Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PARADOWSKI LESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 582Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/582
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Occurrence of dietary risk factors in inflammatory bowel disease: influence on the nutritional status of patients in clinical remission
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.5; s.587-592
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/582
Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik.: Achalazja przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.9-11
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
3/582
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Budowa i czynność przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.3
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
4/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowej
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.660-666
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
5/582
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Zaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.4-8
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
6/582
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019; s.293-296
Wyd.2 [zaktual.]
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-953472-6-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
7/582
Paweł W. Petryszyn, Leszek Paradowski.: Stool patterns and symptoms of disordered anorectal function in patients with inflammatory bowel diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.6; s.813-818
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/582
Karol Kowalski, Agata Mulak, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges in celiac disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.729-737
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/582
Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/582
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
11/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Interakcje jelitowo-mózgowe - nowe aspekty patogenetyczne
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.8-12
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
12/582
Małgorzata Ochrem, Ewa Niedzielska-Łoś, Leszek Paradowski.: Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u niemowląt, dzieci i młodzieży
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.46-52
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
13/582
Monika Kukulska, Leszek Paradowski.: Zaburzenia przełyku
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.13-15
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
14/582
Izabela Smoła, Leszek Paradowski.: Zaburzenia żołądka i dwunastnicy
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.17-22
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
15/582
Ewa Waszczuk, Karolina M. Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Inadequate seroprotection against hepatitis B virus and one detected case of hepatitis C virus infection among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.28 no.6; s.628-632
IF: 1.968
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/582
Jessica Becker, Stephan L. Haas, Anna Mokrowiecka, Justyna Wasielica-Berger, Zeeshan Ateeb, Jonna Bister, Peter Elbe, Marek Kowalski, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Majewski, Agata Mulak, Maria Janiak, Mira M. Wouters, Till Schwammle, Timo Hess, Lothar Veits, Stefan Niebisch, Jose L. Santiago, Antonio Ruiz de Leon, Julio Perez de la Serna, Elena Urcelay, Vito Annese, Anna Latiano, Uberto Fumagalli, Riccardo Rosati, Luigi Laghi, Rosario Cuomo, Frank Lenze, Giovanni Sarnelli, Michaela Muller, Burkhard H.A. von Rahden, Cisca Wijmenga, Hauke Lang, Kamila Czene, Per Hall, Paul I.W. de Bakker, Michael Vieth, Markus M. Nothen, Henning G. Schulz, Krystian Adrych, Anita Gąsiorowska, Leszek Paradowski, Grzegorz Wallner, Guy E. Boeckxstaens, Ines Gockel, Marek Hartleb, Srdjan Kostic, Anna Dziurkowska-Marek, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Michael Knapp, Anders Thorell, Tomasz Marek, Andrzej Dąbrowski, Ewa Małecka-Panas, Johannes Schumacher.: The HLA-DQβ1 insertion is a strong achalasia risk factor and displays a geospatial north-south gradient among Europeans
Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 no.8; s.1228-1231
IF: 4.287
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
17/582
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
18/582
M[onika] Kukulska, I[zabela] Smoła, I[ga] Gromny, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: Watermelon stomach as the first symptom of liver cirrhosis
Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.70 no.5; s.422-425
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie Scopus
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
19/582
Agata Mulak, Adam Smereka, Leszek Paradowski.: Nowości i modyfikacje w Kryteriach Rzymskich IV
Gastroenterol.Klin. 2016 T.8 nr 2; s.52-61
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
20/582
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
21/582
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Leszek Paradowski.: Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego
Terapia 2016 R.24 nr 6 z.2; s.74-78
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
22/582
Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Szenborn, Leszek Paradowski.: A 'cocoon immunization strategy' among patients with inflammatory bowel disease
Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2015 Vol.27 no.3; s.249-253
IF: 2.093
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
23/582
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Immunisation status and factors influencing vaccination decision-making in patients with inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S337-S338 poz.P516
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
24/582
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Inadequate immunisation against viral hepatitis B and no detected cases of hepatits C infection among patients with Inflammatory Bowel Disease
J.Crohn's Colitis 2015 Vol.9 suppl.1; s.S311 poz.P465
10th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona, Spain, 18-21 February 2015. Abstracts
25/582
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
26/582
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Overuse of proton pump inhibitors
Pol.Arch.Med.Wewn. 2015 Vol.125 no.4; s.289-298
IF: 2.054
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
27/582
Paweł W. Petryszyn, Leszek Paradowski.: Economic implications of biological therapy for Crohn's disease
Przegl.Gastroenterol. 2015 T.10 nr 4; s.197-202
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
28/582
Maciej Bryl, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Wpływ czynników dietetycznych na wchłanianie żelaza
Terapia 2015 R.23 nr 6 z.2; s.62-66
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
29/582
Małgorzata Manelska, Leszek Paradowski.: Wzdęcie w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.22-29
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
30/582
Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak; Task Force of the Polish Society of Gastroenterology [Jan Cader, Grażyna Gościniak, Krzysztof Matusiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Pytrus, Adam Smereka et al.]: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Polish children and adults depending on socioeconomic status and living conditions
Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150
IF: 1.105
31/582
Anna Maria Zoń, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Powikłania gastroenterologiczne w ambulatoryjnym leczeniu choroby wieńcowej
Gastroenterol.Pol. 2014 T.21 nr 1; s.47-50
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
32/582
Małgorzata Niedzielska, Łukasz Salomon, Leszek Paradowski.: Rak jelita grubego - dotychczasowe metody i nowe możliwości wczesnej diagnostyki
Gastroenterol.Pol. 2014 T.21 nr 1; s.28-31
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
33/582
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Andrzej Januszewicz, Halina Grajeta, Leszek Paradowski.: Test minimalnej oceny stanu odżywienia jako uniwersalne narzędzie do oceny stanu odżywienia i psychologicznego chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit - badania wstępne
Hygeia Publ.Health 2014 T.49 nr 2; s.274-278
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
34/582
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Historia naturalna choroby refluksowej
W:Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobie refluksowej o zasięgu pozaprzełykowym : monografia ; pod red. Marka Bochni; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2014; s.11-18
ISBN 978-83-60732-89-2
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
35/582
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: A "Cocoon" immunisation strategy among household children of adults patients with inflammatory bowel disease
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2014 Vol.2 suppl.1; s.A367-A368 poz.P0862
22nd United European Gastroenterology Week 2014. Vienna (Austria), October 18-22, 2014. Abstracts
36/582
red. nauk. Leszek Paradowski, Zdzisław Knecht, Jolanta Kowal, Henryk Żeligowski: Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2014; 216 s.
(Monografie - prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN 978-83-64389-28-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
37/582
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Czy pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit mieszkający z dziećmi są objęci "strategią kokonu"?
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.34
38/582
K[arolina] Waszczuk, E[wa] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit są niewystarczająco chronieni przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.79 poz.P2.35
39/582
M[ałgorzata] Niedzielska, L[eszek] Paradowski.: Rola kinazy pirogronianowej guza (tumor M2-PK) w diagnostyce polipów jelita grubego
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.72 poz.P2.21
40/582
E[wa] Waszczuk, K[arolina] Waszczuk, A[gata] Mulak, L[eszek] Szenborn, L[eszek] Paradowski.: Stopień zaszczepienia oraz czynniki wpływające na decyzję o szczepieniu u chorych na nieswoiste zapalenie jelit
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.80 poz.P2.36
41/582
J[oanna] Pieczyńska, A[nna] Prescha, K[atarzyna] Zabłocka-Słowińska, K[atarzyna] Neubauer, A[dam] Smereka, H[alina] Grajeta, J[adwiga] Biernat, L[eszek] Paradowski.: The influence of the frequency and type of dietary risk factors on the nutritional status of IBD patients
W:13th International Nutrition & Diagnostics Conference. Olomouc (Czech Republic), August 26-29, 2013. Book of proceedings; s.84 poz.P27
ISBN 978-80-7395-546-5
42/582
Dorota Waśko-Czopnik, Paweł Jóźków, Katarzyna Dunajska, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: Associations between the lower esophageal sphincter function and the level of physical activity
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.185-191
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
43/582
Leszek Paradowski.: Komentarz [do pracy: J.S. Bolton, C. Conway "Zespół poresekcyjny". Chir. Dypl. 2013 T.8 nr 1 s.29-39 - tł. z Surg. Clin. N. Am. 2011; 91: 1105-1122]
Chir.Dypl. 2013 T.8 nr 1; s.40-41
44/582
Leszek Paradowski.: Komentarz [do pracy: J.W. Rostas et al. "Fizjologia motoryki żołądka a interwencje chirurgiczne". Chir. Dypl. 2013 T.8 nr 1 s.15-27 - tł. z Surg. Clin. N. Am. 2011; 91: 983-999]
Chir.Dypl. 2013 T.8 nr 1; s.27-28
45/582
Ewa Waszczuk, Adam Smereka, Agnieszka Ciesielska-Krosny, Maciej Guziński, Łukasz Waszczuk, Leszek Paradowski.: A rare cause of acute abdominal pain - case report
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 3; s.120-122
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
46/582
Łukasz Salomon, Małgorzata Niedzielska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Complications of the biological therapy of Crohn's disease in the own material - experience of the Department of Gastroenterology and Hepatology of the Wroclaw Medical University
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.143-146
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
47/582
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Abdulhabib Annabhani, Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges of recurrent intestinal tuberculosis
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 1; s.28-30
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
48/582
Monika Kukulska, Leszek Paradowski.: Płodność i rozrodczość w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.160-164
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
49/582
Beata Marczak-Karpina, Maria Jasińska, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Rola testów oddechowych w diagnostyce wybranych chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.156-159
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
50/582
Leszek Paradowski, Paweł Petryszyn.: Rozpoznanie i leczenie zakażenia Helicobacter pylori - aktualny stan wiedzy i aktualne zalecenia w świetle Konsensusu Maastricht IV z Florencji
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 2; s.49-54
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
51/582
Paweł Petryszyn, Jakub Burak, Leszek Paradowski.: Zakażenie Helicobacter pylori u pacjentów z dyspepsją czynnościową, z chorobą refluksową przełyku oraz u osób leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami pompy protonowej - aktualny stan wiedzy: eradykować czy nie eradykować?
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.152-155
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
52/582
M[ałgorzata] Manelska, L[eszek] Paradowski.: Faecal lactoferrin and calprotectin level in evaluation of disease phenotype in Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2013 Vol.7 suppl.1; s.S105-S106 poz.P240
Abstracts of the 8th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Vienna (Austria), 14-16 February 2013
53/582
M[ałgorzata] Manelska, L[eszek] Paradowski.: Faecal lactoferrin and calprotectin level in fistulizing and non fistulizing Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2013 Vol.7 suppl.1; s.S105 poz.P239
Abstracts of the 8th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Vienna (Austria), 14-16 February 2013
54/582
R[obert] Dudkowiak, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Risk factors for a first abdominal surgical intervention in patients with already established diagnosis of Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2013 Vol.7 suppl.1; s.S162-S163 poz.P382
Abstracts of the 8th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Vienna (Austria), 14-16 February 2013
55/582
[red.] Peter Layer, Ulrich Rosien: Gastroenterologia praktyczna. T.1-2
Wyd. 1 pol. red. Leszek Paradowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2013; XVIII, 538, 4 s.
ISBN 978-83-7609-875-3 (T.1), ISBN 978-83-7609-879-1 (T.2)
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
56/582
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: The influence of deficiencies of essential trace elements and vitamins on the course of Crohn's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.5-11
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
57/582
Katarzyna Neubauer, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Leszek Paradowski.: Plasma serotonin level in left-sided colonic diverticulosis: a pilot study
Cent.Eur.J.Med. 2012 Vol.7 no.5; s.591-595
IF: 0.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
58/582
Dorota Boehm, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Lipid peroxidation markers in Crohn's disease: the associations and diagnostic value
Clin.Chem.Lab.Med. 2012 Vol.50 no.8; s.1359-1366
IF: 3.009
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
59/582
Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Aktualna sytuacja epidemiologiczna nowotworów jelita grubego w Polsce
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 2; s.64-69
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
60/582
Agnieszka Salomon, Łukasz Salomon, Bożena Regulska-Ilow, Leszek Paradowski.: Choroba refluksowa przełyku (GERD) - znaczenie postępowania niefarmakologicznego
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 4; s.171-175
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
61/582
Ł[ukasz] Salomon, L[eszek] Paradowski.: Choroby jelita cienkiego w materiale Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2008-2011
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.22 poz.P2-03
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
62/582
L[eszek] Paradowski.: Dyspepsja i gastropareza - postępy w leczeniu
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.6 poz.SW17
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
63/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Korelacja poziomu granzymu B z aktywnością choroby Crohna
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.28 poz.P4-18
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
64/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Ocena apoptozy w korelacji z poziomem białka p53 u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD)
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.29 poz.P4-19
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
65/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Ocena czynności zwieraczy odbytu oraz czucia trzewnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i przetokami okołoodbytniczymi w badaniu manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 supl.1; s.28 poz.P4-17
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków, 4-6 października 2012 r.
66/582
Agata Mulak, Magdalena Kudyba, Leszek Paradowski.: Zaburzenia mikroflory jelitowej w przebiegu przewlekłego leczenia inhibitorami pompy protonowej
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 4; s.166-170
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
67/582
Robert Dudkowiak, Łukasz Salomon, Dariusz Gajecki, Dariusz Houdail, Abdulhabib Annabhani, Agnieszka Hałoń, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Złośliwa postać schwannoma przewodu pokarmowego?
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 4; s.179-182
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
68/582
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, I. Jeśkowiak, E[wa] Waszczuk, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, L[eszek] Paradowski, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Czy polimorfizm P-glikoproteiny oraz promotora regionu piątego interleukiny 4 może determinować występowanie niespecyficznych schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego?
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.60 poz.P25
69/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function and visceral sensitivity in patients with Crohn's disease and perianal fistulas
J.Crohn's Colitis 2012 Vol.6 suppl.1; s.S91 poz.P206
Abstracts of the 7th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Barcelona (Spain), 16-18 February 2012
70/582
P[aweł] Petryszyn, R[obert] Dudkowiak, I[zabela] Witczak, L[eszek] Paradowski.: Resource use for patients with Crohn's disease in a Polish teriary hospital
J.Crohn's Colitis 2012 Vol.6 suppl.1; s.S184 poz.P439
Abstracts of the 7th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Barcelona (Spain), 16-18 February 2012
71/582
Marcin Braksator, Leszek Paradowski.: Halitoza - aktualne poglądy na etiologię, diagnostykę i leczenie
Terapia 2012 R.20 nr 6; s.12-15
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
72/582
Artur Raiter, Leszek Paradowski.: Polipy pęcherzyka żółciowego
Terapia 2012 R.20 nr 6; s.55-57
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
73/582
P[aweł] Petryszyn, R[obert] Dudkowiak, L[eszek] Paradowski.: Resource use and cost determinants for patients with Crohn's disease in a Polish teriary hospital
Value Health 2012 Vol.15 no.4; s.A140 poz.PGI27
ISPOR 17th Annual International Meeting. Washington,. DC, USA, June 2-6, 2012. Research abstracts
74/582
red. Julie M. Nightingale, Robert L. Law: Metody obrazowania przewodu pokarmowego
Wyd.1 pol., red. Leszek Paradowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; XII, 410, [11] s.
ISBN 978-83-7609-594-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
75/582
pod red. Leszka Paradowskiego: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Wyd.2 popr. i uzup.
Wrocław : Cornetis, 2012; 294 s.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
76/582
Andrzej Steciwko, Joanna Żórawska, Leszek Paradowski.: Rola lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.267-280
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
77/582
Leszek Paradowski.: Wprowadzenie: Symptomatologia chorób czynnościowych. Klasyfikacja zaburzeń czynnościowych według III kryteriów rzymskich
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2012; s.5-10
Wyd.2 popr. i uzup.
ISBN 978-83-61415-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
78/582
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Adam Bąk, Leszek Paradowski.: Colonic diverticulosis and risk of large bowel adenomas
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.623-626
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
79/582
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Left-sided colonic diverticulosis is associated with the higher risk of large bowel adenomas
W:Diverticular disease: a fresh approach to a neglected disease. Cologne (Germany), September 2-3, 2011. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; Freiburg : Falk Foundation e.V., 2011; poz.32
(Falk Symposium; 178)
80/582
Anna Paradowska, Marcin Braksator, Beata Kawala, Leszek Paradowski.: Does localization of inflammatory process in Crohn's disease influence oral cavity changes?
Gastroenterol.Pol. 2011 T.18 nr 1; s.12-15
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
81/582
Magdalena Sudnik, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski.: Nadciśnienie wrotne pochodzenia pozawątrobowego
Gastroenterol.Pol. 2011 T.18 nr 4; s.163-166
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
82/582
Agnieszka Ciesielska-Krosny, Dominika Mazur, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Przepuklina Spigela
Gastroenterol.Pol. 2011 T.18 nr 2; s.80-83
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
83/582
Leszek Paradowski.: Achalazja przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011; s.8-9
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-62597-25-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
84/582
Leszek Paradowski.: Budowa i czynność przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011; s.3
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-62597-25-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
85/582
Leszek Paradowski.: Choroby czynnościowe przełyku
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011; s.4-7
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-62597-25-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
86/582
Leszek Paradowski.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011; s.618-625
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-62597-25-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
87/582
Leszek Paradowski.: Zespół jelita nadwrażliwego
W:Gastroenterologia. Cz.2 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011; s.263-265
(Wielka Interna; T.8)
ISBN 978-83-62597-25-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
88/582
Paweł Petryszyn, Robert Dudkowiak, Izabela Witczak, Leszek Paradowski.: Resourse use for patients with Crohn's disease in a Polish teriary hospital
W:ISPOR Poland 2011 - IX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego "Farmakoekonomika a reformy ochrony zdrowia - wpływ na jakość". Warszawa, 1-2 grudnia 2011 r. Katalog konferencyjny; s.22
89/582
J[arosława] Semianów-Wejchert, M[arcin] Braksator, D[orota] [Waśko-]Czopnik, P[aweł] Petryszyn, M[aria] Rybak, L[eszek] Paradowski.: Halitosis in disorders of esophageal and gastric motor function in patients with gastroesophageal reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2011 Vol.23 suppl.1; s.24-25 poz.82
16th Neurogastroenterology & Motility Meeting. St Louis, Missouri, (USA), September 16-18, 2011. Abstracts
90/582
Małgorzata Reszczyńska, Elżbieta Poniewierka, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Crohn's disease in the upper gastrointestinal tract. Own experience and review of the literature
Przegl.Gastroenterol. 2011 T.6 nr 1; s.23-29
IF: 0.067
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
91/582
Leszek Paradowski.: Kiedy postęp, a kiedy "niewyjaśnione" uzdrowienia
PrzypadkiMedyczne.pl 2011 nr 1; s.59-60
I Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl. Wrocław, 26 marca 2011 r.
92/582
Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Leszek Paradowski.: Left-sided diverticulosis of the large bowel as the second most common abnormality in colonoscopy - review of 425 cases of colonic diverticulosis
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.4; s.513-518
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
93/582
T. Wittmann, L[eszek] Paradowski, P. Ducrotte, L. Buenos, M.-C. Andro Delestrain.: Clinical trial: the efficacy of alverine citrate/simeticone combination on abdominal pain/discomfort in irritable bowel syndrome - a randomized, double-blind, placebo-controlled study
Aliment.Pharmacol.Ther. 2010 Vol.31 no.6; s.615-624
IF: 3.861
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
94/582
Leszek Paradowski, Agnieszka Lewandowska, Agnieszka Kaczor, Marcin Braksator.: Focal lesions of the liver from the Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Wroclaw in the years 2004-2008
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 6; s.417-420
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
95/582
J[arosława] Semianów-Wejchert, M[arcin] Braksator, P[aweł] Petryszyn, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Reszczyńska, A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, L[eszek] Paradowski.: Halitoza w zaburzeniach funkcji motorycznej przełyku i żołądka u pacjentów z chorobą refluksową przełyku = Halitosis in disorders of esophageal and gastric motor function in patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.27 poz.S7-4
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
96/582
Katarzyna Neubauer, Leszek Paradowski.: Leczenie podtrzymujące remisję w nieswoistych zapaleniach jelit
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2; s.129-132
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
97/582
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Katarzyna Biernat, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Rafał Ilow, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Nutritional status assessment of patients with inflammatory bowel disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 1; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
98/582
Leszek Paradowski.: Prof. dr hab. n. med., doktor honoris causa Zbigniew Knapik 21.01.1926-27.02.2010
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 6; s.437-438
99/582
M[arcin] Braksator, J[arosława] Semianów-Wejchert, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Stan odżywienia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w zależności od lokalizacji choroby w przewodzie pokarmowym = Nutritional status with Crohn's disease depending on disease location
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.46 poz.S10-3
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
100/582
J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Waśko-Czopnik, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wartość diagnostyczna wielokanałowej elektrogastrografii u pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku = Value of the multichannel electrogastrography in symptomatic patients with gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.30 poz.S7-10
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
101/582
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wielokanałowa elektrogastrografia u pacjentów z chorobą refluksową i zapaleniem przełyku = Multichannel electrogastrography in patients with gastroesophageal reflux disease and esophagitis
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 supl.1; s.31 poz.S7-12
XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 11-13 czerwca 2010 r.
102/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Reszczyńska, Małgorzata Manelska.: Zmiany w konsensusie ECCO 2010 dotyczącym postępowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2; s.123-126
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
103/582
Angelika Chachaj, Leszek Paradowski, Dorota Ksiądzyna, Katarzyna Neubauer, Adam Szeląg.: Znaczenie jelita cienkiego w metabolizowaniu leków
Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 4; s.293-299
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
104/582
Leszek Paradowski.: Komentarz [do pracy: O. Grundmann, S.L. Yoon "Zespół jelita nadwrażliwego: epidemiologia, diagnostyka i leczenie: aktualności dla pracowników opieki medycznej". Gastroenterol. Prakt. 2010 T.2 nr 2 s.30-40 - przedr. z J.Gastroenterol.Hepatol. 2010; 25: 691-699]
Gastroenterol.Prakt. 2010 T.2 nr 2; s.41-42
105/582
Leszek Paradowski.: Badania diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego
W:Gastroenterologia. Cz.1 ; pod red. Andrzeja Dąbrowskiego; Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]; s.60-69
(Wielka Interna; T.7)
ISBN 978-83-60135-99-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
106/582
A[gata] Mulak, M[ichał] Paradowski, E[wa] Waszczuk, P[aweł] Petryszyn, A[dam] Smereka, A[nna] Susło, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with relapsing/remitting multiple sclerosis
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A359 poz.P1258
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
107/582
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Impaired erythrocyte antioxidant defense in active inflammatory bowel disease: impact of anemia and treatment
Inflamm.Bowel Dis. 2010 Vol.16 no.9; s.1467-1475
IF: 4.613
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
108/582
C. Janneke van der Woude, Pieter Stokkers, Ad A. van Bodegraven, Gert Van Assche, Zbigniew Hebzda, Leszek Paradowski, Geert D'Haens, Subrata Ghosh, Brian Feagan, Paul Rutgeerts, Gerard Dijkstra, Dirk J. De Jong, Bas Oldenburg, Mahdi Farhan, Tristan Richard, Yann Dean, Daniel W. Hommes.: Phase I, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-escalation study of NI-0401 (a fully human anti-CD3 monoclonal antibody) in patients with moderate to severe active Crohn's disease
Inflamm.Bowel Dis. 2010 Vol.16 no.10; s.1708-1716
IF: 4.613
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
109/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Anorectal function and dyssynergic defecation in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome
Int.J.Colorectal Dis. 2010 Vol.25 no.8; s.1011-1016
IF: 2.645
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
110/582
J[oanna] Pieczyńska, A[nna] Prescha, R[afał] Ilow, M. Kurzeja, K[atarzyna] Zabłocka, K[atarzyna] Neubauer, A[dam] Smereka, H[alina] Grajeta, J[adwiga] Biernat, L[eszek] Paradowski.: Wpływ rodzaju i częstotliwości występowania żywieniowych czynników ryzyka nieswoistych chorób zapalnych jelit na stan odżywienia chorych
W:IV Konferencja Naukowa "Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego". Rogów, 3-5.11. 2010 r. Materiały konferencyjne; s.58-59
111/582
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
J.Clin.Gastroenterol. 2010 Vol.44 no.10; s.e249-e252
IF: 2.752
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
112/582
P[aweł] W. Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Digital rectal examination can be a reliable measurement method of weak squeeze pressure in IBD patients
J.Crohn's Colitis 2010 Vol.4 no.1; s.S41 poz.P070
Abstracts of the 5th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Prague, (Czech Republic), 25-27 February 2010
113/582
A[nna] M. Paradowska, M[arcin] Braksator, B[eata] Kawala, L[eszek] Paradowski.: Inflammatory bowel diseases - diagnostics through the oral cavity
J.Crohn's Colitis 2010 Vol.4 no.1; s.S42 poz.P072
Abstracts of the 5th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Prague, (Czech Republic), 25-27 February 2010
114/582
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik.: Salivary and esophageal pehametry variables in GERD patients with erosion
J.Dent.Res. 2010 Vol.89 spec. iss. B [USB Drive]; poz.1042 (paper 134591.html)
IADR/AADR 88th General Session. Barcelona, Spain, 14-17 July 2010
115/582
Leszek Paradowski.: Czyje zyski, czyje straty? Badania kliniczne leków w Polsce
Medium Gaz.DIL 2010 nr 10(243); s.6-7
116/582
Leszek Paradowski, Małgorzata Reszczyńska.: Marskość wątroby
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.93-103
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
117/582
Leszek Paradowski, Agnieszka Kaczor.: Nieswoiste zapalenia jelit
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.54-62
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
118/582
Leszek Paradowski, Małgorzata Manelska.: Ostre i przewlekłe zapalenia wątroby
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.70-92
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
119/582
Leszek Paradowski, Agnieszka Lewandowska.: Stany zapalne i zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.37-54
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
120/582
Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Krzysztof Fyderek, Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Krzysztof Paweł Jonderko, Marcel Mazur, Jarosława Semianów-Wejchert, Dorota Waśko-Czopnik, Dorota Ksiądzyna, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Monika Parzęcka, Bartosz Romańczuk, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski.: Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski
Pediatr.Współcz. 2010 T.12 nr 1; s.54-58
Toż w: Gastroenterol.Pol. 2010 T.17 nr 2 s.105-110
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
121/582
Leszek Paradowski, Agnieszka Lewandowska.: Zespół jelita nadwrażliwego
Terapia 2010 R.18 nr 2; s.35-39
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
122/582
red. Martin H. Floch [et al.]: Gastroenterologia Nettera. T.1-2
Wyd.1 pol., red. Leszek Paradowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010; XIV, 796 s.
ISBN 978-83-7609-193-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
123/582
Barbara Iwańczak, Krystyna Mowszet, Ewa Waszczuk, Agata Szlachcic, Leszek Paradowski.: Clinical differences of celiac disease in schoolchildren and adults
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.2; s.153-158
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
124/582
Katarzyna Neubauer, Agata Arlukiewicz, Leszek Paradowski.: Quality of life in inflammatory bowel disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vo.18 no.1; s.79-83
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
125/582
D[orota] Ksiądzyna, J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, L[eszek] Paradowski.: Serum concentration of interleukin 10, anti-mannan Candida antibodies and the fungal colonization of the gastrointestinal tract in patients with ulcerative colitis
Adv.Med.Sci. 2009 Vol.54 no.2; s.170-176
IF: 1.057
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
126/582
Urszula Kaczmarek, Leszek Paradowski, Elżbieta Sołtan, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Dorota Waśko-Czopnik.: Pojemność buforowa śliny u osób z erozją zębów pochodzenia egzogennego i endogennego
Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.438-439 poz.185.CS/P-162
XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r. Streszczenia
127/582
Agnieszka Lewandowska, Anna Susło, Leszek Paradowski, Jarosław Drobnik.: Trudności w rozpoznawaniu guzów trzustki - rola lekarza POZ
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.385-388
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
128/582
Małgorzata Kosiara, Leszek Paradowski.: A new tool to describe inflammatory bowel disease activity?
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.436-439
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
129/582
Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Farmakokinetyka leków w zespole złego wchłaniania
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.456-460
Toż: Aktual.Med. 2010 T.3 nr 1; s.47-51
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
130/582
Marcin Braksator, Leszek Paradowski.: Halitoza - etiologia, diagnostyka i leczenie
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.239-243
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
131/582
Abdulhabib Annabhani, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.389-394
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
132/582
Agnieszka Lewandowska, Małgorzata Reszczyńska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Zbigniew Sajewicz, Leszek Paradowski.: Neoplastic and inflammatory pancreatic tumors diagnosed in patients hospitalized at the Department of Gastroenterology and Hepatology, Wrocław Medical University, in years 2007-2008
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.218-222
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
133/582
Małgorzata Kosiara, Jadwiga Łapińska, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski.: Objawy pozajelitowe nieswoistych zapaleń jelit
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 6; s.475-480
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
134/582
Dorota Waśko-Czopnik, Edwin Kuźnik, Leszek Paradowski.: Polekowe uszkodzenia przełyku
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.244-247
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
135/582
Ewa Waszczuk, Magdalena Ciupek, Leszek Paradowski.: Zaburzenia wchłaniania jelitowego przyczyną niepowodzenia terapii substytucyjnej w niedoczynności tarczycy
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.395-398
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
136/582
P[aweł] W. Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function in patients with inflammatory bowel diseases - what influence it and how does it correlate with symptoms?
Gut 2009 Vol.58 suppl.2; s.A461-A462 poz.P1778
GASTRO 2009 - United European Gastroenterology Week UEGW/WCOG. London, UK, 21-25 November 2009. Abstracts
137/582
T. Wittmann, L[eszek] Paradowski, P. Ducrotte, L. Bueno, M. Andro-Delestrain, J. Grouin.: Efficacy of alverine citrate/simeticone (ACS) combination on abdominal pain/discomfort: European, randomised, double-blind, placebo-controlled study on parallel groups of patients with irritable bowel syndrome (IBS)
Gut 2009 Vol.58 suppl.2; s.A97 poz.OP460
GASTRO 2009 - United European Gastroenterology Week UEGW/WCOG. London, UK, 21-25 November 2009. Abstracts
138/582
P[aweł] W. Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Increased anal resting pressure and rectal sensitivity in inflammatory bowel diseases
Gut 2009 Vol.58 suppl.2; s.A462 poz.P1779
GASTRO 2009 - United European Gastroenterology Week UEGW/WCOG. London, UK, 21-25 November 2009. Abstracts
139/582
P[aweł] W. Petryszyn, L[eszek] Paradowski.: Stool patterns and symptoms of disordered anorectal function in patients with inflammatory bowel diseases
Gut 2009 Vol.58 suppl.2; s.A310 poz.P1020
GASTRO 2009 - United European Gastroenterology Week UEGW/WCOG. London, UK, 21-25 November 2009. Abstracts
140/582
Dorota Boehm, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Paraoxonase-1 status in Crohn's disease and ulcerative colitis
Inflamm.Bowel Dis. 2009 Vol.15 no.1; s.93-99
IF: 4.643
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
141/582
P[aweł] W. Petryszyn, A[gata] Mulak, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Anorectal function and rectal sensitivity in inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S28 poz.P044
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
142/582
A[nna] M. Paradowska, B[eata] Kawala, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Different character of oral mucosa changes in IBD
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S25 poz.P036
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
143/582
A. Witanowska, G. Rydzewska, T. Rawa, J. Reguła, E. Butruk, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski, J. Wypych, M. Smoczyński, M. Kłopocka, M. Świątkowski.: Epidemiology and clinical characteristic of Crohn's disease in Polish population - preliminary data
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S109-S110 poz.P249
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
144/582
J[arosława] Semianów-Wejchert, J[adwiga] Łapińska, A[nna] Susło, A[gnieszka] Lewandowska, A[bdulhabib] Annabhani, D[orota] Ksiądzyna, M[aria] Rybak, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Fistulizing Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S75 poz.P163
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
145/582
M[ałgorzata] Kosiara, A[nna] Susło, L[eszek] Paradowski.: The usefulness of fecal calprotectin in distinguishing between non-active inflammatory bowel diseases and functional bowel disorders
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S21-S22 poz.P027
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
146/582
Leszek Paradowski.: Komentarz [do pracy: K. Blondeau et al. "Kaszel jako objaw choroby refluksowej przełyku". Med. Dypl. 2009 Vol.18 nr 5 s.34-38 - tł. z Curr. Gastroenterol. Rep. 1008; 10: 235-239]
Med.Dypl. 2009 Vol.18 nr 5; s.38-39
147/582
Paweł Petryszyn, Jolanta Ziółkowska, Leszek Paradowski.: Koszty i zakres korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz czasowa niezdolność do pracy u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit w wybranych krajach - przegląd piśmiennictwa
Med.Pracy 2009 T.60 nr 1; s.59-63
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
148/582
Małgorzata Manelska, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego
Międzynar.Wiad.Med. 2009 nr 2; s.7-12
149/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Manometric evaluation of anorectal function in different subgroups of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.77 poz.256
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
150/582
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Multichannel electrogastrography in patients with reflux disease and esophagitis
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.139
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
151/582
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: The relationship between lower esophageal sphincter pressure and changes in multichannel electrogastrography in patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.44-45 poz.138
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
152/582
D[orota] Waśko-Czopnik, J[arosława] Semianów-Wejchert, D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Value of multichannel electrogastrography in symptomatic patients with reflux disease
Neurogastroenterol.Motil. 2009 Vol.21 suppl.1; s.45 poz.140
3rd International Meeting of Neurogastroenterology and Motility. Chicago, USA, 27-30 August 2009. Abstracts
153/582
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Rafał Ilow, Joanna Kokorska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Dietary habits of patients with inflammatory bowel disease - a short report
Pol.J.Food Nutr.Sci. 2009 Vol.59 no.1; s.91-93
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
154/582
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Joanna Poręba, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Assessment of dietary intake of patients with irritable bowel syndrome
Rocz.PZH 2009 T.60 nr 2; s.185-189
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
155/582
ed. by Douglas O. Faigel, David R. Cave: Endoskopia kapsułkowa
Wyd.1 pol., red. Leszek Paradowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2009; XII, 231 s.
ISBN 978-83-7609-079-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
156/582
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Irritable bowel syndrome as an interdisciplinary clinical problem
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.667-675
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
157/582
Ewa Waszczuk, Łukasz Michalski, Anna Susło, Magdalena Koszewicz, Tomasz Adamowski, Leszek Paradowski.: The connection between celiac disease and nervous system and mental disorders
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.495-502
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
158/582
Adam Bąk, Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Michał Jeleń, Leszek Paradowski.: Crohn's disease and actinomycosis - diagnostic difficulties
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2008 Vol.62 no.3; s.163-165
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
159/582
Urszula Kaczmarek, Leszek Paradowski, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik.: Poziom prostaglandyny E2 w ślinie chorych z chorobą refluksową przed i po leczeniu
Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 1; s.29-39
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
160/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer.: Rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu nieswoistych zapaleń jelit
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.2; s.236-244
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
161/582
Elżbieta Poniewierka, Agata Arlukiewicz-Fajkiel, Leszek Paradowski.: Bezoary - klasyfikacja, diagnostyka, leczenie
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4; s.265-268
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
162/582
Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Ewa Chlebda, Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Biorównoważność inhibitorów pompy protonowej
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4; s.245-250
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
163/582
Dorota Ksiądzyna, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
164/582
P[aweł] Petryszyn, A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Czynność odbytu i odbytnicy oraz czucie trzewne w nieswoistych zapaleniach jelit = Anorectal function and rectal sensitivity in inflammatory bowel disease
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.36 poz.P4-14
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
165/582
A. Witanowska, G. Rydzewska, T. Rawa, J. Reguła, E. Butruk, J. Wypych, M. Smoczyński, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski, M. Kłopocka, M. Świątkowski, P. Radwan, M. Słomka.: Epidemiologia i charakterystyka kliniczna choroby Leśniowskiego-Crohna = Epidemiology and clinical characteristic of Crohn's disease in Polish population - preliminary data
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.40 poz.P4-16
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
166/582
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Abdulhabib Annabhani, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska, Jacek Muszyński, Leszek Paradowski.: Escherichia coli bacteriophages in human stool of patients with gastrointestinal tract diseases
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 2; s.87-90
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
167/582
Paweł Petryszyn, Jarosława Semianów-Wejchert, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Jakość życia, wykształcenie, profil zawodowy i status społeczny pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.421-424
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
168/582
Małgorzata Kosiara, Leszek Paradowski.: Kalprotektyna
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 5; s.333-335
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
169/582
Jarosława Semianów-Wejchert, Agata Arlukiewicz, Agnieszka Lewandowska, Paweł Petryszyn, Abdulhabib Annabhani, Battsengel Rentsen, Leszek Paradowski.: Neoplasms of other organs associating gastric and colorectal cancer in own observation
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
170/582
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Obraz kliniczny wrzodu żołądka w zależności od jego lokalizacji = Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.14 poz.P1-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
171/582
Radosław Kempiński, Marek Demissie, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Plasma ghrelin concentration in celiac patients
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.375-377
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
172/582
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc i spondyloartropatia seronegatywna u 45-letniego mężczyzny ze zmianami okołoodbytowymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna = Chronic interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy in a 45-year-old
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.30 poz.P4-2
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
173/582
Agnieszka Lewandowska, Katarzyna Neubauer, Leszek Paradowski.: The neoplasm and inflammatory bowel disease in the patients with the preliminary diagnosis of irritable bowel syndrome
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4; s.237-240
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
174/582
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Leszek Paradowski.: Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.413-416
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
175/582
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia funkcji anorektalnych w chorobie trzewnej = Anorectal function disturbances in celiac disease
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.26 poz.P3-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
176/582
Agnieszka Lewandowska, Leszek Paradowski.: Zespół jelita nadwrażliwego - jedno schorzenie czy wiele chorób? Uwagi o ewolucji kryterów diagnostycznych IBS
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.37-41
Toż: Aktual.Med. 2009 T.2 nr 1; s.43-48
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
177/582
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Anorectal function and visceral hypersensitivity in celiac disease
Gastroenterology 2008 Vol.134 no.4 suppl.1; s.A-364 poz.M1221
Digestive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the AGA Institute. San Diego, California, USA, May 17-22, 2008
178/582
Christen J. van der Woude, Pieter C. Strokkers, Ad A. van Bodegraven, Gert A. Van Assche, Zbigniew Hebzda, Leszek Paradowski, Geert D'Haens, Subrata Ghosh, Brian Feagan, Paul J. Rutgeerts, Gerard Dijkstra, Dirk J. De Jong, Bas Oldenburg, Mahdi Farhan, Yann Dean, Daniel W. Hommes.: Safety profile and signal of efficacy of a non-fcr-binding, fully human anti-Cd3 monoclonal antibody in patients with moderate to severe Crohn's disease - results of a phase I/Iia, double blind, placebo-controlled, randomized, dose escalation study
Gastroenterology 2008 Vol.134 no.4 suppl.1; s.A-67 poz.493
Digestive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the AGA Institute. San Diego, California, USA, May 17-22, 2008
179/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: The role of impedance-pH monitoring in diagnosis of reflux disease in patients with atypical symptoms
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A325 poz.P1099
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
180/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Porównanie wybranych składników śliny u pacjentów z GERD przed i po leczeniu
W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.210 poz.PC047
181/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Ślinowy naskórkowy czynnik wzrostu u pacjentów z chorobą refluksową przed i po leczeniu
W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.209 poz.PC046
182/582
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Joanna Poręba, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Assessment of dietary intake of patients with irritable bowel syndrome
W:III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". Rogów, 5-7 listopada 2008 r. Materiały konferencyjne; Warszawa : Wydaw. SGGW, 2008; s.26
ISBN 978-83-7583-022-4
183/582
Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Rafał Ilow, Joanna Kokorska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Halina Grajeta, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Dietary habits of patients with inflammatory bowel disease
W:III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". Rogów, 5-7 listopada 2008 r. Materiały konferencyjne; Warszawa : Wydaw. SGGW, 2008; s.26-27
ISBN 978-83-7583-022-4
184/582
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Izabela Berdowska, Dorota Boehm, Bogdan Zieliński, Paweł Petryszyn, Grzegorz Terlecki, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Enhanced formation of advanced oxidation protein products in IBD
Inflamm.Bowel Dis. 2008 Vol.14 no.6; s.794-802
IF: 4.975
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
185/582
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Augoff, Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Teresa Banaś.: Serum sulfatase activity is more elevated in colonic adenomas than cancers
Int.J.Colorectal Dis. 2008 Vol.23 no.4; s.383-387
IF: 1.767
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
186/582
Anna Sadakierska-Chudy, Beata Sobieszczańska, Leszek Paradowski.: Nieswoiste zapalenia jelit
W:IX Konferencja Kardiologiczno-Gastroenterologiczna. Wrocław, 21-22 czerwca 2008; s.21-25
ISBN 978-83-926014-1-8
187/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Disorders in esophageal body manometry and lower esophageal sphincter in patients with Barrett's esophagus
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S28-S29 poz.159
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
188/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: May the gastroesophageal reflux disease influence intensity of symptoms in patients with Crohn disease?
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S5 poz.30
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
189/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) and its influence on esophageal manometry and results of upper gastrointestinal tract endoscopy in elderly patients
J.Clin.Gastroenterol. 2008 Vol.42 suppl.1; s.S4 poz.25
9th World Congress of OESO. Monaco, April 6-9, 2008. Abstracts
190/582
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: CARD 15 gene expression and activity and phenotype of Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.73 poz.P232
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
191/582
D[orota] I. Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: May the gastroesophageal reflux disease influence on intensity of symptoms in patients with Crohn's disease?
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.59-60 poz.P186
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
192/582
E[lżbieta] Sołtan, U[rszula] Kaczmarek, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Dental erosion in patients with gastroesophageal reflux disease
J.Dent.Res. 2008 Vol. 87 spec. iss. C; s.208 poz.0794 (110870)
PEF IADR 2008 [4th Scientific Meeting of the Pan European Federation of IADR]. London, 10-12 September, 2008. Conference programme and abstracts
193/582
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary components in patients with extrinsic and intrinsic dental erosions
J.Dent.Res. 2008 Vol. 87 spec. iss. C; s.208 poz.0797 (110864)
PEF IADR 2008 [4th Scientific Meeting of the Pan European Federation of IADR]. London, 10-12 September, 2008. Conference programme and abstracts
194/582
A[nna] Brzecka, M[onika] Kosacka, A[dam] Smereka, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski, R[enata] Jankowska.: Refluks żołądkowo-przełykowy u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
Pneumonol.Alergol.Pol. 2008 T.76 supl.1; s.43-44
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Katowice, 17-20 września 2008 r. Streszczenia doniesień zjazdowych
195/582
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Comparison of some salivary components in GERD patients before and after treatment
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.427-435
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008
IF: 0.963
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
196/582
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary epidermal growth factor in pre-treated and treated patients with gastroesophageal reflux disease
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.418-426
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008
IF: 0.963
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
197/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Czynność zwieraczy odbytu w chorobie hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.17-22
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
198/582
Zbigniew Rybak, Marek Szczepkowski, Stefan Sajdak, Aleksander Sieroń, Walerian Staszkiewicz, Leszek Paradowski, Waldemar Kostewicz, Ireneusz. Krasnodębski, Piotr Ciostek, Agata Mulak, Grzegorz Madycki, Tomasz Kościński, Maciej Wilczak, Tomasz Miłek, Małgorzata Kołodziejczak, Jerzy Friedigier, Adam Korczyński, Krzysztof Lubecki.: Wytyczne diagnostyki i leczenia choroby hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 2; s.A7-A12
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
199/582
Paweł Petryszyn, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Farmakodynamika, farmakokinetyka, interakcje z innymi lekami, toksyczność i skuteczność kliniczna inhibitorów pompy protonowej - czy różnice są istotne?
Przegl.Gastroenterol. 2008 Vol.3 nr 1; s.56-61
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
200/582
Paweł Petryszyn, Jolanta Ziółkowska, Leszek Paradowski.: Nieswoiste zapalenia jelit w ubezpieczeniu rentowym - przegląd piśmiennictwa
Przegl.Gastroenterol. 2008 Vol.3 nr 5; s.237-242
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
201/582
Leszek Paradowski, Marcin Braksator.: Nieswoiste zapalenia jelit
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2008 [rok wyd. 2009] nr 14; s.5-11
202/582
Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Dorota Ksiądzyna.: Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki
Terapia 2008 R.16 nr 6; s.79-84
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
203/582
Ewa Waszczuk, Małgorzata Kosiara, Tadeusz Dobosz, Leszek Paradowski.: Celiac disease and diabetes mellitus
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.297-301
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
204/582
Dorota Waśko-Czopnik, Wojciech Błoński, Lenglinger Johannes, Leszek Paradowski.: Impedance - expected progress in the diagnosis of gastroesphageal reflux disease in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.7-12
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
205/582
Ewa Waszczuk, Anna Susło, Leszek Paradowski.: Niedrożność rzekoma
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
206/582
D[orota] Waśko-Czopnik, W[ojciech] Błoński, L[eszek] Paradowski.: Diagnostic difficulties during combined multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in patients with esophagitis or Barrett's esophagus
Adv.Med.Sci. 2007 Vol.52; s.196-198
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
207/582
E[lżbieta] Sołtan, U[rszula] Kaczmarek, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Comparison of salivary components in pre-treated and treated GERD patients
W:Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR). Thessaloniki, Greece, 26-29 September 2007. Abstract book; s.140-141 poz.488
208/582
U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Salivary epidermal growth factor in pre-treated and treated GERD patients
W:Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR). Thessaloniki, Greece, 26-29 September 2007. Abstract book; s.140 poz.485
209/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Salivary flow rate, pH, buffering capacity and esophageal pH-metry results in gastro-esophageal reflux disease patients
Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.4; s.439-444
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
210/582
Jarosława Semianów-Wejchert, Anna Sieja, Leszek Paradowski.: Utrata masy ciała w chorobach przewodu pokarmowego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.4; s.1054-1059
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
211/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Anorectal function in the irritable bowel syndrome depending on patients gender and age
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.107-110
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
212/582
Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Agnieszka Jędrzejewska-Orchowska, Jan Cader, Krzysztof Moroń, Ewa Nienartowicz, Katarzyna Błachut, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk, Joanna Bladowska, Leszek Paradowski.: Haemobilia - etiology, diagnostics and treatment
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.77-82
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
213/582
Agnieszka Lewandowska, Agata Mulak, Anna Susło, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski.: Is diagnosis of the irritable bowel syndrome easier to establish using the Rome III Criteria than the Rome II Criteria?
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 6; s.411-414
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
214/582
Jan Cader, Zygmunt Domagała, Leszek Paradowski, Joanna Rymaszewska, Wojciech Błoński, Zbigniew Sajewicz.: Is there any relation of Helicobacter pylori infection to anxiety and depressive symptoms?
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 6; s.397-401
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
215/582
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, P[aweł] Petryszyn, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Angiogenic factors VEGF-A, VEGF-C and midkine are elevated in flare and remission of ulcerative colitis and Crohn's disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A120 poz.MON-G-165
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
216/582
D[orota] I. Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components in patients with Crohn disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A145 poz.MON-G-287
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
217/582
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Korpacka, I[zabela] Berdowska, B[ogdan] Zieliński, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Oxidative stress markers and CRP in IBD
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A120 poz.MON-G-166
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
218/582
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Visceral hypersensitivity in coeliac disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A55 poz.OP-G-235
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
219/582
I[zabela] Gosk-Bierska, R.D. McBane, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[aldemar] E. Wysokiński.: Prevalence of lower extremity venous disease in inflammatory bowel disease
Int.Angiol. 2007 Vol.26 no.1; s.67-71
IF: 0.933
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
220/582
K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, P[aweł] Petryszyn, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Angiogenic factors VEGF-A, VEGF-C and midkine are elevated in flare and remission of ulcerative colitis and Chrohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.29 poz.P100
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
221/582
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components in patients with Crohn disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.23 poz.P076
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
222/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Gastroesophageal reflux disease and its influence on intensification of aliments in patients with Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.22 poz.P074
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
223/582
M. Łusiak-Szelachowska, B. Weber-Dąbrowska, A. Górski, A[bdulhabib] Annabhani, K[atarzyna] Błachut, L[eszek] Paradowski.: The presence of Escherichia coli bacteriophages in human stool of patients with inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.54 poz.P195
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
224/582
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, K[atarzyna] Błachut, L[eszek] Paradowski.: The role of anorectal manometry in ulcerative colitis patients after restorative proctolectomy
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.30 poz.P104
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
225/582
Dorota Waśko-Czopnik, Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Stan jamy ustnej i wybrane parametry śliny u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna
W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.68 poz.46
226/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Krystyna Karachatzis.: Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Lekarz 2007 nr 11; s.36-39
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
227/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Neubauer, Piotr Kollbek.: Epidemiologia nieswoistych zapaleń jelit - skala problemu
Med.Dypl. 2007 supl.5; s.33-37
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
228/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Porównanie wybranych składników śliny u pacjentów z GERD przed i po leczeniu = Comparison of some salivary components in GERD patients before and after treatment
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.79
229/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Ślinowy naskórkowy czynnik wzrostu u pacjentów z chorobą refluksową przed i po leczeniu = Salivary epidermal growth factor in pretreated and treated patients with gastroesophageal reflux disease
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.80
230/582
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Oral condition and some salivary parameters in patients with Crohn's disease
Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 2; s.15-19
The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007
IF: 0.627
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
231/582
Leszek Paradowski, Wojciech Błoński.: Najnowsze zalecenia i wytyczne w wybranych chorobach przewodu pokarmowego
Przew.Lek. 2007 nr 2; s.127-132
I Kongres Top Medical Trends. Poznań, 16-18 marca 2007 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
232/582
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Czy choroba wrzodowa może być uleczalna
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2007 [rok wyd. 2008] nr 13; s.5-13
233/582
Paweł Jóźków, Dorota Waśko-Czopnik, Katarzyna Dunajska, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: The relationship between gastroesophageal reflux disease and the level of physical activity
Swiss Med.Wkly 2007 Vol.137 no.33-34; s.465-470
IF: 1.310
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
234/582
Leszek Paradowski.: Nie daj się zjeść chorobie
Świat Farm. 2007 styczeń; s.18, 20
235/582
pod red. Leszka Paradowskiego: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Wrocław : Cornetis, 2007; 296 s.
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
236/582
Leszek Paradowski.: Klasyfikacja zaburzeń czynnościowych według III kryteriów rzymskich
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.19-20
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
237/582
Andrzej Steciwko, Joanna Żórawska, Leszek Paradowski.: Rola lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.263-277
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
238/582
Leszek Paradowski.: Symptomatologia chorób czynnościowych
W:Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ; pod red. Leszka Paradowskiego; Wrocław : Cornetis, 2007; s.15-19
ISBN 978-83-919540-8-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
239/582
Halina Grajeta, Rafał Ilow, Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Milena Bryła, Katarzyna Błachut, Adam Smereka, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Ocena sposobu żywienia pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit
Żyw.Człow.Metab. 2007 T.34 nr 3-4; s.1154-1159
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
240/582
Anna Prescha, Joanna Pieczyńska, Rafał Ilow, Halina Grajeta, Aneta Sobańska, Katarzyna Błachut, Adam Smereka, Jadwiga Biernat, Leszek Paradowski.: Zwyczaje żywieniowe pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
Żyw.Człow.Metab. 2007 T.34 nr 3-4; s.1138-1142
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
241/582
M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M[ichał] Piast, T[eresa] Banaś.: Elevated arylsulfatase activity in inflammatory bowel disease
W:31st FEBS Congress "Molecules in health & disease". Istanbul, Turkey, 24-29 June, 2006. Late abstract book; s.38 poz.PP-1209
242/582
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk.: Postępowanie w przypadku nieskutecznego leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1087-1092
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
243/582
Leszek Paradowski.: Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.254-258
244/582
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Crohn's disease with interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy - a literature review and a case report
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2006 Vol.60 no.4; s.164-168
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
245/582
Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik, Iwona Grzesiak-Gasek.: Stężenie naskórkowego czynnika wzrostu w ślinie chorych na chorobę refluksową przełyku
Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.4; s.535-540
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
246/582
K[atarzyna] Błachut, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Diverticular colitis - endoscopic findings
W:Endoscopy 2006 - Update and Live Demonstration. Berlin, May 4-5, 2006. Abstracts, poster abstracts; poz.34
(Falk Symposium; 152)
247/582
Z[bigniew] Sajewicz, B[arbara] Woźniak-Stolarska, A[rtur] Salomon, D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Endoscopic ultrasound in patients with esophageal achalasia
W:Endoscopy 2006 - Update and Live Demonstration. Berlin, May 4-5, 2006. Abstracts, poster abstracts; poz.7
(Falk Symposium; 152)
248/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Wartość diagnostyczna wzrostu aktywności alfa-amylazy i lipazy
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.1; s.107-115
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
249/582
Katarzyna Błachut, Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Anorectal manometry in colonic diverticulosis
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 5; s.355-358
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
250/582
R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz, L[eszek] Paradowski.: Badanie motoryki anorektalnej u pacjentów po zabiegu proktokolektomii odtwórczej = Anorectal manometry in patients after restorative proctocolectomy
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.97 poz.120
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
251/582
Agata Mulak, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Choroby czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespół czynnościowego bólu brzucha według Kryteriów Rzymskich III
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.473-478
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.235-242
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
252/582
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski.: Częstość występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w zespole jelita nadwrażliwego = Prevalence of self-reported anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.98 poz.121
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
253/582
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Katarzyna Błachut.: Does frequent antibacterial treatment influence the prevalence of Helicobacter pylori infection?
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.277-280
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
254/582
D[orota] Waśko-Czopnik, D[agmara] Piesiak, L[eszek] Paradowski.: GERD jako przyczyna przewlekłego kaszlu pochodzenia pozapłucnego = GERD as a cause of chronic cough of non-pulmonary origin
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.22 poz.2
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
255/582
A[dam] Smereka, L[eszek] Paradowski.: Interakcje leków stosowanych w organicznych i czynnościowych chorobach przewodu pokarmowego = Drug interactions of agents used in organic and functional diseases of GI tract
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.83 poz.95
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
256/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Błachut, Abdulhabib Annabhani.: Konsensus Maastricht 2005. Co nowego?
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.80
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
257/582
Paweł Petryszyn, Leszek Paradowski.: Niechirurgiczne leczenie przewlekłego popromiennego zapalenia odbytnicy
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 3; s.211-214
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
258/582
K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Nieswoiste zapalenia jelit - związek między aktywnością choroby a aktywnością sulfataz = Inflammatory bowel disease - the relation between disease activity and sulfatases activity
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.65 poz.66
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
259/582
J[arosława] Semianów-Wejchert, A[gnieszka] Lewandowska, L[eszek] Paradowski.: Niewyjaśniona przyczyna utraty masy ciała - czy istnieją takie sytuacje kliniczne? = Unexplained reason for body mass loss - do such clinical cases exist?
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.124 poz.170
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
260/582
M. Łusiak-Szelachowska, B. Weber-Dąbrowska, A. Górski, A[bdulhabib] Annabhani, M. Bębenek, M. Pudełko, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J. Muszyński, L[eszek] Paradowski.: Obecność bakteriofagów Escherichia coli w kale pacjentów z chorobami układu pokarmowego = The presence of Escherichia coli bacteriophages in the feces of patients eith alimentary tract diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.125 poz.172
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
261/582
Anna Sieja, Marta Misiuk-Hojło, Jarosława Semianów-Wejchert, Maciej Dobrzyński, Leszek Paradowski.: Oczne powikłania w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 2; s.136-138
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
262/582
A[bdulhabib] Annabhani, L[eszek] Paradowski.: Postępowanie w przypadku nieskutecznej eradykacji Helicobacter pyliori = Management of Helicobacter pyliori eradication failure
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.82 poz.92
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
263/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Przewlekłe niedokrwienie jelit
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 1; s.43-49
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
264/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Receptory serotoninowe 5-HT1B/D a regulacja funkcji anorektalnych w zespole jelita nadwrażliwego
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.99 poz.123
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
265/582
Dorota Mrozowska, Wiktor Bednarz, Jan Cader, Leszek Paradowski, Zbigniew Krawczyk, Janusz Dawiskiba.: Surgical treatment of gastrointestinal stromal tumours
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 3; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
266/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: The influence of lactose on D-xylose absorption
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.463-466
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
267/582
Leszek Paradowski, Marian Klinger, Katarzyna Madziarska, Robert Krawczyk, Radosław Kempiński.: The prevalence of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients with end-stage renal disease
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.273-276
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
268/582
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Sołtan.: Wpływ choroby refluksowej przełyku na powstanie erozji zębowych u pacjentów z GERD = Influence of gastroesophageal reflux disease on occurrence of dental erosions in gerd patients
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.22 poz.1
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
269/582
D[orota] Ksiądzyna, L[eszek] Paradowski.: Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy = The influence of lactose on D-xylose absorption
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.73 poz.80
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
270/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Wpływ wieku i płci na funkcje anorektalne w zespole jelita nadwrażliwego = Influence of gender and age on anorectal function
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.96 poz.117
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
271/582
A[gata] Mulak, B[runo] Bonaz, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego w chorobach ośrodkowego układu nerwowego = Gastrointestinal dysfunction in the central nervous system disorders
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.131 poz.194
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
272/582
Dorota Waśko-Czopnik, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego według III Kryteriów Rzymskich
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 6; s.469-472
Toż: Aktual.Med. 2008 T.1 nr 2; s.243-247
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
273/582
D[orota] Waśko-Czopnik, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia motoryki trzonu i ciśnienie dolnego zwieracza przełyku u pacjentów z przełykiem Barretta
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.99 poz.124
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
274/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Zespoły paranowotworowe w gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 2; s.117-122
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
275/582
M[ałgorzata] Korpacka, K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Cancer anemia and systemic hypoxemia cause up-regulation of serum levels of proangiogenic factors
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A276 poz.WED-G-150
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
276/582
K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Inflammatory bowel disease and sulfatases activity - is there any correlation?
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A102 poz.MON-G-111
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
277/582
K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Serum sulfatase activity is more elevated in colonic adenomas than in cancers
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A295 poz.WED-G-248
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
278/582
M[ałgorzata] Korpacka, K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Serum VEGF-C can serve as a marker of lymph node metastases in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A276 poz.WED-D-149
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
279/582
Paweł Jóźków, Dorota Waśko-Czopnik, Marek Mędraś, Leszek Paradowski.: Gastroesophageal reflux disease and physical activity
Sports Med. 2006 Vol.36 no.5; s.385-391
IF: 3.504
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
280/582
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk.: Doraźne stosowanie leków hamujących wydzielanie kwasu solnego
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.95-97
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
281/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Effect of 5-HT(1) agonist (sumatriptan) on anorectal function in irritable bowel syndrome patients
World J.Gastroenterol. 2006 Vol.12 no.10; s.1591-1596
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
282/582
Alastair Forbes [et al.]: Atlas gastroenterologii klinicznej
Wyd.1 pol., pod red. Leszka Paradowskiego
Wrocław : Urban & Partner, 2006; XI, 360 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
283/582
S[tanisław] Potoczek, D[ariusz] Wołowiec, B[ożena] Jaźwiec, E[wa] Waszczuk, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, G[rzegorz] Mazur, K[azimierz] Kuliczkowski, L[eszek] Paradowski.: Czynności absorpcyjne błony śluzowej przewodu pokarmowego chorych na ostrą białaczkę szpikową
Acta Haematol.Pol. 2005 T.36 supl.2; s.244 poz.196
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 września 2005 r.
284/582
Leszek Paradowski, Agata Mulak, Jan Cader.: Chłonka w płynie puchlinowym
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.5; s.1063-1069
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
285/582
Stanisław Potoczek, Dariusz Wołowiec, Bożena Jaźwiec, Ewa Waszczuk, Katarzyna Kapelko-Słowik, Irena Frydecka, Grzegorz Mazur, Kazimierz Kuliczkowski, Leszek Paradowski.: Czynność absorpcyjna błony śluzowej przewodu pokarmowego chorych na ostrą białaczkę szpikową
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2; s.273-279
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
286/582
Anna Łaba, Alina Ostrowska, Dariusz Patrzałek, Leszek Paradowski, Andrzej Lange.: Characterization of human hepatocytes isolated from non-transplantable livers
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2005 Vol.53 no.5; s.442-453
IF: 1.000
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
287/582
Zbigniew Sajewicz, Barbara Woźniak-Stolarska, Artur Salomon, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Endoscopic ultrasound in patients with esophageal achalasia
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2005 Vol.59 no.5; s.211-212
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
288/582
Leszek Paradowski, Maria Rybak, Katarzyna Błachut, Ekatierina Kondratiewa-Dimitriewa.: Natural history of Crohn's disease. Review of 156 cases
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2005 Vol.59 no.4; s.151-154
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
289/582
Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski.: Colonic diverticulosis. Review of 435 cases from Lower Silesia in Poland
W:Diverticular Disease: emerging evidence in a common condition. Munich (Germany), June 17-18, 2005. Abstracts of invited lectures, poster abstracts; poster 2
(Falk Symposium; 148)
290/582
Andrzej Nowak, Tomasz Marek, Grażyna Rydzewska, Leszek Paradowski, Jan Chojnacki, Grzegorz Wallner, Elżbieta Poniewierka, Tadeusz Wróblewski.: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii: choroba refluksowa przełyku
Gastroenterol.Pol. 2005 T.12 nr 4; s.313-319
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
291/582
Sander J. van Deventer, Miroslava Volfova, Robert Flisiak, Krzysztof Marlicz, Małgorzata Błaszczyńska, Petr Svoboda, Libor Gabalec, Leszek Paradowski, Grażyna Rydzewska, Shuting Xia, Mark K. Wedel, Emil Chuang, Philip B. Miner.: A phase 2 dose ranging, double-blind, placebo-controlled study of alicaforsen enema in subjects with acute exacerbation of mild to moderate left-sided ulcerative colitis
Gastroenterology 2005 Vol.128 no.4 suppl.2; s.A-74 poz.490
Digestive Disease Week and the 106th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. Chicago, May 14-19, 2005
292/582
William Y. Chey, Miroslava Volfova, Michal Konecny, Grażyna Rydzewska, Ronald Fogel, Pierre Pare, W. Michael Priebe, Krzysztof Marlicz, Josef Hajek, I.W. Krasnodębski, Leszek Paradowski, Bruce Yacyshyn, John Goff, Michael Safdi, Michael Weiss, Richard Sprague, Charles Barish, Glenn Gordon, Robert Hardi, Philip B. Miner, Jack Spainhour, Martine De Vos, Mark K. Wedel, David A. Paul, Emil Chuang, Sander J. van Deventer.: Two phase 3 studies of alicaforsen (ISIS-2302). An antisense oligonucleotide to human ICAM-1, in the treatment of moderate to severe Crohn's disease
Gastroenterology 2005 Vol.128 no.4 suppl.2; s.A-112 poz.724
Digestive Disease Week and the 106th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. Chicago, May 14-19, 2005
293/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Pelvic floor dyssynergia in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome
Gut 2005 Vol.54 suppl.7; s.A143-A144 poz.MON-G-298
13th United European Gastroenetrology Week. Copenhagen (Denmark), 15-19 October 2005. Abstracts
294/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Migrena a zespół jelita nadwrażliwego
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.1; s.S55-S60
Konferencja naukowo-szkoleniowa Komisji Neurologii Dziecięcej i Komisji Patofizjologii i Terapii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy pt. "Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu głowy". Pułtusk, 21-23 maja 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
295/582
Leszek Paradowski.: Zdrowy Dolny Śląsk - zdrowa służba zdrowia : rozmowa z Leszkiem Paradowskim, profesorem i Rektorem Akademii Medycznej we Wrocławiu
W Cieniu Czepka 2005 nr 9(167); s.25-26
296/582
Leszek Paradowski, Wojciech Błoński, Radosław Kempiński.: 20 years after introducing proton pump inhibitors. What have we achieved in peptic ulcer disease conventional treatment?
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.737-747
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
297/582
Wojciech Błoński, Leszek Paradowski.: Cyklosporyna w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1; s.143-150
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
298/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Hiperamylazemia - aspekty praktyczne
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.815-824
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
299/582
K[atarzyna] Błachut, W[iktor] Bednarz, L[eszek] Paradowski.: Surgical treatment of constipation
Ann.Acad.Med.Bialost. 2004 Vol.49; s.47-52
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
300/582
kier. proj. Wiktor Łaszewicz ; gł. realiz. proj. [m.in.] Leszek Paradowski, Jan Cader, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała, Marta Rzeszutko, Aleksander Blitek, Grażyna Gościniak: Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori (materiały wdrożeniowe)
Białystok : Trans Humana, 2004; 118 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
301/582
Elżbieta Poniewierka, Wiktor Bednarz, Radosław Kempiński, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Giant gastric polyposis - a case report
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2004 Vol.5; s.29-32
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
302/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów jelit
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 4; s.369-374
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
303/582
Radosław Kempiński, Michał Paradowski, Leszek Paradowski.: Odcinkowe zapalenie jelit w 100 lat od pierwszego opisu choroby
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.615-623
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
304/582
Jan Dzieniszewski, Mirosław Jarosz; Grupa Robocza PTG [m.in. Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski]: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori (rok 2004). Wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 1; s.41-48
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
305/582
Urszula Kaczmarek, Dorota Waśko-Czopnik, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Leszek Paradowski.: The influence of reflux disease on selected components of saliva and occurrence of dental erosion
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.109-114
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
306/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Therapy for irritable bowel syndrome - present possibilities and new perspectives
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.521-527
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
307/582
Wojciech Błoński, Leszek Paradowski.: Współczesne poglądy na profilaktykę i leczenie powikłań terapii cyklosporyną u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 6; s.569-574
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
308/582
Katarzyna Błachut, Wojciech Błoński, Leszek Paradowski.: Zaparcie. Przyczyny, diagnostyka, leczenie
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 2; s.171-180
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
309/582
D.C. MacIntosh, M. Lukas, W. Sandborn, S. Hanauer, L[eszek] Paradowski, P. Dite, P. Rutgeerts, D.W. Hommes, W. Bojulko, A.A. Camez.: A randomized, double blind, placebo-controlled trial of the clinical assessment of adalimumab safety and efficacy studied as an induction therapy in Crohn's disease (classic)
Gut 2004 Vol.53 suppl.6; s.A47 poz.OP-G-221
12th United European Gastroenetrology Week. Prague (Czech Republic), 25-29 September 2004. Accepted abstracts
310/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Effect of sumatriptan, a 5-HT1 agonist, on anorectal functions in patients with irritable bowel syndrome - preliminary results
Gut 2004 Vol.53 suppl.6; s.A204 poz.TUE-G-254
12th United European Gastroenetrology Week. Prague (Czech Republic), 25-29 September 2004. Accepted abstracts
311/582
S[tanisław] Potoczek, D[ariusz] Wołowiec, B[ożena] Jaźwiec, E[wa] Waszczuk, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, G[rzegorz] Mazur, K[azimierz] Kuliczkowski, L[eszek] Paradowski.: Chemotherapy impact on gastrointestinal system's mucosa absorption in patients with acute myeloblastic leukemia (AML)
Hematol.J. 2004 Vol.5 suppl.2; s.S272-S273 poz.817
9th Congress of the European Hematology Association. Geneva (Switzerland), 10-13 June 2004. Abstract book
312/582
Leszek Paradowski, Dorota Ksiądzyna.: Zasady leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia trzustki
Med.Sci.Rev.Gastroenterol. 2004 Wyd.3; s.53-60
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
313/582
Leszek Paradowski, Katarzyna Błachut, Zbigniew Sajewicz.: Ciężki przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna z licznymi przetokami jelitowo-jelitowymi i jelitowo-skórnymi
Medipress Med.Update 2004 suppl.6; s.11-12
314/582
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Polski konsensus eradykacji Helicobacter pylori
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1059-1063
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
315/582
Joanna Siut, Leszek Paradowski.: Zaburzenia płodności w wybranych zespołach upośledzonego wchłaniania
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.4; s.1441-1446
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
316/582
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska.: Obecność bakteriofagów Escherichia coli w jelicie człowieka
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.114 poz.P-89
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
317/582
Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski, Jerzy Garcarek.: Prevalence and distribution of the colonic diverticulosis. Review of 417 cases from Lower Silesia in Poland
Rom.J.Gastroenterol. 2004 Vol.13 no.4; s.281-285
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
318/582
Leszek Paradowski ; rozm. przepr. Ewa Krupczyńska: Porządki w systemie szkolnictwa wyższego
Służba Zdr. 2004 nr 13-16; s.6-7
319/582
Dorota I. Waśko-Czopnik, Beata Sobieszczańska, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Enteroagregacyjne szczepy E. coli jako czynnik etiologiczny postaci biegunkowej IBS
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.129 poz.ST-2/5
320/582
Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Manometria anorektalna u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.135-136 poz. ST-2/13
321/582
Radosław Kempiński, Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski.: Motoryka anorektalna u chorych z zaparciami i uchyłkowatością jelita grubego
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 czerwca 2004. Streszczenia wykładów i doniesień; Warszawa : Pielaszek Research, 2004; s.139-140 poz.ST-2/19
322/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5; s.625-633
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
323/582
Katarzyna Błachut, Wojciech Błoński, Leszek Paradowski, Leszek Noga.: The tolerance of oral preparations for colon cleansing
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.1; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
324/582
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński.: Żywienie a choroby cywilizacyjne
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.3 suppl.1; s.109-116
Sympozjum Naukowe "Epidemie XXI wieku: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, osteoporoza. Od patogenezy do prewencji i terapii". Wrocław, 5-6 września 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
325/582
Agata Mulak, Dorota Duda, Leszek Paradowski.: Helicobacter pylori infection and immunological disorders
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2003 Vol.57 no.1; s.18-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
326/582
Urszula Kaczmarek, Dorota Waśko-Czopnik, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sommer-Szelepin, Leszek Paradowski.: Erozje zębów i wybrane składniki śliny a refluks żołądkowo-przełykowy
Czas.Stomatol. 2003 T.56 nr 5; s.295-302
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
327/582
Jarosława Semianów-Wejchert, Krystyna Karachatzis, Anna Sidorowicz, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Assessment of selected parameters of bone formation resorption and of bone mass in patients with chronic cholestasis
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 5; s.413-418
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
328/582
Artur Salomon, Leszek Paradowski.: Gastric emptying measured by an isotopic method in patients suffering from gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 3; s.207-209
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
329/582
Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Hemochromatoza - wyniki leczenia upustami krwi obwodowej
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.191-194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
330/582
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Influence of body position on intraesophageal pH in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 4; s.289-296
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
331/582
Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Wybrane klasyfikacje, skale i wskaźniki aktywności chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.155-165
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
332/582
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, E[lżbieta] Sommer-Szelepin.: Salivary components in gastroesophageal reflux disease and dental erosion
J.Dent.Res. 2003 Vol.82 spec.iss.B; s.B-279 abstr.2144
81st General Session of the IADR; 2nd Meeting of the PEF (British, Continental European, Irish, and Scandinavian Divisions of the IADR). Goteborg (Sweden), June 25-28, 2003. Abstracts
333/582
A[gata] Mulak, L[eszek] Paradowski.: Testing of visceral sensitivity
J.Physiol.Pharmacol. 2003 Vol.54 suppl.2; s.77
International Symposium "Brain-gut axis in gastrointestinal system basic and clinical aspects".Cracow, 15 November, 2003
334/582
Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski.: Przewlekły wrzód żołądka niezwiązany z infekcją Helicobacter pylori - etiologia, diagnostyka i leczenie
Nowiny Lek. 2003 T.72 nr 3; s.239-244
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
335/582
Maria Zalesska-Kręcicka, Dorota Waśko-Czopnik, Tomasz Kręcicki, Leszek Paradowski, Maciej Zatoński, Monika Horobiowska.: Objawy laryngologiczne u chorych z chorobą refluksową przełyku
Otolaryngol.Pol. 2003 T.57 nr 6; s.819-822
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
336/582
Katarzyna Błachut, Wojciech Błoński, Leszek Paradowski.: Przygotowanie do badań kontrastowych i endoskopowych jelita grubego
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.4; s.641-645
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
337/582
U[rszula] Kaczmarek, L[eszek] Paradowski, D[orota] Waśko-Czopnik, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, E[lżbieta] Sommer-Szelepin.: Erozje zębów i wybrane składniki śliny a refluks żołądkowo-przełykowy
W:XXX-lecie Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie "Stomatologia XXI wieku". Lublin, 11-12 czerwca 2003; s.59 poz.19
338/582
A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Analiza przyczyn zgonów pacjentów z marskością wątroby w materiale Kliniki Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1991-2000 = Analysis of death causes in patients with liver cirrhosis hospitalized in Department and Clinic of Gastroenterology, Wrocław Medical University - ten-year observation
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.169 poz.D-55
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
339/582
E[wa] Waszczuk, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski.: Częstość przebytego usunięcia migdałków podniebnych oraz wyrostka robaczkowego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit = Therate of tonsillectomy and appendectomy in patients with inflammatory bowel diseases
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.91 poz.B-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
340/582
Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski, Zbigniew Sajewicz, Michał Jeleń.: Gastric syphilis - a case report
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 1; s.71-73
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
341/582
Agata Mikołajewska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 3; s.225-229
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
342/582
D[orota] Waśko-Czopnik, M[aria] Zalesska-Kręcicka, T[omasz] Kręcicki, L[eszek] Paradowski.: Powikłania pozaprzełykowe choroby refluksowej (GERD) = Extraoesophageal complications of gastroesophageal reflux disease
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.42 poz.A-7
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
343/582
B[arbara] Ślesak, A[ntonina] Harłozińska, T[omasz] Bojarowski, J[olanta] Adamiak, J[adwiga] Łapińska, L[eszek] Paradowski.: Relacje pomiędzy wczesną apoptozą, ekspresją p53, BCL-2 i frakcją wzrostową w gruczolakorakach jelita grubego = Relations between early apoptosis p53, BCL expression and growth fraction in colon adenocarcinomas
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.116 poz.B-72
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
344/582
Artur Salomon, Leszek Paradowski, Maria Jasińska.: Wiązanie antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2 przez limfocyty krwi obwodowej u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 2; s.117-120
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
345/582
D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: Wpływ eradykacji H. pylori na napięcie dolnego zwieracza przełyku i motorykę trzonu u chorych z chorobą refluksową przełyku = The influence of eradication of H. pylori infection on les pressure andoesophageal manometry in patients with gerd
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.49 poz.A-21
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
346/582
E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, R[adosław] Kempiński, W[iktor] Bednarz.: Wskazania do leczenia operacyjnego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego = Indications for surgical treatment in patients with ulcerative colitis
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.88 poz.B-15
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
347/582
E[wa] Waszczuk, Izabela Gosk-Bierska, L[eszek] Paradowski.: Zaburzenia układu żylnego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego = Venous diorders in ulcerative colitis, prospective, blind analisis by echo-doppler
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.92 poz.B-24
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
348/582
R[adosław] Kempiński, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, J[adwiga] Łapińska, J[an] Cader.: Zachorowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u mężczyzn i kobiet w 10-letnim materiale Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu = Incidence of ulcerative colitis in men and women, ten-year obesrvation in gastroenterology department, Wrocław Medical University, Poland
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.93 poz.B-26
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
349/582
Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 nr 4; s.287-292
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
350/582
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, M[ałgorzata] Kowalczyk-Zając, L[eszek] Paradowski.: Changes in salivary components and occurrence of dental erosions in patients with gastroesophagal reflux disease (GERD)
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A232, poz. TUE-G-549
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
351/582
Francis Megraud [et al] ; The Eurohepygast Study Group [contrib. Dorota Duda, Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski et al.]: Risk factors for atrophic chronic gastritis in a European population: results of the Eurohepygast study
Gut 2002 Vol.50 no.6; s.779-785
IF: 6.323
352/582
D[orota] Waśko-Czopnik, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: The influence of eradication of H.pylori infection on les pressure and oesophageal manometry in patients with gerd
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A12, poz. OP-G-038
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
353/582
K[atarzyna] Błachut, W[ojciech] Błoński, L[eszek] Paradowski.: The tolerance of oral preparations for colon cleansing
Gut 2002 Vol.51 suppl.III; s.A234, poz. TUE-G-558
10th United European Gastroenterology Week. Geneve,19-24 October 2002.
354/582
Nathalie Broutet, Anthony Moran, Sean Hynes, Charlotte Sakarovitch, Francis Megraud ; the Eurohepygast Study Group [contrib. Dorota Duda, Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski]: Lewis antigen expression and other pathogenic factors in the presence of atrophic chronic gastritis in a European population
J.Infect.Dis. 2002 Vol.185 no.4; s.503-512
IF: 4.857
355/582
Marek Rybaczuk, Alicja Kędzia, Leszek Paradowski.: Fractal characteristics of brain vessel microangioarchitecture during the fetal period
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.8; s.MT145-MT152
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
356/582
Paweł Włodarczak, Wojciech Witkiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Zawada.: "Uncut roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po gastrektomii oraz częściowej resekcji żołądka
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.166-168
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
357/582
Paweł Włodarczak, Wojciech Witkiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Zawada.: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.169-175
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
358/582
Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski.: Wzdęcia w praktyce lekarskiej
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.1; s.15-22
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
359/582
B[arbara] Ślesak, A[ntonina] Harłozińska, J[adwiga] Łapińska, J[olanta] Adamiak, L[eszek] Paradowski.: Aktywność proliferacyjna i wczesne fazy apoptozy związane z aktywnością kaspazy-3 w gruczolakach jelita grubego
Proktologia 2002 Vol.3 suppl.1; s.66 poz.3.1
4. Sympozjum Naukowe Polskiego Klubu Koloproktologii. Szczyrk, 24-26 października 2002
360/582
P[aweł] Włodarczak, W[ojciech] Witkiewicz, L[eszek] Paradowski, M[aciej] Malinowski.: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.289 poz.715
361/582
Bogusław Paradowski, Małgorzata Bilińska, Ewa Waszczuk, Anna Bartnik, Leszek Paradowski.: Niektóre funkcje układu wegetatywnego w zespołach złego wchłaniania
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.1; s.17-23
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
362/582
L[eszek] P. Paradowski, E[lżbieta] Poniewierka, Z[bigniew] Sajewicz.: Syphilitic gastritis
Endoscopy 2001 Vol.33 suppl.1; poz.2388
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
363/582
Marek Rybaczuk, Alicja Kędzia, Leszek Paradowski, Wanda Lubczyńska-Kowalska.: Fractal analysis of blood vessel system in mucous membrane of stomach
Folia Morphol. 2001 Vol.60 no.2; s.156
25th Congress of the Polish Anatomical Society and 36th Symposium of the Polish Society of Histochemists and Cytochemists. Wrocław, 2001. Abstracts
364/582
Leokadia Bąk-Romaniszyn [i in. uczestnicy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii: Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski]: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori (rok 2000). Wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 2001 T.8 nr 1; s.11-18
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
365/582
Małgorzata Dunaj, Jadwiga Łapińska, Anna Birecka, Leszek Paradowski.: Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie zespołu Budda-Chiariego
Gastroenterol.Pol. 2001 T.8 nr 1; s.67-72
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
366/582
Leszek Paradowski, Krystyna Karachatzis, Adam Smereka.: Endothelin et 1-21 in liver cirrhosis
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2358
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
367/582
Leszek Paradowski, Radosław Kempiński, Marian Klinger, R. Krawczyk, K[atarzyna] Madziarska.: Helicobacter pylori prevalence in haemodialysis patients and renal transplant recipients
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2385
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
368/582
Zbigniew Sajewicz, Leszek Paradowski, A[dam] Kowal.: Morphine-induced cholescintigraphy in the diagnosis of acalculous cholecystitis
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2421
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
369/582
Leszek Paradowski, Artur Salomon.: The influence of gastric motility disturbances on pathological gastroesophageal reflux
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.2442
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001,
370/582
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski, Waldemar Wysokiński.: Venous disorders in ulcerative colitis. prospective, blind analysis by echo-doppler
Gut 2001 Vol.49 suppl.3; abstr.1001
9th United European Gastroenterology Week. Amsterdam (The Netherland), 6-10 October 2001
371/582
B[ogusław] Paradowski, E[wa] Waszczuk, M[ałgorzata] Bilińska, L[eszek] Paradowski.: Multimodal evoked potentials in malabsorbtion syndrome
J.Neurol. 2001 Vol.248 suppl.2; s.II/71 poz.P231
11th Meeting of the European Neurological Society. Paris, April 21 - 25, 2001
372/582
Krystyna Pawlas, Ryszard Andrzejak, Leszek Paradowski.: Zagrożenia środowiskowe oraz wybrane parametry zdrowotne populacji na Dolnym Śląsku
Med.Śr. 2001 T.4 nr 1; s.85-87
IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Ustroń, 2001. Streszczenia doniesień
373/582
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Leszek Paradowski, Ryszard Podemski.: Multimodalne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 66; s.499-502
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
374/582
Zbigniew Sajewicz, Leszek Paradowski, Adam Kowal.: Cholescyntygrafia z zastosowaniem morfiny w rozpoznawaniu niekamicznych zapaleń pęcherzyka żółciowego
Probl.Med.Nukl. 2001 T.15; s.29-36
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
375/582
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk, Waldemar E. Wysokiński.: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego nie jest czynnikiem ryzyka zakrzepicy żylnej
Acta Angiol. 2000 T.6 supl.1; s.47 poz.65
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Lublin, 18-20 maja 2000 r. Streszczenia
376/582
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Nawrotowość kamicy żółciowej
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.3; s.289-297
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
377/582
Ewa Stępień, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Patofizjologia, diagnostyka i leczenie uszkodzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego wywołanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (n.l.p.z).
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.3; s.281-288
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
378/582
J. Pokrotnieks, K. Marlicz, Leszek Paradowski, B. Marguss, P. Zaborowski, R. Greinwald.: Efficacy and tolerability of mesalazine foam enema (Salofalk foam) for distal ulcerative colitis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study
Aliment.Pharmacol.Ther. 2000 Vol.14 no.9; s.1191-1198
IF: 3.489
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
379/582
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Leszek Paradowski.: Dysautonomia w zespole jelita drażliwego
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.349-353
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
380/582
Jarosława Semianów-Wejchert, Krystyna Karachatzis, A. Sidorowicz, Leszek Paradowski.: Wpływ przewlekłej cholestazy na parametry tworzenia i resorpcji kości = Influence of chronic cholestasis on the parameters of bone formation and resorption
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.128 poz.LI-19
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
381/582
Barbara Ślesak, Antonina Harłozińska, Tomasz Bojarowski, Jolanta Adamiak, Jadwiga Łapińska, Leszek Paradowski.: Early apoptosis, P53, BCL-2 expression and proliferative activity (Ki-67) in colon adenocarcinomas
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A257 abstr.P1012
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, November 25-30, 2000
382/582
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Helicobacter infection in individuals frequently treated with antibiotics and chemotherapeutic agents
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A101-102 abstr.P291
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, November 25-30, 2000
383/582
Waldemar Wysokiński, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Ulcerative colitis is not a risk factor for deep vein thrombosis
Haemostasis 2000 Vol.30 suppl.1; s.39 abstr.73
16th International Congress on Thrombosis. Porto (Portugal), May 5-8, 2000. Abstracts
384/582
Alicja Kędzia, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka.: Unaczynienie błony śluzowej żołądka w chorobie wrzodowej
W:II Konferencja Anatomii Klinicznej. Warszawa, 17-19 listopada 2000. Książka streszczeń; s.90
385/582
Leszek Paradowski.: Działalność prof. zw. dr. hab. Bogdana Łazarkiewicza w Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:Magistro et medico : profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Bogdanowi Łazarkiewiczowi w 45-lecie pracy chirurgicznej, naukowej i dydaktycznej; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.53-54
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
386/582
Leszek Paradowski.: Przemówienie JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr. hab. Leszka Paradowskiego
W:Materiały z Sympozjum Naukowego "150. rocznica urodzin prof. Jana Mikulicza-Radeckiego". Świebodzice, 19-20 maja 2000 r. ; pod red. Wandy Wojtkiewicz-Rok; s.9-10
387/582
Leszek Paradowski ; rozm. przepr. Alicja Łuczak, Magdalena Głośna: Nauka i religia [wywiad]
Nasz Fakultet 2000/2001 R.5 nr 11/1; s.12
388/582
Leszek Paradowski ; rozm. przepr. Ewa Krupczyńska: Stwarzamy nowe możliwości kształcenia : 50 lat Akademii Medycznej we Wrocławiu
Służba Zdr. 2000 nr 78-79; s.4-5
389/582
Dariusz Patrzałek, Tomasz Zawada, Krzysztof Simon, Leszek Paradowski, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Wojciech Polak, Rafał Płaksej, Piotr Szyber.: Wskazania i wyniki przeszczepiania wątroby w jej ostrej i zaostrzonej przewlekłej niewydolności
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.46-52
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
390/582
Leszek Paradowski.: Przedmowa
W:Udział medycyny wrocławskiej w rozwoju nauk medycznych w ujęciu historycznym : wybrane kierunki ; red. Leszek Barg [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.5-6
Toż w j.ang.: Foreword. W: Selected disciplines and the contribution of Wrocław's medicine to the development of medical sciences in historical aspect; ed. Leszek Barg [et al.]; Wrocław : Akad.Med., 2000; s.5-6
391/582
Alicja Kędzia, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka.: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny błony śluzowej żołądka człowieka
W:VII Krajowa Konferencja "Komputerowe wspomaganie badań naukowych" - VII KK KOWBAN '2000. Wrocław - Polanica Zdrój, 26-28 października 2000 r. Materiały; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2000; s.59-64
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
392/582
[red. Leszek Paradowski i in.]: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
Wrocław : Akad. Med., 2000; 471 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
393/582
Wojciech Witkiewicz, P. Włodarczak, Leszek Paradowski.: Badania czynnościowe przełyku u pacjentów po proksymalnej resekcji oraz całkowitym wycięciu żołądka
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.106 poz.514
394/582
Krystyna Marszałek-Bielańska, Leszek Paradowski.: Nowotwory złośliwe wątroby - epidemiologia, etiopatogeneza, morfologia, klinika oraz przegląd metod leczniczych
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.4; s.373-383
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
395/582
Ewa Waszczuk, Robert Śmigiel, Leszek Paradowski.: Torbiele przewodów żółciowych
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.1; s.57-62
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
396/582
Leszek Paradowski.: Leczenie zachowawcze przewlekłego zapalenia trzustki
W:Chirurgia trzustki ; red. Waldemar Kozuschek; Warszawa : PZWL, 1999; s.152-162
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
397/582
Leszek Paradowski.: Nowotwory wewnątrzwydzielnicze trzustki
W:Chirurgia trzustki ; red. Waldemar Kozuschek; Warszawa : PZWL, 1999; s.254-259
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
398/582
Leszek Paradowski, Artur Salomon.: Binding of antagonists of H1 and H2 histamine receptors to peripheral blood lymphocytes in patients with duodenal ulcer disease and ulcerative colitis
Gut 1999 Vol.45 suppl.5; s.A345 poz.P1393
7th United European Gastroenterology Week. Rome (Italy), 13-17 November 1999
399/582
Maria Rybak, Adam Kołodziej, Leszek Paradowski.: Influence of stimulation of mothylin receptors on stomach emptying in patients with oesophageal reflux disease
Gut 1999 Vol.45 suppl.5; s.A85 poz.P0038
7th United European Gastroenterology Week. Rome (Italy), 13-17 November 1999
400/582
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Zaburzenia połykania w praktyce lekarskiej
Nowa Med. 1999 R.6 z.94 nr 10; s.4-11
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
401/582
Wojciech Witkiewicz, Paweł Włodarczak, Leszek Paradowski, Rafał Załuski.: "Uncut Roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po częściowej resekcji oraz po całkowitym wycięciu żołądka
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.150-151
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
402/582
Paweł Włodarczak, Wojciech Witkiewicz, Leszek Paradowski, Rafał Załuski.: Badania czynnościowe przełyku u pacjentów po proksymalnej resekcji oraz całkowitym wycięciu żołądka
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.141-146
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
403/582
Marek Ścieszka, Leszek Paradowski.: Niestrawność czynnościowa - patofizjologia, diagnostyka i leczenie
Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.2; s.237-242
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
404/582
Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Wpływ diety wegetariańskiej na organizm człowieka
Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.4; s.473-481
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
405/582
Krystyna Karachatzis, Leszek Paradowski.: Assessment of esophageal motility in patients protractedly treated with nitrates
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.599 poz.ExhB4186
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
406/582
Elżbieta Poniewierka, Marta Rzeszutko, Leszek Paradowski.: Evaluation of expression epidermal growth factor in gastric mucosa from patients with inflammatory connective tissue diseases
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.218 poz.ExhA2041
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
407/582
Bartosz Ceglarski, Leszek Paradowski.: Evaluation of proteolytic activity of selected pancreatic enzyme supplements in vitro
Digestion 1998 Vol.59 suppl.3; s.482 poz.FoLM3394
World Congresses of Gastroenterology: 11th World Congress of Gastroenterolog, 9th World Congress of Digestive Endoscopy, 6th World Congress of Colo-Proctology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998. Abstracts
408/582
P. Włodarczak, Leszek Paradowski, Wojciech Witkiewicz.: Badania czynnościowe przełyku pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka = Research on esophageal motility in patients after total gastrectomy
Gastroenterol.Pol. 1998 T.5 supl.1; s.141 poz.Z231
VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 czerwca 1998. Streszczenia
409/582
Leszek Paradowski.: Choroba wrzodowa: patogeneza, diagnostyka i leczenie
Med.Fiz.Uzdrow. 1998 nr 10; s.12
200 Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, Oddział we Wrocławiu. Szczawno Zdrój, 8-9 maj 1998 r. Streszczenia referatów
410/582
Adam Szeląg, Leszek Paradowski, Wojciech Dziewiszek.: Metabolizm ranitydyny dwa tygodnie po częściowej resekcji wątroby u szczurów
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 4; s.351-356
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
411/582
Dorota Duda, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka.: Mucoproteids of gastric juice in Hp positive patients with NUD
Gut 1997 Vol.41 suppl.3; s.A110 poz.P133
6th United European Gastroenterology Week. Birmingham (United Kingdom), 18-23 October 1997. Abstracts
412/582
R[afał] Załuski, Leszek Paradowski, Z. Ignasik, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: Seroprevalence of Helicobacter pyliori infection in children from Polkowice, Poland - preliminary report [Abstract]
J.Physiol.Pharmacol. 1997 Vol.48 suppl.1; s.94
II International Symposium "Helicobacter pylori infection and gastric pathology". Cracow, April 25-26, 1997. Abstracts
413/582
Adam Szeląg, Maria Rutkowska, Leszek Paradowski.: Cytoprotective action of aluminium-magnesium compounds on the gastric mucosa
Pol.J.Environ.Stud. 1997 Vol.6 suppl.; s.184-185
"The Metals and Metalloids - Pharmacological, Toxicological and Environmental Aspects". Białowieża, 3-4 June, 1996
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
414/582
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Dariusz Bielicki, Józef Bogdał, Danuta Celińska-Cedro, Krzysztof Celiński, Jan Chojnacki, Janusz Ciok, Elżbieta Czkwanianc, Elżbieta Dąbrowska-Ufniarz, Jan Dzieniszewski, Danuta Dzierżanowska, Anna Dziurkowska-Marek, Maciej Gil, Andrzej Goszcz, Anna Grodowska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Mirosław Jarosz, Stanisław Kafel, Henryk Klincewicz, Anna Kozłowska, Andrzej Kryszewski, Krzysztof Linke, Wiktor Łaszewicz, Tomasz Marek, Leszek Paradowski, Izabela Płaneta-Małecka, Piotr Radwan, Elżbieta Rożynek, Edward Sito, Wojciech Suchanek, Paweł Wichan.: Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej dotyczące zakażenia Helicobacter pylori (1997 r.) = The approach to Helicobacter pylori infection - The Polish Consensus 1997
Post.Med.Klin.Dośw. 1997 T.6 nr 4; s.519-532
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
415/582
Eugeniusz Butruk, Dariusz Bielecki, Danuta Celińska-Cedro, Jan Dzieniszewski, Danuta Dzierżanowska, Elżbieta Dąbrowska-Ufniarz, Anna Grodowska, Mirosław Jarosz, Stanisław Kafel, Henryk Klincewicz, Anna Kozłowska, Krzysztof Linke, Wiktor Łaszewicz, Leszek Paradowski, Krzysztof Przytulski, Elżbieta Rożynek, Wojciech Suchanek.: Leczenie zakażenia Helicobacter pylori. Dlaczego? Kiedy? W jaki sposób? : Stanowisko Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 1; s.5-14
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
416/582
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Multimodialne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania = Multimodal potentials evoked in malabsoption syndrome
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.282 poz. Ż8
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
417/582
Adam Szeląg, Leszek Paradowski, Wojciech Dziewiszek.: Synteza mocznika po resekcji wątroby = Synthesis of urea after resection of liver in rats
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.267 poz. W74
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
418/582
Leszek Paradowski, Jan Cader, Ewa Waszczuk.: Wpływ hamowania wydzielania kwasu solnego na ślinotok u chorych na chorobę refluksową przełyku (GERD) = The influence of hydrochloric acid secretion on salvations in gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.309 poz. P41
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
419/582
B[ogusław] Paradowski, L[eszek] Paradowski, S[ławomir] Budrewicz, A[nna] Pokryszko.: Multimodalne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.221
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
420/582
J[anusz] Pluta, B[ożena] Grimling, L[eszek] Paradowski.: Adsorption of sulfasalazin on sucralfate in vitro
Pharmazie 1996 Vol.51 no.4; s.234-236
IF: 0.487
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
421/582
Leszek Paradowski.: Badania manometryczne w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przełyku
Pol.Tyg.Lek. 1996 T.51 nr 14-18; s.242-245
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
422/582
Leszek Paradowski, Artur Salomon, Adam Szeląg.: Wpływ cymetydyny i famotydyny na motorykę przełyku
Pol.Tyg.Lek. 1996 T.51 nr 14-18; s.227-229
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
423/582
Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Dyskinezy dróg żółciowych - współczesna diagnostyka i leczenie
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.71-78
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
424/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski.: Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.9-17
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
425/582
Artur Salomon, Adriana Wąsowicz-Piotrowska, Leszek Paradowski.: Marskość wątroby powikłana bezobjawowym ropniakiem opłucnej o etiologii salmonellozowej
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.57-61
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
426/582
Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Marian Wilimowski, Zbigniew Knapik.: Porównanie działania ochronnego leków przeciwwrzodowych w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka wywołanych indometacyną
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.19-25
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
427/582
Artur Salomon, Leszek Paradowski.: Wpływ egzogennej histaminy na motorykę przełyku u ludzi
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.27-32
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
428/582
Jarosława Semianów-Wejchert, Artur Salomon, Leszek Paradowski.: Wpływ misoprostolu na motorykę przełyku u chorych na chorobę wrzodową
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 supl.1; s.33-39
XXV-lecie Katedry i Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
429/582
A[dam] Szeląg, W[ojciech] Dziewiszek, L[eszek] Paradowski.: Metabolizm Ranitydyny po częściowej resekcji wątroby
W:Sympozjum Jubileuszowe z okazji XXX-lecia pierwszego przeszczepu nerki w Ośrodku Wrocławskim. Wrocław, 22-23 listopada 1996. Program szczegółowy, streszczenia; s.53-54
430/582
A[dam] Szeląg, W[ojciech] Dziewiszek, L[eszek] Paradowski.: Metabolism of antipyrine in the extracorporeal perfussion of liver in experimental cholestasis
W:Bile Acids - Cholestasis - Gallstones - Advances in Basic and Clinical Bile Acid Reasearch. Berlin (Germany), June 9-10, 1995. Abstracts of invited lectures, poster abstracts.; Freiburg/Br. : Falk Foundation e.V., 1995; poster 16
(Falk Symposium; No.84)
431/582
W[ojciech] Dziewiszek, A[dam] Szeląg, L[eszek] Paradowski, A. Mikołajów.: Synthesis of urea in the extracorporeal perfusion of liver in experimental cholestasis
W:Bile Acids - Cholestasis - Gallstones - Advances in Basic and Clinical Bile Acid Reasearch. Berlin (Germany), June 9-10, 1995. Abstracts of invited lectures, poster abstracts.; Freiburg/Br. : Falk Foundation e.V., 1995; poster 17
(Falk Symposium; No.84)
432/582
Adam Kołodziej, Leszek Paradowski.: Metody badań opróżnienia żołądka
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 4; s.381-386
XXXII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich "Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego". Łódź, 14-16 września 1995 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
433/582
Leszek Paradowski, Jan Chojnacki.: Podział zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 4; s.349-351
XXXII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich "Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego". Łódź, 14-16 września 1995 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
434/582
Leszek Paradowski.: Sprawozdanie [z Międzynarodowego Sympozjum "The pH- Hp challenge from mechanism to management". Kopenhaga, 29 kwietnia 1995 r.]
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 4; s.403-404
435/582
Wiktor Bednarz, Romualda Wojczys, Jan Doliński, Leszek Paradowski, Tadeusz Łukieńczuk, Marta Rzeszutko, Jarosława Semianów-Wejchert.: Współistnienie rakowiaka i gruczolakoraka odbytnicy u 42-letniego mężczyzny
Gastroenterol.Pol. 1995 T.2 nr 1; s.71-74
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
436/582
Leszek Paradowski.: Dysfagia pochodzenia przełykowego
Otolaryngol.Pol. 1995 T.49 supl.19; s.41-46
XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów. Szczecin, 25-28 maja 1994 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
437/582
A[dam] Szeląg, M[aria] Rutkowska, L[eszek] Paradowski, J[adwiga] Barczyńska.: Interaction of cisaprid - an antagonist of the 5-HT3 receptor with diazepam in the black-white box test
Pharmacol.Res. 1995 Vol.31 suppl.1; s.385
First European Congress of Pharmacology. Milan (Italy), June 16-19, 1995. Abstracts
Adres url:
DOI:
438/582
Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk, Zbigniew Knapik.: Testy diagnostyczne w badaniach manometrycznych przełyku
Post.Nauk Med. 1995 T.8 nr 6; s.287-290
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
439/582
Leszek Paradowski.: Kliniczne aspekty nawrotowości wrzodu trawiennego
Gastroenterol.Pol. 1994 T.1 nr 3; s.177-181
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
440/582
Leszek Paradowski.: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Gastroenterol.Pol. 1994 T.1 nr 3; s.187-188
441/582
Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Wpływ kwasu chenodezoksycholowego na metabolizm antypiryny w czasie pozaustrojowej perfuzji wątroby szczura
Gastroenterol.Pol. 1994 T.1 nr 4; s.215-220
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
442/582
Leszek Paradowski, Jadwiga Łapińska, Ewa Waszczuk, Mirosław Budzyniak, Robert Szmigielski.: Spostrzeżenia własne na temat zespołu jelita nadpobudliwego
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.1; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
443/582
Janusz Pluta, Bożena Grimling, Leszek Paradowski.: Badania adsorpcji sulfasalazyny na sucralfacie w warunkach in "vitro"
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.164
444/582
Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Interakcje leków prokinetycznych z diazepamem
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.85
445/582
Adam Szeląg, Leszek Paradowski.: Ocena działania ochronnego preparatu Maalox 70 w różnych modelach uszkodzeń błony śluzowej żołądka
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.87
446/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Kazimierz Kiewra.: Propozycja standaryzacji badań opróżniania żołądka
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.158
447/582
Ewa Waszczuk, Zbigniew Knapik, Jacek Żebrowski, Leszek Paradowski, Jan Cader.: Próba zastosowania cholecystokininy w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.157
448/582
Jadwiga Łapińska, Leszek Paradowski, Jerzy Woldan, Lesław Sozański, Mieczysław Ujec, Wanda Lubczyńska-Kowalska.: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ciąża
Wiad.Lek. 1994 T. 47 nr 1-2; s.53-58
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
449/582
Leszek Paradowski.: Odżywianie sztuczne
W:Zarys gastroenterologii i hepatologii ; pod red. Jana Dzieniszewskiego i Zbigniewa Knapika; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1994; s.454-462
ISBN 83-200-1817-X
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
450/582
Leszek Paradowski.: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
W:Zarys gastroenterologii i hepatologii ; pod red. Jana Dzieniszewskiego i Zbigniewa Knapika; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1994; s.206-223
ISBN 83-200-1817-X
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
451/582
Lidia Łysenko, Andrzej Kübler, Leszek Paradowski, Zygmunt Grzebieniak, Grażyna Durek, Paweł Berezowicz.: Próba zachowawczego leczenia nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego jako powikłania terapii niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi. Opis przypadku
Post.Med.Klin.Dośw. 1993 T.2 z.4; s.371-374
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
452/582
Danuta Kabacińska-Knapikowa, Leszek Paradowski, Stefan Kwiatkowski.: Esophageal motility in the personel operating heavy self-propelled mining machines
Mater.Med.Pol. 1992 Vol.24 nr 3; s.153-155
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
453/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik.: Non-ulcer dyspepsia
Mater.Med.Pol. 1992 Vol.24 nr 3; s.145-146
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
454/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik.: Diagnostyka i leczenie zachowawcze choroby refluksowej przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.5-12
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
455/582
L[idia] Łysenko, A[ndrzej] Kübler, L[eszek] Paradowski, Z[ygmunt] Grzebieniak, G[rażyna] Durek, P[aweł] Berezowicz.: Próba zachowawczego leczenia nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (G.O.P.P) jako powikłania terapii niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi (N.S.PZ.). Opis przypadku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.176-177
456/582
J[erzy] Kołodziej, L[eszek] Paradowski, K[rzysztof] Gietkiewicz.: Przełyk typu "dziadka do orzechów" (nutcracker oesophagus) jako przyczyna uchyłka przełyku
W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.3: Nienowotworowe schorzenia przełyku; Wrocław : TChP, 1992; s.170-171
457/582
Leszek Paradowski.: Zespół jelita nadpobudliwego
Pol.Arch.Med.Wewn. 1992 T.88 nr 2-3 (8-9); s.194-199
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
458/582
Leszek Paradowski, Jarosława Semianów-Wejchert.: Niestrawność bez wrzodu
Wiad.Lek. 1992 T.45 nr 9-10; s.371-375
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
459/582
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski.: Diagnostyka i leczenie choroby refluksowej przełyku
W:55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. [Wrocław, 15-18 września 1991]. Streszczenia referatów; s.24 poz.23
460/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Czesław Koziorowski, Jan Cader, Konrad Leśniakowski, Jadwiga Łapińska, Tamara Matysiak, Leszek Paradowski, Artur Salomon, Ewa Waszczuk, Władysław Turkiewicz, Jerzy Kolasiński.: Wydatek energetyczny górników - ratowników w czasie symulowanej akcji ratowniczej
Rudy Met.Nieżel. 1991 R.36 nr 8; s.279-281
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
461/582
Leszek Paradowski.: Patofizjologiczne podstawy leczenia zachowawczego choroby refluksowej przełyku
Ter.Leki 1991 T.19(41) nr 10; s.241-247
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
462/582
Leszek Paradowski, Janusz Pluta, Józef Dejneka, Józef Nicpoń.: Badania przedkliniczne czopków o nowym składzie i miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.63-64 poz.43
463/582
Leszek Paradowski.: Manometria w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przełyku
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.4
464/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Ewa Waszczuk.: Motoryka przełyku w czasie symulacji odpływu żołądkowo-przełykowego u ludzi zdrowych
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.48 poz.24
465/582
Danuta Kabacińska-Knapik, Leszek Paradowski, Stefan Kwiatkowski.: Wrażliwość receptorów dopaminowych przełyku u górników narażonych na wibrację ogólną
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Opole, 10-11 maja 1991. Streszczenia; s.50 poz.26
466/582
L[eszek] Paradowski, A[rtur] Salomon, E[wa] Waszczuk, J[adwiga] Łapińska, E[lżbieta] Poniewierka, Z[bigniew] Knapik.: Nawroty owrzodzeń trawiennych dwunastnicy w pierwszym roku po leczeniu antagonistami receptorów-H2 lub sukralfatem
W:58 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 22-24.04.1990. Streszczenia; s.26
467/582
A[dam] Szeląg, L[eszek] Paradowski, M[arian] Wilimowski, Z[bigniew] Knapik.: Ochronne działanie octanu roksatydyny w doświadczalnych uszkodzeniach żołądka u szczurów
W:58 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 22-24.04.1990. Streszczenia; s.75
468/582
L[eszek] Paradowski, M[arta] Kawecka, J[adwiga] Łapińska, Z[bigniew] Knapik, B[ogumił] Halawa.: Przydatność nifedypiny w przewidywaniu efektów terapeutycznych u chorych z "nutcracker esophagus"
W:58 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 22-24.04.1990. Streszczenia; s.70
469/582
Leszek Paradowski.: Przydatność modelu pozaustrojowej perfuzji wątroby szczura do badań nad wpływem leków na system monoksygenez o mniejszej funkcji z udziałem cytochromu P-450 na przykładzie cymetydyny
Wrocław : Akad. Med., 1990; 134 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 29/1990)
ISBN 83-00-2596-0
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
470/582
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, E[wa] Waszczuk, A[rtur] Salomon.: Lecenje duodenalnog ulkusa sukralfatom davanim dvaput dnevno
Gastroenterohepatol.Arh. 1989 Vol.8 no.3; poz.77
6. Kongres Castroenterologa, 2. Kongres Digestivne Endoskopije, 1. Kongres Digestivne Ehotomografije Jugoslavije. Sarajevo, 29.V-4.VI.1989
471/582
L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik, A[rtur] Salomon, A[dam] Szeląg.: The influence of cimetidine and famotidine on the motility of esophagus
W:Holland Digestive Disease Week. Amsterdam, 21-24 June 1989. Abstracts; s.209 poz.PO173
472/582
Z[bigniew] Knapik, M[arian] Wilimowski, A[dam] Szeląg, L[eszek] Paradowski.: Ochronne działanie nowego antagonisty receptorów-H2 nizatydyny w doświadczalnych uszkodzeniach żołądka u szczurów
W:IV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 7-9.04.89. Streszczenia; s.97
473/582
L[eszek] Paradowski, A[dam] Szeląg, W[ojciech] Dziewiszek.: Układ monooksygenaz wątrobowych z udziałem cytochromu P-450 i synteza mocznika w okresie regeneracji po częściowej resekcji wątroby szczura
W:IV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 7-9.04.89. Streszczenia; s.95
474/582
L[eszek] Paradowski, A[rtur] Salomon, A[dam] Szeląg.: Wpływ cymetydyny i famotydyny na motorykę przełyku
W:IV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 7-9.04.89. Streszczenia; s.96
475/582
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, J[arosława] Semianów-Wejchert, T[amara] Matysiak-Budnik.: Wpływ standardowego posiłku bezresztkowego na motorykę przełyku
W:IV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 7-9.04.89. Streszczenia; s.94
476/582
Mieczysław Gamski, Anna Bienia, Andrzej Goszcz, Iwona Grys, Andrzej Kryszewski, Wacław Nahorski, Leszek Paradowski, Adam Sadkiewicz.: Kontrolowana próba zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żoładka i dwunastnicy za pomocą proksybarbalu
Pol.Tyg.Lek. 1989 T.44 nr 15-16; s.364-366
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
477/582
M[arian] Wilimowski, Z[bigniew] Knapik, A[dam] Szeląg, L[eszek] Paradowski.: Comparison of antiulcer drugs in the prevention of ethanol induced gastric mucosal damage in rats
W:X Congress of the Polish Pharmacological Society. Białystok, September 6-9, 1989. Abstracts; s.311
478/582
L[eszek] Paradowski, M[arta] Kawecka, Z[bigniew] Knapik, B[ogumił] Halawa, J[adwiga] Łapińska.: Manometria przełyku w diagnostyce różnicowej bólów zamostkowych
W:XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 22-24 września 1989 r. Streszczenia referatów; s.104 poz.IV18
479/582
L[eszek] Paradowski, A[dam] Szeląg.: Wpływ kwasu chenodezoksycholowego na metabolizm antypiryny w czasie pozaustrojowej perfuzji wątroby szczura
W:XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 22-24 września 1989 r. Streszczenia referatów; s.56 poz.III6
480/582
A[rtur] Salomon, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik.: Effect of clemastinum on the motility of esophagus
W:4th European Symposium Gastrointestinal Motility. Kraków, Poland, September 22-24, 1988. Programme and abstracts; s.58
481/582
Z[bigniew] Knapik, A[ndrzej] Brzecki, L[eszek] Paradowski, B[ogusław] Paradowski, A[dam] Szeląg.: Motoryka przełyku u chorych na miastenię
W:56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 27- 29.05 1988 r. Streszczenia; s.9
482/582
L[eszek] Paradowski, E[wa] Waszczuk, J[ózef] Urban, K[rystyna] Karachatzis.: Zmiany motoryki przełyku w niedoczynności tarczycy
W:56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 27- 29.05 1988 r. Streszczenia; s.8
483/582
A[dam] Szeląg, L[eszek] Paradowski, M[arian] Wilimowski, Z[bigniew] Knapik.: Comparison of "cytoprotective" action of De-Nol and other bismuth compounds
Gastroenterol.Int. 1988 Vol.1 suppl.1; poz.248
XIII International Congress of Gastroenterology, VI European Congress of Digestive Endoscopy. Rome, 4-10 September 1988
484/582
M[arian] Wilimowski, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik, A[dam] Szeląg.: Comparison of De-Nol and other antiulcer drugs in the prevention of ethanol induced gastric mucosal damage in rats
Gastroenterol.Int. 1988 Vol.1 suppl.1; poz.249
XIII International Congress of Gastroenterology, VI European Congress of Digestive Endoscopy. Rome, 4-10 September 1988
485/582
Z[bigniew] Knapik, M[arian] Wilimowski, L[eszek] Paradowski, A[dam] Szeląg.: Influence of a protracted pirenzepine administration on the level of cytochrome P-450 and microsomal protein in the liver of rats
Gastroenterol.Int. 1988 Vol.1 suppl.1; poz.122
XIII International Congress of Gastroenterology, VI European Congress of Digestive Endoscopy. Rome, 4-10 September 1988
486/582
L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik, F[eliks] Małecki.: Nitrate and nitrite secretion in the interdigestive period in gastric juice in patients with peptic ulcer disease treated with colloidal bismuth subcitrate (CBS)
Gastroenterol.Int. 1988 Vol.1 suppl.1; poz.247
XIII International Congress of Gastroenterology, VI European Congress of Digestive Endoscopy. Rome, 4-10 September 1988
487/582
A[rtur] Salomon, Z[bigniew] Knapik, K[rzysztof] Zwoliński, L[eszek] Paradowski, S[tanisław] Sierawski.: The influence of pirenzepine and cimetidine on the function of the respiratory system in chronic lung diseases
Gastroenterol.Int. 1988 Vol.1 suppl.1; poz.123
XIII International Congress of Gastroenterology, VI European Congress of Digestive Endoscopy. Rome, 4-10 September 1988
488/582
K[rystyna] Karachatzis, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik.: Motility of esophagus in insulin-dependent diabetes
Hepato-Gastroenterology 1988 Vol.35 no.4; s.182
4th European Symposium on Gastrointestinal Motility. Kraków, Poland, September 22-24, 1988
489/582
Leszek Paradowski, Bogusław Paradowski.: Sztuczne odżywianie chorych w oddziałach neurologicznych. Część I. Ogólne zasady odżywiania sztucznego. Odżywianie przez zgłębniki
Neurol.Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 2; s.149-155
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
490/582
Leszek Paradowski, Bogusław Paradowski.: Sztuczne odżywianie chorych w oddziałach neurologicznych. Część II. Żywienie pozajelitowe
Neurol.Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 2; s.156-162
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
491/582
Leszek Paradowski, Adam Szeląg.: Interakcje cymetydyny i ranitydyny z innymi lekami
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 35; s.1120-1122
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
492/582
Marian Wilimowski, Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Bożena Łasińska.: Wpływ somatostatyny na farmakokinetykę fenazonu u zdrowych mężczyzn
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 14; s.456-458
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
493/582
L[eszek] Paradowski.: The influence of a prolonged administration of cimetidine on the level of cytochrome P-450 as well as on the elimination of antipirine in isolated perfused rat liver
Zentralbl.Pharm.Pharmakother.Lab.Diagn. 1988 Vol.127 no.5; s.324-325 poz. F/P23
8th International Symposium on Drug Toxicity. Berlin, June 6-10, 1988
494/582
Z[bigniew] Knapik, M[arian] Wilimowski, L[eszek] Paradowski, A[dam] Szeląg.: The level of microsomal protein and cytochrome P-450 in the liver of rats after a prolonged administration of pirenzepine
Zentralbl.Pharm.Pharmakother.Lab.Diagn. 1988 Vol.127 no.5; s.321-322 poz.F/P14
8th International Symposium on Drug Toxicity. Berlin, June 6-10, 1988
495/582
A[dam] Szeląg, M[arian] Wilimowski, Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski.: The level of microsomal protein and cytochrome P-450 in the liver of rats following the administration of domperidone, a peripheral dopaminergic antagonist
Zentralbl.Pharm.Pharmakother.Lab.Diagn. 1988 Vol.127 no.5; s.327 poz.F/P28
8th International Symposium on Drug Toxicity. Berlin, June 6-10, 1988
496/582
Leszek Paradowski, Józef Dejneka, Zbigniew Knapik.: Wpływ blokowania receptorów muskarynowych i H2-histaminowych na motorykę jelita grubego psa
Zesz.Nauk.AR Wroc. 1988 nr 175: Weterynaria z.46; s.97-102
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
497/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Józef Dejneka.: Wpływ pirenzepiny na motorykę jelita grubego psa
Zesz.Nauk.AR Wroc. 1988 nr 175: Weterynaria z.46; s.83-88
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
498/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Józef Dejneka.: Wpływ żywienia parenteralnego na motorykę jelita grubego u psów
Zesz.Nauk.AR Wroc. 1988 nr 175: Weterynaria z.46; s.89-96
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
499/582
W[ojciech] Witkiewicz, T. Kowalski, L[eszek] Paradowski, W. Kołaczyk.: Mikrojejunostomia odżywcza w chirurgii jamy brzusznej
W:53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich; 2 Posiedzenie Naukowe Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Poznań, 2-5 września 1987. Streszczenia; s.167 poz.PŻ25
500/582
B[arbara] Figura, L[esław] Wendt, A[leksander] Kubis, L[eszek] Paradowski.: Badania nad zastosowaniem żeli roślinnych w preparatach gastrycznych.
W:55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 3-5 maja 1987 r.; s.79
501/582
Józef Dejneka, Janina Łukaszewska, Leszek Paradowski, Grzegorz Załucki.: The effect of PGF2 alpha-estrumate on the secretion and composition of abomasal juice in sheep during H2-histaminic receptor blockade with cimetidine
Acta Physiol.Pol. 1987 Vol.38 no.4; s.338-345
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
502/582
J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski.: The influence of parenteral nutrition on the large bowel motility in dogs
W:Fifth European Nutrition Conference "Nutritional sciences for human health". Warsaw, Poland, May 20-23, 1987. Summaries of lectures, poster presentations, workshop contributions; s.179
503/582
L[eszek] Paradowski, J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik.: The influence of residue-free diet on the large bowel motility in dogs
W:Fifth European Nutrition Conference "Nutritional sciences for human health". Warsaw, Poland, May 20-23, 1987. Summaries of lectures, poster presentations, workshop contributions; [s.178]
504/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, Cz. Kozierowski, W. Juzwa, J[an] Cader, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski, B[arbara] Stolarska.: Vliânie vysokih temperatur i otnositel'noj vlažnosti na teploobmen šahterov pri dozirovannoj fizičeskoj nagruzke
Gig.Tr.Prof.Zabol. 1987 nr 12; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
505/582
Leszek Paradowski.: Wpływ przewlekle podawanej cymetydyny na poziom cytochromu P-450 i eliminację antypiryny u szczurów
W:III Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Kozubnik 1987. Streszczenia referatów; s.167
506/582
Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Marian Wilimowski, Zbigniew Knapik.: Wpływ przewlekłego podawania pirenzepiny na poziom cytochromu P-450 w wątrobie szczura
W:III Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Kozubnik 1987. Streszczenia referatów; s.168
507/582
Leszek Paradowski.: Wpływ somatostatyny na dostępność biologiczną fenazonu u zdrowych mężczyzn
Pol.Tyg.Lek. 1987 T.42 nr 38; s.1192-1194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
508/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jan Cader, Leszek Paradowski, Maria Rynowiecka.: Ocena ilości krwi krążącej u ludzi w wieku podeszłym
Prace Nauk.AM Wrocław 1987 R.19 nr 1(44); s.243-248
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
509/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Czesław Koziorowski, Leszek Paradowski, Jadwiga Łapińska.: Ocena wieku biologicznego na podstawie matematycznej interpretacji przebiegu krzywej cukrowej
Sprawozd.Wroc.Tow.Nauk.Seria B 1987 T.42; s.28-33
510/582
Z[bigniew] Knapik, M[arian] Wilimowski, W[ojciech] Dziewiszek, L[eszek] Paradowski, A[dam] Szeląg.: Dynamika zmian poziomu białka mikrosomalnego i poziomu cytochromu P-450 w wątrobie w doświadczalnej cholestazie u szczurów
W:Sympozjum Hepatologiczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Sekcji Hepatologicznej "Cholestaza". Białystok, 25 września 1987 r. Streszczenia; s.76 poz.50
511/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Konrad Leśniakowski, Czesław Koziorowski.: Motoryka pęcherzyka żółciowego u kobiet z zespołem jelita nadpobudliwego
Wiad.Lek. 1987 T.40 nr 5; s.310-314
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
512/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Konrad Leśniakowski.: Motoryka pęcherzyka żółciowego w obrazie ultrasonograficznym u chorych z cierpieniem spastycznym jelita grubego
W:54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 30.05-1.06.1986. Streszczenia referatów; s.91-92
513/582
Zbigniew Knapik, Konrad Leśniakowski, Leszek Paradowski.: Wpływ obwodowego blokera dopaminergicznego na czynność motoryczną pęcherzyka żółciowego
W:54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 30.05-1.06.1986. Streszczenia referatów; s.90-91
514/582
Marian Wilimowski, Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Adam Szeląg.: The effect of somatostatin on pharmacokinetics or antipyrine in healthy men
W:Ninth Congress of the Polish Pharmacological Society. Lublin (Poland), September 4-5, 1986. Abstracts; poz.132P
515/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Zbigniew Ceglarski, Elżbieta Sękowska.: Wpływ koloidalnego cytrynianu bizmutawego na niektóre składniki śluzu żołądka u chorych na chorobę wrzodową
Pol.Tyg.Lek. 1986 T.41 nr 33; s.1045-1048
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
516/582
Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Wojciech Witkiewicz.: Zastosowanie somatostatyny w leczeniu zachowawczym krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Pol.Tyg.Lek. 1986 T.41 nr 6; 173-175
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
517/582
L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik, W[ojciech] Witkiewicz.: Results of somatostatin application in the treatment of bleeding from esophageal varices in the course of liver diseases
W:VII. International Congress of Liver Diseases "Cirrhosis". Basel, October 16-18, 1986. Poster abstracts; poz.230
(Falk Symposium; No.44)
518/582
Leszek Paradowski.: Somatostatyna - zastosowanie praktyczne w chorobach przewodu pokarmowego
Wiad.Lek. 1986 T.39 nr 5; s.330-334
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
519/582
Zbigniew Knapik, Józef Dejneka, Zbigniew Załucki, Leszek Paradowski.: Wpływ diety bezresztkowej na motorykę okrężnicy i prostnicy psów
W:III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 31.05.-2.06.1985. Streszczenia; s.61
520/582
Leszek Paradowski, Józef Dejneka, Zbigniew Knapik, Grzegorz Załucki, Elżbieta Szczeklik-Selinger.: Wpływ prostaglandyny E2 na motorykę żołądka, okrężnicy i prostnicy u psa
Zesz.Nauk.AR Wroc. 1985 nr 157: Weterynaria z.42; s.187-192
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
521/582
Z[bigniew] Knapik, A[ntoni] Aroński, T[eresa] Czepkowska, A[ndrzej] Kübler, L[eszek] Paradowski, M[aria] Rynowiecka.: Poziom gastryny i insuliny u chorych żywionych parenteralnie
W:52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 24-26 maja 1984 r. Streszczenia; s.81
522/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, L[eszek] Paradowski, Z. Ceglarski.: Wpływ De-Nolu na niektóre parametry śluzu żołądka u chorych z chorobą wrzodową
W:52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 24-26 maja 1984 r. Streszczenia; s.18-19
523/582
L[eszek] Paradowski, J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik, G. Załucki.: Wpływ somatostatyny na motorykę jelita grubego psów
W:52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 24-26 maja 1984 r. Streszczenia; s.84-85
524/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Grażyna Dolińska, Anna Bartnik, Jan Cader, Halina Hańczyc, Leszek Paradowski, Jadwiga Rudnicka, Zbigniew Sajewicz.: Ocena kliniczna preparatu "Boldaloin"
Prace Nauk.AM Wrocław 1984 R.17 nr 1(40); s.61-68
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
525/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Zbigniew Ceglarski.: Action of colloidal bismuth subcitrate of gastric juice
W:XII International Congress of Gastroenterology, V International Congress of Gastrointestinal Endoscopy. Lisboa, Portugal, [16-22 September] 1984; s.864
526/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Józef Dejneka.: Effect of pirenzepine upon large bowel motility
W:XII International Congress of Gastroenterology, V International Congress of Gastrointestinal Endoscopy. Lisboa, Portugal, [16-22 September] 1984; s.935
527/582
J. Dejneka, J. Łukaszewska, L[eszek] Paradowski, K. Romański, G. Załucki.: Wpływ blokera H2-receptora na wydzielanie podstawowe i skład soku trawieńcowego u owiec.
W:XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Katowice 12-16.IX.1984. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów; s.91
528/582
Józef Dejneka, Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik.: Wpływ blokera receptorów muskarynowych na motorykę jelita grubego psów
W:51 Zjazd Szkoleniowo-Naukowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 9-11 czerwca 1983 r.; s.85
529/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Józef Dejneka.: Wpływ żywienia parenteralnego na motorykę jelita grubego psów
W:51 Zjazd Szkoleniowo-Naukowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 9-11 czerwca 1983 r.; s.86
530/582
L[eszek] Paradowski, J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik.: Drugs blocking effect on secretory receptors of border cells of the stomach and large intestine motility in dogs
W:6th Symposium on Drug Toxicity "Use of pathological models in drug toxicity studies". Cluj-Napoca, Romania, September 1-2, 1983. Abstracts; s.72
531/582
Z[bigniew] Knapik, J. Dejneka, K. Romański, L[eszek] Paradowski, E. Sękowska.: Influence of amino-acids and carbohydrate containing solutions on daily elimination via the urine of catecholamine and serotonin metabolites in rats
W:6th Symposium on Drug Toxicity "Use of pathological models in drug toxicity studies". Cluj-Napoca, Romania, September 1-2, 1983. Abstracts; s.71
532/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Elżbieta Szczeklik-Selinger.: Proksybarbital (Ipronal) w przyczynowym leczeniu zespołu jelita nadpobudliwego
Pol.Tyg.Lek. 1983 T.38 nr 36; s.1105-1107
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
533/582
L[eszek] Paradowski, J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik.: Wpływ somatostatyny na motorykę jelita grubego psa (doniesienie wstępne)
W:Streszczenia referatów IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów. [Kraków, 5-6 IX.1983]; s.63-64
534/582
A[ntoni] Aroński, Z[bigniew] Knapik, A[ndrzej] Kübler, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, L[eszek] Paradowski, B[arbara] Woźniak-Stolarska.: Ocena czynności układu krążenia w chorobach wątroby
W:50 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Szczecin, 21-22 maja 1982 r. Streszczenie referatów; s.52
535/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Jan Cader, Anna Bartnik.: Wchłanianie jelitowe cukrów prostych oraz trawienie oligosacharydów u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki
W:Instytut Chorób Wewnętrznych 1970-1980 ; Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wrocław : Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1982; s.181-186
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
536/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Grażyna Dolińska, Wanda Lubczyńska-Kowalska.: Zachowanie się poziomu hormonów tarczycy w chorobach wątroby
W:Instytut Chorób Wewnętrznych 1970-1980 ; Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wrocław : Akademia Medyczna, 1982; s.169-172
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
537/582
Z[bigniew] Knapik, H[alina] Hańczyc, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, M[aria] Menzel-Lipińska, L[eszek] Paradowski.: Issledowaniâ metabolizma nekotoryh cianistyh soedinenij u rabočyh otdeleniâ gal'vanizacii na fabrike radiopriemnikov "DIORA"
Gig.Tr.Prof.Zabol. 1981 nr 11; s.55-57
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
538/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Sajewicz.: Czynność bioelektryczna żołądka w odpływie wstecznym dwunastniczo-żołądkowym
W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Białystok, 24-25.V.1981. Streszczenia; s.62-63
539/582
Z[bigniew] Knapik, G. Załucki, J. Dejneka, L[eszek] Paradowski, E[lżbieta] Szczeklik-Selinger.: Wpływ antagonistów receptorów histaminowych na motorykę jelita grubego u psa
W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Białystok, 24-25.V.1981. Streszczenia; s.64
540/582
L[eszek] Paradowski, J. Dejneka, K. Romański.: Wpływ niektórych enterohormonów na motorykę żołądka i jelita grubego psa po zastosowaniu niektórych środków farmakologicznych
W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Białystok, 24-25.V.1981. Streszczenia; s.66
541/582
J. Dejneka, Z[bigniew] Knapik, G. Załucki, L[eszek] Paradowski, E[lżbieta] Szczeklik-Selinger.: Wpływ prostaglandyny E2 na motorykę żołądka oraz jelita grubego u psa
W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Białystok, 24-25.V.1981. Streszczenia; s.52-53
542/582
Z[bigniew] Knapik, C[zesław] Koziorowski, L[eszek] Paradowski, J[adwiga] Łapińska.: Matematyczna interpretacja krzywej cukrowej jako wykładnik wewnątrzwydzielniczej czynności trzustki u ludzi w wieku podeszłym
W:IV Krajowy Zjazd Sekcji Geriatrycznej, Polskie Towarzystwo Lekarskie "Udział miażdżycy w procesie starzenia". Wrocław, 26-27 września 1981 r. Program i streszczenia prac; s.21
543/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, C[zesław] Koziorowski, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Sajewicz, E[lżbieta] Poniewierka, I. Riess, B[arbara] Stolarska-Woźniak.: Zmiany sprawności procesów energetycznych i termoregulacyjnych u górników w zależności od wieku
W:IV Krajowy Zjazd Sekcji Geriatrycznej, Polskie Towarzystwo Lekarskie "Udział miażdżycy w procesie starzenia". Wrocław, 26-27 września 1981 r. Program i streszczenia prac; s.22
544/582
Józef Dejneka, Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Elżbieta Szczeklik-Selinger, Marian Wołek.: Próba zastosowania metylowych pochodnych prostaglandyny E2 w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego
Pol.Tyg.Lek. 1981 T.36 nr 29; s.1091-1093
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
545/582
Zbigniew Knapik, Zbigniew Sajewicz, Grażyna Dolińska, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka.: Rejestracja czynności elektrycznej żołądka
Pol.Tyg.Lek. 1980 T.35 nr 6; s.193-194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
546/582
Grażyna Dolińska, Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik.: Rytm dobowy wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku podeszłym
Pol.Tyg.Lek. 1980 T.35 nr 37; s.1421-1422
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
547/582
Komitet Terapii Doświadczalnej PAN; Komisja Terapii Kontrolowanej; Zespół do oceny cimetydyny: K. Gibiński, A. Gabryelewicz, O. Hnidec, Z[bigniew] Knapik, A. Nowak, L[eszek] Paradowski, B. Pirwitz, E. Rużyłło: Wieloośrodkowa kontrolowana próba kliniczna gojenia wrzodów żołądka i dwunastnicy za pomocą cimetydyny : praca zespołowa
Pol.Tyg.Lek. 1980 T.35 nr 2; s.61-64
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
548/582
Leszek Paradowski, Grażyna Dolińska, Zbigniew Knapik, Mirosława Rynowiecka.: Wychwytywanie jodu przez tarczycę i poziom trójjodotyroniny w surowicy u ludzi w wieku podeszłym
Pol.Tyg.Lek. 1980 T.35 nr 37; s.1415-1416
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
549/582
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Jan Cader, Lucjan Koziorowski.: Niedobory wodno-elektrolitowe powstałe w czasie pracy w górnictwie i hutnictwie i próby ich substytucji
Przegl.Lek. 1980 T.37 nr 2; s.333-335
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
550/582
J. Dejneka, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Knapik, E[lżbieta] Szczeklik-Selinger, M. Wołek.: Próba zastosowania prostaglandyny PGE2 w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego
W:XLVIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk , 18-19.V.1980. Streszczenia; s.19
551/582
Z[bigniew] Knapik, H[alina] Hańczyc, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, M[aria] Menzel-Lipińska, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski, Z. Borówka.: Die Anwendung der subklinischen Formen der toxischen Phenoleinwirkung
Z.Gesamte Hyg. 1980 Vol.26 no.8; s.585-587
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
552/582
Leszek Paradowski.: Właściwości biochemiczne śliny u ludzi w wieku podeszłym : komunikat
Sprawozd.Wroc.Tow.Nauk.Seria B 1979 T.34; s.11-12
553/582
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski.: Leczenie choroby wrzodowej
Ter.Leki 1979 T.7(29) nr 2; s.41-48
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
554/582
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, Iwona Riess.: Sekretionsstörungen des Magens im Alter
W:VII. Kongress der Gesellschaft für Gerontologie der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 20-23 März 1979 ; Hrsg. U.J. Schmidt [et al.]; s.270-272
555/582
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, J[an] Cader, A[nna] Bartnik.: Ocena wchłaniania jelitowego u chorych z przewlekłymi chorobami trzustki
W:XLVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 20-21 maja 1979 r. Streszczenia; s.62
556/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, L[eszek] Paradowski, E[lżbieta] Szczeklik-Selinger.: Próba leczenia Ipronalem cierpienia kurczowego jelita grubego
W:XXVII Kongres Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 23-25.09.1979 rok. Streszczenia referatów; s.139-140 poz.2.25
557/582
Zenon Olszewski, Grzegorz Załucki, Leszek Paradowski, Alfons Kubis, Bogumił Halawa, Zbigniew Sajewicz, Maria Wróbel.: Studies on the original method of intrarectal infusion of Hydrocortisonum hemisuccinatum. Part I. Research and selection of adequate medium for the active substance
Mater.Med.Pol. 1977 Vol.9 no.1; s.46-48
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
558/582
Zenon Olszewski, Grzegorz Załucki, Leszek Paradowski, Alfons Kubis, Bogumił Halawa, Zbigniew Sajewicz, Maria Wróbel.: Studies on the original method of intrarectal infusion of Hydrocortisonum hemisuccinatum. Part II. Effect of methylcellulose on liberation and absorption of the active substance
Mater.Med.Pol. 1977 Vol.9 nr 1; s.49-53
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
559/582
Bogusław Paradowski, Leszek Paradowski.: Aktywność trójjodotyroniny, tyroksyny i hormonu tyreotropowego w udarze naczyniowym mózgu
W:X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Białystok, 22-23 września 1977. Streszczenia; s.67 poz.D-6
560/582
Z[bigniew] Knapik, G[rażyna] Dolińska, L[eszek] Paradowski.: Ocena funkcji tarczycy u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby
W:XLV Posiedzenie Sekcji Gastroenterologii TIP, Posiedzenie Komisji Fizjologii Układu Przewodu Pokarmowego i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 16-17 maja 1977 r.; s.79
561/582
Z[bigniew] Knapik, Z[bigniew] Sajewicz, G[rażyna] Dolińska, L[eszek] Paradowski.: Rejestracja czynności elektrycznej żołądka
W:XLV Posiedzenie Sekcji Gastroenterologii TIP, Posiedzenie Komisji Fizjologii Układu Przewodu Pokarmowego i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 16-17 maja 1977 r.; s.81
562/582
G[rażyna] Dolińska, J[an] Doliński, K. Garbiński, L[eszek] Paradowski.: Rytm dobowy wydzielania hormonu wzrostu u chorych ze zwężeniem odźwiernika
W:XLV Posiedzenie Sekcji Gastroenterologii TIP, Posiedzenie Komisji Fizjologii Układu Przewodu Pokarmowego i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 16-17 maja 1977 r.; s.55
563/582
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, G[rażyna] Dolińska, F[ranciszek] Bielicki, L[eszek] Paradowski, J[an] Cader.: Zachowanie się funkcji wydzielniczej żołądka w chorobach tarczycy
W:XLV Posiedzenie Sekcji Gastroenterologii TIP, Posiedzenie Komisji Fizjologii Układu Przewodu Pokarmowego i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 16-17 maja 1977 r.; s.80
564/582
G[rażyna] Dolińska, Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski.: Das Verhalten von Thyroxin (T4) und Thriiodothyronin (T3) bei Leberkrankheiten
W:10. International Congress of Gastroenterology. Budapest, June 23-29, 1976. Abstracts; s.234 poz.261
565/582
Grażyna Dolińska, Zbigniew Knapik, Czesław Koziorowski, Leszek Paradowski.: Matematyczna interpretacja krzywej cukrowej u chorych z cukrzycą = Mathematical inferpretation of the post-glucose blood suger curve in patients with diabetes mellitus
W:25 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Diabetologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 23-24 maj 1976; [2] s.
566/582
Zbigniew Andreasik, Jan Cader, Grażyna Dolińska, Danuta Knapikowa, Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Grażyna Mach, Leszek Paradowski, Jolanta Radkowa, Jacek Szechiński, Roman Smolik, Jerzy Woźniak, Marian Życzkowski.: Wpływ warunków środowiskowych na schorzenia przewodu pokarmowego u pracowników Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi
Cuprum 1976 nr 5; s.30-33
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
567/582
Andrzej Brzecki, Zbigniew Knapik, Jolanta Brablec-Radek, Halina Hańczyc, Władysława Idzik, Stanisław Kowalczyk, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Sławomir Misztal, Leszek Paradowski, Anna Rudkowska-Brzecka.: Badania układu nerwowego i krążenia u osób pracujących w zasięgu mikrofal
Prace Nauk.AM Wrocław 1976 R.10 nr 1-2(28); s.121-146
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
568/582
L[eszek] Paradowski.: Badanie białek w ślinie u ludzi w wieku podeszłym
W:XLIII Posiedzenie Sekcji Gastroenterologów i Przemiany Materii Towarzystwa Internistów Polskich. Lublin, 11-12 maja 1975. Streszczenia referatów; s.27
569/582
L[eszek] Paradowski.: Zachowanie się elektrolitów w ślinie u ludzi w wieku podeszłym po zastosowaniu bodźców
W:XLIII Posiedzenie Sekcji Gastroenterologów i Przemiany Materii Towarzystwa Internistów Polskich. Lublin, 11-12 maja 1975. Streszczenia referatów; s.27
570/582
L[eszek] Paradowski, B[arbara] Sampławska-Maj, W[anda] Lubczyńska-Kowalska.: Aktywność lipolityczna osocza po heparynie w modyfikacji własnej u chorych po resekcji żołądka = A lipolitic activity of serum after heparin in modyfication of their own in patients after gastric resection
W:42 Zjazd Sekcji Gastroenterologii i Przemiany Materii T.I.P. "Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zespół złego trawienia i wchłaniania". Poznań, 10-11 maja 1974. Streszczenia referatów i komunikatów; s.137
571/582
G[rażyna] Dolińska, Z[bigniew] Knapik, C[zesław] Koziorowski, L[eszek] Paradowski.: Matematyczna interpretacja krzywej cukrowej jako wykładnik wewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki u chorych z chorobą wrzodową = A mathematical interpretation of the sugary curve as an exponent of interno secretory function of pancres in patients with peptic ulcer
W:42 Zjazd Sekcji Gastroenterologii i Przemiany Materii T.I.P. "Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zespół złego trawienia i wchłaniania". Poznań, 10-11 maja 1974. Streszczenia referatów i komunikatów; s.61-62
572/582
B. Goetz, L[eszek] Paradowski.: Wpływ impronalu na długość remisji w chorobie wrzodowej = The influence of ipronal on the remission duration time in peptic ulcer
W:42 Zjazd Sekcji Gastroenterologii i Przemiany Materii T.I.P. "Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zespół złego trawienia i wchłaniania". Poznań, 10-11 maja 1974. Streszczenia referatów i komunikatów; s.40
573/582
Grażyna Dolińska, Czesław Koziorowski, Leszek Paradowski.: Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych z chorobami dróg żółciowych
Pol.Arch.Med.Wewn. 1973 T.50 nr 4; s.325-330
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
574/582
Jan Doliński, Bernard Goetz, Leszek Paradowski, Helena Popielska-Greblicka.: Dolegliwości po usunięciu pęcherzyka żółciowego
Pol.Tyg.Lek. 1973 T.28 nr 25; s.948-950
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
575/582
Zbigniew Knapik, Grażyna Dolińska, Czesław Koziorowski, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jolanta Radek-Brablec, Jan Cader, Leszek Paradowski, Zbigniew Regulski, Maria Idzikowska, Teresa Kocikowa, Ryszard Skrzyński, Janina Wagner.: Bilans wodno-elektrolitowy u górników kopalń "Lubin" i "Polkowice"
Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Lubin, 1973; 69, [1] s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
576/582
J[olanta] Brablec-Radek, L[eszek] Paradowski, W[ojciech] Witkiewicz.: Udział układu kinin w przewlekłych schorzeniach wątroby
W:XXV Kongres Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 20-22.IX.1973; s.50
577/582
G[rażyna] Dolińska, Z[bigniew] Knapik, C[zesław] Koziorowski, L[eszek] Paradowski.: Attempt of mathematical interpretation of the glucosis use curve as the index of pancreas incretory function in the old persons
W:9th International Congress of Gerontology. Kiev, U.S.S.R., July 2-7, 1972. Vol.3: Section session. Abstracts; poz.884
578/582
Grażyna Dolińska, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Klemens Skóra, Zdzisław Zagrobelny.: Ostra niewydolność tętnicy ramieniowej w przebiegu śpiączki hiperosmolarnej
Pol.Tyg.Lek. 1972 T.27 nr 2; s.67-68
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
579/582
Krzysztof Wrabec, Leszek Paradowski.: Przydatność elektrokardiograficznych prób wysiłkowych (próby dwóch stopni Mastera i obciążenia wysiłkiem submaksymalnym)
Pol.Tyg.Lek. 1972 T.27 nr 11; s.424-427
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
580/582
Leszek Paradowski, Marian Zembala.: Wrocławska młodzież akademicka a problemy geriatrii
W:Pamiętnik I Krajowego Sympozjum Gerontologii Klinicznej. Warszawa, 6-7.XI.1971; Warszawa : PZWL, 1972; s.262-263
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
581/582
Grażyna Dolińska, Leszek Paradowski.: Wydzielanie żołądkowe a wydzielanie uropepsyny u ludzi w wieku podeszłym
W:Pamiętnik I Krajowego Sympozjum Gerontologii Klinicznej. Warszawa, 6-7.XI.1971; Warszawa : PZWL, 1972; s.246-249
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
582/582
Marta Barabasz, Krystyna Bednorz, Anna Boroń, Gabriela Gołka, Jan Kornafel, Krzysztof Krzemień, Andrzej Kübler, Jerzy Leppert, Ewa Leśkow, Tadeusz Łukieńczuk, Halina Mamorska, Wiesław Merc, Leszek Paradowski, Anna Paterman, Grażyna Pikulska, Ewa Puchała, Jadwiga Remion, Zdzisława Strzała, Zofia Zyskowska, Krzysztof Bąk, Jarosław Czeszejko, Joanna Filipczyk, Halina Krajewska, Zdzisława Maleńczak, Grażyna Mieszczyńska, Grażyna Mroczek, Józefa Niemasz, Anna Okonek, Maria Omylak, Maria Perkowska, Halina Pfeil, Zdzisława Polak, Anna Ryba, Barbara Sierpińska, Ewa Stelmach, Maria Sowa, Helena Wesołowska, Maria Wójcicka, Halina Wrzos, Irena Zając, Zdzisława Zelik.: Analiza opuszczonych dni nauki w roku szkolnym 1967/1968 przez dzieci szkół podstawowych Rabki i Wrocławia : praca zespołowa
W:Pamiętnik Naukowy Jubileuszu II Katedry i Kliniki Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław 1970; s.234-240
stosując format:
Nowe wyszukiwanie