Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZYBER PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/55
Przemysław Szyber, Grzegorz Kałuża, Rafał Małecki, Grzegorz Gogolewski, Marcin Leśkiewicz, Przemysław Skoczyński, Dorota Zyśko.: Recent history of syncope in patients with significant carotid stenosis
Folia Cardiol. 2017 T.12 nr 2; s.138-142
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
Adres url:
DOI:
2/55
Jerzy Garcarek, Marcin Miś, Rafał Załuski, Artur Milnerowicz, Przemysław Szyber, Michał Wolańczyk.: Przypadek chorej operowanej z powodu guza przerzutowego kręgosłupa powikłanej tętniakiem rzekomym aorty i cementem w żyle czczej dolnej
W:IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej". Warszawa, 9-11 marca 2017 r. Streszczenia wykładów; s.52-53 poz.59
3/55
Krzysztof Letachowicz, Przemysław Szyber, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Jerzy Garcarek, Marian Klinger.: Vascular access should be tailored to the patient
Semin.Vasc.Surg. 2016 Vol.29 no.4; s.146-152
IF: 1.250
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
4/55
Jan Paweł Skóra, Jacek Kurcz, Krzysztof Korta, Przemysław Szyber, Tadeusz Andrzej Dorobisz, Andrzej Tadeusz Dorobisz.: Surgical management of extracranial carotid artery aneurysms
VASA 2016 Vol.45 no.3; s.223-228
IF: 1.242
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
5/55
Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Ewa Wątorek, Przemysław Szyber, Jerzy Garcarek, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Iatrogenic or congenital arteriovenous fistula of left upper arm used for hemodialysis after venous superficialization
Hemodial.Int. 2015 Vol.19 no.1; s.140-143
IF: 1.495
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
6/55
Przemysław Szyber.: Pęknięcie śledziony
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.420-421
ISBN 978-83-7988-999-0
7/55
Przemysław Szyber.: Rana cięta
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.657-658
ISBN 978-83-7988-999-0
8/55
Przemysław Szyber.: Rana kąsana
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.658-659
ISBN 978-83-7988-999-0
9/55
Przemysław Szyber.: Rana szarpana
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.659-660
ISBN 978-83-7988-999-0
10/55
Przemysław Szyber, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zapalenie węzłów chłonnych
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.420
ISBN 978-83-7988-999-0
11/55
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
12/55
Maciej Sroczyński, Maciej Sebastian, Przemysław Szyber, Jan Skóra, Jerzy Rudnicki.: Kompleksowe podejście terapeutyczne do urazu odbytu i odbytnicy z towarzyszącym urazem dużych naczyń
W:X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Serock, 11-13 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.[324-325] poz.32
13/55
Maciej Rachwalik, Tomasz Płonek, Wojciech Kustrzycki, Przemysław Szyber, Stanisław Pawłowski, Waldemar Goździk.: The use of minimally invasive videoscopic technique in large vessel and cardiac surgery. Does the potentially increased difficulty bring benefits to the patient?
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2013 Vol.8 no.1; s.86-89
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
14/55
Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Ewa Wątorek, Przemysław Szyber, Maciej Guziński, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Jerzy Garcarek, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Iatrogenic or congenital arteriovenous fistula of left upper arm used for hemodialysis after venous superficialization
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.95 poz.99-DIAL-P
15/55
M[ariusz] Kusztal, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, W[iesława] Gdowska, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, R[enata] Kłak, M[agdalena] Krajewska, M[aria] Boratyńska, P[rzemysław] Szyber, P[aweł] Chudoba, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Extracorporeal photopheresis (ECP) in kidney allograft recipients : 1-year followup
W:24th International Congress of The Transplantation Society. Berlin, Germany, July 15-19, 2012. USB abstracts; poz.ABS01615.pdf (WED.PO24.170)
16/55
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arcelina] Żabińska, P[rzemysław] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger.: Non-HLA and anti-HLA antibodies in a long term follow-up; incidence and importance in renal transplantation
W:24th International Congress of The Transplantation Society. Berlin, Germany, July 15-19, 2012. USB abstracts; poz.ABS01860.pdf (THU.PO32.025)
17/55
Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Ewa Wątorek, Przemysław Szyber, Maciej Guziński, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Jerzy Garcarek, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Congenital arteriovenous fistula of left brachial vessels used for hemodialysis after superficialization
J.Am.Soc.Nephrol. 2012 Vol.23 abstr. suppl.; s.625A poz.FR-PO1117
The American Society of Nephrology Kidney Week 2012. San Diego, CA, USA, October 30 - November 4, 2012
18/55
Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Ewa Wątorek, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Przemysław Szyber, Dariusz Janczak, Marian Klinger.: Superficialization of the radial artery - an alternative secondary vascular access
J.Vasc.Access 2012 Vol.13 no.4; s.504-507
IF: 0.970
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
19/55
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Agnieszka Hałoń, Przemysław Szyber, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Non-HLA and anti-HLA antibodies in a long term follow-up; incidence and importance in renal transplantation
W:XVIII. Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology and Young Investigator Forum. Prague, Czech Republic, 5-6 October 2012. Abstract book & final programme; s.16-17 poz.AB09
20/55
Marian Klinger, Mariusz Kusztal, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Wiesława Gdowska, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Renata Kłak, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Przemysław Szyber, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek.: Extracorporeal photopheresis (ECP) as an anti-rejection prophylaxis in kidney transplant recipients: preliminary results
J.Am.Soc.Nephrol. 2011 Vol.22 abstr. suppl.; s.77A poz.FR-OR318
The American Society of Nephrology Kidney Week 2011. Philadelphia, PA, USA, November 8-13, 2011
21/55
Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Mariusz Kusztal, Hanna Augustyniak-Bartosik, Przemysław Szyber, Cyprian Kozyra, Marian Klinger.: The increased risk of post-transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis-treated kidney allograft recipients
Nephrol.Dial.Transplant. 2011 Vol.26 no.4; s.1396-1401
IF: 3.396
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
22/55
Artur Pupka, Przemysław Piotr Szyber, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski.: Zastosowanie protezy Gore Viabahn w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
Polim.Med. 2011 T.41 nr 3; s.3-5
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
23/55
P[rzemysław] Szyber, J[an] Skóra, W[ojciech] Rybak, A[rtur] Pupka.: Iatrogenic pseudoaneurysm of the popliteal artery following corrective tibial osteotomy
VASA 2011 Vol.40 no.5; s.414-417
IF: 1.308
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
24/55
Mariusz Kusztal, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Wiesława Gdowska, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Renata Kłak, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Przemysław Szyber, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Extracorporeal photopheresis (ECP) is an anti-rejection prophylaxis in kidney transplant recipients: preliminary results
W:XVII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, 29 September - 1 October 2011. Abstract book; s.30 poz.O-2
25/55
Dariusz Janczak, Jerzy Garcarek, Przemysław Szyber, Artur Pupka.: Hybrydowe zabiegi operacyjne w leczeniu tętniaków rozwarstwiających aorty typu B. Doświadczenia własne
Acta Angiol. 2010 Vol.16 suppl.A; s.A52 poz.23
IV Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 22-24 kwietnia 2010 roku
26/55
Artur Pupka, Justyna Bogdan, Agnieszka Lepiesza, Aleksandra Rojek, Przemysław P. Szyber.: Sport related compression syndromes - review of the literature
Med.Sport.(Kraków) 2010 Vol.14 no.2; s.83-89
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
27/55
Przemysław Szyber.: Krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.575-580
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
28/55
Artur Pupka, Dariusz Janczak, Przemysław Piotr Szyber.: Protezy politetrafluoroetylenowe pokryte heparyną w zabiegach rewaskularyzacji kończyn dolnych = The heparin-bonded ePTFE grafts in revascularisation of the lower limbs
Polim.Med. 2010 T.40 nr 1; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/55
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Przemysław Szyber, Bartłomiej Czapla.: Zastosowanie protez naczyniowych politetrafluoroetylenowych pokrytych heparyną dla potrzeb hemodializy
Polim.Med. 2010 T.40 nr 4; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/55
P[rzemysław] P. Szyber, A[rtur] Pupka, D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, G[rzegorz] Kałuża, P[iotr] Szyber.: Ocena przydatności scyntygrafii z użyciem leukocytów znakowanych Tc-99 w monitorowaniu wgajania się klasycznych protez naczyniowych i wewnątrznaczyniowych
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D51 poz.39
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
31/55
Artur Pupka, Justyna Bogdan, Agnieszka Lepiesza, Aleksandra Rojek, Przemysław P. Szyber.: Sport related osteoarticular alterations in children and adolescents
Med.Sport.(Kraków) 2009 Vol.13 no.4; s.256-262
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/55
Przemysław P. Szyber, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Porównanie wgajania syntetycznych protez naczyniowych klasycznych i wewnątrznaczyniowych w tętniakach aorty brzusznej
Polim.Med. 2009 T.39 no.2; s.39-48
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/55
Przemysław Szyber ; promotor prof. dr hab. n. med. Artur Pupka ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu]: Ocena procesu wgajania protez wewnątrznaczyniowych i klasycznych w operacjach tętniaków aorty brzusznej [praca doktorska]
Wrocław, 2009; 84 k.
34/55
P[iotr] Barć, A[rtur] Milnerowicz, A[ndrzej] T. Dorobisz, J[acek] Kurcz, P[rzemysław] P. Szyber.: Ropień mięśnia lędźwiowego w przebiegu pooperacyjnym - powikłanie wszczepienia stent-graftu
Acta Angiol. 2008 Vol.14 suppl.A; s.A63 poz.30
III Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Mikołajki, 23-26 kwietnia 2008 r.
35/55
Artur Pupka, Justyna Bogdan, Agnieszka Lepiesza, Aleksandra Rojek, Przemysław P. Szyber.: Leczenie rozwarstwienia aorty metodą endowaskularną = Endovascular treatment of aortic dissection
Eng.Biomater. 2008 Vol.11 no.75; s.9-19
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
36/55
Piotr Szyber, Przemysław Szyber.: Obrzęk limfatyczny kończyn - problem terapeutyczny
Terapia 2008 R.16 nr 2 z.1; s.70-72
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
37/55
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, P[rzemysław] P. Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Hybrydowa terapia z użyciem komórek macierzystych i plazmidu VEGF 165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.A; s.A21 poz.4
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 20-24 kwietnia 2007 roku
38/55
Tomasz Dawiskiba, Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Zbigniew Krawczyk, Przemysław P. Szyber.: Wpływ allopurinolu na rozwój urazu niedokrwienno-reperfuzyjnego jelit - nowe spojrzenie = The effect of allopurinol on intestinal ischemia-reperfusion injury development - the new approach
Chir.Pol. 2007 T.9 nr 1; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
39/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber.: The athletic injures of shoulder plexus in thoracic outlet syndrome
Med.Sport.(Kraków) 2007 Vol.11 no.1; s.7-10
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
40/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber.: The treatment of deep vein thrombosis in iliofemoral segment - the athletics injures
Med.Sport.(Kraków) 2007 Vol.11 no.1; s.17-19
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
41/55
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Przemysław Szyber, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Kompleksowa terapia komórkowo-genowa w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2007 T.22 nr 128; s.121-125
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/55
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Przemysław Piotr Szyber.: Stosowanie protez naczyniowych impregnowanych solami srebra i uszczelnianych kolagenem w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
Polim.Med. 2007 T.37 nr 2; s.81-84
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
43/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber, Jerzy Garcarek, Piotr Szyber.: Zastosowanie samorozprężalnych nitylowych stentów naczyniowych w powikłaniach ucisku żylnego w przebiegu zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
Polim.Med. 2007 T.37 nr 2; s.51-55
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
44/55
Jacek Rać, Artur Pupka, Jan Cianciara, Przemysław Piotr Szyber.: Zespół Mallory-Weiss po zastosowaniu protezy dróg żółciowych
Polim.Med. 2007 T.37 nr 2; s.85-88
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
45/55
Przemysław Szyber, Piotr Szyber.: Profilaktyka i diagnostyka w chirurgii
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.333-342
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
46/55
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, G[rzegorz] Kałuża, P[rzemysław] Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Autologiczna transplantacja komórek macierzystych szpiku kostnego w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A140 poz.56
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
47/55
Andrzej T. Dorobisz, Dariusz Patrzałek, Piotr Barć, Artur Pupka, Artur Milnerowicz, Przemysław Szyber.: Personal experience in treatment of recurrent narrowing of internal carotid artery and occlusion of the external carotid artery = Doświadczenie własne w leczeniu nawrotowych zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz zamknięć tętnicy szyjnej zewnętrznej
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.2; s.51-58
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
48/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber.: Aortic aneurysm in athletes - the serious diagnostic et therapeutic problem
Med.Sport.(Kraków) 2006 Vol.10 no.3; s.85-88
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
49/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber.: Conservative management of the thoracic outlet compression syndrome
Med.Sport.(Kraków) 2006 Vol.10 no.2; s.46-48
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
50/55
Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Przemysław Szyber, Dariusz Janczak, Piotr Szyber.: Leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe tętniaków aorty piersiowo-brzusznej z wykorzystaniem protez naczyniowych = The surgery and endovascular surgery of thoracoabdominal aortic aneurysms with the use of vascular prostheses
Polim.Med. 2006 T.36 nr 1; s.55-59
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
51/55
Artur Pupka, Przemysław P. Szyber, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Leczenie tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem protez wewnątrznaczyniowych i klasycznych
Polim.Med. 2006 T.36 no.3; s.11-21
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
52/55
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Przemysław Szyber, Piotr Szyber.: Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej, impregnowanej solami srebra i uszczelnianej kolagenem w zakażonym środowisku = The use of silver/collagen coated vascular prostheses in infected environment
Polim.Med. 2006 T.36 nr 1; s.3-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
53/55
Artur Pupka, Jacek Rać, Werner Janus, Jan Cianciara, Andrzej Starski, Przemysław P. Szyber, Piotr Szyber.: Zastosowanie protez żółciowych w endoskopowym protezowaniu dróg żółciowych
Polim.Med. 2006 T.36 no.3; s.3-10
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
54/55
Piotr Szyber, Katarzyna Olszewska, Przemysław Szyber.: Leczenie stopy cukrzycowej - problem społeczny: rola lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.272-274
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
55/55
Roxana Wojs, Przemysław Szyber.: Rehabilitacja w zespole uciskowym górnego otworu klatki piersiowej - rekomendacja kliniczna
W:X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 1-3 IV 2005 r. Książka streszczeń; Wrocław : Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 2005; s.25 poz.29
stosując format:
Nowe wyszukiwanie