Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKÓRA JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 225Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/225
Tadeusz A. Dorobisz, Jerzy S. Garcarek, Jacek Kurcz, Krzysztof Korta, Andrzej T. Dorobisz, Przemysław Podgórski, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Diagnosis and treatment of pelvic congestion syndrome: single-centre experiences
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.269-276
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/225
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Artur Pupka, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Artur Milnerowicz, Maciej Antkiewicz, Agnieszka Hałoń, Jan P. Skóra.: Role of vascular endothelial growth factor in inducing production of angiopoetin-1 - in vivo study in Fisher rats
Pol.J.Pathol. 2017 Vol.68 no.4; s.326-329
IF: 0.865
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/225
Jan P. Skóra, Tomasz Płonek, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Marek Ussowicz, Łukasz Strożecki, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Agnieszka Hałoń.: The formation of blood vessel after the administration of the plasmid encoding Ang-1 gene in fischer rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.611-615
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
4/225
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Hałoń, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Łukasz Stróżecki, Krzysztof Korta, Jan Skóra.: A combination of VEGF165/HGF genes is more effective in blood vessels formation than ANGPT1/VEGF165 genes in an in vivo rat model
Int.J.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.9 no.7; s.12737-12744
IF: 1.069
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
5/225
D[agmara] Baczyńska, D[agmara] Michałowska, P[iotr] Barć, J[an] Skóra, M. Karczewski, A. Sadakierska-Chudy.: The expression profile of angiogenic genes in critical limb ischemia popliteal arteries
J.Physiol.Pharmacol. 2016 Vol.67 no.3; s.353-362
IF: 2.883
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
6/225
Jan Paweł Skóra, Jacek Kurcz, Krzysztof Korta, Przemysław Szyber, Tadeusz Andrzej Dorobisz, Andrzej Tadeusz Dorobisz.: Surgical management of extracranial carotid artery aneurysms
VASA 2016 Vol.45 no.3; s.223-228
IF: 1.242
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
7/225
Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331
IF: 1.812
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
8/225
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
9/225
Maciej Sroczyński, Maciej Sebastian, Przemysław Szyber, Jan Skóra, Jerzy Rudnicki.: Kompleksowe podejście terapeutyczne do urazu odbytu i odbytnicy z towarzyszącym urazem dużych naczyń
W:X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Serock, 11-13 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.[324-325] poz.32
10/225
Tomasz Płonek, Artur Pupka, Jakub Marczak, Jan Skóra, Dariusz Blocher.: The influence of regular exercise training on kidney transplant recipients' health and fitness condition
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.203-208
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
11/225
Jan Skóra, Tomasz Dawiskiba, Patrycja Zaleska, Jacek Kurcz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Rajmund Adamiec, Izabela Gosk-Bierska.: Prognostic value of tissue factor in patients with abdominal aortic and iliac arterial aneurysms - preliminary study
Arch.Med.Sci. 2013 Vol.9 no.6; s.1071-1077
IF: 1.890
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
12/225
Jan Skóra, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Angiogenesis after plasmid VEGF165 gene transfer in an animal model
Cent.Eur.J.Immunol. 2013 Vol.38 no.3; s.305-309
IF: 0.358
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
13/225
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Michael Albert, Piotr Szyber.: Transplantation of autologous bone marrow mononuclear cells with VEGF gene improves diabetic critical limb ischaemia
Endokrynol.Pol. 2013 T.64 nr 2; s.129-138
IF: 1.208
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
14/225
K. Doskocz, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, B[artosz] J. Sapilak, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, J[an] Skóra, T[omasz] Dawiskiba.: Changes of angiopoietins concentrations in patients on hemodialysis with and without neoplastic disease and after kidney transplant
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab146_1.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
15/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Janczak, Andrzej Litarski, Marcin Merenda.: Rola wybranych czynników zapalnych w diagnostyce i monitorowaniu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w materiale własnym
Lek.Wojsk. 2013 T.91 nr 1; s.42-47
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
16/225
Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar.: Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.982-995
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
17/225
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Proangiogenic gene expression level in Critical Limb Ischemia (CLI)
W:17th International Vascular Biology Meeting. Wiesbaden (Germany), June 2-5, 2012. Abstracts; s.376
18/225
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Piotr Szyber, Dagmara Baczyńska, Marek Ussowicz, Alicja Chybicka, Tadeusz Dobosz, Wojciech Witkiewicz.: Doświadczenia własne w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych za pomocą implantacji komórek macierzystych i plazmidu VEGF165 u cukrzyków
Acta Angiol. 2012 Vol.18 suppl.A; s.A50 poz.22
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 29 marca - 1 kwietnia 2012 roku
19/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Jerzy Garcarek, Marcin Merenda, Andrzej Litarski.: Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego tętniaków piersiowo-brzusznych aorty sposobem klasycznym Crawforda oraz sposobem hybrydowym = Results of classical Crawford and hybrid operations in thoracic-abdominal aorta aneursysms treatment - comperative assesment
Pol.Przegl.Chir. 2012 T.84 nr 3; s.218-233
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
20/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Jerzy Garcarek, Andrzej Litarski, Marcin Merenda, Artur Wieraszko.: Własne doświadczenia w leczeniu zespołu ostrego rozwarstwienia aorty typu B = Own clinical observations of treatment outcome in acute type B aortic dissection
Pol.Przegl.Chir. 2012 T.84 nr 1; s.38-50
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
21/225
Dariusz Janczak, Piotr Janczak, Jan Skóra, Karolina Dorobisz, Marcin Merenda, Andrzej Litarski.: Wykorzystanie badań izotopowych w diagnostyce zakrzepicy żylnej kończyn dolnych - doświadczenia własne
Pol.Przegl.Chir. 2012 T.84 nr 12; s.1079-1090
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
22/225
Artur Milnerowicz, Aleksandra Milnerowicz, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Artur Pupka.: Zaopatrzenie przetoki aortalno-dwunastniczej z użyciem protezy wewnątrznaczyniowej - opis przypadku
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.139-142
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/225
Jan Skóra, Artur Pupka, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Tomasz Dawiskiba.: Evaluation of the humoral and cellular immune responses after implantation of a PTFE vascular prosthesis
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2012 Vol.66; s.469-474
IF: 0.552
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
24/225
Jacek Kurcz, Jerzy Garcarek, Maciej Guziński, Dariusz Janczak, Jan Skóra.: Jednoczasowe wystąpienie indukowanego małopłytkowością zacieku typu IV oraz II jako późne powikłanie po implantacji stentgraftu brzusznego
Przegl.Lek. 2012 T.69 nr 7; s.337-340
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/225
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba.: Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej
Puls Uczelni 2012 T.6 nr 1; s.7-10
26/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Artur Ruciński, Andrzej Szuba.: Recurrent syncope caused by compression of internal carotid artery by an anomalous hyoid bone
VASA 2012 Vol.41 no.3; s.221-224
IF: 1.009
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
27/225
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
Vasc.Pharmacol. 2012 Vol.56 no.5-6; s.364 poz.P.8.8
6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków (Poland), 21-24 September 2011. Abstracts and posters
28/225
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
W:6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków, 21st-24th September 2011; s.188 poz.P.8.8
29/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, T[omasz] Płonek, J[akub] Marczak, T[omasz] Szydełko.: In situ revascularisation with silver-coated polyester prostheses and arterial homografts in patients with aortic graft infection - a prospective, comparative, single-centre study
Eur.J.Vasc.Endovasc.Surg. 2011 Vol.41 no.1; s.61-67
IF: 2.991
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
30/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, T[omasz] Płonek.: Response to comment regarding "Immunosuppression following fresh arterial homograft implantation for aortic graft infections" [letter to the editor]
Eur.J.Vasc.Endovasc.Surg. 2011 Vol.41 no.6; s.859-860
IF: 2.991
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
31/225
D[agmara] Michałowska, D[agmara] Baczyńska, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, T[adeusz] Dobosz.: Identification of molecules responsible for inhibition of angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
FEBS J. 2011 Vol.278 suppl.1; s.288 poz. P15.21
36th FEBS Congress "Biochemistry for tomorrow's medicine". Torino (Italy), June 25-30, 2011
32/225
Sławomira Szymańska, Jan Skóra.: Leczenie chirurgiczne, jako jedna z metod walki z otyłością patologiczną
W:Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T.4 ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011; s.168-176
ISBN 978-83-62182-19-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
33/225
Artur Pupka, Agnieszka Lepiesza, Jan Skóra, Katarzyna Nega.: Stosowanie siatek propylenowych w operacjach przepuklin brzusznych u chorych, operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej
Polim.Med. 2011 T.41 nr 3; s.7-11
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/225
Jan Skóra, Artur Pupka.: Występowanie komórek reakcji zapalnej w zespoleniach naczyniowych politertrafluoroetylenowych protez naczyniowych z układem tętniczym = The inflammatory cells in vascular graft anastomosis an electron microscopy study
Polim.Med. 2011 T.41 nr 2; s.3-11
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
35/225
Artur Pupka, Przemysław Piotr Szyber, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski.: Zastosowanie protezy Gore Viabahn w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
Polim.Med. 2011 T.41 nr 3; s.3-5
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
36/225
P[rzemysław] Szyber, J[an] Skóra, W[ojciech] Rybak, A[rtur] Pupka.: Iatrogenic pseudoaneurysm of the popliteal artery following corrective tibial osteotomy
VASA 2011 Vol.40 no.5; s.414-417
IF: 1.308
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
37/225
Anna Sadakierska-Chudy, Jan Skóra, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Urszula Kasprzykowska, Artur Pupka, Marek Ussowicz, Piotr Szyber, Tadeusz Dobosz.: Angiogenic therapy for critical lower limb ischemia
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.3; s.347-359
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
38/225
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra.: Zastosowanie dakronowej rozgałęzionej protezy naczyniowej oraz politetrafluoroetylenowej protezy wewnątrznaczyniowej w leczeniu hybrydowym piersiowo-brzusznego tętniaka aorty
Polim.Med. 2010 T.40 nr 4; s.63-68
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
39/225
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Przemysław Szyber, Bartłomiej Czapla.: Zastosowanie protez naczyniowych politetrafluoroetylenowych pokrytych heparyną dla potrzeb hemodializy
Polim.Med. 2010 T.40 nr 4; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
40/225
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jerzy Garcarek, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Zastosowanie siatki dakronowej w zewnętrznym uszczelnieniu przecieku typu I, po wszczepieniu protezy wewnątrznaczyniowej w tętniaka aorty brzusznej
Polim.Med. 2010 T.40 nr 1; s.31-35
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
41/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Chlamydia Pneumoniae jako czynnik patogenetyczny rozwoju miażdżycy w tętnicach szyjnych
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D41 poz.29
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
42/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Ocena ekspresji cytokin TGF, VEGF, FGF i TNF w ścianie miażdżycowo zmienionej tętnicy szyjnej
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D41-D42 poz.30
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
43/225
P[rzemysław] P. Szyber, A[rtur] Pupka, D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, G[rzegorz] Kałuża, P[iotr] Szyber.: Ocena przydatności scyntygrafii z użyciem leukocytów znakowanych Tc-99 w monitorowaniu wgajania się klasycznych protez naczyniowych i wewnątrznaczyniowych
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D51 poz.39
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
44/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Wpływ infekcji Chlamydia Pneumoniae na ekspresję cytokin prozapalnych oraz kliniczne objawy mózgowe u chorych z krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D42-D43 poz.31
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
45/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Zakażenia drobonoustrojem Chlamydia Pneumoniae w tętniakach aorty brzusznej
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D43-D44 poz.32
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
46/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Zastosowanie sympatektomii lędźwiowej w leczeniu stopy cukrzycowej
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D44-D45 poz.33
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
47/225
Zbigniew Rybak, Piotr Hawro, Marian Simka, Wojciech Rybak, Małgorzata Firkowska, Jan Skóra, Marek Glinka, Jarosław Kalemba, Grzegorz Krasowski, Jerzy Kozielski, Agata Stanek.: Flebologia
W:Podręcznik angiologii ; pod red. Aleksandra Sieronia, Lecha Cierpki, Zbigniewa Rybaka, Agaty Stanek; [Bielsko-Biała] : alfa-medica press, 2009; s.244-385
ISBN 978-83-7522-042-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
48/225
Artur Pupka, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Barć, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński.: Zastosowanie syntetycznej protezy impregnowanej solami srebra i płata sieci większej w leczeniu zakażeń protez naczyniowych
Polim.Med. 2009 T.39 nr 3; s.57-60
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
49/225
Anna Sadakierska-Chudy, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Elżbieta Gębarowska, Artur Pupka, Tadeusz Dobosz.: Transfection efficiency and cytotoxicity of transfection reagents in human umbilical vein endothelial cells
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.625-634
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
50/225
J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Leczenie chirurgiczne infekcji protez naczyniowych
Sepsis 2008 T.1 nr 2; s.125
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej - zakażenia chirurgiczne". Kazimierz Dolny, 23-24 maja 2008
51/225
Jacek Kurcz, Jerzy Garcarek, Jan Skóra, Urszula Zaleska-Dorobisz.: A rare case of combined thrombocytopenia-induced endoleak type II and IV in a patient after abdominal stentgrafting
W:XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society. Kliczków (Poland), October 9-11th, 2008; s.9-10 poz.2.8
52/225
Jacek Kurcz, Jerzy Garcarek, Piotr Barć, Jan Skóra, Urszula Zaleska-Dorobisz.: Iliopsoas muscle abscess as rare complication of abdominal stentgrafting - case report
W:XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society. Kliczków (Poland), October 9-11th, 2008; s.10-11 poz.2.9
53/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, P[rzemysław] P. Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Hybrydowa terapia z użyciem komórek macierzystych i plazmidu VEGF 165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.A; s.A21 poz.4
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 20-24 kwietnia 2007 roku
54/225
J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Barć, P[iotr] Szyber, J[erzy] Garcarek, J[acek] Kurcz, L. Masłowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, M[arek] Ussowicz.: Zastosowanie autologicznych komórek szpiku i plazmidu VEGF 165 w terapii zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń (thromboangitis obliterans)
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.A; s.A34 poz.17
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 20-24 kwietnia 2007 roku
55/225
Tomasz Dawiskiba, Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Zbigniew Krawczyk, Przemysław P. Szyber.: Wpływ allopurinolu na rozwój urazu niedokrwienno-reperfuzyjnego jelit - nowe spojrzenie = The effect of allopurinol on intestinal ischemia-reperfusion injury development - the new approach
Chir.Pol. 2007 T.9 nr 1; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
56/225
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Przemysław Szyber, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Kompleksowa terapia komórkowo-genowa w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2007 T.22 nr 128; s.121-125
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Przemysław Piotr Szyber.: Stosowanie protez naczyniowych impregnowanych solami srebra i uszczelnianych kolagenem w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
Polim.Med. 2007 T.37 nr 2; s.81-84
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
58/225
D[ariusz] Patrzałek, Z. Włodarczyk, K. Kosidło, J. Filarski, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, R. Wojs.: Organs traffic in the internet - the results of survey in Poland
W:4th European Transplant Coordinators Organization Meeting. Wrocław, Poland, 6-9 June 2006. Congress book; s.126 poz.31
59/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, G[rzegorz] Kałuża, P[rzemysław] Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Autologiczna transplantacja komórek macierzystych szpiku kostnego w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A140 poz.56
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
60/225
Piotr Barć, Jan Skóra, Artur Pupka, Dominik Turkiewicz, Andrzej T. Dorobisz, Jerzy Garcarek, Beata Tomasiewicz, Piotr Szyber.: Bone-marrow cells in therapy of critical limb ischemia of lower extremities - own experience = Komórki macierzyste w terapii krytycznego niedokrwienia - doświadczenia własne
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.4; s.155-166
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
61/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: The evaluation of the healing of fresh arterial allografts in infected environments = Ocena wgajania świeżego przeszczepu tętniczego w zakażonym środowisku
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.1; s.16-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
62/225
Artur Pupka, Paweł Chudoba, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Porównanie wgajania materiału tkankowego i protezy naczyniowej dakronowej impregnowanej solami srebra w zakażonym środowisku = Comparison of healing of arterial allografts and silver - coated vascular prosthesis in infected environment
Inż.Biomater. 2006 R.9 nr 54-55; s.57-61
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
63/225
Jan Skóra, Anna Sadakierska-Chudy, Artur Pupka, Jan Biegus, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Dariusz Janczak, Sylwia Zacharska, Maciej Ugorski, Tadeusz Dobosz, Piotr Szyber.: Zastosowanie plazmidu VEGF165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 120; s.655-659
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
64/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Przemysław Szyber, Piotr Szyber.: Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej, impregnowanej solami srebra i uszczelnianej kolagenem w zakażonym środowisku = The use of silver/collagen coated vascular prostheses in infected environment
Polim.Med. 2006 T.36 nr 1; s.3-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
65/225
Jan Skóra, Jan Biegus, Artur Pupka, Piotr Barć, Julita Sikora, Piotr Szyber.: Molekularne podstawy angiogenezy
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 Vol.60; s.410-415
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
66/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, G[rzegorz] Kałuża, P[iotr] Szyber.: Czy stosować immunosupresję w świeżych przeszczepach tętniczych?
Acta Angiol. 2005 Vol.11 no.1; s.63
Streszczenia z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 22-24 kwietnia 2005 r.
67/225
S[tanisław] Pawłowski, D[ariusz] Janczak, A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Leczenie operacyjne pnia ramienno-głowowego
Acta Angiol. 2005 Vol.11 no.1; s.83
Streszczenia z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 22-24 kwietnia 2005 r.
68/225
Ewa Trejnowska, Antonia Buchowiecka, Jan Skóra, Andrzej T. Dorobisz.: The diversity of patient preparation and anesthesia for open abdominal surgery - a literature review = Odrębności przygotowania i znieczulenia pacjentów do zabiegów rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty - przegląd piśmiennictwa
Acta Angiol. 2005 Vol.11 no.4; s.189-203
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
69/225
Jan Biegus, Jan Skóra, Zbigniew Rybak.: Angiogeneza w chorobach naczyń
Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.5; s.233-239
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.1: Anatomia, histologia, biochemia, patofizjologia układu żylnego, diagnostyka chorób żył; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-00-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
70/225
Małgorzata Firkowska, Zbigniew Rybak, Jan Skóra.: Ewolucja metod leczniczych żylaków kończyn dolnych
Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.1; s.19-24
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
71/225
A. Abrachamow, A[rtur] Pupka, K[rzysztof] Korta, J[an] Skóra.: Metoda kriochirurgiczna w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej
Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.1; s.29
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Krynica, 3-6 marca 2005 roku
72/225
A[ndrzej] T. Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Stępiński, K[rzysztof] Korta, P[iotr] Barć.: Iatrogenic injuries of the carotid arteries
VASA 2005 Bd.34 H.3; s.192-194
IF: 0.514
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
73/225
D[ariusz] Patrzałek, R. Szełemej, J. Korbasiewicz, R. Lorenz, P. Garba, T. Zawada, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, Z. Sycz.: Increase in potential donor identification through administrative actions-is it worth to do?
W:VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, 12-14 maja 2005. Program, abstrakty; poz.0 103
74/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Piotr Janczak, Artur Ruciński, Grzegorz Kałuża, Andrzej Dorobisz, Piotr Szyber.: Proteza dakronowa impregnowana solami srebra i uszczelniana kolagenem w leczeniu infekcji protez naczyniowych
Acta Angiol. 2004 Vol.10 suppl.A; s.A98 poz.41
Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Międzyzdroje, 23-25.04.2004 r.
75/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, G[rzegorz] Kałuża, P[aweł] Chudoba, P[iotr] Szyber.: A modification of the treatment of prosthetic graft infection complicating an aorto-duodenal fistula
EJVES Extra 2004 Vol.7 no.5; s.57-60
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
76/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, G[rzegorz] Kałuża, P[iotr] Szyber.: Surgical treatment of local prosthetic graft infection with fresh arterial homograft: report of four cases
EJVES Extra 2004 Vol.7 no.6; s.81-83
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, G[rzegorz] Kałuża, P[iotr] Szyber.: The detection of Chlamydia pneumoniae in aneurysm of abdominal aorta and in normal aortic wall of organ donors
Folia Microbiol. 2004 Vol.49 no.1; s.79-82
IF: 1.034
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
78/225
A[rtur] Pupka, J[erzy] Garcarek, M[aciej] Karasek, P[iotr] Barć, G[rzegorz] Kałuża, J[an] Skóra, S[tanisław] Pawłowski, P[iotr] Szyber.: Wpływ diagnostyki radiologicznej (tomografia komputerowa i scyntygrafia) na wybór taktyki leczenia operacyjnego w tętniakach rzekomych zespolenia aortalnego protezy naczyniowej = Influence of radiological diagnostic (computer tomography and scintigraphy) on choice of surgical treatment in false aneurisms of anastomosis between aorta and vascular prosthesis
Pol.J.Radiol. 2004 Vol.69 suppl.1; s.51 poz.26 (331)
XXXVII Polish Congress of Radiology. Mikołajki, June 16-19, 2004. Abstracts book
79/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Immunosupresja w leczeniu zakażeń protez naczyniowych przeszczepami tętniczymi
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 91; s.8-11
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
80/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Patrzałek, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Występowanie Chlamydia pneumoniae w tętnicach szyjnych
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 96; s.513-515
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
81/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Artur Pupka, Artur Ruciński, Piotr Szyber, Stanisław Pawłowski, Artur Milnerowicz, Piotr Stępiński.: Występowanie czynnika VII krzepnięcia krwi oraz czynnika C3 układu dopełniacza w zespoleniach naczyniowych
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 96; s.519-522
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
82/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Stanisław Pawłowski, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Leczenie zakażeń protez naczyniowych w odcinku aortalno-biodrowo-udowym z zastosowaniem przeszczepu tętniczego = Management of prosthetic graft infections of the aorto-ilio-femoral segment using arterial homografts
Pol.Przegl.Chir. 2004 T.76 nr 2; s.198-207
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
83/225
Stanisław Pawłowski, Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Własne doświadczenia w operacji tętniaków piersiowo-brzusznych metodą Crawforda = Own experience in thoraco-abdominal aneurysm operations by means of Crawford's method
Pol.Przegl.Chir. 2004 T.76 nr 7; s.669-676
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
84/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Artur Ruciński, Wojciech Polak, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Zastosowanie syntetycznych protez naczyniowych w leczeniu wtórnych przetok aortalno-dwunastniczych = The use of synthetic vascular prosthesis in the surgical treatment of secondary aorto-duodenal fistulas
Polim.Med. 2004 T.34 nr 1; s.3-12
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
85/225
Artur Pupka, Artur Ruciński, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie zbrojonej politetrafluoroetylenowej protezy naczyniowej w leczeniu powikłań ucisku tętnicy podobojczykowej = The treatment of compression of subclavian artery with the use of ringed polytetrafluoroethylene vascular prostheses
Polim.Med. 2004 T.34 nr 4; s.53-61
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
86/225
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Artur Ruciński, Zbigniew Rybak, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Chlamydia pneumoniae jako czynnik patogenetyczny blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
87/225
Robert Wojciechowski, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Marek Śliwiński, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Czy monitorowanie obwodowego ciśnienia żylnego w zabiegach rekonstrukcyjnych na układzie tętniczym ma sens?
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.19-23
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
88/225
Artur Ruciński, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Drenaż manualny - podstawowa składowa kompleksowej terapii obrzęku chłonnego
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.33-36
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
89/225
Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Pianka sklerotyzująca - rewolucja w skleroterapii żylaków kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.37-38, 40
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
90/225
Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Terapia genowa w niedokrwieniu kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.28-32
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
91/225
Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Wojciech Polak, Dariusz Patrzałek, Zbigniew Rybak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Tętniaki piersiowo-brzusznego odcinka aorty
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.14-18
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
92/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, St[anisław] Pawłowski, D[ariusz] Janczak, G[rzegorz] Kałuża, T[omasz] Dawiskiba, P[iotr] Szyber.: Ocena ustępowania zakażenia po zastosowaniu dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra przy użyciu scyntygrafii leukocytami znakowanymi Technetem-99
Acta Angiol. 2003 Vol.9 suppl.A; s.A72 poz.30
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej". Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 roku
93/225
Artur Pupka, Andrzej T. Dorobisz, Piotr Stępiński, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Own modification of the surgical treatment of aorto-duodenal fistulas in comparison with other operative methods = Własna modyfikacja leczenia operacyjnego przetok aortalno-dwunastniczych w porównaniu z innymi metodami operacyjnymi
Acta Angiol. 2003 Vol.9 no.4; s.183-190
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
94/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, St[anisław] Pawłowski, A[rtur] Ruciński, P[iotr] Szyber.: Własna modyfikacja leczenia operacyjnego przetok aortalno-dwunastniczych po zabiegach rekonstrukcyjnych na aorcie brzusznej
Acta Angiol. 2003 Vol.9 suppl.A; s.A84 poz.36
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej". Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 roku
95/225
Artur Pupka, Irena Frydecka, Wojciech Polak, Jan Skóra, Agata Kosmaczewska, Piotr Szyber.: Zastosowanie allogenicznych przeszczepów tętniczych w leczeniu infekcji protez naczyniowych w zależności od sposobu przechowywania allograftu i leczenia immunosupresyjnego
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.703-710
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
96/225
Wojciech G. Polak, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Pelvic accessory spleen mimicking common iliac artery aneurysm
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2003 Vol.4 no.1; s.46-48
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
97/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Operacyjne leczenie przetok aortalno-dwunastniczych po zabiegach rekonstrukcyjnych na aorcie brzusznej = The surgical treatment of aorto-duodenal fistulas after reconstructive operations of the abdominal aorta
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 2; s.83-90
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
98/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Wojciech Polak, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Własna modyfikacja dostępu operacyjnego w leczeniu infekcji protez naczyniowych aortalno-dwuudowych = Own modification of surgical approach in treatment of prosthetic aorto-bifemoral graft infection
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 1; s.9-12
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
99/225
Artur Pupka, Barbara Dolińska-Krajewska, Piotr Barć, Jan Skóra, Piotr Szyber.: The morphological evaluation of the homograft wall in an electron microscopic study
Folia Morphol. 2003 Vol.62 no.4; s.423-425
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
100/225
Andrzej Dorobisz, Artur Pupka, Jan Skóra.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego niewydolności kręgowo podstawnej
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 : Postępy ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.76 poz.PA5
101/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber.: Zastosowanie świeżych przeszczepów tętniczych w protekcji immunosupresji w leczeniu infekcji protez naczyniowych
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 : Postępy ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.77 poz.PA7
102/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Omentoplastyka zaokrężnicza - własna modyfikacja zaopatrzenia przetoki aortalno-dwunastniczej
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 11; s.1129-1132
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
103/225
Jan Skóra, Piotr Stępiński, Krzysztof Korta, Artur Ruciński.: Rzadki przypadek przyzwojaka w przestrzeni zaotrzewnowej
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.489-491
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
104/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Patrycja Zaleska, Artur Ruciński, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Wpływ zakażenia Chlamydia pneumoniae na patogenezę tętniaków = Chlamydia pneumoniae infection influence on aneurysm pathogenesis
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.438-446
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
105/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra w leczeniu infekcji protez naczyniowych = The use of silver-coated dacron vascular prosthesis in the treatment of prosthetic graft infections
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 9; s.837-841
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
106/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Leczenie masywnego zakażenia w chirurgii naczyniowej przy użyciu protezy dakronowej, uszczelnianej kolagenem i impregnowanej solami srebra = The treatment of massive prosthetic grafts infections with the use of silver/collagen coated dacron vascular prosthesis
Polim.Med. 2003 T.33 nr 1-2; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
107/225
Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Jan Skóra, Mirosława Rynowiecka, Piotr Szyber.: Ocena gromadzenia leukocytów znakowanych technetem-99M w leczeniu zakażeń protez naczyniowych
Probl.Med.Nukl. 2003 T.17 nr 33; s.33-39
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
108/225
Grzegorz Kałuża, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Szyber.: Ocena skuteczności ozonoterapii miejscowej w eliminacji patogenów bakteryjnych zasiedlajacych owrzodzenia żylne
Przegl.Flebol. 2003 T.11 z.1; s.7-11
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
109/225
G[rzegorz] Kałuża, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Ocena skuteczności ozonoterapii miejscowej w eliminacji patogenów bakteryjnych zasiedlających owrzodzenia żylne
Przegl.Flebol. 2003 T.11 z.1; s.29
XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Krynica, 27 lutego - 2 marca 2003
110/225
Artur Ruciński, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Diagnostyka obrzęków kończyn dolnych - współczesny problem kliniczny
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.15-18
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
111/225
Artur Pupka, Dariusz Janczak, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Grzegorz Kałuża, Paweł Chudoba, Piotr Szyber.: Leczenie bolesnego błękitnego obrzęku kończyny dolnej
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.19-21
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
112/225
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Sposoby postępowania w infekcjach protez naczyniowych z użyciem materiału autogennego
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.46-50, 52
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
113/225
Artur Pupka, Barbara Dolińska-Krajewska, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Ocena morfologiczna ściany homograftu tętniczego w mikroskopie elektronowym
W:XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 września 2003. Streszczenia; Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2003; s.38
114/225
Jan Skóra, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Artur Ruciński, Stanisław Pawłowski, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis = Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 no.2; s.45-53
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
115/225
G[rzegorz] Kałuża, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber.: Ozonoterapia miejscowa w leczeniu przewlekłych owrzodzeń żylnych kończyn dolnych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.90
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
116/225
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, P[iotr] Szyber.: Stosowanie immunosupresji w leczeniu zakażeń protez naczyniowych przeszczepami tętniczymi
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.46 poz.18
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
117/225
A[rtur] Ruciński, K[rzysztof] Korta, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber.: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego i żylno-limfatycznego kończyn dolnych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.56 poz.23
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
118/225
J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, K[rzysztof] Korta, S[tanisław] Pawłowski, A[rtur] Pupka.: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.30 poz.10
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
119/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków
Chir.Pol. 2002 T.4 nr 4; s.183-186
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
120/225
M[ałgorzata] Jaremko, B[ogusław] Paradowski, J[erzy] Leszek, J[an] Skóra, T[adeusz] Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer disease and in atherosclerotic plaques
W:Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Book of abstracts; s.34
121/225
Jan Skóra, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej = Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process
Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 2; s.126-135
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
122/225
Małgorzata Jaremko, Bogusław Paradowski, Jerzy Leszek, Jan Skóra, Tadeusz Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 supl.; s.107-113
Conference on Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Proceedings
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
123/225
Piotr Szyber, Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek.: Histological findings of arterial homografts in treatments of infection of vascular grafts
W:V-th East-West European Congress of Angiology. Final Programme. Warsaw, 24-25.10.2002; s.42
124/225
Piotr Szyber, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Pupka.: Thrombectomy in the treatment of deep vein thrombosis
W:V-th East-West European Congress of Angiology. Final Programme. Warsaw, 24-25.10.2002; s.46
125/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, K[rzysztof] Simon, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, D[ariusz] Janczak, A[rtur] Milnerowicz, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Costs of potential recipients qualification to active waiting list - who should play?
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.54 abstr.19
126/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, M. Wolański, T. Perkowski, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, D[ariusz] Janczak, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Massmedia responsibility for misinformation on transplantation
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.57 abstr.22
127/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, M. Wolański, T. Perkowski, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, D[ariusz] Janczak, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Organ wastage in Poland - status, causes and possible solutions
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.50 abstr.15
128/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, M. Wolański, W[ojciech] Polak, T. Perkowski, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, A[ndrzej] Dorobisz, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Polish presumed consent "soft" or "hard"
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.37 abstr.2
129/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, M[aria] Boratyńska, T[omasz] Porażko, K[rzysztof] Falkiewicz, A[rtur] Ruciński, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, P[iotr] Szyber.: Unforeseen costs recipients' postranplantation therapy - who should pay?
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.55 abstr.20
130/225
D[ariusz] Patrzałek, T[omasz] Zawada, M. Wolański, T. Perkowski, W[ojciech] Polak, P[aweł] Chudoba, J[an] Skóra, P[atrycja] Zaleska, D[ariusz] Janczak, P[iotr] Szyber.: Vicious circle of financing transplantation procedures in Poland
W:[Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego] "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów". Warszawa, 26-28 września 2002. Program [i streszczenia]; s.53 abstr.18
131/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Wojciech Polak, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Poziom elastazy leukocytarnej w doświadczalnym ostrym niedokrwieniu kończyn dolnych = PMN elastase level during experimental acute ischemia of the lower limbs
Pol.Przegl.Chir. 2001 T.73 nr 7; s.615-624
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
132/225
W[ojciech] G. Polak, S[tanisław] Pawłowski, J[an] Skóra, L[eszek] Morasiewicz, D[ariusz] Janczak, M[ariola] Oleszkiewicz, P[iotr] Szyber.: Vascular complications after the treatment with Ilizarov external fixators
VASA 2001 Bd.30 H.2; s.138-140
IF: 0.706
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
133/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Stępiński, Paweł Chudoba, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Odpowiedź humoralna i komórkowa organizmu na wszczepienie łaty z otrzewnej ściennej w układ tętniczy w badaniach doświadczalnych = The humoral and cellular response of the organism to the implantation of the patch from parietal peritoneum into arterial system in experimental study
Chir.Pol. 2000 T.2 nr 2; s.135-140
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
134/225
Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Postępowanie w przypadkach obustronnego wodonercza, spowodowanego zapalnym tętniakiem aorty brzusznej = The procedures in cases of bilateral hydronephrosis caused by inflammatory abdominal aortic aneurysm
Chir.Pol. 2000 T.2 nr 2; s.131-134
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
135/225
Artur Pupka, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Przetoki aortalno-dwunastnicze w materiale własnym
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.2; s.115 poz.N-76
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów. Kraków, 13-16 czerwca 2000 r. Streszczenia
136/225
Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Andrzej Dorobisz, Piotr Szyber.: Tętniaki aorty w odcinku piersiowo-brzusznym - nierozwiązany problem leczniczy
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.2; s.97 poz.N-3
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów. Kraków, 13-16 czerwca 2000 r. Streszczenia
137/225
Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Zabiegi ogólnochirurgiczne wykonywane jednoczasowo z operacją tętniaka aorty brzusznej
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.2; s.101 poz.N-19
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów. Kraków, 13-16 czerwca 2000 r. Streszczenia
138/225
Piotr Szyber, Wojciech Polak, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra.: Nadciśnienie wrotne spowodowane marskością wątroby na tle jatrogennym - opis przypadku
Hepatol.Pol. 2000 T.7 nr 2; s.103-105
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
139/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Badania poziomu elastazy w ścianie tętniaków aorty brzusznej
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.9 nr 50; s.552-553
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
140/225
Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Dariusz Patrzałek, Paweł Chudoba.: Czynniki wpływające na wyniki leczenia operacyjnego tętniaków aorty brzusznej
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.3-5
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
141/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Paweł Chudoba, Wojciech Polak.: Materiał autogenny w leczeniu chirurgicznym infekcji protez naczyniowych
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.8-11
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
142/225
Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Andrzej T. Dorobisz, Piotr Szyber.: Tętniaki aorty w odcinku piersiowo-brzusznym
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.5-7
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
143/225
Dariusz Patrzałek, Tomasz Zawada, Krzysztof Simon, Leszek Paradowski, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Wojciech Polak, Rafał Płaksej, Piotr Szyber.: Wskazania i wyniki przeszczepiania wątroby w jej ostrej i zaostrzonej przewlekłej niewydolności
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.46-52
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
144/225
Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Zakrzepica żylna w odcinku biodrowo-udowym jako pierwszy objaw izolowanego tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej i tętnicy biodrowej zewnętrznej
Wiad.Lek. 2000 T.53 nr 7-8; s.458-461
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
145/225
Jan Skóra.: Udział leukocytów w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej
Wrocław : Akad. Med., 2000; 111 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 2/2000)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
146/225
Piotr Szyber, Wojciech Polak, Paweł Chudoba, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Andrzej Wołyniec.: Mesorenal shunt as an option for distal splenorenal shunt (Warren procedure)
W:3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt. "Nadciśnienie wrotne". Mikołajki, 6-8 maja 1999. Program i streszczenia; poz.SIIIP-43
147/225
Piotr Szyber, Wojciech Polak, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra.: Portal hypertension caused by iatrogenic liver cirrhosis - case report
W:3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt. "Nadciśnienie wrotne". Mikołajki, 6-8 maja 1999. Program i streszczenia; poz.SIP-16
148/225
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Artur Ruciński, Jan Skóra.: Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.34 poz.464
149/225
Dariusz Patrzałek, Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Jan Skóra.: Tętniaki rozwarstwiające aorty w materiale ostrego dyżuru naczyniowego - nierozwiązany problem
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.124-125 poz.241
150/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Wojciech Polak.: Leukocytes activation after vascular graft implantation
W:9th Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery. Telaviv (Israel), March 14-18, 1999. Final program and abstracts; s.24
151/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Paweł Chudoba, Artur Pupka, Wojciech Polak.: Our approach to the treatment of aortobifemoral graft infection
W:9th Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery. Telaviv (Israel), March 14-18, 1999. Final program and abstracts; s.18
152/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Paweł Chudoba, Piotr Stępiński, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Monitorowanie odpowiedzi humoralnej i komórkowej organizmu po wszczepieniu łaty z protezy naczyniowej w układ tętniczy w badaniach doświadczalnych = The monitoring of humoral and cellular response for arterial prosthetic patch implants in experimental studies
Chir.Pol. 1999 T.1 nr 3-4; s.217-221
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
153/225
Dariusz Patrzałek, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Pupka, Wojciech Polak, Paweł Chudoba, Marek Śliwiński, Anna Błąk-Pszonka, Helena Bajraszewska-Pyclik, Elżbieta Strzałkowska, Tomasz Zawada, Robert Wojciechowski.: Dawcy narządów na terenie Dolnego Śląska - analiza na podstawie materiału z 1994 roku
W:Magistro et medico : profesorowi doktorowi habilitowanemu Klemensowi Skórze w podziękowaniu za lata pracy lekarskiej, naukowej i pedagogicznej ; red. Andrzej Dorobisz [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.70-76
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
154/225
Piotr Barć, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Jacek Jakubaszko, Piotr Szyber.: Zaburzenia erekcji po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
Polim.Med. 1999 T.29 nr 1-2; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
155/225
Piotr Szyber, Piotr Stępiński, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Piotr Barć, Wojciech Polak, Paweł Chudoba.: Postępowanie w urazach naczyniowych kończyn
Wiad.Lek. 1999 T.52 nr 7-8; s.373-378
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
156/225
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.2 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.67-70
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
157/225
Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Andrzej Dorobisz, Dariusz Janczak, Jan Skóra.: Tętniaki aorty w odcinku piersiowo-brzusznym w materiale własnym
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.3 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.30-33
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
158/225
Jan Skóra, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Piotr Stępiński.: Zachowanie się elastazy leukocytów w ścianie aorty brzusznej w różnych stanach patologii tętnic
Acta Angiol. 1998 T.4 supl.1; s.38
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Białystok, 4-6 czerwca 1998 r. Streszczenia
159/225
Dariusz Patrzałek, P. Pisarski, G. Kirste, Jan Skóra, Robert Wojciechowski, Wojciech Polak, Paweł Chudoba, Tomasz Zawada, Piotr Szyber.: Ropień przeszczepionej wątroby - nieskuteczność drenażu przezskórnego
W:III Konferencja Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Białystok, 8-9 maja 1998 r.; s.51 poz.36
160/225
Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Jan Skóra.: Aspekty postępowania chirurgicznego w leczeniu tętniaków tętnicy podkolanowej
Pol.Przegl.Chir. 1998 T.70 nr 8; s.831-837
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
161/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Paweł Chudoba, Michał Jeleń, Wojciech Polak, Krzysztof Korta.: Porównanie zachowania się otrzewnej ściennej oraz protezy naczyniowej w układzie tętniczym, monitorowane badaniami izotopowymi oraz badaniami odpowiedzi humoralnej i komórkowej organizmu
Polim.Med. 1998 T.28 nr 1-2; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
162/225
Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Andrzej T. Dorobisz, Jan Skóra, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Chromanie pośladkowe jako dominujący objaw miażdżycy zarostowej tętnic - opis przypadku
Wiad.Lek. 1998 T.51 nr 5-6; s.294-297
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
163/225
Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Możliwość śródoperacyjnego prognozowania efektów zabiegów naczyniowych w oparciu o własną metodę pomiarową
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-46
164/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Jerzy Garcarek, Piotr Szyber.: Powikłania po chirurgicznym leczeniu tętniaków tętnicy podkolanowej
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-6
165/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Poziom elastazy jako wskaźnik ekspansji tętniaków aorty brzusznej
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-73
166/225
J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, P[iotr] Szyber, S[tanisław] Pawłowski, W[ojciech] Polak, D[ariusz] Patrzałek, A[rtur] Pupka.: Diagnostyka radioizotopowa tętniaków zespoleniowych w pachwinie po zabiegach wszczepienia protezy aortalno-dwuudowej
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.79 poz.VAS3.4;79
167/225
P[iotr] Szyber, D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, A[rtur] Pupka.: Tętniaki aorty brzusznej leczone jednoczasowo z nowotworami złośliwymi jamy otrzewnowej i przestrzeni zaotrzewnowej
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.89 poz.POS4.15;89
168/225
Jan Skóra, Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek.: Leczenie zakażeń protez aortalno-dwuudowych
Pol.Przegl.Chir. 1997 T.69 nr 11; s.1158-1168
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
169/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Michał Jeleń, Wojciech Polak, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Paweł Chudoba.: Wczesna odpowiedź komórkowa i humoralna po wszczepieniu protezy naczyniowej w układ tętniczy
Polim.Med. 1997 T.27 nr 3-4; s.27-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
170/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Szyber, Stanisław Pawłowski, Wojciech Polak, Dariusz Patrzałek, Artur Pupka.: Diagnostyka radioizotopowa tętniaków zespoleniowych w pachwinie po zabiegach wszczepienia protezy aortalno-dwuudowej
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.2; s.23-26
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
171/225
Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Dariusz Patrzałek, Artur Pupka.: Tętniaki aorty brzusznej leczone jednoczasowo z nowotworami jamy otrzewnowej i przestrzeni zaotrzewnowej
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.2; s.19-22
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
172/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Szyber, Artur Ruciński, Dariusz Patrzałek.: Powikłania w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty brzusznej = Complications of the aortic abdominal aneurysms surgery
Acta Angiol. 1996 T.2 nr 1; s.65-70
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
173/225
Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Patrzałek, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Rola tętnicy biodrowej wewnętrznej w unaczynieniu kończyn dolnych = The importance of the internal iliac artery in vascularisation of lower limbs
Acta Angiol. 1996 T.2 nr 1; s.71-76
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
174/225
Jan Skóra, Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Artur Ruciński.: Wczesna trombektomia w ostrej uogólnionej zakrzepicy żylnej kończyn dolnych
Pol.Przegl.Chir. 1996 T.68 nr 1; s.54-58
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
175/225
P[iotr] Szyber, D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, J[erzy] Garcarek, S[tanisław] Pawłowski, A[rtur] Pupka.: 10 lat doświadczeń w leczeniu operacyjnym niedrożności udowo-podkolanowej w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii naczyń : 45. Lecie Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [26 Zjazd, Wrocław 1996] ; pod red. Wojciecha Witkiewicza; Wrocław : Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 1996; s.242-248 poz.N060
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
176/225
P[iotr] Szyber, D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, J[erzy] Garcarek, S[tanisław] Pawłowski, A[rtur] Pupka.: 10 lat doświadczeń w leczeniu operacyjnym niedrożności udowo-podkolanowej w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
W:XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 11-13 września 1996. Streszczenia; s.244 poz.N60
177/225
D[ariusz] Janczak, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Stępiński.: Badania doświadczalne nad zastosowaniem otrzewnej ściennej w angioplastyce naczyń tętniczych
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.182
178/225
D[ariusz] Patrzałek, J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, T[omasz] Janicki, P[iotr] Stępiński, W[ojciech] Polak.: Izolowana perfuzja wątroby jako propozycja oceny jej przydatności do przeszczepiania
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.196
179/225
J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Stępiński.: Wstępna ocena wgajania się protez naczyniowych w układ tętniczy z wykorzystaniem leukocytów znakowanych radioaktywnym izotopem Tc99
W:57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 września 1995 r. Streszczenia prac; s.179
180/225
Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber, Jerzy Garcarek, Maciej Wojtanowski, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Klemens Skóra.: Tętniak tętnicy kulszowej - diagnostyka i postępowanie chirurgiczne = Sciatic artery aneurysm - diagnostic and surgical treatment
Acta Angiol. 1995 T.1 nr 1; s.71-75
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
181/225
Artur Ruciński, Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Jan Skóra.: Niedokrwienne uszkodzenie rdzenia kręgowego jako powikłanie operacji tętniaków aorty brzusznej
Pol.Przegl.Chir. 1995 T.67 nr 11; s.1138-1142
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
182/225
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Szyber, Dariusz Patrzałek, Piotr Stępiński.: Badania doświadczanle nad zastosowaniem otrzewnej ściennej w angioplastyce naczyń tętniczych
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.455-457
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
183/225
Dariusz Patrzałek, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Marta Rzeszutko, Barbara Krajewska, Tomasz Janicki, [Piotr] [Stępiński], [Wojciech] [Polak].: Izolowana perfuzja wątroby jako propozycja oceny jej przydatności do przeszczepiania
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.426-429
Autorzy wg spisu treści: D. Patrzałek, J. Skóra, D. Janczak, T. Janicki, P. Stępiński, W. Polak
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
184/225
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Szyber, Dariusz Patrzałek, Piotr Stępiński.: Wstępna ocena wgajania się protez naczyniowych w układ tętniczy z wykorzystaniem leukocytów znakowanych radioaktywnym izotopem Tc99
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; s.458-460
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
185/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, S[tanisław] Pawłowski, M[aciej] Wojtanowski, D[ariusz] Patrzałek, A[rtur] Ruciński, J[an] Skóra, A[ndrzej] Wołyniec, D[ariusz] Janczak.: Powikłania w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty brzusznej
W:I Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Zamek Książ, 29.09.-01.10.1994 r. Streszczenia referatów; s.67
186/225
Z[ygmunt] Szydłowski, J[an] Skóra, A[rtur] Ruciński, S[tanisław] Pawłowski, P[iotr] Stępiński.: Ocena efektów leczenia chorych ze "stopą cukrzycową"
W:Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 września 1994. Streszczenia; s.191 poz.180
187/225
Piotr Szyber, Zygmunt Szydłowski, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Artur Ruciński, Jan Skóra.: Chirurgiczne aspekty leczenia chorych z ostrym nieurazowym niedokrwieniem kończyn
Pol.Przegl.Chir. 1994 T.66 nr 12; s.1272-1278
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
188/225
Piotr Szyber, Zygmunt Szydłowski, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Artur Ruciński, Maciej Wojtanowski, Jan Skóra.: Zastosowanie podskórnych nieanatomicznych zespoleń omijających jako alternatywa leczenia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym
Pol.Przegl.Chir. 1994 T.66 nr 12; s.1283-1288
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
189/225
Klemens Skóra, Jan Skóra, Piotr Szyber, Dariusz Janczak, Artur Pupka.: Leczenie operacyjne zakrzepicy żylnej w odcinku biodrowo-udowym
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.2. Choroby żył, postępy w chirurgii, problemy ginekologiczne w chirurgii, chirurgia klatki piersiowej, serca i naczyń; s.440-441
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
190/225
A[rtur] Ruciński, Z[ygmunt] Szydłowski, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber, Z[bigniew] Rybak, M[aciej] Wojtanowski, A[ndrzej] Wołyniec, J[an] Skóra.: Chosing the kind of anastomoses in aortobifemoral graft
W:Aortoiliakale Verschlussprozesse ; Hrsg. W. Hepp; Darmstadt : Steinkopff Verlag, 1992; s.23-26
(Berliner Gefässchirurgische Reihe; Bd.4)
ISBN 3-7985-0918-2
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
191/225
Andrzej Dorobisz, Marek Hofman, Jan Skóra, Zbigniew Rybak.: Pięć lat doświadczeń w operacjach udrażniających tętnice szyjne wewnętrzne w znieczuleniu miejscowym
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.52-54
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
192/225
Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Dariusz Patrzałek, Stanisław Pawłowski, Janusz Oleszkiewicz, Jan Skóra.: Przeszczepy nerek w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej AM we Wrocławiu w latach 1983-1990
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.136-139
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
193/225
Zygmunt Szydłowski, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Wojciech Czyż.: Wpływ czasu ciepłego i zimnego niedokrwienia na okres bezmoczu u chorych po przeszczepie nerki
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.145-149
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
194/225
Z[ygmunt] Szydłowski, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, W[ojciech] Czyż.: Wpływ rodzaju perfuzji na czas bezmoczu oraz poziom kreatyniny u chorych po przeszczepie nerki
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.396
195/225
Zygmunt Szydłowski, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Wojciech Czyż, Janusz Oleszkiewicz.: Wpływ czasu ciepłego i zimnego niedokrwienia na okres bezmoczu u chorych po przeszczepie nerki
Post.Med.Klin.Dośw. 1992 T.1 z.1; s.23-28
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
196/225
Zygmunt Szydłowski, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Patrzałek, Wojciech Czyż, Janusz Oleszkiewicz.: Wpływ rodzaju perfuzji na czas bezmoczu oraz poziomu kreatyniny u chorych po przeszczepie nerki
Post.Med.Klin.Dośw. 1992 T.1 z.1; s.15-22
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
197/225
Jan Skóra.: Zmiany aktywacji układu dopełniacza u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych leczonych operacyjnie
Prace Nauk.AM Wrocław 1992 z. spec.; s.69-77
Zeszyt wydany z okazji 40-lecia Klinik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
198/225
K[lemens] Skóra, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber, D[ariusz] Janczak, A[rtur] Pupka.: Ostre niedokrwienie kończyn dolnych w przebiegu phlegmasia coerulea dolens (PhCD)
W:XXIV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 11-12. IX. 1992. Streszczenia; s.274 poz.A-VI-46
199/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, S[tanisław] Pawłowski, Z[bigniew] Rybak, A[ndrzej] Dorobisz, D[ariusz] Patrzałek, M[aciej] Wojtanowski, A[rtur] Ruciński, J[an] Skóra, D[ariusz] Janczak, J[anusz] Oleszkiewicz.: Przyczyny niepowodzeń operacji ostrego niedokrwienia kończyn w przebiegu zatoru i zakrzepu tętnic
W:XXIV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 11-12. IX. 1992. Streszczenia; s.282 poz.A-VII-51
200/225
A[ndrzej] Dorobisz, M[arek] Hofman, J[an] Skóra, Z[bigniew] Rybak.: Pięć lat doświadczeń w operacjach udrażniających tętnice szyjne wewnętrzne w znieczuleniu miejscowym
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.45 poz.46
201/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, D[ariusz] Patrzałek, S[tanisław] Pawłowski, J[anusz] Oleszkiewicz, J[an] Skóra.: Przeszczepy nerek w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej AM we Wrocławiu w latach 1983-1990
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.154 poz.159
202/225
Z[ygmunt] Szydłowski, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, W[ojciech] Czyż.: Wpływ czasu ciepłego i zimnego niedokrwienia na okres bezmoczu u chorych po przeszczepie nerki
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.158 poz.163
203/225
Piotr Szyber, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Janusz Oleszkiewicz.: Doświadczalne zespolenie żyły czczej dolnej z żyłą wrotną jako alternatywna metoda profilaktyki zatorów płucnych
Pol.Przegl.Chir. 1990 T.62 nr 5; s.341-347
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
204/225
Andrzej Dorobisz, Jerzy Garcarek, Artur Ruciński, Maciej Wojtanowski, Janusz Oleszkiewicz, Jan Skóra, Krzysztof Jarnicki.: Chirurgiczna rekonstrukcja tętnic rozszerzona o śródoperacyjną wazodilatację
W:XXIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, Polska, 5-7. IX. 1990. Streszczenia referatów; s.67
205/225
Zygmunt Szydłowski, Artur Ruciński, Dariusz Patrzałek, Jan Skóra, Zbigniew Rybak, Andrzej Wołyniec.: Przyczyny wczesnych i późnych reoperacji u chorych po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
W:XXIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, Polska, 5-7. IX. 1990. Streszczenia referatów; s.56
206/225
Piotr Szyber, Zygmunt Szydłowski, Tomasz Michalski, Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Jan Skóra, Dariusz Janczak.: Wtórne operacje rekonstrukcyjne podziału tętnicy udowej wspólnej po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
W:XXIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, Polska, 5-7. IX. 1990. Streszczenia referatów; s.48
207/225
Zygmunt Szydłowski, Zbigniew Rybak, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Stanisław Pawłowski, Dariusz Patrzałek, Artur Ruciński, Jan Skóra, Tomasz Michalski.: Taktyka postępowania w urazach tętnic
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.5: Chirurgia płuc, chirurgia serca, chirurgia tchawicy, chirurgia naczyń; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.395-399
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
208/225
D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Szyber, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, J[anusz] Oleszkiewicz, T[omasz] Michalski, A[ndrzej] Wołyniec.: Przeżycie częściowego, pomocniczego przeszczepu wątroby (APLTx) u świń przy zastosowaniu immunosupresji bromokryptyną i cyklosporyną
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.913 [toż poz.1188]
209/225
Z[ygmunt] Szydłowski, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, S[tanisław] Pawłowski, M[aciej] Wojtanowski, D[ariusz] Patrzałek, A[rtur] Ruciński, J[an] Skóra, T[omasz] Michalski.: Taktyka postępowania w urazach tętnic
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.877
210/225
Jan Skóra, Andrzej Wołyniec.: Ocena przydatności zastosowania Solu-Medrolu jako leku stabilizującego poziom dopełniacza w trakcie reakcji wstrząsowej wywołanej doświadczalnym ostrym niedokrwieniem kończyn tylnych u psów
Pol.Przegl.Chir. 1989 T.61 nr 2; s.111-115
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
211/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, A[rtur] Ruciński, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, D[ariusz] Patrzałek, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, St[anisław] Pawłowski, M[aciej] Wojtanowski.: Rola tętnicy głębokiej uda w rekonstrukcji odcinka aortalno-biodrowego
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń : materiały XXII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [Katowice, 8-10 września 1988 r.]. T.2 ; [red. nauk. Marcin Budych]; Katowice : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1989; s.62-66
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
212/225
Piotr Szyber, Zygmunt Szydłowski, Stanisław Pawłowski, Janusz Oleszkiewicz, Jan Skóra.: Własna metoda rekonstrukcji urazów żyły czczej dolnej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń : materiały XXII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [Katowice, 8-10 września 1988 r.]. T.2 ; [red. nauk. Marcin Budych]; Katowice : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1989; s.241-243
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
213/225
Z[ygmunt] Szydłowski, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, D[ariusz] Patrzałek, A[rtur] Ruciński.: Zmiany aktywacji dopełniacza po zabiegach wszczepienia protezy aortalno-dwu-udowej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń : materiały XXII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [Katowice, 8-10 września 1988 r.]. T.2 ; [red. nauk. Marcin Budych]; Katowice : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1989; s.246-249
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
214/225
P[iotr] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, S[anisław] Pawłowski, J[an] Skóra, J[anusz] Oleszkiewicz.: Reconstruction of venous flow in vena cava inferior lesions and recurrent pulmonary embolism prophylaxis. Experimental study
W:Angiology : strategy for diagnosis and therapeutics. Proceedings of the Conference "Angiodyn 88" held in Tolouse (France) on October 4-7, 1988 ; ed. by H. Boccalon; London-Paris : John Libbey Eurotext, 1988; s.487-488
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
215/225
Z[ygmunt] Szydłowski, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz.: Zmiany aktywacji dopełniacza po zabiegu wszczepienia protezy aortalno-dwuudowej
W:XXII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym). Katowice, 8-10 wrzesień 1988 r. Streszczenia prac; s.367 poz.A-III-67
216/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, St[anisław] Pawłowski, A[gnieszka] Zwierzchowska, J[an] Skóra.: Mozliwości leczenia operacyjnego tętniaków aorty brzusznej
W:Materiały naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 19-21.IX.1985 r. ; pod red. Zbigniewa Paplińskiego; Warszawa : PZWL, 1987; s.111-113
ISBN 83-200-1210-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
217/225
Jan Skóra.: Ocena aktywności hemolitycznej dopełniacza w doświadczalnym ostrym niedokrwieniu
Pol.Przegl.Chir. 1987 T.59 nr 9; s.779-784
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
218/225
Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Skrzyński, Maciej Wojtanowski, Agnieszka Zwierzchowska, Mariola Cierpka, Krzysztof Szczyglewski, Janusz Oleszkiewicz, Jan Skóra, Marek Hofman.: Ocena zależności między czynnikami zagrożenia a stanem klinicznym chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Pol.Tyg.Lek. 1987 T.42 nr 12-13; s.350-353
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
219/225
Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Mieczysław Szostek, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Stanisław Pawłowski, Maciej Wojtanowski, Dariusz Patrzałek, Agnieszka Zwierzchowska, Krzysztof Skrzyński, Artur Ruciński, Janusz Oleszkiewicz, Jan Skóra, Marek Hofman, Mariola Cierpka, Andrzej Wołyniec, Krzysztof Szczyglewski.: Reoperacje u chorych na miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych
Pol.Tyg.Lek. 1987 T.42 nr 12-13; s.379-381
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
220/225
Jan Skóra ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Zmiany w aktywacji systemu dopełniacza u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych leczonych operacyjnie [praca doktorska]
Wrocław, 1987; 84 k.
221/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, Z[bigniew] Rybak, A[ndrzej] Dorobisz, J[an] Skóra.: Reoperacje po zabiegach na układzie tętniczym u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych w materiale Kliniki Chirurgii Naczyniowej AM we Wrocławiu
W:21 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym). Kraków, 4-6 wrzesień 1986 r. Streszczenia prac; s.280 poz.A-II-7
222/225
K[lemens] Skóra, M. Szostek, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, St[anisław] Pawłowski, M[aciej] Wojtanowski, D[ariusz] Patrzałek, A[gnieszka] Zwierzchowska, K[rzysztof] Skrzyński, M[ariola] Cierpka, A[rtur] Ruciński, J[anusz] Oleszkiewicz, J[an] Skóra, M[arek] Hofman, A[ndrzej] Wołyniec, K[rzysztof] Szczyglewski.: Reoperacje po zabiegach na układzie tętniczym u chorych z miażdżycą zarostową tętnic
W:21 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym). Kraków, 4-6 wrzesień 1986 r. Streszczenia prac; s.256 poz.A-I-46
223/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber, J[an] Skóra.: Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej w materiale własnym
W:21 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym). Kraków, 4-6 wrzesień 1986 r. Streszczenia prac; s.312 poz.A-III-4
224/225
K[lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz, A[gnieszka] Zwierzchowska, J[an] Skóra.: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu Cushinga
Człowiek, Populacja, Środowisko 1985 nr 8-9; s.134-137 poz.34
III Sympozjum Naukowe Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej. Wrocław, 7-8.06.85. Streszczenia referatów
225/225
Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Stanisław Pawłowski, Agnieszka Zwierzchowska, Jan Skóra.: Możliwości leczenia operacyjnego tętniaków aorty brzusznej
W:LII Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 19-21 września 1985. Streszczenia referatów; s.47 poz.2.16
stosując format:
Nowe wyszukiwanie