Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZECHIŃSKI MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/37
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/37
Adrian Sieradzki, Marcin Szechiński, Krzysztof Małyszczak.: Wpływ krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej na cechy osobowości pacjentów leczonych na oddziale dziennym
Psychiatr.Pol. 2017 T.51 nr 4; s.633-646
IF: 1.196
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/37
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Gastroenterology 2016 Vol.150 no.4 suppl.1; s.S-950 poz.Tu1797
Digestive Disease Week 2016. San Diego, 21-24 May 2016. Abstracts
4/37
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in different subtypes of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.59 poz.193
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
5/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia snu
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.225-234
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/37
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Neurogastroenterol.Motil. 2015 Vol.27 suppl.2; s.87
NeuroGASTRO 2015. Istanbul (Turkey), June 4-6, 2015. Abstracts
7/37
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Agata Mulak, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Monika Kantorska, Dorota Frydecka.: The lifetime prevalence of anxiety disorders among patients with irritable bowel syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.987-992
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/37
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterology 2013 Vol.144 no.5 suppl.1; s.S-725 poz.Mo2040
Digestive Disease Week 2013. Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013. AGA Abstracts
9/37
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A27-A28 poz.OP092
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
10/37
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Monika Kantorska.: Depressive disorders in patients with irritable bowel syndrome diagnosed using the composite international diagnostic interview
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.5; s.601-605
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
11/37
Dorota Frydecka, Andrzej Kiejna, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski.: CTLA-4 and CD28 gene polymorphisms and susceptibility to schizophrenia and its symptomatology in Polish Lower Silesia population
W:American Psychiatric Association 162nd Annual Meeting "Shaping our future: science and service". San Francisco, May 16-21, 2009. New research abstracts; s.125-126 poz.NR3-089
12/37
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski, Andrzej Kiejna.: Czy schizofrenia jest zaburzeniem o podłożu autoimmunologicznym?
W:Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T.3 ; red. nauk. Konrad Janowski, Katarzyna Grzesiuk; Lublin : Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., 2009; s.404-421
ISBN 978-83-60702-70-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
13/37
Piotr Baranowski, Marcin Szechiński.: Zaburzenia psychotyczne
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.117-135
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
14/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia snu
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.190-199
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
15/37
D[orota] Frydecka, A[ndrzej] Kiejna, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arcin] Szechiński, L[idia] Karabon, E. Pawlak.: CD28 gene polymorphism with respect to schizophrenia subtypes
Psychiatriki 2009 Vol.20 suppl.1; s.90 poz.O051
World Congress of The World Federation For Mental Health "Working together for mental health". Athens (Greece), September 2-6, 2009. Abstracts
16/37
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Andrzej Kiejna, Lidia Karabon, Edyta Pawlak.: Polimorfizm genów kodujących cząsteczki regulujące aktywację odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorujących na schizofrenię i u osób zdrowych
W:V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne "Oczekiwania a możliwości współczesnej psychiatrii". Międzyzdroje, 19-20 czerwca 2009 r.; s.15-16
17/37
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: What is the real prevalence of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome?
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A379 poz.P1366
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
18/37
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: Diagnostic instruments in evaluation of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 suppl.2; s.133 poz.SAT163
The Second Joint International Meeting for Neurogastroenterology and Motility. Lucerne (Switzerland), 6-9 November 2008
19/37
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Marcin Szechiński.: Skala impulsywności Barratta
Post.Psychiatr.Neurol. 2008 T.17 nr 1; s.61-64
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
20/37
Marcin Szechiński, Agnieszka Stępień, Magdalena Grzesiak.: Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami przeciwlękowymi i nasennymi
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.57-63
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
21/37
Marcin Szechiński, Jan Aleksander Beszłej.: Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami stabilizującymi nastrój
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.47-52
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
22/37
Marcin Szechiński, Sławomir Sidorowicz.: Próg wrażliwości na ból w zaburzeniu depresyjnym
Post.Psychiatr.Neurol. 2007 T.16 z.1; s.37-41
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
23/37
Marcin Szechiński, Sławomir Sidorowicz, Krzysztof Małyszczak.: Characteristics of pain experienced by patients hospitalized with major depression
Arch.Psychiatr.Psychother. 2006 Vol.8 no.2; s.41-53
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/37
Marcin Szechiński.: Analiza doznań bólowych w zaburzeniu depresyjnym [streszczenie pracy doktorskiej]
Med.Pracy 2006 T.57 nr 1; s.64-65
25/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia snu
W:Psychiatria : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Kiejny, Krzysztofa Małyszczaka, Joanny Mazurek; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.89-97
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
26/37
Marcin Szechiński.: Ból w depresji i w innych zaburzeniach psychicznych
Ból 2004 T.5 nr spec.; s.42
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, 15-18 września 2004 r.
27/37
Marcin Szechiński.: Ból w depresji i w innych zaburzeniach psychicznych
Ból 2004 T.5 nr 3; s.6-11
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
28/37
Magdalena Grzesiak, Monika Bogusławska-Szewczuk, Aleksander Beszłej, Marcin Szechiński.: Skala UKU jako narzędzie do oceny nasilenia objawów niepożądanych leków psychotropowych
Post.Psychiatr.Neurol. 2004 T.13 z.2; s.161-176
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
29/37
Krzysztof Małyszczak, Marcin Szechiński.: Współwystępowanie różnych postaci zaburzeń lękowych i depresji
Psychiatr.Pol. 2004 T.38 nr 4; s.603-609
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
30/37
Marcin Szechiński ; promotor dr hab. Sławomir Sidorowicz ; Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Analiza doznań bólowych w zaburzeniu depresyjnym [praca doktorska]
Wrocław, 2004; 129 k.
31/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia snu
W:Wybrane zagadnienia z psychiatrii : skrypt dla studentów medycyny ; aut. Piotr Baranowski [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2003; s.56-58
32/37
M[arcin] Szechiński.: Pain and depression
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.VII
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
33/37
Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Opis przypadku psychozy u pacjentki z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego i zespołu Sjögrena
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.4; s.399-402
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
34/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia psychiczne w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3 suppl.1; s.41-48
Seminarium Naukowe "Psychiatria konsultacyjna - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne". Wrocław, 21 kwietnia 2001 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
35/37
Marcin Szechiński.: Zaburzenia psychiczne w toczniu rumieniowatym układowym
Wiad.Psychiatr. 2001 T.4 nr 2; s.93-99
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
36/37
Marcin Szechiński.: III Międzynarodowy Kongres Światowej Federacji Towarzystw Badania Zaburzeń Snu (WFSRS), Drezno, 5-9 października 1999 [Sprawozdanie]
Psychiatr.Pol. 2000 T. 34 nr 1; s.130-132
37/37
Marcin Szechiński.: Zespół nagłej niespodziewanej śmierci nocnej : [sprawozdanie z 3 Międzynarodowego Kongresu Federacji Światowych Towarzystw Zaburzeń Snu, Drezno 05-09.10. 1999]
Wiad.Psychiatr. 2000 T.3 nr 1; s.63
stosując format:
Nowe wyszukiwanie