Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SMEREKA ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/52
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Occurrence of dietary risk factors in inflammatory bowel disease: influence on the nutritional status of patients in clinical remission
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.5; s.587-592
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/52
Jacek Smereka, Łukasz Szarpak, Kurt Ruetzler, Yehoshua Schacham, Adam Smereka, Marek Dąbrowski, Marzena Terpiłowska, Łukasz Terpiłowski, Ishag Adam.: A multicenter survey on toxoplasmosis knowledge among pregnant women in Poland (the TOWER study)
BMC Pregnancy Childbirth 2018 Vol.18; art.389 [5 s.]
IF: 2.413
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/52
Jacek Smereka, Łukasz Szarpak, Adam Smereka, Steve Leung, Kurt Ruetzler.: Evaluation of new two-thumb chest compression technique for infant CPR performed by novice physicians. A randomized, crossover, manikin trial
Am.J.Emerg.Med. 2017 Vol.35 no.4; s.604-609
IF: 1.290
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/52
Jacek Smereka, Łukasz Szarpak, Adam Smereka, Steve Leung, Kurt Ruetzler.: New method of infant chest compression. Authors response
Am.J.Emerg.Med. 2017 Vol.35 no.5; s.795
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/52
Jacek Smereka, Mariusz Kasiński, Adam Smereka, Jerzy R. Ładny, Łukasz Szarpak.: The quality of a newly developed infant chest compression method applied by paramedics: a randomised crossover manikin trial
Kardiol.Pol. 2017 T.75 nr 6; s.589-594
IF: 1.213
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/52
Adam Smereka, Jacek Smereka, Łukasz Szarpak.: Owrzodzenia przewodu pokarmowego wywołane stresem a praca w ratownictwie medycznym
W:Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T.3 ; red. nauk. Jacek Smereka, Beata Zysiak-Christ; Wrocław : Ad Verbum, 2017; s.67-76
ISBN 978-83-947812-0-0
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/52
Adam Smereka, Agata Mulak.: Zaburzenia odbytu i odbytnicy
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
8/52
Jacek Smereka, Łukasz Szarpak, Łukasz Czyżewski, Dorota Zyśko, Adam Smereka.: Are physicians able to recognition ineffective (agonal) breathing as element of cardiac arrest? [letter to the editor]
Am.J.Emerg.Med. 2016 Vol.34 no.6; s.1165
IF: 1.494
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/52
Adam Smereka, Iwona Stawicka, Łukasz Czyżewski.: Nurses' knowledge and attitudes toward intraosseous access: preliminary data [letter to the editor]
Am.J.Emerg.Med. 2016 Vol.34 no.8; s.1724
IF: 1.494
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/52
Adam Smereka.: Żywność a leki
W:Dietetyka kliniczna ; red. nauk. Elżbieta Poniewierka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.163-168
ISBN 978-83-7055-559-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/52
Agata Mulak, Adam Smereka, Leszek Paradowski.: Nowości i modyfikacje w Kryteriach Rzymskich IV
Gastroenterol.Klin. 2016 T.8 nr 2; s.52-61
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
12/52
Joanna Pieczyńska, Iga Mnitowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Adam Smereka, Halina Grajeta.: Wpływ podaży składników żywności o działaniu antyoksydacyjnym na całkowity status antyoksydacyjny w przebiegu ciąży - badania wstępne
W:Metabolizm i fizjologia jako podstawy postępowania dietetycznego ; pod red. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej; Warszawa : Katedra Dietetyki. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2016; s.46-61
ISBN 978-83-7583-705-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/52
Joanna Pieczyńska, Iga Mnitowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Adam Smereka, Halina Grajeta.: Wpływ podaży składników żywności o działaniu antyoksydacyjnym na całkowity status antyoksydacyjny w przebiegu ciąży - badania wstępne = Effect of antioxidant nutrients intake on total antioxidant status during pregnancy - preliminary study
W:VII Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem JM Rektora SGGW "Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego". Rogów, 8-10. 11. 2016 r. Materiały konferencyjne; s.116-118
14/52
Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak; Task Force of the Polish Society of Gastroenterology [Jan Cader, Grażyna Gościniak, Krzysztof Matusiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Pytrus, Adam Smereka et al.]: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Polish children and adults depending on socioeconomic status and living conditions
Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150
IF: 1.105
15/52
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Andrzej Januszewicz, Halina Grajeta, Leszek Paradowski.: Test minimalnej oceny stanu odżywienia jako uniwersalne narzędzie do oceny stanu odżywienia i psychologicznego chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit - badania wstępne
Hygeia Publ.Health 2014 T.49 nr 2; s.274-278
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
16/52
J[oanna] Pieczyńska, A[nna] Prescha, K[atarzyna] Zabłocka-Słowińska, K[atarzyna] Neubauer, A[dam] Smereka, H[alina] Grajeta, J[adwiga] Biernat, L[eszek] Paradowski.: The influence of the frequency and type of dietary risk factors on the nutritional status of IBD patients
W:13th International Nutrition & Diagnostics Conference. Olomouc (Czech Republic), August 26-29, 2013. Book of proceedings; s.84 poz.P27
ISBN 978-80-7395-546-5
17/52
Ewa Waszczuk, Adam Smereka, Agnieszka Ciesielska-Krosny, Maciej Guziński, Łukasz Waszczuk, Leszek Paradowski.: A rare cause of acute abdominal pain - case report
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 3; s.120-122
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
18/52
Battsengel Rentsen, Adam Smereka.: Niekonwencjonalne metody leczenia
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.281-290
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
19/52
Adam Smereka, Katarzyna Neubauer.: Wpływ leków na czynność motoryczną przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.253-266
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
20/52
J[arosława] Semianów-Wejchert, M[arcin] Braksator, P[aweł] Petryszyn, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Reszczyńska, A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, L[eszek] Paradowski.: Halitoza w zaburzeniach funkcji motorycznej przełyku i żołądka u pacjentów z chorobą refluksową przełyku = Halitosis in disorders of esophageal and gastric motor function in patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.27 poz.S7-4
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
21/52
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Katarzyna Biernat, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Rafał Ilow, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Nutritional status assessment of patients with inflammatory bowel disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 1; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
22/52
A[gata] Mulak, M[ichał] Paradowski, E[wa] Waszczuk, P[aweł] Petryszyn, A[dam] Smereka, A[nna] Susło, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with relapsing/remitting multiple sclerosis
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A359 poz.P1258
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
23/52
J[oanna] Pieczyńska, A[nna] Prescha, R[afał] Ilow, M. Kurzeja, K[atarzyna] Zabłocka, K[atarzyna] Neubauer, A[dam] Smereka, H[alina] Grajeta, J[adwiga] Biernat, L[eszek] Paradowski.: Wpływ rodzaju i częstotliwości występowania żywieniowych czynników ryzyka nieswoistych chorób zapalnych jelit na stan odżywienia chorych
W:IV Konferencja Naukowa "Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego". Rogów, 3-5.11. 2010 r. Materiały konferencyjne; s.58-59
24/52
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Rafał Ilow, Joanna Kokorska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Dietary habits of patients with inflammatory bowel disease - a short report
Pol.J.Food Nutr.Sci. 2009 Vol.59 no.1; s.91-93
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
25/52
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Joanna Poręba, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Assessment of dietary intake of patients with irritable bowel syndrome
Rocz.PZH 2009 T.60 nr 2; s.185-189
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
26/52
Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Ewa Chlebda, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Biorównoważność inhibitorów pompy protonowej
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4; s.245-250
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
27/52
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Joanna Poręba, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Assessment of dietary intake of patients with irritable bowel syndrome
W:III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". Rogów, 5-7 listopada 2008 r. Materiały konferencyjne; Warszawa : Wydaw. SGGW, 2008; s.26
ISBN 978-83-7583-022-4
28/52
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Rafał Ilow, Joanna Kokorska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Dietary habits of patients with inflammatory bowel disease
W:III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". Rogów, 5-7 listopada 2008 r. Materiały konferencyjne; Warszawa : Wydaw. SGGW, 2008; s.26-27
ISBN 978-83-7583-022-4
29/52
A[nna] Brzecka, M[onika] Kosacka, A[dam] Smereka, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski, R[enata] Jankowska.: Refluks żołądkowo-przełykowy u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Pneumonol.Alergol.Pol. 2008 T.76 supl.1; s.43-44
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Katowice, 17-20 września 2008 r. Streszczenia doniesień zjazdowych
30/52
Adam Smereka ; promotor prof. dr hab. Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Choroby współistniejące z chorobą refluksową przełyku [praca doktorska]
Wrocław, 2007; 185 k.
31/52
Battsengel Rentsen, Adam Smereka.: Niekonwencjonalne metody leczenia
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.279-289
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/52
Adam Smereka, Katarzyna Neubauer.: Wpływ leków na czynność motoryczną przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.249-262
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/52
Halina Grajeta, Rafał Ilow, Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Milena Bryła, Katarzyna Błachut, Adam Smereka, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Ocena sposobu żywienia pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit
Żyw.Człow.Metab. 2007 T.34 nr 3-4; s.1154-1159
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
34/52
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Halina Grajeta, Aneta Sobańska, Katarzyna Błachut, Adam Smereka, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Zwyczaje żywieniowe pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
Żyw.Człow.Metab. 2007 T.34 nr 3-4; s.1138-1142
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
35/52
A[dam] Smereka.: Choroby neurologiczne współistniejące z chorobą refluksową przełyku = Coexistence of neurological diseases with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.115 poz.153
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
36/52
A[dam] Smereka, L[eszek] Paradowski.: Interakcje leków stosowanych w organicznych i czynnościowych chorobach przewodu pokarmowego = Drug interactions of agents used in organic and functional diseases of GI tract
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.83 poz.95
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
37/52
A[dam] Smereka.: Ocena powtarzalności badania pH-metrycznego = Repeatability of esophageal pH monitoring
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.43 poz.40
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
38/52
A[dam] Smereka.: Przewlekłe przyjmowanie leku u chorych na chorobę refluksową przełyku = Chronic drug taking in patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.115 poz.152
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
39/52
Anna Merwid-Ląd, Adam Smereka, Małgorzata Trocha, Adam Szeląg.: Rola antagonistów receptorów H2-histaminowych w procesie nowotworowym
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 4; s.347-353
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
40/52
Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz, Magdalena Wawrzyńska, Mirosław Kwaśny, Artur Bednarkiewicz, Adam Smereka, Wiesław Stręk.: In vitro photodynamic diagnosis of coronary artery atherosclerosis
Acta Bio-Optica Inform.Med. 2004 Vol.10 nr 1-2; s.24 poz.O7
International Symposium on New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Wrocław, 21-22 June 2004. Abstracts
41/52
Adam Szeląg, Bartosz Grotthus, Adam Smereka, Piotr Marszalik, Monika Skrzypiec, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha.: Farmakokinetyka leków podawanych doustnie u pacjentów po resekcji żołądka
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.153-158
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/52
Adam Szeląg, Małgorzata Trocha, Anna Merwid-Ląd, Monika Skrzypiec, Adam Smereka, Bartosz Grotthus, Piotr Marszalik.: Hepatotoksyczność wybranych leków. Część II: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Mag.Lek.Rodz. 2004 R.1 nr 1; s.23-32
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
43/52
Adam Szeląg, Małgorzata Trocha, Anna Merwid-Ląd, Monika Skrzypiec, Adam Smereka, Bartosz Grotthus, Piotr Marszalik.: Hepatotoksyczność wybranych leków. Część III: leki kardiologiczne, przeciwcukrzycowe i gastrologiczne. Heparyna. Leki przeciwalergiczne
Mag.Lek.Rodz. 2004 R.1 nr 2; s.24-32
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
44/52
Adam Szeląg, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Monika Skrzypiec, Piotr Marszalik, Adam Smereka, Bartosz Grotthus.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Mag.Lek.Rodz. 2004 R.1 nr 6; s.26-36
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
45/52
Jerzy Ichnowski, Bernard Panaszek, Adam Smereka, Karolina Pesz, Konrad Panaszek.: Analiza parametrów spirometrycznych u zdrowych palących i zdrowych niepalących w odniesieniu do urodzeniowej masy ciała
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.1; s.115-117
Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku". Wrocław, 18-19 czerwca 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/52
Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz, Magdalena Wawrzyńska, Adam Smereka, Artur Bednarkiewicz, Wiesław Stręk, Piotr Ziółkowski.: Diagnostyka fotodynamiczna in vitro zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych z użyciem mono-L-aspartyl chlorinu e6. Doniesienie wstępne
Acta Bio-Optica Inform.Med. 2003 Vol.9 nr 3-4; s.141-146
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
47/52
Adam Szeląg, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Monika Skrzypiec, Adam Smereka.: Patomechanizmy hepatotoksycznego działania leków
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 5; s.425-429
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
48/52
Adam Szeląg, Monika Skrzypiec, Adam Smereka, Małgorzata Trocha, Anna Merwid-Ląd, Bartosz Grotthus, Piotr Marszalik.: Hepatotoksyczność wybranych leków. Część I: Leki stosowane w leczeniu zakażeń
Twój Mag.Med.-Lek.Rodz. 2003 R.8 nr 12; s.48-55
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
49/52
pod red. Adama Szeląga; aut. Wojciech Dziewiszek, Bartosz Grotthus, Jan Magdalan, Piotr Marszalik, Anna Merwid-Ląd, Maria Rutkowska, Katarzyna Rymarczyk-Natyna, Monika Skrzypiec, Adam Smereka, Marek Szaliński, Małgorzata Trocha: Tabela dawek leków dla dorosłych i dla dzieci
Wrocław : Akad. Med., 2003; 45 s.
50/52
A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Analiza przyczyn zgonów pacjentów z marskością wątroby w materiale Kliniki Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1991-2000 = Analysis of death causes in patients with liver cirrhosis hospitalized in Department and Clinic of Gastroenterology, Wrocław Medical University - ten-year observation
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.169 poz.D-55
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
51/52
A[dam] Smereka.: Choroby współistniejące z chorobą refluksową przełyku - analiza 172 przypadków hospitalizowanych w Klinice Gastroenetrologii AM we Wrocławiu = Coexisted diseases to GERD - a review of 172 cases hospitalized in Department and Clinic of Gastroenetrology, Wroclaw Medical University
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.43 poz.A-10
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
52/52
Leszek Paradowski, Krystyna Karachatzis, Adam Smereka.: Endothelin et 1-21 in liver cirrhosis
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2358
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
stosując format:
Nowe wyszukiwanie