Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PORMAŃCZUK KORNEL
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/16
Dariusz Janczak, Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mariusz Chabowski.: Aortoenteric fistulas - case report series from the Department of Surgery of the 4. Military Clinical Hospital in Wroclaw over the years 2010-2016
Acta Angiol. 2018 Vol.24 no.2; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
DOI:
2/16
Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mateusz Szponder, Kornel Pormańczuk, Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Factors influencing the risk of abdominal aortic aneurysm rupture
Acta Angiol. 2018 Vol.24 no.2; s.40-43
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
DOI:
3/16
Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Ruptured deep femoral artery aneurysm: a case report
Ann.Thorac.Cardiovasc.Surg. 2018 Vol.24 no.5; s.255-258
IF: 0.940
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/16
Dariusz Janczak, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Dawid Janczak, Tadeusz Dorobisz, Mariusz Chabowski.: The endovascular emergency treatment of an acute carotid artery dissection after Krav Maga training - a case report
Hong Kong J.Emerg.Med. 2018 Vol.25 no.2; s.113-116
IF: 0.202
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
5/16
Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Przetoki aortalno-jelitowe w materiale Kliniki Chirurgii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2010-2016
W:XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy chirurgii naczyń". Kazimierz Dolny, 20-22 kwietnia 2018 r. Streszczenia z sesji naukowych konferencji; s.[10]
https://vascular2018.skolamed.pl/file/1271/streszczenia-vascular2018-pdf.pdf
Adres url:
6/16
Dariusz Janczak, Marcin Merenda, Andrzej Litarski, Kornel Pormańczuk, Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski.: Wyniki lecznia operacyjnego pękniętych tętniaków aorty brzusznej (PTAB) w materiale własnym
W:XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy chirurgii naczyń". Kazimierz Dolny, 20-22 kwietnia 2018 r. Streszczenia z sesji naukowych konferencji; s.[9]
https://vascular2018.skolamed.pl/file/1271/streszczenia-vascular2018-pdf.pdf
Adres url:
7/16
Tadeusz Dorobisz, Karolina Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dariusz Janczak.: Guzy okolicy podziału tętnicy szyjnej w materiale Kliniki Chirurgicznej 4 WSK we Wrocławiu w latach 2013-2017
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.112 poz.U.08 1295
8/16
Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dariusz Janczak.: Zaopatrzenie przecieku typ II po wszczepieniu stentgraftu w sposób otwarty - opis przypadku
W:IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej". Warszawa, 9-11 marca 2017 r. Streszczenia wykładów; s.51 poz.57
9/16
T[adeusz] Dorobisz, M[aciej] Malinowski, M[ichał] Leśniak, A[gnieszka] Ziomek, W[iktor] Pawłowski, K[ornel] Pormańczuk, K[arolina] Dorobisz, D[ariusz] Janczak.: Wewnątrznaczyniowe wieloetapowe zaopatrzenie ciągu powikłań po wszczepieniu stent-graftu w miejsce tętniaka aorty brzusznej
W:IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Warszawa, 22-24.06.2017. Program [online]; Dzień III - 24.06.2017, 12.50-13.00
[Dostęp 27.06.2017]. Dostępny w: http://ptchn2017.syskonf.pl/program
10/16
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Ocena powikłań leczenia wewnątrznaczyniowego objawowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej z dostępu przez tętnicę szyjną wspólną
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.95 poz.53
11/16
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Porównanie wczesnych i późnych wyników planowanego leczenia chirurgicznego podnerkowych tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną (OAR) i wewnątrznaczyniową (EVAR)
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.62 poz.24
12/16
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Późne powikłanie okołoporodowego złamania obojczyka pod postacią uszkodzenia tętnicy podobojczykowej i ostrego niedokrwienia kończyny górnej
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.97 poz.55
13/16
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Szew mechaniczny aorty - procedura ratunkowa czy przyszłość chirurgii wewnątrznaczyniowej?
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.94 poz.52 [toż: s.40 poz.2]
14/16
E[wa] Milnerowicz-Nabzdyk, K[ornel] Pormańczuk, P[iotr] Szyber, P[iotr] Lepka, M[ariusz] Zimmer.: Multifocal implants of morcellated tissue into the peritoneum and abdominal organs one year after the LASH with power morcellation of the large uterus with adenomyosis
Gynecol.Surg. 2015 Vol.12 suppl.1; s.S355 poz.ES24-0090
24th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE). Budapest (Hungary), 7th -10th October 2015. Abstracts
15/16
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
16/16
B[ogusława] Żywicka, J. Karaś, L[eszek] Solski, S[tanisław] Pielka, S. Michałowski, J[erzy] Garcarek, Z. Jaegermann, K[ornel] Pormańczuk.: Miejscowa reakcja tkanki kostnej po implantacji materiałów gipsowych = The local reaction of bone tissue after implantation of gypsum materials
Inż.Biomater. 2005 R.8 nr 47-53; s.187-190
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie