Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SMOŁA IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/13
Michał Łodyga, Piotr Eder, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Hartleb, Jarosław Kierkuś, Maria Kłopocka, Monika Kukulska, Ewa Małecka-Panas, Elżbieta Poniewierka, Izabela Smoła, Tomasz Rawa, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska.: Clinical characteristic of Crohn's disease (CD) patients in Polish population
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s67
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
2/13
Michał Łodyga, Piotr Eder, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Hartleb, Jarosław Kierkuś, Maria Kłopocka, Monika Kukulska, Ewa Małecka-Panas, Elżbieta Poniewierka, Izabela Smoła, Tomasz Rawa, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska.: Crohn disease treatment in everyday practice
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s68
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
3/13
M. Lodyga, P. Eder, M. Gawron-Kiszka, M. Hartleb, J. Kierkus, M. Klopocka, M[onika] Kukulska, K. Linke, E. Malecka-Panas, E[lżbieta] Poniewierka, I[zabela] Smoła, T. Rawa, J. Regula, G. Rydzewska.: Clinical characteristic of Crohn's disease patients in Polish population
J.Crohn's Colitis 2017 Vol.11 suppl.1; s.S464 poz.P746
12th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona (Spain), 15-18 February 2017. Abstracts
4/13
Izabela Smoła, Leszek Paradowski.: Zaburzenia żołądka i dwunastnicy
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.17-22
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
5/13
M. Lodyga, P. Eder, M. Gawron-Kiszka, M. Hartleb, J. Kierkus, M. Klopocka, M[onika] Kukulska, M. Grzymisławski, E. Malecka-Panas, E[lżbieta] Poniewierka, I[zabela] Smoła, T. Rawa, J. Regula, G. Rydzewska.: Eight years experience of drug efficacy in Crohn's disease patients: a prospective multicenter real-life study
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A753 poz.P1718
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
6/13
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/13
M[onika] Kukulska, I[zabela] Smoła, I[ga] Gromny, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: Watermelon stomach as the first symptom of liver cirrhosis
Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.70 no.5; s.422-425
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie Scopus
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
8/13
Izabela Smoła, Monika Kukulska, Elżbieta Poniewierka.: Chłoniak typu MALT jelita grubego u pacjentki z nieuzasadnionym rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.61 poz.P.2.33
9/13
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Katarzyna Neubauer.: Krótki czas trwania choroby i penetrująca postać ze zmianami okołoodbytniczymi czynnikami ryzyka operacji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.49 poz.P.2.21
10/13
Izabela Smoła.: Stężenie zonuliny w kale pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.53 poz.P.2.25
11/13
Izabela Smoła, Monika Kukulska, Magdalena Panek, Maciej Guziński, Jerzy Garcarek, Wojciech Kielan.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki - opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Prakt. 2015 T.7 nr 3; s.61-66
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
12/13
E. Zagórowicz, J. Kierkuś, M. Kłopocka, M. Wiśniewska-Jarosińska, P. Eder, I. Detka-Kowalska, K. Stec-Michalska, E. Małecka-Panas, A. Meder, A. Mularczyk, W. Bojulko, M. Ferenc, I[zabela] Smoła, M. Chrzonszcz, M. Kowalski, B. Żylińska, B[arbara] Iwańczak, A. Szaflarska-Popławska, U. Grzybowska-Chlebowczyk, E. Czkwianianc, E. Toporowska-Kowalska, J. Porębska, L. Łykowska-Szuber, A. Pietrzak, M. Chruścielewska-Kiliszek, A. Liebert, M. Jastrzębska, J. Sieczkowska.: Ocena bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych anty-TNF alfa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit - wieloośrodkowe, prospektywne kohortowe badanie obserwacyjne
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.81 poz.P2.38
13/13
I[zabela] Smoła, J[erzy] Garcarek, W[ojciech] Kielan, M[onika] Kukulska, M[agdalena] Panek.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.47 poz.U10
Toż s.103 poz.P4.9
stosując format:
Nowe wyszukiwanie