Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MARCZAK-KARPINA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/13
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Gastroenterology 2018 Vol.154 no.6 suppl.1; s.S815 poz.Mo1822
Digestive Disease Week 2018. Washington, DC, June 2-5, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
2/13
A[gata] Mulak, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease (IBD) are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Neurogastroenterol.Motil. 2018 Vol.30 suppl.1; s.40 poz.123
FNM 2018 - 3rd Meeting of the Federation of Neurogastroenterology and Motility and Postgraduate Course on Gastrointestinal Motility. Amsterdam (The Netherlands), 29 August - 1 September 2018. Abstracts - poster session
Adres url:
DOI:
3/13
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased levels of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease are not correlated with markers of systemic or mucosal inflammation
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s70-s71
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
4/13
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
5/13
Magdalena Panek-Jeziorna, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Agata Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S969-S970 poz.Tu 1792
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
6/13
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
7/13
M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, A[gata] Mulak.: Increased level of fibroblast growth factor 19 in patients with ulcerative colitis in remission
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A286 poz.P0359
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
8/13
Jarosława Semianów-Wejchert, Urszula Nawrot, Anna Susło, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina.: Zakażenia grzybicze w chorobie alkoholowej, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholowej marskości wątroby
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 3; s.203-208
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
9/13
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
10/13
Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Leszek Paradowski.: Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego
Terapia 2016 R.24 nr 6 z.2; s.74-78
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/13
Beata Marczak-Karpina ; promotor prof. dr hab. med. Elżbieta Poniewierka ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: Przydatność oznaczania makroenzymów metodą precypitacji w PEG w diagnostyce laboratoryjnej [praca doktorska]
Wrocław, 2015; 105 k.
12/13
Beata Marczak-Karpina, Maria Jasińska, Ewa Waszczuk, Leszek Paradowski.: Rola testów oddechowych w diagnostyce wybranych chorób układu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.156-159
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
13/13
Beata Marczak-Karpina, Elżbieta Poniewierka.: Makroenzymy i ich znaczenie w diagnostyce klinicznej
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.256-258
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie