Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PORMAŃCZUK KORNEL
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/19
Dariusz Janczak, Agnieszka Ziomek, Jakub Kobecki, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Mariusz Chabowski.: Neurological complications after thoracic endovascular aortic repair. Does the left subclavian artery coverage without revascularization increase the risk of neurological complications in patients after thoracic endovascular aortic repair?
J.Cardiothorac.Surg. 2019 Vol.14; art.5 [6 s.]
IF: 1.470
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
2/19
Dariusz Janczak, Michał Leśniak, Kornel Pormańczuk, Agnieszka Ziomek, Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski.: The use of a vascular patch CorMatrix ECM for reconstruction of carotid arteries in the treatment of postoperative wound infection
Srp.Ark.Celok.Lek. 2019 Vol.147 no.1-2; s.81-84
IF: 0.299
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
3/19
Dariusz Janczak, Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mariusz Chabowski.: Aortoenteric fistulas - case report series from the Department of Surgery of the 4. Military Clinical Hospital in Wroclaw over the years 2010-2016
Acta Angiol. 2018 Vol.24 no.2; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
DOI:
4/19
Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mateusz Szponder, Kornel Pormańczuk, Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Factors influencing the risk of abdominal aortic aneurysm rupture
Acta Angiol. 2018 Vol.24 no.2; s.40-43
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
DOI:
5/19
Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Ruptured deep femoral artery aneurysm: a case report
Ann.Thorac.Cardiovasc.Surg. 2018 Vol.24 no.5; s.255-258
IF: 1.109
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/19
Dariusz Janczak, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Dawid Janczak, Tadeusz Dorobisz, Mariusz Chabowski.: The endovascular emergency treatment of an acute carotid artery dissection after Krav Maga training - a case report
Hong Kong J.Emerg.Med. 2018 Vol.25 no.2; s.113-116
IF: 0.170
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
7/19
Zuzanna Rucińska, Jan Juzwiszyn, Zofia Bolanowska, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: The evaluation of postoperative course in patients undergoing urgent or elective surgery due to abdominal aortic aneurysm
Pol.Przegl.Chir. 2018 T.90 nr 6; s.20-26
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
DOI:
8/19
Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak.: Przetoki aortalno-jelitowe w materiale Kliniki Chirurgii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2010-2016
W:XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy chirurgii naczyń". Kazimierz Dolny, 20-22 kwietnia 2018 r. Streszczenia z sesji naukowych konferencji; s.[10]
https://vascular2018.skolamed.pl/file/1271/streszczenia-vascular2018-pdf.pdf
Adres url:
9/19
Dariusz Janczak, Marcin Merenda, Andrzej Litarski, Kornel Pormańczuk, Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski.: Wyniki lecznia operacyjnego pękniętych tętniaków aorty brzusznej (PTAB) w materiale własnym
W:XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy chirurgii naczyń". Kazimierz Dolny, 20-22 kwietnia 2018 r. Streszczenia z sesji naukowych konferencji; s.[9]
https://vascular2018.skolamed.pl/file/1271/streszczenia-vascular2018-pdf.pdf
Adres url:
10/19
Tadeusz Dorobisz, Karolina Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dariusz Janczak.: Guzy okolicy podziału tętnicy szyjnej w materiale Kliniki Chirurgicznej 4 WSK we Wrocławiu w latach 2013-2017
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.112 poz.U.08 1295
11/19
Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski, Kornel Pormańczuk, Michał Leśniak, Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dariusz Janczak.: Zaopatrzenie przecieku typ II po wszczepieniu stentgraftu w sposób otwarty - opis przypadku
W:IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej". Warszawa, 9-11 marca 2017 r. Streszczenia wykładów; s.51 poz.57
12/19
T[adeusz] Dorobisz, M[aciej] Malinowski, M[ichał] Leśniak, A[gnieszka] Ziomek, W[iktor] Pawłowski, K[ornel] Pormańczuk, K[arolina] Dorobisz, D[ariusz] Janczak.: Wewnątrznaczyniowe wieloetapowe zaopatrzenie ciągu powikłań po wszczepieniu stent-graftu w miejsce tętniaka aorty brzusznej
W:IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Warszawa, 22-24.06.2017. Program [online]; Dzień III - 24.06.2017, 12.50-13.00
[Dostęp 27.06.2017]. Dostępny w: http://ptchn2017.syskonf.pl/program
13/19
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Ocena powikłań leczenia wewnątrznaczyniowego objawowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej z dostępu przez tętnicę szyjną wspólną
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.95 poz.53
14/19
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Porównanie wczesnych i późnych wyników planowanego leczenia chirurgicznego podnerkowych tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną (OAR) i wewnątrznaczyniową (EVAR)
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.62 poz.24
15/19
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Późne powikłanie okołoporodowego złamania obojczyka pod postacią uszkodzenia tętnicy podobojczykowej i ostrego niedokrwienia kończyny górnej
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.97 poz.55
16/19
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Kornel Pormańczuk, Tadeusz Dorobisz, Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Artur Ruciński, Dariusz Janczak.: Szew mechaniczny aorty - procedura ratunkowa czy przyszłość chirurgii wewnątrznaczyniowej?
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.94 poz.52 [toż: s.40 poz.2]
17/19
E[wa] Milnerowicz-Nabzdyk, K[ornel] Pormańczuk, P[iotr] Szyber, P[iotr] Lepka, M[ariusz] Zimmer.: Multifocal implants of morcellated tissue into the peritoneum and abdominal organs one year after the LASH with power morcellation of the large uterus with adenomyosis
Gynecol.Surg. 2015 Vol.12 suppl.1; s.S355 poz.ES24-0090
24th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE). Budapest (Hungary), 7th -10th October 2015. Abstracts
18/19
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
19/19
B[ogusława] Żywicka, J. Karaś, L[eszek] Solski, S[tanisław] Pielka, S. Michałowski, J[erzy] Garcarek, Z. Jaegermann, K[ornel] Pormańczuk.: Miejscowa reakcja tkanki kostnej po implantacji materiałów gipsowych = The local reaction of bone tissue after implantation of gypsum materials
Inż.Biomater. 2005 R.8 nr 47-53; s.187-190
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie