Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MASTALERZ-MIGAS AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 335Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/335
Maria M. Bujnowska-Fedak, Joanna Waligóra, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Attitudes of patients towards online communication activities with health professionals
W:14th International Conference Advances in Pneumology. Opole, Poland, October 12-13, 2018 [online]; poz.ab575_1.pdf
[Dostęp 12.10.2018]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/pdf/ab575_1.pdf
Adres url:
2/335
Kamila Markiewicz, Izabella Miśkiewicz, Marta Żukrowska, Marcin Madziarski, Remigiusz Chrostek, Maciej Klepuszewski, Piotr Biały, Agata Czyszewicz-Klepuszewska, Natalia Kułak, Urszula Grata-Borkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Can quick CRP test be helpful with lowering antibiotics therapy frequency in cases of acute respiratory tract infections in children?
W:14th International Conference Advances in Pneumology. Opole, Poland, October 12-13, 2018 [online]; poz.ab656_1.pdf
[Dostęp 12.10.2018]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/pdf/ab656_1.pdf
Adres url:
3/335
Agata Sławin, Agnieszka Mastalerz-Migas, Zbigniew Doniec, Maria Bujnowska-Fedak, Lidia B. Brydak.: The effect of serum vitamin D concentration on immunogenicity of influenza vaccination in patients aged 60-75
W:14th International Conference Advances in Pneumology. Opole, Poland, October 12-13, 2018 [online]; poz.ab649_1.pdf
[Dostęp 12.10.2018]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/pdf/ab649_1.pdf
Adres url:
4/335
Ernest Kuchar, Kamila Ludwikowska, Leszek Szenborn, Adam Antczak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Aneta Nitsch-Osuch.: Knowledge regarding influenza and influenza vaccination in general population: results of a national survey in Poland
Adv.Exp.Med.Biol. 2018 Vol.1108: Current trends in immunity and respiratory infections; s.55-61
IF: 1.760
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/335
Agata Sławin, Lidia B. Brydak, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Influenza vaccine efficacy in patients aged 60-75 years in the 2016/2017 season
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2018 Vol.20 no.3; s.263-266
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
6/335
Zbigniew Doniec, Mariusz Woźniak, Kamila Woźniak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Astma wczesnodziecięca - praktyczne problemy kliniczne
Alergoprofil 2017 Vol.13 nr 2; s.49-54
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
7/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek Postuła, Agnieszka Sękowska.: Czy smak leku ma wpływ na stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich?
Alergoprofil 2017 Vol.13 nr 2; s.57-60
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
8/335
Maciej Banach, Piotr Jankowski, Jacek Jóźwiak, Barbara Cybulska, Adam Windak, Tomasz Guzik, Artur Mamcarz, Marlena Broncel, Tomasz Tomasik, Jacek Rysz, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Piotr Hoffman, Agnieszka Mastalerz-Migas.: PoLA/CFPiP/PCS guidelines for the management of dyslipidaemias for family physicians 2016
Arch.Med.Sci. 2017 Vol.13 no.1; s.1-45
Toż w wersji pol.: Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016. Kardiol.Pol. 2016 T.74 supl.VIII s. S127-S168; Lek.Rodz. 2016 nr 6 supl. s.1-63; Lekarz POZ 2016 T.2 nr 4 s.251-300
IF: 2.344
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Brygida Kwiatkowska, Maria Majdan, Maciej Niewada, Barbara Skrzydło-Radomańska, Artur Mamcarz.: Etorykoksyb - możliwości zastosowania w praktyce lekarza POZ
Lekarz POZ 2017 T.3 nr 5; s.351-357
Adres url:
10/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Opinie liderów dotyczące antybiotykooporności. II Polski Kongres "Pokonać Sepsę" 25-27 maja 2017 r.
Lekarz POZ 2017 T.3 nr 4; s.295-298
Adres url:
11/335
Marek Hartleb, Krzysztof Simon, Michał Lipiński, Jarosław Drobnik, Jarosław Woroń, Grażyna Rydzewska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ
Lekarz POZ 2017 T.3 nr 4; s.225-248
Adres url:
12/335
Robert Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Systemy zdalnej diagnostyki i monitoringu stanu zdrowia oraz medyczne testy domowe jako środki umacniające podmiotową rolę pacjenta w starzejącym się społeczeństwie
Lekarz POZ 2017 T.3 nr 4; s.269-274
Adres url:
13/335
Artur Mamcarz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Barbara Mirowska-Guzel, Agnieszka Piechal, Agata Szulc, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka.: Stanowisko interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dotyczące leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącymi zaburzeniami funkcji poznawczych w codziennej praktyce lekarskiej
Med.Faktów 2017 Vol.10 nr 3; s.183-196
Toż: Arter.Hypertens. 2017 Vol.21 no.4 s.153-166; Lekarz POZ 2017 T.3 nr 6 s.369-382
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url: *
14/335
Dorota Sands, Katarzyna Walicka-Serzysko, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Halina Batura-Gabryel, Władysław Pierzchała.: ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - KOMPAS CF - część 1
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 4; s.431-445
Skrót w: Lekarz POZ 2017 T.3 nr 5 s.299-322
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
15/335
Dorota Sands, Katarzyna Walicka-Serzysko, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Halina Batura-Gabryel, Władysław Pierzchała.: ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - KOMPAS CF - część 2
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 5; s.602-614
Toż w: Mukowiscydoza 2017 nr 50 s.3-17
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
16/335
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Artur Pupka, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Artur Milnerowicz, Maciej Antkiewicz, Agnieszka Hałoń, Jan P. Skóra.: Role of vascular endothelial growth factor in inducing production of angiopoetin-1 - in vivo study in Fisher rats
Pol.J.Pathol. 2017 Vol.68 no.4; s.326-329
IF: 0.865
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
17/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Zbigniew Doniec, Tadeusz Płusa.: Bronchipret TE w leczeniu ostrych zakażeń układu oddechowego
Pol.Merkur.Lek. 2017 T.43 nr 258; s.255-257
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
18/335
Brygida Kwiatkowska, Maria Majdan, Agnieszka Mastalerz-Migas, Maciej Niewada, Barbara Skrzydło-Radomańska, Artur Mamcarz.: Status of etoricoxib in the treatment of rheumatic diseases. Expert panel opinion
Reumatologia 2017 T.55 nr 6; s.290-297
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
DOI:
19/335
Agata Sławin, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania wysokich dawek witaminy D w świetle najnowszych badań
Terapia 2017 R.25 nr 9; s.52, 54, 56-57
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/335
Jacek Krajewski, Michał Jędrzejek, Kamila Markiewicz, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Grypa A.D. 2017, czyli co lekarz POZ powinien wiedzieć
Terapia 2017 R.25 nr 9; s.18, 21-25
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
21/335
Agata Sławin, Agnieszka Mastalerz-Migas, Zbigniew Doniec, Jacek Krajewski.: Rola witaminy D w infekcjach układu oddechowego
Terapia 2017 R.25 nr 2; s.58-62
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/335
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zakażenia układu moczowego u młodocianych - praktyczne aspekty
Terapia 2017 R.25 nr 3; s.6-10
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/335
Karina Schonknecht, Andrzej M. Fal, Agnieszka Mastalerz-Migas, Monika Joachimiak, Zbigniew Doniec.: Efficacy of dry extract of ivy leaves in the treatment of productive cough
Wiad.Lek. 2017 T.70 nr 6 cz.1; s.1026-1033
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Streszczenie w PubMed:
24/335
Urszula Grata-Borkowska, Roma Roemer-Ślimak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Badania profilaktyczne u dzieci i młodzieży
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko ; pod red. Iwony Pirogowicz, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016; s.13-27
ISBN 978-83-65071-21-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
25/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Roma Roemer-Ślimak, Urszula Grata-Borkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Szczepienia zalecane w okresie niemowlęcym w POZ
W:Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko ; pod red. Iwony Pirogowicz, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016; s.29-36
ISBN 978-83-65071-21-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/335
Eugeniusz Józef Kucharz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Brygida Kwiatkowska, Robert Gasik, Anna Kotulska, Jacek Kowalczewski, Tomasz Tomasik.: Inflammatory low back pain: diagnostic and therapeutical recommendations for family doctors
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2016 Vol.18 no.3; s.399-407
Toż w wersji pol.: Ból zapalny odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (ból krzyża). Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla lekarzy rodzinnych; Fam.Med.Prim.Care Rev. 2016 Vol.18 no. 3 [wyd.spec. CD-ROM - V Kongres PTMR]; s.413-422
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
27/335
Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Bręborowicz, Andrzej Emeryk, Grzegorz Lis, Henryk Mazurek, Ryszard Kurzawa, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Marek Kulus.: ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - KOMPAS POZ
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2016 Vol.18 no.2; s.181-192
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
28/335
Urszula Grata-Borkowska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Bóle brzucha u dzieci - diagnostyka różnicowa i postępowanie terapeutyczne w POZ
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 2; s.151-155
29/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 1; s.83-84
30/335
Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Krenke, Henryk Mazurek, Przemysław Bieńkowski.: Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 4; s.305-321
31/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Relacja z sesji poświęconej antybiotykooporności podczas V Kongresu PTMR
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 4; s.331-334
32/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Roma Roemer-Ślimak.: Sprawozdanie z V Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 30 września - 2 października 2016 r.
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 4; s.356-357
33/335
Szymon Manasterski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Upadki domowe wśród pacjentów 65+. Rola lekarza POZ w zapobieganiu i ograniczaniu skutków
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 2; s.139-144
34/335
Roma Roemer-Ślimak, Monika Ligucka, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wcześniak w POZ - postępowanie profilaktyczno-lecznicze i zalecenia dotyczące realizacji programu szczepień ochronnych
Lekarz POZ 2016 T.2 nr 2; s.145-150
35/335
Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Opieka nad kobietą ciężarną w praktyce lekarza POZ - zasady farmakoterapii wybranych schorzeń
Terapia 2016 R.24 nr 2; s.102, 104-106
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
36/335
pod red. Iwony Pirogowicz, Agnieszki Mastalerz-Migas: Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016; 140 s.
ISBN 978-83-65071-21-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, M. Pokorski, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, K. Doskocz, B[artosz] J. Sapilak, L.B. Brydak.: Cytokines and Toll-like receptors in the immune response to influenza vaccination
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.836: Neuroscience and respiration. Vol.5: Respiratory virology and immunogenicity; s.35-40
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
38/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Maria Bujnowska-Fedak, Lidia B. Brydak.: Immune efficacy of first and repeat trivalent influenza vaccine in healthy subjects and hemodialysis patients
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.836: Neuroscience and respiration. Vol.5: Respiratory virology and immunogenicity; s.47-54
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
39/335
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[anuta] Zwolińska, W. Grzeszczak, K. Zachwieja, J. Zachwieja, K[atarzyna] Madziarska, L. Hyla-Klekot.: The rs1800471 polymorphism of TGFB1 gene, serum TGF-beta1 level and chronic kidney disease progression
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.833: Neuroscience and respiration. Vol.2: Lung cancer and autoimmune disorders; s.37-46
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
40/335
Maria M. Bujnowska-Fedak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Usage of medical internet and e-health services by the elderly
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.834: Neuroscience and respiration. Vol.3: Environment exposure to pollutants; s.75-80
IF: 1.953
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
41/335
Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331
IF: 1.812
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
42/335
Iga Grad, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska.: Factors associated with knowledge of hypertension among adolescents: implications for preventive education programs in primary care
BMC Public Health 2015 Vol.15; art.463 [8 s.]
IF: 2.209
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
43/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Lidia B. Brydak.: Grypa
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.292-293
ISBN 978-83-7988-999-0
44/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ostre zapalenie zatok przynosowych
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.281-283
ISBN 978-83-7988-999-0
45/335
Elżbieta Tomiak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.: Otyłość
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.515-518
ISBN 978-83-7988-999-0
46/335
Przemysław Szyber, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zapalenie węzłów chłonnych
W:Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów ; pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.420
ISBN 978-83-7988-999-0
47/335
pod red. nauk. Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas: Medycyna rodzinna : podręcznik dla lekarzy i studentów
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; 766 s.
ISBN 978-83-7988-999-0
48/335
Przemysław Kardas, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Barański.: Praktyczny przewodnik komunikacji, czyli przychodzi pacjent do lekarza...
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; 79, [1] s.
ISBN 978-83-7988-005-8
49/335
D. Rudzka, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, E[wa] A. Jankowska, A[gata] Sławin, J. Krajewski.: Czy prawidłowy poziom witaminy D sprzyja lepszej kontroli glikemii w cukrzycy typu II u mężczyzn powyżej 50. roku życia?
Probl.Med.Rodz. 2015 Vol.17 nr 1; s.33 poz.PU11
XV Kongres Medycyny Rodzinnej "Razem dla zdrowia". Karpacz, 28-31 maja 2015 r.
50/335
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Opieka nad dzieckiem z przewlekłą chorobą nerek w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.80-84
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
51/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Tomasz Grodzicki, Małgorzata Malec-Milewska, Adam Reich, Magdalena Strach, Leszek Szenborn, Jacek Wysocki, Robert Flisiak, Adam Windak.: Półpasiec - objawy kliniczne, leczenie i profilaktyka
Terapia 2015 R.23 nr 12; s.6-11
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
52/335
Roma Roemer-Ślimak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zakażenia układu oddechowego - jak leczyć skutecznie i bezpiecznie
Terapia 2015 R.23 nr 12; s.28-35
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
53/335
D[agmara] Pokorna-Kałwak, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, B[artosz] Sapilak.: Factors affecting too low effectiveness of hypertension treatment - the role of therapeutic inertia
Atherosclerosis 2014 Vol.235 no.2; s.e281 poz.EAS-0248
82nd Congress of the European Atherosclerosis Society. Madrid (Spain), May 31st - June 3rd, 2014. Abstracts
54/335
E. Gwiazda, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, B[artosz] Sapilak, D[agmara] Pokorna-Kałwak, P[iotr] Szyber.: Pharmacological treatment of dyslipidemia in Poland
Atherosclerosis 2014 Vol.235 no.2; s.e279 poz.EAS-0251
82nd Congress of the European Atherosclerosis Society. Madrid (Spain), May 31st - June 3rd, 2014. Abstracts
55/335
E. Gwiazda, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[agmara] Pokorna-Kałwak, B[artosz] Sapilak, P[iotr] Szyber.: The types of lipid disorders in adult population diagnosed with dyslipidemia in Poland
Atherosclerosis 2014 Vol.235 no.2; s.e282 poz.EAS-0249
82nd Congress of the European Atherosclerosis Society. Madrid (Spain), May 31st - June 3rd, 2014. Abstracts
56/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[agmara] Pokorna-Kałwak, B[artosz] Sapilak.: The use of FINDRISC questionnaire in assessment of risk of the type 2 diabetes development in patients with hypertension
Atherosclerosis 2014 Vol.235 no.2; s.e279 poz.EAS-0250
82nd Congress of the European Atherosclerosis Society. Madrid (Spain), May 31st - June 3rd, 2014. Abstracts
57/335
Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Piotr Szyber.: Analiza częstości występowania poszczególnych zaburzeń lipidowych wśród pacjentów z rozpoznaną dyslipidemią
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.101-102
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/335
Szymon Manasterski, Agata Sławin, Marzena Dawiec, Jacek Krajewski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości i nadwagi pacjentów praktyk lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.257-259
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
59/335
Roma Roemer-Ślimak, Jan Ślimak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wiedza i praktyka w zakresie samobadania piersi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.285-286
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
60/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Krzysztof Doskocz, Bartosz J. Sapilak, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wpływ otyłości i nadwagi na funkcję nerek w populacji pacjentów praktyki lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.133-135
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
61/335
Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wykorzystanie karty FINDRISC jako narzędzia oceny ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.158-160
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
62/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Szymon Manasterski.: Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2014 R.22 nr 2; s.74-77
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/335
Bolesław Samoliński, Tomasz Gotlib, Wioletta Pietruszewska, Rafał Pawliczak, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Kuna, Paweł Stręk, Agnieszka Mastalerz-Migas, Sławomir Chlabicz.: Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego. Stanowisko 4 Towarzystw (StanForT) (na podstawie EPOS 2012)
Terapia 2014 R.22 nr 9 z.2; s.6-11
Toż w: Alergol. Pol. 2014 T.1 nr 3 s.87-93; Fam. Med. Prim. Care Rev. 2014 T.16 nr 4 s.393-398
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
64/335
Radosław Fluder, Ewa Fluder, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zespół popunkcyjny - obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego
Terapia 2014 R.22 nr 2; s.33-36
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
65/335
Barbara Bień, Agnieszka Jarosz, Teresa de Latour, Agnieszka Mastalerz-Migas, Krzysztof Marczewski, Katarzyna Okręglicka, Irena Ponikowska, Jerzy Woy-Wojciechowski, Anna Ziółkowska.: Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym
Wiad.Lek. 2014 T.67 nr 2 cz.1; s.124-132
Toż: Acta Balneol. 2014 T.56 nr 2; s.118-127
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
66/335
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
67/335
red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański, Agnieszka Mastalerz-Migas: Agresja w opiece zdrowotnej : zagadnienia wprowadzające
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014; XII, 189 s.
ISBN 978-83-7609-946-0
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
68/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Lidia B. Brydak.: Immune response to influenza vaccine in hemodialysis patients with chronic renal failure
Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.756: Respiratory regulation - the molecular approach; s.285-290
IF: 2.012
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
69/335
Jan Skóra, Tomasz Dawiskiba, Patrycja Zaleska, Jacek Kurcz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Rajmund Adamiec, Izabela Gosk-Bierska.: Prognostic value of tissue factor in patients with abdominal aortic and iliac arterial aneurysms - preliminary study
Arch.Med.Sci. 2013 Vol.9 no.6; s.1071-1077
IF: 1.890
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
70/335
Jan Skóra, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Angiogenesis after plasmid VEGF165 gene transfer in an animal model
Cent.Eur.J.Immunol. 2013 Vol.38 no.3; s.305-309
IF: 0.358
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
71/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Opieka nad dorosłym pacjentem z nadwagą i otyłością w praktyce lekarza rodzinnego
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.76-77
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
72/335
Agata Sławin, Marzena Dawiec, Jacek Krajewski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Szymon Manasterski, Hanna Sikorska, Marta Sędzielewska, Gracja Szwatrow, Michał Karaszewski.: Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości i nadwagi, a nawyki żywieniowe i styl życia pacjentów praktyk lekarza rodzinnego
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.108 poz.PLII:1
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.
73/335
Małgorzata Cupiał, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Mass media w promocji zdrowego stylu życia
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.83-84
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
74/335
Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ocena wiedzy na temat grypy i jej powikłań na podstawie badań ankietowych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.342-343
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
75/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Hanna Sikorska, Michał Karaszewski, Lidia B. Brydak.: Pacjenci przewlekle hemodializowani wobec grypy i profilaktyki przeciwgrypowej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.146-148
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
76/335
Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Poglądy i wiedza na temat szczepień przeciw grypie
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.131-133
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
77/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Satysfakcja z terapii nadciśnienia tętniczego w opinii pacjentów leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.160-162
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
78/335
Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 9-11 maja 2013 r., Wrocław
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.4; s.581-582
79/335
Iwona Stelmaszczyk, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wpływ przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C na funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.170-172
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
80/335
K. Doskocz, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, B[artosz] J. Sapilak, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, J[an] Skóra, T[omasz] Dawiskiba.: Changes of angiopoietins concentrations in patients on hemodialysis with and without neoplastic disease and after kidney transplant
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab146_1.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
81/335
E. Bakońska-Pacoń, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, M. Zatoń.: Effect of physical exercise on the serum and urinary concentrations of selected adhesion molecules in athletes
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab81_2.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
82/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, M[aria] Bujnowska-Fedak, L.B. Brydak.: Humoral response to trivalent influenza vaccine in hemodialysis patients and healthy subjects previously vaccinated and vaccinated for the first time
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab81_1.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
83/335
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[anuta] Zwolińska, W. Grzeszczak, K. Zachwieja, J. Zachwieja, K[atarzyna] Madziarska, L. Hyla-Klekot.: Lack of association between rs1800471 polymorphism of TGFB1 gene, serum TGF-beta1 level and chronic kidney disease progression
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab81_3.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
84/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, K. Doskocz, B[artosz] J. Sapilak, L.B. Brydak.: The role of toll-like receptors (TLR) in the immune response to influenza vaccination
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab81_4.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
85/335
Maria Bujnowska-Fedak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Drobnik.: Using the medical internet and e-health services in the opinion of Polish elderly in 2012
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab106_1.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
86/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Lidia B. Brydak.: Effectiveness of influenza vaccine in patients on hemodialysis - a review
Med.Sci.Monit. 2013 Vol.19; s.1013-1018
IF: 1.216
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
87/335
Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski, Marian Klinger, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Steciwko
Nefrol.Dializoter.Pol. 2013 T.17 nr 2; s.47-48
88/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wspomnienie - prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko
Przew.Lek. 2013 nr 1; s.7-8
VII Kongres Top Medical Trends. Poznań, 15-17 marca 2013 r.
89/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Troska, empatia, wsparcie
W:Relacja lekarz-pacjent : zrozumienie i współpraca ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2013; s.25-29
ISBN 978-83-7609-866-1
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
90/335
red. Agnieszka Mastalerz-Migas: Profesor Andrzej Steciwko 1950-2012 : in memoriam
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2013; 113 s.
ISBN 978-83-62182-35-0
91/335
Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Grypa - problem ciągle istotny
W:Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1 ; pod red. Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2013; s.250-262
ISBN 978-83-935324-1-4, ISBN 978-83-7511-176-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
92/335
Aneta Soll, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Postępowanie terapeutyczne w osteoporozie
W:Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1 ; pod red. Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2013; s.237-249
ISBN 978-83-935324-1-4, ISBN 978-83-7511-176-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
93/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Częstość występowania zaburzeń funkcji nerek w populacji pacjentów praktyki lekarza rodzinnego - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.3; s.399-402
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
94/335
Małgorzata Cupiał, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Prozdrowotne zarządzanie czasem - wiedza i praktyka wśród uczniów szkół podstawowych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.2; s.145-147
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
95/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Lidia Bernadetta Brydak.: Immune response to influenza vaccine in hemodialyzed patients depending on gender, age and duration of hemodialysis
W:International Conference "Advances in pneumology". Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab305_1.pdf
96/335
Lucyna Sochocka, Donata Kurpas, Agnieszka Mastalerz, Mariola Wojtal, Aleksander Wojtyłko, Sylwia Radzik.: Pacjenci placówek ochrony zdrowia wobec problemu palenia tytoniu przez personel medyczny
Med.Śr. 2012 T.15 nr 1; s.46-50
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
97/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Komunikowanie się z pacjentem przewlekle chorym
W:Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną : wybrane zagadnienia ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; s.125-130
ISBN 978-83-7609-455-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
98/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Przekazywanie informacji o stanie zdrowia w relacji lekarz-pacjent
W:Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną : wybrane zagadnienia ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; s.213-222
ISBN 978-83-7609-455-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
99/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Definicja stresu oraz wpływ przewlekłych sytuacji stresowych na stan zdrowia człowieka
W:Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć ; red. Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas; Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; s.5-12
ISBN 978-83-7609-732-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
100/335
red. Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas: Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; [6], 70 s.
ISBN 978-83-7609-732-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/335
Andrzej Steciwko, Grzegorz Opolski, Małgorzata Lubieniecka, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Charakterystyka projektu OSLO-POL - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.2; s.244-246
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
102/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko, Andrzej Januszewicz, Grzegorz Opolski.: Częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych w praktykach lekarzy rodzinnych i POZ - wyniki badania POZ-NAD
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.2; s.181-184
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
103/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Justyna Zagórska, Andrzej Steciwko.: Fakty i mity na temat szczepień ochronnych w opinii pacjentów praktyki lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.446-448
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
104/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Halina Jon, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Funkcjonowanie dzieci z astmą oskrzelową w porównaniu z dziećmi potencjalnie zdrowymi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.2; s.178-180
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
105/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Marta Koczy, Iwona Stelmaszczyk, Justyna Zagórska, Andrzej Steciwko.: Jak funkcjonuje rodzina z dzieckiem chorym na nowotwór - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.2; s.185-188
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
106/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Stelmaszczyk, Halina Jon, Aleksandra Górecka, Justyna Kalemba, Marta Cieśla, Andrzej Steciwko.: Opinie pacjentów na temat szczepienia przeciw grypie
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.440-442
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
107/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Głowacki.: Suplementacja witamin w okresie niemowlęcym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.494-496
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
108/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Nowak, Andrzej Steciwko.: Wiedza i świadomość młodych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2011 Vol.13 no.3; s.443-445
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
109/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Lidia Bernadetta Brydak.: Immune response to influenza vaccine in hemodialyzed patients - analysis of hemagglutinin antibody titers (H1,H3,HB)
W:International Conference "Advances in pneumology". Bonn (Germany), 17-18 June 2011 [CD-ROM]; poz.media/doc/a057.pdf
110/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Lidia Bernadetta Brydak.: Immune response to influenza vaccine in hemodialyzed patients - analysis of neuraminidase antibody titers (N1,N3,NB)
W:International Conference "Advances in pneumology". Bonn (Germany), 17-18 June 2011 [CD-ROM]; poz.media/doc/a058.pdf
111/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Dominika Siejka.: Kongresy Top Medical Trends - od idei do jubileuszu 5-lecia
Przew.Lek. 2011 nr 1; s.11-18
V Jubileuszowy Kongres Top Medical Trends. Poznań, 11-13 marca 2011 r.
112/335
Lucyna Sochocka, Donata Kurpas, Agnieszka Mastalerz-Migas, Mariola Wojtal, Aleksander Wojtyłko, Sylwia Radzik.: Pacjenci placówek ochrony zdrowia wobec problemu palenia tytoniu przez personel medyczny
W:X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej "Człowiek-zdrowie-środowisko". Szczecin, 25-26.11.2011 r. Streszczenia prac; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.72-73
ISBN 978-83-62182-24-4
113/335
Jarosław Drobnik, Robert Susło, Anna Krzesińska-Nowacka, Donata Kurpas, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Pirogowicz.: Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.1; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
114/335
Elżbieta Gwiazda, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Diagnostyka i leczenie niedokrwistości u niemowląt
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.3; s.911-913
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
115/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Głowacki, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Najczęstsze problemy zdrowotne u noworodków i niemowląt w praktyce lekarza rodzinnego wymagające konsultacji specjalistycznej w latach 2008 i 2009
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.3; s.788-790
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
116/335
Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Sposoby żywienia niemowląt - karmienie naturalne czy sztuczne?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.3; s.744-746
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
117/335
Agnieszka Muszyńska, Małgorzata Lubieniecka, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko.: Szybkie testy CRP w codziennej praktyce lekarskiej - tak czy nie?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.2; s.533-535
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
118/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu
W:Księga Jubileuszowa ; Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej ; [red. Andrzej Steciwko]; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, 2010; s.77-106
ISBN 978-83-932108-0-0
119/335
Andrzej Steciwko, Elżbieta Gwiazda, Dagmara Pokorna-Kałwak, Donata Kurpas, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Medycyna rodzinna - wybrane zagadnienia
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.1 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.73-80
ISBN 978-83-61415-13-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
120/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Andrzej Steciwko.: Ostre uszkodzenie nerek
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.1 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.710-717
ISBN 978-83-61415-13-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
121/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Polaczek, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska.: Promocja zdrowia i prewencja chorób
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.1 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.60-72
ISBN 978-83-61415-13-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
122/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Andrzej Steciwko.: Zakażenia układu moczowego
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.1 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.686-693
ISBN 978-83-61415-13-8
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
123/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Ewa Drabik-Danis, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Bilanse zdrowia dzieci
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.481-492
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
124/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Roma Roemer.: Profilaktyka i prawidłowy rozwój dziecka
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.469-481
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
125/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek w praktyce lekarza rodzinnego
Przew.Lek. 2010 nr 2; s.70-73
IV Kongres Top Medical Trends. Poznań, 12-14 marca 2010 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
126/335
Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Kamica nerkowa
Terapia 2010 R.18 nr 5 z.2; s.37-42
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
127/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Nadciśnienie tętnicze w ciąży - co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?
Terapia 2010 R.18 nr 2; s.79-80, 83-85
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
128/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Rola glikokortykosteroidów wziewnych oraz leków antyleukotrienowych w leczeniu wczesnych objawów astmy oskrzelowej u dzieci
Terapia 2010 R.18 nr 2; s.28, 30-32
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
129/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Szczepienia zalecane w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2010 R.18 nr 2; s.63-64, 66-68
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
130/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Andrzej Steciwko.: Zawroty głowy - częsty problem w codziennej praktyce lekarskiej
Terapia 2010 R.18 nr 5 z.2; s.69-72
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
131/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Żółtaczka noworodkowa fizjologiczna i przedłużająca się - postępowanie i leczenie
Terapia 2010 R.18 nr 5 z.2; s.31-36
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
132/335
Jarosław Drobnik, Robert Susło, Donata Kurpas, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Pirogowicz.: Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.2; s.134-138
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
133/335
Jarosław Drobnik, Robert Susło, Jakub Trnka, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Błąd organizacyjny jako wynik braku optymalizacji funkcjonowania placówek opieki medycznej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.287-289
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
134/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Małgorzata Danecka, Klemens Lubieniecki, Katarzyna Zywar, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko.: Czy dzieci w wieku przedszkolnym są zagrożone chorobami cywilizacyjnymi? Ocena czynników ryzyka
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.401-403
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
135/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek Szewczyk, Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko, Anna Szewczyk.: Kierowcy jako grupa zawodowa szczególnie narażona na schorzenia cywilizacyjne - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.414-417
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
136/335
Jakub Trnka, Robert Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Możliwości popełnienia błędu terapeutycznego na różnych etapach postępowania z pacjentem
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.786-787
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
137/335
Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dominika Siejka.: Ostre i przewlekłe schorzenia nerek - różnicowanie w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.713-717
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
138/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Kinga Szymczyk, Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko, Marta Koczy, Aneta Kluger, Joanna Jeziorek, Małgorzata Skoberla, Małgorzata Gruca, Katarzyna Kostka, Anna Janocha, Aleksandra Kropotow.: Poglądy rodziców na temat aktywności fizycznej i nadwagi u własnych dzieci - wyobrażenia i rzeczywistość
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.411-413
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
139/335
Agnieszka Muszyńska, Małgorzata Danecka, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Klemens Lubieniecki, Andrzej Steciwko.: Przydatność szybkich testów CRP w POZ u dzieci z gorączką o niewyjaśnionej etiologii - opis przypadku
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.825-827
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
140/335
Katarzyna Zywar, Małgorzata Danecka, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Satysfakcja czy przyzwyczajenie? Jak jakość świadczonych usług i zadowolenie z opieki lekarza rodzinnego wpływają na przynależność do lekarza POZ?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.539-542
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
141/335
Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Sprawozdanie z III Kongresu Top Medical Trends 2009, Poznań, 13-15 marca 2009 r.
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.1; s.103-105
142/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Małgorzata Danecka, Katarzyna Zywar, Klemens Lubieniecki, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko.: Wiedza na temat prowadzenia prozdrowotnego stylu życia w rodzinach dzieci przedszkolnych oraz jej zastosowanie w praktyce
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.404-406
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
143/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Joanna Jeziorek, Marta Koczy, Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Elżbieta Gwiazda, Andrzej Steciwko, Aneta Kluger, Małgorzata Skoberla, Małgorzata Gruca, Katarzyna Kostka, Anna Janocha, Aleksandra Kropotow, Kinga Szymczyk.: Wpływ wybranych elementów stylu życia dzieci na wartości ciśnienia tętniczego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.407-410
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
144/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Roma Roemer, Dominika Siejka, Andrzej Steciwko.: Wyszczepialność szczepionkami przeciwko rotawirusom w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.458-460
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
145/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Roma Roemer, Dominika Siejka, Andrzej Steciwko.: Wyszczepialność szczepionkami zalecanymi w praktyce lekarza rodzinnego wśród dzieci w wieku 2-5 lat
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.461-463
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
146/335
Jarosław Drobnik, Jakub Trnka, Robert Susło, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zagrożenie błędem medycznym formalnym w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2009 Vol.11 no.3; s.590-592
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
147/335
Andrzej Steciwko, Andrzej Januszewicz, Grzegorz Opolski, Aleksander Prejbisz, Maciej Niewada, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Delekta.: Ryzyko rozwoju cukrzycy na podstawie karty FINDRISC w populacji 75 tysięcy chorych z nadciśnieniem tętniczym w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - badanie POZ-NAD
Kardiol.Pol. 2009 T.67 nr 9 supl.5; s.S259 poz.R105
XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Książka streszczeń
148/335
Andrzej Steciwko, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz, Grzegorz Opolski, Maciej Niewada, Agnieszka Delekta, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Stopień stosowania się do zaleconego schematu leczenia u 75 tysięcy chorych w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - badanie POZ-NAD
Kardiol.Pol. 2009 T.67 nr 9 supl.5; s.S342 poz.P097
XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Książka streszczeń
149/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: 18-21 września 2008 - Wrocław
Medium Gaz.DIL 2009 nr 1 (222); s.6
150/335
Anna Szynol, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nadciśnienie tętnicze - profilaktyka, terapia, powikłania, ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii nadciśnieniowej na podstawie badań własnych
W:Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; s.134-142
ISBN 978-83-89629-98-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
151/335
Bogumiła Leśniewska-Dziembek, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wypalenie zawodowe i próba oceny wybranych problemów dotyczących pracowników medycznych e szpitalach Opola
W:Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; s.84-89
ISBN 978-83-89629-98-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
152/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Atypowe zakażenia układu oddechowego - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Terapia 2009 R.17 nr 9 z.1; s.51-51, 54, 56
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
153/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Andrzej Steciwko.: Bóle brzucha u dorosłych - diagnostyka różnicowa i postępowanie terapeutyczne
Terapia 2009 R.17 nr 9 z.1; s.63--64, 66-68
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
154/335
Dominika Siejka, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Choroby wysypkowe wieku dziecięcego u dorosłych
Terapia 2009 T.17 nr 2; s.71-73
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
155/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego
Terapia 2009 T.17 nr 2; s.25-29
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
156/335
Dominika Siejka, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Szczepienia dorosłych
Terapia 2009 T.17 nr 2; s.64-70
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
157/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Zasady wdrażania antybiotykoterapii w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych
Terapia 2009 T.17 nr 2; s.39-44, 46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
158/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Kazimierz A. Wardyn.: Wczesne rozpoznawanie chorób nerek - rola lekarza rodzinnego
W:Choroby nerek ; red. nauk. Michał Myśliwiec; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.625-634
ISBN 978-83-200-3528-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
159/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko.: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.609-611
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
160/335
Anna Polaczek, Agnieszka Mastalerz-Migas, Ewa Polaczek.: Jak uczniowie z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oceniają swoją jakość życia?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.618-620
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
161/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Ościłowska, Andrzej Steciwko.: Jakość życia osób w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.511-514
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
162/335
Robert Susło, Jakub Trnka, Ewa Drela, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Kierunkowanie badania na obecność substancji odurzających w codziennej praktyce lekarskiej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.690-692
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
163/335
Agnieszka Lewandowska, Anna Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Krytyczna ocena wskazań do powtórnej hospitalizacji chorych z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.488-490
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
164/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Monika Melon-Sapilak, Andrzej Steciwko.: Nadciśnienie tętnicze u osób otyłych - charakterystyka grupy, preferencje terapeutyczne, na podstawie badań ankietowych w poradniach POZ
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.615-617
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
165/335
Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Bunio, Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Drobnik.: Narażenie na nietypowe dla populacji ogólnej czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.547-550
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
166/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Hanna Roth, Andrzej Steciwko.: Ocena przydatności szybkich testów CRP w ostrych infekcjach u dzieci
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.535-538
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
167/335
Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Bunio, Alina Orda, Wiesława Nahaczewska, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Parathormon i jego fragmenty 1-84 (CAP) i 7-84 (CIP) jako markery metabolizmu kostnego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.543-546
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
168/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Zalasińska, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Drobnik, Bartosz J. Sapilak, Katarzyna Gadomska, Anna Cyran, Anna Szynol, Wojciech Morisson, Karolina Idzik-Drwięga, Alicja Salera.: Poziom glikemii a parametry funkcji nerek wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej - doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.515-518
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
169/335
Jakub Trnka, Robert Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Bartosz J. Sapilak.: Przykłady identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy z użyciem wewnątrzzakładowego systemu przetwarzania informacji w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.1126-1128
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
170/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska, Jarosław Drobnik, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko, Anna Szynol, Anna Cyran, Anna Daniel, Anna Górska, Katarzyna Gadomska.: Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie opolskim
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.508-510
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
171/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Sprawozdanie z III Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 18-21 września 2008 r., Wrocław
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.4; s. 1397-1401
172/335
Anna Szynol, Agnieszka Nowak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Bartosz J. Sapilak.: Stan wiedzy opolskich licealistów oraz studentów pielęgniarstwa na temat profilaktyki i powikłań zakażenia wirusem HPV
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.711-713
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
173/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Bogumiła Leśniewska-Dziembek, Bartosz J. Sapilak.: Syndrom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.504-507
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
174/335
Anna Susło, Agnieszka Lewandowska, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Trudności diagnostyczne w przypadku rozsianych oraz rzadkich nowotworów jamy brzusznej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.1234-1236
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
175/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko.: Wyszczepialność szczepionkami skojarzonymi w Praktyce Lekarza Rodzinnego we Wrocławiu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3 [CD-ROM]; s.612-614
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
176/335
Jakub Trnka, Robert Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarza i możliwości ubezpieczenia się od niej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.1118-1121
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
177/335
Jakub Trnka, Robert Susło, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zasady posługiwania się receptami lekarskimi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.1122-1125
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
178/335
Agnieszka Migas.: Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny XXI wieku : III Kongres Medycyny Roidzinnej, Wrocław 18-21 września 2008 r.
Medium Gaz.DIL 2008 nr 7-8; s.22
179/335
Andrzej Steciwko, Andrzej Januszewicz, Grzegorz Opolski, Aleksander Prejbisz, Maciej Niewada, Agnieszka Delekta, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Leczenie nadciśnienia tętniczego u 74745 chorych w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - wyniki badania POZ-NAD
Nadciśnienie Tętn. 2008 T.12 nr 2; s.101-108
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
180/335
Jolanta Ziółkowska, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Robert Susło, Lech Lenkiewicz.: Orzecznictwo lekarskie
W:Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej : ZUS, KRUS, medycyna pracy ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.19-30
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
181/335
Jarosław Tomczyk, Joanna Limburska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wpływ warunków środowiska pracy na stan zdrowia pracownika (czynniki szkodliwe, uciążliwe - krótka charakterystyka)
W:Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej : ZUS, KRUS, medycyna pracy ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.61-70
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
182/335
Jolanta Ziółkowska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zabezpieczenie społeczne
W:Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej : ZUS, KRUS, medycyna pracy ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.9-17
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
183/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu ambulatoryjnym w aspekcie chorób nowotworowych u dzieci
W:Onkologia i hematologia dziecięca. T.1 ; red. nauk. Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.161-167
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
184/335
Robert Susło, Jakub Trnka, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nieprawidłowości dotyczące wewnętrznej dokumentacji medycznej
Przew.Lek. 2008 nr 1; s.275-280
II Kongres Top Medical Trends. Poznań, 7-9 marca 2008 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
185/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dominika Reksa, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko.: Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym - wpływ choroby i prowadzonego leczenia na samopoczucie chorego
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 nr 1; s.37-45
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
186/335
Andrzej Steciwko, Bolesław Rutkowski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Kazimierz A. Wardyn.: Współpraca lekarz rodzinny - specjalista nefrolog
W:Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek - wytyczne, zalecenia i standardy postępowania ; pod red. Bolesława Rutkowskiego, Stanisława Czekalskiego; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2008; s.392-397
ISBN 978-83-89825-82-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
187/335
Dominika Reksa, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu - problem pacjentów lekarza rodzinnego
Terapia 2008 R.16 nr 2 z.1; s.82-88
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
188/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci - diagnostyka, leczenie, profilaktyka
Terapia 2008 R.16 nr 9 z.2(214); s.67-70
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
189/335
Anna Zmarzły, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Terapia niedożywienia u dorosłych. Co może zrobić lekarz rodzinny?
Terapia 2008 R.16 nr 9 z.2(214); s.39-42
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
190/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Dominika Reksa, Andrzej Steciwko.: Terapia zaburzeń lipidowych w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2008 R.16 nr 2 z.1; s.25-28
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
191/335
pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.13: Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2008; 177 s.
ISBN 978-83-89629-93-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
192/335
Robert Susło, Jarosław Drobnik, Jakub Trnka, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jako uczestnik postępowania karnego
W:Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.39-51
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
193/335
Robert Susło, Jakub Trnka, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nowe niebezpieczeństwa wynikające ze zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej
W:Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.65-76
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
194/335
Jarosław Drobnik, Jakub Trnka, Robert Susło, Jolanta Ziółkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zagrożenia popełnienia błędu medycznego w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
W:Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.19-30
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
195/335
Piotr Nowicki, Piotr Pobrotyn, Piotr Kollbek, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Fal.: Negocjacje na rynku usług medycznych, czyli jak rozmawiać, żeby zarobić
W:Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.3: Marketing i negocjacje na rynku usług medycznych ; pod red. Jarosława Drobnika, Piotra Nowickiego; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2008; s.95-118
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
196/335
Jarosław Drobnik, Radosław Jadach, Jakub Trnka, Andrzej Steciwko, Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Bóle głowy - narastający problem społeczny. Rola lekarza dentysty w diagnostyce różnicowej bólów głowy o trudnej do określenia etiologii
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.2; s.81-84 poz.123
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
197/335
Jarosław Drobnik, Radosław Jadach, Oktawia Pastuszka, Jakub Trnka, Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Stres - społeczna "choroba zakaźna" obniżająca jakość życia. Niedoceniona rola psychologa w walce z ryzykiem zarażenia stresem w zawodzie lekarz-ratownik
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.2; s.76-80 poz.122
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
198/335
Robert Susło, Jarosław Drobnik, Jakub Trnka, Radosław Jadach, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zespół stresu pourazowego u żołnierzy jako przyczyna inwalidztwa = Post-traumatic stress disorders in soldiers as a cause of disability
Bad.Nauk. 2007 Vol.21 nr 2; s.54
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego "Środowisko człowieka a jego zdrowie". Kielce, 14-16 września 2007 r.
199/335
Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Profilaktyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci
W:Dziecko i jego środowisko : promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii ; pod red. Iwony Pirogowicz, Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.55-64
ISBN 978-83-89629-76-0
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
200/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, Dominika Reksa, Jarosław Drobnik, Robert Susło, Stanisław Irzykowicz, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Hans-Wytrychowska, Radosław Jadach, Andrzej Steciwko.: Analiza umieralności okołoporodowej niemowląt w województwie dolnośląskim na tle Polski
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.455-457
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
201/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Anna Czajczyńska, Aleksandra Wabik, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko.: Czy należy mierzyć ciśnienie dzieciom w wieku przedszkolnym?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.528-531
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
202/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Jarosz-Marcinów, Anna Polaczek, Elżbieta Ościłowska, Zofia Kaźmierczak, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko.: Czy nasze dzieci żyją zdrowo?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.525-527
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
203/335
Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Polaczek, Elżbieta Ościłowska, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci - co rodzice wiedzą na temat tej choroby?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.538-540
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
204/335
Jarosław Drobnik, Robert Susło, Jakub Trnka, Agnieszka Mastalerz-Migas, Radosław Jadach.: Przegląd ról zdefiniowanych w prawie karnym, w jakich może wystąpić lekarz
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.730-739
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
205/335
Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Wanda Horst-Sikorska, Janusz Siebert, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Wawrzyniak, Aneta Nitsch-Osuch, Katarzyna Życińska, Zofia Babińska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Dominika Reksa.: Przydatność szybkich testów CRP (NycoCard II CRP) w codziennej pracy lekarza rodzinnego w aspekcie racjonalizacji wskazań do atybiotykoterapii w ostrych infekcjach
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.4; s.998-1006
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
206/335
Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Aleksandra Buczek-Stachowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Przyszlak.: Racjonalna antybiotykoterapia - czy szybkie testy CRP mogą mieć wpływ na liczbę zapisywanych antybiotyków? - doniesienia wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.541-544
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
207/335
Radosław Jadach, Katarzyna Siwek-Jadach, Jarosław Drobnik, Robert Susło, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rola lekarza rodzinnego w prewencji próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.442-444
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
208/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Katarzyna Wychowaniec, Andrzej Steciwko.: Trudności diagnostyczne w skąpoobjawowych, pozaszpitalnych zapaleniach płuc - opis przypadku
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.916-918
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
209/335
Dominika Reksa, Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Drobnik, Robert Susło, Stanisław Irzykowicz, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska.: Umieralność okołoporodowa i niemowląt w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2007 Vol.9 no.3; s.575-577
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
210/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne - wpływ na nerki
J.Orthop.Trauma Surg.Relat.Res. 2007 no.4(8); s.110
I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Farmakoterapia w schorzeniach układu ruchu". Lublin, 16-17 listopada 2007 r.
211/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[ominika] Reksa, M. Pokorski, A[ndrzej] Steciwko, A[gnieszka] Muszyńska, A. Bunio, J[arosław] Drobnik, D[agmara] Pokorna-Kałwak.: Comparison of a statin vs. hypolipemic diet on the oxidant status in hemodialyzed patients with chronic renal failure
J.Physiol.Pharmacol. 2007 Vol.58 suppl.5 part 1; s.363-370
International Conference "Advances in pneumology". Wuppertal, Germany, 10-12 May 2007
IF: 4.466
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
212/335
Andrzej Steciwko, Kazimierz A. Wardyn, Bolesław Rutkowski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rola lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentem leczonym metodami nerkozastępczymi
W:Leczenie nerkozastępcze ; pod red. Bolesława Rutkowskiego; Lublin : Wydaw. Czelej, 2007; s.469-472
ISBN 83-60608-11-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
213/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej oraz Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu
Lek.Rodz. 2007 R.12 nr 9; s.812-813
214/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Leczenie zachowawcze kamicy układu moczowego
Leki Współcz.Ter. w Polsce 2007 nr 6; s.53-54
215/335
Anna Brona, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Bunio, Dagmara Pokorna-Kałwak, Grażyna Bogdanowicz, Jarosław Drobnik, Agnieszka Muszyńska.: Czy u pacjentów hemodializowanych łatwo jest uzyskać optymalne wartości parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej?
Nefrol.Dializoter.Pol. 2007 T.11 supl.1; s.43 poz.PO55
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wisła, 23-26 maja 2007. Streszczenia
216/335
Aleksandra Jakimów-Kostrzewa, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Bunio, Grażyna Bogdanowicz, Dagmara Pokorna-Kałwak, Jarosław Drobnik, Agnieszka Muszyńska.: Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów przewlekle hemodializowanych
Nefrol.Dializoter.Pol. 2007 T.11 supl.1; s.38 poz.PO46
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wisła, 23-26 maja 2007. Streszczenia
217/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Bartosz J. Sapilak, Jarosław Drobnik, Iwona Pirogowicz, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Analysis of various factors which influence oxidative antioxidative status measured with 8-OHdG and TAS in haemodialysis patients
Nephrol.Dial.Transplant. 2007 Vol.22 suppl.6; s.vi188 poz.FP498
XLIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Barcelona, Spain, June 21-24, 2007
218/335
Iwona Pirogowicz, Magdalena Bujnowska-Fedak, Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Hoffman, Andrzej Steciwko.: Astma oskrzelowa u dzieci i młodzieży a narażenie na dym tytoniowy
Przegl.Lek. 2007 T.64 nr 10; s.630-631
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie - zagrożenie tytoniowe wśród młodzieży". Poznań, 15-16. 11. 2007 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
219/335
Robert Susło, J[arosław] Drobnik, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, I[wona] Pirogowicz.: Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 nr 4; s.237-238
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.
220/335
Dagmara Pokorna-Kałwak, A[gnieszka] Muszyńska, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[ominika] Reksa, B[artosz] J. Sapilak, A[ndrzej] Steciwko.: Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym - wpływ choroby i prowadzonego leczenia na samopoczucie chorego
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 nr 4; s.240-241
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.
221/335
Dominika Reksa, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Najczęstsze zakażenia wirusami z rodziny Herpes wśród pacjentów praktyki lekarza rodzinnego
Terapia 2007 R.15 nr 9 z.2; s.78-84
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
222/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Zmarzły.: Niedożywienie w grupie starszych dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego - diagnostyka i leczenie
Terapia 2007 R.15 nr 9 z.2; s.49-52
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
223/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Zakażenia meningokokowe - postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2007 R.15 nr 9 z.2; s.73-74, 76
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
224/335
Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.63-78
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
225/335
Agnieszka Pawłowska-Pinkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Badania hematologiczne, układu krzepnięcia, moczu, kału, badania mikrobiologiczne
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.49-62
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
226/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.13-25
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
227/335
Małgorzata Steciwko, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Interpretacja badań obrazowych
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.79-89
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
228/335
Aleksandra Buczek-Stachowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Jerzy Kołodziej.: Małe zabiegi chirurgiczne
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.343-363
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
229/335
Joanna Żórawska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Najczęściej wykonywane zabiegi diagnostyczno-lecznicze
W:Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.91-100
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
230/335
pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; 198 s.
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
231/335
Andrzej Steciwko, Dominika Reksa, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Leczenie nerkozastępcze - przeszłość i perspektywy
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka ; pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.9-17
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
232/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Dominika Reksa.: Postępowanie niefarmakologiczne w wybranych chorobach nerek
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka ; pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.18-25
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
233/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Zmarzły, Andrzej Steciwko.: Dieta w profilaktyce miażdżycy i schorzeń układu sercowo-naczyniowego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.11: Zasady prawidłowego odżywiania człowieka. Zaburzenia odżywiania. Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.60-68
ISBN 978-83-89629-77-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
234/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko.: Zasady zdrowej diety - nowa piramida zdrowego żywienia
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.11: Zasady prawidłowego odżywiania człowieka. Zaburzenia odżywiania. Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.9-16
ISBN 978-83-89629-77-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
235/335
Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zasady żywienia zdrowych noworodków i niemowląt
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.11: Zasady prawidłowego odżywiania człowieka. Zaburzenia odżywiania. Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.17-25
ISBN 978-83-89629-77-7
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
236/335
Anna Czajczyńska, Aleksandra Wabik, Elżbieta Ościłowska, Anna Polaczek, Zofia Kaźmierczak, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nadciśnienie i otyłość wśród dzieci w wieku przedszkolnym
W:XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem lekarzy. Szklarska Poręba, 26-28 kwietnia 2007. Program szczegółowy, streszczenia prac; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.86-88
237/335
Elżbieta Ościłowska, Anna Polaczek, Anna Czajczyńska, Aleksandra Wabik, Zofia Kaźmierczak, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ocena zachowań zdrowotnych wybranych losowo dzieci w wieku przedszkolnym miasta Wrocławia
W:XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem lekarzy. Szklarska Poręba, 26-28 kwietnia 2007. Program szczegółowy, streszczenia prac; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.84-86
238/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.317-322
239/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.323-324
240/335
Anna Polaczek, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Analiza częstości występowania bólów głowy oraz zażywania środków przeciwbólowych w populacji osób dorosłych i młodzieży Wrocławia i Opola
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.2; s.305-307
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
241/335
Jarosław Drobnik, Robert Susło, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Choroby narządów moczowo-płciowych występujące w populacji województwa dolnośląskiego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.4; s.1231-1233
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
242/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Aleksandra Jawiarczyk, Ewa Majchrzak, Karolina Dembska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka piersi - czy możemy je modyfikować?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.711-714
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
243/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Tomasz Krupa, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik.: Epidemiologia wad podstawy u dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.692-694
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
244/335
Iwona Pirogowicz, Małgorzata Czyżewska, Ewa Terpińska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Opieka nad noworodkiem donoszonym w praktyce lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.1035-1040
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
245/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Brona, Aleksandra Jakimów-Kostrzewa, Anna Gurba, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko.: Stan wiedzy polskich kobiet na temat profilaktyki raka piersi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.708-710
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
246/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Polaczek, Agnieszka Muszyńska, Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko.: Stosowanie środków przeciwbólowych bez recepty - analiza częstości zażywania i czynników wpływających na wybór leku przez pacjentów
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.695-697
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
247/335
Jarosław Drobnik, Iwona Pirogowicz, Izabela Czaprowska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Systemy opieki społecznej a opieka nad dzieckiem przewlekle chorym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.2; s.382-385
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
248/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Tomasz Krupa, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko, Iwona Pirogowicz.: Wady postawy u dzieci - rola lekarza rodzinnego we wczesnym wykrywaniu i profilaktyce
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2006 Vol.8 no.3; s.1003-1005
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
249/335
A[gnieszka] Mastalerz-Migas, A[ndrzej] Steciwko, M. Pokorski, I[wona] Pirogowicz, J[arosław] Drobnik, A. Bunio, A[gnieszka] Muszyńska, A. Jasińska.: What influences the level of oxidative stress as measured by 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in patients on hemodialysis?
J.Physiol.Pharmacol. 2006 Vol.57 suppl.4; s.199-205
International Conference Advances in Pneumology. Opole, 25-27 May 2006
IF: 2.974
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
250/335
Andrzej Bunio, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Ryszard Kwieciński.: Wartość diagnostyczna wybranych markerów metabolizmu kostnego w ocenie przemian kostnych u hemodializowanych chorych w zależności od stężenia PTH
Nefrol.Dializoter.Pol. 2006 T.10 nr 1; s.7-11
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
251/335
Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko, Monika Melon, Agnieszka Mastalerz-Migas, Urszula Grata-Borkowska.: Beck depression inventory - the most popular scale for estimating HD patients' depression is an improper one
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.iv233 poz.SP646
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
252/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Agnieszka Muszyńska, Iwona Pirogowicz, Jarosław Drobnik, Bartosz J. Sapilak, Alicja Jasińska.: The influence of statins on oxidative stress and inflammation in hemodialysis patients with chronic renal failure
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.IV205 poz.SP564
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
253/335
Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko, Monika Melon, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dominika Reksa, Cyprian Kozyra.: Unique data reveal model evolution of HD patients quality of life and depression
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.iv232iv234 poz.SP645
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
254/335
Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko, Monika Melon, Agnieszka Mastalerz-Migas, Małgorzata Grotowska, Cyprian Kozyra.: Very strong correlation between ESRD patients' quality of life and mood disorders - based on 1215 observations
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.iv231-iv232 poz.SP643
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
255/335
Jerzy Turzański, Robert Susło, Piotr Pobrotyn, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zjawisko przedwczesnej umieralności i analiza jego występowania w województwie dolnośląskim
W:Ocena wybranych wskaźników demograficznych populacji województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004 ; pod red. Jarosława Drobnika, Piotra Kollbeka ; Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu; Wrocław : Partner System, 2006; s.35-42
ISBN 83-922567-1-9
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
256/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Aktualne zalecenia w zakresie terapii zaburzeń lipidowych (1): Dieta
Służba Zdr. 2006 nr 51-54; s.47-48, 50
257/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Aktualne zalecenia w zakresie terapii zaburzeń lipidowych (2): Leczenie farmakologiczne
Służba Zdr. 2006 nr 55-58; s.46-48, 50
258/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Atypowe zakażenia układu moczowego
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.86-89
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
259/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Bóle głowy - diagnostyka i metody leczenia
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.61-63
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
260/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska.: Przewlekła choroba nerek - profilaktyka i hamowanie progresji
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.81-85
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
261/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Przewlekła choroba nerek i jej wpływ na choroby serca i naczyń
Terapia 2006 R.14 nr 9 z.1; s.77-80
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
262/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska.: Jakie grożą nam epidemie w XXI wieku?
W:Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtali; Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006; s.13-16
ISBN 83-924015-0-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
263/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik.: Styl życia a ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych i dzieci
W:Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtali; Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006; s.21-23
ISBN 83-924015-0-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
264/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.7: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.31-40
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
265/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska.: Od erytropoetyny (EPO) do czynnika stymulującego erytropoezę (ESA). Leczenie niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.7: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.71-77
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
266/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Postępowanie lecznicze w chorobach nerek
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.7: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.58-70
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
267/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zaburzenia elektrolitowe w praktyce lekarza rodzinnego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.7: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.244-253
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
268/335
Jarosław Drobnik, Piotr Kołtowski, Izabela Czaprowska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Obecne próby "przekształceń" samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
W:Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.2: Wybrane aspekty administracyjnego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej ; pod red. Jarosława Drobnika, Romualda Cichonia ; Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.69-72
ISBN 83-89629-51-8
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
269/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Baranowska, Katarzyna Nogala, Anna Targowska, Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko.: Styl życia i występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u młodzieży w wieku szkolnym i u studentów
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 abstracts; s.31
Kongres Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV 2005 r.
270/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko, Agnieszka Muszyńska, Anna Baranowska, Katarzyna Nogala, Anna Targowska.: Styl życia i występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u młodzieży w wieku szkolnym i u studentów
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.3A; s.83-88
I Kongres Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 kwietnia 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
271/335
Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Przyczyny hospitalizacji w układzie rankingu
W:Analiza wybranych parametrów zdrowotnych mieszkańców Dolnego Śląska w latach 1999-2003 ; pod red. Jarosława Drobnika, Piotra Kollbeka; Wrocław : Partner System, 2005; s.79-81
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
272/335
Agnieszka Muszyńska, Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Łuźniak, Andrzej Steciwko.: Rysunek w medycynie - rola w diagnostyce i terapii
W:Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone ; pod red. Andrzeja Steciwko, Iwony Pirogowicz; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2005; s.68-74
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
273/335
Jerzy Turzański, Lech Lenkiewicz, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Mazurec.: Dane historyczne dotyczące początków zabezpieczenia społecznego w Polsce Piastów i Jagiellonów (do roku 1572)
W:Ewolucja zabezpieczenia społecznego w zakresie ochrony zdrowia w Polsce ; red. Jarosław Drobnik i Piotr Kollbek; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2005; s.25-27
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
274/335
Iwona Pirogowicz, Krystyna Marczyńska, Renata Cendro, Anna Łuźniak, Jarosław Drobnik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: "Wiedzieć - chcieć - móc" - prozdrowotne hasło WHO, czy można je realizować już w przedszkolu?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.3; s.778-782
IV Zjazd Polskiej Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 września - 1 października 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
275/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Agnieszka Muszyńska, Iwona Pirogowicz, Jarosław Drobnik, Bartosz J. Sapilak.: Czy stanowi zapalnemu u chorych przewlekle hemodializowanych towarzyszy stres oksydacyjny?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.562-563
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
276/335
Andrzej Steciwko, Andrzej Staniszewski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.415-419
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
277/335
Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Monika Melon.: Pacjent przewlekle dializowany w ujęciu medycyny holistycznej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.149-153
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
278/335
Lucyna Sochocka, Agnieszka Mastalerz-Migas, Krystyna Czernik, Urszula Nowaińska, Mariola Wojtal.: Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej - badania własne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.154-158
Zjazd Jubileuszowy "10-lecie Medycyny Rodzinnej na Dolnym Śląsku". Wrocław, 10-12 czerwca 2005 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
279/335
Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko.: Respiratory tract functional status monitoring in bronchial asthma patients-self control importance
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.4; s.898-903
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
280/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Iwona Pirogowicz, Bartosz Sapilak, Agnieszka Muszyńska.: Wpływ terapii hipolipemizującej na parametry gospodarki lipidowej oraz stanu zapalnego u chorych przewlekle hemodializowanych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol.7 no.3; s.818-819
IV Zjazd Polskiej Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 września - 1 października 2005 r.
281/335
I[wona] Pirogowicz, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, J[arosław] Drobnik, A[ndrzej] Steciwko.: Importance of self-monitoring of the respiratory tract functional status in bronchial asthma patients
W:International Conference "Advances in pneumology". Opole, Poland, 2-3.09.2005. Program, abstracts; s.32
282/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Spotkania, wykłady, sesje : Zjazd Jubileuszowy Medycyny Rodzinnej, 10-12 czerwca, Wrocław
Medium Gaz.DIL 2005 nr 7-8; s.8
283/335
Andrzej Bunio, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Ryszard Kwieciński.: Ocena skuteczności leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Poównanie diety niskotłuszczowej i terapii statyną
Nefrol.Dializoter.Pol. 2005 T.9 nr 4; s.184-188
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
284/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Agnieszka Muszyńska, Bartosz J. Sapilak, Jarosław Drobnik, Iwona Pirogowicz.: 8-OHdG as a biomarker of oxidative stress - correlation with TAC (total antioxidant capacity) in chronic hemodialysis patients during hypolipemic therapy
Nephrol.Dial.Transplant. 2005 Vol.20 suppl.5; s.v132 poz.SP336
XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Istanbul (Turkey), June 4-7, 2005
285/335
Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Depression and anxiety disorders occur at every other patient undergoing haemodialysis - conclusions after three years observation
Nephrol.Dial.Transplant. 2005 Vol.20 suppl.5; s.v319-v320 poz.MP356
XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Istanbul (Turkey), June 4-7, 2005
286/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Andrzej Bunio, Iwona Pirogowicz, Jarosław Drobnik, Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Muszyńska.: Inflammation and DNA damage caused by oxidative stress in chronic hemodialysis patients
Nephrol.Dial.Transplant. 2005 Vol.20 suppl.5; s.v131 poz.SP334
XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Istanbul (Turkey), June 4-7, 2005
287/335
Jarosław Drobnik, Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Mazurec, Lech Lenkiewicz, Andrzej Steciwko.: Epidemiologia chorób odtytoniowych w województwie dolnośląskim
Przegl.Lek. 2005 T.62 nr 10; s.1089-1091
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie odwieczny problem - nowe wyzwania". Poznań, 17-18.11.2005
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
288/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Infekcje układu moczowego. Częsta dolegliwość, złożony problem
Służba Zdr. 2005 nr 43-46; s.35, 36, 38
289/335
Agnieszka Mastalerz-Migas ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego: 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna (8-OHdG) jako biomarker procesów utleniających, oznaczany metodą immunoenzymatyczną u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami [praca doktorska]
Wrocław, 2005; 157 k.
290/335
A[ndrzej] Steciwko, I[wona] Pirogowicz, D[onata] Kurpas, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, I[rena] Choroszy-Król.: The estimation of changes frequency in urine analyses comparing to Chlamydia trachomatis infections in patients of family doctors' practices
Am.J.Nephrol. 2004 Vol.24 abstracts; s.104 poz.135
NephroAsia, Singapore, 9-12 February 2004
291/335
Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Matuszewska, Agata Bury, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Poziom wiedzy studentów Wydziału Lekarskiego na temat opieki paliatywnej - badania wstępne = The medicine students' knowledge of palliative care
W:Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny - interdyscyplinarne aspekty opieki : materiały metodyczne na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. [Szczecin], 14-15 maja 2004 r.; Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akademii Medycznej, 2004; s.72
292/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Wykłady, sesje, spotkania : II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław 29.09-02-10.2004
Medium Gaz.DIL 2004 nr 12; s.6
293/335
Andrzej Bunio, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Ryszard Kwieciński.: Wpływ terapii hipolipemizującej na wybrane markery obrotu kostnego u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
Nefrol.Dializoter.Pol. 2004 T.8 nr 2; s.66-72
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
294/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii schorzeń nerek
W:Nefrologia ; pod red. Andrzeja Książka, Bolesława Rutkowskiego; Lublin : Wydaw. Czelej, 2004; s.831-837
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
295/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nefropatia analgetyczna - kiedy podejrzewać, jak diagnozować i leczyć
Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl.; s.309-312
XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 września 2004; III Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich "Interna 2004"
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
296/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Atypowe infekcje układu moczowo-płciowego
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1161-1164
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
297/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 29 września - 2 października 2004 r., Wrocław
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.4; s.1511-1515
298/335
Andrzej Steciwko, Małgorzata Mielnik, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zastosowanie nowych markerów niewydolności serca BNP i NT-proBNP w praktyce lekarskiej
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.4; s.1495-1502
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
299/335
Iwona Pirogowicz, Maria Jeżowiecka, Michał Pomorski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Mateusz Zachara, Agata Bury, Hanna Garstka, Wojciech Mazik, Andrzej Steciwko.: Czynne i bierne narażenie kobiet ciężarnych na dym tytoniowy - badanie dwuośrodkowe
Przegl.Lek. 2004 T.61 nr 10; s.1016-1019
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie - aktywne i bierne palenie". Poznań 18-19.11.2004 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
300/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Simon.: Problem pacjentów dializowanych zakażonych wirusem HIV
Przegl.Lek. 2004 T.61 nr 3; s.185-191
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
301/335
Andrzej Steciwko, Donata Kurpas, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Problem chorób reumatycznych w codziennej pracy lekarza rodzinnego i jego współpraca z reumatologiem
Reumatologia 2004 T.42 nr 2; s.303
Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 maja 2004 roku
302/335
A. Bunio, R. Kwieciński, A[gnieszka] Migas, A[ndrzej] Steciwko.: Nowe markery osteogenezy i resorpcji kostnej - analiza korelacji u chorych hemodializowanych w zależności poziomu PTH i płci = New markers of bone formation and resorption - analysis of correlations in hemodialysis patients in relation to PTH level and gender
W:VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 2-5 czerwiec 2004. Abstracts book; s.164-165 poz.P-48
303/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Interpretacja badań laboratoryjnych w chorobach nerek i układu moczowego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.6: Kardiologia, nefrologia, pulmonologia, ból i zespoły bólowe, aspekty społeczne i prawne medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2004; s.65-77
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
304/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Agnieszka Muszyńska.: Stres oksydacyjny w patogenezie procesów chorobowych
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.6: Kardiologia, nefrologia, pulmonologia, ból i zespoły bólowe, aspekty społeczne i prawne medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2004; s.91-97
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
305/335
Andrzej Bunio, Ryszard Kwieciński, Andrzej Steciwko, Agnieszka Migas.: Effect of lipid lowering treatment on direct markers of bone metabolism in hemodialysis patients
W:XLI Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. Lisbon, Portugal, May 15-18, 2004. Abstracts; s.320-321 poz.MP267
306/335
Andrzej Steciwko, Waldemar Żukowski, Jarosław Drobnik, Ewa Drabik-Danis, Andrzej Morawski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Formy organizacyjne praktyk lekarskich
W:Zasady i przepisy prawne dla lekarzy rodzinnych : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2004; s.19-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
307/335
Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia
W:Zasady i przepisy prawne dla lekarzy rodzinnych : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Akad. Med., 2004; s.127-170
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
308/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nefropatia cukrzycowa - patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.3; s.279-283
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
309/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego przenoszone drogą płciową
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.3; s.273-277
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
310/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 11-13 września 2003, Lublin
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.4; s.731-735
311/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Przyczyny nadciśnienia wtórnego ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia pochodzenia nerkowego
Świat Med.Farm. 2003/2004 nr 12/1 (52); s.11-15
312/335
Iwona Pirogowicz, Michał Pomorski, Maria Jeżowiecka, Marcin Zawadzki, Agnieszka Mastalerz-Migas, Piotr Pirogowicz, Andrzej Steciwko.: Palenie tytoniu przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:Tytoń a zdrowie : choroby odtytoniowe : [IV Ogólnopolska Konferencja. Poznań, 4 grudnia 2003 r.] ; [zesp. red.] Ewa Florek, Wojciech Piekoszewski; Poznań : Akad. Med., 2003; s.221-226
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
313/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie nefropatii cukrzycowej
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.5: Onkologia, kardiologia, nefrologia, seksuologia ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.159-165
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
314/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Małgorzata Inglot, Andrzej Steciwko.: Analiza sytuacji epidemiologicznej wirusowych zapaleń wątroby typu B i C na Dolnym Śląsku w latach 1999-2001
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.273-274
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
315/335
Andrzej Steciwko, Iwona Pirogowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Chlamydia trachomatis - znaczenie w klinice infekcji dróg moczowych
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.251-254
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
316/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas, Iwona Pirogowicz.: Powikłania pogrypowe ze szczególnym uwzględnieniem powikłań nefrologicznych
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.157-163
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
317/335
Mariola Seń, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Abramczyk, Andrzej Steciwko.: Propagowanie zdrowego stylu życia przez lekarzy POZ w opinii pacjentów z terenu Dolnego Śląska
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.274-275
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
318/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Przewlekła niewydolność nerek w praktyce lekarza rodzinnego
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.187-191
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
319/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Łódź, 9-11 maja 2002 r.
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.4; s.405-408
320/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko.: Sprawozdanie z Polsko-Norweskiego Sympozjum "NIetrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu". Wrocław, 11-12 października 2002 r.
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.4; s.418-420
321/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy. Szklarska Poręba, 18-21 kwietnia 2002 r.
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.3; s.385-389
322/335
Mariola Seń, Urszula Grata-Borkowska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Anna Abramczyk, Grażyna Krause, Andrzej Steciwko.: Zależność pomiędzy samooceną stanu zdrowia pacjentów a podejmowanymi przez nich zachowaniami prozdrowotnymi
Pol.Med.Rodz. 2002 T.4 z.2; s.294-295
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku". Łódź, 9-11 maja 2002r.
323/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego w praktyce lekarza rodzinnego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.3: Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.113-122
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
324/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Ewa Fluder, Radosław Fluder, Andrzej Steciwko.: Psychiczne i fizyczne aspekty uzależnień
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.3: Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.153-162
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
325/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Rola lekarza rodzinnego w spowalnianiu progresji przewlekłej niewydolności nerek
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.3: Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.39-48
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
326/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Krzysztof Simon, Andrzej Steciwko.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C - problem nadal aktualny
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.3: Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.97-102
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
327/335
Urszula Grata-Borkowska, Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zarys problemu uzależnień w województwie dolnośląskim i w kraju
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.3: Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.145-151
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
328/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Infekcje układu moczowego - następstwo czy przyczyna nietrzymania moczu?
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.79-87
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
329/335
Andrzej Steciwko, Donata Kurpas, Agnieszka Mastalerz-Migas, Maria Bujnowska-Fedak.: Najczęstsze podziały, klasyfikacje i epidemiologia nietrzymania moczu
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.9-19
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
330/335
Barbara Rejman-Gruszka, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Choroby alergiczne narządu wzroku jako problem interdyscyplinarny
W:X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy. Szklarska Poręba, 18-21 kwietnia 2002. Program szczegółowy, streszczenia prac; s.95-97
331/335
Agnieszka Mastalerz-Migas, Barbara Rejman-Gruszka.: Zakażenia wirusami hepatotropowymi u chorych dializowanych
W:X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy. Szklarska Poręba, 18-21 kwietnia 2002. Program szczegółowy, streszczenia prac; s.70-72
332/335
Andrzej Steciwko, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D. Chraniuk, K. Cybulski.: Częstość występowania infekcji Helicobacter pylori wśród chorych hemodializowanych na podstawie badań własnych. Badania wstępne
W:IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy. Wrocław - Szklarska Poręba, 20-22 kwietnia 2001. Program szczegółowy, wykłady programowe, streszczenia prac; s.55-56
333/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zaburzenia funkcji nerek a równowaga kwasowo-zasadowa
W:IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy. Wrocław - Szklarska Poręba, 20-22 kwietnia 2001. Program szczegółowy, wykłady programowe, streszczenia prac; s.79-80
334/335
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Profilaktyka progresji przewlekłej niewydolności nerek. Rola i znaczenie usług medycznych lekarza rodzinnego w tym zakresie pracy
Pol.Arch.Med.Wewn. 2001 T.105 supl.; s.455 poz.4
Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22.09.2001 r.
335/335
Agnieszka Mastalerz-Migas.: Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy. Wrocław-Szklarska Poręba, 20-22 kwietnia 2001
Pol.Med.Rodz. 2001 T.3 z.3; s.244-247
stosując format:
Nowe wyszukiwanie