Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MAŁODOBRA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/64
Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Małgorzata Małodobra-Mazur, Anna Zimny, Leszek Noga, Bogusław Paradowski.: Plasma tau protein and Aβ42 level as markers of cognitive impairment in patients with Parkinson's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.1; s.115-121
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/64
Paulina Czechowicz, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Robert Śmigiel.: Polymorphisms of the MTHFR gene in mothers of children with trisomy 21 (Down syndrome) in a Polish population
Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2; s.251-256
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/64
A[neta] Alama, D[orota] Pawełka, A[neta] Myszczyszyn, M[ałgorzata] Małodobra-Mazur.: Epigenetic modifications in adipose tissue associated with obesity
W:3rd Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, 1st-2nd March 2019 ; eds Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Joanna Weżgowiec; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019; s.55 poz.P1
ISBN 978-83-65932-64-8
Adres url:
4/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Bednarska-Chabowska, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn, Tadeusz Dobosz.: Obesity-induced insulin resistance via changes in the DNA methylation profile of insulin pathway genes
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12; s.1599-1607
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/64
M[ałgorzata] Małodobra-Mazur, A[neta] Alama, D[orota] Pawełka.: The impact of epigenetic on insulin resistance in adipose tissue: in vivo study
Diabetologia 2019 Vol.62 suppl.1; s.S136 poz.269
55th EASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes.Barcelona, Spain, 16-20 September 2019
DOI:
6/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Cierzniak, Tadeusz Dobosz.: Oleic acid influences the adipogenesis of 3T3-L1 cells via DNA Methylation and may predispose to obesity and obesity-related disorders
Lipids Health Dis. 2019 Vol.18; art.230 [15 s.]
IF: 2.906
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/64
Aneta Alama, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Epigenetics of mitochondria - the overview of mtDNA methylation
Post.Biol.Kom. 2019 Vol.46 no.1; s.31-42
IF: 0.163
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
8/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Mike Preisner, Małgorzata Bonar, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Mariola Turkiewicz, Natalia Winiarska, Tadeusz Dobosz.: Successful PCR using old conservation museum fluid is possible - preliminary studies on the ABO group model
ARC J.Forensic Sci. 2018 Vol.3 no.2; s.16-24
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
9/64
Bartosz M. Pencakowski, Miron Tokarski, Anna Jonkisz, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Ewa Lenard, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Profilowanie genetyczne dębów (Quercus spp.) = DNA profiling of oaks (Quercus spp.)
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 1; s.1-9
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/64
Aneta Alama, Anna Jonkisz, Miron Tokarski, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Wstępna analiza polimorfizmu markerów typu STR w populacji kotów domowych (Felis catus) na terenie Dolnego Śląska = Preliminary analysis of polymorphism of STR markers in the population of domestic cats (Felis catus) in Lower Silesia
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 2; s.96-107
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn.: Changes in epigenetic marks during adipogenesis and in mature adipocytes induced by excess of palmitic, stearic and oleic acids
J.Obes.Weight Loss Ther. 2018 Vol.8; s.39
17th International Conference on Obesity Diet and Nutrition. Paris, France, August 28-29, 2018. Proceedings
DOI:
12/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn.: Obesity induced epigenetic changes in SAT and VAT regulating adipocytes metabolism
J.Obes.Weight Loss Ther. 2018 Vol.8; s.33
17th International Conference on Obesity Diet and Nutrition. Paris, France, August 28-29, 2018. Proceedings
DOI:
13/64
Aneta Alama, Dorota Pawełka, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Optymalizacja warunków izolacji i hodowli in vitro ludzkich preadipocytów
W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018. Część II : nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.9-17
ISBN 978-83-951445-1-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
14/64
Aneta Alama, Dorota Pawełka, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Rola wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) w indukowaniu oporności tkanki tłuszczowej na insulinę
W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018. Część II : nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.18-26
ISBN 978-83-951445-1-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
15/64
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/64
Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Małgorzata Małodobra-Mazur, Anna Zimny, Bogusław Paradowski.: Białko tau i beta-amyloid w surowicy krwi jako marker zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Parkinsona
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A67 poz.1843
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
17/64
M[ałgorzata] Małodobra-Mazur, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec, T[adeusz] Dobosz.: Increased DNA methylation caused by obesity as a key factor for insulin resistance development
Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 e-suppl.1; s.137 poz.P06.19
European Human Genetics Conference 2015. Barcelona (Spain), May 21-24, 2016. Abstracts
18/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dorota Bednarska-Chabowska, Robert Olewiński, Zygmunt Chmielecki, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Single nucleotide polymorphisms in 5'-UTR of the SLC2A4 gene regulate solute carrier family 2 member 4 gene expression in visceral adipose tissue
Gene 2016 Vol.576 no.1 part 3; s.499-504
IF: 2.415
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
19/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Anna Dziewulska, Kamil Koziński, Paweł Dobrzyń, Katarzyna Kolczyńska, Justyna Janikiewicz, Agnieszka Dobrzyń.: Stearoyl-CoA desaturase regulates inflammatory gene expression bychanging DNA methylation level in 3T3 adipocytes
Int.J.Biochem.Cell Biol. 2014 Vol.55; s.40-50
IF: 4.046
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
20/64
Maciej Banach, Małgorzata Małodobra-Mazur, Anna Gluba, Niki Katsiki, Jacek Rysz, Agnieszka Dobrzyń.: Statin therapy and new-onset diabetes: molecular mechanisms and clinical relevance
Curr.Pharm.Design 2013 Vol.19 no.27; s.4904-4912
IF: 3.288
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
21/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dagmara Michałowska, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTC - testy biologiczne [raport 15]
W:Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08. Cz.2 ; pod red. Waldemara E. Grzebyka; Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, 2013; s.261-279
ISBN 978-83-63041-53-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
22/64
Agnieszka Dobrzyń, Małgorzata Małodobra-Mazur, Katarzyna Kolczyńska, Kamil Koziński, Anna Dziewulska, Paweł Dobrzyń.: Stearoyl-CoA desaturase affects the level of global DNA methylation in 3T3-L1 adipocytes
FASEB J. 2013 Vol.27 meeting abstracts suppl.; poz.813.14
23/64
M[ałgorzata] Małodobra-Mazur, A. Dziewulska, P. Dobrzyń, K. Kolczyńska, K. Koziński, A. Dobrzyń.: Promoter methyltion profiles of inflammatory response genes is affected by stearoyl-CoA dasaturase in 3T3 adipocytes
FEBS J. 2013 Vol.280 suppl.1; s.181-182 poz.SW02.W10-34
38th FEBS Congress. Saint Petersburg (Russia), July 6-11, 2013. Abstracts
24/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dorota Bednarska-Chabowska, Robert Olewiński, Zygmunt Chmielecki, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: The association of functional single nucleotide polymorphisms of the RBP4 gene with gene expression and insulin resistance risk
Int.J.Sci. 2013 Vol.2 July; s.105-113
Adres url:
25/64
R[afał] Małecki, Ż[anna] Fiodorenko-Dumas, U[rszula] Jakobsche-Policht, M[ałgorzata] Małodobra, R[ajmund] Adamiec.: Altered monocyte calcium-sensing receptor expression in patients with type 2 diabetes mellitus and atherosclerosis
J.Physiol.Pharmacol. 2013 Vol.64 no.4; s.521-527
IF: 2.720
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
26/64
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Wybrane polimorfizmy SNP w regionie promotorowym genu RBP4 a ekspresją genu i ryzyko rozwoju insulinooporności
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.167 poz.159-PCHN-P
27/64
Małgorzata Małodobra-Mazur, Agnieszka Paduch, Arleta Lebioda, Maria Konopacka, Jacek Rogoliński, Cezary Szymczyk, Janusz Wierzgoń, Adam Maciejewski, Ewa Chmielik, Anna Jonkisz, Stanisław Półtorak, Tadeusz Dobosz.: VDR gene single nucleotide polymorphisms and their association with risk of oral cavity carcinoma
Acta Biochim.Pol. 2012 Vol.59 no.4; s.627-630
IF: 1.185
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
28/64
Patrycja Śniadek, Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Dagmara Michałowska, Tadeusz Dobosz.: Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PCR
Elektronika 2012 nr 6; s.29-30
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/64
Teresa Żak, Małgorzata Małodobra, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Anna Noczyńska, Tadeusz Dobosz.: HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescens with new-onset diabetes type 1 in the Lower Silesia region
Horm.Res.Paediatr. 2012 Vol.78 suppl.1; s.265 poz.EPO-062
51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Leipzig (Germany), September 20-23, 2012. Abstracts
30/64
Iwona Chromik, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Frequency assessment of 19 SNPs in a population from south-west Poland = Oszacowanie częstości występowania 19 polimorfizmów typu SNP w populacji Polski południowo-zachodniej
Probl.Forens.Sci. 2012 Vol.92; s.265-271
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
31/64
Patrycja Śniadek, Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Jan A. Dziuban, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Dagmara Michałowska, Tadeusz Dobosz.: Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PCR
W:XII Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne". Karpacz, 24-27.06.2012 r.; s.52
32/64
Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Beata Bartnik, Barbara Świątek.: Wydajność trzech komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2011 T.61 nr 1; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
33/64
Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Raport 15: Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTCC - testy biologiczne
W:Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08. Część I ; pod red. Waldemara E. Grzebyka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s.255-272
ISBN 978-83-7493-620-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
34/64
Aleksandra Sender-Janeczek, Marek Ziętek, Małgorzata Małodobra.: Występowanie wybranych periopatogenów u osób z chorobą alkoholową oraz zapaleniem przyzębia
Dent.Med.Probl. 2011 Vol.48 no.1; s.133-134 poz.11
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wieloprofilowość leczenia periodontologicznego". Kudowa Zdrój, 26-28 maja 2011 r.
35/64
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Korelacja wybranych polimorfizmów SNP w regionie promotorowym genu RBP4 z poziomem ekspresji genu i ryzykiem rozwoju insulinooporności
Diabetol.Prakt. 2011 T.12 supl.B; s.B55 poz.P93
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kraków, 19-21 maja 2011 r.
36/64
Małgorzata Małodobra.: The role of single nucleotide polymorphisms of untranslated regions (UTRs) in insulin resistance pathogenesis in patients with type 2 diabetes
W:Medical complications of type 2 diabetes ; ed. by Colleen Croniger; Rijeka : InTech, 2011; s.165-188
ISBN 978-953-307-363-7
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
37/64
Małgorzata Małodobra, Agnieszka Pilecka, Bohdan Gworys, Rajmund Adamiec.: Single nucleotide polymorphisms within functional regions of genes implicated in insulin action and association with the insulin resistant phenotype
Mol.Cell.Biochem. 2011 Vol.349 no.1-2; s.187-193
IF: 2.057
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
38/64
Paweł Bembnowicz, Piotr Herbut, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Leszek J. Golonka, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: The low temperature co-fired ceramics (LTCC) chip for polymerase chain reaction (PCR) application
Opt.Appl. 2011 Vol.41 no.2; s.471-480
IF: 0.398
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
39/64
Paweł Bembnowicz, Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Leszek J. Golonka, Tadeusz Dobosz.: The miniature LTCC reactor dedicated to bio-molecular application
W:Proceedings of the 12th Conference of the European Ceramic Society - ECerS XII. Stockholm, Sweden, 19-23 June 2011 [CD-ROM]; poz.1042 [4 s.]
40/64
Matylda Czosnykowska, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Detection of single nucleotide polymorphisms associated with venous thrombosis using multiplex minisequencing reacting reaction
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.344-348
ISBN 978-1-61804-028-2
41/64
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Śniadek, Anna Górecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Escherichia coli detection using the ceramic PCR microsystem - first report
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.323-326
ISBN 978-1-61804-028-2
42/64
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Śniadek, Anna Górecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: The specificity, sensitivity and efficiency of the PCR microsystem based on LTCC technology
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.327-331
ISBN 978-1-61804-028-2
43/64
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Sniadek, Anna Gorecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Multiplex miniSTR PCR in miniaturized system based on LTCC technology - first report
W:Recent researches in geography, geology, energy, environment and biomedicine : proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11); proceedings of the 2nd International Conference on Geography and Geology 2011 (WORLD-GEO '11); proceedings of the 5th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine 2011 (EDEB '11). Corfu Island (Greece), July 14-16, 2011 ; eds Nikos Mastorakis [et al.]; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.31-34
ISBN 978-1-61804-022-0
44/64
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Analiza poziomu ekspresji genu receptora insuliny (INSR)
Acta Angiol. 2010 Vol.16 suppl.A; s.A63 poz.34
IV Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 22-24 kwietnia 2010 roku
45/64
Bożena Sapian-Raczkowska, Maciej Rabczyński, Małgorzata Małodobra, Rajmund Adamiec.: Obecność odmian genetycznych paraoksonazy u pacjentów z makroangiopatią cukrzycową - doniesienie wstępne
Acta Angiol. 2010 Vol.16 suppl.A; s.A64 poz.35
IV Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 22-24 kwietnia 2010 roku
46/64
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Szczepańska, Wojciech Kubicki, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Quantitative detection of DNA Escherichia coli using LTCC/PCR technology destined for water quality monitoring - first report
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.3; s.19 poz.P1.14
Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2010". Kraków, Poland, 20th-22nd September, 2010. Abstracts
47/64
Paweł Bembnowicz, Piotr Herbut, Patryk Halek, Helena Teterycz, Leszek J. Golonka, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: The LTCC chip for electrochemical measurement of DNA concentration
J.Microelectron.Electron.Packag. 2010 Vol.7 no.4; s.220-222
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
48/64
Patrycja Szczepańska, Wojciech Kubicki, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Jan A. Dziuban, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Miniaturowy amplifikator DNA PCR
Przegl.Elektrotech. 2010 R.86 nr 10; s.99-101
IF: 0.242
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
49/64
Paweł Bembnowicz, Małgorzata Małodobra, Wojciech Kubicki, Patrycja Szczepańska, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz, Leszek Golonka.: Preliminary studies on LTCC based PCR microreactor
Sensor.Actuat.B-Chem. 2010 Vol.150 no.2; s.715-721
IF: 3.370
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
50/64
Małgorzata Małodobra ; promotor prof. dr hab. Tadeusz Dobosz ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Technik Molekularnych oraz Studiu Medycyny Molekularnej. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie: Zależność pomiędzy polimorfizmem i poziomem ekspresji wybranych genów a insulinoopornością w cukrzycy typu 2 [praca doktorska]
Wrocław, 2010; 137 k.
51/64
Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm wybranych markerów typu STR chromosomu X w populacji dolnośląskiej
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.165 poz.GP9
52/64
M[ałgorzata] Małodobra, D[orota] Bednarska-Chabowska, T[adeusz] Dobosz.: Zmiany molekularne w transporcie glukozy do limfocytów w cukrzycy typu 2
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D52 poz.41
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
53/64
Patrik Forszt, Agnieszka Pilecka, Małgorzata Małodobra, Joanna Markowska, Krzysztof Maksymowicz, Tadeusz Dobosz.: Single-nucleotide polymorphism association study of VDR and CDH1 genes and the risk of prostate cancer
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.3; s.215-220
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
54/64
Teresa Żak, Małgorzata Małodobra, Agnieszka Zubkiewicz, Anna Noczyńska.: HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescence with new-onset diabetes type 1 in the lower Silesia region
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P335
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 2009
55/64
M[ałgorzata] Małodobra, D[orota] Bednarska-Chabowska, T[adeusz] Dobosz, R[ajmund] Adamiec.: PIK3R1, SLC2A4 and PTPN1 expression level analysis and its association with insulin resistance development in type 2 diabetes patients
Eur.J.Hum.Genet. 2009 Vol.17 suppl.2; s.381 poz.P17.06
European Human Genetics Conference 2009. Vienna (Austria), May 23-26, 2009
56/64
Małgorzata Małodobra, Anna Sadakierska-Chudy, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Rajmund Adamiec.: Ocena zależności pomiędzy polimorfizmami typu SNP w genach: PIK3R1, SLC2A4, PTPN1 a insulinoopornością w cukrzycy typu 2
W:II Lubelskie Konfronracje Medyczne. Lublin, 19-21 czerwca 2009 r.; s.19-20
57/64
Iwona Chromik, Małgorzata Małodobra, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Robert Śmigiel, Barbara Turczyn, Tadeusz Łukieńczuk, Małgorzata Radwan-Oczko, Edyta Pawlak, Anna Sadakierska-Chudy, Marcelina Żabińska.: Variation of 25 SNP polymorphisms in a Lower Silesian population (south-west Poland) = Zmienność 25 polimorfizmów typu SNP w populacji Dolnego Śląska
Probl.Forens.Sci. 2009 Vol.77; s.98-107
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
58/64
Paweł Bembnowicz, Dorota Nowakowska, Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Leszek J. Golonka.: The LTCC-glass chip for gel electrophoresis
W:XXXIII International Conference of IMAPS-CPMT IEEE. Gliwice - Pszczyna, Poland, 21-24 September 2009. Proceedings [CD-ROM] ; [eds Piotr Kowalik, Krzysztof Waczyński]; Kraków : International Microelectronics and Packaging Society - Poland Chapter, 2009; s.66-69
59/64
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Rajmund Adamiec.: Evaluation of the relationship between SNP polymorphism in PIK3R1, SLC2A4 and PTPN1 genes and insulin resistance in type 2 diabetes
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.4; s.146 poz.PV.7
Central European Congress of Life Sciences - EuroBiotech 2008. Kraków, Poland, 17th-19th October 2008. Abstracts
60/64
Patrik Forszt, Małgorzata Małodobra, Agnieszka Pilecka, Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Witkiewicz.: Genetic evaluation of the correlation between SNP polymorphism in VDR and CDH1 genes with risk, metastasis and progression of prostate cancer - first report
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.4; s.25 poz.P1.9
Central European Congress of Life Sciences - EuroBiotech 2008. Kraków, Poland, 17th-19th October 2008. Abstracts
61/64
Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Genetic basics of insulin resistance and its role in type 2 diabetes pathogenesis
Diabetol.Dośw.Klin. 2008 T.8 nr 3; s.95-103
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
62/64
T[eresa] Żak, A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska, M[ałgorzata] Małodobra, A[nna] Noczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Analiza występowania genów układu HLA DRB1 oraz HLA DQA1 u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 zamieszkującej Dolny Śląsk = HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescence with new-onset diabetes type 1 in the Lower Silesia region
Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.51 poz.P10
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia
63/64
A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska, T[eresa] Żak, M[ałgorzata] Małodobra, A[nna] Noczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Czy istnieje zależność między odsetkiem limfocytów T gammadelta we krwi obwodowej a genetycznymi czynnikami ryzyka u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1? = Is there an association of T gammadelta lymphocytes prevalence in peripheral blood and diabetes type 1 risk genotype in children with new-onset disease?
Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.52 poz.P11
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia
64/64
Małgorzata Małodobra, Arleta Lebioda, Filip Majda, Anna Skoczyńska, Tadeusz Dobosz.: Correlation of SNP polymorphism in GAD2 and PTPN1 genes with type 2 diabetes in obese people
Diabetol.Dośw.Klin. 2007 T.7 nr 5; s.220-224
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie