Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LEWANDOWSKA PAULINA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/15
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Paulina Lewandowska, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Krzysztof Jacyna, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Distinct chemokine dynamics in early postoperative period after open and robotic colorectal surgery
J.Clin.Med. 2019 Vol.8 no.6; art.879 [24 s.]
IF: 3.303
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/15
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska.: Ekspresja białek MIP u pacjentów z chorobami jelit
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [9.05.2018] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018; s.63 poz.55
ISBN 978-83-65917-76-8
3/15
Paulina Lewandowska, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Paweł Serek.: Białka zapalne makrofagów MIP-1α i MIP-1β w raku jelita grubego
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V - Nowotwory ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018; s.85-90
ISBN 978-83-66139-24-4
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
4/15
Paulina Lewandowska, Magdalena Mierzchała, Paweł Serek.: Białkowe chemoatraktanty monocytów w raku jelita grubego
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V - Nowotwory ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018; s.91-96
ISBN 978-83-66139-24-4
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
5/15
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Bartosz Kapturkiewicz, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Subsite heterogeneity in the profiles of circulating cytokines in colorectal cancer
Cytokine 2018 Vol.110; s.435-441
IF: 3.078
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/15
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Matusiewicz, I[wona] Bednarz-Misa, P[aulina] Lewandowska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka.: Non-enzymatic serum antioxidant capacity is diminished in inflammatory bowel disease and is associated with severity of inflammation in ulcerative colitis
J.Crohn's Colitis 2018 Vol.12 suppl.1; s.S136-S137 poz.P086
13th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Vienna (Austria), February 14-17, 2018. Abstracts
7/15
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Wpływ rodzaju zabiegu operacyjnego [n]a dynamikę zmian stężenia białka zapalnego makrofagów MIP-1α i MIP-1β w okresie okołooperacyjnym po resekcji raka jelita grubego
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.81 poz.69
ISBN 978-83-65677-86-0
8/15
Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Paweł Serek.: Odpowiedź zapalna i immunologiczna po resekcji raka jelita grubego metodą otwartą i minimalnie inwazyjną
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : choroby nowotworowe ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.68-73
ISBN 978-83-65917-02-7
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9/15
Paweł Serek, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa.: Pałeczki z rodzaju Salmonella - czynniki wirulencji i ich rola w mechanizmach interakcji bakterii z komórkami gospodarza
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.85-90
ISBN 978-83-65917-42-3
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/15
Paweł Serek, Iwona Bednarz-Misa, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Paulina Lewandowska, Magdalena Mierzchała-Pasierb.: Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w sepsie
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.79-84
ISBN 978-83-65917-42-3
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/15
Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Paulina Lewandowska, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Reduced transferrin levels in active inflammatory bowel disease
BioMed Res.Int. 2017 Vol.2017; art.9541370 [8 s.]
IF: 2.583
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
12/15
Paweł Serek, Bartłomiej Dudek, Paulina Lewandowska, Agnieszka Bronowicka-Szydełko.: Salmonella Typhimurium outer membrane proteins - comparison of isolation methods
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2017 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017; s.25-32
ISBN 978-83-7493-993-5
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
13/15
Paweł Serek, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Paulina Lewandowska, Beata Greb-Markiewicz, Iwona Bednarz-Misa.: Potencjalne komponenty szczepionek przeciwko Salmonella enterica
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.286-291
14/15
Paweł Serek, Joanna Szulc, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa.: Ocena wydajności metod ekstrakcji białek błonowych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
W:Dokonania naukowe doktorantów II. Kraków, 12.04.2014. Materiały konferencyjne - streszczenia [DVD]; Kraków : CreativeTime, 2014; s.224
ISBN 978-83-63058-40-1
15/15
Paweł Serek, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Iwona Bednarz-Misa, Paulina Lewandowska, Grażyna Durek.: Charakterystyka i rola interleukiny 18 w diagnostyce klinicznej
W:Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. 6. Nauki przyrodnicze (medycyna, żywienie człowieka). Materiały konferencyjne [DVD] ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2014; s.183-187
ISBN 978-83-63058-38-8
Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki". V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
stosując format:
Nowe wyszukiwanie