2006 T.17 nr 4; s.231-237
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
149/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Wspomnienie pośmiertne : Andrzej Kozik 1952-2005
Probl.Ter.Monit. 2006 T.17 nr 1; s.65
150/261
Jerzy Świerkot, Katarzyna Gruszecka-Marczyńska, Anna Wiela-Hojeńska, Jacek Szechiński.: Optimization of cyclosporine therapy in patients with rheumatoid arthritis
Zdrav.Vestn. 2006 Vol.75 supl.1; s.I-58 poz.P725
6th Central European Congress of Rheumatology. Bled (Slovenia), May 4th-6th, 2006. Abstract book
151/261
H[anna] Danielewicz, M[agdalena] Hurkacz, A[ndrzej] Boznański, A[nna] Wiela-Hojeńska, A[nna] Drabik.: Polymorphism in the ptomoter region of 114 receptor olpho choin gene in otopic children
Allergy Clin.Immunol.Int. 2005 suppl.1; s.444 poz.1227
Abstracts of the XIXth World Allergy Organiztion Congres, XXIVth Congress of fhe European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). Munich, June 26 - July l, 2005
152/261
Ł[ukasz] Łapiński, G[rzegorz] Ganczarski, A[nna] Wiela-Hojeńska, D[ariusz] Wołowiec, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, P[rzemysław] Niewiński, K[azimierz] Kuliczkowski.: Is CYP2D6 oxidation genotype a risk factor in the development of acute myeloblastic leukemia?
Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2005 Vol.97 suppl.1; s.127 poz.464
Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznań (Poland), June 25-29, 2005. Abstract book
153/261
Ł[ukasz] Łapiński, A[nna] Wiela-Hojeńska, D[ariusz] Wołowiec, G[rzegorz] Ganczarski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Głowacka, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, M[agdalena] Hurkacz, K[azimierz] Kuliczkowski, P[iotr] Milejski.: The influence of acute myeloblastic leukemia chemotherapy on genetic oxidation and acetylation phenotypes
Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2005 Vol.97 suppl.1; s.127 poz.465
Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznań (Poland), June 25-29, 2005. Abstract book
154/261
Jacek Przybylski, Anna Wiela-Hojeńska.: Leki przeciwleukotrienowe - nowy kierunek terapii chorób o podłożu alergicznym
Farm.Pol. 2005 T.61 nr 3; s.124-132
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
155/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Łukasz Łapiński.: Różne oblicza terapii monitorowanej stosowanej w onkologii
Farm.Pol. 2005 T.61 nr 2; s.91-96
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
156/261
Aleksander A. Kubis, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Olaf Gubrynowicz.: Opinia Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN dotycząca reklamy leków OTC kierowanej do publicznej wiadomości
Gaz.Farm. 2005 nr 8(160); s.12-13
157/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Alergie polekowe oraz ich farmakoterapia
W:Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii ; pod red. Anny Jabłeckiej, Tadeusza F. Krzemińskiego; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005; s.151-170
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
158/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Interakcje leków i ich znaczenie kliniczne
W:Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii ; pod red. Anny Jabłeckiej, Tadeusza F. Krzemińskiego; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005; s.211-230
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
159/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Interakcje leków immunosupresyjnych
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.2 poz.2
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
160/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Magdalena Hurkacz, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie oznaczenia fenotypu i genotypu oksydacji u chorych na ostrą białaczkę mieloblastyczną
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.81 poz.48
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
161/261
Przemysław Niewiński, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Nauczanie farmakologii klinicznej w ocenie studentów medycyny
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.94 poz.66
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
162/261
Magdalena Hurkacz, Irena Wikiera-Magott, Małgorzata Słociak, Anna Wiela-Hojeńska, Alicja Chybicka.: Praktyczne aspekty przewlekłego leczenia cyklosporyną różnych jednostek chorobowych u dzieci
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.4 poz.5
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
163/261
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska, Marcin Gołecki, Bożena Weryńska.: Skuteczność terapii w aspekcie genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.82 poz.49
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
164/261
Przemysław Niewiński, Przemysław Mrozikiewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Henryk Czarnik-Matusewicz, Anna Wiela-Hojeńska.: Znaczenie polimorfizmu promotora CYP2D6 dla szybkości metabolizowania leków
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.83 poz.50
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
165/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Therapie-Monitoring in der Onkologie
W:1. Polnisch-Deutsche Konferenz für Onkologische Pharmazie "Theorie für die Praxis". Frankfurt/Oder, 11.-12. Juni 2004; [2] s. nlb.
166/261
Anna Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Unerwünschte Wirkungen von Krebsmedikamenten
W:1. Polnisch-Deutsche Konferenz für Onkologische Pharmazie "Theorie für die Praxis". Frankfurt/Oder, 11.-12. Juni 2004; [1] s. nlb.
167/261
P[iotr] Wiland, A[nna] Wiela-Hojeńska, A. Głowska, A[rkadiusz] Chlebicki, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, J[acek] Szechiński.: Renal function in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate and infliximab
Ann.Rheum.Dis. 2004 Vol.63 suppl.1; poz.THU0230
EULAR 2004 - Annual European Congress of Rheumatology. Berlin (Germany), 9-12 June 2004. Abstracts
168/261
P[iotr] Wiland, A[nna] Wiela-Hojeńska, A. Głowska, A[rkadiusz] Chlebicki, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, J[acek] Szechiński.: Renal function in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate and infliximab
Clin.Exp.Rheumatol. 2004 Vol.22 no.4; s.469-472
IF: 1.504
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
169/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Optimisation and individualisation of anticancer chemotherapy
Eur.J.Hosp.Pharm. 2004 Vol.10 no.6; s.24-25
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
170/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Działania niepożądane leków przeciwnowotworowych
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 5; s.231-232
VIII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie? Wrocław, 23-25.10.2003 r.
171/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. n. med. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 3; s.135-138
172/261
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Optymalizacja chemioterapii nowotworów u dzieci
Farm.Pol. 2004 T.60 nr 5; s.208-215
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
173/261
M[agdalena] Hurkacz, I[rena] Wikiera-Magott, A[nna] Wiela-Hojeńska, D[anuta] Zwolińska.: Możliwość przewidywania wystąpienia działań niepożądanych u dzieci z zespołem nerczycowym leczomych cyklosporyną A
W:II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków". Materiały naukowe. Poznań, 16 kwietnia 2004 r.; s.79-80 poz. P-22
174/261
P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A[nna] Wiela-Hojeńska, E[wa] Passowicz-Muszyńska, M[arcin] Gołecki, B[ożena] Weryńska, R[enata] Jankowska, M[agdalena] Hurkacz.: Znaczenie predyspozycji genetycznych u chorych na raka płuca dla zwiększenia skuteczności zapobiegania działaniom niepożądanym podczas chemioterapii przeciwnowotworowej
W:II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków". Materiały naukowe. Poznań, 16 kwietnia 2004 r.; s.97-98 poz. P-36
175/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, J[erzy] Świerkot, P[iotr] Wiland, M[agdalena] Hurkacz, J[acek] Szechiński.: Monitoring methotrexate therapy in patients with rheumatoid arthritis
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 2004 Vol.42 no.8; s.434-441
IF: 1.414
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
176/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Report from the Ninth International Symposium on Oncology Pharmacy Practice
ISOPP Newslett. 2004 Vol.6 no.2; s.4
177/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Passowicz-Muszyńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Renata Jankowska, Magdalena Hurkacz.: Adverse effects of chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer
J.Oncol.Pharm.Pract. 2004 Vol.10 no.2; s.123 poz.62
9th International Symposium on Oncology Practic. Turin (Italy), 14 to 17 April 2004
178/261
Piotr Wiland, Anna Wiela-Hojeńska, Agnieszka Głowska, Arkadiusz Chlebicki, Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jacek Szechiński.: Analiza czynności nerek podczas 62-tygodniowego stosowania kombinowanego leczenia metotreksatem i wielokrotnych dożylnych wlewów infliksimabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatologia 2004 T.42 nr 2; s.253
Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 maja 2004 roku
179/261
Łukasz Łapiński, Dariusz Wołowiec, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Kazimierz Kuliczkowski, Piotr Milejski.: Kliniczne znaczenie genetyczne uwarunkowanego polimorfizmu utleniania i acetylacji w patogenezie chorób nowotworowych krwi
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.260-261 poz.SVII-P055
180/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niepożądane działania leków i ich znaczenie kliniczne
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.201 poz.SVII-K003RP
181/261
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Wpływ wartości pH eluentu na wydajność ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe podczas oznaczania stężenia monoetyloglicynoksylidu metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.259-260 poz.SVII-P054
182/261
J[erzy] Świerkot, A[nna] Wiela-Hojeńska, P[iotr] Wiland, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, J[acek] Szechiński.: Optimalization of the therapy with methotrexate by patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2003 Vol.62 suppl.1; s.405-406 poz.AB0145
EULAR 2003 - Annual European Congress of Rheumatology. Lisbon (Portugal), 18-21 June 2003. Abstracts
183/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Optymalizacja terapii lekami przeciwnowotworowymi
Farm.Pol. 2003 T.59 nr 3; s.119-121
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
184/261
Piotr Wiland, Anna Wiela-Hojeńska, Jerzy Świerkot, Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jacek Szechiński.: Ocena czynności kanalika proksymalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, rozpoczynających leczenie metotreksatem
Pol.Arch.Med.Wewn. 2003 T.110 nr 2(8); s.855-862
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
185/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Dostępność biologiczne leku i jej znaczenie w farmakoterapii
Pol.Merkur.Lek. 2003 T.14 nr 79; s.89-93
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
186/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Członkowie honorowi TTM: Prof. dr hab.n.med. Krystyna Orzechowska-Juzwenko
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 nr 4; s.163-165
187/261
Anna Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Działania niepożądane leków przeciwnowotworowych
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.20
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
188/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, Piotr Hudziec, R. Filipczyk-Cisarż, B. Ziemba, J[arosław] Pająk, G. Świętoniowski.: Wpływ procesu nowotworowego oraz stosowanej chemioterapii na czynność wydalniczą nerek u chorych na nowotwory narządowe
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.63
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
189/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Ter.Leki 2003 T.31(53) nr 5-6; s.58-60
190/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Słociak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Janina Bogusławska-Jaworska.: Optymalizacja terapii metotreksatem u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, nieziarniczego chłoniaka złośliwego i mięsaka kościopochodnego
W:VII Konferencja Naukowa "Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego" - XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Augustów, 22-25 czerwiec 2003; s.170-171
191/261
P[iotr] Wiland, A[nna] Wiela-Hojeńska, J[erzy] Świerkot, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, J[acek] Szechiński.: The effects of low dose methotrexate on urinary excretion of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase as a marker of renal tubular dysfunction in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2002 Vol.61 suppl.1; s.363-364 poz.AB0055
EULAR 2002 - Annual European Congress of Rheumatology. Stockholm (Sweden), 12-15 June 2002. Abstracts
192/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niepożądane następstwa interakcji leków przeciwnowotworowych
Farm.Pol. 2002 T.58 nr 22; s.1049-1052
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
193/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Passowicz-Muszyńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Renata Jankowska, Magdalena Hurkacz, Józefa Unolt, Bożena Weryńska, Marcin Gołecki, Tomasz Dyła.: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek
Pol.Arch.Med.Wewn. 2002 T.107 nr 2(2); s.135-140
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
194/261
Jerzy Świerkot, R. Międzybrodzki, Anna Wiela-Hojeńska, J[ózefa] Unolt, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, S[tanisław] Szymaniec, J[acek] Szechiński.: Methotrexate and in vitro apoptosis of peripheral blood lymphocytes from rheumatoid patients with good and bad responce to therapy
Scand.J.Rheumatol. 2002 Vol.31 suppl.117; s.21 poz.A40
29th Scandinavian Congress of Rheumatology. Tromso (Norway), 15-18 August 2002. Abstracts
195/261
Anna Wiela-Hojeńska, Urszula Terczyńska-Kotarska.: Karwedilol - przedstawiciel nowej generacji leków beta-adrenolitycznych
Farm.Pol. 2001 T.57 nr 2; s.87-90
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
196/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Terapia monitorowana stężeniami leków przeciwnowotworowych
Farm.Pol. 2001 T.57 nr 2; s.102
Sympozjum "Postęp w zakresie oznaczania leków w materiale biologicznym i w interpretacji wyników". Poznań, 21-22 września 2000 r. Streszczenia referatów plenarnych
197/261
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Gorczyńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Waldemar Gołębiowski, Magdalena Hurkacz, Janina Bogusławska-Jaworska.: Metabolic functions of the liver during chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukemia
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 2001 Vol.39 no.6; s.246-250
IF: 1.351
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
198/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, S[abina] Kotlarek-Haus, D[ariusz] Wołowiec, L[idia] Usnarska-Zubkiewicz, A. Cieślińska, E. Filipczyk-Cisarż, J[anina] Bogusławska-Jaworska, E[wa] Gorczyńska, W[aldemar] Gołębiowski.: Liver metabolic efficiency in cancer patients
Pharmacol.Toxicol. 2001 Vol.89 suppl.1; s.72 poz.276
5th Congress of the European Associaciation for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense (Denmark), September 12-15, 2001. Abstract book
199/261
E[wa] Passowicz-Muszyńska, R[enata] Jankowska, T[omasz] Dyła, B[ożena] Weryńska, M[arcin] Gołecki, A[nna] Wiela-Hojeńska, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Ocena funkcji nerek u chorych na raka płuca poddanych chemioterapii
Pneumonol.Alergol.Pol. 2001 T.69 nr 7-8; s.455-456
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zabrze, 5-8.09.2001
200/261
Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Kozik, Józefa Unolt.: Monitorowanie czynności nerek u dzieci i młodzieży chorych na padaczkę leczonych kwasem walproinowym lub karbamazepiną w terapii skojarzonej z tiagabiną
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 66; s.480-483
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
201/261
Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Tomasz Pacuszko, Janusz Tomeczko, Andrzej Lange, Jolanta Bocheńska.: Optymalizacja megachemioterapii oraz terapii po przeszczepach szpiku poprzez monitorowanie czynności nerek u chorych na nowotwory
Post.Farmakoter. 2001 Vol.2 no.3-4; s.55-59
202/261
Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Paweł Kowal, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Józefa Unolt.: Ocena bezpieczeństwa stosowania metotreksatu u chorych z wytworzonym zastępczym pęcherzem jelitowym
Urol.Pol. 2001 T.54 nr 2; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
203/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakologiczno-kliniczne aspekty monitorowania chemioterapii nowotworów
Wrocław : Akad. Med., 2001; 171 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 6/2001)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
204/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Dostępność biologiczna i jej znaczenie w farmakoterapii
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.1; Poznań : Kontekst, 2001; s.108 poz.PR.II. W-4
205/261
Anna Wiela-Hojeńska, Lucyna Ozimek.: Farmakologia kliniczna sparfloksacyny
Farm.Pol. 2000 T.56 nr 17; s.839-841
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
206/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Niepożądane następstwa interakcji pochodnych kumaryny
Farm.Pol. 2000 T.56 nr 7; s.337
Streszczenia wystąpień przedstawionych na VI Zjeździe Towarzystwa Terapii Monitorowanej we Wrocławiu
207/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niepożądane następstwa interakcji pochodnych kumaryny
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.9 nr 51; s.600-601
Materiały z konferencji okrągłego stołu pt. "Niepożądane następstwa interakcji leków - znaczenie kliniczne". Wrocław, 22.10.1999 r., w ramach VI Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystwa Terapii Monitorowanej
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
208/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Terapia monitorowana stężeniami leków przeciwnowotworowych
W:Sympozjum "Postęp w zakresie oznaczania leków w materiale biologicznym i w interpretacji wyników". Poznań, 21-22 września 2000. Streszczenia; s.W.P.2
209/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Sabina Kotlarek-Haus, Magdalena Hurkacz.: Phenazone as a marker of liver-metabolic function in patients with acute leukemia
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 1999 Vol.37 no.5; s.234-237
IF: 0.871
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
210/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: N-acetylo-beta-D-glukozaminidaza i jej znaczenie kliniczne
Pol.Arch.Med.Wewn. 1999 T.101 nr 4(4); s.359-366
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
211/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Słociak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Janina Bogusławska-Jaworska, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Terapeutyczne monitorowanie dużych dawek metotreksatu u chorych na mięsaka kościopochodnego = Therapeutic monitoring of high-doses methotrexate in patients with osteosarcoma
Post.Farmakoter. 1999 Vol.1 nr 1; s.61
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Poznań, 13-14 maja 1999 r.
212/261
Anna Wiela-Hojeńska.: VI Zjazd TTM [Towarzystwa Terapii Monitorowanej] we Wrocławiu [22-23 października 1999 r.]
Probl.Ter.Monit. 1999 T.10 nr 4; s.194-195
213/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Postępy terapii monitorowanej
W:Problemy optymalizacji farmakoterapii i profilaktyki zakażeń szpitalnych ; red. Janusz Pluta; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.59-74
Praca wydana nakładem Progranu Tempus JEP - 11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
214/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Znaczenie danych farmakokinetycznych w procesie optymalizacji farmakoterapii
W:Problemy optymalizacji farmakoterapii i profilaktyki zakażeń szpitalnych ; red. Janusz Pluta; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.19-31
Praca wydana nakładem Progranu Tempus JEP - 11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
215/261
Małgorzata Słociak, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Bernarda Kazanowska, Janina Bogusławska-Jaworska, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Kliniczno-farmakokinetyczna ocena tolerancji chemioterapii z użyciem dużych dawek metotreksatu u dzieci chorych na nieziarniczego chłoniaka złośliwego = Pharmacokinetic and clinic evaluation of chemotherapy tolerance with high doses methotrexate in children with non Hodgkin's lymphoma
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.98 poz.53; s.166 (ang.)
216/261
Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Janusz Tomeczko, Piotr Napora, Andrzej Lange.: Monitorowanie czynności nerek u chorych na raka płuc i raka jajnika leczonych dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepem szpiku kostnego = Monitoring of kidney function in patients with lung and ovarian cancer treated with high dose of cytostatic drugs and bone marrow transplantation
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.67 poz.22; s.138 (ang.)
217/261
Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Passowicz-Muszyńska, Marcin Gołecki, Bożena Weryńska, Renata Jankowska.: Monitorowanie czynności nerek u chorych na raka płuc leczonych cisplatyną = Monitoring of kidney function in patients with lung cancer treated with cisplatin
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.107 poz.62; s.172 (ang.)
218/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Niepożądane następstwa interakcji pochodnych kumaryny
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.8
219/261
Przemysław Niewiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Statistics and clinical pharmacology. Recent trends and challenges in pharmacokinetics
W:46th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice. Warsaw, 24-27 June, 1998 ; Polska Akademia Nauk, Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki; s.27-29
220/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Stare i nowe oblicza metotreksatu
Farm.Pol. 1998 T.54 nr 2; s.58-69
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
221/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Słociak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Janina Bogusławska-Jaworska, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Farmakokinetyczno-kliniczne aspekty monitorowanej terapii dużymi dawkami metotreksatu u dzieci chorych na mięsaka kościopochodnego
Onkol.Pol. 1998 T.1 nr 2; s.67-71
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
222/261
Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz.: Znaczenie beta2-mikroglobuliny w diagnostyce i terapii
Post.Hig.Med.Dośw. 1998 T.52 nr 5; s.507-514
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
223/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Piotr Hudziec, Anna Ziemba, Katarzyna Pająk, Emilia Filipczyk-Cisarż, Grzegorz Świętoniowski.: Monitorowanie czynności nerek u chorych na nowotwory leczonych cisplatyną
W:XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13.09.1998. Streszczenia; s.208 poz.S.IV.K-2
224/261
Małgorzata Słociak, Anna Wiela-Hojeńska, Janina Bogusławska-Jaworska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Ocena toksyczności dużych dawek metotreksatu stosowanych u dzieci z mięsakiem kościopochodnym
W:Ogólnopolskie Sympozjum Onkologii Dziecięcej. Książ, 5-7 czerwca 1997 r. Streszczenia; poz.PP-56
225/261
Małgorzata Słociak, Anna Wiela-Hojeńska, Janina Bogusławska-Jaworska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Ocena toksyczności dużych dawek metotreksatu stosowanych u dzieci z mięsakiem kościopochodnym
Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 11 supl.; s.295-300
Ogólnopolskie Sympozjum Onkologii Dziecięcej. Książ 5-7.06.1997 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
226/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakokinetyka kliniczna
W:Podstawy farmakologii klinicznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Volumed, 1997; s.7-35
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
227/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Niezgodności farmaceutyczne leków w płynach do wstrzykiwań
W:Podstawy farmakologii klinicznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Volumed, 1997; s.96-101
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
228/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Słociak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Janina Bogusławska-Jaworska, Józefa Unolt, Magdalena Hurkacz.: Kliniczno-farmakokinetyczne aspekty leczenia dużymi dawkami metotreksatu dzieci chorych na mięsaka kościopochodnego
Probl.Ter.Monit. 1997 T.8 nr 3; s.130 poz.12
[V Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Łódź, 26-27.09.1997. Streszczenia]
229/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Anna Cieślińska, Piotr Hudziec, Mariola Adamska.: Biotransformacja fenazonu i sulfadimidyny jako wskaźników wątrobowego metabolizmu leków i ksenobiotyków drogą utleniania i acetylacji u kobiet chorych na raka sutka
Przegl.Lek. 1997 T.54 nr 2; s.103-106
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
230/261
Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Donata Urbaniak-Kujda, Sabina Kotlarek-Haus.: Ocena procesów utleniania fenazonu i acetylacji sulfadimidyny u chorych na nowotwory krwi
Przegl.Lek. 1997 T.54 nr 3; s.163-166
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
231/261
Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Słociak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Janina Bogusławska-Jaworska, Mariola Adamska.: Leczenie średnio dużymi i dużymi dawkami metotreksatu u dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego
Acta Haematol.Pol. 1996 T.27 nr 3; s.309-318
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
232/261
Anna Wiela-Hojeńska.: Epirubicyna - antybiotyk przeciwnowotworowy II generacji.
Farm.Pol. 1996 T.52 nr 3; s.110-119
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
233/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Anna Cieślińska, Piotr Hudziec, Katarzyna Pająk, Anna Ziemba, Emilia Filipczyk-Cisarż.: Ocena wydolności nerek za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy u chorych na nowotwory zarodkowe jądra, leczonych cisplatyną
Probl.Ter.Monit. 1996 T.7 nr 4; s.178-182
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
234/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Kliniczne znaczenie stereowybiórczości leków
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 1996 nr 1; s.50-57
235/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Kliniczne znaczenie stereowybiórczości leków
Farm.Pol. 1995 T.51 nr 15; s.653-661
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
236/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Farmakokinetyka kliniczna metotreksatu i jej znaczenie w terapii monitorowanej chorób nowotworowych
W:Leki współczesne, które warto znać. Cz.1 ; pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej; Łódź : Wydaw. Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1995; s.153-159
ISBN 83-900967-2-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
237/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[ałgorzata] Słociak, J[ózefa] Unolt, M[agdalena] Hurkacz, J[anina] Bogusławska-Jaworska.: High-dose methotrexate treatment in children with osteogenic sarcoma
Ther.Drug Monit. 1995 Vol.17 no.4; s.403 poz.81
4th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Vienna (Austria), September 4-8, 1995
238/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Metotreksat
W:Terapia monitorowana za pomocą oznaczeń stężenia leku we krwi ; pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej; Łódź : Towarzystwo Terapii Monitorowanej, 1994; s.236-247
ISBN 83-900967-1-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
239/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A. Cieślińska, M. Adamska, A[nna] Wiela-Hojeńska, P[iotr] Hudziec, K. Pająk, M[agdalena] Hurkacz.: Aktywność NAGazy u chorych na nowotwory leczonych cisplatyną
W:XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Wrocław, 25-27 września 1994. Program i streszczenia; s.84 poz.92
240/261
A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A. Cieślińska, E. Filipczyk-Cisarż, A. Gajewska.: Farmakokinetyka fenazonu jako wskaźnik wydolności metabolicznej wątroby u kobiet z rakiem sutka leczonych chemicznie
W:XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Wrocław, 25-27 września 1994. Program i streszczenia; s.83 poz.90
241/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A. Cieślińska, M. Adamska, A[nna] Wiela-Hojeńska, P[iotr] Hudziec, K. Pająk, J. Pawlik.: Ocena wydolności nerek za pomocą oznaczania aktywności N-acetylobeta-D-glukozaminidazy u chorych na nowotwory leczonych cisplatyną
W:IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Chemioterapii Polskiego Towarzystwa Onkologicznego "Chemioterapia guzów tkanek miękkich". Kiekrz k/Poznania, 24-25 IX 1993 r. Streszczenia; s.51-52
242/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Farmakokinetyka kliniczna metotreksatu i jej znaczenie w terapii monitorowanej
Probl.Ter.Monit. 1993 T.4 nr 3; s.147
Seminarium Naukowe "Terapeutyczne monitorowanie leków istotnym postępem farmakoterapii". Poznań, 24.09.1993 r.
243/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Józefa Unolt, Mariola Adamska, Janina Bogusławska-Jaworska, Małgorzata Słociak.: Methotrexate systemic clearance in cancer monitoring therapy
Pol.J.Pharmacol.Pharm. 1992 Vol.44 suppl.; s.248
XI Congress of the Polish Pharmacological Society with cooperation of The German Society of Pharmacology and Toxicology. Gdańsk, September 16-19, 1992
244/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Celica Rabenda, Anna Wiela-Hojeńska, Ziemowit Kubicz, Elżbieta Saraczyńska, Zbigniew Rudkowski, Ewa Drabik.: Metabolizm fenazonu w chorobach wątroby u dzieci
Pol.Tyg.Lek. 1992 T.47 nr 11-13; s.265-267
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
245/261
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Farmakokinetyka kliniczna metotreksatu i jej znaczenie w terapii monitorowanej chorób nowotworowych
Probl.Ter.Monit. 1991 T.2 nr 3; s.55-61
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
246/261
pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko ; [aut.] Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Marek Bolanowski, Andrzej Grzegorz Janicki, Piotr Milejski, Andrzej Jankowski, Adam Marzec: Podstawy farmakokinetyki klinicznej: skrypt
Wyd.2 popr. i uzup.
Wrocław : Akad. Med., 1991; 198 s.
ISBN 83-7055-208-0
247/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakokinetyka kliniczna
W:Zarys farmakologii klinicznej : skrypt dla lekarzy, farmaceutów i studentów Akademii Medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Akad. Med., 1991; s.11-47
248/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Niezgodności farmaceutyczne leków w płynach do wstrzykiwań
W:Zarys farmakologii klinicznej : skrypt dla lekarzy, farmaceutów i studentów Akademii Medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Akad. Med., 1991; s.121-129
249/261
Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Sabina Kotlarek-Haus, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Krzysztof Gabryś.: Porównianie skuteczności metokloparamidu i deksametazonu w zapobieganiu wymiotom po cytostatykach
Pol.Tyg.Lek. 1990 T.45 nr 32-33; s.665-668
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
250/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska.: Farmakologia kliniczna metotreksatu
Ter.Leki 1990 T.18(40) nr 6; s.100-105
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
251/261
Anna Wiela, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Sabina Kotlarek-Haus, Bożena Plamieniak, Dariusz Wołowiec.: Phenazone pharmacokinetics as an index of hepatic metabolic efficiency
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther.Toxicol. 1988 Vol.26 no.11; s.562-565
IF: 0.407
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
252/261
Janina Bogusławska-Jaworska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jerzy Pejcz, Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Szczepaniak, Janina Erbel-Badeńska.: Nadzorowanie leczenia metotreksatem u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 33; s.1053-1056
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
253/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A[nna] Wiela, A. Cieślińska, E. Roszkowska.: Metabolic efficiency of the liver in patients with breast cancer as determined by pharmacokinetics of phenazone
Cancer 1987 Vol.59 no.9; s.1607-1610
IF: 2.213
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
254/261
Anna Wiela, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Fenazon i jego znaczenie jako wskaźnika wydolności metabolicznej wątroby
Post.Hig.Med.Dośw. 1987 T.41 nr 2; s.136-151
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
255/261
Mieczysław Cisło, Andrzej Koziorowski, Andrzej Popiela, Anna Wiela, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Małgorzata Szczepaniak.: Ocena sprawności metabolicznej wątroby u kobiet przyjmujących doustny środek antykoncepcyjny - Loveston
Ginekol.Pol. 1986 T.57 supl.; s.147-151
VII Konferencja Naukowa Sekcji Płodności i Niepłodności PTG "Współczesne problemy antykoncepcji". Wrocław, 21-22 listopada 1986 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
256/261
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela.: Elementy farmakokinetyki
W:Podstawy farmakokinetyki klinicznej : skrypt dla studentów Akademii Medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Akad. Med., 1986; s.41-102
257/261
Andrzej Grzegorz Janicki, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela, Sabina Kotlarek-Haus.: Charakterystyka psychologiczna chorych na nowotwory układu krwiotwórczego leczonych cytostatykami
Pol.Tyg.Lek. 1986 T.41 nr 22; s.713-715
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
258/261
Sabina Kotlarek-Haus, Krzysztof Gabryś, Anna Wiela, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec.: Toksyczne i psychogenne przyczyny nudności i wymiotów związanych z leczeniem cytostatycznym
Pol.Tyg.Lek. 1985 T.40 nr 14-15; s.417-420
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
259/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, T. Wrońska-Nofer, A[nna] Wiela, P[iotr] Milejski, W. Laurman.: Effect of chronic exposure to carbon disulfide on biotransformation of phenazone in rabbits
Toxicol.Lett. 1984 Vol.22 no.2; s.171-174
IF: 0.843
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
260/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A[nna] Wiela, S[abina] Kotlarek-Haus, B[ożena] Plamieniak.: Practical aspects of drugs pharmacokinetics in renal failure
Zentralbl.Pharm. 1983 Vol.122 no.7; s.735-737
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
261/261
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, A[ntoni] Aroński, A[ugust] Wasik, J[ózef] Prandota, M[aria] Witkowska, H. Polarz, A. Janicki, A[nna] Wiela, P[iotr] Milejski.: Niepożądane następstwa interakcji leków w codziennej praktyce lekarza : konferencja okrągłego stołu, która odbyła się 19.XI.1980 r.
Pol.Tyg.Lek. 1981 T.36 nr 35 s.1353-1356 (część I); nr 36 s.1391-1396 (część II)
stosując format:
Nowe wyszukiwanie