Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PODEMSKI RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 350Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/350
Marta Waliszewska-Prosół, Marta Nowakowska-Kotas, Roman Kotas, Tomasz Bańkowski, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: The relationship between event-related potentials, stress perception and personality type in patients with multiple sclerosis without cognitive impairment: a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.6; s.787-794
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
2/350
Marta Waliszewska-Prosół, Marta Nowakowska-Kotas, Roman Kotas, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: Event-related potentials and personality type in patients with multiple sclerosis
Clin.Neurophysiol. 2017 Vol.128 no.9; s.e301-e302 poz.P381
16th European Congress of Clinical Neurophysiology. Budapest, Hungary, 30 August - 2 September, 2017. Abstracts
3/350
Anna Pokryszko-Dragan, Magdalena Szmyrka, Elżbieta Kusińska, Edyta Dziadkowiak, Marta Waliszewska-Prosół, Piotr Wiland, Ryszard Podemski.: Visual and brainstem auditory evoked potentials abnormalities in the patients with systemic lupus erythematosus
Clin.Neurophysiol. 2017 Vol.128 no.9; s.e269 poz.P286
16th European Congress of Clinical Neurophysiology. Budapest, Hungary, 30 August - 2 September, 2017. Abstracts
4/350
Joanna Bladowska, Marta Waliszewska-Prosół, Agata Rojek, Krystian Obara, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids syndrome: diagnostic challenge of the brainstem inflammation
Eur.Neurol. 2017 Vol.77 no.1-2; s.103-104
IF: 1.562
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/350
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
6/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, J. Ubysz, D. Pupka, A[rtur] Pupka, R[yszard] Podemski.: Cerebrovascular reactivity (CVR) in patients with carotid artery stenosis before and after surgical intervention - pilot study
Int.J.Stroke 2017 Vol.12 suppl.1; s.33 poz.P19
22nd Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH). Berlin, 19-21 May 2017. Abstracts
7/350
Edyta Pawlak-Adamska, Oskar Nowak, Lidia Karabon, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Partyka, Anna Tomkiewicz, Jakub Ptaszkowski, Irena Frydecka, Ryszard Podemski, Jarosław Dybko, Małgorzata Bilińska.: PD-1 gene polymorphic variation is linked with first symptom of disease and severity of relapsing-remitting form of MS
J.Neuroimmunol. 2017 Vol.305; s.115-127
IF: 2.655
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/350
Piotr Jurczyk, Konstanty Gurański, Aleksandra Wojtak, Klaudia Jeżowska, Ryszard Podemski.: Idiopatyczny zespół Arlekina - rzadkie schorzenie autonomicznego układu nerwowego. Opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A34 poz.1890
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
9/350
Andrzej Potemkowski, Waldemar Brola, Anna Ratajczak, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski, Beata Zakrzewska-Pniewska, Monika Nojszewska, Krystyna Gospodarczyk-Szot, Przemysław Daroszewski, Elżbieta Jasińska, Jacek Zaborski, Witold Pawełczak, Adam Stępień, Katarzyna Gocyła-Dudar, Marzena Maciągowska-Terela, Alina Kułakowska, Jacek Wencel, Katarzyna Kapica-Topczewska, Marta Dubik-Jezierańska, Anna Pokryszko-Dragan, Halina Bartosik-Psujek.: Korzystanie z Internetu przez polskich chorych na stwardnienie rozsiane
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A25-A26 poz.1829
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
10/350
Piotr Jurczyk, Krystian Obara, Mieszko Zagrajek, Klaudia Jeżowska, Ryszard Podemski.: Samoistne rozwarstwienie mnogich tętnic dogłowowych manifestujące się klinicznie jako migrena powikłana - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A54-A55 poz.1930
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
11/350
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Współistnienie zespołu móżdżkowego, parkinsonowskiego i dysautonomii - trudności diagnostyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A67-A68 poz.1939
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
12/350
Agata Rojek, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 nr 3; s.144-149
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
13/350
Anna Pokryszko-Dragan, Joanna Bladowska, Anna Banaszek, Marta Nowakowska-Kotas, Klaudia Jeżowska, Mieszko Zagrajek, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski.: Zmiany w strukturze ciała modzelowatego w badaniu tensora dyfuzji, z odniesieniem do deficytu neurologicznego, u chorych na stwardnienie rozsiane
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A112-A113 poz.1872
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
14/350
Monika Hryńko, Roman Kotas, Anna Pokryszko-Dragan, Marta Nowakowska-Kotas, Ryszard Podemski.: Zespół uporczywego pobudzenia genitaliów - opis przypadku
Psychiatr.Pol. 2017 T.51 nr 1; s.117-124
IF: 1.196
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/350
K[rzysztof] Słotwiński, J. Marusiak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Influence of physical training on executive functions in Parkinson's disease
W:XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.109 poz.P-040
Adres url:
16/350
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The influence of smell and taste disturbances on the nutritional status in Parkinson disease
W:XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.46-47 poz.OP-4-09
Adres url:
17/350
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of skin fold thickness measurements in the estimation of the nutritional status in Parkinson disease
W:XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.170-171 poz.P-127
Adres url:
18/350
Roman Kotas, Monika Hryńko, Marta Nowakowska-Kotas, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: Zespół uporczywego pobudzenia genitaliów (PGAD) - opis przypadku
W:45. Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice, 16-18 czerwca 2016; s.143
19/350
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Is peripheral paraneoplastic neurological syndrome possible in primary brain tumors?
Brain Behav. 2016 Vol.6 no.6; art.e00465 [7 s.]
IF: 2.157
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
20/350
Anna Pokryszko-Dragan, Edyta Dziadkowiak, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Cognitive performance, fatigue and event-related potentials in patients with clinically isolated syndrome
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.149; s.68-74
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
21/350
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Profile of autonomic dysfunctions in patients with primary braintumor and possible autoimmunity
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.151; s.51-54
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
22/350
A. Rojek, R[yszard] Podemski, M[arta] Waliszewska-Prosół, A[nna] Pokryszko-Dragan, J[oanna] Bladowska, K[rystian] Obara.: CLIPPPERS syndrome - a very rare case of brainstem inflammation
Eur.J.Neurol. 2016 Vol.23 suppl.2; s.707 poz.P31210
The 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen (Denmark), 28-31 May 2016. Abstracts
23/350
Edyta Dziadkowiak, Aleksandra Szczepańska, Joanna Bladowska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Composed paraneoplastic neurological syndrome, disseminated in time and space, in the course of non-small cell neuro-endocrine lung cancer
J.Neurol.Neurosci. 2016 Vol.7 spec. iss. no.3: Clinical neurology and cognitive neuroscience; art.122 [3 s.]
24/350
E[wa] Morgiel, M[arta] Nowakowska-Kotas, M[arta] Madej, R[yszard] Podemski, P[iotr] Wiland.: Systemic sclerosis and the vasoreactivity of cerebral microcirculation
J.Scleroderm.Relat.Disord. 2016 Vol.1 no.1; s.121-122 poz.P.248
4th Systemic Sclerosis World Congress. Lisbon (Portugal), February 18-20, 2016. Abstracts
25/350
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
26/350
Marta Waliszewska-Prosół, J[oanna] Bladowska, M[ieszko] Zagrajek, A[nna] Pokryszko-Dragan, R[yszard] Podemski.: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome presenting with severe headache and seizures
Neurol.India 2016 Vol.64 no.1; s.187
IF: 1.758
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
27/350
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Małgorzata Bilińska, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski.: Event-related potentials and cognitive performance in multiple sclerosis patients with fatigue
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.9; s.1545-1556
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
28/350
Sławomir Budrewicz, Paweł Szewczyk, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: The possible meaning of fractional anisotropy measurement of the cervical spinal cord in correct diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.3; s.417-421
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
29/350
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Choroba Parkinsona i inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe
W:Neurologia kliniczna w praktyce : homeostaza mózgu ; red. nauk. Roman Mazur, Grzegorz Osiński, Magdalena Trzcińska, Maciej Klimarczyk; Inowrocław : Wydawnictwo "Aspektspress", 2016; s.479-495
ISBN 978-83-930890-2-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
30/350
Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Izabela Winkel, Agnieszka Żelwetro, Paweł Tyfel, Piotr Jurczyk, Ryszard Podemski.: Zespół nakładania wariantu wzrokowego choroby Alzheimera i zespołu korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 4; s.211-216
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
31/350
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: A rare case of the extensive thoracic and lumbar spinal cord ischemic stroke with fatal outcome
Eur.J.Neurol. 2015 Vol.22 suppl.1; s.420 poz.P3286
The 1st Congress of the European Academy of Neurology. Berlin (Germany), 20-23 June 2015. Abstracts
32/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, M[arta] Waliszewska-Prosół, I. Lis, P[aulina] Papier, A. Szczerbaniewicz, M. Mende, D. Wiącek, R[yszard] Podemski.: Retrospective analysis of patients with transient global amnesia (TGA) to identify risk factors
Eur.J.Neurol. 2015 Vol.22 suppl.1; s.693 poz.F3024
The 1st Congress of the European Academy of Neurology. Berlin (Germany), 20-23 June 2015. Abstracts
33/350
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Acute hyperkinetic syndrome due to ephedrone abuse
J.Addict.Med. 2015 Vol.9 no.3; s.244-245
IF: 2.065
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
34/350
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Dziadkowiak, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (Cidp) - preliminary report
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e345-e346 poz.1175
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
35/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Effect of deep brain stimulation the subthalamic nucleus on the acoustic parameters of speech in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e287 poz.952
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
36/350
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[aria] Ejma, J[oanna] Bladowska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Electrophysiological visual pathway assessment in correlation with brain MR and MR-spectroscopy in patients with Hashimoto's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e250-s.e251 poz.803
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
37/350
S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, M[agdalena] Koszewicz, A. Szczepańska, E[wa] Koziorowska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Meaning of malnutrition factors in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.287-e288 poz.953
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
38/350
M[agdalena] Koszewicz, S. Michalak, S[ławomir] Budrewicz, M. Zaborowski, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma.: Neuropathy in patients with confirmed antineural antibodies in the course of primary brain tumors - case series
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e74-e75 poz.192
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
39/350
Konstanty Gurański, Ryszard Podemski.: Emotional prosody expression in acoustic analysis in patients with right hemisphere ischemic stroke
Neurol.Neurochir.Pol. 2015 Vol.49 nr 2; s.113-120
IF: 0.747
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
40/350
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, Anna Hofman, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz.: Progressive subacute Miller-Fisher syndrome successfully treated with plasmapheresis
Neurol.Neurochir.Pol. 2015 Vol.49 nr 2; s.137-138
IF: 0.747
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
41/350
Anna Pokryszko-Dragan, Małgorzata Bilińska, Ewa Gruszka, Elżbieta Kusińska, Ryszard Podemski.: Assessment of visual and auditory evoked potentials in multiple sclerosis patients with and without fatigue
Neurol.Sci. 2015 Vol.36 no.2; s.235-242
IF: 1.783
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
42/350
Marta Nowakowska-Kotas, Anna Pokryszko-Dragan, Mirosław Brodowski, Mariusz Szydło, Ryszard Podemski.: Effects of noise and mental task performance upon changes in cerebral blood flow parameters
Noise Health 2015 Vol.17 no.79; s.422-428
IF: 1.826
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
43/350
Anna Banaszek, Joanna Bladowska, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski, Marek J. Sąsiadek.: Evaluation of the degradation of the selected projectile, commissural and association white matter tracts within normal appearing white matter in patients with multiple sclerosis using diffusion tensor MR imaging - a preliminary study
Pol.J.Radiol. 2015 Vol.80; s.457-463
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
44/350
Magdalena Koszewicz, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Maria Ejma.: Obraz kliniczny i elektrofizjologiczny postępującego porażenia opuszkowego w ponad trzyletniej obserwacji
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.20-21
45/350
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, A[gata] Sebastian, Tomasz Bańkowski, Edyta Dziadkowiak, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Wzrokowe potencjały wywołane u pacjentów z pierwotnym zespołem Sjögrena bez objawów ośrodkowego deficytu neurologicznego
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.18
46/350
Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Małgorzata Cyrul, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Zmiany w zapisie elektroencefalograficznym u chorych na stwardnienie rozsiane bez napadów padaczkowych
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.17
47/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ałgorzata] Bilińska, E[wa] Gruszka, E. Kowalczyk, M[arta] Nowakowska-Kotas, M[arta] Waliszewska-Prosół, R[yszard] Podemski.: Clinical and electrophysiological assessment of autonomic function in multiple sclerosis patients with and without fatigue
W:30th International Congress of Clinical Neurophysiology. Berlin, Germany, [March 19-23, 2014]. Abstracts; s.835 poz.P578
48/350
pod red. Ryszarda Podemskiego: Kompendium neurologii
Wyd.3 popr. i uzup.
Gdańsk : Via Medica, 2014; XII, 611 s.
ISBN 978-83-7599-743-9
49/350
K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska, A. Szczepańska, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Pure word deafness in a patient with bilateral ischemic stroke in the parieto-temporal regions
Int.J.Stroke 2014 Vol.9 suppl.3; s.97 poz.WSC-0925
9th World Stroke Congress. Istanbul (Turkey), 22-25 October 2014. Abstracts
50/350
Anna Pokryszko-Dragan, Joanna Bladowska, Anna Zimny, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski.: Magnetic resonance spectroscopy findings as related to fatigue and cognitive performance in multiple sclerosis patients with mild disability
J.Neurol.Sci. 2014 Vol.339 no.1-2; s.35-40
IF: 2.474
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
51/350
Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski.: Ból i leczenie paliatywne w chorobach układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.574-581
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
52/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.129-199
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.129-140; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.140-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.143-145; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.145-147; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.148-155; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności nerwowych oraz czynności wykonawczych mowy" s.156-165; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.166-170; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.170-171; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.171-185; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.185-190; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.190-199
53/350
Ryszard Podemski.: Rola układu nerwowego w patofizjologii człowieka
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.2-5
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
54/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Strukturalne podstawy czynności układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.6-42
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
55/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.202-211
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
56/350
Roman Kotas, Marta Nowakowska-Kotas, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Józef Podemski.: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłych zaburzeniach świadomości
Med.Paliat. 2014 T.6 nr 3; s.127-133
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
57/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ałgorzata] Bilińska, E[wa] Gruszka, E[lżbieta] Kusińska, R[yszard] Podemski.: Visual and auditory evoked potentials as related to fatigue in multiple sclerosis
Mult.Scler.J. 2014 Vol.20 suppl.1; s.373 poz.P697
Joint ACTRIMS-ECTRIMS - MSBoston 2014. Boston, MA (USA), September 10-13, 2014. Abstracts
58/350
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis trzech przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 4; s.169-173
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
59/350
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, Anna Hofman, Joanna Bladowska, Lesław Wojciech Zub, Ryszard Podemski.: Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2014 Vol.68; s.316-324
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
60/350
M[agdalena] M. Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Gruszka, L[ucyna] Korman, R[yszard] Podemski, P[iotr] Wiland.: Cognitive impairment, event-related potentials and immunological status in patients with systemic lupus erythematosus
Wien.Klin.Wochen. 2014 Vol.126 no.5 suppl.; s.S218 poz.P02.24
10th Central European Congress of Rheumatology CECR 2014. Vienna, December 6-7, 2014. Abstracts
61/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, A[nna] Pokryszko-Dragan, E[wa] Gruszka, E. Kowalczyk, J. Haas, R[yszard] Podemski.: Ilościowa analiza EEG po prowokacji bezsennością w diagnostyce różnicowej incydentów utraty przytomności
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.251-252 poz.2
62/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, E. Kowalczyk, K[rzysztof] Słotwiński, M[ieszko] Zagrajek, E[wa] Gruszka, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski.: Kliniczna i elektrofizjologiczna ocena funkcji poznawczych i zespołu zmęczenia u chorych z pierwszą manifestacją stwardnienia rozsianego (CIS)
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.243-244 poz.5
63/350
R[yszard] Podemski, M[arta] Waliszewska-Prosół.: Kompozytorzy i ich dzieła wobec śmierci
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.70
64/350
M[arta] Waliszewska-Prosół, K[rystian] Obara, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Neurologiczne następstwa ostrego zatrucia tlenkiem węgla - prezentacja przypadku
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.179-180 poz.8
65/350
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[arta] Nowakowska-Kotas, I. Lis, P[aulina] Papier, A. Szczerbaniewicz, M. Mende, D. Wiącek, R[yszard] Podemski.: Przejściowa globalna amnezja (TGA) - charakterystyka kliniczna pacjentów i analiza czynników ryzyka
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.96-97 poz.2
66/350
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Szczepańska, A. Dołgan, M[arta] Waliszewska-Prosół, R[yszard] Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis 4 przypadków
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.178 poz.5
67/350
M[arta] Waliszewska-Prosół, P[aulina] Papier, I. Gierczyk, D. Wiącek, M[arta] Nowakowska-Kotas, A[nna] Pokryszko-Dragan, R[yszard] Podemski.: Wartość czynników rokowniczych u chorych z krwotokiem mózgowym, ocenianych za pomocą skali intracerebral haemorrhage score (ICH)
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.127 poz.9
68/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, K. Markowska, M[onika] Michałek, J. Kupczyńska, A. Frydryszak, R[yszard] Podemski.: Zmiany parametrów przepływu mózgowego w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim podczas wykonywania i obserwacji czynności ruchowych - badanie pilotażowe
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.101 poz.10
69/350
Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Agnieszka Hałoń, Ryszard Podemski, Anna Dołgan, Maria Ejma.: An older woman after a first generalized seizure
Eur.Neurol. 2013 Vol.70 no.5-6; s.366-368
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
70/350
Edyta Kowalczyk, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Gruszka, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Dynamics of magnetic resonance image changes in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease
Eur.Neurol. 2013 Vol.70 no.3-4; s.139-140
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
71/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, A[nna] Pokryszko-Dragan, M. Brodowski, M[ariusz] Szydło, R[yszard] Podemski.: Cerebral blood flow velocity changes during exposure to noise and mental task performance
J.Neurol. 2013 Vol.260 suppl.1; s.S218 poz.P823
Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona (Spain), 8-11 June 2013
72/350
J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, M[ieszko] Zagrajek, K[onstanty] Gurański, A[nna] Krupińska-Dulemba, M[arta] Waliszewska-Prosół, A[leksandra] Loster-Niewińska, R[yszard] Podemski.: Multiple fusiform cerebral aneurysms detected 12 years after atrial myxoma resection
J.Neurol. 2013 Vol.260 suppl.1; s.S135 poz.P570
Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona (Spain), 8-11 June 2013
73/350
A[nna] Dołgan, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, M[arta] Waliszewska-Prosół, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Transverse myelitis associated with mixed polyneuropathy in primary antiphospholipid syndrome: case report
J.Neurol. 2013 Vol.260 suppl.1; s.S115 poz.P512
Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona (Spain), 8-11 June 2013
74/350
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Dołgan, R[yszard] Podemski.: Impulse control disorder in psychogenic parkinsonism
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81 poz.2476
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
75/350
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Self-assessment of dysarthria in Parkinson's disease verified by use of computer acoustic speech analysis
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81-e82 poz.2465
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
76/350
Marta Waliszewska-Prosół, Maria Ejma, Ryszard Podemski.: Jan Ewangelista Purkynie (1787-1869) - fizjolog, fenomenolog, wrocławianin
Neurol.Neurochir.Pol. 2013 Vol.47 nr 1; s.90-93
IF: 0.537
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
77/350
Ryszard Podemski.: Komentarz [do pracy: S. Sorbi et al." Zalecenia EFNS-ENS dotyczące rozpoznania i postępowania w schorzeniach z towarzyszącym otępieniem". Neurol. Prakt. 2013 T.13 nr 4 s.15-43 - tł. z Eur. j. Neurol. 2012; 19: 1159-1179]
Neurol.Prakt. 2013 T.13 nr 4; s.45-47
78/350
J[oanna] Bladowska, A[nna] Zimny, A[nna] Zacharzewska, T[omasz] M. Gondek, A[nna] Pokryszko-Dragan, M[aciej] Guziński, E[wa] Gruszka, R[yszard] Podemski, M[arek] Sąsiadek.: Czy ocena współczynnika dyfuzji ADC może być przydatna w diagnostyce różnicowej stwardnienia rozsianego? = Can apparent diffusion coefficient measurements be useful in the differential diagnosis of multiple sclerosis?
Pol.J.Radiol. 2013 Vol.78 suppl.1; s.146 poz.U108
40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 6-8.06.2013 r.
79/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, I[rena] Frydecka, A. Kosmaczewska, L. Ciszak, M[ałgorzata] Bilińska, E[wa] Gruszka, R[yszard] Podemski, D[orota] Frydecka.: Stimulated peripheral production of interferon-gamma is related to fatigue and depression in multiple sclerosis
Clin.Neurol.Neurosurg. 2012 Vol.114 no.8; s.1153-1158
IF: 1.234
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
80/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, M[ieszko] Zagrajek, R[yszard] Podemski.: The changes of vasomotor reactivity after sleep deprivation assessed by transcranial Doppler sonography after a single loss consciousness episode
Eur.J.Neurol. 2012 Vol.19 suppl.1; s.616 poz.P2456
16th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Stockholm, Sweden, 8-11 September 2012. Abstracts
81/350
M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, B[arbara] Pawlik, E[wa] Gruszka, L[ucyna] Korman, R[yszard] Podemski, P[iotr] Wiland, J[acek] Szechiński.: Antinuclear and antiphospholipid antibodies in patients with multiple sclerosis
Lupus 2012 Vol.21 no.4; s.412-420
IF: 2.783
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
82/350
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Paweł Szewczyk, Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Parry-Romberg syndrome: clinical, electrophysiological and neuroimaging correlations
Neurol.Sci. 2012 Vol.33 no.2; s.423-427
IF: 1.412
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
83/350
Joanna Bladowska, Anna Zimny, Anna Zacharzewska, Tomasz Maciej Gondek, Anna Pokryszko-Dragan, Maciej Guziński, Ryszard Podemski, Marek Sąsiadek.: Usefulness of apparent diffusion coefficient measurements within normal appearing white and grey matter in the differential diagnosis of patients with multiple sclerosis and cerebral small vessel disease
Neuroradiology 2012 Vol.54 suppl.1; s.S87-S88 poz.O3B-1.7
36th Europen Society of Neuroradiology Annual Meeting. Edinburgh (Scotland), 21st-23rd September 2012. Abstracts
84/350
R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic analysis of speech dysrhythmia in Parkinson disease patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S14 poz.1.016
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
85/350
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, P. Striano.: Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME) - new mutation in Polish family?
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S186 poz.3.070
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
86/350
Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Anna Hofman, Ryszard Podemski.: Ablacyjny efekt ogniskowego naczyniowego uszkodzenia mózgu u chorej z drżeniem samoistnym głowy = Ablation effect of the focal vascular lesion in patient with essential head tremor
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.62-63
87/350
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Katarzyna Mariańska, Mieszko Zagrajek, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w przebiegu encefalopatii efedronowej - opis 3 przypadków = Hyperkinetic disorders in the course of ephedron encephalopathy - 3 case reports
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.24-25
88/350
Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Jadanowski, Anna Dołgan, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Zespół opsoklonie-mioklonie w przebiegu ciąży - opis przypadku = Opsoclonus-myoclonus syndrome in pregnancy - a case report
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.36-37
89/350
M[ałgorzata] Bilińska, L[idia] Usnarska-Zubkiewicz, M[ałgorzata] Szymczyk, L[eszek] Noga, S[tanisław] Potoczek, K[azimierz] Kuliczkowski, R[yszard] Podemski.: Thalidomide-induced sensory neuropaty in patients with multiple myeloma
Haematologica 2011 Vol.96 suppl.2; s.532 poz.1311
16th Congress of the European Hematology Association. London (United Kingdom), June 9-12, 2011. Abstract book
90/350
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, Jerzy G[osk], M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, R[ajmund] Adamiec.: Peripheral nerve changes assessed by conduction velocity distribution in patients with primary Raynaud's phenomenon and dysautonomia
Int.Angiol. 2011 Vol.30 no.4; s.375-379
IF: 1.652
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
91/350
M[ieszko] Zagrajek, R[yszard] Podemski, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Endogenous auditory event-related potential P300 and cognitive functions in patients with leukoaraiosis
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S182-S183 poz.P677
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
92/350
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, A[nna] Hofman, K[rzysztof] Słotwiński, P[aweł] Szewczyk.: Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome - with dominant of neuroimaging findings - the second Polish case
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S224-S225 poz.P799
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
93/350
A[leksandra] Loster-Niewińska, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Jadanowski, M[arta] Nowakowska-Kotas, M[ałgorzata] Szymczyk.: Marchiafava-Bignami disease without consciousness impairment (type B): a case report
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S158 poz.P605
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
94/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, M[ieszko] Zagrajek, A[leksandra] Loster-Niewińska, M[ałgorzata] Szymczyk, R[yszard] Podemski.: The influence of sleep deprivation on vasomotor reactivity in transcranial Doppler sonography - a pilot study
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S163 poz.P621
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
95/350
Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Katarzyna Mariańska, Sławomir Budrewicz, Tomasz Turek.: Anatomical variation of the vertebral artery clinically mimicking myasthenia gravis
Neurol.Sci. 2011 Vol.32 no.4; s.715-717
IF: 1.315
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
96/350
Małgorzata Bilińska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Małgorzata Szymczyk, Leszek Noga, Stanisław Potoczek, Kazimierz Kuliczkowski, Ryszard Podemski.: Neuropatia czuciowa u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem
Pol.Merkur.Lek. 2011 T.31 nr 182; s.86-91
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
97/350
M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, E[wa] Gruszka, R[yszard] Podemski, M[arta] Madej, B[arbara] Pawlik, E[lżbieta] Kusińska.: Kliniczna i elektrofizjologiczna ocena ośrodkowego układu nerwowego w toczniu rumieniowatym układowym = Clinical and electrophysiological assessment of central nervous system in systemic lupus erythematosus
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[517-518]
98/350
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Orbitopatia tarczycowa współistniejąca z zajęciem wielu nerwów czaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy - analiza kliniczno-endokrynologiczna = Thyreoid eye disease coexisting chronic thyreoiditis and with multicranial nerves involvement - the clinic-endocrinological analysis
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[521-522]
99/350
A[nna] Dołgan, E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Postępująca oftalmoplegia zewnętrzna - opis przypadku = Progresive external ophtalmoplegia - a case report
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[289]
100/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, M[ieszko] Zagrajek, R[yszard] Podemski.: Wpływ deprywacji snu oraz krótkotrwałego bezdechu na reaktywność naczyń mózgowych oceniana za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej - doniesienie wstępne = Changes of vasomotor reactivity after sleep deprivation measured by transcranial doppler sonography - a pilot study
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[640-641]
101/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, R[yszard] Podemski.: Wpływ stymulacji jądra brzusznego pośredniego wzgórza na akustyczne parametry mowy u chorego z drżeniem samoistnym i dyzartrią = The influence of the ventral - intermediate nucleus of the thalamus stimulation on acoustic parameters in patient with essentials tremor and dysarthria
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[499-500]
102/350
Krzysztof Słotwiński, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in systemic lupus erythematosus
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1091
103/350
E. Kowalczyk, P[aweł] Szewczyk, S[ławomir] Budrewicz, Magdalena Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dynamics of diffusion tensor imaging and MR spectroscopy findings in Creutzfeld-Jacob disease patient
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1357
104/350
P[aweł] Szewczyk, Sławomir Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of fractional anisotropy in ALS diagnosis
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1350
105/350
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Endogenne potencjały wywołane u osób z dysartrycznymi zaburzeniami mowy w naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2010 Vol.16 nr 2; s.179-181
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
106/350
M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, B[arbara] Pawlik, E[wa] Gruszka, L[ucyna] Korman, K. Grzebyk, R[yszard] Podemski, P[iotr] Wiland.: Antinuclear and antiphospholipid antibodies in patients with multiple sclerosis: associations with clinical and demographical characteristics
Ann.Rheum.Dis. 2010 Vol.69 suppl.3; s.665 poz.AB0074
EULAR 2010 - Annual European Congress of Rheumatology. Rome (Italy), 16-19 June 2010. Abstracts
107/350
Ryszard Podemski.: Współczesna diagnostyka i leczenie padaczki
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.2; s.439-445
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
108/350
A[gata] Mulak, M[ichał] Paradowski, E[wa] Waszczuk, P[aweł] Petryszyn, A[dam] Smereka, A[nna] Susło, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with relapsing/remitting multiple sclerosis
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A359 poz.P1258
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
109/350
M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Pokryszko-Dragan, E[wa] Gruszka, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, B[arbara] Pawlik, L[ucyna] Korman, K. Grzebyk, P[iotr] Wiland.: Antiphospholipid antibodies in patients with multiple sclerosis-immunological and clinical implications
J.Neuroimmunol. 2010 Vol.222 no.1-2; s.16
2nd International Conference on Advances in Clinical Neuroimmunology. Gdańsk (Poland), May 31 - June 1, 2010
110/350
A[nna] Robaczewska, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[onika] Służewska-Niedźwiedź, P[aweł] Szewczyk, M[ałgorzata] Szymczyk.: A rare case of Hirayama's disease with reduced fractional anisotropy in diffusion tensor imaging of cervical spinal cord
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S115 poz.P359
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
111/350
M[arta] Nowakowska-Kotas, A[nna] Pokryszko-Dragan, A[nna] Robaczewska, M[ałgorzata] Szymczyk, R[yszard] Podemski.: Intracranial venous sinus thrombosis with involvement of internal jugular vein, complicated by intracranial haemorrhage - a case report
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S158 poz.P486
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
112/350
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, A[nna] Krupińska-Dulemba, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Szczepańska.: Pure adrenomyeloneuropathy with changes in magnetic resonance spectroscopy
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S191-S192 poz.581
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
113/350
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz.: Padaczka i wewnątrzczaszkowe procesy rozrostowe
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.747-754
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
114/350
Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: Udar mózgu i parkinsonizm
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.762-769
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
115/350
Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz stwardnienie rozsiane
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.770-776
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
116/350
Paweł Urbanowski, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Anna Kołtowska.: Zapalenie krążka międzykręgowego oraz trzonów kręgów - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 1; s.50-55
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
117/350
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonomicznego u chorych z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D47-D49 poz.36
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
118/350
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2009 Vol.15 nr 2; s.141-143
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
119/350
Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Neuropsychological testing and event-related potentials in the assessment of cognitive performance in the patients with multiple sclerosis - a pilot study
Clin.Neurol.Neurosurg. 2009 Vol.111 no.6; s.503-506
IF: 1.303
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
120/350
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Ciuman, R[yszard] Podemski.: Parry-Romberg syndrome with sympathetic nervous system abnormalities - a case report
Eur.J.Neurol. 2009 Vol.16 suppl.3; s.224 poz.P1509
13th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, 12-15 September 2009. Abstracts
121/350
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński.: Autonomic dysfunction in primary Raynaud's phenomenon
Int.Angiol. 2009 Vol.28 no.2; s.127-131
IF: 1.155
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
122/350
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Drżenie Holmesa w przebiegu chorób naczyniowych OUN - opis dwóch przypadków = Holmes tremor in the course of cerebral vascular diseases - presentation of two cases
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.134-135 poz.34
123/350
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dziedziczone autosomalnie dominująco mioklonie korowe z padaczką (autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy, ADCME)? - opis polskiej rodziny = Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME)? - the decription of Polish family
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.118-119 poz.26
124/350
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński.: Współistnienie miotonii Thomsena i choroby Parkinsona - opis rodziny = Coexistence of Thomson myotonia and Parkinson disease - family description
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.86-87 poz.10
125/350
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Auditory P300 potential in patients with frontotemporal dementia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S325 poz.PO31-FR-19
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
126/350
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Evaluation of peripheral nervous system in patients with primary Raynaud's syndrome and dysautonomia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S89 poz.FP20-TU-03
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
127/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Transformations of acoustic structure of speech in the patients with poststroke aphasia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S221 poz.PO11-TU-12
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
128/350
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Piotr Budrewicz, Ryszard Podemski, Mieszko Zagrajek, Małgorzata Bilińska.: Attention level and event-related evoked potentials in patients with cerebrovascular disease treated with amantadine sulfate - a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.553-558
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
129/350
Maria Ejma, Marta Misiuk-Hojło, Wojciech A. Gorczyca, Ryszard Podemski, Stanisław Szymaniec, Marianna Kuropatwa, Jadwiga Rogozińska-Szczepka, Wiesława Bartnik.: Antibodies to 46-kDa retinal antigen in a patient with breast carcinoma and cancer-associated retinopathy
Breast Cancer Res.Treat. 2008 Vol.110 no.2; s.269-271
IF: 5.684
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
130/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Kliniczne aspekty ostrego niedokrwienia mózgu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.1029-1033
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
131/350
red. Ryszard Podemski: Kompendium neurologii
Gdańsk : Via Medica, 2008; 588 s.
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
132/350
E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, W[ojciech] Gawron, M[agdalena] Koziorowska.: Clinical and electronystagmographic evaluation of the balance system in people suffering from multiple sclerosis
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.205-206 poz.P827
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
133/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Early components of potential P300 in patients with dysarthria after subcortical ischaemic cerebral lesions
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.95 poz.P386
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
134/350
Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski.: Ból i leczenie paliatywne w chorobach układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.555-562
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
135/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.132-202
ISBN 978-83-7555-054-2
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.132-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.143-146; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.146-148; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.148-150; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.151-158; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności wykonawczych mowy" s.158-168; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.168-173; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.173-174; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.174-188; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.188-193; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.193-202
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
136/350
Ryszard Podemski.: Rola układu nerwowego w patofizjologii człowieka
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.2-5
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
137/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Strukturalne podstawy czynności układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.6-42
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
138/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.204-213
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
139/350
Małgorzata Góral, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Choroba Whipple'a z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego = Whipple disease with the affection of central nervous system
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S567 poz.P235
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
140/350
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński, Ewa Koziorowska-Gawron, Małgorzata Góral.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonimicznego u chorych z pierwotnym objawem Raynauda = Clinical and electrophysiological assessment of the autonimic nervous system in primary Raynaud's phenomenon
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S370 poz.U66
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
141/350
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Sonograficzna charakterystyka afazji wzgórzowej = Sonographic characteristic of the thalamic aphasia
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S573-S574 poz.P246
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
142/350
Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Wojciech Gawron, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński.: Wideonystagmograficzna ocena zaburzeń układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane = Videonystagmographic evaluation of the balance system disorders in people suffering from multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S548 poz.P207
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
143/350
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Słotwiński, Małgorzata Bilińska, Marek Sąsiadek, Jacek Filarski, Katarzyna Mazur.: Mild cognitive impairment and event-related potentials in patients with cerebral atrophy and leukoaraiosis
Neurol.Sci. 2008 Vol.29 no.6; s.411-416
IF: 1.435
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
144/350
Ryszard Podemski, Edyta Kowalczyk, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Neuralgia nerwu językowo-gardłowego z zespołami MAS oraz częściowymi napadami padaczkowymi o symptomatologii złożonej
Przegl.Lek. 2008 T.65 nr 3; s.150-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
145/350
Józef Opara, Ryszard Podemski.: Carl Wernicke (1848-1905) - klinicysta i badacz układu nerwowego
Udar Mózgu 2008 T.10 nr 2; s.104-106
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
146/350
Konstanty Gurański, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Prozodia mowy w niedokrwiennym udarze mózgu
Udar Mózgu 2008 T.10 nr 2; s.96-103
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
147/350
Marco Mumenthaler [et al.]: Diagnostyka różnicowa w neurologii
Wyd.2 pol., red. Ryszard Podemski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2008; 352 s.
ISBN 978-83-7609-036-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
148/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, K[atarzyna] Mariańska.: Kliniczno-elektrofizjologiczna analiza korowych mechanizmów mowy u chorych z dysartrią
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.80-81
ISBN 978-83-61402-00-8
149/350
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of the speech rehabilitation's effects by use of the computer acoustic analysis in the patients with Parkinson's disease
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.78-79
ISBN 978-83-61402-00-8
150/350
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, R[ajmund] Adamiec.: Ocena układu współczulnego u pacjentów z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.B; s.B60 poz.40
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2007 roku
151/350
S[ławomir] Budrewicz, M[arta] Dubik-Jezierzańska, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Primary writing tremor as an example of task specific tremor - a case report
Eur.J.Neurol. 2007 Vol.14 suppl.1; s.200 poz.P2151
Abstracts of the 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Brussels, Belgium, 25-28 August 2007
152/350
A. Kosmaczewska, M[ałgorzata] Bilińska, L. Ciszak, E. Pawlak, A. Szteblich, A[nna] Pokryszko-Dragan, R[yszard] Podemski, I[rena] Frydecka.: Disregulation of costimulation and IFN gamma production in peripheral blood CD4+T cells from MS patients
W:First International Conference "Advances in clinical neuroimmunology". Poznań, Poland, December 7-8, 2007. Program, abstracts; s.87 poz.P03
153/350
Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koziorowska.: Obraz elektronystagmograficzny ośrodkowych zaburzeń w obrębie narządu równowagi ze szczególnym uwzględnieniem deficytu otoneurologicznego w stwardnieniu rozsianym
W:III Polsko-Amerykańska Konferencja Otolaryngologiczna "Wyzwania współczesnej neuro-otologii" oraz I Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neuro-Otologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Warszawa, 15-17 marca 2007; s.37-38
154/350
A. Kosmaczewska, M[ałgorzata] Bilińska, L. Ciszak, L[eszek] Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R[yszard] Podemski, I[rena] Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+ T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple sclerosis (MS)
J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146
IF: 2.920
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
155/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Auditory event related potential in patients with mild cognitive impairment
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/121 poz.P480
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
156/350
A. Domanasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, J. Jabłecki, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Electrophysiological and ultrasonographic parameters' correlation in carpal tunnel syndrome
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/130 poz.P518
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
157/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Urazy pnia mózgu
W:Pień mózgu - oś życia ; pod red. Romana Mazura [et al.]; Gdańsk : Via Medica, 2007; s.189-194
ISBN 978-83-7555-014-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
158/350
Maria Ejma, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Marta Misiuk-Hojło, Krzysztof Słotwiński, Katarzyna Mariańska.: Assessment of nervous system function with the use of evoked potentials in obstructive sleep apnea syndrome
W:Progress in sleep apnea research ; ed. Robert T. Ferber; New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007; s.219-231
ISBN 978-1-60021-652-7
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
159/350
M[aria] Ejma, A[nna] Brzecka, R[yszard] Podemski.: Zmiany somatosensorycznych potencjałów wywołanych u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Sen 2007 T.7 nr 1; s.45-46
Streszczenia prac prezentowanych na VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Warszawa, 28-29 września 2007
160/350
Konstanty Gurański, Tomasz Zięba, Leszek Kowalczyk, Ryszard Podemski.: Analiza leczenia trombolitycznego u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu na podstawie własnych doświadczeń
Udar Mózgu 2007 T.9 nr 2; s.47-51
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
161/350
Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska.: Katedra Neurologii
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.291-294
162/350
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Tomasz Konopka, Magdalena Mendak, Małgorzata Bilińska, Barbara Pawlik, Ryszard Podemski.: Burning mouth syndrome and electroneurography of peripheral nerves
Bull.Group.Int.Rech.Sci.Stomatol.Odontol. 2006 Vol.47 suppl.1; s.44 bis
Proceedings of the 50th International Congress of the GIRSO. Palermo (Italy), 27-29 April 2006
163/350
E[wa] Koziorowska-Gawron, W[ojciech] Gawron, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma, A[nna] Pokryszko-Dragan, M[agdalena] Koziorowska.: Clinical and videonystagmographic evaluation of balance organ in patients with multiple sclerosis
Clin.Neurophysiol. 2006 Vol.117 suppl.1; s.S185 poz.P12.14
Abstracts of the 28th International Congress of Clinical Neurology. Edinburgh (Scotland), 10-14 September 2006
164/350
A[gata] Kosmaczewska, M[ałgorzata] Bilińska, E. Pawlak, L. Ciszak, A. Szteblich, R[yszard] Podemski, I[rena] Frydecka.: Dysregulation of cell surface and cytoplasmic CTLA-4 (CD152) expression in peripheral blood CD4+ T-cells from patients with multiple sclerosis (MS)
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.272 poz.P2398
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
165/350
K[rzysztof] Słotwiński, K[rzysztof] Jadanowski, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment memory decline in patients with bilateral thalamic ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.147 poz.P1408
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
166/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Sonographic description of disturbances of expressive speech in patients with dementia of Alzheimer type
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.71 poz.P1116
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
167/350
Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Elżbieta Kusińska.: Multimodalne potencjały wywołane w chorobie Huntingtona = Multimodal evoked potentials in Huntington's disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.98-99 poz.13
168/350
Sławomir Budrewicz, Anna Czarnecka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Sąsiadek.: Ocena przepływu mózgowego za pomocą tomografii perfuzyjnej w chorobie Parkinsona z towarzyszącym zespołem piekącej jamy ustnej = Cerebral blood flow in CT perfusion in Parkinson disease coexisting with burning mouth syndrome (BMS)
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.80-81 poz.4
169/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ieszko] Zagrajek.: Amantadine sulphate influence on the attention level and endogenous evoked potential in patients with cerebral vascular damage
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
170/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz.: Recovery of poststroke aphasia in sonographic speech analysis
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117-118
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
171/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[atarzyna] Mariańska, M[ieszko] Zagrajek, E[wa] Gruszka, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski.: Elektrofizjologiczne parametry funkcji wegetatywnych i poznawczych w zespole przewlekłego zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane = Electrophysiological parameters of autonomic and cognitive functions in chronic fatigue syndrome in patients with multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 supl.2; s.S207-S208 poz.59
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
172/350
K[rzysztof] Słotwiński, A[nna] Brzecka, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma, K[atarzyna] Mariańska.: Endogenne potencjały słuchowe P300 u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego = Event related auditory P300 potential in patients with sleep apnea syndrome
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 supl.2; s.S206-S207 poz.58
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
173/350
K[atarzyna] Mariańska, M[aria] Ejma, L[uiza] Chwiszczuk, Renata M[artynów], R[yszard] Podemski.: Połowicza, nadmierna potliwość u dwóch kobiet z przeciwstronnym uszkodzeniem pnia współczulnego = Half profuse perspiration in two women with contralateral lesion of the sympathetic trunk
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 supl.2; s.S206 poz.57
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
174/350
A[nna] Brzecka, M[aria] Ejma, K[atarzyna] Mariańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, R[enata] Jankowska.: Wydłużenie latencji słuchowych potencjałów poznawczych u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Pneumonol.Alergol.Pol. 2006 T.74 nr 3; s.319
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 wrzesień 2006 r.
175/350
Ryszard Podemski.: Komentarz [do pracy: S. Tsiodras et al. "Zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu infekcji Mycoplasma pneumoniae - analiza danych z piśmiennictwa". Pol. Przegl. Neurol. 2006 T.2 nr 1 s.57-69 - tł. z Eur. J. Neurol. 2006; 13: 112-124]
Pol.Przegl.Neurol. 2006 T.2 nr 1; s.69
176/350
Maria Ejma, Konstanty Gurański, Ryszard Podemski, Mieszko Zagrajek, Krzysztof Kowalewski.: Czynniki ryzyka ukrwotocznienia zawału mózgu
Udar Mózgu 2006 T.8 nr 1; s. 10-15
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
177/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Konstanty Gurański, Sławomir Budrewicz.: Wpływ niedokrwiennego uszkodzenia dominującej półkuli mózgu w obszarze jąder podstawy na zmienność akustycznych parametrów mowy
Udar Mózgu 2006 T.8 nr 1; s. 16-21
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
178/350
Sławomir P[iotr] Budrewicz, Małgorzata Góral, Magdalena Koszewicz, Piotr Tarantowicz, Ryszard Podemski.: Dystonia Segawy z wtórną deformacją układu kostnego
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 9/10; s.713-715
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
179/350
Edyta E. Kowalczyk, Magdalena A. Koszewicz, Sławomir P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z encefalopatią anoksyczną w przebiegu astmy oskrzelowej
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 7-8; s.560-562
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
180/350
red. Johannes Jörg: Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu
Wyd.1 pol., pod red. Ryszarda Podemskiego
Wrocław : Urban & Partner, 2006; VIII, 282 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
181/350
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Elecrtophysiological evaluation of autonomic nervous system in course of clinically definite and probable ALS
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.165 poz.P1530
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
182/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Event-related auditory potential (P300) in patients with frontal unilateral ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.258 poz.P2366
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
183/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Influence of the ischaemic lesion in left hemisphere on the peripheral forming of speech sounds
J.Neurol.Sci. 2005 Vol.238 suppl.1; s.S431 poz.1298
XVIIIth World Congress of Neurology. Sydney (Australia), 5-11 November.2005. Abstracts
184/350
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, A[nna] Pokryszko-Dragan.: P300 auditory potential in patients with ischaemic cerebral lesion
J.Neurol.Sci. 2005 Vol.238 suppl.1; s.S522-S523 poz.1667
XVIIIth World Congress of Neurology. Sydney (Australia), 5-11 November.2005. Abstracts
185/350
Ryszard Podemski.: Rzadkie przyczyny udarów mózgu
W:Konferencja Dydaktyczno-Naukowa, III Dzień Neurologii Praktycznej. Warszawa 8.04.2005. Program; s.5
186/350
Lucyna Pośpiech, Wojciech Gawron, Maria Ejma, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: VNG jako uzupełnienie diagnostyki neurologicznej u chorych po udarze w obszarze tylnego unaczynienia mózgu = VNG as a supplement of the neurological diagnostic in patients after stroke in cerebral posterior circulatory area
W:Międzynarodowa Konferencja "Diagnostyka i leczenie chorób ucha wewnętrznego"; IV Konferencja Otolaryngologów Polskich i Francuskich. Warszawa, 18-19 listopada 2005; s.24-25 poz.III-7
187/350
Ryszard Podemski, Andrzej Brzecki.: Neurolodzy lwowscy okresu międzywojennego
W:Mižnarodna naukovo-praktična konferencija "Problemi kliničnoi nevrologii: istorija, sučasnist', perspektivi". Lviv, 26-28 travnja 2005 roku; s.261-263
188/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Afazja w praktyce neurologa
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.3; s.S483-S485
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 roku. Kursy dydaktyczne
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
189/350
K[onstanty] Gurański, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Amuzja ekspresyjna w przypadku niedokrwiennego uszkodzenia płatów skroniowych = Expressive amusia in ischemic lesion of temporal lobes
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S395-S396 poz.P230
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
190/350
Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Elektrofizjologiczna ocena parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych oraz czynności układu autonomicznego w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 nr 5; s.351-357
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
191/350
M[aria] Ejma, K[rystyna] Orendorz-Frączkowska, E[wa] Koziorowska-Gawron, W[ojciech] Gawron, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Jadanowski.: Odruchy przedsionkowo-okoruchowe i wzrokowo-okoruchowe u chorych po udarze w obszarze tylnego unaczynienia mózgu = Vestibulo-oculomotor and visual-oculomotor reflexes in patients after stroke in cerebral posterior circulatory area
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S374-S375 poz.P204
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
192/350
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Rozkład szybkości przewodzenia (CVD) we włóknach ruchowych nerwów łokciowych i strzałkowych powierzchownych u osób zdrowych = Motor conduction velocity distribution (CVD) in ulnar and external peroneal nerves in normal subjects
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S367 poz.P194
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
193/350
M[agdalena] Koszewicz, L[uiza] Chwiszczuk, B[ożena] Bidzińska, M[aria] Ejma, R[yszard] Podemski.: Trudności diagnostyczne u chorego z zespołem POEMS = Diagnostic difficulties in patient with POEMS syndrome
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S364 poz.P190
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
194/350
Maria Ejma, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Marta Misiuk-Hojło.: Wpływ nocnej hipoksemii w przebiegu zespołu bezdechu śródsennego na czynność drogi wzrokowej
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 nr 3; s.181-187
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
195/350
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Góral.: Współistnienie miastenii rzekomoporaźnej i przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (CIDP) - opis przypadku = Coexistence of myasthemia gravis and chronic inflammatory demyelinating polineuropathy - case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S421-S422 poz.P266
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
196/350
Ryszard Podemski.: Rzadkie przyczyny udarów mózgu
Neurol.Prakt. 2005 T.5 supl.1/3; s.20-25
Konferencja Dydaktyczno-Naukowa III Dzień Neurologii Praktycznej. Warszawa 9 kwietnia 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
197/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Choroby układu pozapiramidowego
W:Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny ; pod red. Romana Mazura; Gdańsk : Via Medica, 2005; s.286-304
Wyd.2 rozszerz. i popr.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
198/350
W[ojciech] Gawron, L[ucyna] Pośpiech, K[rystyna] Orendorz-Frączkowska, R[yszard] Podemski, E[wa] Koziorowska-Gawron.: Zachowanie się odruchów przedsionkowo-rdzeniowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym o zróżnicowanym przebiegu klinicznym
Otorynolaryngologia-Przegl.Klin. 2005 T.4 supl.1; s.104 poz.R32
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Otolaryngologia". Łódź, 14-17 września 2005 roku
199/350
Ryszard Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Acoustic imaging of aphasia
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.440-441
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005
200/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Endogenny potencjał P300 w zespołach otępiennych
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.413
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005
201/350
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
202/350
Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Event-related auditory potential in patients with ischemic cerebral lesion
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
203/350
Anna Brzecka, Maria Ejma, Magdalena Pawelec-Winiarz, Tomasz Dyła, Magdalena Koszewicz, Monika Kosacka, Ryszard Podemski, Renata Jankowska.: The usefulness of polysomnography in the evaluation of excessive daytime sleepiness
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.9-18
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
204/350
Anna Brzecka, Maria Ejma, Magdalena Pawelec-Winiarz, Tomasz Dyła, Magdalena Koszewicz, Monika Kosacka, Ryszard Podemski, Renata Jankowska.: Electrophysiologic sleep structure in the patients suffering from excessive daytime sleepiness
W:Works on acoustical and health care engineering ; eds Ryszard Panuszka, Marian Witalis Dobry, Marek Iwaniec; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.98-110
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
205/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Konstanty Gurański, Maria Ejma, Renata Martynów-Medoń.: The acoustic speech analysis in the patients with obstructive sleep apnea syndrome
W:Works on acoustical and health care engineering ; eds Ryszard Panuszka, Marian Witalis Dobry, Marek Iwaniec; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.86-97
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
206/350
E. Pawlak, M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, R[yszard] Podemski, L. Ciszak, A. Kosmaczewska.: Increased level of soluble cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4 molecule (sCTLA-4) in patients with multiple sclerosis
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.123 poz.P1332
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
207/350
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Unstable basic tone in computerized speech analysis in patients with Parkinson's disease
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.259 poz.P2296
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
208/350
Hans-Christoph Diener, Julien Bogousslavsky, Lawrence M. Brass, Claudio Cimminiello, Laszlo Csiba, Markku Kaste, Didier Leys, Jordi Matias-Guiu, Hans-Jürgen Rupprecht ; MATCH investigators [contrib. Ryszard Podemski et al.]: Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alne after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Lancet 2004 Vol.364 no.9431; s.331-337
IF: 21.713
209/350
F. Stocchi, G. Arnold, M. Onofrj, H. Kwiecinski, A. Szczudlik, A. Thomas, U. Bonuccelli, A. Van Dijk, C. Cattaneo, P. Sala, R.G. Fariello ; Safinamide Parkinson's Study Group [contrib. Ryszard Podemski et al.]: Improvement of motor function in early Parkinson disease by safinamide
Neurology 2004 Vol.63 no.4; s.746-748
IF: 5.973
210/350
Ryszard Podemski, Katarzyna Mariańska, Renata Martynów.: Ból neuropatyczny i jego leczenie
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.992-998
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
211/350
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Renata Martynów-Medoń, Krzysztof Słotwiński.: Ocena skuteczności i tolerancji preparatu torfowego Tołpy we wspomagającym leczeniu stwardnienia rozsianego o przebiegu zwalniającym
Post.Fitoter. 2004 nr 3; s.110-114
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
212/350
Maria Ejma, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Renata Martynów-Medoń, Konstanty Gurański, Małgorzata Bilińska, Marta Dubik-Jezierzańska.: The dynamics of changes of multimodal evoked potentials in the patients with obstructive sleep apnea syndrome
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.27-36
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
213/350
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Bilińska.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysis in patients with advanced Parkinson's disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
214/350
F. Lehmann-Horn, A. Ludolph: Neurologia : diagnostyka i leczenie
Wyd.1 pol., pod red. Ryszarda Podemskiego
Wrocław : Urban & Partner, 2004; XIV, 620 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
215/350
M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, R[yszard] Podemski, E[wa] Gruszka.: Fas expression on T cells and sFas in relapsing-remitting multiple sclerosis
Acta Neurol.Scand. 2003 Vol.107 no.6; s.387-393
IF: 1.226
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
216/350
The SPARCL Investigators [contrib. Ryszard Podemski et al.]: Design and baseline characteristics of the stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels (SPARCL) study
Cerebrovasc.Dis. 2003 Vol.16 no.4; s.389-395
The correct lists of investigators in erratum: Cerebrovasc.Dis. 2004 Vol.17 no.1 s.91-92
IF: 2.030
217/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Zaburzenia mowy w procesach otępiennych
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.271-283
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
218/350
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Clinical and psychometric assessment of anxiety disturbances in epilepsy patients treated with tiagabine: 4 months of follow-up
Epilepsia 2003 Vol.44 suppl.8; s.170 poz.P529
25th International Epilepsy Congress. Lisbon, 12-16 October 2003. Abstracts
219/350
pod red. Romana Mazura, Ryszarda Podemskiego, Barbary Książkiewicz: Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa
Gdańsk : Via Medica, 2003; XI, 179 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
220/350
K[rzysztof] Słotwiński, A[nna] Pokryszko-Dragan, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment of memory decline in patients with unilateral cerebral lesion
J.Neurol. 2003 Vol.250 suppl.2; s.II/98 poz.p361
Thirteen Meeting of the European Neurological Society. Istanbul (Turkey), June 14-18, 2003. Abstracts
221/350
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, K[onstanty] Gurański, S[ławomir] Budrewicz.: Speech disturbances in patients with aphasia in sonographic assessment
J.Neurol. 2003 Vol.250 suppl.2; s.II/192 poz.P739
Thirteen Meeting of the European Neurological Society. Istanbul (Turkey), June 14-18, 2003. Abstracts
222/350
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Modality-specific changes in P300 parameters in patients with dementia of the Alzheimer type
Med.Sci.Monit. 2003 Vol.9 no.4; s.CR130-CR134
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
223/350
Małgorzata Siger-Zajdel, Magdalena Lewańska, Krzysztof Zaleski, Anna Członkowska, Hubert Kwieciński, Jacek Losy, Ryszard Podemski, Zbigniew Stelmasiak, Krzysztof Selmaj.: Badanie otwarte oceny skuteczności działania interferonu beta 1A (Avonexu) w leczeniu stwardnienia rozsianego w Polsce. Wyniki analizy badania rezonansu magnetycznego
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 nr 6; s.1185-1197
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
224/350
Krzysztof Selmaj, Anna Członkowska, Hubert Kwieciński, Jacek Losy, Ryszard Podemski, Zbigniew Stelmasiak i grupa badawcza badania nr 98-432 [m.in. Maria Ejma, Ewa Gruszka, Beata Malinowska, Anna Pokryszko]: Badanie otwarte oceny skuteczności interferonu beta 1A (Avonexu) w stwardnieniu rozsianym. Ocena kliniczna z wykorzystaniem testów parametrycznych funkcji ruchowych i koordynacyjnych
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 nr 6; s.1163-1183
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
225/350
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Zaburzenia mowy w chorobach układu pozapiramidowego
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.47-54
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
226/350
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Tomasz Turek.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - rzadki rodzaj tauopatii
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.61-66
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
227/350
Roman Mazur, Ryszard Podemski, Tomasz Pałka.: Kliniczna ocena osi ciała
W:Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa ; pod red. Romana Mazura, Ryszarda Podemskiego, Barbary Książkiewicz; Gdańsk : Via Medica, 2003; s.39-48
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
228/350
Roman Mazur, Ryszard Podemski, Tomasz Pałka.: Pionizacja osi ciała a niedomoga kręgosłupa i związane z nią powikłania neurologiczne
W:Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa ; pod red. Romana Mazura, Ryszarda Podemskiego, Barbary Książkiewicz; Gdańsk : Via Medica, 2003; s.19-30
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
229/350
Ryszard Podemski, Roman Mazur.: Wprowadzenie do zagadnień związanych z osią ciała
W:Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa ; pod red. Romana Mazura, Ryszarda Podemskiego, Barbary Książkiewicz; Gdańsk : Via Medica, 2003; s.1-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
230/350
A[nna] Brzecka, M[aria] Ejma, E[lżbieta] Kusińska, R[yszard] Podemski, R[enata] Jankowska.: Wzrokowe, słuchowe i samatoczuciowe potencjały wywołane u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego i przewlekłą niewydolnością oddechową
Pneumonol.Alergol.Pol. 2003 T.71 nr 3-4; s.198
II Ogólnopolska Konferencja - Zaburzenia oddychania w czasie snu - Legnica, 14-16.11.2002
231/350
Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski, Jacek Podkowa, Krzysztof Kowalewski, Konstanty Gurański, Jacek Filarski, Dąbrówka Sokołowska.: The predictive value of CT signs in the early and subacute stages of ischaemic stroke
Pol.J.Radiol. 2003 Vol. 68 no.3; s.10-14
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
232/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Konstanty Gurański.: Naczyniopochodne zaburzenia mowy; obraz kliniczny, diagnostyka, możliwości leczenia
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.3; s.541-545
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
233/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski.: Ekspresja receptora Fas na limfocytach krwi obwodowej we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
Pol.Merkur.Lek. 2003 T.14 nr 83; s.421-424
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
234/350
A[nna] Brzecka, M[aria] Ejma, E[lżbieta] Kusińska, R[yszard] Podemski, R[enata] Jankowska.: Visual, auditory and somatosensory evoked potentials in the patients with obstructive sleep apnea syndrome
Sleep Med. 2003 Vol.4 suppl.1; s.S5 poz.022
Abstract book of the 7th World Congress on Sleep Apnea. Helsinki (Finland), June 29th - July 3rd, 2003
235/350
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease treated with L-Dopa
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.127-132
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
236/350
Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Renata Martynów, Sławomir Budrewicz.: Application of magnetic resonance imaging (MRI), brainstem auditory evoked potentials (BAEPs), and blink reflex (BR) in identification of disseminated demyelinating lesions in brain
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.157-166
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
237/350
Anna Brzecka, Maria Ejma, Ryszard Podemski, Renata Jankowska, Elżbieta Kusińska.: Function of central nervous system evaluated by different types of evoked potentials in patients with obstructive sleep apnea syndrome
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.17-26
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
238/350
Adam Bilikiewicz, Grzegorz Opala, Ryszard Podemski, Stanisław Pużyński, Joanna Łapin, Krzysztof Sołtys, Stanisław Ochudło, Maria Barcikowska, Anna Pfeffer, Małgorzata Bilińska, Bogusław Paradowski, Tadeusz Parnowski, Tomasz Gabrylewicz.: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.2; s.PI9-PI15
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
239/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski, Ewa Gruszka.: Serum levels of sTNFR-1 and sFas in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.10; s.CR720-CR723
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
240/350
Krzysztof Słotwiński, P. Calabrese, Ryszard Podemski, W. Gehlen.: Hemispheric laterization of focal cerebral ischaemia as referred to memory processes
W:Memory and emotion: Proceedings of the International School of Biocybernetics. Napoli (Italy), 18-23 October 1999 ; ed. by Pasquale Calabrese Anna Neugebauer; New Jersey : World Scientific, 2002; s.436-439
(Istituto Italiano per Glistudi Filosofici. Series on Biophysics and Biocybernetics. Vol. 12 - Biocybernetics)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
241/350
K[onstanty] Gurański, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Przemijająca niepamięć globalna jako forma przemijającego ataku niedokrwiennego i wiodący objaw w obustronnym zawale wzgórza = Transient global amnesia as a transient ischemic attack and as a sign of bilateral thalamic infarct
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.186
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
242/350
Sławomir Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, Ryszard Podemski, S. Wierzba.: Zmienność parametru czasu w analizie komputerowej mowy u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych L-dopą = Variability of time parameter in computer analysis of speech in patients with Parkinson disease treated with L-dopa
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.96
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
243/350
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Akustyczna analiza możliwości mięśni artykulacyjnych i SFEMG w oczno-opuszkowej postaci miastenii
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miastenia i zespoły miasteniczne - współczesne zasady rozpoznawania i leczenia". Gdańsk - Jurata, 13-15.06.2002. Program, streszczenia prac; s.15
244/350
Sławomir Budrewicz, Małgorzata Góral, Ryszard Podemski.: Patofizjologia i leczenie czkawki
Przegl.Lek. 2002 T.59 nr 11; s.924-926
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
245/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz.: Time factor in speech acoustic analysis in patients with aphasia
W:Structures - Waves - Biomedical Enginering. Vol.XI ; Ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2002; s.311-316
Konferencja naukowa "Structures - Waves - Biomedical Engineering". Zakopane, 15-18.04.2002
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
246/350
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Zaburzenia czynności poznawczych wieku podeszłego w ocenie neuropsychologicznej
Twój Mag.Med.-Neurol.Psychiatr. 2002 R.7 nr 4; s.30, 32-34
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
247/350
Ryszard Podemski, Marta Misiuk-Hojło, Maria Ejma, M. Bielski.: Potentiels evoques visuels chez les patients souffrant de migraine avec aura et sans aura visuelle
W:107e Congres de la Societe Francaise d'Ophtalmologie "Chirurgie refractive". Paris, 5-9 Mai 2001. Sommaire; s.168 poz.60 01
248/350
R[yszard] Podemski, [Konstanty] Gurański, [Maria] Ejma, [Marek] Sąsiadek, [K.] Kowalewski, [T.] Turek.: Early changes on CT and clinical quantitative data in acute ischemic stroke
Cerebrovasc.Dis. 2001 Vol.11 suppl.4; s.69 poz.diag-17
10th European Stroke Conference. Lisbon (Portugal), May 16-19, 2001. Abstracts
249/350
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Auditory P300 potential in patients with mild dementia of cortical and subcortical origin
J.Neurol. 2001 Vol.248 suppl.2; s.179 poz.P721
11th Meeting of the European Neurological Society. Paris, April 21 - 25, 2001
250/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski, Renata Teodorowska, Ewa Gruszka.: Expression of fas antigen on T cell subpopulations in peripheral blood of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis
Med.Sci.Monit. 2001 Vol.7 no.2; s.251-255
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
251/350
M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, R[yszard] Podemski, E[wa] Gruszka.: Long-term study of fas expression on T cell subsets in RRMS patients
Mult.Scler. 2001 Vol.7 suppl.1; s.S34 poz.P-066
ECTRIMS 2001 - 17th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. Dublin (Ireland), 12-15 September 2001. Abstracts
252/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski.: Przebieg kliniczny a stężenie rozpuszczalnego receptora interleukiny-2 i rozpuszczalnej formy międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej (ICAM-1) w surowicy krwi w stwardnieniu rozsianym
Neurol.Neurochir.Pol. 2001 T.35 nr 1; s.47-56
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
253/350
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Influence on L-dopa in acoustic speech parameters in parkinsonian patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2001 Vol.7 suppl.; s.S121 poz.P-WE-447
XIV International Congress on Parkinson's Disease. Helsinki (Finland), 27 July - 1 August 2001. Abstracts
254/350
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Leszek Paradowski, Ryszard Podemski.: Multimodalne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 66; s.499-502
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
255/350
Konstanty Gurański, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Zespół niespokojnych nóg
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 66; s.526-529
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
256/350
Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski, Jacek Podkowa, Krzysztof Kowalewski, Tomasz Turek, Jacek Filarski, Konstanty Gurański.: Dynamika zmian niedokrwiennych mózgu w obrazie TK we wczesnym okresie udaru
Pol.Przegl.Radiol. 2001 T.66 nr 4; s.15-19
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich. Lublin, 6-9 czerwca 2001
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
257/350
Renata Martynów, Ryszard Podemski.: Bóle barku
Przew.Lek. 2001 nr 11; s.112-117
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
258/350
Ryszard Podemski, Maria Ejma, Konstanty Gurański.: Przemijające napady niedokrwienne
Przew.Lek. 2001 nr 11; s.54-61
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
259/350
Ryszard Podemski, Konstanty Gurański, Maria Ejma, Marek Sąsiadek, Tomasz Turek, Krzysztof Kowalewski.: Kliniczno-prognostyczne znaczenie wczesnych zmian w tomografii komputerowej głowy u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu
Udar Mózgu 2001 T.3 nr 1; s.13-19
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
260/350
Konstanty Gurański, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Ukrwotocznione zawały mózgu
Udar Mózgu 2001 T.3 nr 2; s.77-84
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
261/350
Andrzej Brzecki, Ryszard Podemski, Krystyna Kobel-Buys, Guido Buys.: Złudzenia i omamy w zakrzepie tętnicy mózgu tylnej - studium jednego przypadku
Udar Mózgu 2001 T.3 nr 2; s.71-76
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
262/350
Marco Mumenthaler, Heinrich Mattle: Neurologia
Wyd.3 pol., pod red. Ryszarda Podemskiego i Mieczysława Wendera
Wrocław : Urban & Partner, 2001; 914 s.
Dodruk w 2003 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
263/350
Marta Misiuk-Hojło, Ryszard Podemski, Maria Ejma, Marek Bielski, [Małgorzata] [Piróg-Mulak].: Zmiany czynnościowe kory wzrokowej u pacjentów z naczyniopochodnymi bólami głowy
W:XL Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa, 10-13.X.2001. Materiały zjazdowe; s.141 poz.22.8
264/350
Andrzej Brzecki, Ryszard Podemski.: Neurologia
W:Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.201-207
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
265/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Auditory P300 potential in parkinsonian patients
Clin.Neurophysiol. 2000 Vol.111 suppl.1; s.45-46 poz.P10-04
Abstracts of the 10th European Congress of Clinical Neurophysiology. Lyon (France), August 26-30, 2000
266/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, P. Tarantowicz.: The time factor in the acoustic evaluation of the speech kinetics in parkinsonian patients
Eur.J.Neurol. 2000 Vol.7 suppl.3; s.77-78 poz.P2044
Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Copenhagen (Denmark), 14-18 October 2000
267/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski, Ewa Gruszka.: Serum levels of sTNFR-1 and sFAS in Multiple Sclerosis patients
Immunol.Lett. 2000 Vol.73 no.2-3; s.220 poz.594
Abstracts of the 14th European Immunology Meeting EFIS 2000. Poznań, 23-27 September 2000
268/350
Ryszard Podemski.: Komentarz [do pracy: R.W. Baloh "Pacjenci, którym kręci się w głowie: różne typy zawrotów głowy". Med. Dypl.2000 Vol.9 nr 2 s.148-158]
Med.Dypl. 2000 Vol.9 nr 2; s.158-159
269/350
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Piotr Tarantowicz.: Fluktuacje głosu w chorobie Parkinsona
Neurol.Neurochir.Pol. 2000 T.34 supl.5; s.55
Zjazd Naukowy Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN [Polskie Towarzystwo Neurochirurgów]. Jachranka, 22-24 września 2000
270/350
Beata Malinowska, Agnieszka Stępień, Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski.: Spondylodiscite aspergillaire
Rev.Neurol. 2000 Vol.156 no.2; s.172-174
IF: 0.692
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
271/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Elektrofizjologiczna ocena czasu refrakcji mózgowej u chorych z wieloogmiskowym niedokrwieniem mózgu
Udar Mózgu 2000 T.2 nr 1; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
272/350
Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Maria Ejma, Wojciech Dariusz Piechocki, Małgorzata Bieszczad.: Odruch mrugania oraz somatosensoryczne potencjały wywołane drażnieniem nerwu V we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu
Udar Mózgu 2000 T.2 nr 2; s.61-67
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
273/350
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Anna Kubisz.: Rodzaj i częstość napadów padaczkowych a poziom neurotyczności i ekstrawersji
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.4; s.317-321
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
274/350
Ryszard Podemski.: Komentarz [do pracy: M.B. Bromberg "Neuropatia obwodowa u pacjentów bez cukrzycy". Med. Dypl. 1999 Vol.8 nr 5 s.163-180]
Med.Dypl. 1999 Vol.8 nr 5(44); s.181
275/350
Maria Ejma, Grażyna Szymańska, Ryszard Podemski, Marian Klinger, Dariusz Piechocki, Wacław Weyde.: Analysis of bioelectrical cerebral function based on visual and brain stem auditory evoked potentials in patients with chronic renal failure
Med.Sci.Monit. 1999 Vol.5 no.2; s.318-323
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
276/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski.: Effect of treatment with methylprednisolone upon concetration of soluble form of IL-2R alpha and soluble forms of adhesive molecules: ICAM-1 and VCAM-1 in serum of patients with multiple sclerosis
Med.Sci.Monit. 1999 Vol.5 no.4; s.692-696
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
277/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Czas refrakcji mózgowej u chorych na padaczkę = Cerebral refractory period in epileptics
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.590 poz.P6
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
278/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska.: Kliniczno-elektrofizjologiczna charakterystyka otępienia alzheimerowskiego i naczyniopochodnego w oparciu o badanie czasu refrakcji mózgowej
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 nr 2; s.321-330
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
279/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Elżbieta Kusińska, Konstanty Gurański.: Multimodalne potencjały wywołane u chorych z procesem nowotworowym poza układem nerwowym = Multimodal evoked potentials in patients with neoplastic processes outside of the central nervous system
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.1; s.236 poz.B101
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
280/350
Krzysztof Słotwiński, Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Neuropsychologiczna i elektrofizjologiczna ocena zaburzeń poznawczych u chorych na stwardnienie rozsiane = Neuropsychological and electrophysiological assessment of cognitive disturbances in MS patients
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.541-542 poz.SR12
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
281/350
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Ocena stabilności akustycznych elementów mowy u pacjentów z chorobą Parkinsona = Assessment of stability of acoustic speech parameters in parkinsonian patients
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.454-455 poz.CHP5
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
282/350
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Odpowiedź mięśni artykulacyjnych na preparaty antycholinesterazowe oceniana przy pomocy akustycznej analizy mowy u chorych z oczno-opuszkową postacią miastenii = Response of articulation muscles to anticholinesterase medication, assessed by means of acoustic speech analysis in patients with oculo-bulbar type of myasthenia
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.519-520 poz.CHM5
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
283/350
Krzysztof Słotwiński, P. Calabrese, Ryszard Podemski, W. Gehlen.: Emotional disturbances in brain-damaged subjects
W:Neuronal bases and psychological aspects of consciousness ; ed. by C. Taddei-Ferretti, C. Musio; Singapore [etc.] : World Scientific, 1999; s.386-389
(Series on Biophysics and Biocybernetics; Vol.8 - Biocybernetics)
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
284/350
Anna Pokryszko, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski.: Klinika i leczenie otępienia naczyniopochodnego
Nowa Klin. 1999 Vol.6 nr 13; s.1309-1312
Materiały zjazdowe z II Szkoły Interny. Białobrzegi k.Warszawy, 1-3 października 1999 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
285/350
Renata Martynów, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Neurologiczne zespoły z uwięźnięcia
Nowa Klin. 1999 Vol.6 nr 2; s.258-262
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
286/350
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Ryszard Podemski.: Stężenie rozpuszczalnych form receptora interleukiny-2 i molekuł adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane
Pol.Merkur.Lek. 1999 T. 6 nr 31; s.23-26
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
287/350
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Akustische Diagnostik der zerebellaren Sprechstorungen
Aktuel.Neurol. 1998 Vol.25 suppl.3; s.166 poz.P340
71. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Neurologie mit Fortbildungsakademie. Munchen, 2-6 September 1998
288/350
Małgorzata Szczepaniak, Tadeusz Dobosz, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski, Józef Jagielski, Maria Sąsiadek.: Application of apolipoprotein E genotyping and cerebrospinal fluid Tau protein level in diagnosis of late onset Alzheimer disease
J.Appl.Genet. 1998 Vol.39A; s.44 poz.A10
The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998. Abstracts
289/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Małgorzata Bieszczad, Małgorzata Bilińska, Marta Misiuk-Hojło, Wojciech Dariusz Piechocki.: Visual and somatosensory evoked potentials in Hodkin's disease
Med.Sci.Monit. 1998 Vol.4 no.6; s.1054-1057
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
290/350
P[iotr] Tarantowicz, S[ławomir] P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Acoustic characteristic of oscillation of speech muscles in parkinsonian patients
Mov.Disord. 1998 Vol.13 suppl.3; s.137 poz.P29
Symposium of the Movement Disorder Society "Tremor: basic mechanisms and clinical aspects". Kiel (Germany), July 11th-12th, 1997
291/350
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Disturbances of parkinsonian speech kinetics in computer acoustic analysis
Mov.Disord. 1998 Vol.13 suppl.2; s.117 poz.P2.128
Fifth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. New York (USA), October 10-14, 1998. Abstracts
292/350
Anna Pokryszko, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Event-related potentials (P300) in the assessment of cognitive decline in multiple sclerosis patients
Mult.Scler. 1998 Vol.4 no.4; s.292 poz.P1032
14th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 98). Stockholm (Sweden), 9-12 September 1998
293/350
Ewa Gruszka, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ryszard Podemski.: The experimental treatment of multiple sclerosis patients using whole body cooling in cryogenic camera
Mult.Scler. 1998 Vol.4 no.4; s.290 poz.P1025
14th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 98). Stockholm (Sweden), 9-12 September 1998
294/350
Halina Steranka, Ryszard Podemski.: Krwotoczna manifestacja choroby moyamoya u 19-letniej kobiety z upośledzeniem umysłowym
Neurol.Neurochir.Pol. 1998 T.32 nr 4; s.951-957
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
295/350
Sławomir Piotr Budrewicz, Piotr Tarantowicz, Ryszard Podemski.: Programy komputerowe "diaprez2", "ssample" i "mowa" w ocenie dysartrii
Neurol.Neurochir.Pol. 1998 T.32 nr 3; s.734-735
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. Zastosowania Informatyki w Neurologii i Naukach Pokrewnych. IPiN, Warszawa, 24.10.1997 r.
296/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Anna Pokryszko.: Powikłania neurologiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Pol.Merkur.Lek. 1998 T.5 nr 27; s.173-177
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
297/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Elektrofizjologiczna ocena czasu refrakcji mózgowej u chorych z wieloogniskowym niedokrwieniem mózgu
Przegl.Lek. 1998 T.55 nr 7-8; s.433 poz.27
Krakowskie Sympozjum Udarowe. Kraków, 23-24 październik 1998 rok
298/350
Andrzej Hełminiak, Ryszard Podemski.: Uśrednione odpowiedzi mięśniowe w naczyniowym uszkodzeniu mózgu
Przegl.Lek. 1998 T.55 nr 7-8; s.432 poz.26
Krakowskie Sympozjum Udarowe. Kraków, 23-24 październik 1998 rok
299/350
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski.: Cerebral refractory period assessed by means of somatosensory evoked potentials in patients with dementia of various origin
Eur.J.Neurol. 1997 Vol.4 suppl.1; s.125 poz.P319
Abstracts of the Meeting of the European Federation of Neurological Societes. Prague, 4-8 June 1997
300/350
Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Zmiany odruchu mrugania w uszkodzeniu układu nerwowego o różnej lokalizacji
Neurol.Neurochir.Pol. 1997 T.31 nr 1; s.113-122
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
301/350
Halina Steranka, Ryszard Podemski.: Przypadek dysplazji włóknistej kości czołowej
Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 5; s.473-476
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
302/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Małgorzata Bieszczad, Elżbieta Kusińska.: Wpływ podwyższonej temperatury na wzrokowe potencjały wywołane u chorych na stwardnienie rozsiane
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 z.2; s.171-176
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
303/350
Piotr Tarantowicz, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Sonograficzna i spektralna analiza mowy w diagnostyce dyzartrii opuszkowej
W:Proceedings "Acoustical methods in biomedical engineering". Zakopane, 21-25 April 1997 ; eds Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń, Magdalena Kowalczyk-Hauser; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1997; s.163-168
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
304/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, S. Szymaniec, Mariusz Chabowski, Marta Misiuk-Hojło, G. Adamus, D. Dziedzic, Mariusz Chabowski, Dariusz Wojciech Piechocki.: Wzrokowe potencjały wywołane w chorobach nowotworowych poza układem nerwowym
W:VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Warszawa, 25-27 września 1997. Program i streszczenia; s.P21/II
305/350
Howard L. Weiner, Lawrence P. Levitt: Neurologia
Wyd.1 pol., pod red. Ryszarda Podemskiego
Wrocław : Urban & Partner, 1997; 213 s.
(Seria Lekarza Praktyka)
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
306/350
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Czesław Basztura, Piotr Tarantowicz.: Zastosowanie akustycznej analizy mowy w diagnostyce schorzeń układu nerwowego
W:Akustyka w technice, medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1993-1995 : seminarium. Kraków, 7-9 listopada 1995 ; [red. nauk. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski]; Warszawa : IPPT PAN, 1996; s.373-378
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
307/350
Czesław Basztura, Ryszard Podemski.: Usefulness of the acoustic speech signal information in the nervous system evaluation
Arch.Acoust. 1996 Vol.21 no.1; s.3-13
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
308/350
A[ndrzej] Hełminiak, R[yszard] Podemski.: Long loop reflex - hypothesis or reality
J.Physiol.Pharmacol. 1996 Vol.47 no.3 suppl.2; s.148
XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996
309/350
M[aria] Ejma, Małgorzata Bieszczad, R[yszard] Podemski.: Transit time to cortex - the electrphysiological method of the evaluation of the central somatosensory pathways
J.Physiol.Pharmacol. 1996 Vol.47 no.3 suppl.2; s.147
XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996
310/350
P[iotr] Tarantowicz, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz.: Akustyczna charakterystyka mowy opuszkowej
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.304
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
311/350
A[nna] Pokryszko, R[yszard] Podemski.: Czas refrakcji mózgowej u chorych z naczyniopochodnym zespołem otępiennym
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.232
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
312/350
S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, P[iotr] Tarantowicz.: Komputerowa analiza akustyczna w diagnostyce miastenii
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.26
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
313/350
Ryszard Podemski, Andrzej Hełminiak.: Elektrofizjologiczne metody badania odruchu długiej pętli (long loop reflex)
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 nr 2; s.227-232
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
314/350
Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Rola neuropeptydów w procesach regulacyjnych autonomicznego układu nerwowego
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 nr 2; s.221-225
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
315/350
Ryszard Podemski.: Katedra Neurologii
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.265-267
316/350
Maria Ejma, Małgorzata Bieszczad, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz.: Wzrokowe i somatosensoryczne potencjały wywołane u chorych z chłoniakiem nieziarniczym
Neurol.Neurochir.Pol. 1995 T.29 nr 3; s.353-361
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
317/350
Ryszard Podemski, Tadeusz Pawela, Agnieszka Pawela.: Neuralgia nerwu trójdzielnego w polskim piśmiennictwie lekarskim z lat 1984-1993
Wroc.Stomatol. 1995; s.114-126
318/350
B[ogusław] Paradowski, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma, S[ławomir] Budrewicz.: The auditory cortical responses with middle and long latency in different types of dementia
Electroencephalogr.Clin.Neurophysiol. 1994 Vol.91 no.4; s.P109-P110 poz.34
The 5th National Congress of the Polish Society of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology and the 16th Joint Annual Meeting of Societies for EEG and Clinical Neurophysiology in Central and Eastern Europe. Mędzyzdroje, 3-5 June 1993
319/350
Sławomir Budrewicz, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski, Marek Betlej.: Mnogie oponiaki śródczaszkowe u chorej z bezobjawową jamistością rdzenia kręgowego
Neurol.Neurochir.Pol. 1994 T.28 nr 2; s.251-256
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
320/350
Andrzej Brzecki, Anna Szczęśniakowa, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Neurologia lwowska w okresie międzywojennym (1918-1939) i w latach okupacji
W:XVII Krajowy Zjazd PTHMiF [Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji]. Wrocław, 9-11.09.1994 r. Streszczenia referatów; s.22
321/350
R[yszard] Podemski, A. Piechociński, Cz. Basztura.: Akustyczna analiza głosu w diagnostyce miastenii
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.; poz.183
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kraków, 22-25.09.1993. Streszczenia
322/350
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, B[ogusław] Paradowski, R[yszard] Podemski.: Stężenie jonów magnezu, wapnia, potasu i sodu a przewodnictwo nerwowo-mięsniowe
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.; poz.185
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kraków, 22-25.09.1993. Streszczenia
323/350
Ryszard Podemski.: Wspomnienie o Prof. Stanisławie Falkiewiczowej
Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 3; s.405-406
324/350
Małgorzata Bieszczad, Maria Ejma, Ryszard Podemski.: Korowe i rdzeniowe potencjały wywołane w parkinsonizmie. Część I. Wzrokowe potencjały wywołane odwracalnym wzorcem szachownicy
Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 1; s.7-14
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
325/350
Maria Ejma, Małgorzata Bieszczad, Ryszard Podemski, Renata Bogdańska.: Korowe i rdzeniowe potencjały wywołane w parkinsonizmie. Część II. Somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwu piszczelowego tylnego
Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 1; s.15-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
326/350
Maria Ejma, Małgorzata Bieszczad, Ryszard Podemski.: Wzrokowe i somatosensoryczne potencjały wywołane u pracowników narażonych na działanie par rtęci metalicznej
Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 4; s.436-443
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
327/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Grażyna Mróz.: Zastosowanie koronowych odpowiedzi wywołanych drażnieniem nerwu trójdzielnego w diagnostyce rwy twarzowej
Wroc.Stomatol. 1991; s.119-123
328/350
Ryszard Podemski, Elżbieta Kusińska.: Wpływ interferencji pobudzeń słuchowych i przedsionkowych na słuchowe pniowe potencjały wywołane
Prace Nauk.AM Wrocław 1989 R.21 nr 1(46); s.145-152
I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie komputerów w otolaryngologii". Wrocław, 30 maja 1987 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
329/350
Maria Ejma, Ryszard Podemski, Renata Bogdańska, Małgorzata Bilińska, Renata Martynów.: Przewodnictwo czuciowe i czas przewodzenia ośrodkowego w polineuropatii toksycznej
Med.Pracy 1988 T.39 nr 1; s.44-48
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
330/350
Ryszard Podemski, Ewa Jarzębska, Wiesława Nowak.: Badania katamnestyczne chorych z afazją po udarze mózgu
Neurol.Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 2; s.114-118
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
331/350
M[aria] Ejma, R[yszard] Podemski, P[iotr] Olejniczak.: VEP changes in MS patients in correlation with the stage of the disease and other clinical data
W:Society for Neuroscience 18th Annual Meeting. Toronto, Ontario, November 13-18, 1988; s.772 poz.312.7
(Society for Neuroscience Abstracts; Vol.14 Part 1)
332/350
Henryk Matej, Beata Nowakowska, Maria Kałamarz, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski, Andrzej Brzecki.: HLA antigens and susceptibility to myasthenia gravis
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1987 Vol.35 no.6; s.795-801
IF: 0.157
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
333/350
Anna Rudkowska, Maria Kasprzyk, Ryszard Podemski, Renata Bogdańska, Józef Bryś, Krystyna Wachowska.: Wpływ abstynencji na wzrokowe potencjały wywołane u osób uzależnionych od alkoholu
Neurol.Neurochir.Pol. 1986 T.20 nr 6; s.512-516
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
334/350
Rolf Fotzsch, Ryszard Podemski, Andrzej Brzecki, Renata Bogdańska.: Zum Verhalten visuell evozierter Potentiale (Muster-Umkehr-VECP) bei Rauchern
Psychiatr.Neurol.Med.Psychol. 1986 Vol.38 no.9; s.518-525
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
335/350
Ryszard Podemski.: Wpływ naczyniowego ogniska mózgowego na korowe potencjały wywołane [streszczenie pracy habilitacyjnej]
Neurol.Neurochir.Pol. 1985 T.19 nr 4; s.358-359
336/350
Ryszard Podemski, Ewa Jarzębska, Alicja Bakierowska.: Przydatność testu "Token" w diagnostyce afazji
Neurol.Neurochir.Pol. 1984 T.18 nr 6; s.547-551
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
337/350
Ryszard Podemski, Anna Brzecka.: Zmiany wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych leczonych ethambutolem
Pneumonol.Pol. 1983 T.51 nr 4; s.247-252
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
338/350
Ryszard Podemski, Alicja Bakierowska, Anna Rudkowska, Andrzej Brzecki.: Testowa ocena wyników reedukacji mowy u chorych z afazją po udarze naczyniowym mózgu
Neurol.Neurochir.Pol. 1981 T.15 nr 2; s.167-172
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
339/350
J. Jorg, H.M. Mehdorn, R[yszard] Podemski.: Cerebral refractory period of somatosensory system. EEG and clinical findings before and after vascular surgery in cerebrovascular disease
W:EEG and clinical neurophysiology : proceedings of the 2nd European Congress of EEG and Clinical Neurophysiology. Salzburg, Austria, September 16-19, 1979 ; eds. H. Lechner, A. Aranibar; Amsterdam [etc.] : Excerpta Medica, 1980; s.181-190
(International Congress Series; 526)
ISBN 90-219-0457-8, ISBN 0-444-90172-8
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
340/350
R[yszard] Podemski, J. Jorg, H.J. Lehmann.: Value of homonymous visual and somatosensory evoked potentials compared to EEG in ischemic hemispheric syndromes
W:EEG and clinical neurophysiology : proceedings of the 2nd European Congress of EEG and Clinical Neurophysiology. Salzburg, Austria, September 16-19, 1979 ; eds. H. Lechner, A. Aranibar; Amsterdam [etc.] : Excerpta Medica, 1980; s.191-200
(International Congress Series; 526)
ISBN 90-219-0457-8, ISBN 0-444-90172-8
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
341/350
J. Jorg, H. Hielscher, R[yszard] Podemski.: Die Cauda-equina-Neurographie. Ergebnisse von Normalpersonen und Patienten mit lumbosacralen Wurzelkompressionssyndromen
Schweiz.Arch.Neurol.Neurochir.Psychiatr. 1980 Vol.126 no.1; s.17-25
IF: 0.067
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
342/350
Ryszard Podemski, Joanna Przesmycka-Kamińska, Bogusław Paradowski.: Testowa ocena afazji we wczesnym okresie po udarze mózgu
Pol.Tyg.Lek. 1979 T.34 nr 12; s.457-459
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
343/350
Ryszard Podemski, Włodzimierz Sidorowicz, Małgorzata Pacyńska.: Niedoczynność tarczycy z encefalopatią i polineuropatią
Pol.Tyg.Lek. 1978 T.33 nr 36; s.1421-1422
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
344/350
Andrzej Brzecki, Krystyna Hulanicka, Ryszard Podemski, Anna Rudkowska, Barbara Sulimir.: Wczesna rehabilitacja sanatoryjna chorych z naczyniowym uszkodzeniem mózgu
Pol.Tyg.Lek. 1978 T.33 nr 36; s.1415-1417
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
345/350
Konstanty Guzowski, Ryszard Podemski.: Encorton w leczeniu miastenii
Ter.Leki 1978 T.6(28) nr 7-8; s.256-260
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
346/350
Ryszard Podemski, Andrzej Brzecki, Barbara Sulimir.: Wpływ leczenia sanatoryjnego na objawy psychoorganiczne u chorych po udarze mózgu
Balneol.Pol. 1977 T.21 nr 3-4; s.269-273
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
347/350
Konstanty Guzowski, Bogumił Halawa, Ryszard Podemski.: Czynnośc tarczycy u chorych na miastenię
Neurol.Neurochir.Pol. 1977 T.11 nr 2; s.201-204
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
348/350
Anna Rudkowska, Ryszard Podemski, Ludmiła Borodulin, Andrzej Gruszka.: Mioklonie podniebienia: analiza kliniczno-elektrofizjologiczna
Pol.Tyg.Lek. 1975 T.30 nr 17; s.715-717
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
349/350
Danuta Jahura, Ryszard Podemski.: Dysgenezja gonad typu Rössle'a z blokiem kostnym kręgów C2-C3 i ociężałością umysłową
Pol.Tyg.Lek. 1974 T.29 nr 9; s.369-370
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
350/350
Anna Rudkowska, Ryszard Podemski, Anna Zienkiewicz.: Anorexia nervosa z wtórnymi zmianami nerwowo-mięśniowymi typu polineuropatii
Wiad.Lek. 1974 T.27 nr 12; s.1117-1120
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie