Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SŁOTWIŃSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 136Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/136
Edyta Dziadkowiak, Maria Ejma, Małgorzata Wieczorek, Paweł Peć, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Magdalena Koszewicz.: Multimodal evoked potentials in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.261 poz.P39-S
Adres url:
2/136
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Aleksandra Szczepańska, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Clinical and nutritional correlations in Parkinson's disease: preliminary report
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.2; s.193-198
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/136
Magdalena Szmyrka, Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Ewa Gruszka, Lucyna Korman, Ryszard Podemski, Piotr Wiland.: Cognitive impairment, event-related potentials and immunological status in patients with systemic lupus erythematosus
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.2; s.185-192
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/136
Jarosław Marusiak, Beth E. Fisher, Anna Jaskólska, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Bartosz Kamiński, Artur Jaskólski.: Eight weeks of aerobic interval training improves psychomotor function in patients with Parkinson's disease - randomized controlled trial
Int.J.Environ.Res.Public Health 2019 Vol.16 no.5; art.880 [17 s.]
IF: 2.468
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
5/136
K[laudia] Jeżowska-Jurczyk, A[nna] Pokryszko-Dragan, A[nna] Kołtowska, K[rzysztof] Słotwiński, P[iotr] Jurczyk, S[ławomir] Budrewicz.: The overlap syndrome of three neurodegenerative diseases - a case report
Eur.J.Neurol. 2018 Vol.25 suppl.2; s.426 poz.EPR2092
The 4th Congress of the European Academy of Neurology. Lisbon (Portugal), 16-19 June 2018. Abstracts
6/136
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Ewa Koziorowska-Gawron, Aleksandra Szczepańska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Korelacje stanu klinicznego oraz żywieniowego w chorobie Parkinsona
W:III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych; VII Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice, 12-14 kwietnia 2018 roku. Program [i streszczenia]; s.50 poz.1823
7/136
K[rzysztof] Słotwiński, J. Marusiak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Influence of physical training on executive functions in Parkinson's disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e47 poz.P-040
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.109 poz.P-040
Adres url:
Adres url:
DOI:
8/136
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The influence of smell and taste disturbances on the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e20 poz.OP-4-09
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.46-47 poz.OP-4-09
Adres url:
Adres url:
DOI:
9/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of skin fold thickness measurements in the estimation of the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e73 poz.P-127
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.170-171 poz.P-127
Adres url:
Adres url:
DOI:
10/136
Natalia Madetko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Dysfagia ustno-gardłowa w zaburzeniach ruchowych
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 2; s.105-111
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
11/136
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Natalia Madetko, Magdalena Koszewicz.: Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego - diagnostyka i leczenie
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 1; s.28-34
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
12/136
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
13/136
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
14/136
Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Kołtowska, Krzysztof Słotwiński, Piotr Jurczyk, Marta Waliszewska-Prosół, Krystian Obara, Sławomir Budrewicz.: Zespół nakładania postępującego porażenia nadjądrowego, otępienia czołowo-skroniowego i zespołu korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A6-A7 poz.1864
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
15/136
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Is peripheral paraneoplastic neurological syndrome possible in primary brain tumors?
Brain Behav. 2016 Vol.6 no.6; art.e00465 [7 s.]
IF: 2.157
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
16/136
Anna Pokryszko-Dragan, Edyta Dziadkowiak, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Cognitive performance, fatigue and event-related potentials in patients with clinically isolated syndrome
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.149; s.68-74
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
17/136
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Profile of autonomic dysfunctions in patients with primary braintumor and possible autoimmunity
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.151; s.51-54
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
18/136
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
19/136
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Małgorzata Bilińska, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski.: Event-related potentials and cognitive performance in multiple sclerosis patients with fatigue
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.9; s.1545-1556
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
20/136
Sławomir Budrewicz, Paweł Szewczyk, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: The possible meaning of fractional anisotropy measurement of the cervical spinal cord in correct diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.3; s.417-421
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
21/136
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny, Krzysztof Słotwiński.: Zanik wieloukładowy - algorytm diagnostyczny i możliwości leczenia
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 3; s.139-145
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
22/136
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Acute hyperkinetic syndrome due to ephedrone abuse
J.Addict.Med. 2015 Vol.9 no.3; s.244-245
IF: 2.065
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
23/136
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Dziadkowiak, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (Cidp) - preliminary report
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e345-e346 poz.1175
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
24/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Effect of deep brain stimulation the subthalamic nucleus on the acoustic parameters of speech in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e287 poz.952
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
25/136
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[aria] Ejma, J[oanna] Bladowska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Electrophysiological visual pathway assessment in correlation with brain MR and MR-spectroscopy in patients with Hashimoto's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e250-s.e251 poz.803
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
26/136
S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, M[agdalena] Koszewicz, A. Szczepańska, E[wa] Koziorowska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Meaning of malnutrition factors in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.287-e288 poz.953
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
27/136
M[agdalena] Koszewicz, S. Michalak, S[ławomir] Budrewicz, M. Zaborowski, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma.: Neuropathy in patients with confirmed antineural antibodies in the course of primary brain tumors - case series
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e74-e75 poz.192
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
28/136
S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Symptoms of degeneration of the pyramidal tracts in conventional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in a young woman with primary lateral sclerosis
J.Postgrad.Med. 2015 Vol.61 no.3; s.206-208
IF: 0.870
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
29/136
K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska, A. Szczepańska, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Pure word deafness in a patient with bilateral ischemic stroke in the parieto-temporal regions
Int.J.Stroke 2014 Vol.9 suppl.3; s.97 poz.WSC-0925
9th World Stroke Congress. Istanbul (Turkey), 22-25 October 2014. Abstracts
30/136
Anna Pokryszko-Dragan, Joanna Bladowska, Anna Zimny, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski.: Magnetic resonance spectroscopy findings as related to fatigue and cognitive performance in multiple sclerosis patients with mild disability
J.Neurol.Sci. 2014 Vol.339 no.1-2; s.35-40
IF: 2.474
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
31/136
Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Badanie neurologiczne i jego interpretacja
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.44-87
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
32/136
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.129-199
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.129-140; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.140-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.143-145; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.145-147; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.148-155; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności nerwowych oraz czynności wykonawczych mowy" s.156-165; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.166-170; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.170-171; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.171-185; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.185-190; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.190-199
33/136
M[agdalena] M. Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Gruszka, L[ucyna] Korman, R[yszard] Podemski, P[iotr] Wiland.: Cognitive impairment, event-related potentials and immunological status in patients with systemic lupus erythematosus
Wien.Klin.Wochen. 2014 Vol.126 no.5 suppl.; s.S218 poz.P02.24
10th Central European Congress of Rheumatology CECR 2014. Vienna, December 6-7, 2014. Abstracts
34/136
A[nna] Pokryszko-Dragan, E. Kowalczyk, K[rzysztof] Słotwiński, M[ieszko] Zagrajek, E[wa] Gruszka, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski.: Kliniczna i elektrofizjologiczna ocena funkcji poznawczych i zespołu zmęczenia u chorych z pierwszą manifestacją stwardnienia rozsianego (CIS)
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.243-244 poz.5
35/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński.: Wpływ stymulacji dopaminergicznej na częstotliwościowe parametry akustyczne mowy w chorobie Parkinsona
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.185 poz.3
36/136
Edyta Kowalczyk, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Gruszka, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Dynamics of magnetic resonance image changes in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease
Eur.Neurol. 2013 Vol.70 no.3-4; s.139-140
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
37/136
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Dołgan, R[yszard] Podemski.: Impulse control disorder in psychogenic parkinsonism
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81 poz.2476
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
38/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Self-assessment of dysarthria in Parkinson's disease verified by use of computer acoustic speech analysis
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81-e82 poz.2465
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
39/136
Aleksandra Szczepańska, Sławomir Budrewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Kliniczny i radiologiczny obraz zwyrodnienia korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 2; s. 69-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
40/136
Monika Służewska-Niedźwiedź, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Paweł Urbanowski, Bogusław Paradowski, Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Hanna Maksymowicz, Lech Kipiński.: Anti-NMDA receptor encephalitis - case report
Neurol.Dziec. 2012 Vol.21 nr 42; s.79-84
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
41/136
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Paweł Szewczyk, Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Parry-Romberg syndrome: clinical, electrophysiological and neuroimaging correlations
Neurol.Sci. 2012 Vol.33 no.2; s.423-427
IF: 1.412
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
42/136
R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic analysis of speech dysrhythmia in Parkinson disease patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S14 poz.1.016
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
43/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, P. Striano.: Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME) - new mutation in Polish family?
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S186 poz.3.070
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
44/136
Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek.: Endogenne potencjały wywołane w zaburzeniach poznawczych
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 3; s.114-119
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
45/136
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, A[nna] Hofman, K[rzysztof] Słotwiński, P[aweł] Szewczyk.: Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome - with dominant of neuroimaging findings - the second Polish case
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S224-S225 poz.P799
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
46/136
M[onika] Służewska-Niedźwiedź, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, B[ogusław] Paradowski, A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński.: Długofalowa obserwacja zapalenia mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMD - analiza przypadku = Long-term follow up in anti-NMDA receptor encephalitis - case study
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[259-260]
47/136
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Orbitopatia tarczycowa współistniejąca z zajęciem wielu nerwów czaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy - analiza kliniczno-endokrynologiczna = Thyreoid eye disease coexisting chronic thyreoiditis and with multicranial nerves involvement - the clinic-endocrinological analysis
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[521-522]
48/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, R[yszard] Podemski.: Wpływ stymulacji jądra brzusznego pośredniego wzgórza na akustyczne parametry mowy u chorego z drżeniem samoistnym i dyzartrią = The influence of the ventral - intermediate nucleus of the thalamus stimulation on acoustic parameters in patient with essentials tremor and dysarthria
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[499-500]
49/136
Krzysztof Słotwiński, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in systemic lupus erythematosus
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1091
50/136
E. Kowalczyk, P[aweł] Szewczyk, S[ławomir] Budrewicz, Magdalena Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dynamics of diffusion tensor imaging and MR spectroscopy findings in Creutzfeld-Jacob disease patient
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1357
51/136
P[aweł] Szewczyk, Sławomir Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of fractional anisotropy in ALS diagnosis
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1350
52/136
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Endogenne potencjały wywołane u osób z dysartrycznymi zaburzeniami mowy w naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2010 Vol.16 nr 2; s.179-181
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
53/136
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Fatal case of acute pandysautonomia associated with sensory neuronopathy and small cell lung cancer
Eur.J.Neurol. 2010 Vol.17 suppl.3; s.555 poz.P2553
14th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Geneva, Switzerland, 25-28 September 2010. Abstracts
54/136
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Słotwiński.: Mielopatia szyjna u pacjenta z chorobą Parkinsona, dystonią i stenozą kanału kręgowego
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 2; s.101-104
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
55/136
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonomicznego u chorych z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D47-D49 poz.36
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
56/136
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2009 Vol.15 nr 2; s.141-143
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
57/136
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Neuropsychological testing and event-related potentials in the assessment of cognitive performance in the patients with multiple sclerosis - a pilot study
Clin.Neurol.Neurosurg. 2009 Vol.111 no.6; s.503-506
IF: 1.303
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
58/136
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński.: Autonomic dysfunction in primary Raynaud's phenomenon
Int.Angiol. 2009 Vol.28 no.2; s.127-131
IF: 1.155
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
59/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Drżenie Holmesa w przebiegu chorób naczyniowych OUN - opis dwóch przypadków = Holmes tremor in the course of cerebral vascular diseases - presentation of two cases
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.134-135 poz.34
60/136
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dziedziczone autosomalnie dominująco mioklonie korowe z padaczką (autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy, ADCME)? - opis polskiej rodziny = Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME)? - the decription of Polish family
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.118-119 poz.26
61/136
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński.: Współistnienie miotonii Thomsena i choroby Parkinsona - opis rodziny = Coexistence of Thomson myotonia and Parkinson disease - family description
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.86-87 poz.10
62/136
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Auditory P300 potential in patients with frontotemporal dementia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S325 poz.PO31-FR-19
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
63/136
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Evaluation of peripheral nervous system in patients with primary Raynaud's syndrome and dysautonomia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S89 poz.FP20-TU-03
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
64/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Transformations of acoustic structure of speech in the patients with poststroke aphasia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S221 poz.PO11-TU-12
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
65/136
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Piotr Budrewicz, Ryszard Podemski, Mieszko Zagrajek, Małgorzata Bilińska.: Attention level and event-related evoked potentials in patients with cerebrovascular disease treated with amantadine sulfate - a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.553-558
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
66/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Early components of potential P300 in patients with dysarthria after subcortical ischaemic cerebral lesions
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.95 poz.P386
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
67/136
Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Badanie neurologiczne i jego interpretacja
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.44-90
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/136
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.132-202
ISBN 978-83-7555-054-2
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.132-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.143-146; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.146-148; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.148-150; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.151-158; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności wykonawczych mowy" s.158-168; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.168-173; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.173-174; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.174-188; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.188-193; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.193-202
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
69/136
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński, Ewa Koziorowska-Gawron, Małgorzata Góral.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonimicznego u chorych z pierwotnym objawem Raynauda = Clinical and electrophysiological assessment of the autonimic nervous system in primary Raynaud's phenomenon
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S370 poz.U66
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
70/136
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Sonograficzna charakterystyka afazji wzgórzowej = Sonographic characteristic of the thalamic aphasia
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S573-S574 poz.P246
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
71/136
Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Wojciech Gawron, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński.: Wideonystagmograficzna ocena zaburzeń układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane = Videonystagmographic evaluation of the balance system disorders in people suffering from multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S548 poz.P207
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
72/136
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Małgorzata Bilińska, Marek Sąsiadek, Jacek Filarski, Katarzyna Mazur.: Mild cognitive impairment and event-related potentials in patients with cerebral atrophy and leukoaraiosis
Neurol.Sci. 2008 Vol.29 no.6; s.411-416
IF: 1.435
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
73/136
Konstanty Gurański, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Prozodia mowy w niedokrwiennym udarze mózgu
Udar Mózgu 2008 T.10 nr 2; s.96-103
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
74/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, K[atarzyna] Mariańska.: Kliniczno-elektrofizjologiczna analiza korowych mechanizmów mowy u chorych z dysartrią
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.80-81
ISBN 978-83-61402-00-8
75/136
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of the speech rehabilitation's effects by use of the computer acoustic analysis in the patients with Parkinson's disease
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.78-79
ISBN 978-83-61402-00-8
76/136
S[ławomir] Budrewicz, M[arta] Dubik-Jezierzańska, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Primary writing tremor as an example of task specific tremor - a case report
Eur.J.Neurol. 2007 Vol.14 suppl.1; s.200 poz.P2151
Abstracts of the 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Brussels, Belgium, 25-28 August 2007
77/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Auditory event related potential in patients with mild cognitive impairment
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/121 poz.P480
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
78/136
A. Domanasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, J. Jabłecki, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Electrophysiological and ultrasonographic parameters' correlation in carpal tunnel syndrome
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/130 poz.P518
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
79/136
Maria Ejma, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Marta Misiuk-Hojło, Krzysztof Słotwiński, Katarzyna Mariańska.: Assessment of nervous system function with the use of evoked potentials in obstructive sleep apnea syndrome
W:Progress in sleep apnea research ; ed. Robert T. Ferber; New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007; s.219-231
ISBN 978-1-60021-652-7
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
80/136
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko M. Zagrajek, Krzysztof Słotwiński.: Endogenne potencjały wywołane w ocenie zaburzeń poznawczych u chorych z naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu
Udar Mózgu 2007 T.9 nr 1; s.42-46
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
81/136
Anna Pokryszko-Dragan, Małgorzata Bilińska, Krzysztof Słotwiński.: Heredoataksje
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.1; s.141-146
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
82/136
A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński, M[ałgorzata] Bilińska, E[wa] Gruszka.: Auditory event-related potentials in the assessment of cognitive decline in patients with multiple sclerosis treated with interferon β 1-a
Clin.Neurophysiol. 2006 Vol.117 suppl.1; s.S259 poz.P30.29
Abstracts of the 28th International Congress of Clinical Neurology. Edinburgh (Scotland), 10-14 September 2006
83/136
K[rzysztof] Słotwiński, K[rzysztof] Jadanowski, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment memory decline in patients with bilateral thalamic ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.147 poz.P1408
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
84/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Sonographic description of disturbances of expressive speech in patients with dementia of Alzheimer type
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.71 poz.P1116
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
85/136
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of speech rehabilitation effects by use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.136 poz.32
86/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ieszko] Zagrajek.: Amantadine sulphate influence on the attention level and endogenous evoked potential in patients with cerebral vascular damage
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
87/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz.: Recovery of poststroke aphasia in sonographic speech analysis
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117-118
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
88/136
K[rzysztof] Słotwiński, A[nna] Brzecka, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma, K[atarzyna] Mariańska.: Endogenne potencjały słuchowe P300 u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego = Event related auditory P300 potential in patients with sleep apnea syndrome
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 supl.2; s.S206-S207 poz.58
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
89/136
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Rozkład prędkości przewodzenia (conduction velocity distribution - CVD) we włóknach ruchoeych nerwu łokciowego u chorych na stwardnienie zanikowe boczne = Conduction velocity distribution (CVD) in motor fibres of the ulnar nerve in patients with amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 suppl.2; s.S193-S194 poz.43
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
90/136
A[nna] Brzecka, M[aria] Ejma, K[atarzyna] Mariańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, R[enata] Jankowska.: Wydłużenie latencji słuchowych potencjałów poznawczych u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Pneumonol.Alergol.Pol. 2006 T.74 nr 3; s.319
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 wrzesień 2006 r.
91/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Konstanty Gurański, Sławomir Budrewicz.: Wpływ niedokrwiennego uszkodzenia dominującej półkuli mózgu w obszarze jąder podstawy na zmienność akustycznych parametrów mowy
Udar Mózgu 2006 T.8 nr 1; s. 16-21
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
92/136
Edyta E. Kowalczyk, Magdalena A. Koszewicz, Sławomir P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z encefalopatią anoksyczną w przebiegu astmy oskrzelowej
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 7-8; s.560-562
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
93/136
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Elecrtophysiological evaluation of autonomic nervous system in course of clinically definite and probable ALS
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.165 poz.P1530
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
94/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Event-related auditory potential (P300) in patients with frontal unilateral ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.258 poz.P2366
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
95/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Influence of the ischaemic lesion in left hemisphere on the peripheral forming of speech sounds
J.Neurol.Sci. 2005 Vol.238 suppl.1; s.S431 poz.1298
XVIIIth World Congress of Neurology. Sydney (Australia), 5-11 November.2005. Abstracts
96/136
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, A[nna] Pokryszko-Dragan.: P300 auditory potential in patients with ischaemic cerebral lesion
J.Neurol.Sci. 2005 Vol.238 suppl.1; s.S522-S523 poz.1667
XVIIIth World Congress of Neurology. Sydney (Australia), 5-11 November.2005. Abstracts
97/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Afazja w praktyce neurologa
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.3; s.S483-S485
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 roku. Kursy dydaktyczne
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
98/136
K[onstanty] Gurański, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Amuzja ekspresyjna w przypadku niedokrwiennego uszkodzenia płatów skroniowych = Expressive amusia in ischemic lesion of temporal lobes
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S395-S396 poz.P230
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
99/136
A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński, M[arek] Sąsiadek, K. Mazur.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena zaburzeń poznawczych u chorych z leukoarajozą = Clinical and electrophysiological assessment of cognitive decline in patients with leukoaraiosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S348-S349 poz.P171
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
100/136
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko M. Zagrajek, Krzysztof Słotwiński.: Taupatie - choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego związane z patologią białka tau protein
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2005 T.59; s.386-391
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
101/136
Ryszard Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Acoustic imaging of aphasia
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.440-441
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005
102/136
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Endogenny potencjał P300 w zespołach otępiennych
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.413
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005
103/136
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
104/136
Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Event-related auditory potential in patients with ischemic cerebral lesion
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
105/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Konstanty Gurański, Maria Ejma, Renata Martynów-Medoń.: The acoustic speech analysis in the patients with obstructive sleep apnea syndrome
W:Works on acoustical and health care engineering ; eds Ryszard Panuszka, Marian Witalis Dobry, Marek Iwaniec; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.86-97
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
106/136
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Unstable basic tone in computerized speech analysis in patients with Parkinson's disease
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.259 poz.P2296
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
107/136
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Renata Martynów-Medoń, Krzysztof Słotwiński.: Ocena skuteczności i tolerancji preparatu torfowego Tołpy we wspomagającym leczeniu stwardnienia rozsianego o przebiegu zwalniającym
Post.Fitoter. 2004 nr 3; s.110-114
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
108/136
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Application of conduction velocity distribution (CVD) for the estimation of slow conducting fibres in peripheral nerves
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.57-62
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
109/136
Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Katarzyna Mariańska, Maria Ejma, Renata Martynów-Medoń.: Cognitive evoked potential in the patients with excessive daytime sleepiness in the course of obstructive sleep apnea syndrome
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.129-138
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
110/136
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Bilińska.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysis in patients with advanced Parkinson's disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
111/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Zaburzenia mowy w procesach otępiennych
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2003; s.271-283
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
112/136
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Clinical and psychometric assessment of anxiety disturbances in epilepsy patients treated with tiagabine: 4 months of follow-up
Epilepsia 2003 Vol.44 suppl.8; s.170 poz.P529
25th International Epilepsy Congress. Lisbon, 12-16 October 2003. Abstracts
113/136
K[rzysztof] Słotwiński, A[nna] Pokryszko-Dragan, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment of memory decline in patients with unilateral cerebral lesion
J.Neurol. 2003 Vol.250 suppl.2; s.II/98 poz.p361
Thirteen Meeting of the European Neurological Society. Istanbul (Turkey), June 14-18, 2003. Abstracts
114/136
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, K[onstanty] Gurański, S[ławomir] Budrewicz.: Speech disturbances in patients with aphasia in sonographic assessment
J.Neurol. 2003 Vol.250 suppl.2; s.II/192 poz.P739
Thirteen Meeting of the European Neurological Society. Istanbul (Turkey), June 14-18, 2003. Abstracts
115/136
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Modality-specific changes in P300 parameters in patients with dementia of the Alzheimer type
Med.Sci.Monit. 2003 Vol.9 no.4; s.CR130-CR134
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
116/136
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Zaburzenia mowy w chorobach układu pozapiramidowego
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.47-54
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
117/136
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Tomasz Turek.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - rzadki rodzaj tauopatii
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.61-66
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
118/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Konstanty Gurański.: Naczyniopochodne zaburzenia mowy; obraz kliniczny, diagnostyka, możliwości leczenia
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.3; s.541-545
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
119/136
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease treated with L-Dopa
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.127-132
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
120/136
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Marek Sąsiadek, Tomasz Turek, Dorota Trejtowicz.: Event-related auditory P300 potential in patients with brain atrophy
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.167-174
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
121/136
Krzysztof Słotwiński, P. Calabrese, Ryszard Podemski, W. Gehlen.: Hemispheric laterization of focal cerebral ischaemia as referred to memory processes
W:Memory and emotion: Proceedings of the International School of Biocybernetics. Napoli (Italy), 18-23 October 1999 ; ed. by Pasquale Calabrese Anna Neugebauer; New Jersey : World Scientific, 2002; s.436-439
(Istituto Italiano per Glistudi Filosofici. Series on Biophysics and Biocybernetics. Vol. 12 - Biocybernetics)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
122/136
Sławomir Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, Ryszard Podemski, S. Wierzba.: Zmienność parametru czasu w analizie komputerowej mowy u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych L-dopą = Variability of time parameter in computer analysis of speech in patients with Parkinson disease treated with L-dopa
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.96
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
123/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz.: Time factor in speech acoustic analysis in patients with aphasia
W:Structures - Waves - Biomedical Enginering. Vol.XI ; Ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2002; s.311-316
Konferencja naukowa "Structures - Waves - Biomedical Engineering". Zakopane, 15-18.04.2002
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
124/136
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Zaburzenia czynności poznawczych wieku podeszłego w ocenie neuropsychologicznej
Twój Mag.Med.-Neurol.Psychiatr. 2002 R.7 nr 4; s.30, 32-34
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
125/136
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Auditory P300 potential in patients with mild dementia of cortical and subcortical origin
J.Neurol. 2001 Vol.248 suppl.2; s.179 poz.P721
11th Meeting of the European Neurological Society. Paris, April 21 - 25, 2001
126/136
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Influence on L-dopa in acoustic speech parameters in parkinsonian patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2001 Vol.7 suppl.; s.S121 poz.P-WE-447
XIV International Congress on Parkinson's Disease. Helsinki (Finland), 27 July - 1 August 2001. Abstracts
127/136
Krzysztof Słotwiński ; promotor prof. dr hab. med. Ryszard Podemski ; Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Analiza endogennych potencjałów słuchowych P300 i zaburzeń czynności poznawczych u chorych na stwardnienie rozsiane [praca doktorska]
Wrocław, 2001; [3], 79 k.
128/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, P. Tarantowicz.: The time factor in the acoustic evaluation of the speech kinetics in parkinsonian patients
Eur.J.Neurol. 2000 Vol.7 suppl.3; s.77-78 poz.P2044
Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Copenhagen (Denmark), 14-18 October 2000
129/136
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Piotr Tarantowicz.: Fluktuacje głosu w chorobie Parkinsona
Neurol.Neurochir.Pol. 2000 T.34 supl.5; s.55
Zjazd Naukowy Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN [Polskie Towarzystwo Neurochirurgów]. Jachranka, 22-24 września 2000
130/136
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Anna Kubisz.: Rodzaj i częstość napadów padaczkowych a poziom neurotyczności i ekstrawersji
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.4; s.317-321
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
131/136
Krzysztof Słotwiński, Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Neuropsychologiczna i elektrofizjologiczna ocena zaburzeń poznawczych u chorych na stwardnienie rozsiane = Neuropsychological and electrophysiological assessment of cognitive disturbances in MS patients
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.541-542 poz.SR12
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
132/136
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Ocena stabilności akustycznych elementów mowy u pacjentów z chorobą Parkinsona = Assessment of stability of acoustic speech parameters in parkinsonian patients
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.454-455 poz.CHP5
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
133/136
Krzysztof Słotwiński, P. Calabrese, Ryszard Podemski, W. Gehlen.: Emotional disturbances in brain-damaged subjects
W:Neuronal bases and psychological aspects of consciousness ; ed. by C. Taddei-Ferretti, C. Musio; Singapore [etc.] : World Scientific, 1999; s.386-389
(Series on Biophysics and Biocybernetics; Vol.8 - Biocybernetics)
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
134/136
Krzysztof Słotwiński, Wojciech Dariusz Piechocki, Maria Ejma.: Przypadek afazji totalnej z niespecyficzną reakcją emocjonalną we wczesnym okresie po udarze mózgu
Lek.Wojsk. 1998 R.74 supl.1; s.225-227
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychiatrów, Neurologów i Psychologów Klinicznych Wojska Polskiego. Solina, 29-31 maj 1997 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
135/136
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Disturbances of parkinsonian speech kinetics in computer acoustic analysis
Mov.Disord. 1998 Vol.13 suppl.2; s.117 poz.P2.128
Fifth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. New York (USA), October 10-14, 1998. Abstracts
136/136
Anna Pokryszko, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Event-related potentials (P300) in the assessment of cognitive decline in multiple sclerosis patients
Mult.Scler. 1998 Vol.4 no.4; s.292 poz.P1032
14th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 98). Stockholm (Sweden), 9-12 September 1998
stosując format:
Nowe wyszukiwanie