Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAWEŁKA DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/33
A[neta] Alama, D[orota] Pawełka, A[neta] Myszczyszyn, M[ałgorzata] Małodobra-Mazur.: Epigenetic modifications in adipose tissue associated with obesity
W:3rd Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, 1st-2nd March 2019 ; eds Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Joanna Weżgowiec; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019; s.55 poz.P1
ISBN 978-83-65932-64-8
Adres url:
2/33
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn.: Changes in epigenetic marks during adipogenesis and in mature adipocytes induced by excess of palmitic, stearic and oleic acids
J.Obes.Weight Loss Ther. 2018 Vol.8; s.39
17th International Conference on Obesity Diet and Nutrition. Paris, France, August 28-29, 2018. Proceedings
DOI:
3/33
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn.: Obesity induced epigenetic changes in SAT and VAT regulating adipocytes metabolism
J.Obes.Weight Loss Ther. 2018 Vol.8; s.33
17th International Conference on Obesity Diet and Nutrition. Paris, France, August 28-29, 2018. Proceedings
DOI:
4/33
Aneta Alama, Dorota Pawełka, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Optymalizacja warunków izolacji i hodowli in vitro ludzkich preadipocytów
W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018. Część II : nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.9-17
ISBN 978-83-951445-1-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
5/33
Aneta Alama, Dorota Pawełka, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Rola wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) w indukowaniu oporności tkanki tłuszczowej na insulinę
W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018. Część II : nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.18-26
ISBN 978-83-951445-1-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
6/33
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Mateusz Głód, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in the diagnosis of selected thyroid diseases
Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.9108 [13 s.]
IF: 4.122
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/33
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Dorota Pawełka, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in diagnostic of selected thyroids diseases
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.131 poz.P15.22
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Abstracts
8/33
W. Wojtowicz, D[orota] Pawełka, W[aldemar] Balcerzak, P. Młynarz.: Metabolomics methods as a new diagnostic tool for thyroid nodules
Metabolomics (OMICS) 2016 Vol.6 no.1; poz.161 [6 s.]
Adres url:
DOI:
9/33
Dorota Pawełka, Wiktor Bednarz, Zbigniew Krawczyk, Marta Rzeszutko, Robert Olewiński, Piotr Czopnik.: Ileal pouch morphology and microbiology in ulcerative colitis patients
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.2; s.267-274
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
10/33
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
11/33
Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Dorota Pawełka, Piotr Młynarz.: Follicular adenomas exhibit a unique metabolic profile. 1H NMR studies of thyroid lesions
PLoS One 2013 Vol.8 no.12; art.e84637 [13 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0084637
IF: 3.534
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
12/33
Waldemar Balcerzak, S. Deja, P. Młynarz, A. Ząbek, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz, M[ateusz] Głód, T[omasz] Dawiskiba, D[orota] Pawełka.: Metabolomics provides new information on the changes occurring in thyroid tumours
Thyroid Res. 2013 Vol.6 suppl.2; poz.A3
4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013. Łódź (Poland), 11-13 April 2013. Abstracts of invited lectures and oral presentations
13/33
W[aldemar] Balcerzak, P. Młynarz, S. Deja, T[omasz] Dawiskiba, P. Kafarski, Dorota Pawełka, Mateusz Głód.: Badania metabolomiczne tkanki tarczycowej jako przyszłe narzędzie wspomagające diagnostykę wykrywania nowotworów tarczycy
Opieka Okołooper. 2012 nr zjazdowy; s.8
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji i Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ryn, 31 maja - 2 czerwca 2012 r.
14/33
Stanisław Deja, Piotr Młynarz, Adam Ząbek, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Waldemar Balcerzak.: 1 NMR based metabolomics gives insight into disturbed metabolic pathways in various thyroid tumors
W:VIIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences. Warsaw, Poland, September 26th-28th, 2012. Programme and book of abstracts; s.L-7
15/33
Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Mateusz Głód, Paweł Domosławski, Dorota Mrozowska, Kamila Fudalej, Błażej Jasiuk.: Surgical treatment of Crohn's disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 4; s.261-266
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
16/33
Wiktor Bednarz, Dorota Pawełka, Robert Olewiński, Mateusz Głód, Paweł Domosławski, Piotr Czopnik.: Leczenie chirurgiczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.251-254
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
17/33
Dorota Pawełka, Wiktor Bednarz, Zbigniew Krawczyk.: Problemy związane ze zbiornikiem jelitowym u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego po proktokolektomii odtwórczej
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.470-474
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
18/33
Dorota Pawełka, Wiktor Bednarz, Zbigniew Krawczyk.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.465-469
Toż: Aktual.Med. 2010 T.3 nr 1; s.41-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
19/33
W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński, P[iotr] Czopnik, D[orota] Mrozowska, M[ateusz] Głód.: Ewolucja techniki proktokolektomii odtwórczej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, gruczolakowatą polipowatością rodzinną i tzw. colitis indeterminans = Evolution of restorative proctocolectomy in patients with ulcerative colitis, familial adenomatous polyposis and indeterminate colitis
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/111 poz.O-06
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
20/33
D[orota] Mrozowska, W[iktor] Bednarz, Z[bigniew] Krawczyk, R[obert] Olewiński, P[iotr] Czopnik, M[ateusz] Głód.: Morfologiczna i mikrobiologiczna ocena zbiorników jelitowych u chorych po proktokolektomii odtwórczej wykonanej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego = Ileal pouch morphology and microbiology in different periods after restorative proctocolectomy in ulcerative colitis patients
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/114-S/115 poz.O-15
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
21/33
W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński, P[iotr] Czopnik, D[orota] Mrozowska, M[ateusz] Głód.: Problem karcynogenezy w zbiorniku jelitowym po proktokolektomii odtwórczej = Problem of carcinogenesis in ileal pouch after restorative proctocolectomy
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/121 poz.O-30
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
22/33
M[ateusz] Głód, W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński, P[iotr] Czopnik, D[orota] Mrozowska.: Wirtualna ileostomia w codziennej praktyce chirurgicznej = Virtual ileostomy in daily surgical practice
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/123 poz.O-34
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
23/33
Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Piotr Czopnik, Dorota Mrozowska, Mateusz Głód.: Evolution of the technique of restorative proctocolectomy with J-pouch construction - 182 cases without mortality
Proktologia 2009 T.10 nr 1; s.79
8th International Colorectal Symposium. Łódź, 20th-22nd May 2009
24/33
Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Dorota Mrozowska, Piotr Czopnik, Mateusz Głód.: Wyniki leczenia chirurgicznego z wytworzeniem zbiorników jelitowych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.782-787
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
25/33
Dorota Mrozowska, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński.: Morphological and microbiological evaluation of ileal j-pouch after restorative proctocolectomy for ulcerative colitis
Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A11 poz.OP027
18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
26/33
Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Mateusz Głód, Dorota Mrozowska, Piotr Czopnik.: Pouch surgery in inflammatory bowel diseases and familial adenomatous polyposis
Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A29 poz.OP072
18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
27/33
Dorota Mrozowska ; promotor prof. dr hab. Wiktor Bednarz ; I Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Morfologiczna i mikrobiologiczna ocena zbiorników jelitowych u chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelia grubego [praca doktorska]
Wrocław, 2008; 123 k.
28/33
R[obert] Olewiński, W[iktor] Bednarz, P[iotr] Czopnik, P[aweł] Domosławski, D[orota] Mrozowska.: Leczenie chirurgiczne choroby Leśniowskiego-Crohna - 10 lat doświadczeń
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.30 poz.063 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
29/33
W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński, J[erzy] Woldan, P[iotr] Czopnik, D[orota] Mrozowska.: Leczenie chirurgiczne nieswoistych zapaleń jelit (colitis ulcerosa, M. Leśniowski-Crohn, colitis Indeterminans) - wyniki proktokolektomii odtwórczej z wytworzeniem zbiornika jelitowego (IPAA-ileal-pouch-anal anastomosis)
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.181 poz.P139
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
30/33
D[orota] Mrozowska, W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński.: Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowotwory 2007 Vol.57 supl.2; s.31 poz.2
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Bielsko-Biała, Wisła, 17-19 maja 2007 r.
31/33
Dorota Mrozowska, Wiktor Bednarz, Jan Cader, Leszek Paradowski, Zbigniew Krawczyk, Janusz Dawiskiba.: Surgical treatment of gastrointestinal stromal tumours
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 3; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
32/33
Krzysztof Sutkowski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Dorota Mrozowska.: Anthropometric studies in patients with ulcerative colitis after three-stage restorative proctocolectomy
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 3; s.187-190
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
33/33
Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Dariusz Rychlewski, Janusz Dawiskiba, Dorota Mrozowska, Grzegorz Bielicki, Tomasz Giełda, Marcin Czyż, Mirosław Lubiński.: Niedobór jodu i czynność tarczycy u kobiet z regionu endemii wola województwa dolnośląskiego
Endokrynol.Pol. 2003 T.54 nr 5; s.564-568
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie