Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZEWCZUK-BOGUSŁAWSKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/80
Joanna Halicka-Masłowska, Monika Szewczuk-Bogusławska, Agnieszka Adamska, Błażej Misiak.: Neurobiology of the association between non-suicidal self-injury, suicidal behavior and emotional intelligence: A review
Arch.Psychiatr.Psychother. 2020 Vol.22 no.2; s.25-35
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
2/80
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[ałgorzata] Kaczmarek-Fojtar, A[gnieszka] Adamska, D[orota] Frydecka, B[łażej] Misiak.: Non-suicidal self-injury and suicidal behaviour in female adolescents with conduct disorder
Eur.Psychiatr. 2019 Vol.56 suppl.1; s.S431 poz.E-PP1297
27th European Congress of Psychiatry. Warsaw, Poland, 6-9 April 2019
Adres url:
3/80
Dorota Frydecka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Alba Lubeiro, Filip Stramecki, Bartłomiej Stańczykiewicz, Jan Aleksander Beszłej, Patryk Piotrowski, Kamila Kotowicz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Edyta Pawlak-Adamska, Błażej Misiak.: Profiling inflammatory signatures of schizophrenia: a cross-sectional and meta-analysis study
Brain Behav.Immun. 2018 Vol.71; s.28-36
IF: 6.170
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/80
M[ałgorzata] Kaczmarek-Fojtar, D. Timler, P. Oszukowski, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, D[orota] Zyśko.: Evaluation of anxiety level in female with syncope and presyncope
Eur.Heart J. 2018 Vol.39 suppl.; s.1423-1424 poz.P6629
European Society of Cardiology Congress 2018. Munich (Germany), 25-29 August 2018
Adres url:
DOI:
5/80
Ahmed A. Moustafa, Alejandro N. Morris, Jean Louis Nandrino, Błażej Misiak, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Mohamad El Haj.: Not all drugs are created equal: impaired future thinking in opiate, but not alcohol, users
Exp.Brain Res. 2018 Vol.236 no.11; s.2971-2981
IF: 1.878
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/80
Błażej Misiak, Jan Aleksander Beszłej, Kamila Kotowicz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Dorota Frydecka.: Cytokine alterations and cognitive impairment in major depressive disorder: from putative mechanisms to novel treatment targets
Prog.Neuro-Psychopharmacol.Biol.Psychiatry 2018 Vol.80C; s.177-188
IF: 4.315
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Małgorzata Kaczmarek-Fojtar, Ahmed A. Moustafa, Justin Mahlberg, Dorota Frydecka, Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Błażej Misiak.: Assessment of the frequency criterion for the diagnosis of non-suicidal self-injury disorder in female adolescents with conduct disorder
Psychiatry Res. 2018 Vol.267; s.333-339
IF: 2.208
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/80
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/80
Monika Szewczuk-Bogusławska.: Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży - skala i skutki choroby
Psychiatr.Psychol.Klin. 2017 Vol.17 nr 4; s.300-301
XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Psychiatria wieku rozwojowego - nowe wyzwania". Katowice, 30 listopada - 2 grudnia 2017
10/80
Joanna Halicka, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Inteligencja emocjonalna (IE) w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży
Psychiatr.Psychol.Klin. 2017 Vol.17 nr 4; s.308-309
XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Psychiatria wieku rozwojowego - nowe wyzwania". Katowice, 30 listopada - 2 grudnia 2017
11/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Błażej Misiak, Małgorzata Kaczmarek-Fojtar.: Próby samobójcze i ryzyko samobójstwa u dziewcząt z zaburzeniami zachowania
Psychiatr.Psychol.Klin. 2017 Vol.17 nr 4; s.301
XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Psychiatria wieku rozwojowego - nowe wyzwania". Katowice, 30 listopada - 2 grudnia 2017
12/80
Monika Szewczuk-Bogusławska.: Samouszkodzenia (NSSID) w zaburzeniach zachowania - analiza kryteriów NSSID według DSM-5
Psychiatr.Psychol.Klin. 2017 Vol.17 nr 4; s.303
XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Psychiatria wieku rozwojowego - nowe wyzwania". Katowice, 30 listopada - 2 grudnia 2017
13/80
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Edyta Pawlak-Adamska, Lidia Karabon, Monika Szewczuk-Bogusławska, Błażej Misiak.: Związek polimorfizmów genetycznych kompleksu interleukin 1 (IL-1) oraz stężenia IL-1RA z psychopatologią schizofrenii
W:45. Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice, 16-18 czerwca 2016; s.33
14/80
L[idia] Karabon, E. Pawlak-Adamska, A. Tomkiewicz, A. Partyka, D[orota] Frydecka, B[łażej] Misiak, A. Pawlak, P[aweł] Sedlaczek, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arcin] Zawadzki, A[ndrzej] Kiejna, J[an] A[leksander] Beszłej.: Immunogenetics factors related to the risk, course, and symptomtology of schizophrenia
Ann.Rep.Pol.Acad.Sci. 2016; s.59-61
15/80
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Gastroenterology 2016 Vol.150 no.4 suppl.1; s.S-950 poz.Tu1797
Digestive Disease Week 2016. San Diego, 21-24 May 2016. Abstracts
16/80
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in different subtypes of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.59 poz.193
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
17/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Sylwia Adamowska.: Całościowe zaburzenia rozwoju
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.289-300
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
18/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Sylwia Adamowska.: Upośledzenie umysłowe
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.315-321
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
19/80
Joanna Mazurek, Elżbieta Trypka, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Zaburzenia odżywiania
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.199-209
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/80
Sylwia Adamowska, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.301-313
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/80
D[orota] Zyśko, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[ałgorzata] Kaczmarek, A[nil] [Kumar] Agrawal, J[erzy] Rudnicki, J[acek] Gajek, O. Melander, R. Sutton, A. Fedorowski.: Reflex syncope, anxiety level, and family history of cardiovascular disease in young women: case - control study
Europace 2015 Vol.17 no.2; s.309-313
IF: 4.021
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
22/80
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Neurogastroenterol.Motil. 2015 Vol.27 suppl.2; s.87
NeuroGASTRO 2015. Istanbul (Turkey), June 4-6, 2015. Abstracts
23/80
Dorota Frydecka, Jan Aleksander Beszłej, Edyta Pawlak-Adamska, Błażej Misiak, Lidia Karabon, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Anna Jonkisz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Zawadzki, Andrzej Kiejna.: CTLA4 and CD28 gene polymorphisms with respect to affective symptom domain in schizophrenia
Neuropsychobiology 2015 Vol.71 no.3; s.158-167
IF: 1.763
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
24/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Aleksandra Słowińska, Olga Bąk, Anna Oleszkowicz, Kamilla Kasibowska-Kuźniar, Krzysztof Dudek, Agnieszka Stępień, Krzysztof Kaliszewski, Dariusz Timler, Dorota Zyśko.: Polskie badania nad Kwestionariuszem Oceny Wrażliwości na Wstręt (QADS)
Psychiatr.Pol. 2015 T.49 nr 1; s.145-157
IF: 0.884
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
25/80
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Agata Mulak, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Monika Kantorska, Dorota Frydecka.: The lifetime prevalence of anxiety disorders among patients with irritable bowel syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.987-992
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
26/80
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, L[idia] Karabon, E. Pawlak-Adamska, A. Partyka, A[ndrzej] Kiejna.: Neuropsychoimmunologia schizofrenii - związek IL-1 ze schizofrenią
Curr.Probl.Psychiatr. 2013 Vol.14 no.2 suppl. [CD-ROM]; s.[106-107]
XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 czerwca 2013 r.
27/80
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[ałgorzata] Kaczmarek, H. Flisiak-Antonijczuk.: Characteristic of suicide attempts and non-suicidal self-injurious behaviors in adolescent girls diagnosed with conduct disorder
Eur.Psychiatr. 2013 Vol.28 suppl.1; poz.1248
21th European Congress of Psychiatry. Nice (France), 6-9 April 2013. Abstracts on USB-Drive
28/80
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, D[orota] Zyśko, M[ałgorzata] Kaczmarek, A[nil] K[umar] Agrawal, J[erzy] Rudnicki, J[acek] Gajek, A. Fedorowski.: State and trait anxiety in young women with vasovagal syncope
Eur.Psychiatr. 2013 Vol.28 suppl.1; poz.1826
21th European Congress of Psychiatry. Nice (France), 6-9 April 2013. Abstracts on USB-Drive
29/80
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterology 2013 Vol.144 no.5 suppl.1; s.S-725 poz.Mo2040
Digestive Disease Week 2013. Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013. AGA Abstracts
30/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Halina Flisiak-Antonijczuk.: Czy zmiana kryteriów diagnostycznych ułatwi rozpoznanie ADHD u dorosłych?
Psychiatr.Pol. 2013 T.47 nr 2; s.293-302
IF: 0.753
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
31/80
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Lidia Karabon, Edyta Pawlak-Adamska, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Anna Jonkisz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna.: The role of genetic variations of immune system regulatory molecules CD28 and CTLA-4 in schizophrenia [letter to the editor]
Psychiatry Res. 2013 Vol.208 no.2; s.197-198
IF: 2.682
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
32/80
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A27-A28 poz.OP092
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
33/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Zyśko, Małgorzata Kaczmarek, Jacek Gajek, Anil Kumar Agrawal, Jerzy Rudnicki.: Nietypowy wywiad wazowagalny i wysoki poziom lęku wskazują na inne niż wazowagalne tło dolegliwości
Folia Cardiol.Excerpta 2012 T.7 supl.A; s.7 poz.17
XVIII Konferencja Szkoleniowa i XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting. Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku
34/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Zyśko, Małgorzata Kaczmarek, Anil Kumar Agrawal, Jerzy Rudnicki, Jacek Gajek, Artur Federowski.: Wysoki poziom lęku u pacjentów, u których podejrzewano, ale wykluczono podejrzenie omdleń wazowagalnych
Współcz.Pielęg.Ochr.Zdr. 2012 Vol.1 nr 3; s.50-54
35/80
L[idia] Karabon, D[orota] Frydecka, A. Tomkiewicz, E. Pawlak-Adamska, A. Jedynak, J[an] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: Functional polymorphisms in TGF-BETA1, INF-gamma and IL-2 genes in schizophrenia
Tissue Antigens 2011 Vol.77 no.5; s.427 poz.P80
25th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Prague (Czech Republic), May 4-7, 2011
36/80
D[orota] Frydecka, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: Genetic underpinnings of activation of the immune system with respect to cognitive performance in schizophrenia
W:7th FENS Forum of European Neuroscience. Amsterdam (The Netherlands), July 3-7, 2010; poz.114.9
(FENS Abstracts (on-line); Vol.5)
Adres url:
37/80
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Monika Kantorska.: Depressive disorders in patients with irritable bowel syndrome diagnosed using the composite international diagnostic interview
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.5; s.601-605
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
38/80
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arta] Zagdańska, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[ndrzej] Kiejna.: Activation of the immune system with respect to cognitive functioning in schizophrenia
Eur.Neuropsychopharmacol. 2010 Vol.20 suppl.3; s.S511-S512 poz.P.3.e.008
23th European College of Neuropsychopharmacology ECNP Congress. Amsterdam (The Netherlands), 28 August - 1 September 2010
39/80
D[orota] Frydecka, L[idia] Karabon, J[an] A[leksander] Beszłej, E. Pawlak, E[welina] Dobrzyńska, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: CD28 gene polymorphism with respect to affective symptoms in schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2010 Vol.25 suppl.1; s.1715 poz.YPSP01-14
18th European Congress of Psychiatry. Munich, Germany, Feruary 27 - Merch 2, 2010. Abstracts
40/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Zyśko.: Psychiatryczne i psychologiczne aspekty diagnostyki omdleń o niejasnej przyczynie
W:Omdlenia - od rozpoznania do leczenia ; pod red. Małgorzaty Lelonek; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2010; s.159-165
ISBN 978-83-62138-36-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/80
Dorota Frydecka, Andrzej Kiejna, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski.: CTLA-4 and CD28 gene polymorphisms and susceptibility to schizophrenia and its symptomatology in Polish Lower Silesia population
W:American Psychiatric Association 162nd Annual Meeting "Shaping our future: science and service". San Francisco, May 16-21, 2009. New research abstracts; s.125-126 poz.NR3-089
42/80
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski, Andrzej Kiejna.: Czy schizofrenia jest zaburzeniem o podłożu autoimmunologicznym?
W:Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T.3 ; red. nauk. Konrad Janowski, Katarzyna Grzesiuk; Lublin : Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., 2009; s.404-421
ISBN 978-83-60702-70-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
43/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Joanna Suchecka-Bembnista, Elżbieta Trypka.: Choroba zakaźna czy reakcja alergiczna na karbamazepinę? Trudności diagnostyczne
Psychiatr.Pol. 2009 T.43 nr 2; s.223-233
IF: 0.252
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
44/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Sylwia Adamowska.: Całościowe zaburzenia rozwoju
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.241-252
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
45/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Sylwia Adamowska.: Upośledzenie umysłowe
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.266-272
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/80
Joanna Mazurek, Elżbieta Trypka, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Zaburzenia odżywiania
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.165-175
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
47/80
Iwona Jadwiga Chlebowska, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.65-93
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
48/80
Sylwia Adamowska, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.253-265
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
49/80
D[orota] Frydecka, A[ndrzej] Kiejna, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arcin] Szechiński, L[idia] Karabon, E. Pawlak.: CD28 gene polymorphism with respect to schizophrenia subtypes
Psychiatriki 2009 Vol.20 suppl.1; s.90 poz.O051
World Congress of The World Federation For Mental Health "Working together for mental health". Athens (Greece), September 2-6, 2009. Abstracts
50/80
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Andrzej Kiejna, Lidia Karabon, Edyta Pawlak.: Polimorfizm genów kodujących cząsteczki regulujące aktywację odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorujących na schizofrenię i u osób zdrowych
W:V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne "Oczekiwania a możliwości współczesnej psychiatrii". Międzyzdroje, 19-20 czerwca 2009 r.; s.15-16
51/80
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: What is the real prevalence of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome?
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A379 poz.P1366
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
52/80
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: Diagnostic instruments in evaluation of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 suppl.2; s.133 poz.SAT163
The Second Joint International Meeting for Neurogastroenterology and Motility. Lucerne (Switzerland), 6-9 November 2008
53/80
Magdalena Grzesiak, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Farmakogenetyka a terapia monitorowania
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.64-71
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
54/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Farmakokinetyka
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.17-27
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
55/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Elżbieta Trypka.: Genetyczne aspekty leczenia choroby Alzheimera
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.53-56
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
56/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami przeciwdepresyjnymi
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.39-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
57/80
Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Genetyczne uwarunkowanie skuteczności i tolerancji leków przeciwpsychotycznych
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.28-38
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
58/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Iwona Chlebowska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Wpływ klomipraminy na aktywność CYP2D6 - doniesienie wstępne
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 2; s.243-249
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
59/80
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Bogusławska.: Zależność między polimorfizmem CYP2D6 a występowaniem objawów niepożądanych w trakcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.48-49
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac
60/80
pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak: Farmakogenetyka w psychiatrii
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; 92 s.
ISBN 978-83-89629-79-1
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
61/80
Krzysztof Małyszczak, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
W:Psychiatria : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Kiejny, Krzysztofa Małyszczaka, Joanny Mazurek; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.16-23
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
62/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Elżbieta Trypka.: Zespoły nadwrażliwości podczas stosowania leków przeciwpadaczkowych u osób w wieku podeszłym
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.4; s.221-227
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
63/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Doxepin inhibits CYP2D6 activity in vivo
Pol.J.Pharmacol. 2004 T.56 nr 4; s.491-494
IF: 0.947
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
64/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Badanie aktywności CYP2D6 u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi
Post.Psychiatr.Neurol. 2004 T.13 supl.3; s.71-76
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoterapia we współczesnej psychiatrii"; 50-lecie Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM. Szczecin, 14-15 maja 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
65/80
Magdalena Grzesiak, Monika Bogusławska-Szewczuk, Aleksander Beszłej, Marcin Szechiński.: Skala UKU jako narzędzie do oceny nasilenia objawów niepożądanych leków psychotropowych
Post.Psychiatr.Neurol. 2004 T.13 z.2; s.161-176
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
66/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Badanie aktywności CYP2D6 jako forma optymalizacji terapii lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2004 T.38 nr 6; s.1093-1104
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
67/80
Monika Szewczuk-Bogusławska ; promotor prof. dr hab. Andrzej Kiejna ; Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Badanie szybkości oksydacji sparteinowo-debryzochinowej u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi [praca doktorska]
Wrocław, 2004; 116 k
68/80
P[iotr] Milejski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, A[leksander] Beszłej, A[ndrzej] Kiejna, Z[ofia] Rzemisławska, M[agdalena] Hurkacz, M[onika] Szewczuk-Bogusławska.: Polimorfizm utleniania sparteiny i acetylacji sulfadimidyny u chorych na depresję endogenną
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.23
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
69/80
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Monitorowana terapia trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2003 T.37 nr 5; s.825-837
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
70/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Krzysztof Małyszczak.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
W:Wybrane zagadnienia z psychiatrii : skrypt dla studentów medycyny ; aut. Piotr Baranowski [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2003; s.5-12
71/80
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Płeć a skuteczność i tolerancja leków psychotropowych
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3 suppl.1; s.39-43
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
72/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej.: Zasady stosowania leków psychotropowych u kobiet w ciąży
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3 suppl.1; s.45-49
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
73/80
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[iotr] Milejski, J[an] A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, A[ndrzej] Kiejna.: Assessment of CYP2D6 activity in depressed patients
Eur.Neuropsychopharmacol. 2002 Vol.12 suppl.3; s.S219 poz.P.1.123
15th European College of Neuropsychopharmacology Congress. Barcelona (Spain) 5 - 9 October, 2002
74/80
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, J[an] A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, A[ndrzej] Kiejna, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[iotr] Milejski.: The correlation between sparteine metabolic ratio and the intensity of adverse events during tricyclic antidepressant treatment
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.VII-VIII
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
75/80
Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Opis przypadku psychozy u pacjentki z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego i zespołu Sjögrena
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.4; s.399-402
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
76/80
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna.: Zaburzenia psychiczne związane z porodem
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3 suppl.1; s.35-39
Seminarium Naukowe "Psychiatria konsultacyjna - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne". Wrocław, 21 kwietnia 2001 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
77/80
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, J[an] Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Jacek Borys, Przemysław Niewiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Zofia Rzemisławska.: Znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu oksydacji leków w optymalizacji terapii chorych na depresję endogenną
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.1; Poznań : Kontekst, 2001; s.410 poz.S.7. P-2
78/80
Andrzej Kiejna, Bogdan Wojtyniak, Daniel Rabczenko, Monika Szewczuk-Bogusławska, Elżbieta Trypka, Paweł Łupiński.: Samopoczucie ludności Polski w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny - analiza wstępna
Psychiatr.Pol. 2000 T. 4 nr 1; s.21-34
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
79/80
Andrzej Kiejna, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Wrocławsko-poznańskie seminarium naukowe, [Krzyżowa, 28-29 listopad 1998]. Sprawozdanie
Psychiatr.Pol. 1999 T.33 nr 2; s.268-269
80/80
Grażyna Jańczak, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Sprawozdanie z konferencji "Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii - aspekty patogenetyczne i kliniczne"
Wiad.Psychiatr. 1999 T.2 nr 3(6); s.355-358
stosując format:
Nowe wyszukiwanie